RADIO WELTEVREDEN ZIERIKZEE B.V. SLAGERIJ ORNÉE.... ÏÏT7TMJ1: BOUWMAN KLOET Radio Weltevreden voor al uw was- en droogwensen, mèt zomerprijzen Hubo-artikelen ROMBOUTS 1.59 Op vakantie. Dan eerst naar Foto Bob Noomen voor de nieuwe Agfacolor 100 kleurenfilm. Korte St. Janstraat 4, Zierikzee. R0MB0UTS Varkensfricandeau HAMBURGERS 4 halen - 3 betalen GEBRADEN GEHAKT 0,99 cent! A. KWAKERNAAK I fruity, Te gekke eenmalige zomerprijzen in was automaten (v. a. 659,—). Merken: Siemens - Bauknecht - AEG - Marijnen Tijdelijk extra bij iedere wasautomaat: Een vat ALL-waspoeder, samen met een Weltevreden badhanddoek in een linnen draagtas VOOR f 1,—. Condities: Betaling a contant. Voor de aanbiedingen geldt: OP IS OP. BEKEND OM ZIJN NAZORG. EIGEN TECHNISCHE DIENST Je aardigste foto's maak je met Agfa. Gemeente Brouwershaven Gewasbeschermingsmiddelen DOE HET ZELF VAN ZOEST Uw slager voor vers vlees: DEZE WEEK: H. DE VLIEGER VOOR AL UW KLEURENWERK SUCCESJES Wij gaan met vakantie van vrijdag 23 juli tot zaterdag 7 augustus Gemeente Brouwershaven ROMBOUTS 1 doos Verse Scharreleieren KAASBOETIEK Wegens vakantie gesloten van 16 t/m 23 juli HAN STEENLAND gebraden gekruid 100 gram royal club tonic of bitter lemon amsterdammertjes 1 40 'peepQ/c worteltjes gropg J I sstuks hele week* j 2 5 K'tO NIEUWE 1n 'IV' ^aardappeten J Qg Burghse Ring 1- 2 tel. 01115-1213 Burgh 8 WELTEVREDEN WELTEVREDEN WEGENS ENORM SUCCES OOK NOG IN DE MAAND JULI NATUURLIJK WEER BIJ UW SPECIAALZAAK VOOR DE EILANDEN: Korte Sint Janstraat 12-20 - Telefoon 01110-2805 VOORBEREIDIN GSBESLUIX De burgemeester van Brouwershaven maakt ter voldoe ning aan het bepaalde in artikel 22 der Wet op de Ruim telijke Ordening bekend, dat met ingang van 14 juli 1982 ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt het besluit van de gemeenteraad van 5 juli, nr. 6, waarbij op grond van artikel 21 van genoemde wet wordt verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voor bereid voor een gebied, gelegen buitendijks in het grondgebied van Brouwershaven, zoals op de bij dit besluit behorende tekening gearceerd is aangegeven. De burgemeester van Brouwershaven, C. SLABBEKOORN Brouwershaven, 13 juli 1982 Grote sortering tegen veenmollen, mieren, slakken enz. enz. Verrenieuwstraat 48 - Zierikzee Ook verkrijgbaar in onze depóts Tijdens de bouwvakvakantie zijn wij normaal geopend St. Domusstraat 43 - Zierikzee - Tel. 01110-3395 aOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCa 500 gram f 7,95 150 gram f 1,50 SINT DOMUSSTRAAT 8 ZIERIKZEE Wij adviseren u graag Woning- en meubelstoffeerderij Meelstraat 21 - 01110-2305 Zierikzee Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Te koop: Bandrecorder Schaub-Lorenz Mono (48 watt), 4 sporen. Vr.pr. 300,-. Tel. 01117-1883. C.v.-ketel op olie, 35.000 cal., 3 jaar oud, tel.: 01117-1520. Grote sortering zonnestoel- kussens verkrijgbaar tegen aantrekkelijke prijzen. Ge schenkenhuis Hoogerhuis Renesse. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Gebruikte ruiters. Tel. 01117- 1520. Buggy en een kinderwagen zitje. Tel. 01110-4358. Watergeven? Geen probleem met het Gardena slangenkop- pelsysteem, Tuincentrum Re- nesse, Laöne 20, Renesse, tel. 01116-1820. Gebruikte stelconplaten, div. maten. Tel. 01117-1520. Te koop gevraagd: Auto (kinder)stoeltje. Tel. 01110-4358. Te huur: Videofilms voor alle syste men huurt u het beste bij Vi deokring ,,De Eilanden", met de grootste sortering. Gratis bezorgd in de gehele regio 15,— per film per week. Huurt u veel films, vraag dan naar onze voordelige weeka bonnement. Voor verdere in formatie en een eventuele ti tellijst kunt u ons bellen op tel. 01873-2425 van maandag t/m vrijdag. C. W. BOM - Schoenhersteller St. Domusstr. 1-3 - 4301 CM Zierikzee - Tel. 01110-3503 Vaststelling bestemmingsplan Noordgouwe Kom De burgemeester van Brouwershaven maakt bekend, ingevolge artikel 26, juncto artikel 23, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat met ingang van 14 juli 1982 gedurende één maand ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt het bestemmingsplan Noordgouwe Kom, dat door de raad van deze gemeente is vastgesteld bij besluit van 5 juli 1982, nr. 7. Dit bestemmingsplan strekt mede ter bescherming van een gedeelte van de bebouwde kom van Noordgouwe tot beschermd dorpsgezicht in de zin van de Monumenten wet. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben ge wend, bij Gedeputeerde Staten van Zeeland te Middel burg bezwaren tegen het bestemmingsplan indienen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwa ren heeft tegen de wijzigingen, welke bij vaststelling van het plan in het ontwerp zijn aangebracht. De burgemeester van Brouwershaven, C. SLABBEKOORN Brouwershaven, 13 juli 1982 Nu ook verkrijgbaar bij: Verrenieuwstraat 46-48 - Zierikzee Personeel gevraagd: Nette werkster voor lx per week, 9.00 uur - 13.00 uur. Inl.: M. L. W. Moeliker, 01110- 2246, na 19.00 uur. Diversen: Vakantie: wij gaan van don derdag 15 juli tot en met 23 juli met vakantie. Winkel is open van 9.00-12.00 uur; za terdag open van 9.00-17.00 uur. Tuincentrum „Sluys", Hogezoom 44, Tel. 01115-1437, Haamstede. Tabaksartikelen en snoep goed haal je op de Balie in „De Palaverhut". Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Voor het schoonmaken van uw schoorsteen en ook van uw kachels, zowel olie als gas-c.v.-ketels kunt u terecht bij de firma L. Berrevoets en Zn. Tel. (01110) 3211 of 5193. Wij maken ook uw dakgoten schoon. Doorlopende windsurf-show, nieuwe modellen v.a. 1190,- en gebruikte modellen v.a. 675,-. Showroom Omloops- weg. Haamstede, tel. 01115- 1566. Windsurfing Jonker. Preiplanten Slaplanten Div. koolplanten Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee Ook in de meeste depóts verkrijgbaar BIJ AANKOOP VAN ELK KILO KAAS PASSAGE - ZIERIKZEE Geldig van 14 lot 31 iuli Voor taxiritten bellen 01112-1579 Rijwiel en Taxibedrijf DREISCHOR pak 6 stuks !Za drink of cola literfles 98 vwy' I 2 krop sla WJAI I fflfTE - r

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8