OPRUIMING ORGELS RADIO WELTEVREDEN B.V. Rabobank Q DE VISSER Een greep uit onze Speciale aanbiedingen tijdens de uitverkoop! VOOR UW TOTALE PAKKET! SAMAN SAMAN GESLOTEN Rombouts ALBERT'S 1 1982 Showroommodellen (nieuw) Orgels met groot pedaal (nieuw en inruil) Inruilorgels (meer dan 70 stuks) o.a.: c WILT VOLGENDE WEEK OP EEN VER EN ZONNIG STRAND LIGGEN? Damesklompen Hage's schoenen Vraagt onze advertentietarieven! (telef. 6551) SUCCESJES Gemeente Bruinisse Gemeente Bruinisse SINGLES f 1,95 - L.P.'s en M.C.'s f 4,95, f 6,95 en f 9,95 Groente- en Fruitmarkt Groente- en Fruitmarkt Slagerij Leen Simmers autowasserette f I I I 7 juli 8 NIEUWE INRUIL- SHOWROOMMODELLEN LU IU O CC O O cc I X LU in LU M O O LU O O in o cc O O 5» x LU in LU rsi cc O O O O in Ook nu kunt u weer extra porfiteren van de fantastische opruimingsaanbiedingen bij VAN DER GRAAF B.V. OMEGAN 1300 met ritmevan f 2.545,- nu f 1.995,- SOLINA D 112van I 5.395,- nu f 3.995,- SIEL HA 300 met ritmeautomaat nu slechtsf 1.695,- VISCOUNT BAHIA DE LUXE van f 2.995,- nil f 2.495,- OMEGAN 7113van 4.160,- nu f 2.995,- OMEGAN 1311 van f 2.995,- nil f 2.395,- SOLINA A 300 van 2.595,- nu f 1.995,- SOLINA P 200 van f 2.695,- nu f 2.295,- SOLINA P 255 van f 4.495,- nu f 3.795,- SOLINA K 150van f 6.595,- nu f 5.250,- VISCOUNT C 160 G.C. leslie occ. nieuwprijs f 6.995,-nu t 2.350,- VISCOUNT DOMUS 8 met AR 3 akoestiek, (showmod.) van f 14.900,- nu f 9.950,- VISCOUNT CL 4 Occ., nieuwprijs f 5.400,-nu f 2.995,- VISCOUNT DOMUS 5 met AR 3 (nieuw) van f 8.945,-nil f 5.500,- VISCOUNT DOMUS 4 met kath.ak. als nieuw van f 6.950,-nu f 4.450,- OMEGAN 7127 (Showmod.) van f 5.760,-nu slechts f 3.995,- OMEGAN 8100 (licht besch.)van f 9.995,-DU f 8.250,- EMINENT 560 met strings, nieuwprijs I 7.295,-nu f 3.450,- RIHA ETUDE als nieuw, nieuwprijs f 5.500,-nil f 2.995,- JOHANNUS OPUS 220 Occ., z.g.a.n.van f 6.750,-nil f 5.750,- EMINENT400nu f 450,- PHILICORDA met 1 klavier, afhaalprijsjef 200,- RIHAFESTIVO afgehaaldf 375,- VISCOUNT C 130 G.C. nu1.950,- MARK 700 1 klavier als nieuw, nu slechts f 500,- YAMAHA BK 4 C nuf 2.100,- PHILICORDAGM 760 div. reeds v.af 1.650,- SOLINA SL 110 met strings nuf 2.450,- SOLINAC 112wit,z.g.a.n.van f 3.995,-nuf 1.975,- EMINENT 500 met leslie, afhaalkoopjef 650,- RIHA ANDANTE nuf 750,- YAMAHA BK 20 B z.g.a.n. nuf 2.950,- SOLINA A100 met ritme, nu slechtsf 1.250,- SOLINA P 245 (6 weken) van f 3.895,- nuf 3.195,- VISCOUNT CL 30(z.g.a.n. van f 4.275,-f 3.495,- SAFIRA 2 klavier met pedaal, afgehaald nuf 400,- VISCOUNTC120 koopje, nu slechtsf 750,- RIHA met lesliebox, prachtklank, nu voorf 1.350,- YAMAHA D 3 R met leslie nuf 3.750,- SOLINA P afhaalprijsjef 450,- ENZ., ENZ., ENZ., FRANKO HUIS, VOLLEDIGE GARANTIE, en... f 150,- extra voordeel als afhaalkorting m VAN DER GRAAF orgels - piano's De Koperwiek 91 CAPELLE A/D IJSSEL: Telefoon: 010-508762 BRUINISSE: WADDINXVEEN: Kerkstraat 14 Telefoon: 01113-1379 Kon. Wilhelminaplein 45 Telefoon: 01828-7678 CJ1 «C O O 30 O O N m m ui 30 O rn ui O O 30 O 30 PM m m ui 30 3» O 30 m Misschien kunt u volgende week al vertrekken! Vraag bij de Rabobank naar de zogenaamde last-minute-aanbiedingen: voor een spotprijsje razendsnel op reis. Kleur wit Sterke zool nu 19,90 Nieuwerkerk Telefoon 1416 Diversen: Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Voetbalvereniging „Zierik zee" houdt zaterdag 7 aug. a.s. rommelmarkt met div. attrakties in de Beuze aan het Havenplein van 8.00 tot 17.00 uur. Voordeel aanbieding De burgemeester van Brui nisse maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend, dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 30 juni 1982 heeft beslo ten te verklaren dat: a. voor het perceel Dorps weg 12 een herziening van het bestemmingsplan Oost wordt voorbereid; b. voor de percelen Dorps weg 33 en Molenweg 7-9 een herziening van het bestemmingsplan Buiten gebied wordt voorbereid; c. voor het perceel Mo lenstraat 10 een herzie ning van het Herbouw plan Bruinisse wordt voorbereid; d. voor het perceel Rijks straatweg 12 een herzie ning van het bestem: mingsplan Bedrijfsterrein wordt voorbereid. Deze voorbereidingsbeslui- ten liggen ter gemeentesecre tarie, afdeling algemene za ken, voor een ieder ter inza ge- De burgemeester voornoemd, T. C. HEKMAN Bruinisse, 8 juli 1982 Burgemeester en wethouders van Bruinisse maken be kend, dat een aanvraag bouwvergunning is inge diend door: 1. de heef W. van den Berg voor het uitbreiden van een woning op het perceel plaatselijk bekend Rijks straatweg 12, kadastraal bekend gemeente Bruinis-, se, sectie G, nummer 778; 2. de heer J. C. Schot voor het verbouwen van een bedrijfsruimte tot wo ning/bedrijfsruimte op het perceel plaatselijk be kend Dorpsweg 33, ka dastraal bekend gemeente Bruinisse, sectie G, num mer 982; 3. de heer J. van den Bos voor de bouw van een ma gazijnruimte op het per ceel plaatselijk bekend Molenstraat 10, ka dastraal bekend gemeente Bruinisse, sectie F num mer 962; 4. de heren A. IJzelenberg en C. Geluk voor het vergro ten van een woning op het perceel plaatselijk be kend Dorpsweg 12, ka dastraal bekend gemeente Bruinisse, sectie F num mer 605. Deze vergunningen kunnen slechts met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en ar tikel 50, lid 8, van de Woning wet worden verleend. In verband hiermede liggen de bouwaanvragen met de daarbij behorende beschei den met ingang van 16 juli 1982 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk (gemo tiveerde) bezwaren tegen voornoemde bouwplannen indienen bij burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, T. C. HEKMAN De secretaris, B. DE GROOT Bruinisse, H juli 1982 Alle aangeboden artikelen met volledige garantie door eigen technische dienst Betaling a contant, cheques of giro-betaalkaarten PANASONIC CALCULATORSf 39,— BRAUN ELEKTRISCHE KLOKJES met wekmogelijkheid, wit of zwart.f 39,- GRÜNDIG WEKKERRADIO leuke vormgeving, witf 99,— ROWENTA STROOMSTRIJKIJZER van f 159,- nuf 99 HOLLAND ELECTRO STOFZUIGER 750 watt, compl. 3 jr. garantie van f 339,- f 239 - ARISTONA STEREO DRIE IN ÉÉN COMBINATIE compleet met boxen, tè gek. f 598,— ARIST0NA MODERNE 3 IN ÉÉN aparte vormgeving, incl. boxen van f 1098,-f 849,— PANASONIC DRAAGBARE STEREO-CASS. PLAYER incl. hoofdtel. van f 248,-f 179,— Interessante hifi-stereo DEMONSTRATIE-INSTALLATIE bestaande uit: Sansui-receiver, 2x35 watt, Technics draaitafel en 4 boxen van f 2.000,- T 898, TECHNICS DRAAITAFEL SLD 303 van f 570,-f 379, TECHNICS DRAAITAFEL SLQ 202 van 7 680,-f 449, DIVERSE DROOGAUTOMATEN TEGEN ZOMERPRIJZEN: MARIJNEN D 60 T inhoud 5 kg van f 829,-f 599,— AEG LAVATHERM type 450,41/2 kg van f 968,-f 668,— AEG LAVATHEflM type 450 R, 41/z kg met speciale toets voor temperatuurgevoelige weefsels en wisselende draairichting van f 1078,-f 728,— CARMEN TRAVEL-STYLER handige haardroger voor onderweg van f 65,-f 54,95 AKAI RADIO CASSETTERECORDER zware uitvoering, interessante prijs f 279,— GROTE PARTIJ GRAMMOFOONPLATEN EN MUSICASSETTES: KORTE ST. JANSTRAAT 12-20, ZIERIKZEE, TELEFOON: 01110-2805 ZIERIKZEE Let op onze weekendreklame 5 kilo nieuwe Doré aardappelenvoor 2,45 1 grote Hollandse bloemkool voor 1,25 Vï kg gesneden snijbonenvoor 1,25 1 zoete Spaanse meloenvoor 1,75 1 kilo Hollandse tomatenvoor 1,25 12 volsap sinaasappelsvoor 3,25 8 zoete perziken voor 2,95 1 bakje witte champignonsvoor 1,75 Verder hebben wij voor u: extra voordelige aalbessen, frambozen, kersen, pruimen, kruisbessen, Hol landse spercieboontjes, sla, spinazie, verse doperwten, verse kapucijners en nog vele andere soorten verse groenten en fruit en dit alles tegen extra voordelige prijzen. ZIERIKZEE Hoek Nieuwe Bogerdstraat-St. Do- musstraat - Telefoon 01110-3296 van 19 juli tot 5 augustus 1982 Verrenieuwstraat 46-48 - Zierikzee 00000000000000000000000000000000000000" is met vakantie van 26 juli t/m 16 augustus v. d. Abeelestraat Oosterland Telefoon 01114- 6 2200 UITLATEN SCHOKBREKEk TREKHAKEN Gratis montagt MERCASOL ML antiroest behandeling Verkoop Space benzine - normaal - diesel 10x tanken, minimum a I 25,- recht op 1 GRATIS WASBEURT. f Op 17 juli is het bij BAKKERIJ DE VISSER feest. Dan is het 1 jaar geleden geweest dat wij in de Passa ge zijn begonnen. Wij hebben reeds velen van u als klant gewonnen. Hartelijk dank voor het vertrouwen in het afgelopen jaar. We hopen nog van vele jaren en staan altijd voor u klaar. Daarom kunt u a.s. zaterdag 17 juli profiteren van onze Speciale aanbiedingen: 6 broodjes halen en maar5 betalen 6 rozijnen bollen halen en maar5 betalen 250 gr. Roomboterkoekjes voor maarf 3,50 BROOD EN BANKETBAKKERIJ Oostdijk 19 Appelmarkt/Passage 25 Sommelsdijk Zierikzee 01870-3330 01110-6264

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8