U KUNT NU STAATSLOTEN KOPEN, ei Amateur schilders exposeren in Putmeet Alternatief plan voor zoetwatervoorziening op Schouwen-Duiveland MÉÉR KANS IN DE STAATSLOTERIJ. AKTIVITEITEN VOOR KERKWERFSE JEUGD Zalm in Maas of Waal is eigenlijk zee forel t Krakers Rhenen moeten huizen ontruimen Dodelijke steekpartij RIVO: Fietser gedood na botsing met trein Reagan: geen graanembargo tegen Sowjet-Unie Avondklok in Ankara Onderzoek aanslag Turkse consul vordert niet Acht jaar cel wegens doodslag Zuidhollands Landschap: isn hy io; 4 De twee eerste bezoekers, Astrid en Florence Gravenbeek uit Amsterdam, worden door Pieter Verschuure van de werkgroep evenementen verwelkomd. Op de achtergrond een schilderij van Martin Immerzeel uit Scharendijke. (Foto: Bob Noomen) SCHARENDIJKE, 2-8. Op initiatief van de werkgroep evenementen Scharendijke/Ellemeet werd voor de eerste maal een expositie van schilderijen en poppen in gericht in de Putmeet te Scharendijke. Maandagmiddag werd deze expositie met een officiëel tintje geopend door Pieter Verschuure van deze werkgroep, die de eerste be zoekers met een kleine attentie verwelkomde. „Op kultureel gebied werd er nog niet zoveel georganiseerd in Scharen dijke" vertelt de heer Verschuure. „Deze expositie is een eerste aanzet. Volgend jaar zal men eveneens pro beren een dergelijk evenement te or ganiseren, die dan wel grootser van opzet zal zijn. Ook kinderen kunnen bijvoorbeeld meedoen aan zo'n expo sitie met schilderijtjes en tekenin gen." De expositie kan volgens Pie ter Verschuure stimulerend werken op amateurschilders. Het kijken naar werken van anderen kan een aanzet geven om zelf aan de slag te gaan. Verschillend De werken in do Putmeet zijn - al licht - heel verschillend van sfeer. Opvallen zijn de schilderijen van Martin Immerzeel, die hijzelf om schrijft als meta-realistisch. Verder zijn er ook herkenbare „plaatjes" bij als het koepeltje van Scharendijke, bossen in Schuddebeurs of een Zeeuws landschap. De schilderijenexpositie is dage lijks geopend (behalve op zondag) van 13.30 tot 17.00 uur, tot en met 14 augustus. De toegang is vrij. DEN HELDER. Het transport van het atoomafval dat ligt opgeslagen bij het Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten naar de haven van Den Helder begint in de nacht van 31 augustus op 1 september. Dat zeggen woordvoerders van de „Ba sisgroepen voor geweldloos verzet te gen kernenergie" en van de „Anti- Kernenergiebeweging Nederland". DEN HAAG. Minister Den Boer van c.r.m. heeft 80.000 gulden be schikbaar gesteld als subsidie voor een experiment met „Schotse hoog landers" die de zuidoost Veluwe- zoom zullen begrazen. Zijn departe ment zal gedurende vijfjaar bijsprin gen in de personeelskosten van het experiment. In de Putmeet worden ook enkele zelfgemaakte poppen tentoongesteld. Deze zijn van Jeanne Bodde uit Zierikzee. (Foto: Bob Noomen) KERKWERVE, 3-8. De werkgroep Jeugdaktiviteiten Kerkwerve organi seert op 9,11 en 13 augustus weer drie speelochtenden voor de jeugd. Op maandag 9 augustus wordt er een Nederlands gesproken film ge draaid war erg om gelachen kan wor den. Deze film is voor alle leeftijden. Woensdag 11 augustus wordt een knutselmorgen. De kinderen kunnen dan leuke kijkdozen maken en batik ken. Op vrijdag wordt er een playback- morgen gehouden en worden er ook wat spelletjes bingo gespeeld. De woensdag en vrijdagochtend is voor de kinderen van de lagere school. Elke morgen begint om half 10. Ook is er voor ieder een traktatie en er zijn leuke prijsjes te verdienen. De kinderen die deze ochtenden willen bijwonen moeten zich voor 2 au gustus opgeven op het adres Noordstraat 6, Kerkwerve. ZIERIKZEE, 3-8. Het bericht van vorige week dat op de Rijn (Waal) of de Maas weer zalm was gevangen moet volgens de biologen van het RIVO uit IJ- muiden onjuist zijn. De gevangen vis hereft met zalm (in de volksmond schot zalm) alleen de naam gemeen en is eigenlijk zeeforel, die uit de riviertjes in Schotland of de Scandinavische landen de zee opzoeken en hier terecht ko- Ze trekken de openingen van de zeegaten of de rivieren in, want een een vis - dat is bekend - zwemt nu eenmaal graag tegen de stroom in. In tegenstelling tot de echte zalm, aan wie dat niet lukt, slagen de schotzal men of zeeforellen er in de stuwen bij hoog water over te komen en op die manier worden ze ver landinwaarts gevangen. Maar ook dichter bij de kust ko men ze voor, in de Waddenzee en in het Noordzeekanaal zelfs in grote aantallen, evenals in de Oosterschel- de. Aangepast En men neemt zelfs met zekerheid aan, dat vele zeeforellen voor goed geld als pootvis op het Veerse Meer en de Grevelingen zijn uitgezet door de sportvissers. De forel ontsnapte en paste zich aan, aan het zoute mi lieu. Ze werden flink groot en hun huid kreeg door het zoute water een zilverachtige kleur. En zo denkt een leek al gauw met een echte zalm te doen te hebben. Nu is de zalm bekend om zijn goede exquise smaak, maar de zeeforel mag er ook zijn. Prima kwaliteit Het is een prima kwaliteit vis, die veel gebakken en gerookt wordt ge- konsumeerd en tot de fijne vissoor ten worst gerekend. Echte zalm in de Waal of de Maas, vergeet het maar, aldus de biologen. Alleen toen in de oorlog de stuwen MOSKOU. De eigenaar van een slagerij in Moskou heeft een gevan genisstraf van vier jaar gekregen om dat hij een familielid voor 30 roebel smeergeld 16 kilo worst onder de toonbank had verkocht, berichtte maandag „Wetsjemaja Moskwa". De straf is daarom zo zwaar omdat het artikel maar in beperkte mate voor het publiek voorhanden is. kapot waren zwom er nog wel eens een zalm naar boven, maar zo lang de stuwen goed funktioneren, blijven ze voor de zalm een onoverkomenlijke barrière. STAPHORST. 2-8. De 73-jarige J. Talen uit Staphorst is maandaga vond in zijn woonplaats door een ver keersongeval om het leven gekomen, de man reed op een met automatische knipperlichten beveiligde overweg met zijn fiets tegen de trein van Mep- pel naar Zwolle. Zijn vrouw die ach terop zat, kon door tijdig van de fiets te springen haar leven redden. NIJMEGEN, 2-8. Een 25-jarige in^ woner van Nijmegen is maandag morgen overleden aan de verwondin gen die hij enkele uren eerder door een steekpartij had opgelopen. De dader, een 37-jarige Nijmege- naar, is door de politie aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder heeft hij gestoken nadat het slachtof fer had getracht brand in de flat van de dader te stichten. DES MOINES, 2-8. De Verenigde staten zullen geen graanembargo in stellen tegen de Sowjet-Unie. de Amerikaanse export van landbouw- produkten wordt niet gebruikt als drukmiddel in de buitenlandse poli tiek, zo heeft president Reagan maandag gezegd in een bijeenkomst van Amerikaanse graanboeren in Des Moines (Iowa). Hij bevestigde daarmee zijn voor nemen om het lopend graanakkoord met de Sowjet-unie, dat eind septem ber afloopt, te verlengen met een jaar. Reagan heeft de onderhandelaars de bevoegdheid gegeven om de Sowjet-Unie meer graan aan te bie den dan de hoeveelheid waarin het akkoord voorziet. In het lopende jaar mag de Sowjet-Unie zes miljoen ton Amerikaans graan kopen en boven dien nog eens twee miljoen extra zon der dat daarvoor de toestemming van de Amerikaanse overheid is ver eist. De president legde er de nadruk op dat een nieuw langlopend graanak koord uit den boze is zolang de situa tie in Polen niet verbetert. Volgens Reagan treedt er we enige verbete ring op, maar is er nog geen enkele aanleiding tot gelukwensen naar aanleiding van de situatie. ANKARA, 3-8. Het nachtelijk uit gaansverbod in Turkije is in de hoofdstad Ankara en negen provin cies opgeheven. Dit is maandaga vond vernomen uit militaire bron. de avondklok was in alle 67 provin cies van Turkije ingesteld toen de mi litairen op 12 september 1980 de macht grepen, eerder was het nachte lijk uitgaansverbod opgeheven in Istanbul en 23 provincies. Volgens welingelichte kringen heeft het militaire gezag deze beslis sing genomen, omdat het terrorisme in die gebieden met wortel en tak is uitgeroeid. De golf van politieke moorden die elke dag slachtoffers maakte was een van de aanleidingen voor de militaire staatsgreep. ARNHEM, 2-8. De bewoners van negen kraakpanden aan de Cunera- laan in Rhenen moeten die woningen ontruimen. De bewoners moeten uit erlijk drie weken nadat de provincie Utrecht de gemeente Rhenen groen licht heeft gegeven voor nieuwbouw op de plaats van de gekraakte huizen zijn verdwenen. Deze uitspraak deed vice-president van de rechtbank in Arnhem, mr. H. Raalte, maandag in het kort geding dat de gemeente Rhe nen tegen 23 bewoners van de kraak panden had aangespannen. ROTTERDAM, 2-8. Er wordt wei nig tot geen vordering gemaakt in de zoekaktie naar de drie mannen die betrokken waren bij de twee weken geleden gepleegde aanslag op de Turkse consul in Rotterdam. Dit heeft de leider van het onderzoek, de Rotterdamse officier van justitie mr. W. A. de Saint de Aulaire, maandag desgevraagd meegedeeld. Het verhoor van de enige ar restant, de Turkse Armeniër Benja min E., verloopt uiterst moeizaam. Volgens mr. De Saint de Aulaire is de man „als de dood" om informatie over de zaak los te laten. Benjamin E. ligt overigens nog steeds in het zie kenhuis van de Scheveningse gevan genis. Hij herstelt daar van de schot wond die hij bij zijn arrestatie heeft opgelopen en maakt het redelijk goed, aldus de officier. ARNHEM, 3-8. De rechtbank in Arnhem heeft dinsdag de 26-jarige E. U. uit Huissen wegens doodslag ver oordeeld tot acht jaar gevange nisstraf. De rechtbank achtte bewe zen dat de man op 12 april zijn 24- jarige echtgenote Ida Huisman door wurging en met messteken om het le ven heeft gebracht. Officier van justitie, mr. P. Tideman, eiste twee weken geleden tien jaar cel tegen U., die vanaf zijn arrestatie, enkele da gen nadat het lijk van zijn vrouw was gevonden, heeft ontkend ook maar iets met haar dood te maken te hebben. PV „Zierick" Zierikzee Wedvlucht vanuit Epernay op za terdag 31 juli 1982. Afstand 290 km. In concours 335 duiven. Gelost 7.00 uur. Aankomst le duif 11.45 uur, 1017,17 m/min. Laatste prijsduif 15.02 uur, 601,54 m/min. L. Berrevoets 1, 13, 38 en 52; C. v. d. Hoek 2, 17 en 37; E. Kloet 3 en 56; E. P. Boshuizen 4, 19, 32, 46, 78 en 82; J. C. Berrevoets 5, 24, 42, 44, 45, 47, 51, 59 en 67; J. v. d. Sande 6; C. M. Kloet 7 en 77; F. Maijs 8 en 60; J. Verwijs 9, 12, 18, 22, 23 en 65; B. A. de Bruijn 10, 28, 41, 48, 49 en 58; J. J. Vermeule 11; J. den Hengst 14, 15, 76 en 83; G. J. Bakker 16, 27, 54, 63 en 74; B. P. Wes- dorp 20, 25, 29, 55, 62 en 71; M. M. v. d. Wielen 21, 70 en 81; J. Snijders 26, 53 en 73; J. J. H. M. Vaes 30, 31, 39, 50 en 61; M. K. Krijger 33, 35, 36, 40, 72, 75 en 84; W. Roggeband 34, 43, 64, 66, 68 en 69; M. C. Bolle 57 en 80; H. v. d. Maas 79. PV „Gevleugelde Vrienden" Zierikzee Uitslag van de wedvlucht vanuit Dourdan, 373 km met 411 jonge dui ven. Lossing te 6.40 uur. Aankomst le duif te 12.30 uur, 1077 m.p.m. Laatste prijs te 13.02 uur, 976 m.p.m. W. Blom en Zn. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 24, 36, 41, 43, 44, 63, 67, 70, 75, 82, 90, 92 en 101; J. A. v. d. Linde 3, 25, 30, 35, 38, 39, 51, 60 en 96; A. Ro- mijn 4, 45, 53, 57, 74 en 99; J. J. de Jon ge 7, 62 en 71; L. v. d. Hoek en Zn. 10, 22, 42, 84 en 91; Berrevoets-Wesdorp 11, 46, 58, 59, 69 en 93; L. J. Noordijk 14, 29, 33, 48, 66 en 95; Feleus-Westen- brugge 16, 32, 79 en 98; A. Bakker 17, 19, 27, 68 en 102; A. Schults 20 en 37; C. M. Groenleer 23, 76 en 89; Gebr. Berrevoets 26; J. M. Jumelet 28 en 80; M. A. Gieskes 31, 55 en 103; H. v. d. Linde en Zn. 34, 40, 50, 54, 72 en 78; Rob Douwes 47; J. A, v. Almkerk 49; P. Kouwenberg 52, 64 en 87; J. v. IJs- seldijk 56 en 61; D. J. Hartman 65; Kaaisteker-den Boer 73; Jos Wesdorp 77; J. v. Popering 81, 86, 88 en 100; Ru- di Dekker 83; C. Gieskes 85, 94 en 97. CC Schouwen-Duiveland Uitslag van de wedvlucht vanuit Dax 960 km op 16 juli. Aan deze nati onale vlucht namen van Schouwen- Duiveland 144 duiven deel. Lossing vrijdags 14.00 uur. Aankomst eerste duif zaterdag 13.53; laatste prijs zon dag 10.24 uur. W. N. Pankow, Owk., 1; gebr. De Jonge, Bru, 2; J. M. Steketee, Bru, 3, 5, 6, 14; gebr. Berrevoets, Zz., 4; A. Romijn, Dsr., 7,15, 31; L. J. Fonteine, Dsr., 8, 17, 28; J. Verwijs, Zz., 9, 27; J. M. Jumelet, Bru, 10, 11, 12; J. van Po pering, Bru, 13, 32; Feleus-Westen- brugge, Zz., 16; W. Blom en zn., Ngw., 18, 19, 20, 26, 34; A. Schults, Bru, 21, 29, 33; C. Gieskes, Zz., 22; W. West- veer, Kwv., 24, 36; Jac. Dekker en zn., Zz., 25; A. Bakker, Zz., 30, 35. PV „De Reisduif" St. Philipsland Uitslagen van de gehouden wed vlucht van de PV „De Reisduif" te St. Philipsland vanaf Epernay op 31 juli 1982. In concours waren 446 dui ven. Ze werden met een oostenwind gelost om 7.00 uur; De afstand be droeg 286 km. De snelheid van de eerste duif was 1061.30 m/m. Aan komst 11.29.57. De snelheid van de laaste duif was 573.52 m/m. Aan komst 15.23.28. Joh. Reijgoudt 1, 11, 34, 54, 70, 86, 92 en 107; Iz. Vermeij 2, 3 en 74; K. de F rel 4, 18, 24, 31, 43, 48, 72 en 108; M. Meijer en Zn. 5,19, 20, 26, 30, 73, 77. 97 en 103; W. Neele 6, 13, 25, 27, 67, 81 en 82; L. Reijngoudt 7 en 49; J. C. Ver wijs 8, 22, 55, 75 en 93; J. Verwijs en Zn. 9, 16 en 28; J. Quist 10, 63, 66, 87 en 95; A. S. Hooglander 12, 33 en 90; J. van Oeveren en Zn. 14, 42, 64 en 102; K. A. Reijngoudt 15, 51 en 98; C. Dieleman 17; S. M. Quist 21 en 85; A. P. v. d. Reest 23 en 99; ZIERIKZEE, 3-8. Het laat voorstanders van een zoute Grevelingen, beslist niet onverschillig, dat de Schou- wen-Duivelandse boer beweert een achterstand te heb ben ten opzichte van zijn kollegae uit andere streken die hun oogst kunnen vergroten omdat ze tijdig hun gewas sen kunnen besproeien. Het is natuurlijk niet onbekend, dat gedacht wordt aan aanvoer van zoet water door een buizenstelsel, dat via de Philipsdam het eiland zou binnen komen. Nu heeft de Stichting Zuidhollands Landschap, zelf voorstander van een zoute Grevelingen, nog een ander plan bestudeerd om Schouwen- Duiveland van zoet water te voor zien. De suggestie is doorgezonden aan de hoofdingenieur-direkteur van rijkswaterstaat direktie Zeeland. Haringvlietwater Men wil Haringvlietwater van goe de kwaliteit pompen in het Havenka naal van Dirksland of de Boomvliet, dit havenkanaal is eenvoudig te ver binden met de kreek Paardengat bij Herkingen. Nu ligt Herkingen tegenover de polder Bruinisse ongeveer in het noordelijk gedeelte Stelhoek bij Sir- jansland. Een buis van 4 km door de zoute Grevelingen zou voldoende zijn om het zoete water van Flakkee te bren gen in de watergangen (waterleidin gen) van de polders Schouwen-Dui veland. Voor watervoorziening via de Phi lipsdam zou eveneens een buis van 4 km nodig zijn. Men acht echter het water via Herkingen beter van kwa liteit dan het water dat via de Phi lipsdam zou binnen komen. Men heeft nu dus twee plannen en de kosten die realisering van één en an der mee brengt zijn te vergelijken. Advertentie Wat u kunt winnen? Het half miljoen (schoon!). Het kwart miljoen. Twintigmaal een ton. Liefst 700.000 andere geld prijzen. Per lot speelt u drie keer mee. Gemiddeld 4 van de 10 loten zijn raak. Niet minder dan 70% van de inleg gaat op aan prijzen. Dat zijn de ingrediënten van de Staatsloterij. u/u - ■fö V6 4/^^^ Elf maal per jaar. Een Kapitale Kans. Speel mee! Verkoopadressen in de Gouden Gids. Per giro spelen kan ook. Bel voor informatie: 070-46 9647. ■derlarttljse lobei

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4