mil Grandioze opruiming bij Modehuis Marita £SL 'I ERIC DE NOORMAN Bijbels psalmboeken |iid4rfifliTïit!"i|iiiTla SUCCESJES GEEF UW ADVERTENTIE TIJDIG OP voordeel vöor onze abonnee's I I I I §xV I I I i Gemeente Duiveland MOSSELEN vanaf vrijdag W. K. SCHOT Simca Horizon GL 4-deurs Gesloten van vrijdag 9 juli t/m zaterdag 31 juli FA. J. SLAGER H.H. Landbouwers Huart volle veldfrees Loonbedrijf Viergever De onwillige held 8 Heel gelukkig en blij zijn wijj met ons zoontje en broertje MATHIJS TONNY en LOES HAGE SANDER en BARRY Zierikzee, 3 juli 1982 Eendrachtstraat 21 iVoor de vele felicitaties Ibloemen en cadeau's die wi; na de geboorte van onze zoor MARTIN mochten ontvan gen, zeggen wij iedereen heel hartelijk dank. EDDY en TEUNIE KIEZENBERG Juli 1982 Wielingenstraat 68 4301 XR Zierikzee Blij en gelukkig geven wij u kennis van de geboorte van ons dochtertje MAGDALEN A LAURINA We noemen haar Ilona KEES en WILMA DE VR1EZE-BE1JE 5 juli 1982 Kloosterweg 50 4317 NH Schuddebeurs Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaar ten, bloemen en kado's die wij kregen na de geboorte van ons zoontje HJALMAR. JAN en GRETA v. d. VELDE-STOUTEN Bruinisse, juli 1982 Korte Ring 29 Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon CORNELIS DIRK JOHANNES (Christian) HANS en MAATJE COOMANS en Vele uitvoeringen 6 juli 1982 Vloedstraat 33 4321 AM Kerkwerve Tijd. adres: Oosterschelde Ziekenhuis Goes (Bergzicht), Kamer 308 Fa. W. J. GOUDZWAARD en Zn. Noordstraat 33-35 - Haamstede Telefoon 01115-1331 JAN STOUTEN JANNIE BROOSHOOFD hebben het genoegen u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, dat geslo ten zal worden op D.V. donderdag 15 juli a.s. om 14.30 uur ten gemeentehuize te Middelharnis. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in de Ned. Herv. Kerk te Nieuwe Tonge om 18.30 uur door de weleerwaarde heer ds. J. van den Born. Receptie van 20.30-23.30 uur in het verenigingsgebouw ,,Elim", Zuiddijk 19 te Nieuwe Tonge. Heuvels weg 6, 4321 TG Kerkwerve Burg. Sterkplein 18, 3244 BA Nieuwe Tonge Toekomstig adres: Heuvelsweg 6,4321 TG Kerkwerve, Tele- foonnr. 01110-6594 Iedereen die heeft meegewerkt om onze huwelijksdag tot een onvergetelijke dag te maken, willen wij langs deze weg heel hartelijk bedanken. Komt u nog eens langs op: Kapelleweg 27 te Looperskapelle? JAN en JORI VAN DER BIJL juli 1982 1942 16 juli 1982 Zo de Heere wil en zij leven, hopen onze ouders en grootouders M. J. DE WIT C. C. DE WIT-JANSENS -op 16 juli a.s. de dag te herdenken dat zij 40 jaar gele den in het huwelijk zijn getreden. Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mo gen blijven is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. MIEN en LEEN RIENES en CORRY Carolien, Wim, Michel en Nelleke JOS en NIESJE LENY en WIM Annet en Christien ELLY en SJAAK Konny, Karin en Erik CARIEN en JOS Coen en Matthijs JAN en PETRA Juli 1982 Touwslagersdreef 32, 4691 LV Tholen Familie, vrienden en bekenden die onze ouders met deze dag willen feliciteren, zijn van harte welkom vrijdag 16 juli a.s. van 19.30 tot 21.00 uur in Herv. vere nigingsgebouw ,,De Wingerd", Nieuwpad 1, Tholen. Namens mijn man en kinderen wil ik langs deze weg u allen hartelijk dank zeggen voor uw vele attenties in de vorm van kaarten, bloemen, fruit e.d. tijdens mijn verblijf in het zie kenhuis en bij mijn thuiskomst. In het bijzonder dank aan H.H. doktoren, verplegend en keu- kenpersoneel van het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee. J. STEENPOORTE-v. d. WERF Oosterland, juli 1982 Oudheiligenweg 14 Met grote verslagenheid vernamen wij dat onze geliefde broeder, zwager en oom HUGO HAGE dinsdag 6 juli 1982 op 66-jarige leeftijd plotseling is over leden. Zierikzee: A. H. HAGE J. J. HAGE-HENDRIKSE Mijnsheerenland: W. PRIEMUS A. PRIEMUS-HAGE Zierikzee: A. HAGE G. HAGE-VLEESHOUWER Te koop: Fiat bestelwagen, b.j. 19/2. Tel. 01110-2475. Verrenieuw- str. 46-48, Zierikzee. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg malse stooflappen 14,-; 1 kg fijne riblappen 16,60; woensdag 1 kg gehakt 8,80. Vaste planten in pot. vele soorten bloeien nu. Tuincen trum Renesse, Laóne 20, Re- nesse, tel. 01116-1820. Ford Escort, b.j. 1978; Fordl Taunus 1300 stationcar 1976. J. Beuzenberg, Dreischor, tel. 01112-1548. Zwarte- en rode bessen op bestelling bij: H. M. Flik- weert, Laurensweegje 7, Oos terland, tel. 01114-1941. Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. li, Nieuwerkerk, tel. 01114-3032. Peugeot dames trimfietsen met 10 versn., spatborden en verlichting nu 619,-. Wie lersport Han Steenland, Dreischor, telefoon 01112- 1496. Zand, cement, grind, stuc- mortel, gips, zilverzand, te- gellijm, kalk. Alles in zak ken verkrijgbaar bij Bouw markt Zierikzee, tel. 01110- 2033. Op dinsdag 6 juli 1982 is op 75-jarige leeftijd, na een kort verblijf in het ziekenhuis te Vlissingen, overleden, mijn dierbare echtgenote en onze lieve moeder en grootmoeder JOSINA QUINTINA LUGT-VAN HELOMA Vlissingen: Tilburg: Hamburg: D. C. A. LUGT E. E. C. LUGT A. A. VAN BRAGT Leiderdorp: R. M. M. LUGT A. E. B. LUGT-HOOGENDOORN QUINTIEN, KAREN, MICHIEL en MARJANNE J. C. F. LUGT J. I. LUGT-HERRMANN TANJA 4381 VM Vlissingen, Singel 306 De overledene is opgebaard in het rouwcentrum ,,De Voorzorg", Industrieweg 20 te Vlissingen. Aldaar geen bezoek. De crematie zal plaatshebben zaterdag 10 juli a.s. om 12.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Gelegenheid de familie te condoleren na de crematie in de aula van het crematorium. aoooooooooooooaooopgocoeooooooooc» ONZE SLUITINGSTIJDEN ZIJN: I voor MAANDAGCOURANT —VRIJDAG 13.00 uur voor DINSDAGCOURANT MAANDAG 11.30 uur j voor DONDERDAGCOURANT WOENSDAG 11.30 uur voor VRIJDAGCOURANT -DONDERDAG 11.30uur aooosooooooogeoooooocosoooaooaooooooow Zojuist verschenen Schouwen-Duiveland beeldverslag van een jaar 1981 De belangrijkste gebeurtenissen op Schouwen-Duiveland in het jaar 1981 in beeld gebracht. Een uitgave van drukkerij Lakenman Ochtman. Aantal pagina's 72. Uniek voor later! De eerste uitgave van een in de toekomst terugkerende reeks. Voordeelprijs voor abonnees op de Zlerlkzeesche Nieuwsbode f 7,50* Voor niet-abonnees bedraagt de prijs12,50* (afgehaald aan ons kantoor Jannewekken 11) Indien u dit unieke fotoboek per post wenst thuis te laten bezorgen, kan dit door overschrijving van I 11,75 voor abonnees/16,75 voor niet-abonnees (incl. f 4,25 verzendkosten). a. op postrekening 85052 t.n.v. drukkerij Lakenman Ochtman bv, Zierikzee b. op bankrekening 66.64.10.518 met vermelding „Schouwen-Duiveland 1981". Indien u nu abonnee wordt op de Zlerlkzeesche Nieuws bode kunt u ook profiteren van de voordeelprijs voor abonnees door het invullen van onderstaande bon. VoordekV' I I Ni Deze bon Inleveren aan ons kantoor Jannewekken 11 of opsturen per post In ongetrankeerde en velop aan da abonnementen administratie Zlerlkzeesche Nieuwsbode Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE KÜ geelt zich op als abonnee van de Zlerlkzeesche Nieuwsbode. Hel abonnementsgeld zal por kwartaal'per (aar* worden betaald. (doorhalen wat niet van toepassing is) Hij/zij Komt tevens in aanmerking voor de voordeelprijs voor het Schouwen-Dulveland-boek Bandrecorder Schaub-Lorenz Mono (48 watt), 4 sporen. Vr.pr. 300,-. Tel. 01117-1883. Witte eend (2CV6) uit 1977. Telefoon: 01110-4764. Racefiets, z.g.a.n. Tel. 01110- 3785, tussen 17.00 en 18.00 uur. Uit voorraad leverbaar: zaai- wikken; Siletta graszaden en weidemengsel. J. L. Bodbijl, Bogerdweg 48, tel. 01112- 1593, Dreischor. Zand en grond. Fa. IJzelen- beTg en Zn. Tel. 01113-1489- 1226. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Hout bestellen, Hubo Renes se bellen. Bij grote partij zeer scherpe prijs. Tel. 01116-1343. Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Tienerburo (groen wit) en bu- rostoel. Tel. 01110-2025. Elektronisch orgel, Solina G 110; trap naaimachine Sin ger. Tel. 01115-2743. Erica in pot zomer en winter- bloeiers. Tuincentrum Renes se, Laóne 20, Renesse, tel. 01116-1820. Een stalen visboot, 6 m lang, 2.30 breed. Te bevr.: tel. 01110-5379, Zierikzee. I.g.st.z.1 Yamaha bromfiets type RD, 2 jaar oud. Prijs 850,00; boiler (10 ltr.), prijs n.o.t.k. Te bevragen: Zand weg 20, Zierikzee, tel.: 01110- 2108 (na 18.00 uur). Simca 1100 LS, met keurings rapport. Prijs n.o.t.k. Tel. 01115-1210. Fototoestel Praktica Super TL 2, plus standaard lens, te lelens 135 mm, teleconveter tas, vr.pr. 250,—. Tel. 01115-2384. Suzuki motor, type GT 500, b.j. mei 1978, pr.n.o.t.k. Tel. 01117-2023, na 18.00 uur. Bemeste zwarte tuinaarde, nu 2 zakken voor 8,95. Tuin centrum „Sluijs", Hogezoom 44, tel. 01115-1437, Haamste de. Renault 16 TS, b.j. '73, i.z.g.st., div. acc. Prijs 800,-. Den Osse 142, tel. 01119-1383. Chrysantenstek, zwaar be- worteld, vele kleuren, nu 10 st. voor 2,95. Zolang de voorraad strekt. Tuincen trum „Sluijs", Hogezoom 44, tel. 01115-1437, Haamstede. Peugeot 504 stationcar, vr.prijs 2000,Stuka- doorsbedr. Voermans, tel. 01110-5239. Zeilboot, type Piraat 300,—. Tel. 01117-1677. Nieuwe aardappelen, Doré. C. J. Pannekoek, Groene- weegje 14, Zierikzee, tel. 01110-3087. Prei, diverse koolplanten, kropsla, ijssla planten enz. Tuincentrum „Sluijs", Hoge zoom 44, tel. 01115-1437, Haamstede. Te koop gevraagd: 2e hands stripboeken. Tel. 01110-5607. Motorhelm. Dineke Parle- vliet, Vrijpoortje 1, Zierik zee, tel. 01110-5292. Trekhaak voor VW Golf. tel. 01110-2108, na 18.00 uur. Oude boeken en enige oude schilderijen. Tel.: 01114-1936. Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaakwerkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. De burgemeester der gemeen te Duiveland, maakt, ter vol doening aan het gestelde in artikel 26, eerste lid, van de wet op de Ruimtelijke Orde ning, bekend, dat met ingang van 12 juli 1982, gedurende één maand ter secretarie ter inzage ligt de door de ge meenteraad in zijn vergade ring van 1 juli 1982, gewijzigd vastgestelde le herziening van het bestemmingsplan „Sirjansland" met de daarbij behorende toelichting en voorschriften; dat zij die zich tijdig met be zwaren tot de gemeenteraad hebben gewend gedurende bovengenoemde termijn bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland bezwaren kunnen indienen; dat gelijke bevoegdheid toe komt aan een ieder die be zwaren heeft tegen de wijzi ging die bij de vaststelling in het ontwerp van het bestem mingsplan is aangebracht. De burgemeester voornoemd, J. VAN BOMMEL Nieuwerkerk, 8 juli 1982 Enorme kortingen op onze BLOUSES ROKKEN JAPONNEN REGENMANTELS MANTELS PANTALONS BONNETTERIE JACKS Even binnenwippen, het is beslist de moeite waard. Er Is nog volop keus. (De opruiming begint 15 juli a.s.) TOT ZIENS BIJ: ^cmarita POSTSTRAAT 19 4301 AA ZIERIKZEE - TEL. 01110-5770 Te huur gevraagd: Kosthuis met aparte woon ruimte voor 500,- per mnd., incl. wassen, eten enz. Brie ven onder nr. 4690 van dit blad. Woonruimte gevraagd: Kamer in Zierikzee. Brieven onder nr. 4689 van dit blad. Verloren: Gouden armband met plaat je. Tegen beloning terug te bezorgen bij Esmeralda de Vos, Simonskerksestr. 5, 4321 AS Kerkwerve, tel. 01110-5792. Diversen: Batikstoffen en -wikkelrok ken, maar ook panties haal je op de Balie in „De Palaver- hut". Doorlopende windsurf-show, nieuwe modellen v.a. 1190,- en gebruikte modellen v.a. 675,-. Showroom Omloops- weg, Haamstede, tel. 01115- 1566. Windsurfing Jonker. Tapijt reinigen onder^ hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. U weet toch dat wij auto's wassen; uitlaten monteren; antiroestbehandelingen ge ven voor de doe-het-zelver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Autowasserette Oosterland, tel. 01114-2200 b.g.g. 01114- 2775. Wij verkopen alles voor uw open haard en barbeque in meeneem verpakking. Voor het schoonmaken van uw schoorsteen, gaskachel, c.v.- ketel en alle oliekachels, kunt u terecht bijFa. L. Ber- revoets en Zn., Wevershoek 9, Zierikzee. Tel. 01110-3211 of 5193. Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" tegen zeer scherpe prijzen Prijzen stoofpaling vanaf 10,-r per zak Engelse Kade - Zierikzee - Tel. 01110-2374 Van partikulier: Bouwjaar 1978. De aangeboden auto verkeert in uitstekende staat van onderhoud en is schadevrij. Vraagprijs f 6000,— Bezichtiging vrijdag 9 juli 1982 van 18.00-19.30 uur en zaterdag 10 juli van 9.00-12.00 uur, adres: Weeldeweg 20, Burgh-Haamstede. Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee. Van uw oude foto's maken wij uitstekende copieën. Fo to Jan Krakeel, Nieuwe Boogerdstr. 14, Zierikzee, tel. 01110-2691. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. ipOOQOOQOOflOOa SLOTSTRAAT 3 - DREISCHOR !bQOOQOQOO«»OOQOOOOOC»OQO^ Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. Te huur aangeboden: om o.a. uw graszaadstoppel te frezen Ook om uw plantuien te rooi en staan wij weer tot uw be schikking Beleefd aanbevolen Kerkwerve Telefoon 01119-1306 b.g.g. 01110-2179 34. „Breng die kerels hier", gromt Agar, „ik wil ze zien; wie weet wat jullie daar gevangen hebben Even later schuifelen de drie ge vangenen het vertrek binnen en de reusachtige verschijning van Svein Langtand maakt zo'n geweldige indruk op de valse koning, dat hij nauwelijks oog heeft voor de twee anderen, die er stilletjes bijstaan. „Treedt nader", snauwt Agar Svein, in wie hij de aanvoerder vermoedt, toe. Dreigend stapt de reus op de vorst toe en deze wijkt - hoewel Sveins handen stevig geboeid zijn - isnel achteruit. ,,N niet te na, zeg ik!" snauwt hij. „Wat ben jij er voor eentje", vervolgt hij loerend. „Wat geeft het, je kent hem toch niet Agar", klinkt opeens de stem van een der anderen spottend, „maar mij des te beter Kijk eens goed!" Als door een adder gebeten staat Agar een moment aan de grond genageld dan dribbelt hij zenuwachtig naderbij en brult uit: „Artor! Schurk! wat een vangst haha de strijd is gewonnen Ik laat die andere twee vrij om mijn voorwaarden aan je troep mee te de len ze moeten dat water ogenblikkelijk la ten weglopen, versta je!" „Ja, maar ik", begint Artor. „Zwijg hond!" buldert Agor, die zich nu wel zeker weet van de overwinning. „Nee, die andere twee sluit ik ook op wacht, dat zijn natuurlijk je naaste medewer kers. En zij zullen hangen naast jou je spel letje is uit, Artor „Welnee, het begint pas", mompelt Artor met een opgewektheid, die slecht bij zijn toestand past. „Houd je mond, hond!" snauwt Agar grijn zend, „breng ze in de kerkers, alle drie apart en nu zal ik die troep schurken in het bos mijn voorwaarden stellen hahahaha- ha „Hahahahahaha", grijnst Artor, terwijl ru we knuisten hem wegsleuren. „Ik wed, dat ik gauwer uit die kerker ben, dan jij denkt, tot ziens Agar

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8