Gevechten rond Beiroet tussen PLO en Israël weer heviger Politieke onderhandelingen gestagneerd Een van de zes gepakt Zware kriminelen ontsnapt uit gevangenis Scheveningen Zwarte dozen gevonden Vliegramp in voorstad van New Orleans eist vele doden Boekhouder Frisol aangehouden Twee gewonden bij schietpartij Vrouw met messteken gedood Jongetje in zee verdronken Man steekt meisje in rug Grete partij bont gestolen Zwaargewond bij inbraakpoging Kogel treft per ongeluk twee soldaten Plafond per lidstaat Opec-landen niet eens over beperking olieproduktie Stichting Het Theater Frank en Freij Spartacus AGENDA (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 JERUZALEM/BEIROET, 11-7. De gevechten tussen de strijders van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie (PLO) en de Israëlische invasietroepen in en rond Bei roet zijn zondag heviger geworden. Tegelijkertijd stag neerden de politieke onderhandelingen over een oplos sing voor de aftocht van de ca. 6000 Palestijnse strijders die in West-Beiroet ingesloten zijn. Die legden zondag voor het eerst sinds de Israëlische inval in Libanon het oostelijke deel van de Libanese hoofdstad onder granaatvuur. Daar braken op verscheidene plaatsen gro te branden uit die zwarte wolken bo ven de stad veroorzaakten. Verschei dene granaten sloegen in bij de enige olie- en gasvoorraad in de wijk Dora. De Israëliërs verhevigden hun be schieting van de zuidelijke wijken van West-Beiroet. Een ziekenhuis vloog in brand in de zuidoostelijke voorstad Baabda, waar Libanese po litici en Amerikaanse diplomaten in het presidentiële paleis besprekin gen voerden. Moeite met blussen Branden ontstonden ook in de buurt van een sigarettenfabriek en bij de residentie van de Amerikaanse ambassadeur, Robert Dillion. De brandweer had over het algemeen grote moeite met het blussen van de branden in zowel het oostelijk als het westelijk deel van de stad. SCHEVENINGEN, 11-7. Zes gede tineerden zijn zondagavond uit de strafgevangenis aan de Pompstati- onsweg in Scheveningen ontsnapt. Volgens de recherche van de Haagse politie is de ontvluchting goed voor bereid en ondersteund door hulp van buitenaf. Dank zij snel ingrijpen van de politie kon nog voor middernacht een van de gedetineerden in Woerden worden aangehouden. Alle ontvluchte gevangenen beho ren tot de kategorie zware krimine len. Zij moesten straffen uitzitten va riërend van twee en een half tot acht en een half jaar. Ontsnapten De ontsnapten zijn de 28-jarige Ne derlander Th. R. (acht en een half jaar cel wegens geweldsdelikten), de 23-jarige Nederlander B. IJ. (drie jaar wegens poging tot doodslag), de 23-jarige Italiaan H. J. P. (drie en een half jaar wegens overtreding opium wet), de 25-jarige Italiaan S. V. (twee en een half jaar wegens bedreiging) en de 31-jarige Joegoslaaf S.S. (drie jaar wegens overtreding vuurwapen- wet). De aangehouden ontsnapte in Woerden is de 26-jarige Turk O. S. die zeven jaar moest uitzitten wegens overtreding van opiumwet en vuur wapen wet. Uit het eerste onderzoek is geble ken dat de Nederlander R. en de Ita liaan V. de leiding hebben gehad bij de ontsnapping, die rond negen uur zondagavond plaats vond. Op dat moment keken vijf gedetineerden naar de WK-finale van de WK- voetbal in Spanje, in de Tv-kamer op de eerste etage van d strafgevange nis, terwijl op de gang drie bewakers zaten. Kort nadat een van de bewakers de ronde was gaan doen werden de twee anderen plotseling door de vijf gede tineerden overmeesterd en bedreigd met een scherp gemaakt bestekmes. De bewakers werden in de boeien geslagen, hun benen omwikkeld met plakband waarna het tweetal werd opgesloten in de televisiekamer. Toen de derde bewaker terugkwam van zijn ronde onderging hij hetzelf de lot. Met de afhandig gemaakte sleutels en valse sleutels kwamen de gevan gen op de begane grond terecht. On- derwijg bevrijdden zij nog een mede gevangene waardoor zij met zijn zes sen waren. ZUTPHEN. PvdA en VVD on Zutp- hen hebben overeenstemming be reikt over de vorming van een nieuw kollege. De socialisten .lëverën1 daar voor drie wethouders, de liberalen een. De afgelopen vier jaar heeft het Zutphense kollege uitsluitend uit PvdA-wethouders bestaan, daarvoor was vele jaren lang sprake van afspiegelingskolleges. NEW ORLEANS, 10-7. Red dingsploegen hebben zaterdag de zwarte dozen gevonden van de Boeing 7127-200 van PANAM die vrijdag in Kenner, een voorstad van New Orleans, neerstortte. Indien de twee zwarte dozen tijdens de ramp hebben gefunktioneerd valt uit deze gegevens belangrijke informatie te verkrijgen over de oorzaak van de ramp. Alle 145 inzittenden, 138 passagiers en zeven bemanningsleden, vonden de dood toen het toestel, op een bin nenlandse vlucht onderweg van Mia mi naar Las Vegas en San Diego twee minuten na een tussenlanding neerstortte in Kenner. Ravage Reddingsploegen speurden zater dagmorgen in Kenner in het puin nog naar overlevenden. De ravage was volgens ooggetuigen enorm. Brokstukken lagen over verscheide ne huizenblokken verspreid. Acht huizen brandden uit. Na enke le uren was de brandweer van Ken ner het vuur meester. Het reddings werk werd aanzienlijk bemoeilijkt doordat grote hoeveelheden licht ontvlambare kerosine op de plaats van het ongeluk vloeiden. Het PANAM-toestel had in New Orleans bijgetankt. Volgens de politie werden in het puin van de verwoeste huizen tien lij ken gevonden. Een 6-jarig meisje be zweek in de nacht van vrijdag op za terdag in het ziekenhuis aan haar brandwonden. Er wordt gevreesd dat het dodental op de grond nog kan oplopen tot 20. Onder de pasagiers van het veron gelukte toestel bevonden zich minstens 28 buitenlanders, onder wie een Frans en een Zwitsers gezin. cf.-i Met tanks, kanonnierboten en zwa re artillerie namen de Israëlische sol daten zondag opnieuw het Palestijn se vluchtelingenkamp Boersj El- Baradsjne in het hart van West-Bei roet onder vuur. De toegangswegen naar West-Beiroet waren tijdens de gevechten dit weekeinde vrijwel voortdurend afgesloten. Naar blijkt uit berichten van kor- respondenten, heeft de Israëlische „hongerblokkade" dramatische ge volgen. De ziekenhuizen klagen ero ver dat veel medicijnen niet verkrijg baar zijn en dat na de eerste gevallen van tyfus ook cholera dreigt. Ze worden ook door de rattenplaag geteisterd. Het opbergen van lijken is een bijna onoplosbaar probleem geworden. „Deze tragedie moet snel worden beëindigd", zo eiste een funktionaris van het kinderfonds van de Verenigde Naties in een vraaggesprek met radio Jeruzalem. Elf punten De leider van de PLO, Jasser Ara fat, heeft de Libanese premier El- Wazaan een plan van elf punten voor gelegd. Daarin zou gevraagd worden om een internationale legermacht die ervoor moet zorgen dat de andere tien punten worden uitgevoerd. Be halve een wapenstilstand behoren daartoe het vertrek van de Israëli sche soldaten, de terugkeer van de Palestij nen naar hun vluchtelingen kampen en internationale garantie voor de veiligheid van deze kampen. DORDRECHT/ZURICH, 18-7. De sinds begin van dit jaar voortvluch- ting hoofdboekhouder van het in Dordrecht gevestigde internationale oliebedrijf Frisol, de 46-jarige J. U. (Uilon) uit Rotterdam, die ervan wordt verdacht Frisol door fraudu leuze handelingen voor tenminste dertig miljoen gulden te hebben be nadeeld, is in een woning in de omge ving van de Zwitserse stad Zurich aangehouden. Bij de aanhouding wa ren vertegenwoordigers van de poli tie in Dordrecht en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) aanwezig. Een woordvoerder van de politie in Dordrecht heeft dit meegedeeld. ALKMAAR, 12-7. Twee Joegosla- ven zijn zondagavond door een schietpartij in een opvangcentrum voor buitenlandse werknemers aan de Geesterweg in Alkmaar ernstig gewond geraakt, aldus heeft de poli tie maandag bekendgemaakt. De slachtoffers zijn de 33-jarige J. N. en de evenoude N. R. De eerste werd door een long geschoten en de tweede werd in de heup getroffen. Volgens de politie werden schoten afgevuur door de 43-jarige uit Turkij- ke afkomstige A. U. A., met wie J. N. door nog onbekende oorzaak een hooglopende ruzie had gekregen. De schutter heeft zich zonder verzet overgegeven aan de politie. Na het eerste schot rende N. hevig bloedend naar buiten, waarop A. nogmaals vuurde. Het tweede schot trof evenwel N. R. terwijl deze aan het biljarten was en niets met de ru zie te maken had, aldus de politie. DEVENTER, 11-7. De 23-jarige me vrouw G. G. Amelink uit Deventer is in de nacht van zaterdag op zondag in haar woning vermoord. De 37-jarige J. van L., die bij de vrouw in de straat woont, heeft bekend de vrouw met messteken om het leven te heb ben gebracht. Volgens de politie heeft de man in blinde woede gehandeld. Naar zijn motief wordt nog een onderzoek in gesteld. Mevrouw Amelink was gescheiden en woonde alleen met een 4-jarig kind. DEN HAAG. De kommissie voor de verzoekschriften van de Tweede Kamer meent dat de belastingdienst bezwaarschriften tegen aanslagen voor de inkomstenbelasting nogal eens veel te traag afhandeld. ,,Een proceduretijd - te beginnen met de in diening van een bezwaarschrift - van circa zeven jaar behoort niet tot de uitzonderingen", zo konstateert de Kamerkommissie in een voorstel aan de Kamer de minister van financiën hierover op de vingers te tikken. SCHEVENINGEN, 12-7. Op het strand van Scheveningen, ter hoogte van de vuurtoren, is maandagmor gen het stoffelijk overschot aan gespoeld van de zesjarige Scott Elexander Koslowski uit de Verenig de Staten. De jongen, die samen met zijn moeder bij zijn grootouders in Den Haag logeerde, blijkt te zijn ver dronken. Hij werd sinds vrijdag, toen hij op het Scheveningse strand aan het spelen was, vermist. Dit heeft een woordvoerder van de Haag se politie maandagmorgen meege deeld. UTRECHT, 12-7. Een onbekende man op een racefiets heeft zaterdag middag in Utrecht een 13-jarig meis je uit de Domstad met een aardappel mesje in haar rug getsoken. Het meisje kreeg een snijwond in haar rug van 25 centimeter lang, die in het ziekenhuis moest worden dichtge naaid. Het meisje, dat inmiddels weer thuis is, verklaarde regenover de po litie dat ze op de Vechtdijp liep te wandelen toen ze plotseling een steek in haar rug voelde. Op hetzelf de moment reed de voor haar wild vreemde jongeman op een racefiets met grote vaart voorbij. Hij had het aardappelschilmesje in zijn hand. HOLTEN, 12-7. In Dijkerhoek (ge meente Holten) zijn het afgelopen weekeinde bontartikelen ter waarde van bijna tachtigduizend gulden gestolen. De jassen, mutsen en ande re kledingstukken van nertsbond verdwenen uit een verkoopruimte. Die bevindt zich in de direkte omge ving van de bontfarm, waar recent vossen zijn losgelaten. Honderden dieren kwamen hierbij om het leven. Het is de politie van Holten niet dui delijk of het ene met het ander heeft te maken. ROTTERDAM, 12-7. De 38-jarige Rotterdammer J. J. is het afgelopen weekeinde zeer ernstig gewond ge raakt bij een poging om samen met een vriend in te breken in een huis op de vierde etage van een flatgebouw aan de Rozestraat in Rotterdam. De man maakte een val van bijna acht meter toen hij het touw waarmee hij zich vanaf een naburig gebouw op het dak van de flat wilde laten zak ken, niet meer kon vasthouden. De zwaargewonde man werd met behulp van een hoogwerker van het dag ge haald en vervolgens naar het zieken huis gebracht. Zijn 23-jarige vriend, die de politie had gewaarschuwd, is gearresteerd. EDE, 12-7. Door een schot uit een Uzi-pistoolmitrailleur zijn zondag ochtend in de Elias Beeckman- kazerne in Ede twee soldaten ge won d. De kogel ging eerst bij de dienst plichtig soldaat R. Smit (18 jaar) uit Badhoevedorp door een schouder en raakte vervolgens zijn kollega T. W. G. Postma (21) uit het Friese Achlum eveneens in een schouder. Het wapen werd afgevuurd door de 19-jarige sol daat C. S. uit Uden, die meende een leeg magazijn in z'n Uzi te hebben gestopt. De gewonde militairen zijn in het Juliana-ziekenhuis in Ede op genomen. Hun toestand is bevredi gend. Dit heeft een woordvoerder van de legervoorlichtingsdienst zon dag meegedeeld. Advertentie W ZIERIKZEE. Vrijdagmiddag belandde automobilist D. H. F. uit Kerkwerve na een uitwijkmanoeuvre in de struiken langs de Lange Blokweg. Een wagen, bestuurd door mevrouw A. J. M. v. V. stond op deze weg stil, om linksaf een inrit in te rijden. De automobilist uit Kerkwerve reed achter haar en wilde links passeren, maar moest uitwijken en belandde in de berm. De wagen sloeg over de kop en kwam ten slotte in de struiken terecht. De wagen van F. werd door takelbedrijf J. de Jonae weggesleept. Volgens F.'s verklaring zou me vrouw V. geen richting hebben aangegeven. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) WENEN, 11-7. Volgens de Iraanse minister van olie, Mohammad Gha- razi, dreigt er geen ineenstorting van de internationale oliemarkt ondanks het feit dat de OPEC het niet eens is geworden over een systeem van be perking van de olieproduktie. Een dergelijk systeem achtte men nodig om een verdere daling vanm de olie prijzen op de internationale olie- markt te voorkomen. Gharazi zei een en ander op een perskonferentie na afloop van de spoedkonferentie van ministers van olie van de Organisatie van Olie- exporterende landen die vanaf vrij dag in Wenen bijeen zijn geweest. Minister Gharazi sprak in navol ging van enkele kollega-ministers de hoop uit dat alle 13 OPEC-landen zelfbeheersing tonen en geen ruzie met elkaar maken door via prijsver lagingen hun olieverkopen op te schroeven. De ministersbijeenkomst strandde nadat Saoedi-Aribië wei gerde op Irans eis in te gaan om zijn produktie in te perken zodat Iran op zijn beurt meer kan gaan procuderen. Binnen de OPEC is een produktiepla- fond van 17,5 miljoen vaten (van 159 liter) afgesproken met vaste produk- tiehoeveelheden per lidstaat. vertoont in de Concertzaal A.s. dinsdagmiddag om 16.00 uur en a.s. dinsdagavond om 19.30 uur Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 -10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek.'19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesbüro van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Prijskla- verjassen. 20.00 uur. Maandag 3 juli t/m zaterdag 5 augustus Zierikzee Burgerweeshuis: Beeldentuin en klein antiek, van ma t/m za van 10.00-17.00 uur. Van 5 juli tot 23 juli Zierikzee Gravensteen. Zomertentoonstelling Zeeuwse Kunstkring, 11.00 tot 17.00 uur. Iedere dinsdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 12.00 uur. Iedere donderdag t/m 12 augustus Haamstede Hervormde Kerk. Tentoonstelling Orgels in Nederland. 10.00 - 17.00 uur. Maandag 12 juli Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Dinsdag 13 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie, 10.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Restaurant De Val, hek Zuidhoek-in laag. Plantenwerkgroep verzamelen om 19.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concertzaal, jeugdfilm- voorstelling 16.00 ur; Rode Kruisge- bouw, verkoop Welfare-artikelen, van 10.00 uur af. Concertzaal. Film: „Frank en Frey". 16.00 uur. Burgh-Haamstede Start avondfietsdriedaagse bij sport park Van Zuyen. 19.00 uur. Renesse Start WV-kantoor. Avondfietsdrie daagse. 19.00 uur. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Koncert Kees van Eersel, orgel. 20.00 uur. Woensdag 14 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-presentatie „De banken zijn hard". Aanvang: 20.00 uur. Renesse Start VW-kantoor. Avondfietsdrie daagse. 19.00 uur. Hervormde Kerk. Koorklanken. 20.00 uur. Donderdag 15 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Renesse Start WV-kantoor. Avondfietsdrie daagse. 19.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijd. 20.00 uur. Schuddebeurs De Tol. Zomeravondkoncert „Con Amore". 20.00 uur. Muziektent. Opening visserijdagen door burg. T. C. Hekman. 14.00 uur. Dorpsweg. Ronde van Bru voor lief hebbers, 50 km. Start 16.30 uur. Dorpsweg. Start Ronde van Bru voor Amateurs, 100 km. 18.30 uur. Vrijdag 16 juli Westenschouwen Parkeerterrein Rotonde. Koncert „Witte van Haemstede". 19.00 - 21.00 uur. Haamstede Ring. Koncert Kon. Muziekvereni ging „Witte van Haemstede". 19.00 - 21.00 uur. „De Zoom". Touwtrek wedstrijden. 20.00 uur. Bruinisse Visserijmuseum, Molenstraat. Offi ciële opening door de heer S. A. Ju- melet. 15.00 uur. Korte Ring/Oudestraat. Braderie. 10.30 uur; 14.00 uur optreden Arjo de Koning. Havenzangers. Haven. Optreden 14.30 uur. Zaterdag 17 juli Bruinisse Korte Ring/Oudestraat. Braderie. 10.30 uur. Haven. Visserijdagen. Inschepen vlootshow. 13.30 uur, 14.00 uur af vaart. Haven. Optreden groep The Familee. 15.30 uur. Maandag 19 juli j Haamstede Geref. Kerk. Maandagavond^ang. 20.00 uur. Dinsdag 20 juli Zierikzee Nobelpoort. Foto expositie. iO.OO -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Toeristendag. Evenementen door de gehele stad. Concert; aal, jeugdfilmvoorstelling 16.00 ur; Lode Kruisgebouw, verkoop Welfare- artikelen, van 10.00 uur af. Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Koncert Geaard Dekker. 20.00 uur. Ned. Herv. Kerk. Orgelkoncert Ipirk Jzn. Zwart. 20.00 uur. Woensdag 21 juli Zierikzee Poppentheater „Al te Klein", Pop penspel „Lodewijk, de lachende leeuw", St. Domusstraat 24, 14.30 Haamstede Ned. Herv. Kerk. Dia-preseniatie „De banken zijn hard". Aanvlang: 20.00 uur. Donderdag 22 juli Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmiiziek. 20.00 uur. Haamstede „De Schutse" Kledingbeurs door Ned. Vereniging van Huisvrouwen afd. Westerschouwen. 14.00 - 17.00 uur. Renesse Bouwterrein Mauritsweg. Demon stratie Ruitervereniging. 19.30 uur. Brouwershaven Stadhuis. Openstelling van het histo rische stadhuis en diavertoning. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2