Krijn Sintnicolaas gelanceerd naar fraaie zege in Bruinisse Wim Vonk en Corrie de Waal maken hun plaatsing waar ERIC DE NOORMAN DRUKWERK FAMILIEDRUKWERK HANDELSDRUKWERK Kommissarissen OGEM weigeren medewerking Echtscheidingen door voetbal Derde liefhebberszege voor Peter Legierse Mosseltoernooi '82 in beslissende fase Eindstanden korfbalseizoen 1981-1982 6 Winkeler/Winkeler aan de andere kant. Marius van Oeveren, het vorig jaar winnaar in het heren enkelspel in de D-kategorie, is nu ook doorge drongen tot de halve eindstrijd in de C-klasse. Hij moet het hierin opnemen tegen Gert-Harm Winkeler, terwijl de tweede halve finale gaat tussen Ger den Bakker, en Rob Vroegop. De laatste schakelde in een zeer span nende partij Hans-Jan Goedegebuure uit na drie sets; de speler uit Nieu- werkerk leidde in de beslissende set aanvankelijk met 4-1, maar moest de set en de partij alsnog met 7-5 wegge ven. Jannewekken 11 Zierikzee/Telef. 01110-6551 Stencil - offset en boekdruk VERLOVINGSKAARTEN HUWELUKSKAARTEN GEBOORTEKAARTEN Een uitgebreide keuze uit vele modellenboeken. van klein tot groot en van zwart tot in vele kleuren, voor: BRIEFPAPIER ENVELOPPEN REKENINGEN FOLDERS, ENZ. UW DRUKKER ROTTERDAM, 15-7. De raad van kommissarissen van het OGEM- concem heeft geweigerd medewer king te verlenen aan het onderzoek dat een door de algemene aandeel houdersvergadering benoemde kom missie instelt naar de g»ng van zaken bij het concern in de afgelopen jaren, aldus deze kommissie. De kommissarissen hebben de kommissie schriftelijk meegedeeld dat zij aan de aandeelhouders zullen voorstellen de kommissie op te hef fen. Zij zullen dan tevens een eiegen onderzoekskommissie door de aan deelhouders laten benoemen. MUNCHEN, 15-7. Het Westduitse gezinsleven heeft hevig te lijden ge had van het wereldkampioenschap voetbal in Spanje. Ongeveer duizend echtparen hebben in de vier weken van het Spaanse voetbalgebeuren echtscheiding aangevraagd, volgens een advocaat uit Munchen. De klas sieke ruzie tussen de man, die op de buis voetbal wil zien, en de niet- geïnteresserde echtvriendin, die het televisie-apparaat op een ander ka naal wenst, was de voornaamste oor zaak van de duizend scheidingen. Het vijftal, dat de 16e ronde van Bruinisse voornamelijk gezicht gaf. Voorop links Rinus Verboom en naast hem John de Crom. Verder maken Wim de Waal, Theo Appeldoorn en Jan de Munck deel uit van de groep. BRUINISSE, 15-7. Pas in de slotronden is de 16e Ronde van Bruinisse voor het publiek aantrekkelijk geworden. Driekwart van de ruim honderd kilome ter koers werd het gebeuren volledig geregeerd door een vijftaldat al na vijf van de veertig ronden was ontstaan. Nadat zij acht ronden voor de finish wa ren teruggepakt onder impuls van een sterk rijdende Thijs Fase, bepaalden de koereurs van de Mako-formatie onderling wie met de bloemen en de kussen van Miss Visserijdagen Nelleke Buijs mocht gaan slepen. Nap Hage wakkerde het vuurtje enkele omlopen aan, waarna Krijn Sintnicolaas de klus met een puike solo afrondde en zich een waardig opvolger toonde van Chris Holle mans uit Bergen op Zoom, die een jaar eerder de vijftiende editie op zijn naam schreef. Bij de liefhebbers was Peter Legierse uit Achthuizen voor de derde keer de sterkste in Bru. Lange tijd zat Legierse verscholen in een kopgroepje van vier, waarna hij in de slotfase via een sterke solo voor de derde keer tri omfaal afsloot. Winnaar Krijn Sintnicolaas in het gezelschap van Miss Visserijdagen, Nelleke Buys. Het begon allemaal beloftevol in de amateurkoers in Bru. Al bijna di- rekt na het startschot van burge meester T. C. Hekman wakkerden Comé Heeren (de vorige dag nog win naar in Ulvenhout), Theo Appel- doom en John de Crom het vuurtje aan en zij bolden gedurende een tweetal ronden van ruim 2500 meter elk lichtjes afgescheiden voor de groep uit. Nadat men was terugge pakt trok Theo Appeldoorn alleen op avontuur, maar omdat hij het nut van een lange solo niet zo'zag zitten, gunde hij eerst Wim de Waal en Jan de Munck en even later ook nog John de Crom en Rinus Verboom om met hem aan een lange, maar oninteres sante tocht te beginnen, die uiteinde lijk toch nog zijn nut opleverde. Het vijftal streek gezamenlijk nagenoeg alle premies op, waardoor zij in ieder geval met een goed gevulde beurs huiswaarts konden. Lekke banden In de achterhoede gebeurde ont stellend weinig. Het opmerkelijkst was nog de regen aan lekke banden, waarmee het peloton werd geplaagd. Vooral de broers Eddy en Ronny Veeke manifesteerden zich in dat op zicht opmerkelijk. In de tiende ronde stapten beiden af, nadat ieder drie keer was lek gereden. „Het lijkt wel of ze klinknagels op het parkoers hebben gestrooid", mopperde Eddy Veeke. Ook die winnaar van 1981 ont kwam niet aan het euvel. Chris Hol lemans moest even na de Veeke's het rennerskwartier opzoeken. „En ik had me nog wel zo voorgenomen om hier weer eens flink uit te pakken", meldde Hollemans, die pas recente lijk de grote vorm weer te pakken heeft na gedurende enkele maanden als een beginneling te hebben meege- pedaleerd in de rangen van de minde re goden. Het is overigens toch opmerkelijk hoe zwak het amateur-rennersveld anno 1982 is geworden. Tekenend hiervoor was de samenstelling van de kopgroep van vijf, die toch het he-. Ie gebeuren in Bryifli)sse;- regeerde. Wim de Waal kan bogen op een aardi ge staat van dienst, maar mag toch ook gerust een veteraan genoemd worden, die zijn koersjes rijdt zonder nauwelijks trainingsarbeid daarvoor te verrichten. Jan de Munck uit Yer- seke, die ook moeiteloos meepedal- leerde, was het vorig jaar nog een re delijk trimmer, maar zeker geen hoogvlieger in de rijen van deze vrij buiters. Verder kan ook Rinus Ver boom zeker geen „jeugdig talent" Voor Peter Legierse betekende het al de derde huldiging in Bruinisse. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) meer genoemd worden. Resten nog Theo Appeldoorn en John de Crom, die dan inderdaad wel twee redelijke beloften voor de toekomst zouden kunnen zijn. Plaagstootje De voorsprong van het vijftal groeide naar maximaal 40 sekonden, waarna er in de negentiende ronde zowaar een tegenstootje kwam uit de achterhoede, een tegenstootje wat hooguit een plaagstootje zou kunnen worden genoemd. Rob Bijvank, Rini van Hooydonck, Henk de Jong, Leen de Kunder en de neven Wim en Arie Lugtenburg ver kleinden hun achterstand tot twaalf sekonden, maar waren toen uitge blust, omdat de samenwerking niet zo best klikte. Het zestal werd weer opgeslokt en opnieuw bedroeg de voorsprong een dikke halve minuut. Inmiddels was het rennersveld wel flink uitgedund en bestond het pelo ton uit nog amper twintig koereurs. Twintig kilometer voor het einde moest het vijftal uiteindelijk nog het loodje leggen tegen de gebundelde krachten van de achteryolgers. Onmiddellijk na de samensmelting trok Nap Hage alleen op avontuur, maar verder dan een honderdtal me ters kwam de Tholenaar niet. Hij fungeerde wel als springplank voor zijn ploeggenoot Krijn Sintnicolaas, die meteen na het terughalen van Ha ge zelf een vluchtpoging ondernam niet meer kon worden teruggepakt. Sintnicolaas, 26 jaar oud en woon achtig in 's-Gravendeel, boekte in Bruinisse zijn vijfde seizoenzege en zijn 34e overwinning in zijn amateur loopbaan. Inmiddels waren nog vier achtervolgens achter Sintnicolaas aangegaan, maar wat Theo Appel- doom en Rob Bijvank ook probeer den, Krijn Sintnicolaas was en bleef weg. Appeldoorn pakte de tweede plaats, Rob Bijvank de derde, Nap Hage de vierde en Wim de Waal de vijfde. De wielermiddag in Bruinisse werd geopend met een wedstrijd voor liefhebbers over 50 kilometer. Hier werd het een en ander gedomi neerd door een viertal. Peter Legier se was samen met voormalig Neder lands kampioen Hans van de Oever de grote animator en Chris van de Bergh en Rob Beuzekamp waren de aktieve assistenten. In de achterhoe de probeerden nog wel nog twee koe reurs wat tegengas te geven, toen Le gierse alleen op avontuur ging was de strijd beslist. Voor de aanvang van de amateur- koers werd door Teun van Zalm, de organisator van de Bruse ronde, een minuut stilte gevraagd vanwege het overlijden van de heer J. Griep, die vele jaren samen met Chris de Jonge voor een perfekte organisatie zorg droeg. Uitslagen 16e wielerronde van Bruinisse: Amateurs over 100 kilometer: 1. Krijn Sintnicolaas, 's-Gravendeel; 2. Theo Appeldoorn, Roosendaal; 3. Rob Bijvank, Sas van Gent; 4. Nap Hage, Sint Maartensdijk; 5. Wim de Waal, Axel; 6, Wim Lugtenburg, Goe dereede; 7. Henk de Jong, Goes; 8. Ri nus Verboom, Goes; 9. Comé Heeren, Sint Willebrord; 10. Gerrit van 't Ge loof, Oudenbosch; 11. John de Crom, Hoogerheide; 12. Erik Amperse, Goes; 13. Harry Akkermans, Zeven bergen; 14. Tonny Huyzen, Goes; 15. Wim de Wilde, Kwadendamme; 16. Jac. Poley, Kruiningen; 17. Rini van Hooydonck, Roosendaal; 18. Thijs Fase, Oud Vossemeer; 19. Jan de Munck, Yerseke; 20. Arie Lugten burg, Zuidland. Liefhebbers over 50 kilometer: 1. Peter Legierse, Achthuizen; 2. Chris van de Bergh, Oud Gastel; 3. Rob Beuzekamp, Hendrik Ido Ambacht; 4. Hans van de Oever, Wassenaar; 5. Ko van den Bosse, Steenbergen; 6. Nout Westerbeeke, Westkapelle; 7. Wim Weeterings, Tilburg; 8. Peter Geschiere, Grijpskerke; 9. John Broeren, Sint Michielsgestel; 10. Wim Wielhouwer, Sommelsdijk; 11. Ad van de Ploeg, Goes; 12. Leo van de Wiel, Breda; 13. Wim van Lienden, Berkel; 14. Ton Boluyt, Roosendaal; 15. Sjaak de Kok, Lewedorp. Wim Vonk speelde zich zeer overtui gend in de halve eindstrijd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) op Corrie de Waal en Cora de Waal. Zij zullen het moeten opnemen tegen de winnaressen van de halve eindstrijd tussen Ada Hommel en Ri- na Kraaijeveld aan de ene kant en Anneke Cok en Corrie Roda aan de andere zijde. In het C-toernooi is de Limburgse Lilly Finders in het da mes enkelspel doorgedrongen tot de finale, waarin zij zal moeten uitko men tegen de winnares van de partij tussen Corrie Davidse en Ludy Barzi- lay. De finale in het gemengd dub belspel zal gaan tussen het koppel Arienne den Hollander en Marius van oeveren tegen de winnaars van de halve eindstrijd die gaat tussen Titiheru/Davidse aan de ene kant en BRUINISSE, 15-7. Het Mosseltoernooi '82 van tennisvereniging De Bru-Tèn lijkt uit te gaan draaien op een aantal uiterst spannende finales. Vooral in het D-toernooi, waarin de regionale spelers en speelsters excelleren, staan zater dag een serie thrillerachtige partijen te gebeuren. In het heren-enkelspel lijkt niemand wat te kunnen doen aan de weergaloze opmars van de als eerste ge plaatste Wim: Vonk van de organiserende vereniging. Vonk klopte in de kwartfinales in een schitterende partij Arno van Trigt van Eegedima Tholen met 6-2, 6-0, een uitslag overigens, die geen juist beeld geeft van de krachts verhoudingen. Ook Van Trigt speelde een puike partij, maar moest noodge dwongen het initiatief aan zijn opponent laten. Sensationeel In het heren dubbelspel zijn Rinus Geense en Wim Vonk in de finale be land door een overtuigende 6-0, 6-3 zege op Peter Coppoolse en Hans-Jan Goedegebuure. Ook in het dames dubbelspel is een (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In de halve eindstrijd moet Vonk het opnemen tegen de winnaar van de partij Hans Bouma tegen Hans van Hoven. Halve finalist is inmid dels ook Jacco Geleynse door een 6-2, 6-2 overwinning op Leen Goedege buure. Hij komt in de halve eindstrijd tegen de winnaar van de partij tussen Alexander van Eenen- naam en Rinus Geense. In het dames enkelspel heeft ook Corrie de Waal haar plaatsing waargemaakt door in de halve finale te winnen van de Ka- pelse Ab de Maat (6-0, 6-2). In de hal ve finale is ook Corrie Roda beland. Zij klopte Maaike Speelman met 6-3, 6-0 en ontmoet nu de winnares van de partij tussen Moniek Hermans en El vira Schaap. van de twee finalisten bekend. Elvi ra Schaap en Maaike Speelman kwa lificeerden zich door een 6-1, 6-1 zege Zij zullen het in de eindstrijd op moeten nemen tegen de winnaar van de partij tussen de koppels Leen Goe degebuure Arno van Trigt en En- sing Speelman. De eersten klopten Bloembergen Van Eenennaam met 6-1, 6-2, terwijl Ensing Speelman in een sensationele partij met 7-6, 3-6 en 7-5 de baas bleven over Van Beek Van de Berge. Ann de Maat bereikte moeiteloos de halve finales in het dames-enkelspel, maar moest toen haar meerdere er kennen in Corrie de Waal. ZIERIKZEE, 14-7. De eindstanden van de korfbalkompetitie van de af deling Zuid West, waaraan werd deelgenomen door teams van All Ready, van het seizoen 1981-1982 zien er als volgt uit. Ie klasse A Seolto Animo 2 All Ready 1 Luctor 1 Olympia 1 Zuidwesters 1 Tjoba 3 Togo 1 All Ready wedstrijd 2e pl. 4e klasse A Olympia 2 11 Swift 5 11 AU Ready 2 11 Stormvogels 3 11 Animo 5 11 KVK 6 Volharding 2 11 Teruggetrokken speelde halve kompetitie, 14 11 1 2 23 76-45 14 9 1 4 19 62-47 14 9 1 4 19 70-69 14 5 3 6 13 88-76 14 5 2 7 12 71-79 14 4 3 7 11 68-75 14 2 5 7 9 64-78 14 2 2 10 6 60-90 ziet af van besl 11 0 0 22 109-17 8 0 3 15 50-32 7 1 3 15 47-43 5 0 6 10 50-37 2 2 7 6 35-70 0 2 4 2 14-42 0 1 10 1 25-89 Togo 4. KVK Aspiranten ie klasse C Olympia A 14 13 1 0 27 115-21 Swift A2 14 11 2 1 24 64-22 Animo A2 14 9 1 4 19 59-38 Atlas Al 14 5 2 7 12 45-40 Swift A3 14 4 2 8 10 28-46 KVK A 14 4 2 8 10 37-67 Blauw Wit Al 14 4 1 9 9 28-67 All Ready Al 14 0 1 13 1 14-89 3e klasse B All Ready A2 6 6 0 0 12 31- 2 BI. Wit A2 6 3 12 7 15- 4 TOP A3 6 0 3 3 3 1-17 TOGO A3 6 0 2 4 2 2-26 Pupillen le klasse D Tjoba Pl 6 5 1 0 11 30- 3 TOGO Pl 6 4 11 9 27- 9 All Ready Pl 6 1 1 4 3 6-22 Swift P3 6 0 1 5 1 5-34 2e klasse D Volharding Pl 6 3 3 0 9 8-4 Tjoba P2 6 14 16 5-3 TOPP2 6 14 16 6-6 All Ready P2 6 0 3 3 3 5-11 3e klasse C TJöba P3 6 3 2 1 8~8- 1 Volharding P2 6 3 2 1 8 6-3 All Ready P3 6 1 2 3 4 4-6 TOGO P4 6 1 2 3 4 5-12 De onwillige held 39. „Jou jou vrijlaten?" brult Agar rood van woede. „Je denkt toch niet, dat ik zo idioot ben? LomperdNarrekopOm onder de ze omstandigheden de spot met mij te drijven." Hij hapt nijdig naar lucht en snel vervolgt Artor. „Als ik die bedrieger ontmaskerd heb, kan ik ervoor zorgen, dat het water weer weg loopt". „Wat zeg je daar?" gromt Agar met een slu we blik, „zou je dat werkelijk doen?" „Zeker", knikt Artor onverstoorbaar, „maar natuurlijk niet eerder, dan nadat jij je overgegeven hebt. Begrijpt u wel, Agar? An dere klap je de poort dicht en begint het lieve leven weer van voren af aan." „Wel heb ik ooit", schreeuwt de in het nauw gebrachte vorst, „eerst jou vrijlaten en me dan nog zelf overgeven ook aan de stel nekkesnij- ders buiten." „Ik sta ervoor in, dat ze jouw nek met rust zullen laten", antwoordt Artor, „en dan krijg je al veel meer dan je toekomt en ook meer dan je ooit zult krijgen als je hier met mij en je hele hofhouding blijft zitten wachten tot we als kikkers in de ondergelopen burcht rondzwem men". Een onduidelijk gekreun is het antwoord, en de krijger hl] de ingang van de zaal lean zijn ogen haast niet geloven als hij koning Agar eigenhandig zijn doodsvijand van zijn boeien ziet ontdoen. „Da's verstandig van je, waarde vijand", zegt Artor minzaam. „Laten we het hopen", mompelt Agar, be nauwd naar zijn forse tegenstander loerend, „maar we zijn bondgenoten nu, denk daar vooral aan". „Zal ik daar niet aan denken", grinnikt Ar tor, „ha, kom aan bondgenoot, zet me buiten de deur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6