Elvira Schaap en Wim Vonk sterke enkelspel-winnaars Rekreatie-tafeltennistoernooi in Brouwershaven op 60 tafels Tweede Mosseltoernooi besloten met goede finales Marco Nolet en Piet Vreeke boeken knappe dubbeltriomf Grootste evenement van Nederland in zijn soort Veel prijzen te winnen voor 480 tafeltennissers Duo licht hotels op ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 19 juli 1982 Nr. 23149 5 BRU1N1SSE, 17-7. Het tweede Mosseltoernooi is na ruim een week voortref felijk tennis weer verleden tijd. Zaterdagavond reikte burgemeester T. C. Hekman de prijzen uit aan de winnaressen en winnaars van de in totaal tien finales, die tijdens de laatste wedstrijddag werden afgewerkt. Vijf finales in het D-toernooi en vijf finales in het C-toernooi, een toernooi, dat na het goed verlopen eerste Mosseltoernooi in 1981 werd toegevoegd, omdat de organise rende vereniging De Bru-Tèn tussendoor de beschikking kreeg over vier in plaats van de twee banen, die men in 1981 rijk was. „Dit toernooi is een gran dioos sukses geworden", stelde voorzitter Henk Groeneveld tijdens de afslui tende rede. „Dit heb je als vereniging evenwel zelf in de hand, als je een bestuur kiest dat wil werken. Zowel wedstrijdkommissie als kantinekom missie verdienen een enorm kompliment, want zij brachten het op om dag in dag uit gedurende zestien uur op de baan te staan". Groeneveld toonde de er kentelijkheid van het bestuur door Jaap Huizer als wedstrijdleider een forse bos bloemen te overhandigen. „In hem wil ik alle werkers bedanken voor het vele werk, dat verricht is". Een dankwoord was er verder voor bondsgedele- geerde Rinus Deurloo, voor de sponsors, voor de umpires en natuurlijk voor de spelers en speelsters zonder wie zo'n toernooi hoe dan ook onuitvoerbaar is. „In november aanstaande bestaat De Bru-Tèn tien jaar en wie weet wat er dan gaat gebeuren, maar voorlopig allemaal weer van harte welkom op het derde Mosseltoernooi, dat er zeker gaat komen", besloot Groeneveld. De absolute sensatie van het hele toernooi was beslist het herendubbel Marco Nolet en Piet Vreeke. De Nieuwerkerkers klopten de gedoodverfde kampioe nen Mario Titiheru en Ron Vroegop in twee sets. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Kampioene in het dames-enkelspel van het D-toernooi werd Elvira Schaap. De als tweede geplaatste Zierikzeese klopte in de finale over tuigend de winnares van het eerste Mosseltoernooi Corrie de Waal. Door haar zege van 1981 was de speelster van De Bru-Tèn als eerste geplaatst en lang heeft het er naar uitgezien alsof de plaatsingskommissie het ook nu aan het rechte eind zou heb ben. In de halve finale schakelde Cor rie de Waal nog Ann de Maat van TC Kapelle uit met 6-0, 6-2, nadat de Be- velandse speelster in eerdere partij en toch een bijzonder sterke indruk had achtergelaten. Elvira Schaap be reikte de finale door met 6-0 en 6-3 te winnen van Corrie Roda in de halve eindstrijd. Gevarieerd „Het is voor mij geen verrassing, dat ik Elvira Schaap niet kon klop pen in de finale", stelde Corrie de Waal na afloop eerlijkheidshalve. „Zij speelt veel gevarieerder dan ik en bovendien wilde het bij mij aanvankelijk niet zo erg vlotten. Nee, zij is de juiste winnares". De Zierikzese speelster, die het volgen de seizoen zeker in de C-kategorie gaat uitkomen won de eerste set met 6-1 en leek ook in de tweede eenzelf de resultaat te gaan boeken, toen de skore in minder dan geen tijd opliep tot 5-1. Toen was echter Corrie de Waal goed in haar spel gekomen en kon zij de marge terugbrengen tot 5- 4. Verder liet Elvira Schaap het niet komen en in de volgende game ser veerde zij de partij attent uit: 6-4. De finale van het heren-enkelspel tussen Wim Vonk en de zeer jeugdige Alexander van Eenennaam was slechts een formaliteitje. De Kapelle- naar mocht zelfs niet het genoegen smaken om ook maar een game win nend af te sluiten, zodat Vonk in min der dan geen tijd met 6-0, 6-0 en kelspelwinnaar werd. In 1981 was Vonk verliezende finalist tegen Ma- rius van Oeveren uit Kortgene. On danks de fraaie triomf van de Bru- Tèn-speler mag Alexander van Ee nennaam zich dé verrassing van het herentoernooi noemen. In eerdere ronden klopte hij de als derde geplaatste Hoop Polderman, Tom van Gelder en Rinus Geense. in de halve finale moest Jacco Geleynse er overtuigend aan geloven: 6-3, 7-5, terwijl Vonk in die fase erg veel moeite had met Hans van Hoven: 4-6, 6-1, 6-4. Vonk kwam ook winnend uit de heren-dubbelspelfinale samen met Rinus Geense. Het Bru-Tèn- koppel had niet zo erg veel moeite met het Thoolse duo Leen Goedege- buure en Arno van Trigt, hetgeen tot uiting werd gebracht via 6-2, 6-2. Tweede titel In de halve eindstrijd klopten Geense en Vonk het koppel Peter Coppoolse en Hans-Jan Goedege- buure met 6-0, 6-3, terwijl Goedege- buure/Van Trigt verrassend het duo Jürgen Ensing en Marco Speelman elimineerden: 5-7, 6-0, 7-6. Ook in het mixeddubbel bleef de eerste prijs in Bruinisse. Corrie de Waal en Rinus Geense waren met 6-2, 6-2 veel te sterk voor Lijnnie van Hulst uit Middelharnis en Arie Nele mans uit Oude-Tonge. De Waal/Geense kwamen in de finale door eeti 6-0, 6.-3 zege óp Roxarinë en Marco Speelman, terv^ijl'het Flak- keese duo in de halve eindstrijd te sterk was voor Erna Terwissha en Marco Nolet. Wel won het Nieuwer- kerkse duo nog de eerste set (4-6), maar hierna betekenden 7-6 en 6-1 toch hun verrassende uitschakeling. In de finale van het dames-dubbel spel pakte Elvira Schaap haar twee de tigel. Zij deed dit samen met Maai ke Speelman. De verliezende fina listen waren Ada hommel en Rina Kraaijeveld. Vooral in de eerste set waren Schaap/Speelman duidelijk te sterk, getuige de 6-1, maar in de tweede set klampten Hommel Kraaijeveld beter aan. Toch konden zij niet voorkomen, dat ook deze set via 6-4 verloren ging. Schaap Speel man klopten in de halve finale Corrie en Cora de Waal en Hommel Kraaijeveld was te sterk voor Anne ke Cok en Corrie Roda. Gedoodverfd In het C-toernooi zorgden de beide Nieuwerkerkers Marco Nolet en Piet Vreeke in een fascinerende partij te gen de gedoodverfde winnaars Mario Titiheru en Ron Vroegop voor de sen satie van het hele toernooi door met 6-3, 4-6 en 6-3 als winnaars uit de bus te komen. In de halve eindstrijd hadden Nolet en Vreeke erg simpel gewonnen van Feiko Postma en Lex van Geer (6-1, 6- 1), terwijl Titiheru Vroegop afre kenden met Peter Coppoolse en Wim Vonk: 7-6, 6-1. Het Bruse duo had met name in de eerste set goede uit gangsmogelijkheden om het het MLTC-duo erg moeilijk te maken, maar op het cruciale moment gingen de twee „thuisspelers" onderuit. Het was overigens toch niet zo'n sukses- volle finaledag voor de goedlachse Mario Titiheru, want de Middelburg se kampioen van Nederland bij de veteranen moest ook in het gemengd dubbelspel genoegen nemen met een tweede prijs. Titheru verloor samen met Carla Davidse, die vrijwel voortdurend een erg geïrriteerde indruk maakte, van het voortreffelijke gelegenheids duo A^-ienne den Hollander uit Kam pen en Marius van Oeveren uit Kort gene, de D-enkelspelkampioen van 1981. Den Hollander en Van Oeveren wonnen twee keer met 6-4, telkens omdat Carla Davidse een servicega- me totaal verknalde. Titiheru Da vidse klopten in de halve eindstrijd moeder en zoon Winkeler met 7-5, 6-2, terwijl Den Hollander Van Oeveren afrekenden met Gerard Berwald en Elvira Schaap. Met 6-4, 6-1 stelden de latere toernoeiwinnaars orde op za ken. Inkasseren Het dames-enkelspel toernooi, dat bijzonder sterk was bezet, leverde een fraaie zege op voor de Limburgse Lilly Finders, die in de finale afre kende met Carla Davidse. De Middel burgse toonde in het enkelspel aan merkelijk beter te kunnen inkasse ren dan in het dubbelspel. „De beste heeft gewonnen", vertel de zij na de verloren mixed met Ma rio Titiheru. „Na de enkelspelfinale was ik mentaal niet sterk genoeg meer om een goede partner te zijn voor Mario Titiheru. Mijn irritatie werd voornamelijk veroorzaakt, om dat ik hoofdschuldige was van de ne derlaag, maar zo gaat dat nou een maal". Carla Davidse had in het en kelspel in de halve eindstrijd verras send sterk spelend gewonnen van de IJmuidense Ludy Barzilay: 7-6, 7-5. Lilly Finders had zelfs drie sets no dig om Ariènnè den Hollander er on der te houden: 1-6, 6-4, 6-2. Ook de heren-enkelspeltitel ging naar een Limburger. Ger den Bakker klopte in drie sets Gert-Harm Winke ler. Winkeler won de eerste set op tie- brak met 6-7, maar mocht daarna in de tweede en derde set nog een enke le game naar zich toe trekken (6-1, 6- 0). „Winkeler speelde op het techni sche vlak veel beter dan ik", meende Den Bakker na afloop, „maar men taal was hij niet opgewassen tegen mijn spel. Toch is hij de beste speler geweest in dit toernooi". Beide fina listen hadden erg veel moeite om de eindstrijd te bereiken. Den Bakker klopte Ron Vroegop met 6-0, 4-6, 6-2 en Winkeler was te sterk voor Marius van Oeveren: 7-5, 3-6, 6-2. De tiende en laatste titel in het tweede Mossel toernooi was voor het dames-dubbel in het C-toernooi. Hellen Kaptein en Corrie Musters klopten Jenny en El- ly de Jong met 6-4, 5-7, 6-4. Corrie de Waal en Rinus Geense veroverden samen de mixed-titel in het D- toernooi. Het betekende voor Corrie de Waal een pleister op de wonde voor de verloren enkelspel-finale, ook al gaf zij ruiterlijk toe verdiend te hebben ver loren van Elvira Schaap. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) MAGDISJOE, Samalië. Somalië heeft bekendgemaakt dat het het Ethiopische invasieleger in een beslissende eindoverwinning tot een wanordelijke terugtocht over de Ogaden heeft gedwongen en daarmee een einde heeft gemaakt aan Ethio- pië's mars van vijftien dagen in So malië. LONDEN. De top van het Tuc, het machtige Britse vakbond, is bijeen gekomen om een standpunt in te ne men over het ultimatum dat de spoorwegen hebben gesteld aan de treinbestuurders die al 13 dagen in staking zijn. Als dezen niet uiterlijk dinsdagavond weer aan het werk zijn, worden ze alle 20.000 ontslagen. Eerste wedstrijd kunstofbaan in Vlissingen VLISSINGEN, 16-7. Wat voor Del ta Sport Zierikzee nog wel heel wat jaartjes een veel gekoesterde wens zal blijven is in Vlissingen werke lijkheid geworden. Een dezer dagen konden atleten daar voor het eerst gebruik maken van een inmiddels ten dele gereed gekomen kunststof- akkommodatie. Ook van de Zierikzeese vereniging reisden een paar atleten richting Vlissingen om van de partij te zijn bij de officieuze ingebruikname. Cor de Jonge bezette op de 400 meter een vierde plaats in 54,3 sekonden. Bij de A-meisjes kon Cora den Boer een eerste plaats pakken door bij het ver springen met een sprong over 4,74 meter het verste te reiken. Hans van Elzelingen werd bij het diskuswerpen heren vierde met een verste worp van 21,66 meter. Hij bleef Cor de Jonge net voor, die met een worp over 21,40 meter vijfde werd. De Jonge nam ook het ko gelstoten voor zijn rekening. Met een stoot van 8,56 meter pakte hij de zes de plaats. Op de 2000 meter, die ge wonnen werd door Gerard Bras van AV'56 in 5.40,4, werd Hans van Elze lingen elfde in 6.15,8. BROVWERSHAVEN/ZIERIKZEE, 19-7. Op woensdag 28 juli wordt in Brouwershaven Het grootste tafeltennis-evenement gehouden, dat ooit bin nen de Nederlandse Tafeltennis Bond werd georganiseerd. Maar liefst 480 deelnemers en deelneemsters spelen dan aan 60 tafels een geweldig groots op gezet toernooi in de Jachtwinterberging van de firma Gebr. van Ast in Brou wershaven. Deze akkommodatie leent zich uitstekend voor een dergelijk eve nement, omdat de deelnemers hier niet worden gekonfronteerd met de vaak toch wel terecht strenge regels, die van toepassing zijn bij het gebruik van sporthallen. Om het een en ander nog op te fleuren en bovendien toeschou wers en spelers in de gelegenheid te stellen een hele dag aanwezig te zijn, wordt de berging ingericht met 500 stoelen en 50 tafeltjes, alsmede met een toiletwagen, een vis-, snack- en friteswagen en een horeka- en informa tiestand. Het mixed-toernooi bij de C-spelers werd knap gewonnen door het gelegen heidsduo Arienne den Hollander en Marius van Oeveren. Deze laatste baarde ook in het eerste Mosseltoernooi al opzien door de enkelspelfinale bij de heren te winnen van Wim Vonk. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De organisatie van het evenement in Brouwershaven is in handen van de Zierikzeese tafeltennisvereniging Scaldina in samenwerking met de Nederlandse Tafeltennis Bond en de VW van Brouwershaven. Vanwege de aanwezigheid van veel toeristen tijdens de vakantieperiode is het ze ker niet vreemd, dat het evenement vooral is geënt op de toerist. Het eve nement streeft zeker niet in de eerste plaats de prestatie na van de deelne mers, maar veel eerder het spelen van het spel. De Olympische gedach te „meedoen is belangrijker dan win nen" staat zonder meer voorop. Wedstrijdelement Ondanks alle goede bedoelingen er een rekreatief gebeuren van te willen maken, valt er niet aan te ontkomen, dat er een wedstrijdelement wordt ingebouwd. DEN HAAG. Voorzitter Veringa van de afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft maandag zijn uitspraak inzake het beroep van drie milieu-organisaties tegen een ver gunning aan twee Duitse onderne mingen voor het lozen van afvalstof fen op de Noordzee tot nader order uitgesteld. Hij gaf te kennen nog meer tijd nodig te hebben om de stukken nauwkeurig te kunnen bestuderen. UTRECHT, 19-7. De 22-jarige L. K. heeft tegenover de politie bekend dat ze met haar 25-jarige vriend R. P. uit Alkmaar de afgelopen maanden minstens twintig hotels in ons land heeft opgelicht. P. ontkent overi gens, aldus de politie. Blijkens de verklaringen van de vrouw nam het tweetal het er altijd goed van: maar na een goed diner, een voortreffelijke nachtrust in een fraaie hotelkamer en een uitgebreid ontbijt betaalden ze nooit. Het betrouwbaar ogende duo legde de hotelmanagers als regel in de lu ren met de mededeling dat „de zaak" de boel wel zou betalen. Door ge bruik te maken van de diensten van een telexcentrum lieten ze de - geheel denkbeeldige - zaak als het nodig was zelf per telex verklaren dat het wel snor zat. In een hotel in Utrecht, liep het tweetal echter het afgelopen weekeinde tegen de lamp. De politie weet nog niet voor welk bedrag de hotels zijn benadeeld. Elke deelnemer zal immers trach ten te winnen, als hij of zij eenmaal achter de tafel staat. Daarom dus toch een kompetitie-opzet. Alle deel nemers worden daartoe ingedeeld in groepen van acht, hetgeen betekent, dat iedereen minimaal zeven wedstrijden moeten en kan spelen vooraleer hij eventueel moet afha ken. De wedstrijden zijn zodanig op gezet, dat alle deelnemers tussen de wedstrijden door de nodige rustpau zes hebben. Alle partijen worden op tijd gespeeld, zodat begin en einde aan alle tafels tegelijk zijn. Van elke groep gaan de nummers één en twee over naar de volgende ronde, verdeeld over twee groepen van 60. De eerste wedstrijden begin nen om 10 uur en de finalewedstrijd is om 5 uur 's middags. Tussen deze twee tijdstippen in worden 1800 ta feltenniswedstrijden gespeeld, naast de individuele deelnemers zullen er per camping/bungalow en caravan- park zeven deelnemers meestrijden om de Campingprijs, die bestaat uit een tafeltennistafel. Gedurende de hele dag zal een foto graaf de prestaties van de deelne mers vastleggen. Deze foto's zijn dan drie dagen later op de Brouwse Dag (31 juli) verkrijgbaar. Verder zullen via twee opgestelde TV-toestellen de hele dag filmbeelden worden ver toond van de twee Franse de monstratiespelers Purkart en Secre tin. Daarnaast komen ook een aantal wedstrijdbeelden van toptafeltennis- duels op de buis. Naast een grabbel ton voor de kinderen zijn er prijzen voor allerlei „extreme gevallen", zo als de oudeste en de jongste deelne mer, de grootste pechvogel, elke vijf tigste inschrijver enz. Inschrijving is mogelijk voor iede re toerist, jong en oud, groot en klein, dik en dun en wat er nog meer aan de orde komt. Er is slechts één uitzonde- ROTTERDAM. Woensdag 21 juli vindt om 21.00 uur in Het Venster in Rotterdam de wereldpremière plaats van de videofilm „Kik en Carolien". De film gaat over het dagelijks leven van heroïnegebruikers en is gemaakt door de Rotterdamse Junkiebond in samenwerking met de Stichting Eksit-ruimte. Het Venster is te vin den in de Goevernestraat 133. ZOETERWOUDE. De 16-jarige W. Blom uit Leiderdorp is in de nacht van zondag op maandag door een ver keersongeval in Zoeterwoude om het leven gekomen. Volgens de politie heeft de jongen met de trapper van zijn brommer een boom geraakt, raakte vervolgens in een slip en kwam tegen een andere boom tot stilstand. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. ring gesteld aan deelname. Omdat het een rekreatiegebeuren betreft, zijn zij, die de laatste drie jaar wedstrijden hebben gespeeld voor de NTTB uitgesloten. Bij de camping-, bungalow- en caravanparken en de VVV's op Schouwen-Duiveland zijn informatiecirkulaires en inschrijf formulieren verkrijgbaar. Het in schrijfgeld bedraagt vijf gulden en er dient vooraf te worden ingeschreven. De toegang voor bezoekers is gratis. Voor de winnaars zijn er talrijke prachtige prijzen beschikbaar. P.V. „Zierick" Zierikzee Wedvlucht vanuit Noyon op zater dag 17 juli 1982. Afstand 239 km. In concours 409 du8iven. Gelost 6.30 uur. Aankomst le duif 9.41 uur, 1242,26 m/min. Laatste prijsduif 10.14 uur, 1065,10 m/min. H. v. d. Maas 1,19, 44, 73, 87; J. v. d. Sande 2, 8, 14, 26, 27, 41, 45, 95; W. Roggeband 3,23, 57, 77, 79, 85; J. Snij ders 4, 18, 48, 70, 80, 90, 99, 103; C. M. Kloet 5; J. C. Berrevoets 6, 39, 52; M. C. Bolle 7, 56, 97; M. K. Krijger 9, 21, 34, 50, 65, 74, 82, 83, 96, 101; C. v. d. Hoek 10, 24, 36, 37, 69, 71, 72, 91; G. J. Bakker 11, 100; F. Maijs 12, 28; J. J. H. M. Vaes 13, 67; J. den Hengst 15, 31, 66, 75, 93; J. J. Vermeule 16, 17, 29, 35, 55, 61, 68; C. van 't Veer 20; J. Krij ger 22, 58, 76, 81; L. Berrevoets 25, 39; E. P. Boshuizen 30, 40, 42, 51, 92; B. A. de Bruijn 32, 36, 78, 94, 98; J. Verwijs 33, 43; B. P. Wesdorp 38, 63, 64, 86, 88; E. Kloet 47, 89; M. M. v. d. Wielen 53, 54, 59, 60, 62, 102; L. J. de Bruijn 84. Wedvlucht vanuit Ruffec op vrij dag 16 juli 1982. Afstand 683 km. In concours 87 duiven. Gelost 6.30 uur. Aankomst le duif 18.46 uur, 9278,51 m/min.; laatste prijsduif za terdag 7.16 uur, 632,65 m/min. B. P. Wesdorp 1, 17, 19; W. K. Schot 2, 11.12, 13, 15, 16. 18, 20, 27,28; J. den Hengst 3, 23; J. Snijders 4, 6; F. Maijs 5; W. Heijboer 7, 9; J. J. Vermeule 8; M. K. Krijger 10, 14; G. J. Bakker 21, 26; B. A. de Bruijn 22, 24; J. Verwijs 25. 29. P.V. „Gevleugelde Vrienden" Zierikzee Uitslag van de 627 km verre vlucht vanuit La Souteraine op 7 juli. Hier aan namen 138 duiven deel, die gelost werden om 6.30 uur. Aankomst eerste duif 15.28 uur. Laatste prijs duif te 16.29 uur. Kaaisteker-Den Boer 1; J. J. de Jonge 2,11, 20; J. M. Jumelet 3, 4, 5,9, 29, 31; Gebr. De Jonge 6. 24. 25; W. Blom en Zn. 7, 12. 13. 15, 18. 35; C. M. Groenleer 8, 21, 27; L. J. Fonteine 10; J. v. Popering 14, 30, 34; A. Romijn 16; A. Schults 17; Berrevoets- Wesdorp 19; Koster-Winkels 22, 28; J. v. I Jsseldijk 23; Jac Dekker en Zn. 26, 32; J. F. C. Pankow 33. Inmanden voor Dourdan 373 km oude en jonge duiven van 17.45 tot 19.15 uur op vrijdag 23 juli. Op 11 juli werden 169 oude duiven gelost te 6.30 uur in Compiegne. Af stand 260 km; aankomst eerste duif 10.43 en te 11.05 uur waren de prijzen verdiend. Uitslag als volgt: A. Romijn 1, 2, 7. 13, 28; C. M. Groenleer 3, 10, 20, 23. 40, 43; Kaaisteker-den Boer 4, 5, 6, 9, 14, 16, 18, 30, 34, 36; L. J. Fonteine 8; Berre- voets-Wesdorp 11. 22, 32, 33; H. v. d. Linde en Zn 12; L. v. d. Hoek en Zn 15. 21. 25, 29, 31. 42; W. Blom en Zn 17, 19, 26; Marco Saman 24, 39; J. H. C. Berrevoets 27; Koster-Winkels 35; D. J. Hartman 37; Feleus-Westenbrugge 38; L. J. Noordijk 41.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5