Soepel lopende Simon Blom naar beste tijd in Renesse 1;'&f -i Zierikzee drukt krachtsverschil pas na rust in doelpunten uit Eindstand Campingprijs Tafeltennistoernooi Vijfde Loop-door ondanks hitte zeer redelijk bezet Politie vindt lijk onbekende man Een dode bij vliegtuigongeluk De Prodent van Dirk Nauta over de finish Gehavend Kapelle onmachtig (4-1) Or.:'- IP Ig - S Doordat de start op het strand van Renesse werd gehouden was iedereen in de gelegenheid om meteen een goede plaats van voren in te nemen. Ook de latere winnaar Simon Blom trekt meteen naar de kop. (Foto; Zierikzeesche Nieuwsbode) RENESSE, 3-8. De hitte heeft blijkbaar niet zo'n erg grote invloed gehad op het aantal deelnemers van de vijfde Loop-door, die de Junior-Kamer Scliou- wen-Duiveland in samenwerking met de Zierikzeese atletiekvereniging Delta Sport op en rond het strand bij Renesse organiseerde. Weliswaar lieten de ech te trimmers en wandelaars het wat afweten, aan de andere kant was het kwantum wedstrijdlopers alleszins akseptabel. Zelfs zo akseptabel, dat er bijna van een heuse wedstrijdloop gesproken kon worden, waarin diverse lo pers fanatiek streden om de zege. Onder de deelnemers bevond zich evenwel één atleet, die meer nog dan alle anderen gebrand was op een goede prestatie. Delta Sport-atleet Simon Blom, door allerlei omstandigheden een tijd uit de kijker geraakt, wilde vooral zichzelf bewijzen, dat de grote vorm weer ko mende is. ,,Het is nog niet optimaal", liet hij na afloop weten, ,,maar het gaat toch al weer stukken beter. Dat belooft nu al voor de crossen over een paar maanden. Ik ben er behoorlijk op gebrand in de wintermaanden weer eens fiks aan te vallen". Blom kwam tijdens de Loop-door afgetekend als eerste over de meet na een bijzonder soepel en stijlvol gelopen race. ZIERIKZEE, 4-8. Na veel rekenwerk is het eindresultaat van de Camping- prijs bekend, welke beschikbaar was op het door de Zierikzeese tafeltennis vereniging Scaldina georganiseerde Rekreatie-tafeltennisevenement in Brou wershaven op 28 juli jl. Aquadelta Bruinisse en de Julianahoeve Renesse ein digden hierin met een gelijk aantal punten, waarna het aantal geskoorde ga- mepunten de doorslag moest geven. De in totaal 165 deelnemers werden op het strand van Renesse wegge schoten door Junior-Kamer-kommis- sielid Dick Verschoore. „We zijn dit keer bewust naar het strand gegaan om te starten om zodoende iedereen uitgebreid de gelegenheid te geven vanaf de start een goede positie in te nemen", vertelde Delta Sport- voorzitter Wim Schot. „Op een smal tegelpad krijg je meteen een gedrang van jewelste". Meteen vanuit de start nestelde zich Simon Blom, Hellas-atleet Dick Wagensveld, Jo- han van de Hoek en Adrie Hollaar van de AV Flakkee op kop, maar al gauw werd duidelijk, dat Blom een uitgesproken mening had over de af wikkeling van deze Loop-door, die officieel 10 kilometer had moeten meten, maar die gezien de later ge realiseerde tijden wel wat korter zal hebben gemeten. Jaap Bruin Blom zette zich op kop en bij de doorkomst halverwege telde de Haamsteedse atleet al bijna een hal ve minuut voorsprong op zijn naaste rivalen Wagensveld en Van de Hoek. Andermaal viel op, dat deze laatste Delta Sporter een meer dan voortref felijk seizoen doormaakt en daar door dan ook frekwent in de voorste gelederen van wedstrijden te vinden is. Jan Raas winnaar in „Nacht van Egmond" EGMOND AAN ZEE, 3-8. Jan Raas heeft de wielerwedstrijd voor profs „De nacht van Egmond" gewonnen. De Zeeuwe toonde zich de snelste sprinter in een kopgroepje van vier man, waarbij hij onder meer de rap pe Theo Smit achter zich hield. Op het bochtige parkoers kwam Raas tot de tijd van twee uur, twintig minuten en elf sekonden. Gerrie Knetemann eindigde als vijfde op 56 sekonden, zijn ploeggenoot Leo van Vliet won de spurt van een grote ach tervolgende groep op een minuut en elf sekonden. De uitslag is: 1. Jan Raas, 100 kilo meter in 2.20.112. Theo Smit; 3. Hen- nie Kuiper; 4. Joop Zoetemelk; 5. Gerrie Knetemann op 56 sec.; 6. Leo van Vliet op 1.11; 7. Jos Lammertink z.t.; 8. Stefan Rooks z.t.; 9. Ad Prin sen z.t.; L0 Fred van Dongen z.t. Jo Maas gaat weer fietsen MAASTRICHT, 3-8. De Maastrich tenaar Jo Maas is op zijn besluit te rug gekomen om de wielersport voor gezien te houden. De Limburgse pro fessional die na een minder geslaagd optreden in de Dauphiné Libéré had aangekondigd te stoppen heeft na twee maanden op non-aktief te zijn geweest weer voldoende moraal en zelfvertrouwen gekregen om zich half augustus weer in het strijdge woel te gaan mengen. Hoewel Maas niet meer aan wedstrijden deel nam is hij toch iede re dag blijven trainen. Zijn minder goede prestaties in het voorseizoen schrijft Maas voor een belangrijk deel toe aan de slechte verhoudingen in de Wickes-Splendor ploeg. Zelf geeft hij toe de fout te hebben gemakt een hoger kontrakt te verkie zen boven een goed georganiseerde ploeg als de Raleigh's. Graag zou hij. om het bewijs te le veren van zijn terugkeer, deel willen nemen aan de Tour de L'Avenir, een kleine editie van de Tour de France welke ook openstaat voor amateurs. Vorige week is Maas nog medisch on derzocht en kerngezond bevonden. 1 Kees Jonker, Adrie Hollaar en Jaap Bruins van Hellas Utrecht volg den even verderop. De 38-jarige Bruins is een typisch voorbeeld van hoe sport een positieve uitwerking kan hebben. Bruins moest op dok tersadvies een tweetal jaren geleden aan wat sport gaan doen, nadat hij daarvoor nauwelijks hier aan durfde te denken. Nu, amper twee jaar van de veteranenleeftijd van 40 jaar van daan droomt de Utrechtenaar ervan in Engeland uitgebreid van zich te doen spreken tijdens de Europese ve- teranenkampioenschappen van 1984. P Gedurende het tweede deel van de loop, waarin een fikse klim extra moest worden gedaan, distancieerde Simon Blom zich nog verder van zijn tegenstanders, maar meer nog dan de tijd die Blom realiseerde of het slachtveld dat hij aanrichtte, viel de soeplesse op, waarbij hij bijna als een gazelle (om eens een uiterst fraai klichee te gebruiken) door over de strand- en duinpaden draafde. Ook diverse kollega-atleten was het opge vallen, dat Blom weer volop terug lijkt na een periode van opmerkelij ke stilte rond de Delta Sporter. „Ik zit in mijn vakantie en mag daarom beslist niet spreken van optimale kondities", meende hij. „ik ben nog al wat boven mijn goede gewicht ge komen en bovendien heb ik vanmid dag nog een paar uur gewaterskied. Dus ideaal zijn de omstandigheden beslist niet". Knappe tijd Blom realiseerde over de Loop door een knappe tijd van 28.58 minu ten, waarmee hij bijna een volle mi nuut voorsprong telde op Dick Wa gensveld, die in de laatste kilometer nog was weggegaan van het duo Van de Hoek en Hollaar, die arm in arm als derde en vierde geklasseerd wer den in 30.09 minuten. Kees Jonker werd vijfde in 30.42 minuten en de zesde plaats was voor Jaap Bruins van Hellas in 30.47 mi nuten. Sportief gezien werd ook deze als prestatieloop aangeduide affaire een prima evenement, dat ongetwij feld een zesde aflevering verdient. De hoofd-organisatoren, de Junior- Kamer Schouwen-Duiveland, zal de baten van deze loop aanwenden voor de aankopen van speelgoed voor de Zierikzeese Beatrixschool. De uitslag van de vijfde Loop-door in Renesse: 1. Simon Blom, D.S., 28.58 min.; 2. Dick Wagensveld, Hel las, 29.53 min.; 3. Johan van de Hoek, D.S., 30.09 min.; 4. Adrie Hollaar, A.V. Flakkee z.t.; 5. Kees Jonker, D.S., 30.42 min.; 6. Jaap Bruins, Hel las, 30.47 min.; 7. Leo van de Sluis, Hercules, 31.04 min.; 8. Otto Fran kenberg, Rathingen (Did.), 31.06 min.; 9. Cor Muller, veteraan, 31.08 min.; 10. Adrie Gerards, D.S., 31.09 min.; 11. Eddy Smit, Zierikzee (geen ver.), 31.25 min.; 12. John van Sant- voort, Delft (geen ver.), 31.32 min. Nacht van Linne voor Van de Velde LINNE, 4-8. In het Limburgse Lin ne werd woensdagavond een prof wielerronde gehouden over een af stand van 85 km. Deze door 25.000 toeschouwers bijgewoonde wedstrijd leverde een overwinning op voor Jo han van de Velde die in de eindsprint Joop Zoetemelk, waarmee hij twaalf kilometer voor het einde was ont snapt, klopte. Op de derde plaats eindigde Piet van Katwijk die op zijn eentje nog een vergeefse poging had gewaagd om zich bij de twee vluchters te voe gen. Theo Smit, die de sprint van het pe loton won, eindigde op de vierde plaats. De uitslag: 1. Johan van de Velde, de 85 km in 2.05.17; 2. Joop Zoete melk; 3. op 30 sekonden Piet van Kat wijk; 4. op 47 sekonden Theo Smit; 5. Fons van Katwijk; 6. Ad Wijnands; 7. Jan van Houwelingen; 8. Ludwig Wijnants (bel.); 9. Jos Schipper; 10. Jostein Wilmann (Noor). Avondfietsdriedaagse in Renesse RENESSE, 4-8. Door de evenemen tenkommissie van de VVV Renesse zal op maandag, dinsdag en woens dag 9, 10 en 11 augustus a.s. een avondfietsdriedaagse worden geor ganiseerd. Door de organisatoren zijn weer een drietal routes uitgezet door het natuurgebied van de Schouwse Westhoek welke afwijken van de in dit seizoen reeds eerder ge houden driedaagse. De af te leggen afstanden liggen ie dere avond zo rond de 20 km, welke in een door iedere deelnemer(ster) zelf te bepalen tempo kunnen wor den afgelegd. Voor deelname aan deze avond fietsdriedaagse kan men zich vooraf laten inschrijven op het VW-kan- toor en op maandag vanaf één uur voor het vertrek dat iedere avond te 19.00 uur bij het VVV-kantoor plaats vindt. DEN HAAG. De Haagse politie heeft enkele dagen geleden temidden van ongeveer 130 vervalste kunst werken van „grote meesters" en en kele honderden vervalste postzegels de 59-jarige koopman W. L. in de kraag gevat. Dit heeft de politie be kendgemaakt. LEEUWARDEN, 5-8. De politie heeft in een woning aan de Es- senstrapt in Leeuwarden woensdaga vond het stoffelijk overschot van een nog onbekende man gevonden dat reeds in staat van ontbinding ver keerde. De politie was de woning binnengedrongen na klachten van omwonenden over stank. In een slaapkamer vond zij het stoffelijk overschot. Het is nog niet duidelijk of het om de bewoner gaat. Ook is niet bekend of de man een natuurlij ke dood is gestorven. Pathaloog- anatoom dr. J. Zeldenrust zal van daag sektie verrichten. SCHIPHOL, 4-8. Op het vliegveld Lelystad is woensdagmorgen rond kwart óver elf en een-motorig sport- vliegtuig neergestort. Bij het onge val is een van de twee inzittenden om het leven gekomen. Het is de 42-jarige W. B. Sombekke uit Ernst (gem. Epe), die gezagvoer der van het vliegtuig was. De tweede inzittende, de 22-jarige J. L. R. Rae- makers uit Arnhem, is met zeer ern stig letsel opgenomen in een zieken huis in Zwolle. Dit heeft de rijkspoli tie meegedeeld. Menselijke fout Volgens de rijkspolitiewoordvoer der is het ongeval naar alle waar schijnlijkheid het gevolg van een menselijke fout. Het vliegtuig voer de een zogeheten „lage zoemer" uit, waarbij het toestel op lage hoogte op volle snelheid boven de (gras)baan vloog. Tijdens het steile optrekken daarna is het vliegtuig naar links af gegleden. Het ongeluk gebeurde voor de ogen van de dochter van Sombekke, die zelf kortgeleden haar vliegersoplei ding aan de rijksluchtvaartschool heeft voltooid. Het eenmotorig twee- persoosnvliegtuig van het type Scin- tex was partikulier eigendom. Sombekke was als Boeiing-747- vlieger in dienst van de KLM. Rae- makers heeft kortgeleden het einddi ploma van de rijksluchtvaartschool behaald. HOEK VAN HOLLAND, 5-8. Don derdagmorgen 5 augustus om 05.00 uur heeft de Prodent van Dirk Nauta uit Oppenhuizen de finishlijn van de Transatlantische zeilrace in Hoek van Holland gepasseerd. De Prodent werd hiermee tweede aankomende in de tweede etappe van New York naar Hoek van Holland. Karei Stilleboer uit Lemmer ging vier uur eerder met de Bally als eerste over de meet. Zierikee trad op sportpark Ban- nink aan met Marcel van Grunsven weer op zijn vertrouwde laatste man positie. Wel was duidelijk zichtbaar, dat Van Grunsven nog uiterst voor zichtig te werk gaat en zelfs van tijd tot tijd het lijfelijk kontakt bewust mijdt. Mede door deze terughoudend heid slaagde Kapelle er in in de der tiende minuut de leiding te nemen bij de eerste de beste uitval, die de ploeg van trainer Cor Hollestelle werd toe gestaan. Willy van Boven werd diep- gestuurd door Ruud Schaier, waarna hij zich erg gemakkelijk voorbij de laatse lijn draaide en ook Ronald Lievense niet was opgewassen tegen de droge knal van de jeugdige Kapel- lenaar: 0-1. De gelijkheid Voor het Kapelse doelpunt was het een en al Zierikzee geweest, dat de toon aangaf zonder echter veel echte sk»ringskansen te kreëren. Wel werd gelegenheidsdoelman Gerry de Waard door Wim Overweel en Kees Verkaart een paar keer beproefd op zijn degelijkheid, maar de inzetten waren te onzuiver om De Waard, die voor de eerste keer in zijn loopbaan een doel verdedigde te verontrusten. Na het openingsdoelpunt werd het beleg nog verhevigd, maar verder dan een kopbal en een schot op de lat van Rini Stoutjcsdijk kwan de thuisploeg vooralsnog niet. Een vijf tal minuten voor het rustslgnaal ont stond er een enorme scrimmage voor het Kapelse doel, maar achtereen vol - Aquadelta toonde zich hierin aan merkelijk slagvaardiger, waardoor zij met de eerste prijs gingen strij ken. Deze bestond uit een tafelten nistafel, die inmiddels weer werd te ruggeschonken aan de organisatie. Aan boord van de Prodent was ook nog steeds de inmiddels 21 jaar ge worden Vin vent de Vries uit Nieuwe Tonge. Godert Wieringa en Bert Vis ser, eveneens Flakkeeënaren hebben de Bringing Home Race niet meege maakt. De Prodent werd op 13 juni winnaar van de Transatlantic zeilra ce naar New York na een tocht van 24 dagen. Donderdagavond 5 augustus wordt rond 22.00 uur de Samsonite van Pa trick Schouten in Hoek van Holland verwacht. Wanneer Schouten er in derdaad in slaagt op dit tijdstip de fi nishlijn te overschrijden, wint hij de Transatlantische zeilrace op handi cap. Op dit moment heeft Dirk Nauta met de Prodent nog de leiding. SCHEEPVAART Aludra, 3-8. Van Amsterdam naar Le Havre. Nedllloyd Adelaide, 3-8. 330 O. Bris bane naar Jakarta. Nedlloyd Bangkok, pass. 3-8. Port Moresby naar Surabaja. MARKTBERICHTEN De Eierveilingen BARNEVELD, 4-8. Coöp. Veluwse Eierveiling. Aanvoer 2.181.600 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 55-56 gram 7,65; 60-61 gram 8,05 - 8,25; 65-66 gram 9,00 - 9,80. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 2-12. Aanvoer: totaal 5813, runderen 1688, graskalveren 126, vette kalveren 45, nuchtere kal veren 2141, schapen en lammeren 944; geiten 85, slachtvarkens 734, slachtrunderen 1098. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2100 - 3150; guiste koeien 1600 - 2100; kalfvaarzen roodbont 2300 - 3100; zwartbont 2000 - 2550; klamvaarzen 1700 - 2150; guiste vaarzen 1575 - 2075; pinken 1000 - 1650; graskalveren 600 - 1350; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 325 - 635; zwartbont 175 - 525; weidescha- pen 80 -ƒ 140; lammeren 60 - 130. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren ,1e 8,50 - 9,05, 2e 7,70 - 8,50; vaarzen le 8,15 - 9,05, 2e 7,50 - 8,15; koeien le 8,10 - 8,90, 2e 7,30 - 8,10, 3e 6,90 - 7,30; worstkoeien 5,85 - 7,15; dikbillen extra kwal. boven notering 9,00 - 13,60. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 5,95 - ƒ6,10, 2e 5,80 - ƒ5,95, 3e ƒ5,50 -ƒ 5,80; slachtzeugen le 3,10 - 3,25, 2e 2,95 - 3,10, 3e 2,50 - 2,95. Prijzen per stuk: vette schapen 130 - 195; vette lammeren 120 - 180. Overzicht: melk- en kalfkoeien: aanvoer kleiner, handel lui, en prij zen lager; guiste koeien: aanvoer kleiner, handel traag, en prijzen la- gens Han van der Sande, Kees Ver- kaart en Rini Stoutjesdijk verzuim den doeltreffend af te ronden. In de allerlaatste minuut was Ka pelle bijzonder dicht bij de tweede treffer, toen andermaal Willy van Boven door de verdediging draafde. Achternagezeten door voorstopper Martin Quist leek Van Boven regel recht op zijn doel af te gaan, maar juist toen hij wilde uithalen gleed Quist het leer van zijn voet. Uit de te genaanval kwam Zierikzee vervol gens op gelijke hoogte, toen de Ka pelse verdediging voor een keer niet met korte tikjes, maar met een schit terende lange pass werd „genomen". Verkaart verlegde het spel met eeen diagonale breedtepass tot bij Wim Overweel, die Marco Does in de doel- mon bespeurde. Does kapte zich at tent voorbij Gerry de Waard en zorg de even later voor de dikverdiende gelijkmaker. Versieren In de tweede helft mocht Sjaak Vasseur in de Zierikzee-hoofdmacht debuteren, hetgeen Dick Hart al van af het begin had mogen doen. De beide Renesse-mannen speelden een onopvallende wedstrijd, al moet gezegd dat Vasseur in de twintig mi nuten dat hij aktief was voor meer gevaar in het centrum van de Kapel se verdediging zorgde. Dank zij een van de duels vlak voor de veste van Gerry de Waard „versierde" Vasseur een vrije trap, waaruit Bart Helbers op zijn typische manier met een doffe Inmidels heeft TTV Scaldina in overleg met de winnende ploeg beslo ten de tafel te schenken aan de Beatrix-school, een school voor moei lijk en zeer moeilijk lerende kinde ren in Zierikzee. De tafel zal binnen kort officieel aan de school worden overgedragen. De volledige uitslag: 1. Rekreatie- park Aquadelta, Bruinisse, 44 pun ten (saldo 760); 2. Camping Juliana hoeve, Renesse, 44 punten (saldo 581); 3. Bungalowpark 't Zeepe, Burgh- Haamstede, 43 punten; 4. Camping Rozenhof, Burgh-Haamstede, 42 pun ten; 5. Camping De Bremhoeve, Re nesse, 41 punten; 6. Kampeerterrein P. J. Seel, Renesse, 40 punten; 7. Camping De Kempe, Renesse, 36 punten; 8. Caravanpark Sirjansland, 34 punten; 9. Camping Duinhoeve, Burgh-Haamstede, 34 punten; 10. Camping Sine-Cura, Burgh-Haam stede, 34 punten; 11. Bungalowpark Burghstede, Burgh-Haamstede, 34 punten; 12. Camping Prinsenhoeve, Renesse, 34 punten; 13. Caravanpark Schouwenduin, Burgh-Haamstede, 32 punten; 14. Camping Wielewaal, Burgh-Haamstede, 32 punten; 15. Camping Oase, Renesse, 32 punten. In totaal werden 27 ploegen geklas seerd. ger; graskalveren: aanvoer kleiner, handel flauw, en prijzen lager; vette kalveren: aanvoer gelijk, handel lui, en prijzen lager; nuchtere kalveren: aanvoer kleiner, handel rustig, en prijzen lager; schapen en lammeren: aanvoer kleiner, handel lui, en prij zen lager; slachtvee: aanvoer gelijk, handel vlot, en prijzen hoger; en slachtzeugen: aanvoer groter, handel normaa, en prijzen gelijk. Beursbericht Markt Goes van dinsdag 3 augustus 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 50,80 - 51,80; zomer- gerst (brouwgerst), basis 16 56,75 - 57,75; voergerst, basis 16 tot 89,55; haver tot 46,80; erwten (kleine groene) 75,00 -ƒ 81,00; karwij (boerenschoon) 230,00 - 235,00; karwij (prima doorsnee) 245,00 - 250,00. Exklu- sief b.t.w. Plantuien Stuttgarter 0,07 - 0,10 per kg; Sturon 0,20 - 0,12 per kg. Óp auto geleverd en exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, op auto geleverd, ex klusief b.t.w. 0,40 - 0,47 per kg. Hooi en stro, nieuwe oogst Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi (eerste kwaliteit) 260,— -ƒ 275,—; dijkhooi (eerste kwaliteit) 210,— - 260,—; Luzernehooi tot 300,;Roodzwenk 75,100,—;; Veldbeemd 140,- - 150,-; Riet- zwenk 80,90,—; Engels raai- gras 90,— - 120,—; gerstestro 115,—; tarwestro 70,—; schok kerstro tot 100,—; erwtenstro tot 145,—. Óp auto geleverd en exklu sief b.t.w. dreun voor 2-1 zorgde. Even later wai Vasseur dicht bij zijn eerste eigeb treffer, maar zijn inzet werd door Hanus Horden van de doellijn ge trapt. Na een half uur zorgde Horden ver volgens alsnog voor een Zierikzeese treffer. Hij kegelde Kees Verkaaft omver toen deze wilde inschietep. Wim Overweel benutte de terecht toegekende strafscop feilloos (3-1). Enkele minuten later belandde ook aan de ander kant het leer op de sti|p, nadat Han van der Sande Wim Karei- se binnen de gevarenzone aantikte. Peter de Waard schoot de bal even wel op de vuisten van de attent réa- gerende Ronald Lievense, hetgeten een rechtstreeks voortvloeisel bete kende van een bar slechte wedstrijd die De Waard in Zierikzee neerlegde. Twee minuten voor tijd tenslotte be kroonde Kees Verkaart een goede wedstrijd met de vierde Zierikzeese treffer door vanuit de tweede lijn ge plaatst Gery de Waard de passeren (4- 1). Bruse Boys bekert tegen Domburg ZIERIKZEE. 4-8. Op zaterdag 4 september a.s. zal er een aanvang worden gemaakt met de beker wedstrijden van het distrikt Zuid I van de KNVB. Voor het eerst zal hieraan ook worden deelgenomen door de bekerwinnaars van de afde lingen. Voorwat Zeeland betreft zijn dit VCK (zaterdagvoetbal) en Domburg (zondagvoetbal). Domburg zal het in deze eerste ronde als afdelings 2e klasser in eigen omgeving moeten gaan opnemen tegen het in de 2e klas van de KNVB spelende Bruse Boys. Voorwat de Schouwen-Duiveland- se klubs betreft speelt SKNWK te Nieuwerkerk tegen Zierikzee en gaat MEVO op bezoek bij Vlissingen. ZIERIKZEE, 4-8. Dat één zwaluw nog geen lente maakt, is zonder twijfel een gezegde, dat men ook binnen de gelederen van Zierikzee wel zal kennen. Na de wedstrijd tegen Kapelle, waarmee het seizoen 1982-1983 officieus werd geopend, mag gerust gesteld worden, dat die ene zwaluw in ieder geval over sportpark Bannink is gevlogen, want wat de nieuwe formatie van trainer Bas de Zeeuw op het groene gras legde, was alleszins akseptabel. Weliswaar ver zaakte de ploeg in de eerste helft weer waar het het skoren van doelpunten be trof, maar dit werd in de tweede 45 minuten ruimschoots rechtgetrokken. Een door vakanties flink gehavende Kapelle moest toezien, hoe de aanvankelijke 0-1 voorsprong werd omgezet in een 4-1 nadelige skore. Simon Blom was in de vijfde Loop-door. die in Renesse werd verlopen door niemand te houden. Erg soepel lopend verwees hij de dichtste belager naar een achterstand van bijna een minuut. Het geëigende overwinnaarsgebaar- kon en mocht ook nu niet uitblijven. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6