Eieren spotgoedkoop door inzakken markt JOOP ZOETEMELK NA EEN BERGETAPPE SEER DE BESTE NEDERLANDSE RENNER ONZE PUZZELRUBRIEK Sean Kelly verrassende etappewinnaar De tour in cijfers Grote Prijs van de junioren in duivensport Jaarlijkse keuring Zeeuwse trekpaarden manege Grol Renesse Nu ook kritiek van Spaanse regering op Mundiespana KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG Eierveiling- Barneveld Organisaties vragen aandacht voor IJsselmeervissers is OVERDENKING ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 16 juli 1982 Nr. 23148 7 PAU, 15-7. De eerste bergetappe van Fleurance naar Pau met als belangrijkste hindernissen de Soulor en de Aubisque heeft nog niet de te verwachten afscheiding ge bracht. Echt aangevallen werd er in deze etappe nog niet door de klimmers en een serieuze aanval op de leiderspo sitie van Hinault werd er dan ook niet ondernomen. Te kenend hiervoor was, dat een groep van achttien renners aan de finish arriveerde waarvan de sprinter Sean Kelly zoals reeds bij voorbaat mocht worden verwacht zich de sterkste toonde. Men kan zich hierbij afvragen of de renners zich reeds nu bij het meester schap van Hinault, die de kopgroep moeiteloos volgde en eigenlijk in een zetel naar de finish werd gebracht, neerleggen of dat zij hun krachten hebben gespaard voor vandaag als de aankomst op de gevreesde Pla d'Adet zal zijn. Toch heeft de rit van gisteren wel een aantal verschuivingen teweeg ge bracht in de voorste gelederen. Zoals reeds verwacht mocht worden maak te Knetemann een flinke duikeling in het algemeen klassement van de 2e naar de 25e plaats. Daniël Willems moest 3.53 min. prijsgeven op de kopgroep evenals Ludo Peeters, Regis Clere, Didi Thu- rau en Bernaudeau. Van de Nederlanders konden Jo- han van de Velde, Hennie Kuiper, Peter Winnen en Joop Zoetemelk zich in de kopgroep handhaven. Oprukken Door deze ontwikkelingen kon Zoetemelk zelf oprukken naar de derde plaats in het algemeen klasse ment en is hij momenteel met een achterstand van 4.26 min. op Hinault de best geplaatste Nederlander. Met vier renners bij de eerste twaalf, Van de Velde 7e, Hennie Kuiper 9e en Peter Winnen 12e, ech ter allemaal uit verschillende ploe gen, hebben de Nederlanders nog goede uitvalposities. Belangrijk zal zijn, dat zij zich vandaag in de voor ste gelederen zullen weten te handha ven. In de tweede groep, welke met een achterstand van 3.53 min. aan de fi nish arriveerde zaten nog de nog wat tegenvallende Theo de Rooy, de ver rassend goed meedraaiende Jos Sean Kelly eiste de zege voor zich op in de eerste bergetappe in de 69ste Ronde van Frankrijk. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De warmte van de laatste dagen en de vakantie-piek zullen er zeker toe bijgedragen hebben dat de be langstelling voor de puzzel dit keer wat aan de matige kant was. De win naars van deze week zijn: Eerste prijs: Patrik Boot Dorpsweg 2 Serooskerke Tweede prijs: Odet Simmers Lange St. Janstraat 36 4301 AJ Zierikzee De oplossing van de vorige puzzel luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. bloesem; 6. trapeze; 12. mens; 14. Edam; 15. op; 17. misnoegen; 20. hl; 21. kap; 23. teerpil; 24. koe; 25. atol; 27. neppe; 28. koop; 29. aster; 31. fee; 32. harpij; 33. geep; 35. terp; 36. cirkel; 37. karton; 39. edel; 41. moer; 43. Natal; 45. per; 47. staal; 49. klem; 50. rotan; 52. sage; 53. oor; 54. korjaal; 56. lip; 57. mm; 58. Rotterdam; 60. op; 61. noot; 62. Amor; 64. nautiek; 65. stakker. VERTIKAAL: 1. brokaat; 2. om; 3. Eem; 4. snit; 5. Essen; 7. regie; 8. adel; 9. pan; 10. Em; 11. ellepijp; 13. dorpel; 16. pats; 18. neef; 19. eppe; 20. hoop; 22. Potgieter; 24. korporaal; 26. Leer dam; 28. kartets; 30. rekel; 32. heros; 34. pel; 35. tam; 38. inkomen; 40. net jes; 42. klepper; 44. alom; 45. port; 46. raar; 48. agio; 50. Rotte; 51. nadat; 54. kooi; 55. lama; 58. rot; 59. mok; 61. nu; 63. R.K. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. veiligheids lamp voor mijnwerkers; 6. persoon zonder eigen mening; 12. regel, richtsnoer; 14. Europeaan; 15. titel (afk.); 17. muzieknoot; 18. klein ver trek; 20. namelijk (afk.); 21. niet par keren (afk.); 22. gewrichtsholte; 24. sierplant; 27. pluis op wollen stoffen; 28. zoogdier; 30. scherp uitlopend; 31. tak van sport; 32. muzieknoot; 33. ri vier in Siberië; 35. slank dier; 36. uit roep van blijdschap; 37. bijwoord; 38. vogel; 40. bekoorlijk (b.v. van een uitzicht); 43. vreugdekreet; 44. plaats in Drente; 46. uitstraling; 48. pracht, pronk; 50. nationaliteitsletters van vliegtuigen afkomstig uit Zwitser land; 52. eerstkomende (afk.); 53. grappenmaker; 55. chemisch sym bool; 56. persoonlijk voornaam woord; 57. roofvis; 59. uitkering van bijzondere aard; 61. kleverige stof; 63. geslacht van mensen of dieren; 64. mannelijk beroep; 66. aanmatigende, hooghartige houding; 67. trekdier; 68. boksterm (afk.); 69. scheepsvloer; 70. aan boord (afk.); 72. schuifbak; 73. metaal; 75. hemellichaam; 77. pedaal van een fiets; 78. deel van Europa. VERTIKAAL: 1. vrucht; 2. de onbe kende (afk. Latijn); 3. katachtig roof dier; 4. zangstuk voor één persoon; 5. 0,001 meter (afk.); 7. Amsterdams peil (afk.); 8. veelkleurig; 9. lijst der aanhangige rechtszaken; 10. aar drijkskundige aanduiding (afk.); 11. verslag; 13. reeks, rij; 16. kleur; 18. eiland bij Italië; 19. naderhand; 21. ongaarne; 23. vorm van mij; 25. mo torschip (afk.); 26. Nederlandse Spoorwegen (afk.); 27. op dit ogen blik; 29. beroemde rots aan de Rijn; 31. matroos; 34. grote houten loods; 36. stad in Noorwegen; 38. histori sche scheepstype; 39. voorzetsel; 41. Europeaan; 42. korte tijdsduur; 45. afval van metaal; 47. misdadig; 48. hoofdbedekking van valse haren; 49. trouweloze handeling; 51. knaagdier; 54. orgaan van een wesp; 56. soort vloerbedekking; 58. overblijfsel bij verbranding; 59. uiting van kou; 60. stoomschip (afk.); 62. en andere (afk.); 64. plechtige gebeurtenis; 65. bruinachtige verfstof; 68. deel van een tabakspijp; 71. danspartij; 73. muzieknoot; 74. lidwoord; 75. mu zieknoot; 76. voorzetsel. Schipper en de jonge Gerard Veld- schoten. De rest volgde op ruim ze ven minuten en meer. Jan Raas, Adrie van der Poel en Jan van Houwelingen zateb zelfs in een groep van 24 renners welke aan de finish een achterstand van 21.20 min. lieten noteren. Adrie van der Poel sukkelde met een pijnlijke knie, een slecht teken voor de cols welke nog moeten wor den genomen. Jan Raas klaagde weer over rugklachten, terwijl Henk Lub- berding met een verkoudheid kampt. Phil Anderson, de door Hinault onttroonde leider in het algemeen klassement heeft beloofd vandaag naar de top van de Pla d'Adet in of fensief te zullen gaan. In het verleden hebben de Neder landers al harde klappen moeten in- kasseren in de Pyreneeën, Zoetemelk verloor er in 1976 de Tour aan Van Impe en Van de Velde werd al enige keren op ruime afstand gereden, een ontwikkeling welke zich hopelijk vandaag niet zal doorzetten. In de etappe van vandaag moet na 50 km de Cöte de Loucrup (4e kat.), na 80 km de Col d'Aspin (le kat.) en naar de finish de Pla d'Adet (buiten kate- gorie) worden beklommen. De officiële uitslag van de twaalf de etappe van de Ronde van Frank rijk, van Fleurance naar Pau over 249 kilometer, is als volgt: 1. Kelly (Ier/Gri) 6 uur 55 minuten 'en 47 seconden (35.931 km/); 2. An derson (Aus/Mue); 3. Van der Velde (Ned/Post); 4. Nulens (Bel/Bru); 5. Vallet (Fra/Cre); 6. M. Lejarreta (Spa/Per); 7. Winnen (Ned/God); 8. Beccia (Ita/Zan); 9. Alban (Fra/Crepel); 10. Wilmann (Noo/God); 11. Hinault (Fra/Guy); 12. Breu (Zwi/Gir); 13. Boyer (Vst/Gri); 14. I. Lejarreta (Spa/Per); 15. Kuiper (Ned/Bru); 16. Fernandez (Spa/Per); 17. Martin (Fra/Dan); 18. Zoetemelk (Ned/Dan), allen dezelfde tijd als Kelly; 23. De Rooy (Ned/God) op 3.53; 24. Schipper (Ned/Kim) z.t.; 25. Veldscholten (Ned/Post) z.t.; 26. Peeters (Bel/Post) z.t.; 58. Van Vliet (Ned/Post) op 7.23; 90. A. van Hou welingen (Ned/Swe) op 11.55; 100. Wijnands (Ned/Post) z.t.; 105. Lub- berding (Ned/Post) z.t.; 109. Knete mann (Ned/Post) z.t.; 142. Van der Poel (Ned/Bru) op 21.20; 143. Raas (Ned/Post) z.t.; 145. J. van Houwelin gen (Ned/Swe) z.t. Opgegeven: Walter Planckaert (Bel/De Kimpe). Het algemeen klassement in de Ronde van'Frankrijk na twaalf etap pes: 1. Hinault (Fra/Gui) 57 uur 49 mi nuten en 19 seconden; 2. Anderson (Aus/Mue) op 2.03; 3. Zoetemelk (Ned/Dan) op 4.26; 4. Vallet (Fra/Cre) op 5.43; 5. Kelly (Ier/Gri) op 6.10; 6. Willems (Bel/Dri) op 6.24; 7. Van der Velde (Ned/Post) op 6.34; 8. Wilmann (Noo/God) op 7.24; 9. Kuiper (Ned/Bru) op 7.26; 10. Peeters (Bel/Post) op 7.31; 11. Clere (Fra/Dan) op 8.13; 12. Winnen (Ned/God) op 8.21; 16. De Rooy (Ned/God) op 10.28; 25. Knetemann (Ned/Post) op 12.09; 44. Van Vliet (Ned/Post) op 17.02; 50. Lubberding (Ned/Post) op 19.23; 53. Veldscholten (Ned/Post) op 20.49; 58. A. van Hou welingen (Ned/Swe) op 22.28; 61. Wij nands (Ned/Post) op 24.23; 81. Schip per (Ned/Kim) op 30.14; 105. Van der Poel (Ned/Bru) op 36.11; 114. J. van Houwelingen (Ned/Swe) op 38.45; 115. Raas (Ned/Post)op 38.58. Dagploegenklassement: 1. Perure- na 27.47,01; 2. Crepel 27.50,54; 3. Dan- guillaume 27.50,54; 4. Godefroot 27.54,24; 5. De Muer 27.54,27; 6. Gui- mard 27.54,27. Algemeen ploegenklassement: 1. Post 219.29,00; 2. Guimard 219.35,57; 3. Danguillaume 219.41,18; 4. De Mu er 219.43,55; 5. Godefroot 219.55,58; 6. Crepel 219.56,42. Bergklassement: 1. Vallet 143 pun ten; 2. Breu 66; 3. Bernadeau 47; 4. M. Lejarreta 39; 5. I. Lejarreta 32; 6. Martin 31; 14. Winnen 18. Puntenklassement: 1. Kelly 269; 2. Anderson 142; 3. Raas 121; 4. Villemi- ane 120; 5. Mutter 97; 6. E. Planckaert 93; 9. Knetemann 58. Jongerenklassement: 1. Anderson 52.51,22; 2. Madiot op 9.31; 3. Ander son op 11,00; 4. Poisson op 18,28; 5. Veldscholten op 18.46; 6. Versluys op 22,19; T. Wijnands op 22,20. ZIERIKZEE, 14-7. Evenals bij de oude duiven waarbij de P.V. Zierick een fiets vervloog wordt ook bij de jonge duiven gevlogen om de grote prijzen. Er zijn drie prachtige prijzen te winnen en wel op de vluchten St. Quentin, Compiègne en St. Denis. Van elke deelnemer gelden de punten van de eerste aankomende twee dui ven. De liefhebber die na deze drie vluchten de meeste punten heeft wint de eerste grote prijs. Om alle liefhebbers toch een kans te geven een mooie prijs te winnen zijn de prijzen niet voor de eerste al leen, maar ook voor de achtste en de zestiende beste. Het beloven weer spannende vluchten te worden waar van inmiddels zaterdag jl. 10 juli de eerste wordt gehouden. Vanuit St. Quentin werden 460 dui ven losgelaten die het weer mee had den, zodat het voor alle liefhebbers een goede vlucht werd met weinig verliezen. Zaterdagmorgen om elf uur kon dan ook al worden begonnen met lichten van de hokken. Even later bleek dat Kees van de Hoek de eerste en de tweede prijs won en dus ook lijstaanvoerder van het klassement werd; jammer dat Leo de Bruyn die de derde prijs won te lang op zijn tweede duif moest wachten zodat hij nu niet in het klas sement voorkomt. Op 26 juli wordt de tweede vlucht gehouden vanuit Compiègne waar naar alle deelnemers vol verwach ting nu al weer naar uitzien. Het voorlopig klassement ziet er als volgt uit: 1. C. v. d. Hoek 229 pun ten; 2. W. Heijboer 221 punten; 3. J. C. Berrevoet 214 punten; 4. J. Snijders 212 punten; 5. M. M. v. d. Wielen 204 punten; 6. L. de Hooge 199 punten; 7. J. den Hengst 193; 8. M. C. Bolle 188 punten; 9. M. K. Krijger 186 punten; 10. J. J. Vermeule 185 punten. RENESSE, 15-7. Zaterdag 17 juli wordt op de terreinen van manege Grol in Renesse de jaarlijkse keuring van Zeeuwse trekpaarden gehouden. De organisatie van dit altijd zeer in de belangstelling staande evenement is in handen van de bond van paar denfokkers Schouwen-Duiveland" De keuring wordt om 10.00 uur of ficieel geopend met een défilé. Om 13.00 uur is er een demonstratie van Ruitervereniging Renesse, waarna om 14.00 uur de kampioenskeuring plaats vindt. Om 14.30 uur is het défi lé van de kampioenen en de prijsuit reiking. Na een tweede demonstratie van Ruitervereniging Renesse volgt om 15.30 uur het aangespannen rij den en voor de sluiting is er een de monstratie vierspan trekpaarden. Om kwart voor vijf is de sluiting ge programmeerd. MADRID, 15-7. Van regeringszijde is scherpe kritiek geuit op Mun diespana, het consortium dat de kaartverkoop en de hotelreservering voor het WK-voetbal heeft veriorgd. Eloy Ibanez, de staatssekretaris voor toerisme, sprak tijdens een perskon- ferentie van een „reeks fouten", die Mundiespana heeft begaan. Volgens de staatssekretaris heeft de werkwijze van de organisatie het beeld van Spanje in het buitenland als toeristenland ernstig schade ge daan. Ibanez verweet Mundiespana de kaarten voor de wedstrijden te laat in de verkoop te hebben ge bracht. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Pablo Porta, verklaar de altijd tegen de instelling van een organisatie als Mundiespana geweest te zijn. Eerder had de voorzitter van de FIFA, de Braziliaan Joao Have- lange, laten weten dat hij nooit meer met een dergelijke formule wenst te werken. De gekoppelde verkoop van toegangskaarten met reserveringen van hotels heeft de WK-organisatie een verlies van vele miljoenen pese tas opgeleverd. ZEIST, 15-7. Niet alleen de groenten, maar ook de eieren zijn momenteel in ons land spotgoedkoop. Door een stagnerende afzet zijn er teveel eieren op de binnenlandse markt en daardoor zijn de prijzen gezakt naar een niveau van vlak na de oorlog. In Barneveld bijvoorbeeld kregen de eierboeren donderdag van de handel maar acht cent per ei, terwijl ze ongeveer het dubbele moeten vangen om de kosten eruit te halen. De Barneveldse eiermarkt is vol gens sekretaris G. J. Arissen van het Produktschap voor pluimvee en eie ren in Zeist, een goede graadmeter voor de landelijke ontwikkeling. Dat de eieren momenteel zo goed koop zijn komt in feite door een toe vallige samenloop van omstandighe den. De binnenlandse markt (goed voor 2,6 miljard eieren per jaar) is in gezakt door het aanhoudende warme weer en de start van de zomervakan tie. De uitvoer (dik 5 miljard eieren per jaar) stagneert ar een tijdje door-" dat een aantal exportlanden steeds meer in de eigen behoefte kan voor- jzien. Bovendien zit de Nederlandse leieruitvoer naar de Mohammedaanse Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. De Rooij, H.D. 11.00 uur ds. Kuin, Ouwerkerk. 19.00 uur ds. De Rooij. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Duk. Se rooskerke: 10.00 uur ds. Bolijn. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamste de: 9.30 uur ds. Den Engelse, Renesse; 19.00 uur ds. Teekens, Bruinisse. Re nesse: 9.00 en 10.30 uur ds. De Wit, Rotterdam; 19.00 uur ds. Fahner. Noordwelle: 10.30 uur ds. Fahner. Scharendijke: 9.30 uur ds. Duk, m.m.v. rekreatieteam. Brouwersha ven: 10.00 uur ds. Schneider, gez. dienst m.m.v. Hermien Schneider. Zonnemaire: zie Brouwershaven. Noordgouwe: 9.30 uur ds. Geers. Dreischor: 11.00 uur ds. Geers, H.D. Ouwerkerk: 10.00 uur Nieuwer- kerk: 9.30 uur ds. Van den Ban. Oos terland: 10.00 uur de heer Sies, 's- Gravenpolder; 18.00 uur ds. H. V. Mo lenaar, Nieuwveen. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 uur (H.D.) en 17.00 uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Blokland; 18.30 uur ds. J. Hage, Stad a.h. Ha ringvliet. Haamstede: 9.00 en 10.15 uur ds. Eikelboom; 19.00 uur ds. Baas. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur ds. J. Niemantsverdriet, Meppel. Brouwershaven/Zonnemaire: 10.00 uur zie Herv. kerk Brouwershaven; 18.30 uur ds. A. van Westen, Borssele. Nieuwerkerk: 10.00 Uur de heer J. v. d. Putte, Vlissingen; 17.00 uur de heer A. G. Lergner, Rotterdam. Brui nisse: 10.00 en 17.00 uur drs. T. M. Gilhuis, Amsterdam, UTRECHT. Het aantal erkende zie kenhuisbedden in Nederland is het afgelopen jaar feitelijk al met 2.835 bedden naar beneden gegaan. Dat be tekent een daling van ruim vier pro cent. Het bezettingspercentage van de bedden ging daardoor, mede door de stijging van het aantal opnemin gen, met 5,6 procent omhoog, van 85,3 tot 90,1 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Nationaal Zie kenhuisinstituut GRONINGEN, 15-7. Vier organisa ties hebben donderdag tijdens de ma nifestatie Expo Water '82 in Gronin gen een -brochure gepresenteerd, waarin aandacht wordt gevraagd voor de netten,buiken en ander vistuig van de vissers op het IJssel- meer. landen (13 procent van de eieren gaat daarheen) tijdelijk op een laag pitje ten gevolge van de Ramadan, de jaar lijkse vastenperiode. Geen moeilijkheden Arissen verwacht overigens dat met een dikke maand de eierprijzen wel weer zullen aantrekken. Dan zijn de vakantievierders weer in Neder land terug en is de Ramadan voorbij. Arissen denkt dan ook niet dat eier- branche in zeer grote moeilijkheden: zal komen, een enkele uitzondering wellicht daargelaten. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 8.45 en 10.30 uur ds. Meijer; 19.00 uur leesdienst. Haamstede: 17.00 uur ds. Meijer, in Ger. kerk. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 (H.D.) en 18.00 uur Van der Sluys. Haamstede: 11.00 en 17.00 uur ds. A. W. Wubs. Re nesse: 9.30 uur in Dorpshuis ds. A. W. Wubs. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur ds. Honkoop. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst; 18.30 uur ds. Van Gelder. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: za. 19.00 en zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur en zo. 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Teekens, Bruinisse. Veel weten smart „Want in veel wijsheid is veel verdriet en wie wetenschap ver meerdert, vermeerdert smart". Prediker 118 Per jaar wordt voor enkele tonnen schade aangericht aan deze bezittin gen van de IJsselmeervissers, aldus deze brochure. Zij werd samen gesteld door de Vereniging tot be houd van het IJsselmeer, het Ko ninklijk Nederlands Watersportver- bond, de Organisatie van rand- en IJsselmeervissers en de Vereniging Botterbehoud. Het vistuig in het IJsselmeer wordt vooral beschadigd door pleziervaar- ders menen deze organisaties. In de brochure staat op welke wijze de net ten en fuiken van de vissers zijn ge merkt en hoe ze te passeren zijn. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Aangenomen naar Woerden: P. Nap te Varik en Heesselt. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Bedankt voor Emmeloord: A. de Jager te Anna Paulowna en Enkhui zen. Oud Geref. Gemeenten in Ned. Beroepen te Rijssen: W. Kamp te Grafhorst. MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 15-7. Aanvoer: 212 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 1975 - 3525; voljarige 1725 - 2675; 2-jarige, luxe (merries) 1450- 2250; 2-jarige luxe (hengsten) 1350 - 1950; 1-jarige, luxe (merries) 825 - 1625; I-jarige, luxe (hengsten) 800- 1600; veulens, merries 525 -ƒ 1025; veulens, hengsten 500 -ƒ 1000; hit ten 500 - 1450; Shetlandse pony's (ruins) 200 - 450; Shetlandse pony's (merries) 225 - 500. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 6,30 - 7,05; oude slachtpaar- den 6,20 - 7,00. De handel verliep lui, aanvoer ma tig en de prijzen lager. De Eierveilingen BARNEVELD, 15-7. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 4.903.385 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 5,15 - 6,90; 55-56 gram 6,60 - 6,55; 60-61 gram 7,25 - 7,50; 65-66 gram 7,80 -ƒ 8,20. Eierveiling: Aanvoer 1.881.540 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 6,25 - 6,10; 56-57 gram 6,80 - 6,75; 61-62 gram 7,35 - 7,45; 66-67 gram 8,00 -ƒ 8,10. Eiermarkt: Aanvoer ca. 900.000 stuks. Handel: kalm. Eieren van 48-54 gram 6,40 -ƒ 6,85 per 100 stuks, kg-prijs 1,33 -ƒ 1,27; 57-61 gram 7,50 - 8,25 per 100 stuks, kg-prijs 1,32 - 1,35; 64-67 gram 9,10 - 10.40 per 100 stuks, kg- prijs 1,41-/1,55. Ze had al vele jaren in het zieken huis gewerkt. Op alle mogelijke af delingen, ook op de operatiekamer. Ze wist veel van operaties, van nar cose en nazorg. Maar nu moest deze all-round verpleegster zelf een ingrij pende operatie ondergaan. En wat nu? Ze kon zich bijna niet overgeven. Alle mogelijke en onmogelijke geva ren kende ze. Wat zag ze er toch ont zettend tegenop. Ja, je kunt ook te véél weten. Veel weten is soms smart Prediker heeft dat eeuwen geleden al gekonstateerd. Hij was op zoek naar de zin van het leven en zocht die in wijsheid en wetenschap. Overal ging hij het fijne van bestuderen. Heel het menselijk bestaan ging voor hem open. Maar de zin van het leven vond hij er niet. Integendeel, hoe ver der hij kwam, hoe meer kromme din gen komen we tegen. Is dat niet waar? In wat u te weten komt over de politiek, over het huwelijksleven van je familieleden. Veel weten brengt geen plezier. Je wordt er soms alleen maar verdrietiger van. Intussen hunkeren u en ik naar het wéten van bepaalde dingen. Niet al leen als we een studie volgen. Maar ook als we de krant lezen. Als we er gens naar informeren over iets of ie mand. Een mens die niets meer wil weten, leeft immers nauwelijks meer. En in die hunkering naar ken nis spreekt onze afkomst. Wij komen uit het Paradijs vkndaan. Daar kon de mens het leven kénnen en zo het leven beheersen. De zin ervan zien. Maar de zondeval kwam. De mens at van de boom der kennis van goed en van kwaad. Hij wilde het leven ken nen buiten God om en toen werd alle kennen en weten belést. Kennis was niet langer alleen maar mócht. Het werd ook smórt vanwege de zonde. In die situatie zitten we nu! We wil len graag veel weten. U belde deze week misschien op naar uw kinde ren. Hoe het zat met dat drinken en met de moeilijkheden in het gezin U kwam veel aan de weet, maar uw verdriet werd vergroot. Neen, kennis maakt niet gelukkig, al kunnen we er niet omheen. Toch is er een kennis, die geen smart brengt. Dat is de kennis van de Heere Jezus en Zijn werk. Hem ken nen is werkelijk léven en vreugde er varen. Er weet van hebben, hoe Hij de schuld wegneemt, ook in mijn le ven, dót laat mij de zin van het leven zien. Daarom zegt Paulus, dat hij er naar jaagt om „Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding". Maar willen wij daar óók veel van weten. U grijpt iedere dag naar de krant, pakt u ook iedere dag de Bijbel? Gaat u 's zondags biddend naar de kerk? Van onszelf willen we die weg niet zo. Maar wie die weg door genade mag gaan. ontdekt het. Vreugdevol weten begint bij het kruis, waar ik op mijn plaats kom voor God. Dan wordt het zo anders, dan Prediker het heeft ervaren. Dan krijg ik uit zicht. „Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard". Dat geeft vreugde i.p.v. smart. Dat werpt licht over al die an dere kennis, die me zoveel verdriet brengt. Veel weten het is vreugde voor wie kennis ontvangt van Christus en Zijn werk. ds. B. de Graaf f

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7