Hubo-artikelen ROMBOUTS f 459,— jongen of meisje „DE ROTONDE woning met zonnige achtertuin Grote kollektie RACEFIETSEN RADIO WELTEVREDEN ZIERIKZEE BV SUCCESJES SUCCESJES VAKANTIEWERK PORTkS TE KOOP AANGEBODEN IN RENESSE Korte Reke 12 Vraagrpijs f 117.500,— k.k. Makelaarskantoor Tamboer Reparaties Herenschoenen 79,90 Hage's schoenen DOE HET ZELF VAN Z0EST TUINCENTRUM MAGNOLIA Vishandel Willems Grandioze tijdelijke inruilaktie op SABA DRAAGBARE KLEUREN TV SABAP37S25 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 15 juli 1982 Nr. 23147 7 Met grote blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van ons dochtertje L1ZETTE STEEF en GERALDINE v. d. VELDE- SEVENHUIJSEN 13 juli 1982 Kamillestraat 12 4322 BZ Scharendijke Geraldine en Lizette rusten van 13.00 tot 15.00 uur. Te koop: Wegens overcompleet i.z.g.st. zijnde auto. Merk Ford Escort. Koopje! vier nieu we banden. Te bevragen: tel. 01110-6594. Damesbrommer b.j. 1977. Prijs n.o.t.k. Tel. 01117-1443. Een sloopwoning. Te bevra gen: tel. 01112-1318, b.g.g. 1469. Langs deze weg willen we alle familieden, vrienden en ken nissen hartelijk bedanken voor hun felicitaties en cadeaus die wij op onze huwelijksdag en op het feest daarna hebben ontvangen. HANNEKE KEUNING GERT-JAN BUTH Dreischor, 14 juli 1982 Kapteinsweg 10 Heden nam de Heere uit ons midden weg in het Zieken huis ..Dijkzigt", onze geliefde broer, zwager en oom JOHANNES VAN DEN BERGE op de leeftijd van bijna 75 jaar. Ouddorp: J. M. SPERLING-VAN DEN BERGE Bruinisse: J. BAL-VAN DEN BERGE Kampen: C. VAN DEN BERGE Bruinisse: M. VAN DEN BERGE A. DEURLOO-VAN DEN BERGE P. J. DEURLOO Yerseke: P. M. VAN DEN BERGE T. VAN DEN BERGE-V. D. GRUITER Neven en nichten 4311 EG Bruinisse, 13 juli 1982 Noordstraat 8 De begrafenis zal plaatshebben zaterdag 17 juli a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Bruinisse. Voorafgegaan door een rouwdienst in de zaal van de kerk der Gereformeerde Gemeente in Nederland aan de Schoolstraat, aanvang 10.15 uur. Gelegenheid tot condoleren donderdag 15 juli van 19.30- 20.30 uur, Schoolstraat 12. Heden nam de Heere van ons weg onze zeer geachte neef en vriend JOHANNES VAN DEN BERGE Familie ABR. VAN DEN OUDEN Bruinisse, 13 juli 1982 Heden overleed op 12 juli in de „Corneliastichting" onze oom DINGEMAN DALEBOUT op de leeftijd van 85 jaar. Renesse: P. DORREMAN-VAN DEN BERGE Zierikzee: H. J. DORREMAN Renesse: L. GOOSSENS-DORREMAN Heden ging nog onverwacht van onze zijde weg, mijn ge liefde man, onze zorgzame vader en grootvader PIETER CORNELIS VAN DEN HOEK op de leeftijd van 82 jaar. Zierikzee: P. M. VAN DEN HOEK-PARET Miribel Les Echelles (Fr.): JOKE EN GEORGES SEY MARC- VAN DEN HOEK ALAIN EN ERIC Wapenveld: PIETER EN CARLA VAN DEN HOEK-CRAMER ELLES EN SASKIA 430l RA Zierikzee, 13 juli 1982 's Heer Lauwendorp 11 De crematie heeft heden donderdag 15 juli te Rotterdam plaats gevonden. „Wi; kennen de spelregels als er niet meer gespeeld wordt" Heden ontviel mij mijn vriend PIET VAN DEN HOEK op de leeftijd van 82 jaar. PIET VERSTEEG Zierikzee, 13 juli 1982 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en heiast zijt en Ik zal u rust geven. Matth. 11:28 Bedroefd, maar ook dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan, geven wij u kennis van het plotseling over lijden van mijn geliefde man en onze lieve vader en opa FRANS JOB OP DEN BROUW echtgenoot van Hendrina Leendertse op de leeftijd van 82 jaar. H. OP DEN BROUW-LEENDERTSE J. H. OP DEN BROUW A. C. OP DEN BROUW-NUIJENS INEKE EN TONNIE 4323 LG Ellemeet, 14 juli 1982 Burg. de Bruynstraat 7 De teraardebestelling zal plaatsvinden op zaterdag 17 juli a.s. om 11.30 uur op de algemene begraafplaats te Elle meet, voorafgegaan door een rouwdienst in het Dorps huis, Deensestraat 11. Aanvang 10.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in bovengenoemd gebouw. Heden overleed plotseling onze geliefde broeder, zwager en oom F. J. OP DEN BROUW in de ouderdom van 82 jaar. J. L. OP DEN BROUW J. J. OP DEN BROUW-KRISTELIJN en kinderen Ellemeet, 14 juli 1982 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE uw grootouders lazen hem al! Na een werkzaam leven is zacht en kalm overleden, onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder WILLEMINA STRAIJER Geboren Slaager in de gezegende ouderdom van bijna 93 jaar. Uit aller naam: FAMILIE STRAIJER Haamstede, 14 juli 1982 Rusthuis .Duinoord", Kloosterweg 18 Correspondentieadres: Mevr. A. B. Groenleer-Straijer, Weeldeweg 57, 4328 NB Burgh-Haamstede De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag 16 juli a.s. om 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Haamstede, voorafgegaan door een rouwdienst in Rust huis „Duinoord". Aanvang 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in bovengenoemd Rusthuis. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze innig ge liefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader CORNELIS KRISTELIJN weduwnaar van LENA WILHELMINA KOOMAN op de leeftijd van 89 jaar. Noordwelle: C. J. KRISTELIJN N. KRISTELIJN-v. d. NOOD Serooskerke: P. M. STRAAIJER-KRISTELIJN L. STRAAIJER. J. S. ZORGE-KRISTALIJN C. ZORGE Scharendijke: L. C. KRISTALIJN M. KRISTALIJN-KRIJGER Klein- en achterkleinkinderen Burgh-Haamstede, 15 juli 1982 Rusthuis „Duinoord" Corresp. adres: Kuijerdamseweg 5, 4326 LL Noordwelle. De teraardebestelling zal plaatshebben maandag 19 juli a.s. om 14.30 uur op de algemene begraafplaats te Elle meet, voorafgegaan door een rouwdienst die gehouden zal worden in de grote zaal van het rusthuis „Duinoord". Degene, die deze dienst wenst bij te wonen, wordt ver zocht om 13.20 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde zaal, na afloop van de begrafenis. Langs deze v/eg willen wij allen hartelijk danken voor de ge lukwensen die wij mochten ontvangen van onze vroegere vrienden, familie en bekenden. J. RUISAARD C. E. RUISAARD-BOM 3135 KG Vlaardingen, juli 1982 Leeuwerikstraat 16 Te koop: Hubokarweishop Renesse heeft 3 zelfbouwsystemen, bouw zelf kastjes, wandmeu- bels of bergrekken naar uw eigen wensen en maten. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. 11, Nieuwerkerk, tel. 01114-3032. Bemeste zwarte tuinaarde, nu 2 zakken voor 8,95. Tuin centrum „Sluijs", Hogezoom 44, tel. 01115-1437, Haamste de. Uit voorraad leverbaar: zaai- wikken; Siletta graszaden en weidemengsel. J. L. Bodbijl, Bogerdweg 48, tel. 01112- 1593, Dreischor. Slagerij Leen Simmers, St. Domusstr. 26, tel. 2588. 1 kg magere speklappen 7,98; 1 kg malse stooflappen 14,-; woensdag 1 kg gehakt 8,80. Croneton granulaat tegen bladluis op kamerplanten, van 9,75 voor 7,95. Tuin centrum Renesse, LaÖne 20, Renesse, tel. 01116-1820. Prei, diverse koolplanten, kropsla, ijssla planten enz. Tuincentrum „Sluijs", Hoge zoom 44, tel. 01115-1437, Haamstede. Visboot, houten vlet met op bouw, 6,5 m lang met of zon der 15 pk Tohatso, alles in prima staat. 01110-4921 of 4306. Damesbrommer Puch-Maxi 150,-. Ronde gaskachel 75,-. Verrenieuwstraat 22, Zierik zee. Gazonmaaiers van Wolf, 10 verschillende modellen voor radig. Tuincentrum Renesse, Laöne 20, Renesse, tel. 01116- 1820. Zündapp crosser. K. de Brui ne, Rijksweg 4. Tel. 01113- 1695. Te koop'gevraagd: 2e hands stripboeken. Tel. 01110-5607. Jongensfiets I 01114-2817. a 9 jaar. Tel. Met spoed gevr. Elektrische bakoven. Telefonische aanb tel. 01115-1698. Te huur: Kantoorruimte aan de Nieu we Haven 2 te Zierikzee. Te bevr. C. Lenting. Tel. 01180 26057. Personeel gevraagd: Geroutineerde typiste tij dens de vakanties voor enke le dagen per week. Inl. tel. 01113-1251, toestel 33, of na kantooruren 01113-1468. Nette werkster voor lx per week, 9.00 uur - 13.00 uur. Inl.: M. L. \V. Moeliker, 01110- 2246, na 19.00 uur. Huisdieren: Goed tehuis gezocht voor mooie katten, 2 konijnen en leuke honden. Sophia - Die renbescherming, Esdoorn- straat 33, tel. 1583, Nieuwer kerk. Vanaf heden gevraagd vanaf 16 jaar voor de maanden juli-augustus. Westenschouwen, Telefoon: 01115-1500 Jï Wij gaan met vakantie van vrijdag 23 juli tot zaterdag 7 augustus C. W. BOM - Schoenhersteller St. Domusstr. 1-3-4301 CM Zierikzee-Tel. 01110-3503 W\AA/W%AAAAA#W\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT» Wij maken uw oude deuren en deur kozijnen weer als nieuw. Door de PORTAS-kunststof-ommanteling in vele houtdessins en effen kleuren.Vakkundig, voordelig en in één dag Alleenvertegenwoordiger voor: Voorne-Putten, Rozenburg. Spijkenlsse, Hoekse-Waard.Goeree-OverflakkeeenSchouwen-Duiveland PORTAS-VakbodriJf INNOVATIE-Servlce PORTKS® Dijkstraat 34,3231 CB Brielle Tel. 01810-5253 01100-16907 PORTAS-deuren-vakbedtfven overal in Nederland en in vele Europese landen. Nu ook verkrijgbaar bij: Verrenieuwstraat 46-48 - Zierikzee Diversen: Wij verkopen alles voor uw open haard en barbeque in meeneem verpakking. Voor het schoonmaken van uw schooréteen,gaskachel, c.v.- ketel en alle oliekachels,, kunt u terecht bij: Fa. L. Ber- revoets en Zn., Wevershoek 9, Zierikzee. Tel. 01110-3211 of 5193. Van uw oude foto's maken wij uitstekende copieën. Fo to Jan Krakeel, Nieuwe Boogerdstr. 14, Zierikzee, tel. 01110-2691. Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. U weet toch dat wij auto's wassen; uitlaten monteren; antiroestbehandelingen ge ven voor de doe-het-zelver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Auto wasserette Oosterland, tel. 01114-2200 b.g.g. 01114- 2775. Doorlopende windsurf-show, nieuwe modellen v.a. 1190,- en gebruikte modellen v.a. 675,-. Showroom Omloops- weg,'Haamstede, tel. 01115- 1566. Windsurfing Jonker. Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" In het centrum van Renesse bieden wij te koop aan een Binnenshuis is de woning in 1982 ingrijpend verbouwd, en verkeert dan ook in goede staat van onderhoud. De indeling omvat thans: gang, woonk. (8.50 x 4.20), open keuken, ach terportaal, badk. (wastafel, toilet en douche), slaapk., bergruimte, verd. 2 slaapk., overloop. De woning is luxe afgewerkt met o.a. schoonmetselwerk muren, open haard, eetbar met eiken blad, eikenhouten keuken met Inbouwapp., plavuizen vloer, luxe tegelwerk, etc. In de achtergevel bevindt zich een schuifpui, waardoor vanuit de woonkamer de zonnige tuin bereikt kan worden. Te aanvaarden: óp korte termijn of in nader overleg. Bezichtiging: uitsluitend na telefonische afspraak met ons kantoor. Nadere inlichtingen omtrent dit objekt alsmede de hypotheekmoge lijkheden verstrekken wij u gaarne op aanvraag. Postbus 22, 3240 AA Middelharnis, Telefoon: 01870-3477, privé 3816. Verloting toeristenmarkt 13 juli Zeeuwse pop no. 330; ne gerpopje no. 838. Afhalen bij L. Boogert, Zaagmolen 5, Zie rikzee. Vakantie: wij gaan vai t derdag 15 juli tot en mei juli met vakantie. Winkel is open van 9.00-12.00 uur; za terdag open van 9.00-17.00 uur. Tuincentrum „Sluys", Hogezoom 44, Tel. 01115-1437, Haamstede. Batikstoffen en -wikkelrok ken, maar ook panties haal je op de Balie in „De Palaver- hut". Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Deze week wordt er niet ge vent, staan zaterdag met ver se bloemen in de Beurs. Bloe menhandel J. Ravia. Juwelier Briljant v/h Jac Mourer Westdijk 13-19, Middel harnis, tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- voetsluis, tel. 01883- 18566. Havenplein 1, Zie rikzee, tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re paraties aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. Voordeel aanbieding Handwerk, met steun Klassewerk Nieuwerkerk Telefoon 1416 Tijdens de bouwvakvakantie zijn wij normaal geopend St. Domusstraat 43 - Zierikzee - Tel. 01110-3395 Van de week Grote begonia's.2,95 Kaaps viool in verschillende kleuren 1,00 Grote sortering snijbloemen in voordelige prijzen Trosanjers2,95 Crhrysanten3,75 Fresia's1,95 20 roosjes3,50 enz. enz. vanaf RALEIGH - BATAVUS - GAZELLE PEUGEOT Iedere vrijdag visdag Heerlijke Hollandse Haring, Makreel, Bokking, Lekkerbekjes, Garnalen, Zalm en Paling REKLAME 500 gram ZOUTE VISf 6,00 5 heerlijke HARINGEN voorÉÉN TIENTJE op het parkeerterrein van de Prijsslag van 9.00-21.00 uur iedere vrijdag in Nieuwerkerk iooooooooc^CJ bseseeeeec WELTEVREDEN beeldbuis 37 cm, met 12 kanaals tiptoetsbediening, prijs1.298,- Inruilpremie voor uw nog spelende draagbare zwart/wit TVt 400,- Weltevredens tè gekke zomerprijsf 898,- Betaling contant Ideaal 2e toestel voor thuis, zomerwoning of caravan UW SPECIAALZAAK VOOR KLEUREN TV Telefoon: 01110-2805 Adverteren doet verkopen!

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7