deurloo mode Brazilië zaagt laatste poten onder Argentijnse stoel uit Polen en Frankrijk bij laatste vier in Spanje Engeland in goede positie gespeeld door kleine zege van Duitsers: 2-1 Alexandra Gyarmathy en Ruud Loggers pakken seniorentitels WIK Kerkwerve Maradona weggestuurd Spanje uitgeschakeld Tenniskampioenschappen 6 BARCELONA, 2-7. Het sterkste, beweeglijkste, sierlijkste, oorspronke lijkste, vaardigste en fantasierijkste team van de mondiale titelstrijd heeft vrijdagavond afgerond, waarmee België al in de openingswedstrijd begon: het op z'n plaats zetten van een wereldkampioen van vier jaard oud. Brazilië zaagde via een 3-1 zege de laatste nog resterende poten onder de Argentijnse stoel vandaan, een stoel, die toch al angstwekkende krakkemikkigheid ver toonde nadat eerst de Belgen en later de Italianen danig huishielden binnen de porceleinkast van Cesar Luis Menotti. Brazilië voetbalde tegen de titelver dediger zoals zij wilden, zij speelden alsof Koeweit, El Salvador of Nieuw- Zeeland de tegenstander was. De wereldkampioen van 1978 werd veel genade lozer geraakt door het superieure gemak waarmee Brazilië speelde dan door de alleszeggende uitslag. Toch kan Argentinië als verdedi gend wereldkampioen bogen op een primeurtje, want nog nooit eerder heeft een titelhouder ih een toernooi drie wedstrijden verloren en dat te kent meer de ontluistering van Ar gentinië dan de kracht van Brazilië. Juist dat is extra pijnlijk, want in het toptreffen tussen de reuzen van Zuid-Amerika op neutraal terrein, heeft Brazilië niet eens tot de bodem hoeven te gaan. De Brazilianen hiel den steeds tijd over voor een grapje, trukje of een variantje, dat niet doel gericht was. Intuïtie Net als tegen Italië had Argentinië ook tegen de ploeg van de steeds bre der glunderende coach Tele Santana lange perioden balbezit, maar de Brazilianen maakten zich daar in het geheel niet druk om. Zij voelden intuïtief, dat deze te genstander niets gevaarlijks had. Balbezit van de Argentijnen leidde bij ieder volgende stap tot vertra ging, balbezit van de Brazilianen tot versnelling, tenminste als ze dat zelf wilden. Het was een wedstrijd tussen een renpaard en een ezel, die boven dien geleidelijk nukkiger werd, om dat het paard zonder zichtbare in spanning deed wat de ezel aldoor ver geefs probeerde. Dit beleek het meest en het duide lijkst in de slotfase van de wedstrijd, toen Diego Armando Maradona, als een straatvechter Batista in de buik trapte na diens voorgaande overtre ding tegen Barbas. De Mexikaanse scheidsrechter Rubio Vasques stuur de de duurste voetballer van dit mo ment naar de kleedkamer. Het grote kontingent Spanjaarden zal zich de „man van 15 miljoen", die het vol gend seizoen de kleuren van Barcelo na gaat verdedigen, heel anders heb ben voorgesteld en waarschijnlijk zullen ook velen onder hen niet be grijpen waarom Barca zo nodig zo veel lieve peseta's moest uittrekken voor deze speler. Bewaking Maradona heeft zijn (te grote) faam in Argentinië's laatste duel geen mo ment kunnen waarmaken, hoewel de Brazilianen hem geen sekonde een speciale bewaking hadden waard geacht. Men liet Maradona spelen, zoals hij wilde, maar verdedigde zelf, zoals de ploeg eigenlijk al jaren doet. Mara dona vond daardoor voor rust, toen hij nog in de spits speelde, geregeld een man of vier met vergelijkbare kwaliteiten om zich heen en kon zich nooit losmaken uit die inkapseling. Na rust toen hij uit de spits was ver dwenen, werd hij nauwelijks waar devoller, omdat de Brazilianen er vanuit gaan, dat een verre tegenstan der nooit een gevaarlijk tegenstan der kan zijn. In het werk maakte Brazilië af en toe foutjes. Eder bijvoorbeeld liet een aantal volledige afzwaaiers als passes van zijn voet komen, Zico deed hetzelfde, Serginho richtte soms ^kinderlijk, als hij werd inge schakeld in doordachte kombinaties. Het telde echter allemaal niet. Als de bal weg was, dan ging ge woon heel de ploeg terug om het leer van de Argentijnen af te pakken. Zo simpel werkt de ploeg. Brazilië had de Argentijnen een tiental minuten laten aanrommelen, toen Serginho plotseling uitbrak. Passarella haalde hem onderuit op dertig meter van het doel Fillo kon niets doen met de ko gel van Eder en Zico drukte de bal, die via de lat terug karambolleerde in het net: 0-1. Presentje Argentinië bleef maar drukken, kreeg in totaal twaalf hoekschoppen tegen Zico en zijn mannen geen een, maar de ploeg van Menotti bereikte niets. Twintig minuten na' rust bood Falcao Serginho een niet te missen kans en Zico opende de weg naar Fil- lol voor Junior, die voor 0-3 tekende. Met nog een kwartier te gaan was Brazilië uitgevoetbald. De uit gangspositie was beter dan die van de Italianen, die met 2-1 wonnen van de titelverdediger, zoveel beter zelfs dat men nog een presentje kon weg geven aan Ramon Diaz, nadat Mardo- na met gebogen hoofd het veld had verlaten. De koning is dood, lang le ve de koning. De nieuwe koning'kan nauwelijks een ander zijn dan Brazi lië. Wereldkampioenschappen '82 BARCELONA/MADRID, 4-7. Polen en Frankrijk hebben zich als eerste lan den geplaatst bij de laatste vier van het wereldkampioenschap 1982, dat in Spanje wordt verspeeld. Vanavond wordt beslist wie de tegenstanders zullen worden. Voor Polen wordt de tegenstander Italië of Brazilië en Frankrijk moet het opnemen tegen West-Duitsland of voor de tweede keer tegen Enge land. Frankrijk maakte in Madrid korte metten met Noord-Ierland (4-1), dat verrassend was doorgedrongen tot de tweede ronde en tot aan het duel met de Fransen nog niet verloor. Frank rijk heeft voor 35.000 toeschouwers slechts een helft moeite gehad met de ploeg van Billy Bingham. Na de openingstreffer van Giresse een tiental minuten voor het rustsig- naal viel de Noordierse verdedi gingsmuur, die in vier duels slechts drie doelpunten had moeten inkasse- ren, om. Rocheteau (twee keer) en opnieuw Giresse profiteerden daarvan. Armstrong toonde aan, dat er aan het Franse elftal in verdedigend opzicht nog wel het een en ander mankeert. De na een blessure teruggekeerde Platini heeft Frankrijk de energie gegeven eens flink uit te halen. Vaak werd die kracht die het elftal op het middenveld tentoonspreidde niet ge heel uitgebuit. Met Platini in een vooruitgeschoven, positie, gebeurde dat wel. Polen Voor het eerst in het wereldkampi oenschap werden na afloop van de wedstrijd niet op grote schaal shirt jes geruild. Het duel tussen de Sow jet-Unie en Polen eindigde on beslist (0-0), waardoor Polen zich voor de halve finales plaatsten ten koste vande grote broer, Weinig Poolse spelers stelden prijs op eeri Russisch shirt. In Barcelona stonden 52.000 toe schouwers nagenoeg en massa achter de ploeg van trainer Pechniechek. Behalve de Russische coach Beskov koos natuurlijk ook de Poolse leider voor zekerheid, te meer daar de Po len „slechts" gelijk hoefden te spe len. Daardoor ontwikkelde de strijd zich meestal op het gebied tussen de twee kwantitatief sterke verdedigin gen. De Sowjets hadden een schijn baar overwicht, maar zij slaagden er toch geen moment in de Polen echt hun wil op te leggen. Er gebeurde ontstellend weinig voor de doelen van Mlynarczyk en Dassajev, maar desondanks bleef er een grimmige spanning heersen in het stadion van Barcelona. Smolarek weigerde pertinent een toegestoken hand van Borovski na een overtre ding''in een wedstrijd, waarin toe gestoken handen zeldzaamheid wa ren. Ook vielen er vijf gele kaarten, waarvan met name de tweede aan het adres van Boniek hard kan aan komen. Hierdoor zal de Poolse sterspeler de halve finale moeten missen. Ook Buncol kreeg bij de Po len een gele kaart, terwijl drie Rus-,, sen hetzelfde overkwam. De eindstanden in de tweede ronde: Groep A: Polen-België 3-0, België- Rusland 0-1; Rusland-Polen 0-0. Eindstand: Polen Rusland België 2 110 3-03 2 110 1-03 2 0 0 2 0-4 0 Groep B: Frankrijk-Oostenrijk 1-0; Oostenrijk-Noord-Ierland 2-2; Noord-Ierland-Frankrijk 1-4. Eindstand: Frankrijk Oostenrijk Noord-Ierland 2 2 0 0 5-1 4 2 0 112-31 2 0 113-61 MADRID, 2-7. Het voordeel dat de FIFA het land dat het toernooi om het wereldkampioenschap organiseert biedt, is niet onaanzienlijk. Op grond van ekonomische motieven diende Spanje tijdens de WK '82 zo ver mogelijk te ko men. Welwillendheid in de vorm van een gunstige loting en gerieflijke speel tijden zijn echter onvoldoende gebleken. Zelfs de helpende akties van diverse (zwakke) arbiters konden de ploeg van de getergde coach Santamaria niet red den. Nog wel wist Spanje via twee dubieuze strafschoppen drie punten te ver garen in de eerste ronde, waarna de ploeg door een beter doelsaldo dan de als ploeg veel betere Joegoslaven door mocht naar de tweede ronde. Bij het eerste optreden hierin in een vol stadion Santiago Bernabeu ging het Spaanse voet balelftal ten aanschouwe van een uitzinnige menigte genadeloos onderuit. Door een kleine overwinning van 2-1 hield West-Duitsland een kans op een plaats in de halve finales. Het lijkt echter aannemelijk, dat Engeland met voor het eerst Kevin Keegan in de ploeg maandagavond de lachende derde gaat worden als de ploeg van Ron Greenwood met een grotere marge wint van de inmiddels al ontluisterde Spanjaarden. De Duitsers bleven na de ope ningstreffer jagen op een hogere sco re om het voor Engeland zo moeilijk mogelijk te maken. De ijver werd be loond met een doelpunt van Klaus Fischer, maar vervolgens weer teniet gedaan door de fraaie tegentreffer van Zamora. Hierdoor hebben de En gelsen aan een simpele winst vol doende om de laatste vier te berei ken, omdat zij in de eerste fase van het toernooi een beter doelsaldo (6-1 tegen 6-3) bij elkaar hebben gescho ten. Spaanse furie In zijn vijfde wedstrijd, waarvan alleen het duel met Chili niet als mislukt kan worden beschouwd, speelde West-Duitsland uiterst gemo tiveerd. De matige vertoningen van de afge lopen twee weken en het gelijke spel (0-0) tegen Engeland had de ploeg van Jupp Derwall dan ook wel tot meer strijdbaarheid gedwongen. Tot het laatste kwartier was Spanje niet in staat de tegenstander enige niveau te bieden. Het losbreken van de Spaan se furie kwam duidelijk te laat en le verde niet meer dan een doelpunt op, een doelpunt evenwel, dat met name door de Engelsen als gejuich zal zijn begroet. De zeker in de eerste helft tegen werkende Italiaanse arbiter Casarin kon niet verhinderen dat West- Duitsland aanmerkelijk sterker was. Een door Rummenigge slim terugge schoven balletje schoof Littbarski naast, Briegel maakte niks van een bij uitzondering voor een overtre ding tegen Dremler toegekende vrije trap, maar vlak voor rust had Rum menigge vanuit dezelfde positie wel de goede richting te pakken. Met Reinders voor de al enkele dagen sukkelende Rummenigge was het in de vijfde minuut van de tweede helft wel raak. Een inzet van Dremmler kon nog door Arconada worden gekeerd, maar hij deponeerde de terugsprin gende bal voor de voeten van de at tent meegelopen Pierre Littbarski (een ontdekking van Rinus Michels). Luttele fragmenten van een sekonde later lag het leer achter de grabbelen de Spaanse slotman: 0-1. Een kwartier voor tijd besliste een nieuwe aktie van Dremmler het te weinig fascinerende duel. De mid denvelder speelde Fischer aan. Arco nada die net zijn doel had verlaten was in geen velden of wegen te be kennen, toen Fischer bedachtzaam de laatste Spaanse verdedigerpas- seerde en 0-2 op de borden bracht. Doorslaggevend Te laat besefte Spanje wat de ge volgen van een nederlaag zouden zijn. Niemand in het Spaanse team wist precies wat hij moest doen en hoe. Het ontbreken van een spelbepa- lende middenvelder was doorslagge vend voor de zwakte van het organi serende land. Zamora is zo stuurloos dat hij zijn eigen aanvallen vertraagt en als Quini of Junito even worden aangespeeld, zijn zij op wel erg sim pele wijze van de bal te zetten. Het enige gevaar ging uit van Santillana. die voor het eerst een kans kreeg van Santamaria. Ook de wisselspelers Lopez Ufarte en Sanchez zetten geen zoden aan de dijk. In de slotfase kreeg het zwakke Spaanse team een schrale troost, toen de mee opgerukte Zamora een voorzet vasn Santallana knap achter Tony Schumacher knikte: 1-2. Maandagavond is voor Spanje het toernooi verleden tijd als gedurende negentig minuten zal worden be paald wie ten koste van Spanje naar de laatste vier gaat. WENEN, 4-7. De vrouw, zoon en stiefmoeder van de overgelopen Rus sische schaakgrootmeester Viktor Kortsjnoi zijn zondag aangekomen in Wenen, waarmee een einde is geko men aan zes jaar strijd voor uitreisvi sum. Bella Kortsjnoi, haar zoon Igor en Kortsjnois stiefmoeder Rosa Fried man, arriveerden in de loop van de morgen met een aeroflotvlucht uit Leningrad. Wimbledontitels voor Navratilova en ijzersterke „Jimbo" Connors LONDEN, 4-7. Nadat Martina Na- vratilova zaterdagmiddag in een we liswaar aantrekkelijke partij Chris Lloyd-Evert had geklopt in de da mesfinale, maakte Jimmy Connors zondagmiddag het Wimbledon-toer- nooi alsnog tot een groots gebeuren door in een fascinerende finale af te rekenen met de huizenhoge favoriet John McEnroe. De finalepartij tussen Connors en McEnroe, sinds jaar en dag allesbe halve vrienden van elkaar, was van af de eerste tot de laatste slag (4 uur en een kwartier later) een happening van de eerste orde, die in 14.000 enthousiaste kijkers op centre-court doorlopend boeide. McEnroe won de eerste set met 6-3, maar in de tweede had Connors het antwoord voor han den via een gelijke uitslag. In de derde en vierde set herhaalde zich dit gebeuren (7-6, 6-7), waarna Connors in de beslissende set een service-doorbraak in de tweede ser- vicegame niet meer uit handen gaf en zodoende met 6-4 won. Acht jaar na dat Connors zijn eerste Wimbledonti- tel veroverde eiste de nu 29-jarige Amerikaan de tweede titel voor zich op. Samen met Peter Fleming ver loor John McEnroe ook de dub belspelfinale tegen Peter McNamara en Paul McNamee. Het dames enkelspel leverde een afgetekende zege op voor Martina Navratilova, ondanks het feit, dat Chris Evert de tweede set naar zich toe trok. De eerste set voltooide de genaturaliseerde Tsjechische in en kele minuten (6-1), waarna Chris Evert met 6-3 de tweede set pakte. De beslissende set leverde niet te veel problemen meer op voor Navratilo va, die samen met Pam Shriver ook de dubbelspeltitel veroverde op Ka- thy Jordan en Anne Smith. Advertentie DELFT. Milieu-organisaties in het stroomgebied van de Maas zullen in de tweede helft van deze maand ak tie gaan voeren tegen de nog steeds toenemende vervuiling van de rivier. De aktiviteiten zijn vooral gericht te gen de radio-aktieve besmetting van het Maaswater door de kerncentrales in Frankrijk en België. ROTTERDAM. De 63-jarige me vrouw H. Westdijk-Gilijamsen uit Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag in haar woonplaats om het leven gekomen toen zij met haar auto op de Doenkade over de kop sloeg. Over de oorzaak van het onge val is nog weinig bekend, aldus de Rotterdamse politie. KERKWERVE, 3-7. De seniorentitels van tennisvereniging WIK in Kerk werve zijn afgelopen zaterdag veroverd door Alexandria Gyarmathy bij de da mes en door Ruud Loggers bij de heren. Beiden wonnen hun finales in twee sets. Samen met Marieke Exoo trok Alexandra Gyarmathy in het dainesdub- bel aan het kortste eind tegen Gerda Minnaar en Maria van Strien, die over tuigend winnend uit de strijd kwam. Ruud Loggers won samen met Patrick Weynen het herendubbelspel van Ruud Weynen en Hans Boot al moesten zij wel de eerste set aan hun tegenstanders geven. Daarna kwamen zij echter niet meer in gevaar. Tussendoor pakte Alexandra Gyermathy ook nog de titel bij de dames junioren door Marieke Exoo te kloppen. De seniorentitel in het mixed dub belspel ging naar Gerda en Hans Minnaar, die afrekenden met Ruud Loggers en Pia Berrevoets (7-5, 6-3). In het heren juniorenkampioenschap pakte Patrick Weynen de eerste plaats door na een spannende finale af te rekenen met Dick Quartel. Pas via een tiebreak in de derde set kwam het kampioenschap van WIK bij Patrick Wyenen terecht. Bij de adspiranten won Mirjam Quartel de enkelspeltitel door over tuigend sterker te zijn dan Pia Berre voets. De heren adspirantentitel was voor Hans Minnaar, die Eelco Kou- wenberg ook nauwelijks een kans bood en via twee keer 6-1 winnend uit de strijd kwam Prijsuitreiking WIK-voorzitter Ton van der Tak reikte na afloop van de uitermate ge zellig verlopen klubkampioenschap- pen de prijzen uit aan de winnaars en de verslagenen. In zijn dankwoordje zwaaide hij veel lof toe aan de jeugdkommissie, de technische kommissie, de kantine- dienst en de scheidsrechters, die al len bergen werk verzetten om deze kampioenschappen tot een sukses te maken. Verder wenste hij de aan staande deelnemers in de strijd om de Zierikzee-bokaal veel sukses toe. De prijswinnaars móchten uit zijn handen een beker of een standaard in ontvangst nemen. De uitslagen van de klubkampi- oenschappen van tennisvereniging WIK, verspeeld op zaterdag 3 juli: Senioren, dames enkel: Alexandra Gyarmathy-Gerda Minnaar 7-6, 6-3; eindstand 1. Alexandra Gyarmathy; 2. Gerda Minnaar; 3. Marleen Vierge ver. Heren enkel: Ruud Loggers-Ronald Haze 6-1, 6-1; eindstand 1. Ruud Log gers; 2. Ronald Haze; 3. Ruud Wey nen. Dames dubbel: Gerda Min naar/Maria van Strien-Alexandra Gyarmathy/Marieke Exoo 6-1, 6-3; eindstand: 1. Maria van Strien/Ger- da Minnaar; 2. Alexandra Gyarma- thy/Marieke Exoo; 3. Marleen Vier- gever/Magda Benden. Heren dubbel: Ruud Loggers/Pa trick Weyen-Ruud Weynen/Hans Boot 3-6, 6-1, 6-1; eindstand: 1, Ruud Loggers/Patrick Weynen; 2. Ruud Wyenen/Hans Boot; 3. Ronald Haze/Hans Minnaar. Mixed dubbel: Gerda en Hans Minnaar-Ruud Loggers/Pia Berre voets 7-5, 6-3; eindstand: 1. Gerda en Hans Minnaar; 2. Ruud Loggers/Pia Berrevoets; 3. Maria van Strien/Ro- nald Haze. Junioren, dames enkel: Alexandra Gyarmathy-Marieke Exoo 6-2, 6-1; eindstand 1. Alexandra Gyarmathy; 2. Marieke Exoo; 3. Erika Berre voets. Heren enkel: Patrick Weyen-Dick Quartel 6-3, 3-6, 7-6; eindstand: 1. Pa trick Weynen; 2. Dick Quartel; 3. Sander van de Rijk. Adspiranten: dames en enkel: Mir jam Quartel-Arjanne Berrevoets 6-1, 6-0; eindstand: 1. Mirjam Quartel; 2. Arjanne Berrevoets; 3. Marianne Renden. Heren enkel: Hans Minnaar-Eelco Kouwenberg 6-1, 6-1; eindstand: 1. Hans Minnaar; 2. Eelco Kouwenberg; 3. Erik Goudswaard. Een aantal kampioenen van de Kerkwerfse tennisvereniging WIK op een rijtje: v.l n r. Patrick Weynen, Ruud Log gers. Mirjam Quartel. Gerda Minnaar. Hans Minnaar. Alexandra Gyarmathy. Hans Minnaar sr. en Maria van Strien. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6