Paolo Rossi en Bruno Conti uitblinkers in WK-f ormatie Tweede plaats Simon Blom Braderieloop Middelharnis ERIC DE NOORMAN 7 Italië houdt Duitsers van titel (3-1) Bosbranden Barcelona onder kontrole Frankrijk dorst naar water Voorschot voor Academisch Ziekenhuis i ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 12 juli 1982 Nr. 23145 MADRID, 11-7. Italië is wereldkampioen. Niet zo maar een wereldkampioen, maar een wereldkampioen, die als ploeg eigenlijk geen missers kende. Weliswaar begon de formatie van coach Enzo Bearzot uitermate zwak in de eerste ronde en kon men slechts door een beter doelsaldo dan Kameroen vie drie gelijke spelen door naar de twee de ronde, maar wat de Tifosi van toen af hebben laten zien kan een wereldkampioen waardig zijn. Argentinië en Brazilië werden op pure klasse geklopt en Polen stel de als tegenstander in de halve finale niets voor. In de fi nale tenslotte deden de Italianen wel, wat de Fransen drie dagen eerder verzuimden, de Westduitsers kloppen. Met 3-1 werd de formatie van coach Jupp Derwall, die een zeldzaam nerveuze indruk maakte, van het veld ge veegd. Op zich niet eens zo'n geweldige prestatie, want de Duitse ploeg speelde uit ermate zwak, kreëerde zich nauwelijks een skoringsmogelijkheid en diverse spelers raakten te pas en te onpas geïrriteerd op forse charges van Italianen. In dat opzicht evenwel waren de Duitsers de evenknie van de Tifosi, maar dat was dan ook het enige waarin men met de mannen van de dolgelukkige Bear zot kon wedijveren. Op alle andere gebieden liepen de Duitsers voornamelijk achter de feiten aan en valt er niets aan de zege van de Italianen af te dingen. Weliswaar blijft het jammer, dat het „echte" voetbal van met name de Brazi lianen het in de WK'82 moest afleggen tegen het berekenende spel van onder andere de Italianen, maar toch kan niet ontkend worden, dat een ploeg, die gedurende zeven zware wedstrijden ongeslagen blijft, geen goede kampioen 'zou zijn. West-Duitsland, zeker niet bril jant, struikelde in het toernooi als een paard dat debuteert in de derby. De ploeg heeft zich weer niet van zijn beste kant laten zien. Na een neder laag tegen Algerije, handjeklap spe len met Oostenrijk en Frankrijk ver slaag in de halve finales door straf schoppen, waren de Duitsers geen schim van de ploeg, die het gezien de mogelijkheden had moeten zijn. West-Duitsland zou voor het voetbal misschien een betere winnaar zijn ge weest; als voorzetting van het Euro pees kampioenschap 1980 en tevens als normale aansluiting op de sukses- sen, die de klubs uit de sterkste nati onale kompetitie ter wereld in de af gelopen jaren hebben behaald. BARCELONA, 10-7. De bosbran den die sedert dinsdag de Spaanse provincie Barcelona hebben ge teisterd, heeft men vrijwel onder kontrole. Dit is zaterdag in kringen van de brandweer vernomen. De branden hebben vrijdag een mensenleven geëist. Een militair had tijdens een flauwte te veel rook naar binnen gekregen. Volgens de jongste schattingen zijn tussen de 10.000 en 13.00 ha bos verloren gegaan. PARIJS, 10-7. Frankrijk heeft dorst en lijdt sinds enkele dagen on-< der de hondsdagen. Het risiko van bosbranden in het zuiden van het land neemt hand over hand toe. De eerste slachtoffers zijn de die ren. In het zuidwesten zijn kippen onder heet zinken daken die niet meer nat te houden waren van warm te omgekomen. In Albi bezweken tien runderen in een wagon en in Narbonne moest de brandweer in grijpen om een kudde koeien te la ven. Hittegolf De hittegolf, die hier en daar rond de 40 graden schommelt, is de over heid gaan verontrusten. In het mid den van het land en in de streek van Midi-Pyrenees, voelt men gebrek aan voorraad en de bosschage- en bos branden vermenigvuldigen zich hier. De meeste heeft men kunnen blus sen, maar dat het erger kan worden staat buiten kijf. In het zuidoosten is sinds maanden geen druppel water gevallen en het is er geheel uitge droogd. Het peil in de drinkwaterreser- voirs heeft nooit zo laag gestaan. In Toulon schat men dat het tekort aan regenwater 700 mm bedraagt, 70 pro cent onder normaal. Flitsen uit het buitenland HAMBURG. De Westduitse milieu partij De Groenen wil niet aan een regeringscoalitie beginnen met de drie gevestigde partijen in de Bonds republiek. Maar een samenwerking moet, voorzover ze aan de doelstel lingen van De Groenen beantwoordt, „terwille van de zaak" geprobeerd worden. Dit heeft het nationaal bestuur van De Groenen zondag in Hamburg besloten als richtlijn te ne men voor zijn politiek. LONDEN. Volgens de Engelse Sun day Telegraph werkt de regering- Thatcher aan een compromis voorstel inzake de Falkland-kwestie. In dat voorstel wordt Argentinië voorgesteld „De Facto" het einde van de vijandelijkheden te erkennen. Als Argentinië daarmee instemt, zul len de Britten de laatste groep van 590 Argentijnse krijgsgevangenen vrijlaten. De finale was, in tegenstelling tot de schitterende halve eindstrijd tus sen de Duitsers en de Fransen, een duel van de angst. Een wedstrijd tus sen twee ploegen, die schoven op het middenveld en aanvallend slechts enkelingen plaatsten tegenover machtige verdedigingen. Coach Der wall had opnieuw de gok genomen van het opstellen van Rummenigge. Eens te meer bewees de meest inten sieve aanvaller aan Westduitse kant, dat zijn dijbeenblessure een te grote rem op zijn prestaties is. Als een kreupele liep de rechterspits over het veld. Kleinste kans De status quo werd elf minuten na rust verbroken door de geweldige Paolo Rossi, die een keer loskwam van Karl-Heinz Förster en onmiddel lijk zijn kans greep. Italië speelde op die ene uitbraak- mogelijkheid, die de Duitsers uit hun stellingen moest lokken en zij had den sukses, omdat voor deze Paolo Rossi zelfs de kleinste kans groot ge noeg is. Het duel was een uur lang niet alleen vervelend, het was slecht bovendien en daarbij nog gemeen. Beide ploegen gingen er bij voortdu ren met de botte bijl flink tegenaan. Alleen Graziani werd het slachtoffer, maar het betekende wel, dat de Itali anen naast het wegblijven van An- tognoni andermaal een belangrijke pion moesten missen. Temidden van geniep en geweld, gemeenheid en brute kracht dribbel de Arnoldo Coelho uit Brazilië wat verbaasd rond. Hij greep niet op pas sende wijze in bij de eerste genadelo ze overtredingen en lokte daarmee een reaktie uit op de Italiaanse ak- ties. Beide partijen, ook de Italianen, wewrd verhinderd voetbal te spelen, een wereldkampioenschap en zeker een finale waardig. Coelho trok tenslotte toch nog een redelijk pak ketje gele kaarten (Conti, Oriali, Dremmler, Stieleke en Littbarski), maar het was blussen, nadat de brand al gedoofd was. West-Duitsland en Italië kregen in de eerste helft heel weinig kansjes om de patstelling te verbreken. Ei genlijk alleen Italië in de 24e minuut, toen Briegel Conti wat hard aanpak te en Coelho terecht een strafschop gaf. Cabrini schoot naast het doel van Schumacher. Na rust veranderde het beeld snel. Een overtreding van Rummenigge was de aanleiding. Sci- rea plaatste naar Gentile op de rech tervleugel en diens voorzet bereikte Paolo Rossi op een paar meter van Schumacher. Rossi kroonde zichzelf meteen tot topskorer van het toer nooi met zijn zesde treffer. Kreupele ploeg Italië had zijn doel bereikt. Der wall moest zijn ploeg naar voren stu ren om gelijk te kunnen maken. Al les moest op een kaèrt gezet worden en meer en meer bleek dat het niet zo'n beste kaart was. Hrubesch werd opgevoerd voor Dremmler, maar in een verliezende, kreupele ploeg is ook Hrubesch geen redder, toen Rummenigge boven dien, na een foutje van Zoff, naliet de gelijkmaker binnen te schieten en een schitterende aktie op rechts van Tardelli onmiddellijk daarna aanlei ding werd tot de tweede treffer, was de koek op voor de Westduitsers. Derwall probeerde nog een wissel: Hansi Muller voor Kalle Rummenig ge, maar ook dat zette geen zoden aan de dijk. HONGKONG. Bij een „frontale" botsing van twee draagvleugelboten op ca. 18,5 voor de kust van Hong kong zijn zondag twee passagiers om gekomen en ten minste 78 gewond. WARSCHAU. In juni zijn in Polen zeven leden van de verbonde vrije vakbond Solidariteit veroordeeld tot gevangenisstraffen van tussen de 4 en 6 jaar, zo heeft het Poolse persbu reau PAP bekendgemaakt. Dit we gens „illegale" vakbondsaktivitei- ten en het maken en verspreiden van stukken met kritiek op de staat van beleg. De zekerheid dat niets meer mis kon gaan, vergrootte de overtuiging van de Italianen. Conti, de onver moeibare, liet Altobelli nog een der de doelpunt maken. Opnieuw een uitgekiende treffer, die tekenend was voor de discipline waarmee de hele ploeg speelde en waardoor de Duitsers duidelijk werden overtrof fen. Breitner skoorde nog tegen, maar voor de gehangene maakt het weinig uit of het koord van zijde of van sisal is gemaakt. West-Duits land, de verliezer in deze eindstrijd, hing en de Italianen waren letterlijk en figuurlijk de beul. Italië is nu evenveel keren wereldkampioen ge weest als Brazilië en dat is toch niet gering. PRAAG. Ivan Jirous van de Tsje- choslowaakse popgroep „Plastic Pe ople of the Universe" is in Noord- Bohemen veroordeeld tot drie en een half jaar gevangenisstraf wegens me dewerking aan het klandestiene kul- turele tijdschrift Vokno en overtre ding van de drugvoorschriften. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten zullen het internationale zee rechtverdrag waarover sinds 1974 wordt onderhandeld niet onderteke nen, verklaarde president Reagan. In een verklaring die in Washington en Santa Barbara in Californië - waar het tijdelijke Witte Huis is gevestigd - werd uitgegeven, zei de president dat het deel van het verdrag dat ging over de grondstoffenontginning van de oceaanbodem, niet beantwoordde aan de Amerikaanse doelstellingen. Koninklijk fles wijn LONDEN, 10-7. Een man die vrijdag het Buckingham Pala ce binnendrong is zaterdag voor de rechtbank verschenen. Hij is beschuldigd van het in breken in het paleis en van het stelen van een halve fles wijs (ter waarden van omgerekend 13 gulden) uit de kelder van koningin Elizabeth. Hangende een medisch en mentaal onder zoek moet hij tot 19 juli in hechtenis blijven. Het was de tweede keer dat de 30-jarige werkloze Michael Fagan erin was geslaagd de veiligheidsmaatregelen te doorbreken en het paleis bin nen te dringen. Hij was niet ge wapend. TOAAAAAAAAAAAAAAAAAflAAhr LOS ANGELES, CALIFORNIË. Alfred Bloomingdale, een vriend van president Reagan en erfgenaam van het Bloomingdale-warenhuisver- mogen, is gedagvaard door een 29- jarige vrouw, die ruim 5 miljoen dol lar in „Palimony" - alimentatie in een geval van samenlevende part ners - eist. Volgens haar advokaat zegt Vicky Morgan dat de 66-jarige Bloomingdale haar heeft beloofd haar voor het leven te ondersteunen en te voorzien van een huis in ruil voor haar gezelschap op zijn reizen, haar vertrouwen en haar zakelijke samenwerking. JERUZALEM. De Israëlische pre mier Begin heeft zijn minister van defensie Sharon er indirekt van be schuldigd de onderhandelingen over beëindiging van de Libanese krisis te hebben willen torpederen door info- ramtie over de komst van Ameri kaanse schepen met mariniers voor de kust van Libanon te laten uitlek ken. Dit heeft het Israëlische blad „Jerusalem Post" gemeld. SAN SALVADOR. De moordpar tijen in het door een burgeroorlog verscheurd El Salvador gaan door. Vrijdag werden weer 19 lijken gevon den van personen die vermoedelijk het slachtoffer zijn geworden van het politieke geweld. LONDEN. Het zoontje van prins Charles en zijn echtgenote Diana, prins William van Wales, wordt op 4 augustus gedoopt op Buckhingham- Palace. Die dag viert zijn overgroot moeder haar 82ste verjaardag. De aartsbisschop van Canterbury, Ro bert Runcie zal de koninklijk baby dopen. ROME. Bij een ongeluk met een vliegtuigje dat voor blussingswerk te hulp was geroepen, zijn zondag bij Figlinde Valdarone in de Italiaanse streek Toscabe alle vier beman ningsleden omgekomen. Het toestel was opgestegen van een militair vliegveld in Pisa voor bluswerk in het Chianti-gebied. De slachtoffers waren twee officieren en twee onder officieren van de luchtmacht. Een motorstoring is waarschijnlijk oor zaak van het ongeluk geweest. KUALA LUMPUR. Een Maleisisch minister is zaterdag beschuldigd van moord op een vooraanstaand lid van Maleisie's belangrijkste partij tij dens de kampagne voor de algemene verkiezingen van april. FONDI, ITALIË. Bij de instorting van een gebouw onder konstruktie in Fondi op 100 km ten zuidoosten van Rome zijn vrijdag vijf personen ge dood en tien gewond. Volgens de po litie gebeurd het ongeluk luttele se- konden nadat een 7.5 meter hoge stel ling was ingezakt onder het gewicht van bouwvakkers die beton stortten. NEW YORK. De speciale bijeen komst van de Verenigde Naties over ontwapening, die vijf weken heeft geduurd, is zaterdag beëindigd zon der dat er konkrete vorderingen zijn gemaakt bij de beperking van de wa penwedloop. De slotverklaring be vat niet, zoals de bedoeling was, een ontwapeningsprogramma dat voor regeringen kan dienen als leidraad bij het nemen van stappen voor be perking van en kontrole op de bewa pening. WARSCHAU. De ondergrondse lei ders van de verboden Poolse vak bond Solidariteit hebben opgeroepen niet meer tregen de staat van beleg te protesteren tot 22 juli, de nationale dag in Polen. Daarmee hoopt Solida riteit de weg vrij te maken voor het bezoek van de Paus aan Polen. VATICAANSTAD. Paus Johannes Paulus heeft bisschop Joseph Berna- din van Cincinnati, Ohio, benoemd als de nieuwe R.K. aartsbisschop van Chicago. Dit heeft het Vaticaan za terdag bekendgemaakt. De 54-jarige Bernadin, die sedert 1972 aartsbis schop in Cincinnati is, zal de in april overïfeden kardinaal John Cody op volgend. MAPUTO. Zeven personen, die vo rige maand door de revolutionaier militaire rechtbank in Maputo we gens het behoren tot een guerrilla- organisatie ter dood waren veroor deeld, zijn geëxekuteerd. Dit heeft het officiële Mozambikaanse persbu reau bekendgemaakt. STRAATSBURG. Demonstrerende middenstands-ondernemers uit Franrijk hebben zaterdagochtend ge durende anderhalf uur het grensver keer tussen West-Duitsland en Frankrijk op de Europabrug bij Straatsburg onderbroken. Zij plaatsten vrachtauto's dwars op de rijbaan en maakten het talrijke va kantiegangers onmogelijk hun weg te vervolgens. Tenslotte greep de Franse politie in die een eind maakte aan de blokkade. JAKARTA. Ruim 9.000 overheids dienaren in Indonesië zijn tijdens een kampagne tegen korruptie discipli nair gestraft, ontslagen of voor de rechtbank gedaagd, dit heeft het offi ciële Indonesische persbureau Anta- ra zaterdag gemeld. ONDANGWA, NAMIBIË, Zuidaf- rikaanse soldaten die op 31 januari j.l. na een door Zuidafrikaanse geleg de hinderlaag in Noord-Namibië twee vrouwen en drie kinderen heb ben gedood die zich na het ingaan van de avondklok in een operatione le zone bevonden, treffen geen blaam. Dit heeft de rechtbank van Onangwa, Namibië, bepaald die zich deze week met deze zaak heeft bezig gehouden. FRANKFORT. Er wordt gewerkt aan konkrete maatregelen om het in financiële moeilijkheden verkerende Westduitse koncern AEG-Telefunken van de ondergang te redden. Dit is in Frankfort meegedeeld na een uren lange vergadering tussen vertegen woordigers van de banken van het koncern en de direktie. De maatrege len zullen parallel lopen met de besluiten van de Westduitse regering over AEG-Telefunken, aldus een woordvoerder. LONDEN. Lord Peter Carrington, de britse oud-minister van buiten landse zaken, heeft twee weken voor de Argentijnse invasie van Falkland- eilanden voorgesteld onderzeeërs te sturen omdat hij vond dat de eilan den versterking nodig hadden. Pre mier Margaret Thatcher vond dit ehc- ter niet noodzakelijk. Dit heeft het Britse zondagsblad „The Observer" zondag meegedeeld. MIDDELHARNIS, 9-7. Tijdens de door de nog jonge atletiekvereniging Flakkee georganiseerde le Braderieloop eiste Delta Sport-atleet Simon Blom de tweede plaats voor zich op achter Johan Kijne van de Rotterdamse vereni ging Metro. Goede prestaties waren er ook voor Johan van de Hoek en Mar- tien Moermond, die in dezelfde tijd als zevende en achtste finishten. De twee lopers, die de le Braderieloop in Middelharnis beheersten. Johan Kij ne gaat Simon Blom vooraf. Op de achtergrond Cor Bezemer (58), die de derde plaats zou pakken. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Na de eerste van acht ronden van 900 meter elk ging een kopgroep je van zes lopers aan de leiding met daarin Kijne, Blom, Van de Hoek, Kees Groen van Flakkee en Cor Be zemer van de AV Spark uit 's Gra vendeel. Na de tweede ronde was Van de Hoek uit de kopgroep ver dwenen en bij de volgende door komst voerden Kijne en Blom het veld getweeën aan met acht sekon- den voorsprong^ óp Bezemer en Groen. Halverwege scheidde Kijne zich lichtjes af van Blom, die zich voor het eerst sinds geruime tijd weer eens testte in deze hete Braderieloop. Kees Groen en Cor Bezemer hadden toen al bijna een halve minuut verlo ren. Na vijf ronden nog dezelfde situ atie met de restriktie, dat de onder linge verschillen zich steeds enigs zins verhoogden. Johan van de Hoek voelde bovendien de hete adem in de rug van klubgenoot Martien Moer mond, die rustig was gestart, maar geleidelijk aan naar de kop oprukte. Verkleinen In de zesde ronde verhoogde de voorsprong van Kijne op Blom tot 15 sekonden en na zeven van de acht ronden was het verschil zelfs 22 se konden. Kees Groen was Cor Bezemer tot op een paar meter genaderd. In de slotronde bleken vooral Simon Blom en Cor Bezemer nog wat over te heb ben. Blom verkleinde zijn achter stand op Kijne tot 12 sekonden en Be zemer schudde Kees Groen gedeci deerd van zich af. Johan van de Hoek, inmiddels bijgehaald door Martien Moermond, werd nog nipt zevende voor zijn ploeggenoot. De beste dame werd de Noorse Marjan Hjelde. VUGHT. In de rekreatieplas Ijze ren Man in Vught is zondagmiddag de 42-jarige C. van Huiten uit Nieuw- kuijk verdronken. De man, die met zijn echtgenote en drie kinderen bij de rekreatieplas was, kon volgens de politie niet zwemmen. Toch was hij met een rubberboot het water opge gaan. Het stoffelijk overschot is ge borgen. Johan Kijne noteerde over de 7200 meter een uitstekende 21.23 minuten, terwijl Simon Blom 21.35 minuten liet aantekenen. Voor Van de Hoek en Moermond werd 23.52 minuten neergezet. Overigens betwijfelden alle deelnemers de juistheid van de afstand, omdat de gemelde tijden wel extreem snel waren, gezien de omstandigheden. Met name de 35- jarige winnaar Johan Kijne zette een hele reeks vraagtekens achter de 7200 meter. Simon Blom kon terug zien op een uitstekende come-back. DEN HAAG. De kandiadtenlijst van het Gereformeerd Politiek Ver bond (GPV) bij de komende Kamer verkiezingen zal opnieuw worden aangevoerd door het zittende Tweede-Kamerlid Schutte. De cen trale verbondsraad van het GPV volgde het unanieme advies vande plaatselijke kiesverenigingen dat Schutte de eerste plaats op de lijst toekomt. AMSTERDAM, 11-7. De minister van onderwijs en wetenschappen heeft het akademisch ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam toe gezegd het ziekenhuis 15 miljoen gul den te zullen voorschieten, zo meldt de direktie. Het bedrag is bestemd voor beta ling van achterstallige premies aan het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds (ABP). Sinds begin dit jaar heeft het Aka demisch ziekenhuis de afdracht van pensioenpremiers vertraagd. Dit om het hoofd te kunnen bieden aan liqui diteitsproblemen zonder het funktio- neren van het Wilhelmina Gasthuis (WG) en het Akademisch Medisch Centrum (AMC), alsmede de voort gang van de verhuizing van het WG naar het AMC aan te tasten, aldus het ziekenhuis. De onwillige held 36. Buiten adem staat de boodschapper - nog met het hoongelach van de vogelvrijen in zijn oren - enige tijd later voor koning Agar, wiens grijnzende zelfverzekerdheid al gauw plaats maakt voor berbijstering als hij hoort, welke boodschap hem vanuit het woud wordt ge bracht. Na zijn eerste woede wordt Agar ech ter heel nadenkend. „Ze lachen erom?" mompelt hij. „Ze storen zich niet eraan? dat ik Artor gevangen geno men heb Ze beweren, dat ze zelf Artor heb ben Dat liegen ze en dat weten ze zelf blik semsgoed Zouden ze hun geliefde Artor rustig in mijn kerker laten omkomen? Vast niet Er steekt wat achter een gemenig- heidje van een ander soort Hierover moet ik eens goed nadenken En tot eenzelfde konklusie is - bij nader in zien - ook Tristan gekomen. Na de eerste vro lijkheid kwam het hem eensklaps voor, hoe vreemd het was, dat Agar beweerde, dat hij Artor gevangen genomen had, terwijl hij nog moet begrijpen, dat dit ogenblikkelijk door Artor's aanhangers te kontroleren is. „Tenzij hij er werkelijk van overtuigd is, dat hij Artor gevangen heeft gemaakt", mom pelt Tristan. „Maar dat zou betekenen, dat gij", wendt de aanvoerder zich tot Eric - „toch een indringer en een bedrieger zijt Want er kunnen niet twee Artors zijn In ieder geval is er iets aan de hand op de burcht, dat Agar zich zo zeker voelt Hoe komen we daar achter „Heel eenvoudig", zegt Eric bedaard, „we gaan er een kijkje nemen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7