Campingvoetbalfinale ontaardt in een ordinaire schoppartij Duinoord en Rozenhof winnaars in Burgh-Haamstede Schuldgevoel Tony Schumacher blijft knagen Mosseldag Gymnastiekver. Delta Sport Campingvoetbal in Renesse Gerrit Bakker wint tweede konkoers van PV Zierick Wim Hendriks in Hulst overleden Westhoek-kombinatie gereed voor ontmoeting met DS '79 ZIBRIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 30JulU982 Nr. 23156 .7 BURGH-HAAMSTEDE, 29-7. De finale van het cam pingvoetbaltoernooi te Burgh-Haamstede tussen de teams van de campings Duinoord en Duinhoeve heeft niet te zien gegeven van hetgeen men er van heeft mogen verwachten. Beide elftallen, die genoeg kwaliteit in huis hadden om er een aantrekkelijke wedstrijd van te ma ken hebben het talrijke publiek op deze avond een ordi naire partij voetbal voorgeschoteld, een finale van een dergelijk toernooi onwaardig. Op zich is dit natuurlijk een onbegrijpelijke zaak. Sportmensen die op vakantie zijn en hier dan ter afwisseling een partijtje voetbal spe len proberen dan elkaar zoveel als maar enigszins moge lijk is af te tuigen is toch eigenlijk een onbegrijpelijke zaak. Voor de scheidsrechter, die zijn uit erste best deed om alles nog zoveel mogelijk binnen de perken te houden moet deze avond meer een grote plaag zijn geweest dan een aangena me tijdpassering. Op zich was het nog meer onbegrijpelijk, omdat het toernooi tot dan een bijzonder spor tief en aangenaam verloop had ge had, zonder enige wanklank. De hardwerkende mensen van de toer- nooikommissie, die alles in de afge lopen week in het werk hadden gesteld om het toernooi op rolletjes te laten lopen, zaten, hoewel zij er part nog deel aan hadden, met het op treden van deze twee teams lelijk in hun maag. Wanprestatie De vraag is alleen, hoe of men een dergelijke wanprestatie in de toe komst zal kunnen voorkomen. Een vaststaand feit is het wel, dat beide teams de voetbalsport op deze avond een slechte dienst hebben be wezen. De een zal natuurlijk de an der wel de schuld geven van het ge beuren, maar voor de neutrale toe schouwer waren beide ploegen met hetzelfde sop overgoten. Van het team van de Duinhoeve werden twee spelers gedurende de wedstrijd door de scheidsrechter naar de kleedka mer verwezen maar voor hetzelfde geld hadden dit er ook twee van de tegenpartij kunnen zijn. De 2-0 overwinning waar mee Duinoord uiteindelijk de grasmat kon verlaten, waardoor het winnaar werd van het toernooi, was er een zonder enige glans door alles wat zich voordien had afgespeeld. Al direkt na de aftrap moest de scheidsrechter optreden tegen een se rie zware overtredingen en moest de wedstrijd worden onderbroken voor blessures. Ondanks de veldmeerder- heid van de Duinhoeve slaagde Dui noord er na een kwartier spelen in door John van Diggelen, die scherp opgesteld door de verdediging wist te breken, de leiding te nemen (1-0). Direkt hierna zag de arbiter zich genoodzaakt een speler van de Duin hoeve naar de kleedkamer te verwij zen. Het bleef hierna een gelijkop- gaande strijd waarin echter veel te veel overtredingen werden gemaakt. Naarmate de tijd verstreek werd het watrustiger binnen de lijnen al ble ven de spelers elkaar allerminst ont- te volgen. Beide teams streden met volledige inzet zonder zich te buiten te gaan aan zware overtredingen. Het skoreverloop zorgde hierbij voor de nodige spanning. Voor de rust slaagde Wieier Blom erin een 1-0 voorsprong te nemen welke na de hervatting nog werd opgevoerd tot 2- 0. Sine-Cura gaf zich echter nog niet gewonnen en slaagde erin uitstekend terug te komen. Cor Bouman, een oud-DFS speler, die na de hervatting voor Sine-Cura binnen de lijnen was gekomen, smaakte het genoegen de achterstand tot 1-2 te reduceren, waarna het kort voor tijd op gelijke voet kwam (2-2). Door deze stand kwam er nog een verlenging van 2 x 10 min. Kort voor het verstrijken van de eerste helft van de verlenging slaag- De winnende finalist uit het pupillentoernooi in Burgh-Haamstede. De Ro zenhof nam de strafschoppen beter dan de Duinhoeve. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) zien. Hoewel Duinoord met een spe ler meer binnen de lijnen stond kon het dit toch niet in een veldmeerder- heid tot uitdrukking brengen. Zonder glorie Tien minuten voor tijd sloeg weer de vlam in de pan en zag de arbiter zich weer genoodzaakt om een speler van de Duinhoeve het nog verder me despelen te ontzeggen. Direkt hierna zag Duinoord kans om de wedstrijd definitief in haar voordeel te beslissen (2-0). In de laatste minuten stonden weer twee speler openlijk naar elkaar te schop pen wat voor de arbiter aanleiding was om aan deze wanvertoning reso luut een einde te maken. Elkaar ver wijten naar het hoofd slingerend, verlieten de 20 overgebleven ak- teurs, al dan niet min of meer bescha digd, zonder enige glorie het strijd perk. Dat het ook andes kan bewezen de teams van Sina-Cura en Wieier Blom in de wedstrijd voor de 3e en 4e prijs. Voor de toeschouwers, welke toen nog niet in zo'n grote getale aan wezig waren was dit aangenaam om De ploeg van Duinoord, die als winnaar uit de bus kwam van de bikkelharde finale tegen Duinhoeve. De verliezende ploeg eindigde hetduelmet slechts negen spelers. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Knappe 3000 meter voor John Teuthof MIDDELBURG, 29-7 Tijdens een door Dynamo'70 in Middelburg geor ganiseerde wedstrijd heeft John Teu thof van atletiekvereniging Delta Sport een voortreffelijke 3000 meter gelopen. Niet alleen kwam de Delta Sporter als eerste B-jongen over de meet, maar bovendien verbeterde hij met zijn tijd van 9.4.9,5 het klubre- kord van Cor de Jonge met bijna een minuut. En passant pakte hij ook het A-juniorenrekord nog even mee. Hier bedroeg de verbetering van het oude rekord vijf sekonden. Jaap van Gastei liet op de 100 me ter 12,1 sekonden afdrukken en op de 200 meter kwam hij tot 24,3 sekon den. In beide gevallen was een derde plaats het resultaat. Cor de Jonge kwam op deze afstanden respektie- velijk tot 12,7 sekonden en 25,7 se konden. Bij het verspringen kwam De Jonge tot 5,66 meter. Een zege was er voor de Zierikzeese vereniging nog voor Cora den Boer op de 100 meter voor A-meisjes. Haar tijd was 13,6 sekonden. De Kerk- werfse atlete pakte op het versprin gen haar tweede zege door 5,09 meter te overbruggen, hetgeen tevens een nieuw persoonlijk rekord inhield. FRANKFORT. 29-7. Tony Schuma cher, de doelman van het Westduitse voetbal-elftal, wil een bedrag van 5000 mark (5500 gulden) schenken aan een weeshuis in zijn woonplaats Diiren. De overschrijving zou een .teken van berouw" zijn voor de gro ve aktie die Schumacher tijdens de onlangs gehouden wereldkampioen schappen in Spanje tegen de Frans man Patrick Battiston beging. Deze poging om het schuldgevoel af te kopen werd een dezer dagen in Grünberg in Hessen, waar 1. FC Köln, de klub van Schumacher en Ri- nus Michels, zich volgens traditie voorbereidt op het komende seizoen. De leiding van de Keulse vereniging heeft vlak na het toernooi een brief aan de klub van Battiston, AS Saint Etienne, het incident betreurd en aangeboden een vriendschappelijke wedstrijd te spelen. Antwoord heeft Saint Etienne nog niet gegeven. de Sine-Cura erin de wedstrijd in haar voordeel te beslissen. Cor Bou man plaatste een net buiten het straf schopgebied genomen vrije trap op maat in de doelmond waarna de bal onhoudbaar werd ingekopt (2-3). In de 2e helft van de verlenging stelde Wieler/blom nog wel alles in het werk om de kansen nog te doen keren maar Sine-Cura wist de verdediging goed gesloten te houden. Pupillentoernooi Tussen beide wedstrijden door werd nog de finale wedstrijd gespeeld van het pupillentoernooi tussen de teams van Rozenhof en dé Duinhoeve. Deze jeugdige voetballers zorgden voor een leuke en attraktieve wedstrijd waarin zij elkaar bijzon der weinig toegaven. Nadat de Duin hoeve in de eerste helft erin was geslaagd voorsprong te nemen maak te Rozenhof na de hervatting de stand gelijk (1-1). Met deze stand werd ook de wedstrijd afgesloten waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. nadag bij de eerste serie van vijf strafschoppen de strijd nog altijd on beslist was (3-3) ging men door met het om en om nemen van de straf schoppen waarbij bij de tiende pin gel de beslissing viel, toen Rozenhof deze benutte en de Duinhoeve haar strafschop onbenut liet. Aan het slot van de toernooien werd de prijsuit reikingen verricht door de voorzitter van de campingvoetbalkommissie, de heer Joh. Vredenbregt die hierbij allen dank bracht die hun medewer king aan het campingvoetbalgebeu- ren dit jaar hadden verleend. WASHINGTON. President Reagan behoudt zich het recht voor de Ame rikaanse defensie-uitgaven te verho gen, ondanks plafonds die het kon- gres in juni heeft aangebracht. CC Schouwen-Duiveland Uitslag van de wedvlucht vanuit Dax 960 km op 16 juli. Aan deze nati onale vlucht namen van Schouwen- Duiveland 144 duiven deel. Lossin vrijdags 14.00 uur. Aankomst eerste duif zaterdag 13.53; laatste prijs zon dag 10.24 uur. Jonge, Bru, 2; J. M. Steketee, Bru, 3, 5, 6, 14; gebr. Berrevoets, Zz., 4; A. Romijn, Dsr., 7,15, 31; L. J. Fonteine, Dsr., 8, 17, 28; J. Verwijs, Zz., 9, 27; J. M. Jumelet, Bru, 10, 11, 12; J. van Po- pering, Bru, 13, 32; Feleus-Westen- brugge, Zz., 16; W. Blom en zn., Ngw., 18, 19, 20. 26, 34; A. Schults. Bru, 21, 29, 33; C. Gieskes, Zz., 22; W. West- veer, Kwv., 24, 36; Jac. Dekker en zn., Zz., 25; A. Bakker, Zz., 30, 35. ZIERIKZEE, 29-7. Zaterdag 31 juli aanstaande organiseert gymnastiek vereniging Delta Sport een grote mosscldag, waarvan de baten zullen worden aangewend voor de vereni ging. Leden en ouders van leden zullen vanaf 8.30 uur mosselen huis-aan- huis verkopen. Vanaf 10.30 uur kan de echte mosselliefhebber in de Beu- ze aan het Havenplein gekookte mos selen verkrijgen. CC Schouwen en Duiveland (nagekomen uitslag) Hieronder de uitslag van nationale vlucht vanuiit St. Vincent, 975 km, op 19 juli. De duiven die aan deze zware vlucht deelnamen werden vrij dag te 13.00 uur gelost. Aankomst eerste duif zaterdag te 6.38. Prijzen af te 11.23 uur. W. N. Pankow, Owk., 1, 9, 12, 28; L. F. Fonteine, Dsr, 2, 11; P. H. Steke tee, Bru, 3, 36; W. Blom en zn., Ngw., 4, 23, 34; J. M. Steketee, Bru, 5, 7, 17, 19, 25, 33; A. Schults, Bru 6, 8; J, van IJsseldijk, Kwv., 10; J. van Pope- ring, Bru, 13, 15; J. Verwijs, Zz., 14, 35; Jac. Dekker, Zz., 16; W. Wilten- burg, Dsr., 18, 22, 26; A. de Wilde, Em, 20, 21, 24, 30, 37; L. Hage, Dsr., 27; J. M. Jumelet, Bru, 29; F. Mays, Zz., 31, 38; A. de Koning, Bru, 32. RENESSE. In het campingvoetbal toernooi om de Renesse-Cup op het sportpark „De Laone" hebben de teams van de Bremhoeve, Duinhoe ve, Julianahoeve en Bona fide zich geplaatst voor de heden avond (vrij dag) te spelen kruisfinale. In poule A eindigde de Bremhoeve met drie overwinningen uit evenveel gespeel de wedstrijden op de bovenste plaats. Dank zij een beter doelsaldo dan de Wilhelminahoeve (5-4) zag de Duinhoeve (9-4) zich als tweede team uit deze poule te plaatsen. In poule B eindigde de Julianahoe ve ongeslagen zonder verliespunten op de bovenste plaats, met Bona Fi de, twee overwinningen en één ne derlaag, als goede tweede. Tijdens de laatste wedstrijd welke woensdagavond tussen Internatio naal en de Wilhelminahoeve vond nog een ongelukkig ongeval plaats. Bij een poging om een ingeschoten bal te stoppen kwam de doelman van Internationaal zo ongelukkig met zijn arm met de grond in aanraking dat hij deze brak. Vanavond zullen de twee wedstrij den in de kruisfinale worden gespeeld: Bremhoeve-Bona Fide (18.30) en Julianahoeve-Duinhoeve (20.00). Morgen (zaterdag) avond komen de winnaars tegen elkaar uit in de fina le, terwijl de verliezers strijd zullen leveren voor de 3e en 4e prijs. Zoals te doen gebruikelijk zal als afsluiting van deze week camping voetbal de prijsuitreiking worden verricht door de burgemeester van Westerschouwen mevrouw J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer. De resultaten, poule A: Bremhoe- ve-Wilhelminahoeve 1-0; Duinhoeve- Bremhoeve 0-2; Internationaal-Wil- helminahoeve 1-3; Duinhoeve-Inter nationaal 7-0. Bremhoeve 3 3 0 0 6- 0 6 Duinhoeve 3 1119-43 Wilhelminahoeve 3 1115-43 Internationaal 3 0 0 3 1-13 0 Poule B: Bona Fide-Julinahoeve 1- 2; De Kempe-Fennet Boys 1-1; Bona Fide-De Kempe 2-1; Julianahoeve-De Kempe 6-1; Fennet Boys-Bona Fide 0- 3. ZIERIKZEE, 29-7. Gerrit Bakker is winnaar geworden van het tweede kon- koers om de grote prijzen van de Zierikzeese Postduivenvereniging Zierick. Hij trad daarmee in de voetsporen van Kees van den Hoek, die als winnaar van het eerste konkoers uit de bus kwam. Bakker, die vroeger nog eens aktief was als wielrenner, won de eerste en de tiende prijs in een veld van 413 gestar te duiven. Deze resultaten leverden hem 199 punten op voor het algemeen klassement. Op het moment van lossing kregen de duiven af te rekenen met een dich te, grauwe lucht, hetgeen bepaald niet de meest ideale situatie is voor duiven. Ze kunnen zich dan slecht oriënteren en raken snel de goede weg kwijt. Mede hierdoor was het bijzonder lang wachten voor de eige naren. De winnende duif haalde niet eens het uurgemiddelde van 60 kilo meter. Behalve Gerrit Bakker pakten ook Van de Sande en Boshuizen heel wat Julianahoeve Bona Fide De Kempe Fennet Boys 3 3 0 0 10-2 6 3 2 0 1 6-3 4 3 0 1 2 3-9 1 3 0 12 1-6 1 Promotiewedstrijd van RV Renesse RENESSE, 30-7. Als afsluiting van een instruktieweek houdt de Ruiter- vereniging Renesse aanstaande zon dag 1 augustus een promotie wedstrijd voor paarden en pony's. Het programma wordt om 9.00 uur geopend door diplomarijden van drie jeugdleden. Om 10.00 uur gaat de ei genlijke wedstrijd van start. De paarden werken hun wedstrijd af in de binnenmanege, terwijl pony's bui ten aan de slag gaan. Om 14.00 uur wordt een en ander besloten met de parade van de pony's gevolgd door de parade van de paarden. LISSABON. Een kommissie van de socialistische internationale komt maandag in Lissabon bijeen voor be raad over de situatie in het Midden- Oosten. Dat is vernomen van de soci alistische partij van Portugal. Haar leider Mario Soares, die begin juli nog in het Midden-Oosten was, zal de bijeenkomst voorzitten. SCHEEPVAART Acmaea, 28-7 te Porto Rico Aldabi, 29-7 te Port Gentil Nedlloyd Dejima, 29-7 te Djeddah Nedlloyd Rockanje, 29-7 van Kalili- menes naar New York Vitrea, 29-7 te Karlshamn MARKTBERICHTEN De Eierveilingen BARNEVELD, 29-7. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 3.919.920 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 8,20; 55-56 gram 8,95 - f 8,85; 60-61 gram 8,40 - 9,55; 65-66 gram 9,20 -j\-10>20.> Eierveiling: AanVoer 1.627.220 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 8,35 - 8,25; 56-57 gram 8,80 - 8,95; 61-62 gram 8,45 -ƒ 9,00; 66-67 gram 9,60 -ƒ 10,05. Eiermarkt: Aanvoer ca. 850.000 stuks. Handel: kalm. Eieren van 48-54 gram 7,90 -ƒ 9,10 per 100 stuks, kg-prijs 1,65 -ƒ 1,69; 57-61 gram 9,40 - 9,60 per 100 stuks, kg-prijs 1,65 - 1,57; 64-67 gram 10,35 - 11,60 per 100 stuks, kg-prijs 1,62 - 1,73. punten voor het klassement, maar de onderlinge verschillen blijven voor alsnog klein. Hierdoor is de laatste vlucht op St. Denis van uitzonderlijk belang. In het algemeen klassement gaat nu Kees van den Hoek nog aan de leiding met 392 punten, voor Jan Snijders met 380 punten en Rinus van de Wielen met 378 punten. Rinus Krijger en Jan Berrevoets hebben respektievelijk 362 en 347 punten. Aanstaande zaterdag 31 juli staat de Koninginnevlucht op Bergerac op het programma. De duiven moeten hiervoor 900 kilometer overbruggen. Het is tevens de slotvlucht van de ou de duiven. Het vorig jaar zorgde Ver- meule voor een verrassing door met twee duiven mee te draaien en deze precies tegelijk af te klokken, het geen hem de tweede en derde prijs opleverde. De ridders van het lucht ruim mogen rekenen op zeer aksepta- bel vliegweer. RENESSE, 29-7. Zaterdagmiddag om 15.30 uur speelt een Westhoek- voetbalkombinatie tegen eerste divisieploeg DS '79 uit Dordrecht. De kom bi- natie zal bestaan uit spelers van Renesse en DFS en staat onder leiding van de nieuwe Renesse-trainer Ko Willemse. Plaats van handeling is het Renesser sportveld Laone. Voor Renesse zullen Leen Radema ker, Gerard Smeding, Walter de Jon ge, Cor Verweel, Bert van Keulen, Ad Wandel, Dick Fierens, Marco de Feiter en Wim Veerhoek van de par tij zijn, terwijl DFS zal worden ver tegenwoordigd door Johny Quaak, Peter Fooy, Ad Minnaar, Jack van Rees, Rinus Rhoon, Theo den Engels man en Wim Boogerd. HULST, 29-7. In Hulst is woensdag 29 juli de zeer populaire mikrofonist Wim Hendriks overleden. Hendriks leed al geruime tijd aan een onge neeslijke ziekte en verscheen sinds een klein jaar al niet meer op zijn vertrouwde stek achter de mikro- foon. in hem zullen velen, maar voor al de ingewijden in de wielersport een bijzonder kleurrijk persoon mis sen. Hendriks was slechts 54 jaar oud. Wim Hendriks was ondanks zijn nog jeugdige leeftijd al 35 jaar een van de populairste mikrofonist bij wielergebeurtenissen, maar ook voor andere evenementen. Zo voorzag hij onder meer diverse keren visserij feesten in Zierikzee van deskundig kommentaar. Bij de wielerronden op Schouwen-Duiveland was hij nauwe lijks weg te denken. Voor het laatst was hij als zodanig werkzaam tijdens de wielerronde van Renesse in 1981. Hendriks was enkele jaren voorzit ter van de wielervereniging Theo Middelkamp en daarna van wieler vereniging Zeeuws-Vlaanderen. Bui ten de sport was hij jarenlang aktief in de vakbeweging, waarin hij onder meer voorzitter was van de afdeling Middelburg van de Bouwbedrijfs- bond. De laatste jaren was hij werk zaam als rayonbeheerder bij het Dag blad De Stem. Zaterdag 31 juli wordt Wim Hen driks naar zijn laatste rustplaats ge bracht. Hieraan voorafgaand wordt er een bijeenkomst gehouden in de basiliek in Hulst om 10.45 uur. In Scharendijke werden de afgelopen week touwtrekwedstrijden gehouden, waaraan door verschillende ploegen met ..volle overgave" werd deelgenomen. De foto demonstreert dat er flink wat werk verzet moest worden, maar dat het plezier er toch wel degelijk ook was. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7