VERTON'S SCHOENEN KELTUM Grandioze opruimings-aanbiedingen ERIC DE NOORMAN 7 INGEZONDEN STUKKEN Verkoop Welfare-werk Rode Kruis Aanleg ijsbaan Bruinisse DEUREN SUCCESJES TROMP Zendingsavond Ger. Gemeente Haamstede J. B. VISSER Afwezig van 12-7-'82 tot 26-7'82 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 9 juli 1982 Nr. 23144 Alle mensen die het Nederlandse Rode Kruis een goed hart toedragen - en wie doet dat niet - zijn hartelijk welkom op de verkoopdagen van het Welfare-werk te Zierikzee, tijdens de toeristendagen. We staan voor u klaar met een uit gebreide kollektie handwerken, waaronder tafellakens, gehaakte kleden, sokken en babykleertjes; speelgoed, enz. De verkoop is van 10 uur 's morgens af in ons gebouw: hoek Paternoster-Meelstraat, tegen over het stadhuis. We hopen: tot ziens op één van de dinsdagen, en dat we er samen opnieuw weer een suk- ses van kunnen maken. De dames van het Welfare-werk, afd. Zierikzee. De gemeenteraad van Bruinisse heeft zich tijdens de openbare raads vergadering op 30 juni jl. unaniem uitgesproken voor de aanleg van een ijsbaan in het Westplantsoen ter plaatse. Het plan tot de aanleg van die ijsbaan werd door de ijsvereni- ging „Nooit Gedacht" ingediend en door het kollege van b. en w. overge nomen met uitzondering van burge meester Hekman die hier tegen was. Het Westplantsoen is in drie fasen door de Heide-Mij uitgevoerd. De eerste en tweede fases zijn gelegen langs de Deltastraat tot aan de Gre- velingenstraat. De derde fase ligt, ge scheiden voor 10 bungalows met de daarbij behorende beplanting van heesters en struikgewas, langs de straat 't Hoefje genaamd. In de eerste fase ligt, omgeven door bomen en struikgewas, een ijsbaan ter grootte van 125 m lang, 25 m breed en cirka 150 cm diep. Vanwege de diepte wordt de ijsbaan ongeschikt geacht door de ijsvereniging. Bij een wa terstand van 30 a 40 cm gedurende de wintermaanden ligt het wateropper vlak te laag waardoor het te lang duurt eerdat er geschaatst kan wor den. Wanneer er elders al kan wor den geschaatst, is dit op Bruinisse nog niet mogelijk omdat het ijs nog niet sterk genoeg is om de baan open te stellen. Het zeer aktieve bestuur van de ijs- vereniging heeft er alles aan gedaan om verbetering aan te brengen. Am bitieuze plannen stuitten echter af op de veel te hoge kosten. In overleg met het gemeentebestuur werd daarop naar andere mogelijkheden gezocht maar de hoge kosten maakte het niet mogelijk iets te vinden dat haalbaar was om uitgevoerd te worden. Omdat het gemeentebestuur duide lijk begrip heeft voor de wensen van de schaatsliefhebbers, werd en wordt nog steeds naar een bevredigende oplossing gezocht. Diverse plannen zijn reeds bestudeerd doch het kostenaspekt maakte realisering on haalbaar. Bij het bekend worden dat het plan „Rikusweel" in voorbereiding is, werd door de heer G. v. d. Weele (voorzitter Vrij-Bru), een plan inge diend tot aanleg van een ijsbaan an nex speelweide. Dit zal nog in de overwegingen van het gemeentebestuur worden betrok ken. Aangezien dit plan nog vele ja ren op zich zal laten wachten is men nog steeds niet uit de misère betref fende een ijsbaan op korte termijn. Of het nu aangenomen plan van een ijsbaan in het Westplantsoen een spoedige oplossing zal brengen is nog zeer wel de vraag. De mogelijkheden tot aanleg ervan zonder dat daarmee de door velen gewenste vrijheid tot gebruik van dit uniek wandelgebied zal worden aangetast, lijkt niet haal baar. Immers indien de ijsvereniging dit gebied rendabel wil exploiteren en tevens ter voorkoming van een te vroeg gebruik zal zij het, evenals de oude ijsbaan, moeten afzetten met prikkeldraad. Dit zal zeker bij mes- nen die het plantsoen willen gebrui ken waarvoor het is bestemd, protest opwekken. Het is een mooi wandel gebied. Met als motivering, dat het dient te blijven voldoen aan de eisen waar voor het is bestemd, mag worden ver wacht, dat ook het nu aangenomen plan, geen doorgang zal vinden. G. van der Weele Ten Anker 18, Bruinisse (Van redaktiewege bekort) Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij u kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje JOHANNA MAATJE (Jolanda) J. W. BEVELANDER K. W. BEVELANDER- DE BRUINE ARJAN 7 juli 1982 Lokkersweg 1 4321 TL Kerkwerve Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van ons zoontje KARST JOHAN en ANNEKE VAN DER LINDE 7 juli 1982 Welleweg 8 4315 PG Dreischor Dankbaar en blij berichten wij u de geboorte van ons dochtertje en zusje SUZANNE PETRONELLA (Suzanne) JOHAN VAN WOUWE HENNY VAN WOUWE- WIRKEN SJOERD 9 juli 1982 De Lelie 13 4318 ET Brouwershaven Langs deze weg willen wij ie dereen bedanken voor de ve le kaarten, bloemen en kado's die wij kregen na de geboorte van onze dochter MARIËLLE JAAP en YVONNE DE ZEEUW Juli 1982 Slotstraat 2 4315 AN Dreischor Voor de vele felicitaties, bloemen en geschenken, die we bij ons 25-jarig huwelijk hebben ontvangen, zeggen wij u, mede namens onze kin deren, hartelijk dank. J. FRANCKE A. J. FRANCKE- AARNOUTSE Kerkwerve, juli 1982 Massief houten Vele modellen Alle afmetingen Herman Jansen Nieuwerkerk Te koop: Bandrecorder Schaub-Lorenz Mono (48 watt), 4 sporen. Vr.pr. 300,-. Tel. 01117-1883. Turkenburg groente- en bloe- menzaad. Ook koemest, pot grond en kompost. Hubo- Karweishop Renesse. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114)2775. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. Toro gazonmaaiers, benzine en elketrisch, vanaf 535,-. Fa. de Bie, Oostweg 21, Zon- nemaire, tel. 01112-1248. Nieuwe aardappelen: Doree's; div. soorten groente uit eigen tuin. A. Neerhout, Oudeweg 9, Zierikzee. Damesschoenen Reeds vanaf.49,90 Dames voetbecjsandalen o.a. Colly49,90 Dames veterschoenen Slechts75,00 Partij dames Romika slippers 39,90 Alle andere damesschoe nen sterk afgeprijsd! Partij herenschoenen Verschillende soorten en merken vanaf75,00 Herensandalen en ■slippers 10% korting Herenschoenen Avang, Van Bommel, Sioux, Greve, Mephlsto f 25,- korting Kindersandalen Laatste paren Bekende merken f 30,- korting Partij kinderschoenen Halve prijs Uitzoeken maar! Op alle tassen f 25,- korting Kom kijken en passen bij: De opruiming begint 15 juli a.s. Havenplein 13 - Zierikzee Telefoon 01110-2488 Onze huwelijksdag werd mede door uw belangstelling voor ons onvergetelijk. Hiervoor onze hartelijke dank. BERT en IRMA DE JONGE Zierikzee, juli 1982 .Oesterstraat 28 Op 13 juli hopen onze ouders, groot- en overgrootou ders m.de blonde A. J. DE BLONDE-BAKKER de dag te herdenken dat zij 60 jaar geleden in het hu welijk zijn getreden. Ieder die hen hiermee wil feliciteren is van harte wel kom van 19.30-21.30 uur in het Dorpshuis te Seroosker- ke. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Serooskerke, juli 1982 Mede namens onze kinderen willen wij u heel hartelijk be danken voor de vele gelukwensen, kaarten, bloemen en ge schenken die wij-hebben ontvangen bij ons 25-jarig huwe lijksfeest. Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden. HUBERT en GRE KOUIJZER-KWAAK 4301 DK Zierikzee, juli 1982 Nieuwe Haven 61 Hartelijk dank Voor de felicitaties, de bloemen en geschenken die wij bij de viering van ons 40-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. Voor de aktie „Wilde Ganzen" ontvingen wij ruim f 700,00, die inmiddels zijn doorgezonden. P. SLAGER L. J. SLAGER-VAN DIJKE 4328 GC Haamstede, juli 1982 Kloosterweg 42 Met veel smart geven wij kennis van het plotselinge over lijden, op 6 juli 1982 van onze lieve en zorgzame moeder en oma HELENA VAN ALMKERK op de leeftijd van 77 jaar. Overveen: C. E. VAN TOOMBERGEN-HANSE G. W. VAN TOOMBERGEN GERARD en ARTHUR Hengelo: E. C. HANSE-HANSE P. HANSE RALPH en INGRID Zierikzee, „Ons Huis" De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden. Met grote droefheid geven wij u kennis van het nog plot seling overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder helena johanna dorst-van strien op de leeftijd van 36 jaar. j.dor'st wim erica jaco 4307 BD Oosterland, 8 juli 1982 Burg. v. d. Havestraat 40 De overledene ligt opgebaard in de aula van het Her vormd Verenigingsgebouw, Het Vrije 2 te Zierikzee al waar bezoek op zaterdag 10 juli a.s. van 19.00-19.30 uur. De teraardebestelling zal plaatsvinden maandag 12 juli a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Ooster land, voorafgegaan door een rouwdienst in de „Voor- kerk" van de Ned. Hervormde kerk, aanvang 13.30 uur. Degene, die deze rouwdienst wenst bij te wonen, wordt verzocht om 13.20 uur aanwezig te zijn. Opel Ascona 1979; 2x Opel Kadett 1981; Citroën Dy ana 1981; Datsun Cherry 1979; Honda Accord 1978; Simca 1308 GT 1978. Diverse koop jes. Bovag-garantie. Finan ciering. Benzine 6 ct korting. Autobedrijf v. d. Have, St. Joostdijk 45, Oosterland. Tel. 01114-1743. Chrysantenstek, zwaar be- worteld, vele kleuren, nu 10 st. voor 2,95. Zolang de voorraad strekt. Tuincen trum „Sluijs", Hogezoom 44, tel. 01115-1437, Haamstede. 2-deurs Volvo, blauw met trekhaak. Motorisch en me- ganisch in orde. Vr.-prijs 2000,-. Inl. alleen zaterdag na 19.00 uur. Tel. 01117-1483. Gasboiler 265 1, z.g.a.n., zeer weinig gebruikt. Prijs n.o.t.k. s.v. Duiveland. Te bevr. Molenweg 2, Ooster land. Tel. 01114-1279. Z.g.a.n. kinderracefiets je v.l. 8 jaar. Z.g.a.n. Peugeot ra cefiets 10 versn. Z.g.a.n. da mesrijwiel met knijpremmen en 3 versn. Kinderfiets v.l. 5 jaar. Jongensfiets v.l, 7 jaar. Wielersport Han Steenland, Dreischor. Tel. 01112-1496. Witte trouwjurk met acces coires, maat 38. Tel. 01110- 5834. Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Met grote droefheid geven wij u kennis van het nog plot seling overlijden van onze dochter, zuster, schoonzuster en tante HELENA JOHANNA DORST-VAN STRIEN op de leeftijd van 36 jaar. Bruinisse: H. C. VAN STRIEN-NOORDIJK Vriezenveen: M. VAN STRIEN A. VAN STRIEN-LEUSINK Waddinxveen: A. J. VAN STRIEN M. VAN STRIEN-KNOP Bruinisse: D. VAN STRIEN N. J. VAN STRIEN-VAN DEN BOS L. J. VAN STRIEN A. C. VAN STRIEN-VAN DER HOEVEN Gorinchem: J. M. J. VAN DER HAVE-VAN STRIEN L. VAN DER HAVE Zierikzee: J. L. VAN STRIEN Herkingen: E. J. BESTMAN-VAN STRIEN W. BESTMAN L. M. LOGMANS-VAN STRIEN C. LOGMANS Bruinisse: J. VAN STRIEN N. VAN STRIEN-NOORTHOEK M. H. VERSTRATE-VAN STRIEN C. VERSTRATE H. C. HOOFDMAN-VAN STRIEN F. HOOFDMAN Neven en nichten 8 juli 1982 Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het over lijden van onze geliefde buurvrouw LENIE DORST De buren: WANS en CO JAN en MAATJE HENK en MARIAN JAAP en JANNIE DIES en MIENEKE RINUS en ANNIE Oosterland, 8 juli 1982 Voor de blijken van deelneming, ons betoond na het overlij den van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder johanna willemina van sluis de kok betuigen wij onze oprechte dank. De grote belangstelling en de vele brieven hebben ons ont roerd en gesteund en zullen voor ons onvergetelijk blijven. Namens allen, L. VAN SLUIS Zierikzee, juli 1982 Gebruikte tourcaravans, 30 stuks. De Smokkelhoek, Biezelinge, tel. 01102-1623. Voortenten, onderhoud, re paratie, verhuur, enz. De Smokkelhoek. Sta-caravans, nieuw en ge bruikt, 25 stuks. De Smok kelhoek. Bürstner, ée betaalbare licht-, gewiéh't. "D'e Smokkelhoekwoi: Adria, de meest verkochte. Nu zolang voorradig. 4.50 Q- AC van 11.795,— voor 9995,—. De Smokkelhoek. Hobby voor de verwende ca- ravanner tot 10% korting. De Smokkelhoek, Biezelinge, tel. 01102-1623. Chateaux, het kasteeltje op wielen. De Smokkelhoek. Fiat bestelwagen, b.j. 1972. Tel. 01110-2475. Verrenieuw- str. 46-48, Zierikzee. Nooit meer bukken voor het knippen van uw grasranden een koordmaaier van Wolf. Tuincentrum Renesse, Laöne 20, Renesse. Tel. 01116-1820. Renault 16 TS, b.j. '73, i.z.g.st., div. acc. Prijs 800,-. Den Osse 142, tel. 01119-1383. Opel Rekord 2100 D. Cara van. Prijs n.o.t.k. Tel. 01117- 1958. Ronde tegels, patioblokken, verpakte grind, rotssteen, natuursteen e.d. Tuincen trum Renesse, Laöne 20, Re nesse. Tel. 01116-1820. Stenen, hout, plaatmate riaal, deuren, kozijnen, sani tair, verven en beitsen, te gels, gereedschappen, open haarden, goten en regenwa terafvoeren en nog veel meer bij Bouwmarkt Zierikzee. Tel. 01110-2033. Video, het goedkoopste adres I. B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119- 1770. Skelter 100 cc, 75 km per uur. Pr. n.o.t.k. En een buggy wandel wagen 30,- en div. radio's. Tel. 01113-2543. Caramaran Prindle 16. Tele foon: 01110-4764. Te koop gevraagd: Oude metalen en 2e hands bouwmat. Tevens te koop: 2e hands bouwmat. en curiosa. H. W. de Vrieze, Caustraat 15 tel. 01110-4044 of 6032, Zierik zee. Loop- en sloopauto's. Te koop volop onderdelen van div. auto's. Auto-sloperij Ad Stouten, Ringweg la, Ooster land. Tel. (01113) 2130 b.g.g. (01114) 1469. Oude boeken en enige oude schilderijen. Tel.: 01114-1936. Te huur gevraagd: Woning in Zierikzee voor toe komstig echtpaar. Tel. 01119- 1644 tussen 18.00 en 19.00 uur. Personeel gevraagd: Burgh-Haamstede m.i.v. 15 augustus 18 uur per week. Verzorging voor 2 kinderen (1 en 2 jaar) gecombineerd met licht huishoudelijk werk. Brieven onder no. 4691 aan buro van dit blad. CASSETTES IN EDELSTAAL (roestvrij door en door) Voor een lang eet plezier Dam 10, Zierikzee Tel. 01110-2443 In de straat van de apotheek Huisdieren: Trimhuis „De Vospit" te Kerkwerve, mw. Meiners- Kagie. Trimmen/plukken v. alle honden. Tel.: 01110-4816. Wegens verhuizing goed te huis gezocht voor kater, crè me kleurig gest. en ingeënt, lief en aanhankelijk karak ter. Tel. 01114-2942. Te koop: Leonberger pups, stamboom. Ingeënt en ont wormd. Tel. 01114-2191. Diversen: Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Uw schoorsteen of kachel kan van levensbelang zijn, hou ze daarom bijFa. L. Ber- revoets Zn. Wevershoek 9 Zierikzee, tel. (01110) 5193. Tijdschriften, kranten en wenskaarten haal je op de Balie in „De Palaverhut". Chevron benzine 0,08 per li ter goedkoper (contant). Au tobanden gratis leggen en uitbalanceren korting. Maakt u éven een afspraak 01114-1495 in Oosterland, St. Joostdijk 41 - Burg. v. d. Ha- vestraat 48a. Autobedrijf Ista, uw dealer voor Leyland en Subaru. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. D.V. dinsdag 13 juli a.s. zen dingsavond In de zaal van de kerk. Aanvang 7.30 uur Dr. Scheer zendingsarts vertelt over het zendingswerk in het IZI gebied in Nigeria, ledereen hartelijk welkom. huisarts Waarneming der praktijk: Dr. Bontkes, Touwbaan 20, tel. 01110-2280, voor pa tiënten waarvan de naam begint met letter A t/m L. Dr. Van Geer, Havenpark 35, tel. 01110-2080, voor pa tiënten waarvan de naam begint met letter M t/m Z. De onwillige held 35. Geheel onkundig van 'wat zich op de burcht afspeelt, slaan Eric en Tristan, die zich met zijn krijgers weer bij de Noorman heeft gevoegd nu Agars troep op de burcht terugge keerd is, het nog steeds stijgende water gade. Het dal lijkt nu geheel één groot meer. „Ik ben benieuwd, hoe vriend Agar reageert op onze eis tot overgave", ipompelt Tristan. „Hij zal toch iets moeten doen en veel keus is hem niet gelaten." Op dat moment brengt een der wachtposten langs het „meer" een met een witte vredesvlag gewapende krijger bin nen. „Ah P' zegt Tristan streng, „ge komt de over gave melden. Verstandig, voor een man als Agar!" „Overgeven", stamelt de boodschapper, die zich in het geheel niet op zijn gemak voelt, „nee, ik kom hier Agars voorwaarden voor overgave Uw overgave brengen". Een hoongelach klinkt op en de boodschapper loert schichtig rond. „Koning Agar heeft Art or gevangen geno men", stoot hij uit, „zo ge niet wilt, dat uw aanvoerder opgeknoopt wordt, laat dan het water weglopen en komt u overgeven op de burcht ongewapend Even is het stil dan barsten de vogelvrijen in een vrolijk ge schater uit en ook Tristan grijnst. „Ga heen naar je koning, man en wees blij dat ik je laat gaan", roept hij de onderbande laar toe. „Vraag Agar, of hij wellicht denk met een troep geiten te doen te hebben, wan een dommer leugen kon hij moeilijk beder ken. Artor is nog veilig in ons midden e: de enige manier om te voorkomen, dat je kc ning in zijn eigen burcht verdrinkt, is zich sne overgeven I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7