Bruse Boys treft volledig Club Brugge in topwedstrijd tijdens Visserijdagen i? v Iwl Georg Kessler en Jan Englebert: debuterende oefenmeesters 4 J,- J»n J ;®*-. "T Etappezege Knetemann, maar Hinault de grote winnaar Badgast verdronken ERIC DE NOORMAN 6 'W toils Cottts - 5—-a—: r rrg {lf #*Vy 'I" d J "a -5 J T Jfi v - v v - v'-' Stflfr* S.'£s«® mliMwm&HUW*** W'i»« tvfcti fr»^< kmikcMis De volledige selektieploeg van Club Brugge. Op de bovenste rij v.l.n.r: E. Warrinnier, B. Jensen, G. Dardenne, K. San ders, A. Ondrus, P. op de Beeck, G. van Binst, Ph. van de Walle. Midden v.l.n.r.: P. David, I. Magyar, A. Szymonowski, D. Decubber, T. Teuben, D. Ranson, G. Langbeen, L. van Walleghem, J. Sörensen, A. Kohn. Vooraan v.l.n.r.: S. Terlec- ki, W. Wellens, Y. Carette, G. Maes, J. Debougnoux, J. Ceulemans, L. Hinderyckx, W. Ceulemans en J. Volders. BRUINISSE, 14-7. Het is er allemaal dan toeh nog: van gekomen al is het uiterst nipt, een soort close-finish om eens een wielerterm te gebruiken op de dag, dat in Brui- nisse de 16e wielerronde wordt verreden. Het sinds jaren vertrouwde koppel leek dit jaar schipbreuk te gaan lei den, nadat het vorig jaar de traditie leek te zijn hersteld. Het was al weer heel wat jaartjes en vast gebruik gewor den, dat de Visserijdagen niet alleen de wielerronde wordt verreden op donderdag, maar ook dat het strijd perk op de zaterdag wordt verplaatst naar het voetbal veld, waar dan een gerenommeerde voetbalploeg klaar staat om een sparringwedstrijd te spelen tegen Bruse Boys (of een versterkt Bruse Boys). Lang leek dit jaar een negatieve uitzondering te gaan worden, ondanks het feit, dat er bij voortduring gewag werd gemaakt van een op handen zijnde ontmoeting met Club Brugge, het Club Brugge waar AZ'67-trainer Georg Kessler het aanstaan de seizoen de scepter gaat zwaaien na een wat minder seizoen van de Bruggelingen. Nu, nu bijna niemand nog geloofde in de komst van de ploeg van Jantje Ceule mans, van Guy Dardenne, van Jan Sörensen en van de fenomenale doelman Birger Jensen, nu is alles toch nog in kannen en kruiken gekomen. Zaterdagavond aan staande (17 juli) om half zeven 's avonds WptrtU op het sportveld van Bruinisse de aftrap gegeven voor de ont moeting tussen Club Brugge en een volledig Bruse Boys. Vele jaren kwam Feijenoord naar Bruinisse voor een gezellige dag met vissen en een ontspannen partijtje voetbal. Vaak ook was het Sparta, maar Bruse Boys wilde wel eens wat anders. De aantrekkingskracht van de beide Rotterdamse ploegen is de laatste paar jaar zonder twijfel wat afgenomen en noch Sparta, noch Feijenoord spreken nog echt aan, Kontakterf uit het verleden met Ge org Kessler openden de weg om Club Brugge mogelijk naar Bruinisse te halen. Echt soepel verliep alles niet, omdat Club Brugge zich tegenover de financiële kant van de zaak iets min der flexibel opstelde, maar uiteinde lijk is het akkoord er toch gekomen en opnieuw kan voetbalminnend Schouwen-Duiveland een ploeg zien, die waar wil bieden voor haar geld, een eigenschap de Belgen eigen. In 1891 liepen een aantal opgescho ten jongelui in donker- en lichtblau- VALENCE D'AGEN, 14-7. Gerrie Knetemann heeft in de te Valence d'Agen verreden tijdrit over 57.3 km voor een schitterende prestatie gezorgd door de ze rit te winnen met 18 sekonden verschil voor de gedoodverfde winnaar Ber nard Hinault. 's Morgens had Knetemann nog tegen Peter Post gezegd, dat hij op deze dag maar niet op hem moest rekenen daar hij weer eens wat moeilijk heden had met de ademhaling. Toen eenmaal de tijd was aangebroken dat ,,De Kneet" van start ging bleek al spoedig dat hij in een supprkonditie ver keerde. In de vorige jaren had Knetemann steeds, met soms te verwaarlozen verschillen, in Hinault zijn meerdere moeten erkennen. Al vrij vlug kreeg hij de voor hem gestartte Kelly in het zicht en dit be tekende een belangrijke stimulans om voluit door te gaan. Voor Knetemann betekende het zijn tiende overwinning in de tot nu toe gereden Tour de Frances waar mee hij gelijk is gekomen met Joop Zoetemelk die tot nu toe het rekord op zijn naam had staan. Voor de ploeg Post was het de 52e ritzegc in de Tour de France sinds het debuut in 1976. In de geschiedenis van de Tour wist nog geen enkele ploeg, ook die van Merckx niet, zo veel dagsuksessen te boeken. De overwinning van Knetemann bete kende tevens dat de ploeg Post nu met ZDs overwinningen al net zover staat als vorig jaar gedurende de ge hele Tour. Hoewel Hinault verbaasd was over de nederlaag welke hij van de Neder lander had moeten slikken was het toch geen slechte dag voor de Breton, daar geletruidrager Phil Anderson maar «liefst 2.47 min. had moeten prijs geven waardoor Hinault in het geel kwam. Goede prestatie Van de Nederlanders leverden ook Joop Zoetemelk en Jan van Houwe lingen, met een gedeelde 4e plaats, een voortreffelijke prestatie. werd later omgewisseld voor het Al- bert Dyseryck-stadion, beter bekend als de „Klokke", waarop Club Brug ge ettelijke jaren speelde en waarop heel wat voetbal-epossen werden uit gevochten, steeds voor massa's pu bliek. Sedert 1975 wordt nu gespeeld in het ruime „Olympiastadion" met 32.000 toeschouwersplaatsen. Hier van kunnen 8000 trouwste fans een komfortabele zitplaats innemen. Te vens zitten in het komplex vijf jeugd- velden. Wel en wee Sedert het ontstaan heeft Club Brugge KV wel en wee gekend, zoals dat wel met de meeste ploegen van deze leeftijd het geval zijn. Het „wee" zakte evenwel nooit la ger dan de 2e Nationale Afdeling en het „wel" scheerde voor het eerst de top in 1921, waarin de landstitel werd gehaald. Met een tussenruimte van 53 jaar bracht 1973 de tweede landstitel, gevolgd door de stunt van drie kampioenschappen van België achter elkaar: 1976, 1977 en 1978, In het seizoen 1980 werd voor het laatst toegeslagen, maar daarna kwamen er twee ogenschijnlijk magere jaren, maar met vereende krachten werd toch het hoofd boven water gehou den. Naast de kampioenschappen werd de titel ook één tiéntal keren nipt gemist. we (later blauw-zwarte) truien op een veld in Assebroek achter een bal aan. Deze sport was afgekeken van En gelse vakantiegangers en was op dat moment helemaal nieuw in Vlaande ren en dus ook in en rond Brugge. De zelfde opgeschoten kerels hielden de RFC Brugeois ten doop, dat in 1972 veranderde in Club Brugge KV. Zij waren het opnieuw die mee de Belgi sche Voetbalbond hielpen oprichten. De „Great Old" draagt nummer drie als inschrijvingsnummer bij de Bel gische Voetbalbond en mag zonder aarzelen gezien worden als de „voet balpionier" in Vlaanderen. Steeds speelde „Club" een belangrijke rol en was en is nog altijd een van de meest populaire ploegen bij het Bel gische publiek. Het primitieve „Ratteplein" zon der omheiningen en zonder komfort Club Brugge behaalde ook nog drie keer de Beker van België, namelijk in 1968, 1970 en 1977, waarbij vooral 1977 voortreffelijk was, omdat dat toen de „doublé" betekende in sa menhang met de landstitel. In 1979 werd Club Brugge verliezende fina list tegen Beerschot. Club Brugge kan ook al bogen op een enorme staat van dienst in de diverse Europa Cup toernooien. Vanaf het seizoen 1967- 1968 is Club Brugge met uitzondering van een seizoen ieder jaar in een van de drie toernooien van de partij ge weest. De grootste suksessen werden ge boekt in de seizoenen 1975-1976 en 1977-1978, ten de „Club" beide keren in de finale pas gestuit werd. In beide gevallen betrof het Liverpool, dat de dadiger was. In 1976 was Liverpool te sterk in de finale om de UEFA-cup, doordat de thuiszege (3-2) in Brugge niet meer uit handen werd gegeven door de En gelsen (1-1). In 1978 betrof het de fina le van Europa Cup I en toen won Li verpool in het Londense Wembley met 1-0 van de Bruggelingen. In zijn rijke Europa Cup-historie elimineer de Club Brugge heel wat gerenom meerde opponenten, zoals Ipswich Town, AS Roma, AC Milan, Hambur ger SV, Real Madrid, Panathinaikos, Atletico Madrid, Juventus en Steaua Boekarest. Georg Kessler heeft de overstap van AZ'67 naar Club Brugge zeker niet zo maar gemaakt. Club Brugge maakte een paar mindere seizoenen door. Aan het eind van het seizoen 1980-1981 kon nog wel een plaats bij de bovenste vijf worden behaald, maar het afgelopen seizoen moest om onbegrijpelijke redenen voortdurend worden geknokt tegen het degrada tiespook, voornamelijk ook omdat de ploegen zo vreselijk dicht bij el kaar bleven en er bijzonder veel wedstrijdpunten moesten worden be haald om definitief in veiligheid te komen. Aan spelersmateriaal heeft Club Brugge geen gebrek. De speler die het meest aanspreekt is natuur lijk Jan Ceulemans. Wereldteam Ceulemans werd door de verzamel de sportpers in Spanje gekozen in een werelteam van de elf beste spelers van het laatste wereldkampioen schap en dat is toch niet gering, als er een kleine 500 voetballers strijden om die eer. Samen met onder andere Conti, Zi- co, Falcao, Eder, N'kono, Rummenig- ge, Boniek, Rossi en Platini was Jan Ceulemans een van de meest achtens waardige spelers tijdens dit wereld gebeuren. Voetballers van allure bin nen de Brugse ploeg zijn ook de beide Denen Jan Sörensen en Birger Jen sen, beiden vaste keus in de Deense nationale ploeg. Een van de opmer kelijkste nieuwe aanwinsten is beslist Ronald Spelbos, die Kessler. volgde van AZ'67 naar Brugge. Hoe het ook zij, het sportveld in Bruinisse zal zaterdag weer bol staan van de voetbal-aktiviteiten, want ook Bruse Boys verschijnt in zijn sterkste samenstelling, inklusief de nieuwe oefenmeester Jan Englebert. Alleen Leen van de Bijl zal verstek moeten laten gaan. Voor hem speelt Wiebren Wiebrens. Verder is de groenwitte trein kompleet en zullen de Bruënaren er alles aan doen om hun nieuwe trainer een leuk wel- komstkado te bereiden. Het gebeu ren begint om 18.30 uur en-de entree prijs bedraagt 5,—-. Het verdient aanbeveling niet al te laat te ver schijnen, want serieuze geluiden van uit Brugge willen, dat om en nabij 1500 Brugse supporters hun ploeg zullen vergezellen richting Bruinis- Nederlandse amateurs gedeklasseerd in Ronde Rijnland-Palts ZWEIBRÜCKEN, 14-7. Dc Neder- landse amateurwielerploeg die deel neemt aan de Ronde van Rijnland- Palts heeft al in de eerste etappe een fikse afstraffing gehad. De etappe werd gewonnen door de Westduitser Petei- Hilse, die de sprint won van een kopgroepje van drie renners. Best geklasseerde Nederlander werd Herman Winkel op een tiende plaats met een achterstand van 4.34 minu ten. Ook Teun van Vliet en Henk van Weers hielden de schade nog redelijk binnen de perken met achterstanden van 4.54 en 6.01 minuten. Toon van der Steen uit Bruinisse, die toch erg hoopvol naar Duitsland afreisde, liet een achterstand noteren van 22.53 minuten, terwijl Henk Manders en Peter Hofland respektievelijk 25.10 en 30.55 minuten verloren. SAN SALVADOR. Een woordvoer der van de Amerikaanse ambassade in San Salvador heeft gezegd dat een stoffelijk overschot dat is gevonden in de buurt van de Salvadoriaanse hoofdstad, dat van de Amerikaanse journalist John Sullivan zou kunnen zijn, die achttien maanden geleden verdween. OOSTKAPELLE, 14-7. Dinsdag avond rond zeven uur is op het strand van Oostkapelle de 65-jarige badgast H. J. Baayens uit Middelburg ver dronken. De man werd staande in het water door een golf omver geworpen. Hij kon niet zwemmen. Bij aankomst in het ziekenhuis te Middelburg bleek hij te zijn overleden. De tour in cijfers De uitslag van de tiende etappe, S, Saintes-Bordeaux, is: 1. Villemiane (Fra-Boi), 148,2 km n 3.16.51 (met tijd vergoeding 3.16.21); 2. Kellr (Ier-Gri), op 2 sec. (met tijd- vergoeding 3.16.33); 3. Planckaert (Bei-Kim), op 2 sec. (met tijdvergoe- ding 3.16.43); 4. Raas (Ned-Post), op 2 sec.); 5. McKenzie (Nzl-God); 6. De Wilde (Bel-Cre); 7. Le Bigaut (Fra- Dan); 8. Tackaert (Bel-Bru); 9. Adrie van Houwelingen (Ned-Swe); 10. De Kolf (Bel-Swe); 16. Van der Poel (Ned-Post); 36. Lubberding (Ned- Post); 43. Wijnands (Ned-Post); 47. Kuiper (Ned-Bru); 53. Winnen (Ned- God); 75. Zoetemelk (Ned-Dan); 85. Van Vliet (Ned-Post); 90. De Rooij (Ned-God); 96. Willems (Bel-Dri); 100. Knetemann (Ned-Post); 101. Jan van Houwelingen (Ned-Swe); 109. Schip per (Ned-Kim); 119. Veldschoten (Ned-Post), allen zelfde tijd Jan Raas. Dagploegenklassement: 1. Ploeg Boishardy, 13.07.30; 2. Ploeg Post, op 2 sec.; 3. Ploeg Crepel; 4. Ploeg de Bruyne; 5. Ploeg de Muer; 6. Ploeg Godefroot, allen in dezelfde tijd als ploeg Post. De uitslag van de elfde etappe: Valence-Valence is: 1. Knetemann (Ned-Post) 57,3 km in 1.17.29; 2. Hi- nauls (Fra-Gui) op 0.18; 3. Willems (Bel-Dri) op 1.36; 4. Jan van Houwe lingen (Ned-Swe) op 2.29; 5. Zoete melk (Ned-Dan) op 2.29; 6. Thurau (Wdl-Zan) op 2.36; 7. Clere (Fra-Dan) op 2.45; 8. Gisiger (Zwi-Zan) op 2.56; 9. Fernandez (Spa-Per) op 3.02; 10. De Wolf (Bel-Swe) op 3.03; 12. Anderson (Aus-Mue) op 3.05; 17. De Rooy (Ned- God) op 3.49; 20. Veldschoten (Ned- Post) op 4.26; 25. Kuiper (Ned/Bru) op 4.52; 26. Van der Velde (Ned-Post) op 5.14; 30. Van der Poel (Ned-Bru) op 5.24; 32. Winnen (Ned-God) op 5.28; 36. A. van Houwelingen (Ned-Swe) op 5.30; 48. Lubberding (Ned-Post) op 6.19; 52. Schipper (Ned-Kim) op 6.30; 71. Wijnands (Ned-Post) op 7.36; 79. Van Vliet (Nëd-Post) op 8.03; 150. Raas (Ned-Post) op 11.54. Het algemeen klassement na de elf de etappe is: 1. Hinault (Fra-Gui), 45.53.32; 2. Knetemann (Ned-Post) op 0.14; 3. Anderson (Aus-Mue) op 2.03; 4. Willems (Bel-Dri) op 2.31; 5. Pee- ters (Bei-Post) op 3.38; 6. Clere (Fra- Dan) op 4.20; 7. Zoetemelk (Ned-Dan) op 4.26; 8. Vallet (Fra-Cre) op 5.43; 9. Kelly (Ier-Gri) op 6.10; 10. Van der Velde (Ned-Post) op 6.34; 11. De Rooy (Ned-God) op 6.35; 18. Kuiper (Ned- Bru) op 7.26; 20. Lubberding (Ned- Post) op 7.28; 24. Winnen (Ned-God) op 8.18; 36. Van Vliet (Ned-Post) op 9.39; 42. A. van Houwelingen (Ned- Swe) op 10.33; 50. Wijnands (Ned- Post) op 12.28; 63. Van der Poel (Ned- Bru) op 14.51; 77. Veldschoten (Ned- Post) op 16.56; 80. J. van Houwelin gen (Ned-Swe) op 17.25; 82. Raas (Ned-Post) op 17.38; 119. Schipper (Ned-Kim) op 26.21. Dagploegenklassement: 1. Post 5.22,57; 2. De Muer 5.24,57; 3. Dan- guillaume 5.26,14; 4. Guimard 5.26,47; 5. Swerts 5.27,52; 6. Zandegu 5.28.39. Algemeen ploegenklassement: 1. Post 191.30. 43; 2. Guimard 191.41,10; 3. De Muer 191.41,10; 3. De Muer 191.49,08; 4. Danguillaume 191.50,24; 5. De Bruyne 192.00,37; 6. Godefroot 192.01,34. Bergklassement: 1. Vallet 101 pun ten; 2. Bernaudeau 40; 3. Clere 28; 4. Nisson 22; 5. Breu 20; 6. Peeters 19; 10. A. van Houwelingen 13. Puntenklassement: 1. Kelly 241 punten; 2. Anderson 128; 3. Raas 121; 4. Villemiane 117; Mutter 97; 6. E. Planckaert 93; 9. Knetemann 58. Jongerenklassement: 1. Anderson 45.55,35; 2. Madiot op 5.38; 3. Ander sen op 7.07; 4. Le Bigault op 8.24; 5. Wijnands op 10.25; 6. Mentheour op 10.45; 7. Van der Poel op 12.48. Zoetemelk kon door de uitstékende tijd welke hij liet noteren zelfs oprukken naar de 7e plaats in het al gemeenklassement. Johan van der Velde, nog altijd moeite met het tijd rijden, moest 5.14 min. prijsgeven op Knetemann waardoor hij nu in het algemeenklassement een achter stand telt op Hinault van 6.34 min. waarmee hij de tiende plaats bezet. Tegenvallend waren de prestaties van Kuiper en Winnen die nog verder achterop raakten. Met in de komende dagen twee etappes in de Pyreneeën op het pro gramma en zondag te Martigues een tijdrit over 33 km is het afgelopen met het secondenspel en zal er nu in het algemeenklassement met minu ten rekening moeten worden gehou den. In het algemeenklassement bezet Knetemann nu de tweede plaats met een achterstand van 14 luttele secon den. Daar de Nederlander geen man is die in het gebergte veel potten kan breken mag niet verwacht worden dat hij een greep naar de trui gaat doen. Nu de klimmers op hun terrein ko men mag verwacht worden dat in de komende dagen het algemeenklasse ment weer danig door elkaar zal wor den geschud. De onwillige held 38. „Jij mij helpen", schreeuwt Agar, „ik heb veel zin, om jou een kopje kleiner te maken, da's wat anders, 't Is allemaal jouw schuld tenslotte." „Welnee", merkt Artor kalm op. „De schurk die zich voor mij uitgeeft heeft het gedaan." Hij grinnikt en gaat er op z'n gemak bij zitten. „Kijk eens. waarde vijand, we dreigen allebei inderdaad het onderspit te delven. De enige, die lacht is de schurk, die met mijn naam rond loopt, bevalt je dat?" „Nee, waardige", brult Agar, „maar jij be valt me ook niet, brutale zwerver." „Zoals de zaken nu dus staan, zijn jij zowel als ik er bij gebaat, dat die oplichter ontmas kerd wordt," gaat Artor onverstoorbaar door. „Wat schiet ik er mee op, als dat gebeurt?" gromt Agar, „die vogelvrijen zullen voor jou wel willen vechten, maar toch zeker niet voor mij." Hij staart éven diep en peinzend voor zich uit. „Wie zou het kunnen zijn?" mompelt hij dan. „Oh. wat is het jammer, dat ik de mannen, die hem lieten ontsnappen, terecht gesteld heb. Zij hadden kunnen vertellen, hoe hij eruit ziet „Het doet er weinig toe, wie hij is", merkt Artor op. „Hij moet ontmaskerd worden, voor dat wij hier omkomen in het water. Als je niets onderneemt, is 't met ons gebeurd, be denk dat toch. Nu kun je mij wel doden, maar een korte vreugd zal dat zijn Agar. Zelf ga je er ook aan tenzij je naar mijn plannetje luisteren wilt". „En dat is?" gromt Agar vol achterdocht. Artor haalt even diep adem. „Er is er maar één, zoals ik al zei, die in staat is de valsaard aan de kaak te stellen. Dat ben ik, de echte Ar tor. Als je dus wilt, dat het water niet hoger komt. dat je een kans hebt dit te overleven moet je mij vrijlaten gewoon vrijlaten Het schip waarmee Pleun van der Lugt de wereld rondde staat te koop, maar niet voor anderhalve ton zoals in ons dinsdagnummer werd ver meld. Er is een fout in dat bericht geslopen, want de exacte prijs is f 210.000,—. Het zou ook een koop je" zijn geweest. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Villemiane houdt Sean Kelly weer van etappezege BORDEAUX, 14-7. De dinsdag ver reden etappe van Saintes naar Bor deaux over 147 km heeft geen enkele wijziging in het algemeenklassement opgeleverd. In deze bijzonder snel ge reden etappe viel slechts een serieuze uitlooppoging te noteren. Na 70 km vormde er zich een elf man tellende kopgroep, waaronder o.m. Peter Winnen, Ad Wijnands, Rudy Pevena- ge, Le Guilloux en Rodriguez. Nadat de vluchters een voorsprong van ruim. twee minuten hadden we ten te nemen ging tot ieders verba zing de ploeg van Daniël Willems in de tegenaanval. Willems speelde hiermee in de kaart van Hinault en Anderson die eigenlijk de aangewe zen renners waren om de tegenaan val op touw te zetten. In het peloton werd de achtervol ging welke door Willems werd inge zet allerminst in dank afgenomen, ondanks het feit dat Willems beweer de dat hij zijn eigen kansen verdedig de, een smoes welke door geen mens serieus werd genomen. De etappe le verde uiteindelijk een overwinning op voor de Fransman Villemiane die 2 sekonden eerder door de finish ging dan groene truidrager Kelly die het f peloton aanvoerde. Vandaag (donderdag) wordt de twaalfde etappe verreden van Fleu- rance naar Pau over een afstand van 242 km. De renners krijgen in deze etappe de Cöte du Moulin (3e kat.), de Cöte de Labatmale (4e kat.), de Col du Soulor (le kat.), de Col de Aubis- que (le kat.) en de Cöte de Rontignon (3e kat.) als hindernis op hun weg. Zware klus voor Ajax in eerste ronde Europa-cup ZÜRICHT, 14-7. In Zürich werden woensdagmiddag de lotingen vér- richt voor de diverse Europa-cups voetbal. Bij de landskampioenen krijgt Ajax al meteen een bijzonder zware klip te omzeilen. Op 15 sep tember speelt de ploeg van trainer Aad de Mos eerst uit tegen Celtic Glasgow en veertien dagen later ko men de Schotten op bezoek in Amsterdam. Zo op het oog krijgt AZ'67 het in het toernooi voor bekerwinnaars een stuk gemakkelijker. Ook de ploeg van trainer Hans Eijkenbroek moet eerst uitpselen. Limmerick uit Ier land is de opponent, die veertien da gen later naar Alkmaar komt. In het toernooi om de UEFA-cup spelen twee van de drie Nederlandse ploegen eerst thuis, althans op pa pier, omdat FC Utrecht nog een nade lige rekening uit het vorige seizoen te vereffenen heeft. Hierdoor zal de thuiswedstrijd tegen de FC Pdrto, die voor 15 september uit de bus kwam, 120 kilometer van het .FC Utrecht stadion verwijderd, gespeeld moeten worden. Veertien dagen later is Oporta de plaats van handeling. Ook de FC Haarlem speelt eerst thuis en de AA Gent is dan de tegen stander. Op 29 september wordï in Gent de return gespeeld. FSV tenslotte moet evenals Ajax op Ibe- zoek in Schotland tijdens de eerste wedstrijd. Dundee United is op 15 september eerst de gastheer van de Eindhovenaren en op 29 september wordt in Eindhoven dc return afge werkt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6