Esther Goedhart pakt Europese titel op diskus in Straatsburg Qi LH Ontmoeting Nederlandse selektie tegen Japanse kampioen in trek Ook voortreffelijke prestatie Janny Verkaart KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG DRUKWERK FAMILIEDRUKWERK HANDELSDRUKWERK Volleybaltopper op 14 augustus in Zierikzee 6 STRAATSBURG, 22-7. De afgelopen week werden in Straatsburg voor de derde keer de Europese atletiekkampioenschappen voor veteranen georgani seerd. Hier verschenen ook een groot aantal Nederlandse atleten en atletes. Onder hen het Zierikzeese duo Esther Goedhart en Janny Verkaart, die bei den uitkwamen op de onderdelen diskuswerpen en kogelstoten. Esther Goed hart zorgde bij de veteranen 11 voor een geweldige verrassing door Europees kampioene te worden op het onderdeel diskuswerpen. ,,Ik had min of meer wel een beetje gerekend op een medaille, maar dat ik de eerste plaats zou pak ken is toch wel erg verrassend", stelde de nieuwe Europese kampioene bij haar thuiskomst. Esther Goedhart inkasseerde op het kogelstoten ook nog een bronzen plak. J^njny Verkaart miste bij de veteranen I op een haar de bronzen medaille op het diskuswerpen. Zij kwam uiteindelijk 6 centimeter te kort voor een plaats op het ereschavot. Janny Verkaart en Esther Goedhart presteerden zeer goed tijdens de Europe se atletiekkampioenschappen voor veteranen in Straatsburg. Janny Verkaart miste net een bronzen plak op het diskuswerpen en Esther Goedhart werd zelfs kampioene op het zelfde onderdeel bij de veteranen II. Bij het kogelsto ten behaalde ze brons. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Aan de Europese kampioenschap pen in Straatsburg werd door in to taal 2500 atleten en atletes uit 23 lan den deelgenomen. In atletiekver- band krijgt men de status veteraan" bij het overschrijden van de 35-jarige leeftijd. Aan de andere kant is er geen limiet en dat was in Straatsburg zeer duidelijk waar neembaar. Bij de mannen kwamen twaalf deelnemers boven de 80 jaar, terwijl aan de vrouwelijke kant ze ven deelneemsters ouder waren dan 70 jaar. ,,Op zo'n kampioenschappen kun je pas goed zien hoe heerlijk het is om te sporten en dat leeftijd in dat opzicht geen enkele rol speelt", stelt Esther Goedhart vast. Wereldkampioenschappen Voor de zussen Schot (meisjes naam) betekende de deelname een eerste kennismaking met de vetera- nenkampioenschappen. „We hebben er eigenlijk nooit bij stilgestaan, dat ze bestonden", zegt Janny Verkaart. Dirk Epke wint ZIERIKZEE, 23-7. De vijfde race om het Europese zeilkampioenschap in de Javelin-klasse werd gewonnen door de Dirk Epke uit Zierikzee en Ernst-Jan Klaver uit Alphen aan de Rijn. Epke kon twee Westduitse zei lers met moeite voor blijven. Vandaag, vrijdag wordt de laatste wedstrijd op het IJsselmeer bij Mon- nickendam vervaren. De leiding in de Europese titelstrijd blijft voorlo pig nog in handen van de Nederland se Andre Verkooyen en Peter Verse- veldt. „Nu wisten we er wel van en bo vendien was het goed kombineer- baar met onze vakantie. Dat moet ook wel, want anders is het finan cieel niet op te brengen, er is geen en kele instantie die een steentje bij draagt. Alles moeten we zelf betalen. Gedurende de kampioenschappen werd ons al gevraagd of we ook naar de wereldkampioenschappen in Amerika zouden gaan, maar dat zit er financieel gewoon niet in, hoe graag we ook zouden gaan". Esther Goedhart pakte de gouden medaille bij het diskuswerpen met een verste worp over 37,92 meter. In 1965 stond zij nationaal aan de top met een worp over 48,38 meter, maar zij gelooft dat haar prestatie van nu zeker zoveel relief heeft. Op Zeeuws niveau zijn er nog niet veel jeugdige atletes die haar kunnen evenaren. Het kogelstoten leverde haar de reeds gememoreerde derde plaats op met een stoot over 10,46 meter. Het goud werd behaald met een poging over 10,75 meter. Janny Verkaart le verde twee ijzersterke prestaties af. Op het diskuswerpen verbeterde zij haar persoonlijk rekord met bijna vier meter van 28.88 meter naar 32,64 meter. Het bleek net zes centimeter te kort voor een bronzen medaille. Stimulans Op het kogelstoten behaalde Janny Verkaart eveneens een fraai nieuw persoonlijk rekord. Tot aan de Euro pese kampioenschappen kwam zij niet verder dan 10,75 meter, maar in Straatsburg reikte zij niet verder dan 10,75 meter, maar in Straatsburg reikte zij plotseling naar 11,41 meter. „Natuurlijk hebben we er dit jaar extra tegenaan gemoeten, ook al heeft daar nauwelijks iemand erg in gehad", zegt Esther Goedhart. „We hebben heel wat uurtjes doorge bracht op sportpark Bannink, maar voornamelijk overdag, als de kinde ren naar school waren en we rustig onze gang konden gaan. We zijn na tuurlijk erg blij, dat onze training- sarbeid het nodige resultaat heeft op geleverd en het is een stimulans om door te gaan". De Tour in cijfers De officiële uitslag van de achttien de etappe van de Ronde van Frank rijk, van Morzine naar Saint Priest over 233 kilometer: 1. Adrie van Hou welingen (Ned/Swe) 6 uur 32 minuten en 51 se conden (met tijdsvergoeding 6.32,21); 2. Kelly (Ier/Gri) op 10.31 (met tijds- verg. 6.43,02); 3. Van Vliet (Ned/Post) op 10.31 (met tijdsverg. 6.43,12); 4. Mutter (Zwi/Arn) op 10.31; 5. McKen- zie (Nzl/God); 6. Van der Velde (Ned/Post); 7. Peeters (Bel/Post); 8. De Wolf (Bel/Swe); 9. Van der Poel (Ned/Bru); 10. Wijnants(Bel/Dri); 30. Hinault (Fra/Gui); 31. Wijnands (Ned/Post); 42. Winnen (Ned/God); 50. Lubberding (Ned/Post); 53. Zoete melk (Ned/Dan); 70. Knetemann (Ned/Post); 78. Veldscholten (Ned/Post); 94. Kuiper (Ned/Bru); 99. De Rooy (Ned/God) allen dezelfde tijd als Mutter; 126. J. van Houwelin- gen (Ned/Swe) op 19.49. Niet gestart: Wellens (Bel/Kim). Opgegeven: Dal Pian (Ita/Boi). Te laat: De Gendt (Bel/Swe). Het algemeen klassement na de achttiende etappe: 1. Hinault (Fra/Gui) 81 uur 39 mi nuten en 49 seconden; 2. Zoetemelk (Ned/Dan) op 5.27; 3. Winnen (Ned/God) op 7.13; 4. Van der Velde (Ned/Post) op 8.06; 5. Breu (Zwi/Gir) op 9.05; 6. Anderson (Aus/Muer) op 10.01; 7. Alban (Fra/Cre) op 12.25; 8. Martin (Fra/Dan) op 12.39; 9. Kuiper (Ned/Bru) op 14.18; 10. Fernandez (Spa/Per) op 15.18; 19. De Rooy (Ned/God) op 29.35; 35. Veldscholten (Ned/Post) op 48.48; 41. A. van Hou- welingen (Ned/Swe) op 53.02; 44. Lubberding (Ned/Post) op 56.18; 49. Wijnands (Ned/Post) op 1.02,35; 50. Knetemann (Ned/Post) op 1.03,32; 52. Van Vliet (Ned/Post) op 1.05,48; 104. Van der Poel (Ned/Bru) op 2.08,13; 107. J. van Houwelingen (Ned/Swe) op 2.09,18. Dagploegenklassement: 1. Swerts 26.42,57; 2. Post 26.53,28; 3. Boishar- dy z.t.4. Godefroot z.t.; 5. De Muer z.t.; 6. Danguillaume z.t. Algemeen ploegenklassement: 1. Danguillaume 335.23,13; 2. Guimard 335.37,01; 3. De Muer 335.45, 47; 4. Post 336.19,03; 5. Crepel 336.32,27; 6. Godefroot 336.55,28. Puntenklassement: 1. Kelly 385 punten; 2. Anderson 149; 3. Villemia- ne 123; 4. Mutter 119; 5. Hinault 107; 6. A. van Houwelingen 103; 7. Van der Velde 82. Bergklassement: 1. Vallet 270 pun ten; 2. Bernaudeau 213; 3. Breu 205; 4. Hinault 137; 5. Winnen 110; 6. Simon 108; 13. Van der Velde 46. Jongerenklassement: 1. Anderson 81.49,50; 2. Andersen op 19,58; 3. Ma- diot op 31,53; 4. Veldscholten op 38,47; 5. Chaurin op 52,05; 6. Wij nands op 52,34. Flitsen uit het buitenland LONDEN. De Britse regering heeft donderdag de 200-mijlszone rond de Falklandeilanden opgeheven. Pre mier Thatcher zei in het Lagerhuis dat de Britse strijdkrachten echter nog steeds het recht hebben de eilan den te verdedigen. LONDEN. De Internationale Tar- weraad (I.W.C.) heeft de raming van de wereldtarwe-oogst in dit seizoen moeten verlagen tot 457 miljoen ton, zo blijkt uit een overzicht van de I.W.C., dat donderdag openbaar is ge maakt. De verlaging vloeit voort uit de slechte perspektieven voor de oogst in de Sowjet-Unie en uit de ver mindering van de produktie in Australië. Het vorige seizoen kwam de wereldproduktie uit op 459 mil joen ton. GABORONE, Botswana. Politieke leiders uit negen landen in Zuidelijk Afrika hebben de apartheidsregering van Zuid-Afrika donderdag veroor deeld wegens haar pogingen hun lan den te destibiliseren. Na een dag ver gaderen in Gaborone vroegen zij de internationale gemeenschap hen te helpen om onafhankelijk van Zuid- Afrika te worden. PARIJS. De industrielanden zullen aan het eind van de jaren negentig in de problemen komen met hun ener gievoorziening als zij hun program ma's voor de bouw van kerncentrales niet versneld uitvoeren. Dit staat in een rapport van de OESO, de organi satie voor ekonomische samenwer king en ontwikkeling, dat is op gesteld samen met het Internationale Energie Bureau (IEA). LONDEN. De Britse premier, Mar garet Thatcher, heeft donderdag ko ning Hoessein van Jordanië voor een beleefdheidsbezoek ontvangen. De Jordaanse vorst is op het ogenblikk voor een privébezoek in Londen. TEHERAN/BEIRO ET/MAN AMA. Iran heeft donderdag bekendge maakt dat bij een nieuw, gevorkt, of fensief vier Iraakse divisies zijn ver nietigd. De aanval werd in de nacht van woensdag op donderdag ingezet in de buurt van de havenstad Basra, het industriecentrum van Irak. Irak heeft de aanval toegegeven, maar zei dat zijn strijdkrachten de aanval hebben afgeslagen na duizenden Ira- niërs te hebben gedood. ANKARA. De ministers van bui- ténlandse zaken van Turkije en Grie kenland zullen op 2 oktober in Otta wa een ontmoeting hebben om de ru zie tussen de twee landen te vermin deren. Het Turkse ministerie van buitenlandse zaken in Ankara maak te donderdag bekend dat beide sta ten beloofd hebben de spanning niet te vergroten door akties of uitlatin gen. FRANKFORT. Een administratie ve rechtbank in Frankfort heeft don derdag de stopzetting van de aanleg van een startbaan voor de luchtha ven in de stad gelast, in een kort ge ding dat was aangespannen door de bond voor milieu- en natuurbescher ming in de Bondsrepubliek. Wielertoekomst Fons de Wolf lijkt onzeker SAINT-PRIEST, 22-7. Adrie van Houwelingen kreeg voor zijn schitte rende overwinning in de achttiende Touretappe de oprechte felicitaties van Fons de Wolf. De Belgische kop man was in de huid gekropen van zijn knecht en had de vlucht afge schermd, toen Ludo Peeters in de fi nale tempo maakte. Zelf leverde De Wolf nauwelijks prestaties: 34ste in het algemeen klassement met vijftig minuten achterstand, twee dagen voor het einde van de Tour in Saint- Priest. Het was waarlijk niet, best van een groot talent. De komende week wordt er beslist of De Wolf, die pas 26 jaar is, nog lan ger wielrenner blijft. Maandag wordt eerst uitgebreid ondrzocht of hij lichamelijk niets mankeert. Blijkt dat niet zo te zijn - de Tourarts kon ook niets vinden - dan zal in een psychologisch onderzoek moeten blijken of hij nog wel geschikt is voor het harde wielervak. Ondertus sen blijven bij De Wolf, ondanks zijn povere erelijst, de aanbiedingen bin nenstromen. Uit België, uit Italië en tijdens de Ronde van Frankrijk heb ben zich nog twee ploegen gemeld: Mercier en Peugeot. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. Duk. 11.00 uur ds. DeRooij; 19.00 uur ds. Van den Ban, Nieuwerkerk. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Duk. Se- rooskerke: 10.00 uur ds. Baks. Burgh: 10.00 uur ds. v. d. Waal. Haamstede: 9.30 uur ds. W. Anker, Doorn; 19.00 uur ds. De Rooij, Zierikzee. Renesse: 9.00 uur ds. Fahner, 10.30 uur ds. Bo- lijn, Serooskerke; 19.00 uur ds. Schneider, Brouwershaven. Noord- welle: 10.30 uur ds. Fahner. Scharen- dijke: 11.00 uur mevr. A. S. de Boon- Tol, Spijkenisse; 19.00 uur Geref. kerk gez. dienst. Brouwershaven: 9.30 uur ds. Schneider. Zonnemaire: 11.00 uur ds. Schneider. Noordgou- we: 11.00 uur ds. Geers. Dreischor: 9.30 uur ds. Geers. Ouwerkerk: 9.30 uur mevr. De Boon-Tol. Nieuwer kerk: 9.30 uur ds. Van den Ban. Oos- terland: 10.00 uur kand. Strubbe, Wijk bij Duurstede; 18.00 uur ds. Samson, Rotterdam. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur ds. D. Goudzwaard, Dirksland. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur da. M. P. Stol, Groede. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur ds. Blok land. Haamstede: 9.00 en 10.15 uur ds. Eikelboom; 19.00 uur ds. Baas. Scharendijke: 10.00 uur en 19.00 uur ds. A. van Velthoen, Gramsbergen. Brouwershaven/Zonnemaire: 10.00 en 18.30 uur ds. M. J. Koppe, Ter Apel. Nieuwerkerk:110.00 uur ae heer Jannewekken 11 Zierikzee/Telef. 01110-655/ Stencil - offset en boekdruk VERLOVINGSKAARTEN HUWELIJKSKAARTEN GEBOORTEKAARTEN Een uitgebreide keuze uit vele modellenboeken. van klein tot groot en van zwart tot in vele kleuren, voor: BRIEFPAPIER ENVELOPPEN REKENINGEN FOLDERS, ENZ. UW DRUKKER Fons de Wolf. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 23-7. Op zaterdag 14 augustus organiseert de Zierikzeese vol leybalvereniging Mevo'80 in sporthal Onderdak een volleybalwedstrijd op wereldniveau. De ontmoeting, die mede tot stand kwam dank zij de medewer king van de Nederlandse Volleybal Bond, gaat tussen de nationale ploeg van Nederland, die zich momenteel voorbereid voor de Europese kampioenschap pen, die het volgend jaar in ons land plaats vinden, en de kampioen van Japan Nippon Kokan. Speciaal voor deze wedstrijden wordt de sporthal van Zierik- ze omgetoverd in een zaal, waarin rondom het speelveld ruim 1000 toeschou wers kunnen plaats nemen. Het gebeuren op zaterdag 14 augustus begint om half negen en er zal ongeacht het verloop van de sets kontinu worden door gespeeld tot rond de klok van twaalf, zodat de echte volleyballiefhebbcr waar voor zijn geld zal krijgen. Tevens is de mogelijkheid open om de warming-up van beide teams, die om zeven uur begint, mee te maken. Nippon Kokan komt naar Zierik zee in het kader van een Westeurope- se trip, die de ploeg door de sponsor is aangeboden vanwege het behalen van de Japanse titel. Japan is op vol ley ba lgebied een van de grootmach ten op onze wereldbol en het hoeft daarom dan ook verder geen betoog, dat hier gesproken kan worden van een happening van formaat. In totaal bestaat het Japanse gezelschap, dat Zierikzee zal aandoen uit achttien personen, spelers en leiding. In to taal speelt de ploeg op vier achter eenvolgende dagen in Nederlandse plaatsen. Ervaring Van de veertien spelers is de 29- jarige captain Takashi Maruyama de man met de meeste internationale er varing. Hij kwam voor de nationale Japan se ploeg uit op de wereldkampioen schappen van 1978 en tijdens de Olympische spelen van 1976. Ook was hij van de partij tijdens de wedstrijden om de wereldcup in 1977. Nagenoeg dezelfde staat van dienst hebben Haruhiko Hanawa en Yutaka Kato. Deze 27 jaar oude spe lers kwamen alleen niet in aktie tij dens de Olympische Spelen. Alle drie voornoemde spelers hebben de on Japanse grootte van 190 cm of meer. Grootste man van het gezelschap is de levensgevaarlijke, pas 19 jaar ou de Seiichiro Tshi. Tshi meet 198 cm en weegt 83 kilogram, waarmee hij in dat opzicht weer niet de topskorer is, omdat Chiyoo Takahashi de 90 kilo gram te boven gaat. Het spelersarse naal van veertien wordt tijdens de Westeuropese trip vergezeld door Yutaka Demachi als delegatieleider, door hoofdcoach Kenji Shimaoka, door manager Akira Kobayakawa en door trainer Seiji Arimoto. Al deze heren kunnen eveneens bogen op een gevoelige internationale volleybal- carrière. Vooral de hoofdcoach is een grootheid in de volleybalsport. Ge durende een decennium was hij de beste volleybalspeler ter wereld. Afronding Het Nederlands team is momenteel nog niet exa' samengesteld. Om tot een definitieve afronding te komen speelt de momenteel uit 17 spelers bestaande nog vier wedstrijden in Vught en Den Bosch. Hier zullen er dan nog vijf af moeten vallen. De huidige selektie van trainer coach Rob Hachmang bestaat uit Ni- ko Mensink en Jan Jacobs (beiden van Lycurgus), Jan Clardpy van Star- J. v. d. Putte, Vlissingen; 17.00 uur de heer K. Baas, Ooltgensplaat. Brui nisse: 10.00 uur de heer K. Baas, Oolt gensplaat; 17.00 uur de heer J. v. d. Putte, Vlissingen. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 8.45, 10.30 en 18.30 uur kand. Verbeek. Haamstede: 17.00 uur in Ger. kerk ds. Geelhoed. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur ds. De Vries, Heerde. Haamstede: 11.00 en 17.00 uur ds. A. W. Wubs. Re- nesse: 9.30 uur ds. A. W. Wubs, in het dorpshuis. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur ds. P. Honkoop. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst; 18.30 uur ds. Van Gelder. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. Van de Ketterij, Urk. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur ds. Van Roy- Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: za. 19.00 en zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur en zo. 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur pastoor H. de Graaf. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Avezaath: J. L. Bre vet, kandidaat te Nunspeet. Aangenomen naar Oldebert: J. ter Haar, Oosterhesselen; naar Vlagt- wedde: P. Post, Nieuw Stadskanaal. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Kaapstad (Zuid-Afri ka): M. J. C. Blok, Enschede-Noord. Gereformeerde Gemeente in Nederland NIEUWERKERK. Dinsdag 27 juli, 19.30 uur ds. A. v. d. Berg, Gouda. OVERDENKING Geluk! HEERLEN. Twaalf jeugdige Heer lenaren, in leeftijd variërend van veertien tot negentien jaar, hebben in de afgelopen maand kans gezien ten minste 42 motoren en bromfiet sen te stelen. De totale waarde be draagt zeker honderdduizend gul den, zo heeft politie van Heerlend donderdagmiddag meegedeeld. DEN HAAG. Het kabinet heeft 350.000 gulden uitgetrokken voor een onderzoek naar de vraag of maatre gelen op het gebied van de sociale verdediging relevant zijn voor Ne derland. Het onderzoek mag drie jaar duren en het zal onder supervi sie staan van een nog in te stellen projektgroep sociale verdediging. Dat heeft het kabinet donderdag besloten. lift Voorburg, Pim Raterink en Fred Wellink (beiden van Ubbink Orion), Ad van de Velden en Wim Koch (beiden van Verbunt WC), Marco Brouwers, Bert Goedkoop en Teun Buijs (allen van Martinus), Tino Vinkesteijn, André Moons en Edu Ooms (allen van Delta Lloyd AMVJ), Willem-Jan Verhoef van DOS, Jan Snippe van Zaan '69, Jan Postuma van Animo en Henri Bouw huis van Ubbink Orion. Naast bestelling van kaarten via het bankrekeningnummer bij de Al gemene Bank Nederland is er door Mevo'80 nog een voorverkoopadres geopend. Tegen kontante betaling 10,— per persoon voor volwasse nen en 5,— per persoon voor jeugdi gen tot en met 16 jaar) zijn er ook toe gangsbewijzen verkrijgbaar bij het reisbureau van de Rabobank in Zie rikzee, Visstraat 3. Verder is er ook nog de theorethische mogelijkheid om de avond van de wedstrijd kaar ten te verkrijgen aan de ingang van sporthal Onderdak. Deze gelegen heid zal evenwel minimaal zijn, ge zien de enorme belangstelling, die momenteel reeds is en wordt getoond voor deze unieke wedstrijd, zeker voor Zeeuwse begrippen. Nog nooit werd in Zeeland volleybal gespeeld op dit absolute wereldniveau. Er leiden vele wegen naar Rome. Op allerlei manieren en langs allerlei wegen kun je er komen. Er zijn vaak vele mogelijkheden om een bepaald doel te bereiken. Lukt het niet op de ene manier, dan probeer je het op een andere. Maar dit geldt niet voor élle din gen, en zeker niet voor het belang rijkste: geluk. Het echte geluk is niet langs vele wegen te bereiken, maar slechts langs één weg, en dat is de weg van het geloof in Christus. Dat is de enige weg die leidt tot het waren geluk. Alle andere wegen leiden naar het ongeluk en naar de ondergang. Dat leert de HEERE ons bijv. duide lijk in Psalm 1, de zgn. Psalm van de twee wegen. De Heere feliciteert daar de rechtvaardige, dat is de gelo vige die zijn toevlucht neemt tot Christus. En die in alles wil leven naar Gods Woord. Die niet zijn eigen wegen gaat, maar zich de weg en de wet laat voorschrijven door de HEE RE. Het boek van de Psalmen begint met een blijde felicitatie: welzalig, gefeliciteerd, gelukkig! En dat is maar geen wéns, nee, dit zijn de féiten. Alleen de gelovige is goed-af in dit leven en né dit leven. Ook al schijnt zijn leven op een mislukking te zijn uitgelopen, het'is toch niet meer dan schijn, en schijn bedriegt. Niet een goede bankreke ning, niet een tweede huis of auto, niet een prachtig jacht of een gewel dige luxe zijn bepalend en doorslag gevend voor iemands geluk. Doorslaggevend en allesbeslissend is alleen de vraag of iemand al dan niet gelooft. Alleen de gelovige heeft levenskracht en levensbloei; zijn le ven draagt vrucht en is waardevol, in gezondheid, maar ook in ziekte. Hij is als de waardevolle boom, die op zijn tijd zijn vruchten geeft, zoals Psalm 1 daarover spreekt. De weg van de gelovigen is niet al tijd gemakkelijk; het is de smalle weg, en die kan moeilijk zijn; maar het is de énige weg van en naar het geluk; een andere is er niet. Er zijn vele gelukzoekers in deze wereld. Maar het komt er op aan, waar je dat geluk zoekt. Wie het niet bij Christus zoekt, zoekt zich een on geluk! Wie niet rekent met God en Zijn Woord loopt op de weg van het ongeluk. Hij wordt in Psalm 1 verge leken met waardeloos kaf. Ondanks de schijn van het tegendeel is de on gelovige slecht-af. Zijn leven loopt uit op een grote mislukking. Uiteindelijk is alleen de gelovige maar goed-af in deze wereld. Want hij zoekt zijn geluk, waar het alleen maar te vinden: bij Jezus Christus, die van zichzelf gezegd heeft: „Ik ben de weg, de waarheid en het leven". Brouwershaven, E. MEIJER

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6