Mara de Bel loodst vierjarige Fries in een wedstrijd naar L Johan Langbroek üit Dirksland zwom 5 kilometer in 63 minuten ERIC DE NOORMAN Tijdens dressuurwedstrijden in manege Grol Renesse Niet een uitvaller in rustige Grevelingen-oversteek 6 sultaten goed voor vijf winstpunten, en de promotie. L2-klasse In de L2-klasse van de paarden was de eerste plaats weggelegd voor Wie- be van der Klei met Onassis van de Duinzoom. Deze kombinatie kreeg 132 punten op het startkoepon, vijf meer dan Ina van Willigen met Jolan- da van de Braanjenhoek. Op de derde plaats klasseerde zich Erika Butler met Ramesses met 122 punten. De twee PPC Schouwen-Dui- veland-kombinaties Annelies de Ko ning met Tanagra en Helga van de Berg met Simple inkasseerden elk 109 punten en de RV Renesse-kombi- natie Sylvia van Tilborg met Silvia en Marijke Beije met Muskey ontvin gen respektievelijk 90 en 87 punten. In de L4-klasse was de zege voor Ina van de Willigen met Jolanda, die nu 132 punten op haar konto kreeg. Erika Butler van de organiserende vereniging ontving met Ramesses 127 punten en Wiebe van der Klei moest met Onassis genoegen nemen met de derde prijs met 126 punten. Catherine Butler was met Gipsy Queen goed voor 123 punten en Silvia Schlink met Santana, eveneens van de RV Renesse pakte 118 punten en de vijfde plaats in deze rubriek. In de bloedhete binnenbak van manege Grol kwam slechts een M- kombinatie in aktie, die daarom dan ook zonder problemen winnaar werd. Arnold Kriens kreeg met Oca- nan 115 punten. Minder gul De pony-kombinaties, die in Re nesse in aktie kwamen hadden het kwa akkommodatie een stuk gemak kelijker dan hun paarden-kollega's, omdat zij in ieder geval in de vrije natuur mochten rijden. In de M-klasse ging de zege naar een kombinatie van de PPC Schou- wen-Duiveland. Ondanks de vele ze nuwachtige akties voor haar optre den zorgden Linda Hoornweg en Bento voor dit sukses voor de kleine Bruse vereniging. Met 112 punten eiste zij het oranje rozet op, dat haar werd overhandigd door jury de heer Priemus, die aanmerkelijk minder gul omsprong met zijn beoordelingen dan zijn kollega bij de paarden. Achter Linda Hoornweg was de tweede plaats voor Yvonne Vos met Cassmir van de Mustang. Deze kom binatie kreeg 110 punten, terwijl Ca therine Butler met Taufan als derde 108 punten op haar startkoepon kreeg. Jane Troost kreeg met Julia 101 punten en Erika Butler met Roef en Gabriëlle Butler met Gipsy Queen sloten de rij met respektievelijk 100 en 98 punten. Mara de Bel van de Ruitervereniging Renesse zorgde met haar Friese paard Simke voor een bijzonder fraai resultaat. Doordat zij zowel in de B2 als de B4 dressuur in de winstpunten werd beoordeeld mag de kombinatie nu in de L-klasse starten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) RENESSE, 1-8. De meest opmerkelijke prestatie tijdens de door Ruitervere niging Renesse georganiseerde promotiewedstrijd kwam zondagmiddag op naam van Mara de Bel van de organiserende vereniging. De Renesse amazone startte voor het eerst met haar Friese paard Simke in zowel de B2 als de B4 dressuur en pakte meteeen zoveel winstpunten, dat ze bij een volgende gele genheid gerechtigd is om in de L-klasse te starten. „Ik denk, dat ik wel een beetje hoog ben beoordeeld door de jury", meende de van haar sukses wat ver baasde amazone, die voor het eerst weer optrad na een gedwongen afwezig heid vanwege een heugelijke gezinsuitbreiding. „Ik ben me er dan ook terde ge van bewust, dat ik straks in de L-klasse wel eens met de neus op de feiten gedrukt kan worden". Simke vult normaliter haar dag taak voor een tweetal showwagens, maar zal door het plotselinge sukses ongetwijfeld meer tijdens dressuur wedstrijden kunnen worden bewon derd. „Het is jammer, dat er een soort vooroordeel gevormd is tegeno ver Friese paarden", was Mara de Bel van mening. TT „Het zijn over het algemeen toch schitterende paarden, al ogen ze misschien niet precies zo slank als dat men dat gewend is van een dressuur- of springpaard". Mara de Bel en Simke kregen in de B2 130 punten van mevrouw Van Huyke- lom, hetgeen ruimschoots voldoende was voor het oranje rozet. Met 120 punten in de B4 eiste zij ook nog de tweede plaats op in het gezamenlijk klassement. In totaal waren deze re (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De L-klasse bij de pony's leverde een dubbele zege op voor leden van de RV Renesse. Met 110 punten ging de eerste plaats naar Miranda van Helden met Polly, terwijl Angelique Moerland met Robin en 103 punten de tweede prijs wegkaapte voor de neus van Jacqueline Barendrecht met Rebekka van de vereniging Mustang. Diploma rijden In de B-klasse was er geen kruid gewassen tegen de prestatie van Pe ter Bezemer van de Mustang. Met zijn pony Carla behaalde hij 124 pun ten en een dikke eerste prijs. De tweede prijs was hier voor Annema- rie Padmos met haar pony Fosco van de PPC Schouwen-Duiveland en op de derde plaats eindigde Janita Beze mer met Silver. Deze kombinaties kregen respek tievelijk 113 en 112 punten. Monique Willems van de PPC Schouwen-Dui veland met Janita kreeg 108 punten en Patricia Bakker met Annabel van dezelfde vereniging inkasseerde 86 punten. Daniëlle de Graaf van de PPC Schouwen-Duiveland, die voor afgaand aan de dressuurwedstrijden diploma reed en slaagde, evenals Maurice van Goudoever van de RV Renesse, kreeg met Amor 75 punten in haar eerste officiële optreden. Linda Hoornweg werd ondanks een flinke portie zenuwen vooraf winnares in de M-klasse met haar pony Bento. BRUINISSE, 31-7. De derde Grevelingenoversteek, een zwemwedstrijd over 5 kilometer van Herkingen naar Bruinisse, heeft een dubbele Flakkeese overwinning opgeleverd. Na een uur, drie minuten en 22 sekonden arriveerde Johan Langbroek uit Dirksland als eerste bij de Bru 8 van de familie Padmos die voor de monding van de haven lag afgemeerd. Met een achterstand van ruim twee minuten werd Kees Nagtegaal uit Melissant tweede en op de derde plaats belandde een bekend gezicht, dat ook al in de eerste Grevelingen-over steek van zich deed spreken. Elly Heijmans uit Tiel had een achterstand van een dikke minuut op de als tweede arriverende zwemmer, waarmee zij tevens weer als eerste dame flink van zich af beet. Het winnende drietal werd na bin nenkomst van de laaste van de 39 gestarte zwemmers en zwemsters fiks in de prijzen en de bloemetjes gezet door de Bruinisser burgemeester T. C. Hekman op het centrumplein van Aquadelta. Nadat de deelnemers en deël- neemsters door de Bru 8 bij Herkin gen te water waren gelaten, formeer de zich onmiddellijk een kopgroep van vijf zwemmers en zwemsters, die ook het verdere verloop van het ge beuren zouden dikteren. Het werd een alleszins spannende strijd, te meer daar de omstandigheden ideaal waren om tot snelle tijden te komen. Het Grevelingen-water was spiegel glad en het zonnetje scheen heerlijk. Mede hierdoor hoefde niet een deel nemer of deelneemster de tocht voor tijdig af te breken, al vielen er wel grote tijdsverschillen op te tekenen. Wereldtitel voor Annemarie Verstappen GUAYAQUIL, 3-8. De Nederland- se zwemster Annemarie Verstappen is in Equador wereldkampioene op de 200 meter vrije slag dames gewor den in een nieuwe nationale rekord- tijd van 1.59.53. De als favoriete gestartte Oostduit- se Birgit Meineke finishte als tweede in 2.00.67 en Annelies Maas, eveneens uit Nederland kompleteerde het suk ses voor de ploeg van coach Bert Sit ters door de bronzen plak voor zich op te eisen in 2.00.84. Het is voor het eerst in de historie dat Nederland een wereldkampioene heeft. Zierikzee start oefenprogramma ZIERIKZEE, 3-8. Morgen (woens- dag)avond gaat Zierikzee een aan vang maken met haar oefenprogram ma voor het komende seizoen. Op ht sportpark Bannink gaat Zierikzee het opnemen tegen de zaterdag 3e klasser Kapelle. De aanvang van de ze ontmoeting is vastgesteld te 19.00 Heden (dinsdag)avond speelt Bruse Boys te St. Maartensdijk tegen zater dag 4e klasser Smerdiek. Zaterdag j.l. open de Bruse Boys haar oefenprogramma met de wedstrijd te Bruinisse tegen de 2e klasser uit West II Hellevoetsluis. De Boys begonnen uitstekend door deze ontmoeting met een 4-1 overwinning af te sluiten. Training SKNWK NIEUWERKERK. 3-8. Onder lei ding van haar nieuwe trainer Kees van der Linde uit heinkenszand gaat het Nieuwerkcrkse SKNWK heden (dinsdagavond een aanvang maken met de training. Met de training van de selektie van het eerste elftal zal te 20.00 uur een aanvang worden gemaakt, terwijl voor de overige spelers hiermee te 18.45 uur zal worden begonnen. Tussensprint Even over de helft van de wedstrijd scheidden de beide Flak keese zwemmers Johan Langbroek en Kees Nagtegaal af van hun drie medestrijders, waarna Langbroek via een tussensprint ook zijn laatste rivaal losgooide. Inmiddels verzekerde zich een eindje verderop de Tielse Elly Heij mans van de derde positie, een plaats die zij ook in 1980 veroverde. Het vo rig jaar moest zij vanwege de ziekte van Pfeiffer verstek laten gaan, maar nu maakte zij zo mogelijk nog sterker dan voorheen haar geslaagde comeback. Aanvankelijk waren Bastiaan de Man uit Dirksland en Hanneke Veld kamp uit Tiel nog bij Elly Heijmans gebleven, maar de latere bronzen winnares bleek toch over een betere wedstrijdritme te beschikken. Na een uur, drie minuten en 22 sekonden tikte Johan Langbroek uiterst ver diend als winnaar aan, voor Kees Nagtegaal uit Melissant en Elly Heij mans. Bastiaan de Man won het duel met Hanneke Veldkamp nog overtui gend en Robert Slingerland uit Hil- varenbeek pakte de zesde plaats, maar hij had al ruim tien minuten achterstand op de fiere winnaar. Op de zevende en achtste plaats nog twee zwemsters uit het Tielse gezel schap. Ariena van Gestel en Dia de Jong kompleteerden het sukses van dit knap zwemmende viertal. Druivcsuiker Als eerste Schouwen-Duivelandse deelnemer bereikte Jan Douwes jr. uit Bruinisse de finish na 1.26.05. Hij werd als vijftiende geklasseerd. Cees Hoogewerf uit Bruinisse pakte de twintigste positie en op de 25ste plaats werd de 13-jarige Johnny Duinhouwer uit Bruinisse geklokt. Op de 26ste en 27ste plaats eindig den Peter en Hanneke Kool uit Zie- rikze en als laatste Schouwen-Duive landse deelneemster Kwam Lian Dorst uit Oosterland binnen. Deze eveneens 13-jarige zwemster is sui kerpatiënte en zij werd onderweg speciaal begeleid door Jan Douwes, die haar druivesuiker toediende op momenten, dat dit noodzakelijk was. Doris Stüger uit Hilversum werd als 39ste en laatste geklasseerd in 2.32.21. Op het centrumplein van Aquadel ta - de Grevelingen-oversteek is een organisatie van Aquadelta Rekreatie - prees burgemeester Hekman de deelnemers voor hun uithoudigsver- mogen en hun fanatieke strijd en hij reikte tevens de fraaie prijzen uit aan de winnaars., Direkteur C. Galjé van Aquadelta bedankte in een kort woordje de organisatoren en de vaak onzichtbare medewerkers voor hun inzet. Aan deze oversteek werd weer medewerking verleend door het plaatselijke Rode Kruis en de Red dingsbrigade, alsmede de Duikersve reniging Aquadelfia en de Rijkspoli tie. Deze laatste groepering had ge durende de tocht nog moeilijkheden met waterskiërs, die te pas en te on pas door het zwemmersveld scheer den, maar door het kordate politie optreden bleven ongelukken geluk kig uit. Burgemeester Hekman van Bruinisse praat nog even na met de drie snelsten van de Grevelingen-oversteek. Van links naar rechts Kees Nagtegaal, Johan Langbroek, Elly Heijmans en burgemeester Hekman. Uitslag 3e Grevelingen-oversteek: 1. Johan Langbroek, Dirksland, 1.03.22; 2. Kees Nagtegaal, Melissant, 1.05.50; 3. Elly Heijmans, Tiel, 1.06.56; 4. Bastiaan de Man, Dirks land, 1.08.09; 5. Hanneke Veltkamp, Tiel, 1.10.16; 6. Robert Slingerland, Hilvarenbeek, 1.13.16; 7. Ariena van Gessel, Tiel, 1.13.36; 8. Dia de Jong, Tiel, 1.19.09; 9. Elly Melissant, Melis sant, 1.20.37; 10. Ab van Driel, Dirks land z.t.; 15. Jan Douwes jr., Bruinis se, 1.26.05; 20. Cees Hoogerwerf, Bruinisse, 1.30.54; 25. Johnny Duin houwer, Bruinisse, 1.38.36; 26. Peter Kool, Zierikzee, 1.41.21; 27. Hanneke Kool, Zierikzee, 1.41.29; 33. Lian Dorst, Oosterland, 2.08.36; 39 en laatste: Doris Stluger, Hilversum, 2.32.21. PV „De Reisduif" Zonnemaire Uitslag van de wedvlucht Esper- nay op zaterdag 31 juli, georgani seerd door PV „De Reisduif" te Zon nemaire. In concours waren 65 jonge duiven, die een zeer zware vlucht te verwerken kregen. De uitslag is als volgt: le duif om 11.47 uur. Joh Flikweert 1; L. van Duivendij- ke 2, 3, 13 en 16; P. H. Steketee 4, 5, 6, 11, 14 en 15; A. J. Flikweert 7, 9 en 10; L. v. d. Wielen 8 en 12; J. M. Steketee 17. Jac. Hanegraaf wint Grote Prijs van Gippingen GIPPINGEN, 1-8. Jacques Hane-j graaf heeft zondag een fraai sukses geboekt in Zwitserland door de Gro te Prijs van Gippingen te winnen j een wedstrijd over 195 km. De jongste renner uit de ploeg van Peter Post verloeg in de einsprint zijn land genoot Adrie van der Poel. Hane graaf en Van der Poel ontsnapten zes kilometer voor het einde uit de kop groep van twintig renners waarin naast Hanegraaf ook nog Ludo de Keulenaar, Ludo Peters en Gerard Veldschoten van de ploeg van Post in waren vertegenwoordigd. Hoewel de voorsprong van het Ne derlandse duo nooit meer dan 15 se konden bedroeg wisten zij buiten schot van de achtervolgers te blijven daar vooral de sprinters een afwach tende houding aannamen. In de eindsprint wist Hanegraaf Van der Poel met gering verschil te kloppen. De uitslag: 1. Hanegraaf, de 195 km in 4.31.08; 2. Van der Poel; 3. op 4 sec. Govaerts (Bel.); 4. Bogaert (Bel.); 5. Freuler (Zwi.); 6; Demierre (Zwi.); 7. Gavazzi (Ita.); 14. De Keulenaar; 15. Peeters; 17. Veldschoten; 20. Saronni (Ita.), allen dezelfde tijd als Bogaert op 7 sec. De onwillige held 49. Al vecht Eric als een duivel, het helpt hem niets en zo wordt hij even later door twee krij gers, geboeid en suizebollend, naar de kerker gesleept. Een oorverdovend geschreeuw en ge bonk komt hem daar tegemoet. „Laat mij eruit, hier zit een vijand van Agar. Open de deur!" Eric kan zijn ogen haast niet geloven, maar hij vergist zich niet: het is de stem van zijn oude strijdmakker Svein Lang tand. Zijn eerste opwelling is te roepen, maar hij bedenkt zich en verbijt met moeite een glimlach, als zijn twee bewakers regelrecht op Sveins kerkerdeur toelopen. „Houd je kalm, makker!" roept<ie een. „Als je een vijand van Agar bent, kan je niets ge beuren. Poog je ons te bedriegen, dan wee je gebeente." De een schuift de grendel van de deur. „Vriend eruit, vijand erin", grijnst de ander. Dan ziet Eric hen allebei schrikken. Als Svèins grote kop, zeker 20 cm hoger dan de krijgers verwachten, tevoorschijn komt. „Dag vriendje," gromt de lange Sakser. „Geef me nu een zwaard, dan zal ik Agar Hij zwijgt even en staart sprakeloos naar de Noorman, die hem breed toegrijnst. Dan stoot hij een soort vreugdegebrul uit. „Bij de helm van m'n grootvader, de doodge waande Noorman! En jou willen ze nu zoge zegd daar stoppen, waar ze mij uitgehaald heb ben, deze twee grapjassen?" „Tja, ik vrees voor hen dat daar nu wel niets van terecht zal komen", grinnikt de Noorman, minzaam van de ene krijger naar de andere kijkend; de reus posteert zich onwrikbaar in de deuropening. „Dat weet ik zogezegd wel heel zeker van niet", gromt hij dreigend.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6