80 KG FIETSBMGE DEUR LOO VOOR KAMERBREED! Mosselschippers: L00IJ - ZIERIKZEE jongen of meisje „DE ROTONDE" fe®®rKeurk®efi FA. W. K. SCHOT Groepleid(st)er fÉt*» GELD 20% KORTING H. VAN DUKE L00IJ - ZIERIKZEE ZONNEDAK een bril doet veel... P. BOER Landbouwaccu's uit voorraad L00IJ - ZIERIKZEE RADEMAKER TAPIJTEN GORDIJNEN VITRAGES ACCU'S UIT VOORRAAD VAKANTIEWERK Iff! VAN DER GRAAF meisje voor vakantiehulp FA. GEBR. VERTON BATAVU5 GOEDKOPE AUTOVERZEKERING M0T0RVERZEKERING 40% ONDERDELEN ALS: Veiling Brouwershaven Verse Zeeuwse mosselen MOSSELHANDEL SCHOT VAKANTIE-VOORDEEL AUT0BEDRIJF AKKERDAAS BV Complete verhuizingen TE HUUR IN ZIERIKZEE MONUMENTENPAND Sinke KomejarUv^ Makelaars o.g. voordeel voor onze abonnee's 10 Licht en startaccu's, 200 amp. 230 amp. Met scheepvaartkorting Telefoon: 2397 SQoooooooooosoaooooc Vanaf heden gevraagd vanaf 16 jaar voor de maanden juli-augustus. Westenschouwen, Telefoon: 01115-1500 93 33393999993999399999999993 tg e Bruinisse, Kerkstraat 14, telefoon 01113-1379 Tot 30 september 1982: Foka van Loon IEDER IS ANDERS Een rijk bezit deze Omnibus van de boeken leder is anders Het tweede huweli/k Maps Degenaar Familieromans die een diepe indruk achterlaten bij de lezer. Totaal 652 blz.. gebonden met e sfeervol kleurenomslag. Normale prijs 32,50 NU SLECHTS 16,90 Uw voordeel 15,60 orgels - piano's 99999333333399333939>9339993 Wegens teleurstelling vragen wij met spoed een Bel ons 01110-2374 of kom even langs. Engelsekade 6 - Zierikzee MAKELAAR P. KORSTENBROEK Bemiddeling bij: Aan- en verkoop - Taxaties - Beheer Bouwkundige adviezen - Hypotheken Poststraat 53 Zierikzee Telefoon (01110) 6655 Buiten kantooruren: Tel. (01112) 1472 - Tel. (01115) 2258 Het bestuur van de Stichting Gezinsvervangend Tehuis Schouwen-Duiveland nodigt geïnteresseerden ïïit te solliciteren naar de funktie van voor het G.T.V. Schouwenoord In verband met de huidige samenstelling van het team gaat een lichte voorkeur uit naar een mannelij ke kracht. Van de sollicitant(e) wordt verwacht dat hij/zij be kend is met het omgaan met verstandelijke gehandi capten, om de bewoners een persoonlijke begelei ding te kunnen geven. In deze begeleiding staat zelf ontplooiing van de bewoner centraal. Begrip en inleveringsbereidheid voor de verschillen- ,de levensovertuigingen van de bewoner van het te- 'huis is vereist. Voor deze funktie is een salaris beschikbaar voor een jeugdige, onerevaren kracht. Sollicitatie binnen acht dagen na het verschijnen van deze krant te richten aan het bestuur van de stichting telefoon 01110-4833, Touwbaan 14, 4301 HJ te Zierik zee. voor de-, vakantie, boodschappen en noem maar op, is deNBatavus fietsvouwkar dè oplossing. Snel ö^ts te koppelen ..en. simpel op te Kerkstraat 1 - Burgh - Telefoon: 01115-1324 KORTE SINT JANSTRAAT 8 ZIERIKZEE TELEFOON (01110)5506 Bij ons is UITVERKOOP, De laatste stuks MERKARTIKELEN KOPEN voor een LAGE PRIJS. op elk moment met uw doorlopend krediet Aflossing: 2%, 2Vi of 3% per maand Snel geregeld met kontant geld. Door speciale VOLMACHTEN geen informatie bij wergevers, buren of leveranciers. f 2.000,-24x102,23 f 3.000,-36x111,30 f 5.000,-48x150,46 f 8.000,-60x199,48 M 0.000,—72x218,17 f 15.000,72x320,92 20.000,72x423,67 f 25.000,72x526,42 f 30.000,120x461,34 f 40.000,120x610,92 W.A. met gratis groene kaart Boven 23 jaar Beneden 23 jaar 600 kg f189,- f 263,- 800 kg f 263,- f 367,- 1000 kg f 337,- f 470,- enz. Premiebetaling per kwartaal halfjaar en jaar. OP UW WA BROMFIETSVERZEKERING Vraag vrijblijvend inlichtingen Ook 's avonds en zaterdags te bereiken onder Tel. (01110) 2605 Mulockstraat 22 - Zierikzee RUITERSPORT DE VRIEZE Hogezoom 152 - Renesse - Tel. 1691 Grote sortering artikelen voor man en paard ACCULADERS, ACCUKLEMMEN, ACCULAMPEN 12 VOLT ENZ. Telefoon: 2397 WWWWWWWMVWWWVWWMUWWIMWWMMWWWWWUWWWWI Notaris Mr. D. van Eek te Zierikzee is voornemens op vrijdag 20 augustus 1982 te 11.00 uur v.m. in hotel café-restaurant „Graaf Floris 5" aan de Markt 15 te Brouwershaven krachtens artikel 1223 BW, PUBLIEK TE VERKOPEN Het huis met tuin en garage aan de Molenstraat 9-11 te Brouwershaven, kad. bek. gem. Brouwershaven sectie C nummer 2523, groot 2.70 aren. Eventuele ontruiming komt voor rekening van de koper. De verkoop geschiedt onder voorbehoud van gun ning. Betaling koopsom uiterlijk 17 september 1982. Betaling kosten binnen 8 dagen. Aanvaarding na betaling van koopsom en kosten. Bezichtiging na overleg met de notaris. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris, (tel. 01110-5051). i woogoooooooawooooooeoooo Nog steeds het vertrouwde adres voor Dagelijks verse aanvoer. ZIERIKZEE, TEL. 3218 B.G.G. 4869 Wegens enorm succes: t/m 31 juli 1982 - compleet ingebouwd - - prima kwaliteit - ONS GROTE SUKSES Normaal f 600,- NU slechts f 495,- Kloosterweg 2 - NOORDGOUWE - Tel. 01112-1347 OPTIEK Burghsering 27 Burgh-Haamstede Tel. 01115-2440 OPTOMETRIST o.v. CONTACTLENSSPECIALIST ANVC LERAAR MTO-OPTIEK ZIEKENFONDSLEVERANCIER 's maandags gesloten noeessaoaoeoaesoooQoeaseefljj Met landbouwkorting Nieuw en reparatie met garantie. Melkmarkt 10-Schuithaven, telefoon: 2397 Igeooaaoogoooeoooogooaaogoj Advies Verpakken Takelen Transport Vraag vrijblijvend onze offerte VERHUIZINGEN TRANSPORTEN Zandweg 20 Haamstede Telefoon 01115-1237 met zeer fraaie gevel aan de Nieuwe Boogerdstraat 16. Bevat: woonkamer, keuken, toilet, 2 slaapka mers, douche, grote zolder. Representatief fijn huis. Huur: f 568,70 per maan. Damplein 34, 4331 GD Middelburg, tel.: 01180-26455 Zojuist verschenen Schouwen-Duiveland beeldverslag van een jaar 1981 De belangrijkste gebeurtenissen op Schouwen-Duiveland in het jaar 1981 in beeld gebracht Een uitgave van drukkerij Lakenman S Ochtman Aantal pagina's 72. Uniek voor later! De eerste uitgave van een in de toekomst terugkerende reeks Voordeelprljs voor abonnees op de Zlerikzeesche Nieuwsbode 7,50* Voor niet-abonnees bedraagt de prijs I 12.50* (afgehaald aan ons kantoor Jannewekken 11) Indien u dit unieke fotoboek per post wenst thuis te laten bezorgen, kan dit door overschrijving van I 11,75 voor abonneesII 16.75 voor met-abonnees (incl I 4,25 verzendkosten). a. op postrekening 850521 n v drukkerij Lakenman Ochtman bv, Zierikzee b. op bankrekening 66.64.10.5Ï8 mei vermelding ..Schouwen-Duiveland 1981" Indien u nu abonnee wordt op de Zlerikzeesche Nieuws bode kunt u ook profiteren van de voordeelprijs voor abonnees door het invullen van onderstaande bon. Voot4eett>°V I I I I I I Deze bon inleveren aan ons kantoor Jannewekken 11 ol opsturen per post in ongel rankeerde en velop aan de abonnementen administratie Zlerikzeesche Nieuwsbode Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee ZIERIKZEESCHE P3 NIEUWSBODE Kü I Adres Postcode 9**" i>ch op alt a •e van O» Zfe'fcrwKh* Nieuwibod» l! H' *w8'la»lfp>' vrO»tfeo (doorhalen wat n-#i Hijf/ij ktynl tevens in aanmerking voor de voo'deeipnjs voor het Sc hovwen-Duive la nd-boev

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10