OPRUI DEURLOO VOOR KAMERBREED! ty voordeel voor onze abonnee's Antiek granen, zaden en peulvruchten een bril doet veel. P. BOER GESLOTEN Rombouts GELD 20% KORTING H. VAN DUKE VAKANTIE-DAGTOCHTEN 1982 TAPIJTEN GORDIJNEN VITRAGES H.H. LANDBOUWERS Fa. A. Remijn en Zonen Raayen-Mol Het Niewe Moollenhuys Voordee^V I I I I I I ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE OPTOMETRIST KONTAKTLENS- SPECIALIST VERKOOPSTER VERSEPUT MODES SUCCESJES Gemeente Westerschouwen GOEDKOPE AUTOVERZEKERING M0T0RVERZEKERING 40% 9 Wij zijn ook voor het a.s. seizoen weer kopers van uw Te leveren loods Middenweg, Nieu- werkerk. Desgewenst ook afgehaald. Beleefd aanbevelend, Molendijk 82 - 's-Heerenhoek - Telefoon 01105-1386 Inlichtingen: J. L. Bodbijl, commissionair, Bogerd- weg 48, Dreischor, tel. 01112-1593. GLASVERF-BEHANG-AUTOLAK-JACHTLAK KUNSTSCHILDERSMATERIAAL Makelaar in onroerende goederen en assurantieën makelaarskantoor J. BIJ DE VAATE Nieuwe Haven 147 Zierikzee Telefoon (01110) 2577 Mooie kollektie kasten, dekenkisten, eethoeken, bureau's en salontafels. Koperen, tinnen en ijzeren gebruiksvoorwerpen. Olielampen. te Dreischor t/o de molen Telefoon (01112) 1252 U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Zojuist verschenen Schouwen-Duiveland beeldverslag van een jaar 1981 De belangrijkste gebeurtenissen op Schouwen-Duiveland in het jaar 1981 in beeld gebracht. Een uitgave van drukkerij Lakenman Ochtman. Aantal pagina's 72. Uniek voor later! De eerste uitgave van een in de toekomst terugkerende reeks. Voordeelprijs voor abonnees op de Zierikzeesche Nieuwsbode f 7,50* Voor niet-abonnees bedraagt de prijsf 12,50* (afgehaald aan ons kantoor Jannewekken 11) Indien u dit unieke fotoboek per post wenst thuis te laten bezorgen, kan dit door overschrijving van I 11,75 voor abonnees// 16,75 voor niet-abonnees (incl. f 4,25 verzendkosten). a. op postrekening 85052 t.n.v. drukkerij Lakenman Ochtman bv, Zierikzee b. op bankrekening 66.64.10.518 met vermelding .Schouwen-Duiveland 1981". Indien u nu abonnee wordt op de Zierikzeesche Nieuws bode kunt u ook profiteren van de vobrdeelprijs voor abonnees door het invullen van onderstaande bon. Deze bon inleveren aan ons kantoor Jannewekken 11 of opsturen per post in ongefrankeerde en velop aan de abonnementen administratie Zierikzeesche Nieuwsbode Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee Naam Adres Postcode woonplaats geeft zich op als abonnee van de Zierikzeesche Nieuwsbode Hel abonnementsgeld zal per kwartaal/per jaar* worden betaald (doorhalen wat met van toepassing is) Hij/zij komt tevens in aanmerking voor de voordeelprijs voor het Schouwen-Duivelandboek voor het Schouwen-Duiveland boek Tot half oktober hebben wij nog plaats voor een Bel 01116-1221 of kom even langs Lange Reke 11 - Renesse Te koop gevraagd: Loop- en sloopauto's. Te koop volop onderdelen van div. auto's. Auto-sloperij Ad Stouten, Ringweg la, Ooster- land. Tel. (01113) 2130 b.g.g. (01114) 1469. Diversen: Tijdschriften, kranten en wenskaarten haal je op de Balie in ,,De Palaverhut". Kelders lek of vochtig, wij maken onder garantie kel ders en muren blijvend wa terdicht (referenties beschik baar). Leico B.V. 01119-1992, ook 's avonds. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Uw schoorsteen of kachel kan van levensbelang zijn, hou ze daarom bij. Fa. L. Ber- revoets Zn. Wevershoek 9 Zierikzee, tel. (01110) 5193. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Ben je een aanstaand bruidje en wil je het gratis felicitatie pakket, bel of schrijf mevr. de Vin-Casteels, Muijeweg 9, Nieuwerkerk, 01114-1299. Meerijders gevr. richting Apeldoorn. Vertrek nader te bepalen. H. Kaashoek. 01110- 2167, na 18.00 uur. Zitdag 2 augustus in het wijkgebouw te Scharendijke. Pedicure-Podologe A. G. Steendijk. Tel. afspr. 01110- 4440. 5e HERZIENING BESTEMMINGSPLAN RENESSE De burgemeester van boven genoemde gemeente brengt ter openbare kennis: I. dat bij Koninklijk besluit van 12 juni 1982 no. 23 het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 4 december 1979, afd. 4, bur. r.o. no 1052/321, strek kende tot goedkeuring van de 5e herziening van het bestemmingsplan Renesse, vastgesteld door de raad der gemeente Westerschouwen op 18 april 1979, in zoverre is vernietigd, dat alsnog goedkeuring is ont houden aan een plangedeelte met de bestemming „verkeersdoeleinden", nader op de plankaart aan gegeven; II. dat voornoemd besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland met uitzondering van het onder sub I vermelde, onherroepelijk is geworden. De 5e herziening van het bestemmingsplan Renesse ligt vanaf 2 augustus 1982 ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. De burgemeester voornoemd, J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER Haamstede, 30 juli 1982 OPTIEK Burghserlng 27 Burgh-Haamstede Tel. 01115 2440 OPTOMETRIST o.v. CONTACTLENSSPECIALIST ANVC LERAAR MTO-OPTIEK ZIEKENFONDSLEVERANCIER 's maandags gesloten STEUNZOLEN ELASTIEKEN KOUSEN STEUNKOUSEN STEUNPANTIËS van 19 juli tot 5 augustus 1982 Verrenieuwstraat 46-48 - Zierikzee op elk moment met uw doorlopend krediet Aflossing: 2%, 2Va of 3% per maand Snel geregeld met kontant geld. Door speciale VOLMACHTEN geen informatie bij wergevers, buren of leveranciers. f 15.000,— 72 x 320,92 f 2.000,-24x102,23 f 3.000,-36x111,30 f 5.000,-48x150,46 f 8.000,-60x199,48 10.000,-72x218,17 20.000,— 72x423,67 25.000,— 72x526,42 f 30.000,120x461,34 40.000,— 120x610,92 W.A. met gratis groene kaart Boven 23 jaar Beneden 23 jaar 600 kg f189,- f 263,- 800 kg f 263,- f 367,- 1000kg f 337,- f 470,- enz. Premiebetaling per kwartaal halfjaar en jaar. OP UW WA BROMFIETSVERZEKERING Vraag vrijblijvend inlichtingen Ook 's avonds en zaterdags te bereiken onder Tel. (01110)2605 Mulockstraat 22 - Zierikzee Adverteren doet verkopen! PER TOURINGCAR (BIJ VOLDOENDE DEELNAME) DINSDAG 3 EN 10 AUGUSTUS: 1. Langs de Belgische kust Oostende en bezoek aan het MELIPARK Volop amusement en een prachtige papegaaienshow in het Melipark. Ver trek Zierikzee 07.00 uur. Prijs p.p. f 32,— (kinderen tlm 12 jaar f 27,—). 2. Naar pony- en recreatiepark SLAGHAREN 'n Leuke dag naar het bekende en levendige park Slagharen. Vertrek Zie rikzee 07.00 uur. Prijs p.p. f 35,— (kinderen t/m 12 jaar f 30,—) WOENSDAG 4 EN 11 AUGUSTUS: 3. Bezoek aan de FLORIADE te Amsterdam 'n Unieke tuinbouwtentoonstelling, die eens in de 10 jaar in Amsterdam gehouden wordt. Vertrek Zierikzee 07.00 uur, einde ca. 18.00 uur. Speciale prijs p.p. f 25,— (kinderen t/m 12 jaar 20,—) Opmerking: entree Floriade volw. f9,—; 65+ f6,00; kinderen 4-14 jaar f 3,— (groepsprijs via de chauffeur) 4. Rondrit door Zuid-Limburg, bezoek aan Drielandenpunt en Valkenburg Vertrek Zierikzee 07.00 uur. Prijs p.p. f 35,— (kinderen t/m 12 jaar f 30,—) DONDERDAG 5 EN 12 AUGUSTUS: 5. Dagje naar TEXEL Voor 't eerst een dagtocht naar Texel met een rondrit over dit mooie ei land. Vertrek Zierikzee 07.00 uur. Prijs p.p. f 40,— (kinderen t/m 12 jaar f 35,—-) VRIJDAG 6 EN 13 AUGUSTUS: 6. BELGISCHE ARDENNEN Bezoek aan de limonadefabriek van Spa en de watervallen van Coo. Ver trek van Zierikzee 06.30 uur. Prijs p.p. f 38,— (kinderen t/m 12 jaar f 33.—) Deelnemers op Schouwen-Duiveland worden opgehaald en thuisgebracht. De prijzen zijn exklusief alle entree's. Voor Belgische reizen is geen paspoort vereist. Voor de reis nrs 1, evt. 4, 5 en 6 is de prijs inklusief tol- en veergeld. Einde rit genoemde dagtochten ca. 20.30 uur Zierikzee. er wordt gelegenheid gegeven om warm te eten (behalve dagtocht nr. 3 en 7). REISBURO VAN OEVEREN WINKELPASSAGE APPELMARKT 21 TELEFOON (01110) 5036 - 2319 TOURINGCARBEDRIJF C. H. VAN OEVEREN WATERMOLEN 15-19 - TELEFOON (01110) 2319 4348

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9