SLAGERIJ ORNÉE Uadobon 100,— Ml deurloo mode BUURTSUPC BOUWMAN KLOET 9 G. J. WILBRINK 69 1.98 unox smac Schouder- carbonade Tartaartjes 4 halen - 3 betalen Amsterdamse leverworst I l pruimen Vers vlees voor uw huisdier(en) Uw slager voor vers vlees: DEZE WEEK: Wij gaan met vakantie van vrijdag 23 juli tot zaterdag 7 augustus C. W. BOM Schoenhersteller JAC. HERMANS PRIJSSLAG B.V. enige scholieren Vanaf maandag 12 juli zijn wij elke maandag open Groente- en Fruitmarkt Saman - Zierikzee Vis- en Palinghandel Saman - Zierikzee f 1 v.a. f 298,- v.a. f 129 HELE &L0 vleeswaren blik 340 gram enkhui zer jode- koeken T7 chips hero cassis of cerise erg I andijvie^ I 'taliaanse I citroenen komkommers 98 1.691 Burghse Ring 1- 2 tel. 01115-1213 Burgh Gesloten van vrijdag 9 juli t/m zaterdag 31 juli FA. J. SLAGER verse Zeeuwse mosselen Mosselhandel Schot Bijbels psalmboeken ROMBOUTS GEMEENTE DUIVELAND 9 EOOSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOft 500 gram f 5,50 250 gram f 1,65 SINT DOMUSSTRAAT 8 ZIERIKZEE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE uw grootouders lazen hem al! Rt nomusstr. 1-3 -4301 CM Zierikzee - Tel. 01110-3503 In ons filiaal te Nieuwerkerk kunnen wij tijdelijk plaatsen; in de leeftijd van 18 tot 20 jaar voor het verrichten van bijvulwerkzaamheden enige avonden per week van 18.00 tot 22.00 uur t/m 29 augustus 1982. Belangstelling! Neem dan kontakt op met de bedrijfsleider van fi liaal Nieuwerkerk, adres Deltastraat 16, tel. nr. 01114-1928. en bij aankoop van een kostuum M, 11: - Wi Kostuums Colberts 2?o bus 17 stuks BdJr zout of paprika, zak fles 1 liter 1Ü2/V I WDENS04GD0NDEBDAG I VERSE j I .""OW ZATERDAG VR.ZAT. - - 2 MOOIE SLOTSTRAAT 3 - DREISCHOR KW Ze zijn er weer vanaf maandag 12 juli Zierikzee - Tel. 3218 b.g.g. 4869 bocopooooooooooooooooQoccoccoo en Vele uitvoeringen 5a. W. J. GOUDZWAARD en Zn. Noordstraat 33-35 - Haamslede Telefoon 01115-1331 Geraniumplanten Tomatenplanten Preiplanten Slaplanten Div. koolplanten Enz. Enz. Verroniouwsl raat 46-48 Zirrik/iv Ook in ilr meeste depots verkrijgbaar U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Duiveland brengen ter openbare kennis, dat, met ingang van 9 juli 1982, gedurende veertien dagen, ter gemeente-secretarie ter inzage ligt, een aanvraag van de heer A. M. van der Wekken, Sint Joostdijk 55 te Oosterland, om een vergunning voor het bouwen van een garage-berging op een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sec tie B nr. 341, gelegen aan de Sint Joostdijk, plaatse lijk gemerkt 55, te Oosterland; dat, het verlenen van de bouw-vergunning slechts kan plaatsvinden met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, lid 8, van de Woningwet, omdat - hoewel het bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp- bestemmingsplan „Kom Oosterland" - dit bouwplan in strijd is met artikel 50, lid 1, van de Bouwverorde ning; dat, zij voornemens zijn hieraan medewerking te verlenen; dat, gedurende bovengenoemde termijn, door een ie der schriftelijk gemotiveerde bezwaren tegen het bouwplan kunnen worden ingediend bij hun college. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 2 juli 1982 )OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOQ 1e kwaliteit, vers diepgevroren Lappen pens per 1000gram f2,50 Gemalen pens per 500gram f 1,25 Runderhart - Kopvlees Kippegehakt - Paardevlees Schapevet Cavom hondenbrood voor honden met vacht problemen VOOR KENNELS KWANTUM-KORTING Korte Sint Janstraat 3-5 Zierikzee Telefoon (01110) 2923 iooooooooooooooooooooomnooooooooooooooooooooooooooooooooooooood

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9