DIANA LUCHIES NAAR KNAPPE TWEEDE PLAATS IN BRUINISSE Paula de Groot en Jaap Ver burg pakken titels in het enkelspel Denemarken konkurrent voor kabeljauw en maatjes haring ERIC DE NOORMAN Dressuurwedstrijden Nationale botenbeurs Vaarbewijs verplicht Zomerdrives bridgeklub Haamstede per „van oeveren" toeringcar 10 dagen naar KRANSJKA GORA, Joegoslavië. J eugdtenniskampioenschappen Visserijberichten ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 5 juli 1982 Nr. 23141 BRUINISSE, 3-7. Paarden en ponyklub Schouwen-Duiveland blijkt ook zonder Martin de Jong een voortreffelijk konkoers te kunnen organiseren. Dat bleek zaterdag, toen de dressuurwedstrijden een uiterst stipt verloop kenden. Grote winnaar werd Antonie Sanders. Zowel in de L2-klasse als in de gekombineede L4/M2-klasse pakte Sanders de eerste prijs weg met zijn paard Present. In beide gevallen ging deze zege vergezeld van een geldprijs van 60,waardoor het voor de onlangs uit de organiserende vereniging gestap te Sanders een lukratief dagje werd. In beide kategorieën was er ook nog een tweede geldprijs. In de L2 ging Diana Luchies met Red Devil hiermee strij ken, terwijl Arnold Kriens met Ocanan de tweede prijs in de L4/M2-klasse voor zich opeiste. mmÊ Diana Luchies: puike prestatie. Voor Diana Luchies betekende de tweede prijs met 125 punten een belo ning voor haar geweldige volhouden. Ook leverde het puntenaantal haar weer eens een winstpunt op, nadat zij twee eerder veroverde winstpunten in de L2-klasse verloren zag gaan via zwakke proeven met waarderingen onder de 90 punten. Een zeer knappe dressuuroefening leverde Antonie Sanders af met Present. De jury toonde haar waardering via 132 pun ten eh een eerste prijs. P.V. „Zierick" Zierikzee Op zaterdag 3 juli vlogen 136 oude duiven vanuit Orleans 439 km, en werden om 6.30 uur gelost. Door de slechte weersomstandigheden had deze vlucht een traag verloop. Aan komst le duif 14.17 uur, snelheid 937,71 m/min. Laatste prijsduif 16.25 uur 737.34 m/min. De jonge duiven moesten van Quie- vrain 140 terug naar Duffel, 74 km, en werden 597 duiven om 16.30 uur gelost. Aankomst le duif 17.59 uur, 832.81 m/min. Laatste prijsduif 19.12 uur, 426.55 m/min. Voor deze korte afstand nog een zware opgaaf. Orleans: J. J. Vermeule 1, 15, 21; L. L. de Hooge 2, 4, 6. 7, 12, 20, 33; J. Verwijs 3, 25; J. den Hengst 5, 9, 19, 29, 31; G. J. Bakker 8, 28; J. v. d. Sande 10, 17, 27; B. A. de Bruijn 11, 16, 18, 24; F. Maijs 13, 30, 34; B. P. Wesdorp 14, 23, 26; W. Heijboer 22; M. K. Krijger 32. Duffel: M. C. Bolle 1, 4, 10, 17. 53, 59, 130. 135; C. v. 't Veer 2, 134, 136, 137, 149; M. M. v. d. Wielen 3, 78. 92. 103, 126, 144; J. Jansen 5, 24, 67, 95, 131, 138; A. Flikweert 6, 25. 54, 60. 69, 93, 125; L. J. de Bruijn 7, 85, 105; B. A. de Bruijn 8. 16, 63. 82; E. Boshuizen 9, 21. 26, 27. 31. 40. 48. 61, 62. 90. 127, 129, 147; J. J. Vermeule 11, 43, 83; G. J. Bakker 12, 18. 77, 115, 124; H. v. d. Maas 13, 32, 56. 80. 94. 100. 104, 141, 150; J. den Hengst 14. 55, 57. 58, 112, 114, 117; E. Kloet 15. 30. 46. 70, 113; M. K. Krijger 19, 51. 86, 87. 88. 89, 120, 129, 142; J. C. Berrevoets 20. 38. 41. 42, 75. 97, 106, 121; F. Maijs 22, 45, 49, 66, 68, 91, 110; L. Berrevoets 23. 71. 73. 81, 108; L. L. de Hooge 28. 29. 74; B. P. Wesdorp 33, 65, 148; J. v. d. Sande 34, 36, 47, 109. Ill; W. Roggeband 35, 39, 76. 123. 143. 146; J. Krijger 37. 44. 50. 52, 133, 145; J. Snijders 64, 84, 102, lo7, 122; 'c. m. kloet 72; W. Heijbopr 79. 99. 101. 116; J. Verwijs 96. 98, 119; C. v. d. Hoek 118. 132. 139; H. Slagboom 140. DEN HAAG, 3-7. De Nationale Bo tenbeurs in Den Haag, voor de eerste maal gehouden, is een succes gewor den. Het betrof een beurs in tweede hands boten, bijna de helft (44 7c) van de deelnemers bleek na afloop zijn schip te hebben verkocht. Er kwamen 6600 mensen kijken en op de tweede dag werd de klacht ge hoord, dat de keuze te beperkt was (geworden). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Annelies de Koning van PPC Schouwen-Duiveland pakte met twee verschillende paarden de derde en de vierde plaats. Een winstpunt oogstte zij met Tanagra. Met 121 pun ten behaalde zij met dit paard de der de prijs, terwijl zij eerder met An dreas en 117 punten de vierde prijs binnenhaalde. Helga van den Berg behaalde met Simple 109 punten en Jasper Ouwenbroek stelde met Rous- ka enigszins teleur door slechts 100 punten binnen te halen. Overstap In de gekombineerde L4/M2-klasse veroverde Antonie Sanders eveneens de derde prijs. Met 125 punten bleef hij de als tweede eindigende Arnold Kriens met Ocanan ruimschoots Krijns stapte recentelijk van de landelijke rijverenigingen over naar de NBVR, maar dit had als konse- kwentie dat hij de veroverde winst punten in dressuur en springen moest afstaan. Zaterdag presenteer de hij zich voor het eerst tijdens een thuiswedstrijd in Ruitersportcen trum De Korenzolder. Sinds enige weken loopt Kriens stage in deze Bruinisser manege als aanloop naar een opleiding op het NHB in Deurne. DEN HAAG, 2-7. Voor het rekrea- tief varen met schepen met een grote re lengte dan 15 meter en voor het besturen van snelvarende schepen op de Nederlandse waterwegen zal een vaarbewijs verplicht worden gesteld. De ministerraad ging met de invoe ring van dit vaarbewijs, dat met na me bedoeld is om ongelukken met ge huurde tjalken en grote jachten en speedboten te voorkomen, akkoord. Over de datum van invoering kon vice-premier Terlouw, die de mi nisterraad voorzat, geen mededelin gen doen. Het ontwerp van wet moet eerst naar de Raad van State en komt daarna terug naar het kabinet. Ver volgens kan de parlementaire afwik keling plaats hebben. Flitsen uit het buitenland MALTON. ENGELAND. De Britse politie heeft een man die verdacht werd van drie moorden zondag be trapt en gedood. Er was een week van zoeken in onherbergzaam gebied rondom Malton in Yorkshire aan voorafgegaan. WURZBURG. Een Amerikaanse krijgsraad in de Westduitse stad Würzburg heeft een Amerikaanse mi litair ter dood verdoordeeld, die schuldig was bevonden aan het ver krachten en vermoorden van een 18- jarig Westduits meisje in Aschaffen- burg. De 21-jarige Joseph Brown, die zich aan het ten laste gelegde schul dig had verklaard, was in november vorig jaar al eens veroordeeld we gens geweldpleging. In de B2-klasse ging de zege met maar liefst 144 punten naar Ingrid Reyns met Golden Bay van Ruiterve- reniging Marfleet uit Barendrecht. In de klasse B4 inkasseerde dezelfde kombinatie zelfs nog een punt meer. IN beide gevallen werd Jan Bal van de RV Renesse tweede, weliswaar op eerbiedige afstand van de sterke winnares. In de B2 veroverde hij met Tarzan 117 punten, terwijl hij in de B4 bleef steken op 111 punten. In de B2-klasse was de vierde plaats voor Inge van Leeuwen met 103 punten, terwijl de PPC SD-amazone in de B4 96 punten bijeen reed, hetgeen goed was voor een derde plaats. HAAMSTEDE, 4-7. In „De Schutse" in Haamstede werd de eerste van een achttal zomerdrives gehouden. Er speelden twintig pa ren, waarvan vijf paren als gasten aanwezig waren. Er werd gespeeld met een gemiddelde van 96. De vol gende zomerdrives worden op don derdag 8 en donderdag 15 juli gespeeld in ,,De Schutse". De aan vangstijd is 19.15 uur. De uitslag was: Groen Blauw: 1. Dames Roskott-Laarman 127 pnt.; 2. echtpaar Kleibérg 106 pnt, echtpaar Bekker 106 pnt.; 4. dames Van Wingerden-Van Zanten 99 pnt.; 5. Van den Berge-mevr. De Goederen 96 pnt.; Karstens-mevr. Walter 89 pnt.; 7. echtpaar Blindenbach 88 pnt.; 8. dames Goedbloed-Kort 87 pnt., da mes Van den Berge-Vos 87 pnt.; 10. dames Steinfort-Kalf 75 pnt. Groep Oranje: 1. dames Kloet-Van der Wal 130 pnt.; 2. Kloet-Van der Wal 118 pnt.; 3. dames Den Hamer- Fokker 117 pnt.; 4. Nolet-Teerling 109 pnt.; 5. echtpaar Fagg 95 pnt.; 6. echtpaar Gilijamse 91 pnt.; 7. dames Verdam-Everwijn 84 pnt.; 8. dames Henderson-Koole 78 pnt.; 9. dames Elenbaas-Brunt 74 pnt.; 10. dames Röttger-Van Dijk 64 pnt. MOSKOU. De Franse ruimtevaar der Chretein en zijn Russische kolle ga's Djzanibekov en Ivansjenkov zijn vrijdagmiddag na een gemeen schappelijke ruimtemissie geland in centraal-Azië. Hun capsule, de So- joez T-6, heeft om 16.20 uur (Neder landse tijd) een geslaagde landing uitgevoerd in het noordelijk deel van Sowjet-republiek Kazachstan, zo meldde de Russische televisie, die de terugkeer van de kosmonauten „live" uitzond. COLOMBO. De politie heeft zater dag bij de plaats Galle in het zuiden van Sri Lanka de maan aangehou den, die bij de kaping van een Itali aanse Boeing-747 een losgeld van 300.000 dollar (ongeveer f 825.000,-) wist los te krijgen door te dreigen met nep-dynamietstaven. MOSKOU. De autoriteiten in de Sowjet-Unie hebben de dissidente schrijver Jewgeni Kozlowski vrijge laten nadat hij een bekentenis heeft afgelegd. Dit heeft het Sowjet- persbureau Tass bekendgemaakt. Kozlowski werd in december vorig jaar gearresteerd wegens „anti- Sowjet-propaganda". WASHINGTON. Eind juni bedroeg de werkloosheid in de Verenigde Sta ten 9,5 procent van de beroepsbevol king, evenveel als aan het eind van de voorgaande maand, zo heeft het Amerikaanse ministerie van arbeid bekendgemaakt. Het percentage is het hoogste sinds de Tweede Wereld oorlog. Het aantal mensen zonder werk bedroeg 10,4 miljoen. BELGRADO. De problemen met de medicijnenvoorziening in Joe goslavië zijn deze zomer weer groter geworden. Naar het blad Politika in Belgrado meldde, zijn de ziekenhui zen in de Joegoslavische hoofdstad ook niet meer volledig in staat te opereren. NEW DELHI. In de Oost-Indiase deelstaat Bihar zijn dit weekeinde bij zware onlusten tussen leden van verschillende kasten twaalf mensen om het leven gekomen, tientallen ge wond en meer dan dertig woningen vernield. MOSKOU. De Russische president en partijleider Leonid Brezjnjev heeft zaterdag Moskou verlaten om rust te nemen, zo heeft het persbu reau Tass bekendgemaakt. Er werd niet gezegd waarheen hij zou gaan. Gewoonlijk brengt de Sowjet-leider zijn vakantie door op de Krim aan de Zwarte Zee. WASHINGTON. De vakbond die 11 maanden het luchtverkeer boven de Verenigde Staten ontwrichtte met een verboden staking heeft een schuld van ongeveer 108 miljoen gul den en zal worden ontbonden. Dit heeft de voorzitter van de Ameri kaanse vakbond van luchtver keersleiders Patco, Gary Eads, ver klaard. WARSCHAU. De Poolse overheid heeft grote prijsverhogingen voor sterke drank, koffie en thee afgekon digd en de wodka-rantsoenering ge deeltelijk opgeheven. De wijzigingen gaan maandag in. WINCHESTER, Engeland. De 27- jarige Amerikaanse student Daniël Rosenthal is in Winchester in Enge land tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens moord. Hij was ervan beschuldigd dat hij zijn ouders om het leven had gebracht en hun stoffelijke overschot in stukken had gesneden. OSLO. Op het station van Oslo zijn een reiziger gedood en elf gewond door de ontploffing van een bom. Een man die zich verdacht gedroeg werd aangehouden. De bom was geplaatst in een bagagekluis in de hal. Een vrouw die op het ogenblijk van de ontploffing in een pasfoto-automaat zat, liep fatale verwoningen op. FRANKFORT. Roemenië heeft banken in het Westen formeel ge vraagd om uitstel van betaling voor vorderingen van ruim twee miljard dollar die voor een deel verleden jaar ai hadden moeten worden voldaan en voor een deel dit jaar vervallen. Dit is vernomen in bankkringen in Frankfort. ROME. Italië heeft Sri Lanka ge vraagd de man die deze week een lijnvliegtuig van Alitalia kaapte, zelf te berechten dan wel uit te leve ren aan Italië, zodat hij daar terecht kan staan. Dit heeft een woordvoer der van het Italiaanse ministerie van buitenlandse zaken meegedeeld. TEL AVIV. De Amerikaanse film- aktrice Jane Fonda en haar man Tom Hayden zijn voor een verblijf van een week in Israël aangekomen. Ze zullen er Israëlische soldaten en Li banese burgers bezoeken die in de oorlog in Libanon zijn gewond. De Fonda's zeiden om humanitaire rede nen in Israël te zijn, om zelf te zien welke de kansen op vrede zijn. BRUSSEL. Het Belgische parle ment heeft met krappe meerderheid van 103 tegen 97 stemmen en 4 ont houdingen een voorstel verworpen gedurenden een jaar geen strafver volging meer in te stellen inzake ar- bortus, in afwachting van eén wijzi ging van de uit 1867 stammende wet geving. Nog mogelijkheden voor snelle beslissers. Vertrek 19 juli a.s. Reissom, volledig verzorgd: t 795,— p.p. Voor nadere Informatie en opgave: postbus 18 4300 aa zierikiee usburo .inpe'mafkt ?l tc-l 01110 5036 tounngcacbedrijf w.7f<-rmo/<'. 17 19 M 110 2319' 4348 BRUINISSE, 3-7. Afgelopen zaterdag werden de finales verspeeld van de ju nioren klubkampioenschappen van Tennisvereniging „De Bru-Tèn" uit Brui- nisse. Gedurende de twee weken voorafgaand aan de finaledag werden de voorronden gespeeld via een poulesysteem. Er kwamen twee leeftijdsgroepen in aktie, tot en met 12 jaar en een kategorie tot en met 17 jaar. In de eerste groep ging de zege in het dames enkelspel naar Liselore Groeneveld, die zich in de finale de meerdere toonde over Mirna Geense: 6-2, 6-1. De beide enkelspelfinalisten speelden samen de dubbelfinale te gen Liesbeth Mol en Marianne de Ruiter en wonnen overtuigend met 6- 1 en 6-0. Het heren enkelspel bij de jongste leeftijdsgroep leverde een dikke zege op voor Marco van den Bos. Met 6-1 en 6-1 rekende hij gedeci deerd af met Dimitri Vleugel. Marco van den Bos en Dimitri Vleugel wonnen samen de dub- belspeltitel door met afgetekende cij fers Jaap Muller en Dirk Roest te kloppen. Het gemengd dubbelspel werd een zege voor Mirna Geense en Jaap Muller. Zij wonnen in een span nende driesetter van Liselore Groe neveld en Dimitri Vleugel. Via de tie break werd dé eerste set door Geense/Muller binnengehaald en na dat de tegenstanders de tweede set schijnbaar gemakkelijk hadden ge wonnen via 2-6, herstelden Geense en Muller zich in de derde set weer knap: 6-4. Langle ralleys In de groep tot^en 'ünét 17 jaar ging de zege bij de dames naar Paula de Groot, die Charlotte Groeneveld met drie sets de verdere weg versperde. Na ieder een set met 6-3 te hebben gewonnen trok Paula de Groot in de beslissende set de winst naar zich toe via 6-4. Dit duel werd gekenmerkt door veel erg lange ralleys. Ook bij het heren enkelspel waren drie sets noodzakelijk om een winnaar aan te wijzen. Nadat Jaap Verburg de eerste set met 6-3 had gewonnen, ver overde Jan-Robert Groeneveld de winst in de tweede set (2-6), maar Verburg bleek toch over de langste adem te beschikken en werd na winst in de derde set (6-4) toch kampioen. In het gemengd dubbelspel ging de titel na een voortreffelijke partij met 7-5 en 6-0 naar Heieen Kik en Johan van Oeveren. Zij toonden zich supe rieur aan Jan-Robert Groeneveld en Linda Geense. Het kampioenschap werd met een gezellige barbecue besloten. De prijzen werden uitge reikt door voorzitter H. Groeneveld, die tevens een dankwoord sprak aan het adres van de jeugdkommissie i voor hun grote inzet en goede organi satie. BRUINISSE, 3-7. Terwijl Engeland dwars ligt, en op het gebied van vis serijrechten, andere landen liefst van zee zou willen verdringen, zijn de De nen voor de Nederlandse vissers de grootste konkurrenten. Het zijn de Denen, die hun kabel jauw op de Nederlandse markt ko men afzetten (de aanvoer in Scheve- ningen bedraagt wekelijks meer dan 100.000 kg) waarvan een groot deel door de Denen wordt aangevoerd, terwijl ook tarbot voor hen een goed betaalde vis is. Voor de konsument misschien voordelig, voor de Nederlandse kot- tervisserij minder interessant, want grote aanvoer drukt de prijs. Haringvisserij Maar het meest treurig is de gang van zaken in de haringvisserij. De Denen verwerken hun haring tot vismeel, Nederland krijgt en verbod om haring te vissen. De Nederlan ders kopen hun haring bij de Denen, maar de Denen kijken de laatste ja ren af, hoe de haring door de Hollan ders wordt gekaakt en gereed ge maakt en penetreert nu ook op de markt. De Denen proberen nu ook Hollandse maatjes aan de man te brengen en kunnen dat goedkoper doen dan de Nederlandse vissers. In het Deense Skagen (aan het Ska- gerak) verrijzen koelhuizen en vis- verwerkingsbedrijven, als pad destoelen uit de grond, min of meer ten koste van de Nederlanders, want de Denen bemoeiden zich voorheen niet met het verzendklaar maken van haring. Miljoenen die anders (bij een vrije visserij) door de Nederlandse vissers werden verdiend, verdwijnen nu in Deense zakken. En een Nederlandse visserij zou in de kustplaatsen aan vele handen werk hebben gegeven. Wel zijn vorige week vijftien Ne derlandse trawlers uitgevaren naar de westelijke Hybriden, waar Neder land 8000 ton Schotse haring mag vangen, die omdat ze ouder en groter is, dan het soort dat als maatjesha ring aan de markt komt, voor het me rendeel als bokking wordt verkocht. ATHENE. De Griekse premier An dreas Papandreou heeft zaterdag wijzigingen aangebracht in zijn ne gen maanden oude socialistische re gering met als doel een betere aan pak van de ekonomische problemen. Het is de eerste wijziging, sinds de verkiezingsoverwinning van de soci alistische Pasok in oktober van het vorig jaar. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Tholen en te Ridder kerk: G. C. Kunz, Dordrecht; te Zwolle: M. Verduin, Kampen; te Nieuwe-Pekela: H. J. Lam, predi kant bijzondere werkzaamheden (Stichting Hervormde Diakonale ge zondheidszorg) te Sommelsdijk. Aangenomen naar Wierden: A. v. d. Meer, Lopik; de benoming tot direk- teur rekreatiecentrum „De Rogge- berg" te Appelscha: A. Pronk, Pur- merend. Gereformeerde Kerken Beroepen te Jutrijp en Hommerts en te Woudsend: kand. M. J. Kroon, Papendrecht, die dit beroep heeft aangenomen. Christelijke Gereformeerde Kerken Bedankt voor Veenendaal (Bethel- kerk); J. Germs, Winschoten; voor Kornhorn: K. Boersma, Hoogeveen. De onwillige held 32. De aarzeling van de krijgers bij de dam lijkt Eric een eeuwigheid en hij vreest al, dat ze zijn bluf doorzien, als een van hen benauwd zegt: „Niet schieten en de een na de ander gooien zij hun wapens op de grond. „Hier komen", zegt de Noorman dreigend, „één voor één, met de handen in de hoogte Als opgejaagde herten voldoen de krijgers aan dit bevel. Als ze vlak bij zijn, komt Eric kalm uit de donkerte tussen de bo men vandaan. „Zeg de mannen een kring te leggen rond de ze plek, bogen gereed houden", roept hij ach terom, zodat de krijgers van Agar het goed kunnen horen. Deze loeren schichtig in het rond en Eric heeft moeite een glimlach te on derdrukken, als hij ziet, dat zijn twee mannen nu hier en dan daar even tussen de struiken op duiken. Die arme kerels lopen zich amechtig om de indruk te wekken, dat er zowat een heel leger opgesteld staat. Maar het maakt inder daad indruk genoeg op de gevangenen. Op zijn gemak treedt Eric naar voren. „Zo boeventuig", zegt hij grimmig. „Je hebt nu gezien hoe de zaken ervoor staan de val lei loopt onder; er is voor heer Agar maar één uitweg overgave en om die bedrieger op de burcht deze boodschap te brengen. Iaat ik jullie vrijuit terugkeren 't Is Agar, die we willen helpen Ga heen en breng je meester dat goed aan het verstand Een tweede aansporing hebben de kerels niet no dig. Ze gaan er als hazen vandoor en met een kwajongensachtig lachje, wendt Eric zich tot zijn makkers. „Die zijn we kwijt op een nette manier", grinnikt hij. „Ze moesten eens weten, dat we hier niet eens mannen genoeg hebben om hen te bewaken reken er maar op. dat ze - om zichzelf schoon te praten - tegen Agar wel een verhaal zullen ophangen van een vreselijke overmacht. Nu is het alleen een kwestie van afwachten Het moet al heel raar lopen, als we deze strijd niet glansrijk gewonnen heb ben Maar het zal raar lopen heel raar!!!!!

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7