BUURTSUPE BOUWMAN KLOET Bruse Boys in openingsronde meteen voor zware vuurproef SUCCESJES H.H. ADVERTEERDERS Burghse Ring 1- 2 tel. 01115-1213 Burgh ZIËRIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 3 augustus 1982 Nr. 23158 Kömpetitiestart in weekeinde 11 en 12 september Z1ERIKZEE, 2-8. Op zaterdag 11 en zondag 12 september gaat de voetbal kompetitie 1982-1983 van start in het KNVB-amateurgebeuren. Van de vier Schouwen-Duivelandse ploegen staat in de openingeronde een uitwedstrijd op het programma voor Zierikzee en Mevo, terwijl Bruse Boys en SKNWK op eigen bodem mogen starten. Toevallig gaan bij de twee thuisspelende ploegen ook nieuwe trainers aan de slag. Jan Englebert heeft bij de Bruse Boys het roer overgenomen van Maarten van Pelt, terwijl SKNWK Ed van Dalen in wisselde voor Kees van de Linde. Bruse Boys krijgt in haar eerste twee thuiswedstrijden meteen nieu we ploegen op bezoek. Op de opne- ningsdag komt ASWH uit Hendrik- Ido-Ambacht naar Bruinisse, waar door het zeker lijkt, dat de groenwit te brigade er meteen flink tegenaan moet. De Zuidhollandse formatie miste het vorig seizoen maar net de promotie naar de eerste klas, omdat er met een erg jong team werd afge knapt op de routine. Twee weken la ter komt Oostkapelle naar Bruinisse, hetgeen vanzelfsprekend een happe ning van de eerste orde lijkt te gaan worden. Algemeen wordt veron dersteld, dat de Oostkapellenaren meteen doorstoten naar de eerste klas, te meer daar er dit jaar drie ploegen promoveren in plaats van één, vanwege de uitbreiding van het aantal eerste klassen in het seizoen 1983-1984. Zierikzee De eerste uitwedstrijd van Bruse Boys op zaterdag 18 september is te gen Altena uit Nieuwendijk, waarna op 2 oktober een bezoek wordt ge bracht aan Good Luck in Raams- donkveer. Zondag derde klasser Zierikzee be gint op vreemde bodem. Op zondag 12 september debuteert Bas de Zeeuw met zijn mannen in Westdorpe tegen promovendus Ria, waarna ze ven dagen later sportpark Bannink wordt ingewijd met een wedstrijd te gen het Souburgse RCS. Ook de tweede uitwedstrijd speelt zich af in Zeeuws-Vlaanderen. Breskens is de naam van de derde opponent van Zie rikzee, waarna Steen op zondag 3 ok tober naar Zierikzee komt. In de vierde klasse A van het zater dagvoetbal, waarin SKNWK en Me vo zitten, alsmede SNS uit Stad aan 't Haringvliet, treedt Mevo in de ope ningswedstrijd in Poortvliet aan te gen de nieuwe KNVB-formatie SPS. Toon van Tiggelhoven en zijn ploeg moeten hier in staat geacht worden om suksesvol te starten. SKNWK gaat op eigen bodem van start tegen Smerdiek uit Sint Maartensdijk. Het Ad Wijnands wint Ronde van Elsloo Ad Wijnands (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ELSLOO, 2-8. Na een wedstrijd waarin volop strijd werd geleverd is Ad Wijnands er maandagavond in geslaagd de Ronde van Elsloo op zijn naam te brengen. Met nog tien ron den te gaan slaagde er een groep van negen renners erin zich los te werken van het peloton. In de slotfase kozen uit deze kop groep Ad Wijnands en Theo de Rooy nog het hazenpad. In de eindsprint toonde Wijnands zich de sterkste. De uitslag: 1. Ad Wijnands de 100 km in 2.19.15; 2. Theo de Rooy; 3. op 8 sekonden Da niël Willems (Bel.); 4. Gerrie Knete- mann; 5. Cees Priem; 6. Jac. van Meer; 7. Heddy Nieuwdorp; 8. Joop Zoetemelk; 9. op 40 sekonden Theo Smit; 10. Johan van de Velde. Toon van der Steen In dezelfde tijd als de winnaar Nico van de Klundert is Toon van der Steen uit Bruinisse in de Ronde van Willemstad op de 4e plaats geëin digd. Na goed 70 km koers vormde er zich een zeven man tellende kop groep waarbij zich ook nog Ger Sint Nicolaas, Toon van der Steen en Louis Schenk zich aan wisten te slui ten. Door het hoge tempo dat door de ze kopgroep werd ontwikkeld viel het gehele veld in vele stukken uit een. In een bijzonder spannende eindsprint ging Nico van de Klundert uit Hoogerheide met enige millime ters verschil op Henny Roovers uit Roosendaal door de finish. Jan de Klerx uit Vlijmen legde beslag op de 3e plaats voor Toon van der Steen. Ger Sint Nicolaas werd 5e; 6e Jan Ackermans; 7. Louis Schenk; 8. Bert Zagers; 9. Toon Kaijen; 10. Egon van Kessel. vorig seizoen werd besloten tegen de ze opponent. In de tweede ronde staat de derby tussen Mevo en SKNWK op het programma. Plaats van handeling is sportpark Bannink. Het vorig jaar openden beide ploegen tegen elkaar op sportpark Het Sprin ger en toen won MEVO erg fortuin lijk met 1-0. Waarschijnlijk is de Nieuwerkerkse zaterdagformatie be lust op revanche. Bekervoetbal Vanaf de derde ronde trekken bei de ploegen weer samen uit, terwijl ze ook samen thuis spelen op dezelfde dag. Op 25 september gaat Mevo naar Nieuwland en SKNWK brengt een bezoek aan Yerseke, een ploeg die voor een belangrijk deel haar titel- kansen op Schouwen-Duiveland ver speelde tijdens het vorige seizoen. Op 2 oktober spelen beide ploegen dan thuis met Nieuwdorp als oppo nent voor SKNWK en Yerseke voor Mevo. Op het voorlopige programma staan 9 oktober en 13 november gep land voor de bekerkompetitie, ter wijl 18 december als inhaaldatum staat geprogrammeerd. PV „Gevleugelde Vrienden" Zierikzee Uitslag van de wedvlucht vanuit Dourdan, 373 km met 164 oude dui ven. Gelost te 6.40 uur. Aankomst le duif te 12.32 uur, 1059 m.p.m. Laatste prijs te 12.59 uur, 984 m.p.m. Kaaisteker-den Boer 1, 2, 5, 7, 9, 15, 17, 22 en 23; L. J. Fonteine 3 en 27; H. v. d. Linde en Zn. 4; W. Blom en Zn. 6, 13, 20, 21, 26, 28 en 29; L. v. d. Hoek en Zn. 8, 16, 24, 30, 36 en 37; C. M. Groen- leer 10, 12, 32 en 35; J. M. Jumelet 11 en 40; Berrevoets-Wesdorp 14, 31, 34 en 38; A. Romijn 18; Feleus-Westen- brugge 19, 25 en 33; D. J. Hartman 39; L. J. Noordijk 41. Inmanden voor Orleans, 439 km op donderdag 5 augustus van 17.45 uur tot 19.15 uur voor jonge duiven. Vere niging en provinciaal. PV „Duiveland" te Nieuwerkerk Uitslag wedvlucht vanuit Epernay d.d. 31 juli. Afstand 290 km. In con cours 363 jonge duiven. Gelost om 7.00 uur. Aankomst eerste duif 11.37 uur (1049 m). Laatste prijsduif 14.54 uur. A. J. IJzelenberg 1, 20, 30, 37, 41, 58 en 59; C. v. Dijke 2, 10, 17, 26, 33, 34, 55, 60, 71, 77, 81, 85, 89 en 91; J.A. Ge braad 3, 4,12,31, 35, 56, 86, 87 en 88; J. v. d. Werf 5 en 6; M. Klink 7, 45, 68 en 90; A. S. de Koning 8,14, 43, 46, 47, 51, 75, 76 en 84; P. Otte 9,11, 44,48, 65, 69, 82; P. de Bruine 13, 23, 32, 36,42 en 52; Comb. Knop-Stouten 15, 54 en 70; Comb. IJzeZmeeuwen 16 en 22; J. Fol- mer 18, 25, 38 en 73; A. Hagesteijn 19, 62 en 78; Comb. Dane-Dooge 21, 50, 61, 63, 72 en 74; A. C. de Ronde 24; L. J. de Bruine 27, 29 en 57; W. M. Lui- ting 28, 64, 66, 67 en 83; Joh. Stouten jr. 39 en 53; D. J. de Jonge 40 en 79; A. de Jonge 49; M. A. Matthijsse 80. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 2-8. Aanvoer totaal 1064, waarvan: slachtrunderen 682, scha pen en lammeren 382. Prijzen per kg: Stieren le 8,40 - 9,00, 2e 7,75 - 8,30; vaarzen le 7,85 - 8,90, 2e 7,25 - 7,85; koeien le 7,80 - 8,90, 2e 7,50 - 7,75, 3e 6,90 - 7,70; worstkoeien 6,10 -ƒ 7,40; dikbillen extra kwaliteit 9,50 - 13,60. Prijzen per stuk: Schapen 180 - 220; lammeren 190 - 225. Overzicht: slachtrunderen: handel matig, en prijzen redelijk; schapen en lammeren: handel matig; en prij zen matig. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Dongen en te Geertrui- denberg-Hoge Zwaluwe en Made (toez.): A. P. Tak, kand. te H.I. Am bacht. Bedankt voor Wierden: H. Harke- ma, Brakel. Geref. Kerken Beroepen te Moordrecht: J. Nie- mantsverdriet, Meppel, die dit be roep heeft aangenomen. Geref. Kerken Vrijgemaakt Aangenomen naar Hoogeveen: J. A. van der Velde, Groningen-noord. Oud Geref. Gem. in Nederland Bedankt voor Rijssen: W. Kamp, Grafhorst. Gereformeerde Gemeente Nieuwerkerk Vrijdag 6 augustus, 14.45 uur, ds. M. J. van Gelder (huw.bev.). Oud Geref. gem. Bruinisse - Ds. M. Pronk gaat donderdaga vond. half acht, voor in de kerk van de Oud Gereformeerde Gemeente te Bruinisse. Met grote vreugde en dank baarheid geven wij u kennis van de geboorte Van ons dochtertje en zusje SARA MARIA (Sabina) RINUS en COBY SERVAAS-DE BRUINE RINY ANGELA 30 juli 1982 S. M. Loncquestraat 20 4307 BH Oosterland Telefoon 01114-3084 Met grote blijdschap en dankbaarheid aan God wer den wij verblijd met de ge boorte van een dochter en zusje GEERTRUIDE ADRIANA Wij noemen haar Trudy HENK en BETSIE KRABBE- VAN DEN HOUTEN EVELIEN 2 augustus 1982 Rietdijk 1 4316 AR Zonnemaire Verloofd: RINEKE DE OUDE en MARCO QUIST Zierikzee, 1 augustus 1982 Te koop: Voordelige aanbieding voor de diepvries: verse snijbo nen. Bij: H. M. Krabbe, Riet dijk 1, Zonnemaire, 01112- 1292. Mooie wedstrijdpony, 100% betrouwbaar, mak in 't ver keer, hoogte 1.45 m. Springt graag. Tel. 01115- 3205. Tourcaravan, 4 pers. Adria. Tel. 01114-2646. Peugeot racefietsen, 10 ver- sn., nog enkele voor 479,—. Hese Tweewielers Zierikzee. Fotoboek Schouwen-Duive land. Prijs 24,90. De Zeeuw- sche Boekhandel, Zierikzee. Telefoon (01110) 2754. Hubokarweishop Renesse heeft 3 zelfbouwsystemen, bouw zelf kastjes, wandmeu- bels of bergrekken naar uw eigen wensen en maten. Opruiming fietsen. Laatste koopjes bij Hese Tweewie lers Zierikzee. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen1, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Graszoden sterk speelgazon voor woensdag bestellen. Tuincentrum Renesse, Laöne 20, Renesse, tel. 01116-1820. Viking tuinfrees, met vele aanbouwmogelijkheden. Vanaf 1075,-. Fa. de Bie, Oostweg 21, Zonnemaire, tel. 01112-1248. Bruidsjaponnen, nieuw en niet gedragen. Showmodel len 50% van de nieuwprijs. Ook alle accessoires. Prijzen vanaf 100,-. Bel voor een af spraak. Tel. 01874-1552, Bea- trixstraat 6, Oude Tonge, b.g.g. 010-381718. Nieuw: Aardbeiplanten in potkluit, kan niet misluk ken, vroeg, middel, laat en doordragers. Tuincentrum Renesse, Laöne 20, Renesse, tel. 01116-1820. Metalen douche-cabine, merk Thermotub, geheel compleet 100,—. Tel. 01115-3097. Opel Ascona 16 S, bj. 1975. Tel. 01117-2031, na 18.00 uur. Kl.t.v. kast en eethoek, bankstel. Tel. 01110-6143. Begin augustus is de juiste planttijd voor winterbloem- koolplanten, vroeg en mid- delvroeg, in perskluit. Tuin centrum Renesse, Laöne 20, Renesse, tel. 01116-1820. Inruil Yamaha's. Hese Twee wielers Zierikzee, Weststraat 5. Te koop gevraagd: Een butagasstel (vierpits). Tel. 01110-2138. Wielrenkleding, maat 54; schoenen, maat 45. Tel. 01113- 1333. Personeel gevraagd: Ouder echtpaar vraagt huis houdelijke hulp voor een och tend per week. Tel. 01115- 1748. Huisdieren: Opgevangen Oosterland: zwart katertje, draagt bruine vlooienband. Sophia-Dieren- bescherming, Esdoornstraat 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Geef de dieren een kans! Goed tehuis gezocht voor jon ge katten. Sophia-Dierenbe- scherming. Esdoornstraat 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Met droefheid geven wij u kennis dat nog onverwacht van ons is heengegaan onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder OTTILIE MÜLLER Weduwe van WILLEM DE JONGE op de leeftijd van 83 jaar. Schuddebeurs: M. G. DE JONGE W. M. DE JONGE-BRABER Zierikzee: G. M. DE JONGE Th. M. J. DE JONGE-VAN DER WEELE Burgh: W. J. DE JONGE J. J. DE JONGE-VAN 'T HOFF Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 1 augustus 1982 Bejaardencentrum „Borrendamme", Scheldestraat 2 Correspondentie-adres: M. G. de Jonge, Donkereweg 51, Schuddebeurs De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 5 augustus a.s. om 15.15 uur te Rotterdam (Z.), Maeterlinck- weg 101. Diegenen, die deze plechtigheid wensen bij te wonen, worden beleefd verzocht om 15.00 uur aanwezig te zijn. Met droefheid geven wij u kennis, dat na een liefdevolle verpleging in „Vrederust" te Bergen op Zoom, van ons is heengegaan, onze geliefde vrouw en moeder ADRIANA DALEBOUT-GOUDZWAARD op de leeftijd van bijna 53 jaar. M. L. DALEBOUT en kinderen Duivendijke, 1 augustus 1982 Schendersweg 1 De teraardebestelling zal plaatsvinden woensdag 4 au gustus a.s. om 12.30 uur op de begraafplaats van „Vrede rust". Heden overleed te Bergen op Zoom onze lieve zuster, schoonzuster en tante ADRIANA DALEBOUT Geboren GOUDZWAARD in de krachtvolle leeftijd van bijna 53 jaar. Dreischor: W. KOOMAN-GOUDZWAARD K. KOOMAN Noordgouwe: S. KLEPPE-GOUDZWAARD JOH. KLEPPE Zierikzee: L. GOUDZWAARD J. M. GOUDZWAARD-KRIJGER Kerkwerve: JOH. GOUDZWAARD Neven en nichten 1 augustus 1982 Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze schoonzuster ADRIANA GOUDZWAARD Echtgenote van M. L. DALEBOUT op de leeftijd van bijna 53 jaar. Uit aller naam, L. B. VAN AST-DALEBOUT 1 augustus 1982 Blooisedijk 10 4316 AP Zonnemaire Intens bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, geven wij kennis dat uit ons midden is weggenomen, onze geliefde man, vader en opa PAULUS JOHANNES WIJNEN op de leeftijd van 60 jaar. Ouwerkerk: E. J. WIJNEN-VIJVERBERG A. P. WIJNEN Nieuwerkerk: P. A. WIJNEN P. G. WIJNEN-AANSTOOT LIËTTE en PETER-P AU L 3 augustus 1982 Baalpapenweg 1 4305 RE Ouwerkerk De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 6 augustus a.s. om 14.00 uur te Middelburg, Westelijke Oudehavendijk 3. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de kof fiekamer van het crematorium. Bij plaatsing in de Zierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJÉSDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7