Nederlandse wielerprofs deden het best in 69e Tour de France Johan van der Velde pakt derde plaats van Winnen Hinault bekroont Tourzege met triomf in slotetappe Hennie Kuiper bijzonder aktief in slotetappes 6 PARIJS, 25-7. Vier renners in de Top Tien van het eind klassement, zes etappezeges en zeven tweede plaatsen. Voor Nederland verliep de 69e Ronde van Frankrijk meer den bevredigend. Met z'n achttienen waren ze gestart in Bazel, met z'n dertienen kwamen ze in Parijs. Peter Post, de leider van het grootste kontingent Neder landers, die ook nog de etappezeges van zijn Belgen Lu- do Peeters en Frank Hoste vierde, stelde in Parijs onom wonden vast: „Voor de ronde van Frankrijk zijn de op volgers van Zoetemelk en Kuiper gevonden. In deze Tour hebben Winnen, Van der Velde en Veldscholten veel bewezen. Alleen voor Raas en Knetemann als klas sieker renners staan de opvolgers nog niet klaar. Ik zie ze nog niet, maar ze kunnen er net zo goed binnen korte tijd zijn". Vier van de achttien gestarte Ne derlanders bij de eerste tien. Dat had vast en zeker voor de Ronde van Frankrijk niemand durven vermoe den. De suksessen waren tot dat mo ment beslist niet zodanig geweest, dat een optimistischer geluid op zijn plaats was. Nederland zou achter de Fransen en de Belgen een tweede rangsrol moeten gaan spelen, meen den de sceptici. Kwa aantal gestarte renners leek dit ook zeer wel aanne melijk. Het aantal Fransen lag om en nabij de zeventig en maar liefst 49 Belgische kleppers trokken op 2 juli de riempjes aan in Bazel. Wat moesten achttien fel bekritiseerde Nederlanders daar nou tegen in het geweer brengen? Derde plaats Wat het kleine Nederlandse prof- kontingent in de voorbije drie weken heeft laten zien is van grote klasse. Joop Zoetemelk met zijn bijna 36 jaar op een bijna traditionele tweede plaats, Johaan van der Velde als der de meer dan voortreffelijk, Peter Winnen een sterke vierde. Jokan van der Velde reed een alleszins knappe Ronde van Frankrijk. In de Al pen beperkte hij de schade op naaste rivaal Peter Winnen en in de tijdrit ron dom Saint-Priëst veroverde hij zoveel voorsprong, dat hij de Limburger van het erepodium drukte. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) SAINT-PRIEST, 23-7. Na Hinault te Valence d'Agen in de daar gehouden tijdrit te hebben geklopt heeft Gerrie Knetemann met een tijdsverschil van 9 luttele seconcen in de te Saint-Priest gehouden tijdrit het onderspit moeten delven en voor de zoveelste keer genoegen moeten nemen met de tweede plaats. De Fransman die vanwege zijn terughoudende rijden nogal wat kri tiek te verwerken heeft gekregen van de Franse pers was naar hij zelf zei in deze 48 km lange tijdrit tot het uiterste gegaan om de kritiek de mond te snoe ren. Zoals de leider in het algemeen klassement reeds meerdere keren in het verleden heeft bewezen bleek hij ook nu nog over een bijzonder sterk eind- schot te beschikken. Knetemann liet na 17 km de beste tijd van de 126 deelnemers, welke nog in koers waren, noteren. Op deze afstand had hij een voor sprong van 28 sekonden op Hinault weten te nemen en na 35 kim had De Kneet nog altijd de beste tijd (47.16 min.) achter zijn naam staan met nog een voorsprong van 9 sekonden op de tweede plaats staande Hinault. In de nog resterende 13 km wist de Breton echter deze achterstand om te zetten in een voorsprong van 9 sekonden aan de finish warmee hij zich weer de sterkste van het gehele gezelschap had getoond. Derde plaats Bijzonder spannedn was ook het duel tussen onze landgenoten Peter Winnen en Johan van der'Velde met als inzet de 3e plaats in het algemeen klassement. Voor de aanvang van de tijdrit was deze in het beit van Winnen die een voorsprong had op de man uit Rijs- bergen van 53 seconden. Op de tijdrit na in 1980 op het circuit van Francor- champs, toen hij op de 4e plaats ein digde met een achterstand van 1.47 min. op de winnaar Hinault, over een afstand van 35 km, had Van der Vel de er in de tijdritten tot nu toe nog niet veel van gebakken. Algemeen ging men van de veron derstelling uit dat Winnen, hoewel ook geen tijdrit-specialist, eerder nog zijn voorsprong zou kunnen op voeren dan dat hij door zijn landge noot zou worden gepasseerd. Een duidelijk gemotiveerde Van der Vel de leverde tot ieders verrasing het bewijs, dat hij toch wel degelijk in staat is om een goede tijdrit te rijden. Dat hij de zaken serieus benaderde moge blijken uit het feit dat hij in ge zelschap van de tijdrit-specialist uit de ploeg van Peter Post, de Amster damse Brabander Gerrie Knete mann, het parkoers had verkend waarbij hij waardevolle aanwijzin gen kreeg over het ter rijden verzet en waar en wanneer er moest worden geschakeld. Gesterkt door het vertrouwen dat hij in Knetemann stelde, waardoor hij de waardevolle tips goed opvolg de, hebben Van der Velde het nodige moraal geschonken om een voortref felijke prestatie te leveren. Vijf sekonden Hoewel hij renners als Knetemann, Posson, Willems, Clere en Zoetemelk nog moest laten voorgaan schoot hij slechts 1.35 min. tekort op Hinault. Tijdens zijn rit had hij ook nog het voordeel dat hij halverwege de Zwit ser Beat Breu in het vizier kreeg wel ke als mikpunt voor hem diende. Van der Velde legde de 48 km 58 sec. snel ler af dan Winnen waarmee hij de derde plaats, zij het met het schamele verschil van 5 sec. kon overnemen. Joop Zoetemelk leverde weer een uitstekende prestatie door slechts met een achterstand van 54 sec. op Hinault te eindigen, waardoor zijn tweede plaats in het algemeen klas sement geen moment in gevaar kwam. Daniël Willems redde de Bel gische eer door op de 4e plaats te ein digen, waardoor hij kon oprukken als eerste Belg in het klassement naar de 10e plaats. Dit ging ten koste van onder meer Hennie Kuiper die met de Alpenritten nog in de benen met een voor zijn doen bescheiden tijd op de 34e plaats eindige en terug viel in het algemeenklassement naar de 11e plaats. Wie de zware bergetap pes ook nog in de benen had was Jan van Houwelingen die in de voorgaan de tijdrit nog op een fraaie tweede plaats eindigde. Dit wil nu ook weer niet zeggen dat hij volledig faalde daar een elfde plaats, waarmee hij toch altijd nog sneller was dan 115 andere renners, er beslist nog mag wezen. Phil Anderson wisselde van plaats met Beat Breu en kwam op de 5e plaats, Martin won een plaatsje, van 8 naar 7, en Fernandez zelfs twee en ging van de 10e naar de 8e plaats. Minder goed verging het Robert Al- ban die naar de 9e plaats afzakte. AULNAY-SOUS-BOIS, 24-7. Za terdag gingen in de voorlaatste etap pe van Sens naar Aulnay-sous-Bois over een afstand van 161 km nog 125 van de 169 in Bern vertrokken ren ners van start. Hennie Kuiper, na zijn minder geslaagd optreden in de Alpen en in de tijdrit, uit de top tien geduikeld, was in deze etappe bijzon der aktief. De 33-jarige oud Olym pisch- en wereldkampioen, die in de ze Tour minder roekeloos met zijn krachten had omgesprongen dan in voorgaande edities, bleek nog vol doende reservers in huis te hebben om zich inderdaad als vierde Neder lander onder de beste tien te scharen. Van huis uit geen sprinter mengde hij zich zelfs in de tussensprints waarin tijdsvergoeding viel te ver dienen waarbij hij er zelfs in slaagde een aantal kostbare seconden te ver garen. Steeds attent vooraan rijdend hield hij alle ontwikkelingen nauw lettend in de gaten. Zelfs schuwde hij hierbij niet om het initiatief te ne men en tot de aanval over te gaan. Toen er 135 km waren gereden waagde Kuiper een solo welke echter maar van korte duur was. Goed en wel door het peloton bijgebeend was hij drie kilometer later weer present, toen er een kopgroep werd gevormd met Tinazzi, Gauthier, Van O ver schelde, Wayenberg, Kelly en Wil lems. Vooral door. het kopwerk dat door Kuiper werd verricht slaagde het zevental, dat op een enkele uit zondering na goed samenwerkte een kloof te slaan met het inmiddels in de slotkilometers ook op drift ge raakte peloton. Kuiper, als niet sprinter kansloos in de eindsprint, probeerde in de laatste kilometer nog een uitlooppoging welke echter mislukte. Verrassing De eindsprint leverde toch nog een verrassing op daar niet de rassprin ter en drager van de groene trui de Ier Sean Kelly, maar de Belg Daniël Willems als eerste over de finish ging. Het was echter wel een sprint waar een luchtje aanzat. Beweerd werd zelfs, dat Willems in de voorlaatste etappe een welgevulde portefeuille had mee gekregen om de eer van Bel gië te redden. Nog nooit was het voorgekomen in de geschiedenis van de Tour de France dat er uit het wie- lerland België er zich geen renner bij de eerste tien had weten te klasseren, en daar zag het nu naar uit. Hij mengde zich zaterdag in alle tussensprints waarbij hij geen kind had aan groene truidrager Kelly, die zich voordien steeds heer en meester had getoond. De Belg kon daardoor bij de tussensprints 1 minuut en 4 se konden pakken en nog eens 43 sekon den voorsprong welke de kopgroep op het peloton had. In de eindsprint wist Kelly beslist wel wie zijn voor naamste tegenstander was maar in- plaats van naar rechts te kijken waar Willems zat keek hij naar links, ter wijl hij, ook al zo iets merkwaardigs, niet eens uit het zadel kwam. Kuiper had zijn doel bereikt daar hij met de tijdsvergoedingen in de tussensprints en de 43 sekonden voorsprong van de kopgroep zich op de negende plaats van het algemeen klassement had weten te nestelen. Johan van der Velde, die zich ook had bemoeid met de tussensprints wist zijn voorsprong op Peter Win nen nog op te voeren van 5 naar 25 se conden waarmee hij zich nog wat ste viger op de derde plaats van het alge meen klassement nestelde. Zowel Van der Velde als Winnen missen nog de superklasse om een tij drit sterk te voltooien, maar onget wijfeld zal dat binnen nu en twee jaar voor een belangrijk deel verhol pen zijn. In de laatste tijdrit in Saint- Priest liet Johan van der Velde zien, dat het nu al kan, tenminste als het persé moet. Dank zij een sterke rit te gen het horloge verdrong de man uit Rijsbergen de Limburger nog van de derde plaats, een plaats waarvoor Peter Winnen vele dagen ontstellend hard in de weer was geweest, maar die hem alsnog ontglipte. Een negende plaats in de eindklas sering was er voor Hennie Kuiper, ook al 33 jaar oud, maar mentaal vele malen sterker dan de meeste jonge ren. Kuiper demonstreerde opnieuw over een ijzersterke wil te beschik ken. Vooral nadat hij door een zwak ke tijdrit in Saint-Priest buiten de eerste tien belandde, wilde de Dene kamper laten zien, dat hij naar zijn mening wel degelijk bij de tien bete ren van de Ronde hoorde. In de voor laatste etappe zette hij alles in het werk om de verloren gegane tijd te herwinnen, hetgeen hem voortreffe lijk lukte en in de slot-etappe naar Parijs had Kuipertje zelfs andermaal het lef het hele peloton te tartenm, waardoor de Tourleiding hem voor de tweede dag in suksessie de prijs voor de strijdlustigste toekende. Friteskraam De ploeg van Peter Post liet in de ploegentijdrit, die na enig geharre war alsnog werd verreden, opnieuw zien op dat gebied in ieder geval on- klopbaar te zijn. Het gros van de ploegen kreeg vele minuten aan de broek. Etappe-overwinningen waren er voor Gerrie Knetemann (twee keer), Jan Raas, Peter Winnen, en Adrie van Houwelingen. Tweede plaatsen waren er nog voor Gerrie Knetemann (twee keer), Ad Wijnands, Jan van Houwelingen, Adrie van de Poel, Henk Lubberding en Johan van der Velde. Al met al een opsomming om jaloers op te zijn. Vooral de Belgen zullen zich na zondag waarschijnlijk wel ergens in een hoekje van een fri teskraam zitten schamen, want wat de renners uit het land van Eddy Merckx, Rik van Looy en Rik van Steenbergen in de voorbije drie we ken lieten zien was uiterst bescha mend. Van de overwinningen van de Ne derlanders verdienen er een aantal ongetwijfeld nog eens even terugge haald te worden voor het voetlicht van de publiciteit. Wat te zeggen van de tijdritzege van Gerrie Knetemann op Bernard Hinault, in de langste tij drit nog wel. Lang moet de Huyber- genaar daar van gedroomd hebben en vast en zeker zal hij er nog vaak over praten. Wat te zetten ook van de voortreffelijke coup van Adrie van Houwelingen, die a la Daan de Groot ruim tien minuten voor de hele meu te over de streep bolde. Was Peter Winnen's triomf niet schitterend en vergulde Johan van der Velde deze triomf voor Nederland niet nog eens extra? En was daar niet opnieuw re kenmeester Jan Raas toen de kara vaan door de „hel van het Noorden" toerde? Akkoord, de Zeeuw voltooi de de Tour niet, maar hij wil straks wereldkampioen worden en dat kan alleen met een gezonde rug. Over de ploegentijdritzege werd al eerder ge rept. Kriteriums Alles resumerend is het duidelijk, dat het nationale professionele corps er nog niet zo slecht voor staat. In het kriteriumcirkus, dat vanaf vandaag Joop Zoetemelk beperkte zich in zijn twaalfde Ronde van Frankrijk tot het verdedigen van zijn tweede plaats in het algemeen klassement. Tijdens de be klimming van de Joux Plane ging de man uit Rijpwetering bij uitzondering in het offensief. Hier gaat hij Peter Winnen (links) en leider Hinault vooraf. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) weer losbarst zullen de suksessen weer door de renners worden verzil verd. Zonder twijfel zullen de organisa ties niet over de grens hoeven te gaan om een rennersveld aan het vertrek te brengen, waarvoor wielerminnend Nederland de straat op wil. Aan staande woensdag zal de Acht van Chaam laten zien hoe wielergek Ne derlanders nog zijn. Vele duizenden zullen richting de Belgische grens trekken om de afgoden uit de Ronde van Frankrijk even te zien, mis schien zelfs aan te raken, pas dan in nen de Nederlandse Tour-korifeeën het echte loon van hun ploeteren. Advertentie Door een simpel zinnetje af te maken hebt u kans dat u het bedrag dat u voor uw Union fiets met Basta-slot uitgaf, terug wint Haal een deelnameformulier bij uw Union winkelier en wie weet kost uw Union fiets u niets PARIJS, 25-7. De slot-etappe van Fontenay-sous-Bois naar de Champs Ely- sées in Parijs kende tot aan de lichtstad een kalm verloop. Pas in het zicht van Parijs kwam er leven in de brouwerij toen Madiot de lont in het kruitvat stak. Nadat hij zijn uitlooppoging door het fel reagerende peloton, dat met een snel heid van tegen de 50 km door Parijs raasde, om zee had zien gebracht was het de beurt aan de Franse kampioen Regis Clere om zijn gezicht te laten zien. Na dat ook Clere weer tot de orde was geroepen volgde er nog een spervuur van demarrages. Rodrigeuz en Van Overschelde probeerden uit de greep van het peloton te komen zonder sukses evenwel, evenals de poging hierna van Alver- ti en Hekini. Nadat Ad Wijnands 100 meter voor sprong had weten te nemen om ver volgens weer bij de kraag te worden gevat was het de beurt aan de onver moeibare vechter Hennie Kuiper om op de Champs Elysées zijn gezicht te laten zien. Meer dan 10 sekonden voorsprong kon ook hij echter niet nemen. Na de hergroepering kwam ook Phil Anderson nog eens in aktie zonder te slagen. Ernstiger zag het er naar uit toen de Belg Ludo Delcroix een voorsprong van 15 sekonden wist te nemen. Op 3 kilometer voor de eindstreep werd echter ook deze po ging om zee gebracht. Hennie Kuiper (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Tien meter Met nog een kilometer te gaan de marreerde de Belg Pol Verschuere, op dezelfde plaats waar hij twee jaar geleden de basis legde voor zijn zege in de laatste etappe. Tot op een tiental meters voor de fi nish wist hij zich aan de leiding te handhaven om daarna nog te worden voorbij gestoken door de spits van het peloton. Niemand minder dan Bernard Hinault, die vooraf reeds had gezegd er op gebrand te zijn om als eerste de finish in Parijs te passe ren, klopte het gehele peloton. Hij bewees hiermee nog eens overuide- lijk 2ijn klasse enj veegde met alle kritiek welke door de Franse pers op hem werd geleverd de vloer aan. Hinault heeft klaarblijkelijk de les van twee jaar geleden in de etappe naar Roubaix toen hij zich in een waar hondeweer met het grote verzet dat hij trapte volledig forceerde waardoor hij aan de voet van de Py- reneen met een knieblessure moest opgeven wel geleerd te hebben. Hij heeft zich voorgenomen gezond te blijven en beslist niet meer te doen dan noodzakelijk is. Hij wil niet het type Merckx zijn die alles wat er te winnen was, wilde winnen maar die op zijn 32e jaar was opgebrand. De uitspraak van Merckx tijdens de Tour dat hij te vroeg was gestopt, hiermee doelende op de prestatie van Zoetemelk, sloeg dan ook nergens op. Met zijn tweede plaats in het eind klassement zorgde Zoetemelk eigen lijk nog voor de grootste verrassing. Dat hij na een keer de Tour te hebben gewonnen nu voor de zesde keer op de tweede plaats eindigde heeft voor al te danken aan het feit dat hij zijn vak ernstig opvat en zijn mogelijkhe den heel goed kent. Vierde zege Terwijl andere grote kopstukken waarmee hij heeft gereden al lang noodgedwongen de fiets aan de wil gen hebben hangen fietst Zoetemelk nog vrolijk mee in 's werelds groot ste etappe wedstrijd waarbij de bijna 36-jarige coureur dan nog alleen Hi nault voor moet laten gaan. Met deze vierde zege in de Tour zit Hinault nu Merckx en Anquetil. die ieder vijf keer de Tour wonnen, dicht op de hielen. Evenals deze twee ren ners en Coppi slaagde hij er nu in om in hetzelfde jaar de Giro en Tour te winnen. In deze Tour de France boekte hij vier etappe overwinnin gen, die tijdritten en de slot-etappe. Bij deze vier overwinningen ein digde ook steeds een Nederlander op de tweede plaats, nl. Knetemann twee keer en Jan van Houwelingen en Adrie van der Poel. TEHERAN/BEIROET/MANAMA. Iran heeft donderdag bekendge maakt dat bij een nieuw, gevorkt, of fensief vier Iraaksc divisies zijn ver nietigd. De aanval werd in de nacht van woensdag op donderdag ingezet in de buurt van de havenstad Basra, het industriecentrum van Irak. Irak heeft de aanval toegegeven, maar zei dat zijn strijdkrachten de aanval hebben afgeslagen na duizenden Ira- niërs te hebben gedood.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6