Club Brugge en Bruse Boys leveren leuke wedstrijd af Ruitersport-demonstratie van LR PC De Schouwse Ruiters llonka van Steenzwaan is nieuwe erekampioen Zeeuwse trekpaarden V Belgen gunnen tegenstander geen tegentreffer: 7-0 Grote schare publiek verkiest zon en water Op oude sportterrein Brouwershaven Bond van Paardenfokkers „Schouwen-Duiveland" BRU1NISSE, 17-7. Financieel zal de wedstrijd Bruse Boys-Club Brugge de Duivelanders zeker niet als een positieve happening bij blijven. Slechts om en nabij de 500 toeschouwers verkozen zaterdagavond het voetbalveld van Bruse Boys boven zand, zon en water. Dit aantal stak slechts povertjes af tegen de 2800 kijkers, die een jaar eerder de povere verrichtingen van het Zeeuws voet balteam en Feijenoord kwamen bezichtigen. Sportief gezien leverde vooral Club Brugge meer af voor het lieve bedriag, waarvoor de Belgen richting Bruinisse wensten te komen. Gezien het moment (Georg Kessler trainde drie dagen met zijn nieuwe pupillen) en de belangen, wensten de Belgen - zonder de nog op vakantie zijnde Jan Ceulemans overigens - de volle negentig minu ten te blijven voetballen. Dat dit aan alle elf de akteurs niet was gegeven, lag gezien de pas op gang gekomen training in de lijn der verwachtingen. Ook de Bruse spelers wensten te voetballen en te werken en dat siert de ploeg. Dat er uiteindelijk slechts een fikse 7-0 nederlaag restte, maakte in het geheel niets uit. Beide ploegen probeerden de fans, die blijkbaar nog niet op het voetbal zijn uitgekegen, ondanks de recentelijke 52 wedstrijden op de beeldbuis, waar te geven voor hun lieve geld. Dit verdient navolging en het is dan ook te on derschrijven als het meest positieve punt van de leuke pot op Bruse bodem. De beide aanvoerders Wim Geluk en Jan Sörensen schudden elkaar de hand voor het begin van de wedstrijd. Even later zou Miss Visserijdagen Nelleke Buijs de aftrap verrichten. Vooral de eerste 38 minuten deden beide ploegen weinig voor elkaar on der, hetgeen natuurlijk vooral voor de Boys een geweldig kompliment genoemd mag worden. Weliswaar speelde het gebeuren zich voorname lijk "op de Bruse helft af, maar echte (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) skoringskansen kwamen er nauwe lijks en als die er dan al wel waren stond daar altijd nog een voortreffe lijk reagerende doelman Steef van de Velde, jiie speelde alsof er in het ge heel geen zomerstop was geweest. Aan de andere karit kwamen er. ook' M. n een paar kansjes voor de veste van doelman Birger Jensen, al waren de ze veel minder talrijk, maar wel ge vaarlijk genoeg om Jensen waak zaam te houden. Bezuinigen In de eerste vijf minuten beproef den achtereenvolgens Alex Querter en Peter Nilsson de akkuratesse van Steef van de Velde en in de negende minuut resulteerde een knappe pass van Wim Geluk, gevolgd door een goed getimede inzet van Abby Duin houwer in een bijna-kans voor Jacob van de Berge, toen Birger Jensen on der het leer doorging. Van de Berge werd evenwel knap afgeschermd door Ronald Spelbos, een van de twee aanwinsten van Club Brugge. Spelbos volgde Kessler naar Brugge toen bleek, dat AZ'67 fors moest gaan bezuinigen. Inmid dels is er voor de betrouwbare verde diger een opvolger gevonden in de Deense internationaal Henrik Eigen- bröd. „Bruse Boys speelde vooral in het eerstq half uur voortreffelijk", stel de Georg Kessler. „Slechts door het zeer betrouwbare keeperswerk van Birger Jensen konden wij de nul vasthouden. Verder speelde ook het centrale verdedigingsduo Gilbert van Binst en ronals Spelbos erg sterk. Ik ben bijzonder kontent met de komst van Spelbos. Dankzij hem is er weer meer organisatie in verde digend opzicht. Juist daar moest de ploeg het vorig jaar nogals eens een keer een veer laten, waardoor er voortdurend tegen het degrada tiespook moest worden gevochten. De ploeg lijkt nu al als herboren en ik denk dan ook, dat ik niet te hoog gok als ik voorzichtig denk aan een plaats bij de bovenste vijf, waardoor we weer Europees kunnen gaan spe len". In de 17e minuut redde Steef van de Velde fenomenaal op een kopstoot van Willy Wellens op een snijdende pass van Jan Sörensen, de aanvoer der van de Belgen. In de 25e minuut was de openingstreffer er bijna maar Wim van Dijke kon het leer van de lijn werken, nadat Steef van de Vel de een inzet van Sörensen niet goed op de vuist kreeg. In de 33e minuut werd Alex Querter, overgekomen van buurman Cercle Brugge, van achter aangelopen door Jaap van de Berge. Scheidsrechter Lekatompes- sy, die voortreffelijk leidde, legde de bal op de elf meterstip en even later ramde de nauwelijks gemotiveerde Jan Sörensen de unieke mogelijk heid hoog over het Bruse doel. Geladen Toch zou het voor het rustsignaal nog 3-0 worden in Belgisch voordeel. Eerst rondde Sörensen een knappe aktie van Willy Wellens af en daarna doelpuntte Walter Ceulemans twee keer. Eerst had hij sukses met het hoofd op aangeven van Spelbos en daarna met de linker na een splijtende pass van andermaal Willy Wellens, aan vallend de beste man in de formatie van Georg Kessler. In het rustsignaal skoorde Spelbos nog met een ferme kopstoot, maar de treffer mocht niet aan de produktie worden toege voegd, omdat Lekatompessy zijn handeling iets eerder inzette dan Spelbos. In de tweede 45 minuten ging Club Brugge aanvankelijk bijzonder gela den verder aan de klus, vooral door dat een drietal jonge spelers de kans kregen zich waar te maken. Ook aan Bruse zijde kwamen een paar nieuwe krachten opdraven. Al in de zevende minuut had een van de nieuwkomers sukses. Op aangeven van Koen San ders rondde Bart Maes af (4-0). Even daarvoor had Jacob van de Berge pech, toen een schot van dertig meter nipt over het doel van Jensen scheer de. Het mooiste doelpunt van de wedstrijd viel in de elfde minuut en dit keers was Luc Hinderickx de af- ronder. Een flitsende aanval met Querter, Nilsson en andermaal San ders ging aan zijn koele dropshot vooraf. Tegen het half uur tekende Alex Querter voor nummer zes toen een in zet via de rechtervoet van Steef van de Velde opnieuw voor Querters voet belandde. Een tweede kans liet de spichtige Belg zich niet ontgaan. Even later moest Van de Velde zich met krampen laten vervangen door Cees Willemse die zijn doel tot in de laatste minuut schoon hield. Een inzet van Bart Maes karamboleerde toen over Willemse in het doel (7-0). Luttele sekonden daarvoor miste Bruse Boys de verdiende tegentref fer, toen Wim Geluk uit een van de weinige echte Tonny van de Berge- akties rakelings naast kopte. „Dit Bruse Boys speelde qua spel opvatting een lekker partij voetbal", memoreerde Kessler na afloop. „Met zo'n tegenstander heeft een oefenpartij tenminste nut. Het is een gezonde spelopvatting, die gebaseerd is op een fikse portie talent en een stuk goede opleiding. Het bewijst ook weer eens, dat het Nederlandse amateurvoetbal op een bijzonder hoog peil staat. Dat wordt wel te pas en te onpas anders beweerd, maar dat kom omdat ons voetbalpubliek te veel verwend is en daardoor te kieskeurig is geworden. Zo'n wedstrijd is zonder meer voor herha ling vatbaar en verdient gewoon meer publieke belangstelling". WASHINGTON. Het Amerikaanse ruimteschip „Columbia" vertrekt op verzoek van klanten toch pas op 11 november, om twee kommerciële nieuwssatelleiten in de ruimte te brengen. De NASA had onlangs besloten de vertrekdatum van de eerste kommerciële vlucht van het bij herhaling te gebruiken ruimte schip te vervroegen en vast te stellen op 29 oktober. P.V. „Gevleugelde Vrienden" Zierikzee Uitslag van de vlucht Compiegne, 260 km op 11 juli met 483 jonge dui ven. Lossing te 6.30 uur. Eerste duif thuis te 10.36 uur en laatste prijswin nende duif te 11.26 uur. H. v. d. Linde en Zn. 1, 5, 15, 30, 62, 89, 98; Feleus-Westenbrugge 2, 102, 111; M. A. Gieskes 3, 10, 70, 75, 91, 107; Berrevoets-Wesdorp 4, 14, 16, 29, 35, 69; L. J. Noordijk 6. 7, 8, 12, 13, 20, 51, 88; D. J. Hartman 9; J. v. IJssel- dijk 11, 52, 53, 55, 85, 96, 100; W. Blom en Zn. 17, 23, 27, 43, 44, 56, 68, 71, 83, 86,93, 105, 106, 112, 118; J. J. de Jonge 18, 21, 24, 34, 61, 76, 80, 84, 92, 102,104; Kaaisteker-Den Boer 19, 40, 65; J. A. v. d. Linde 22, 45, 90, 95, 115; Rudi Dekker 25, 39, 82, 94; A. Schults 26, 32, 63, 73, 78, 114; J. A. v. Almkerk 28, 36, 59; J. M. Jumelet 31. 37, 41, 50, 64, 74, 108, 109, 117; L. v. d. Hoek en Zn. 33, 60, 72, 120; A. Romijn 38, 49, 77, 97; C. Gieskes 42, 67, 101; Gebr. Berre- voets 46, 47, 113; A. Bakker 48, 57, 58, 79, 81; P. Kouwenebrg 54, 99, 116; C. M. Groenleer 66, 110; W. N. Pamkow 87, 119, 121. In Brouwershaven komt de „top" van de vereniging geheel in aktie. Er zullen onder andere demonstraties worden gegeven van de individuele dressuur, maar ook van de afdelings- dressuur voor vier- en achttallen. De ze schijnbaar gemakkelijke, maar in de praktijk uiterst moeilijke tak van de ruitersport verdient beslist om goed op zijn waarde te worden ge schat. Vooral een afdelingsdressuur- demonstratie is, mits goed uitge voerd, een lust voor het oog. Mennen Ook het springen, en het mennen met showwagens komen aan de orde. Het programma wordt verder opge vuld met een aantal echte shownum mers, zoals „Klavertje Drie" en de „Carrousel". Voor de kleinsten is er een „Stoelendans", met de pony uiteraard. Als extra attraktie, zal er ook een echt werkpaard in aktie komen. Hierij kunnen alle deelnemers aktief mee doen en dat geldt ook voor de toeschouwers. Het is de bedoeling, dat gestest wordt hoeveel mensen er door dit paard kunnen worden weg getrokken c.q. voortgesleept. Alle mensen, die aanwezig zijn kunnen een gokje maken over het aantal. Het belooft een interessante en leerzame avond te worden, want het is mede de bedoeling, dat de klub de toeschouwers bekend maakt met de proeven, die de leden op diverse kon- koersen moeten afleggen. De de monstratie begint om 19.00 uur en het einde is gepland omstreeks kwart over tien. LONDEN. Meer dan 60.000 werk nemers in de Britse gezondheidszorg beginnen heden (maandag) met een driedaagse staking. Ze willen daar mee protesteren tegen de volgens hen te lage loonsverhoging van 7,5 pro cent die de regering van Margaret Thatcher heeft aangeboden. De vak bonden eisen een loonsverhoging van 12 procent. MÜNCEN, BEIEREN. Drie be- klimmers van de 2.965 meter hoge Zugspitze, West-Duitslands hoogste berg in Beieren, zijn zaterdag door blikseminslag om het leven geko men. Volgens de politie sloeg de blik sem recht of vlak naast een groep Al pinisten in. Alle leden van de groep voelden een stroomstoot. Een vrouw werd ter plaatse gedood en twee bergbeklimmers stortten naar bene den en vielen dood. Peter Hanse is een van de leden van de LR PC De Schouwse Ruiters, die in wedstrijdverband uitkomt bij het mennen. Hij doet dit met zijn prachtige po ny Sunny, hetgeen een unicum is in ons land. Normaliter wordt er alleen met paarden aangespannen gereden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BROUWERSHAVEN, 16-7. Donderdag 22 juli wordt op het oude sportterrein achter het Slingerbos in Brou wershaven een grootse demonstratie op ruitergebied ge geven door de Landelijke Rijvereniging en Ponyklub De Schouwse Ruiters. Hierbij zullen een aantal ruiters en amazones van deze vereniging een staaltje van hun kun nen ten beste geven. Hilda te Zonde van stal Kloet uit Zierikzee werd verrassend kampioen bij de merries. De trotse eigenaar tracht Hilda te Zande en de drie weken oude Vic tor van Ceres, zoon van de kampioen, zo fraai mogelijk te laten poseren. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Van der Velde uit Zonnemaire een eerste premie. Dat was ook het geval voor de stal Van der Velde bij de fok- groepen en voor dezelfde stal bij de merries met afstammelingen. Behalve de zware jongens met ge wichten boven de 800 kilo en han delswaarden tussen de 8.000.- en 15.000,- werden er ook haflingers en haflo-arabieren gekeurd. Stal Bei- je uit Renesse was hier de enige ver tegenwoordiger en zag alle getoonde paarden beloond worden met een eerste premie. Nellie van de Hespel- berg werd kampioen bij de haflin gers en bij de haflo-arabieren was de ze titel weggelegd voor Fabiola. Bei de kampioenen oogstten eerder ook provinciaal grote suksessen en wer den reeds Zeeuws kampioen. Het programma in Renesse werd gekom- pleteerd door een tweetal demonstra ties van Ruitervereniging Renesse en een demonstratie aangespannen rij den. NAIROBI. De kleine topkonferen- tie van de Organisatie van Afrikaan se Eenheid (OAE), die op 26 juli in Nairobi zou worden gehouden, gaat niet door. Dit hebben hoge funktio- narissen van de OAE zondag gezegd. Zij gaven geen reden voor afge lasting. zeilen door een in puike konditie ver kerende hengstveulen. Victor van Ceres werd pas op 24 juni 1982 gebo ren met Costaud van de Oudenhof als vader. Overigens had de jury vooral bij deze keuring erg veel bedenktijd no dig om de kampioen aan te wijzen. Na veel wikken en wegen werd Julia van Steenzwaan van stal Steendijk uit Nieuwerkerk naar het reserve kampioenschap verwezen. Julia van Steenzwaan is een in 1977 geboren dochter van Fewlix uit de Linde en Astrid van de Eendracht. Bij de stalgroepen pakten zowel de stal Steendijk uit Nieuwerkerk als de stallen Remeeus uit Dreischor en Vijf jonge merries streden op de terreinen van manege Grol in Renes se om het jeugdkampioenschap bij de merries. Hieraan kunnen meries deelnemen, die niet ouder zijn dan drie jaar. Na een bijzonder spannen de strijd kwam de titel reecht bij de drie-jarige merrie Sonja van Wezicht van de stal Van de Houten uit Ker- kwerve. De nieuwe kampioene, dochter van Horizon Tersaet en Nel lie van Weizicht, maakte haar optre den vergezeld van haar op 18 mei 1982 geboren hengstveuilen Edwin van Linquenda. Carlo van Hoog- beemd is de vader van Sonja van Weizicht's veulen. Een jaar oud Het reservekampioenschap bij de 1-, 2- en 3-jarige merries was wegge legd voor Gea van de Bosweg, doch ter van Bamboula de Ia Jumelle en Joziena. en eigendom van S. M. van de Velde uit Zonnemaire. Gea van de Bosweg is pas ruim een jaar oud (geboren 14 april 1981) en kan daarom in de toekomst nog voor de nodige suksessen zorgen en moge lijk in de voetsporen treden van Jo- ziena. Evenals bij alle keuringen werden ook de jeugdige merries ge keurd op hun exterieur (uiterlijk), de gangen (draf en stap) en het been- werk. Het kampioenschap voor de oudere merries (4 jaar en ouder) kwam bij zonder verrassend terecht bij Hilda te Zande een vier-jarige merrie van eigenaar M. J. Kloet uit Zierikzee. Hilda te Zande werd op 16 juni 1978 geboren uit vader Martien van de Biezen en Mireille du Vallon als moe der. Eigenaar Kloet toonde zich zeer tevreden met zijn prijsgevende mer rie. „Ik heb al twintig jaar meege daan met de keuringen, maar het nooit verder gebrabcht dan een zestal reserve-kampioenschappen en nu wordt deze merrie, die ik nog niet zo llonka van Steendijk werd zaterdagmiddag in Renesse uitverkoren tot de ere- kampioen van 1982 tijdens de jaarlijkse keuring van Zeeuwse trekpaarden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) RENESSE, 17-7. llonka van Steenzwaan van de stal Steendijk uit Nieuwer kerk is zaterdag in Renesse als erekampioen 1982 uit de bus gekomen tijdens de jaarlijke keuring van Zeeuwse trekpaarden van de Bond van Paardenfok kers „Schouwen-Duiveland". llonka van Steenzwaan is een in 1976 geboren merrie en dochter van Felix uit de Linde en Juliana van de Gelderse Dijk. llonka van Steenzwaan werd door de verantwoordelijke jury verkozen uit een vijftal gegadigden. De nieuwe erekampiuoen werd twee jaar geleden kampioen bij de merries, maar kon het vorig jaar niet deelnemen door kreu pelheid. llonka van Steenzwaan en eigenaar A. N. Steendijk maakten nu een knappe comc-back. De uit 1968 afkomstige merrie Joziena van de stal Van de Velde uit Zonnemaire werd met een neuslengte verslagen. Joziena behaalde in haar roemruchte karriëre reeds drie erekampioenschappen. lang heb en die er enkele weken gel den nog erg sobertjes uitzag, zo maar kampioen. De aanhouder wint, dat zie je ook hier", vertelde een tevre den eigenaar na de huldiging. Bedenktijd Ook Hilda te Zande liet zich verge-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6