deurloo mode Eerste mosselen van prima kwaliteit Scheidsrechter Rainea laat wedstrijd ontaarden in ordinaire schoppartij ERIC DE NOORMAN Italië klopt wereldkampioen (2-1) West-Duitsland en Engeland: goede wil, maar pover voetbal Vanavond beslissing zomeravondvoetbal Midzomertoernooi TC Westerschouwen Daniël Willems Grootse tafeltennishappening op 28 juli in Brouwershaven Achttien Nederlanders in Ronde van Frankrijk SV Ouwerkerk hield wandeltocht met 126 deelnemers Dressuurwedstrijden PPC Schouwen- Duiveland pantalons 79,- Visserij Olie besmeurt vissersnetten Geslaagden herexamen RSG Zierikzee 8 Advertentie BARCELONA, 30-6. Als de FIFA konsekwent is en men trekt de beleidslijn uit de eerste ronde van het wereldvoetbaltoernooi door, dan lijkt het zeker, dat ook de Roemeense scheidsrechter Rainea voor de verdere duur van het mondiale gebeuren in Spanje van de lijst van wedstrijdleider? wordt afge voerd. Rainea liet de wedstrijd tussen Italië en titelverdediger Argentinië on taarden in een ordinaire schoppartij, waarbij de Tifosi zich net iets meer ma nifesteerden dan de mannen van trainer Cesar Luis Menotti. Vijf gele kaarten en een rode waren het resultaat van het geheel. Drie van de gele kaarten wa ren het gevolg van praten tegen de arbiter. Rossi, Passarella en Maradona meenden er goed aan te doen Rainea enige verduidelijking te geven over wat de tegenstanders zoal tegen hen in het geweer riepen. De twee andere boekin gen kwamen op het konto van Mario Kempes en Claudio Gentile. Callego werd negen minuten voor het einde uit het veld gestuurd na een aanslag op Tardelli. Het optreden van de Italianen was zo ver buiten alle normen, dat zelfs coach Enzo Bearzot toegaf, dat zijn ploeg hard had gespeeld, maar pas nadat hij had gezegd, dat het een gro ve wedstrijd was geweest, vooral door toedoen van de tegenstander. Het gevecht, dat onder de dekmantel van de voetbalsport werd afgewerkt op het gras van het stadion Sarria voor 40.000 toeschouwers, werd over igens ingeleid door de Argentijnen. Daarover kan geen enkele twijfel bestaan. Callego, Tarantini en Ol- guin begonnen met hun gebruikelij ke portie schopwerk om te intimide- MADRID, 29-6. De goede wil was aanwezig. Zowel bij West-Duitsland als bij Engeland als bij de 80.000 kij kers in het stadion Santiago Berna- beu. Engeland en West-Duitsland zijn in hun eerste wedstrijd voor het tweede ronde van het toernooi om het wereldkampioenschap niet aan doelpunten toegekomen. De Engel sen kwamen wel in de buurt van een treffer, maar zij misten de fantasie de Westduitse verdedigingsfuikt te ontwijken. De Duitsers kwamen af gezien van de laatste tien minuten ei genlijk ergens. Toen was het echter ook bijna raak. Vanuit de tweede lijn mikte Rummenigge keihard op de lat boven doelman Shilton. Het 0-0 gelijke spel is in het nadeel van West-Duitsland. In haar ondoor grondelijke wijsheid heeft de FIFA besloten de wedstrijd te afficheren als West-Duitsland-Engeland. Bij een puntendeling moet de eerstgenoemde ploeg vrijdag weer optreden. De Duitsers zijn dus de klos. Over drie dagen heet de tegenstander in de Ma- drileense hitte Spanje, dat een week rust was gegund. Ook de Engelsen mogen nu een week uitrusten alvo rens tegen het gastland te moeten op draven. Dat zal prima uitkomen voor de ploeg van Greenwood, die vorige week tegen Koeweit eveneens een snipperdag opnam. ZIERIKZEE, 30-6. In de zomera- vondvoetbalkompetitie van het ray on Zierikzee hebben de Zierikzee ve teranen dinsdagavond te Seroosker- ke de belangrijke ontmoeting tegen Toren Boys in een 3-0 overwinning weten om te zetten. Terwijl Toren Boys door deze nederlaag is uitge schakeld hebben de Zierikzee vetera nen de kansen op de titel nog altijd in eigen hand gehouden. Vanavond (donderdag) valt te Mid- delhamis in het treffen tussen Her- nesseroord en de Zierikzee veteranen de beslissing. Hemesseroord, dat eerder te Zie rikzee met 2-1 van de veteranen wist te winnen, gaat hierbij met de beste papieren van start daar het één winstpuntje meer heeft waardoor het reeds aan een puntenverdeling ge noeg heeft om beslag op de titel te leggen. De woensdagavond gespeelde ont moeting tussen Zeelandia en D.S.V. eindigde in een 3-0 overwinning voor het Zierikzeese team waarmee het D.S.V. op de ranglijst kon passeren. BURGH-HAAMSTEDE, 28-6. De Tennisklub Westerschouwen hield het afgelopen weekeinde een midzo mertoernooi waaraan meer dan 50 le den deelnamen. Zij betwistten el kaar in 3 afdelingen die naar sterkte waren ingedeeld. In groep A. werd Paul Coehoorn met 23 pnt. winnaar met Marcel van de Berge als tweede, eveneens met 23 punten. Bij de da mes won Jeanet Buijck met 18 pnt. en Anneke Cok sr. werd met 17 pnt. tweede. Groep B werd gewonnen door Arend van de Akker sr., die 17 pnt vergaarde. Hij werd gevolgd door Dick Cok met 16 pnt. De B-dames had Astrid Roda als winnares met 20 pnt en Loes de Bruine behaalde 16 pnt en werd tweede. In de C-groep zegevierde Oscar Boom met 19 pnt. Ger Kruithof werd tweed emet 16 pnt. Bij de dames werd Robert Jan Bom (ingevallen) eerste met 21 pnt en Lieset Boom volgde als tweede met 16 pnt. Na afloop reikte voorzitter Peter Kleijn de prijzen uit en roemde het sportieve gedrag der deelnemers. Na mens iedereen dankte Arend van de Akker Peter en en Anneke Kleijn voor de organisatie. Er werd gespeeld volgens het 7-games systeem. Belachelijk Rainea liet op dat moment de kan sen voorbij gaan om te tonen, dat zui ver voetbal voor hem een hoofdzaak was. Hij deed niets. Zijn eerste reak- tie kwam pas, toen Rossie zich kwam beklagen over een bijna-doodschop die Tarantini aan Tardelli had uitge deeld. Het kostte Rossi als eerste geel, maar het hielp het slachtoffer toch enigszins, want Kempes kreeg voor eenzelfde vergrijp, opnieuw op Tar delli, wel een kaart. Werkelijk bela chelijk maakte de Roemeen zich met de boeking voor Maradona. Deze meende terecht recht te hebben op een keer zich in opperste veront waardiging tot de scheidsrechter te wenen na een brok geweld van Clau dio Gentile. De taktiek, voor Argentinië een middel, voor de Italianen het doel, leidde voor rust tot een duidelijk Ar gentijns overwicht. Iets wat coach Bearzot wenste tegen te spreken. Als Rainea zijn werk evenwel naar beho ren had gedaan, dan zou Gentile zijn grootste gevaar, Maradona, niet heb ben kunnen beteugelen. Bovendien speelde de 40-jarige doelman Dino Zoff een schitterende partij met een aantal fenomenale reddingen. De doelpuntloze eerste helft deed.de Ar gentijnen enig onrecht, maar verleid de hen wel tot nonchaj^nee aan het begin van de tweede période. Grazia- ni en Tardelli zetten Fillol aan het werk. Tardelli plaatste hem in de tiende minuut, na een vloeiende ak- tie van Oraili en Antognoni, zelfs voor een probleem dat hij niet kon oplossen. Mogelijkheden Argentinië moest, met die achter stand nog aanvallender gaan spelen. Ardiles probeerde opnieuw plannen te ontdekken om door de donker blauwe muur voor Zoff te komen. Het lukte hem niet omdat zijn ploeggenoten zelf de speelruimte be perkten door konsekwent door het midden te spelen, waar Maradona dan wel al zijn vaardigheid inbracht, maar Gentile ook het komplete skala van overtredingen in de strijd wierp. Niettemin waren een vrije trap van Maradona op de paal en een kopbal van Passarella tegen de lat aanwij zingen dat er nog meer mogelijkhe den waren voor de wereldkampioen. Zege - KRUISHOUTEM, 30-6. In het Bel gische Kruishoutem werd een wedstrijd voor profs verreden waaraan ook werd deelgenomen door een aantal renners welke dit weekend in de Tour de France zullen starten. De wedstrijd leverde de zes de seizoenzege op voor de kopman van Sunair-Colnago Daniël Willems die in de eindsprint zijn vier mede vluchters klopte. Adrie van der Poel won met een achterstand van 1.25 minuut de sp ring van het peloton waarmee hij de 5e plaats bezette. In dezelfde tijd als Van der Poel eindigde Hennie Kui per op de 12e plaats. De uitslag: 1. Daniël Willems de 135 km in 3.13 uur; 2. Etienne de Wilde; 3. Etienne van der Helst; 4. Hans Dhae- se; 5. Adrie van der Poel (Ned.) op 1.25; 6. Bert van Ende; 7. Jan Bo- gaert; 8. Willy Tairlinck; 9. Mare Goossens; 10. Walter Planckaert; 12. Hennie Kuiper (Ned.). BROUWERSHAVEN, 30-6. Op woensdag 28 juli organiseert de Zie rikzeese tafeltennisvereniging Seal- dina in de jachtwinterberging van de Gebr. Van Ast in Brouwershaven een kolossaal tafeltennistoernooi voor rekreanten., Vanaf 10.00 uur kunnen ongeveer 450 tafeltennisliefhebbers naar har telust een balletje slaan op een van de zestig tafels, die In de grote hal worden neergezet. Die overtuiging leidde ertoe dat al le voorzichtigheid over boord werd gezet en de Italianen counterden knap. Rossi werd in zo'n aktie de aanstichter van de tweede treffer, die Cabrini tenslotte inschoot. Er restten de Argentijnen nog 23 minu ten om de achterstand van 0-2 weg te werken. Zij slaagden slechts half, ze ven minuten voor tijd, door Passarel la. In dezelfde fase kreeg Callego een rode kaart wegens natrappen van Conti. Hiermee was de wedstrijd af gelopen. Argentinië wist zich ge klopt door een ploeg, die geen fat soensnormen in acht wilde nemen en die van de scheidsrechter vrijwel al les mocht, wat volgens de spelregels strikt verboden is. ZIERIKZEE, 1-7. Achttien Neder- landse renners zullen morgen in het Zwitserse Basel starten in de 69e Tour de France welke met de proloog meegerekend 22 etappes telt met een totale afstand van 3500 km. De Nederlanders zullen in de vol gende ploegen rijden. Raleigh: Ger- rie Knetemann, Jan Raas, Johan van de Velde, Henk Lubberding, Leo van Vliet, Gerard Veldschoten en Ad Wij- nands. Daf-Trucks: Hènnie Kuiper, Bert Oosterbosch, Adrie van de Poel en Peter Zijerveld. Wickes-Splendor: Johnnu Broers en Jos Schipper. Capri-Sonne: Theo de Rooy en Pe ter Winnen. Vermeer-Thys: Adrie van Houwe- lingen en Jan van Houwelingen. Coop-Mercier: Joop Zoetemelk. OUWERKERK, 26-6. De sportvere- niging Ouwerkerk organiseerde za terdagmiddag een wandeltocht, waaraan 126 wandelaars hun mede werking verleenden. Van dit aantal durfden er 20 de lange tocht over 15 kilometer aan. De overigen, met uit zondering van de kleuters, die 5 kilo meter wandelden, moesten 8 kilome ter verhapstukken. De route van de wandeltocht voer de via diverse straten van de kern Ouwerkerk door het prachtige ge bied van Staatsbosbeheer, het park Silvatershoeve en terug naar Ouwer kerk. De wandelaars werden verge zeld door de plaatselijke fanfare „Nieuw Leven". De Ouwerkerkse wandeltocht vier de zijn twaalfde editie, maar werd voor de eerste keer in de avonduren verlopen, hetgeen blijkbaar een posi tieve aantrekkingskracht had op wandelaars van buiten Ouwerkerk. Onder de 126 deelnemers was Jeanet- te van den Hamer topskoorster met negen gelopen tochten. Verder waren er een flink aantal deelnemers en deelneemster die hun achtste afleve ring beleefden. De tocht werd verlo pen in een fijne sfeer en prachtig weer vergezelde de twaalfde Ouwer kerkse wandeltocht. BRUINISSE, 30-6. Aanstaande za terdag 3 juli worden op de terreinen van Ruitersportcentrum De Koren zolder in Bruinisse dressuurwedstrij den voor paarden gehouden. De orga nisatie is in handen van de PPC Schouwen-Duiveland. De wedstrijden worden gehouden vanaf 10.00 uur en er wordt begonnen met de B-klasse. Hierna komen ook de L- en M-kombinaties aan de beurt. Zoals het er nu uitziet zullen er be hoorlijk wat paarden met ruiters en amazones in Bruinisse aan de start komen. Op 25 juli komen de spring- wedstrijden aan de beurt op dezelfde plaats. machine wasbaar! Nieuwe seizoen begonnen BRUINISSE/ZIERIKZEE, 1-7. Afgelopen maandag begon officieel het nieu we mosselseizoen, maar op die dag was er nog geen aanvoer. Dit was in be scheiden mate wel het geval op dinsdag 29 juni toen drie partijen werden aan gevoerd, twee uit Zeeland en één van de Waddenzee. De Noordzeevissers, vooral die om de Zuid, ondervinden veel hinder van de olie, die onlangs ook de stranden van Schouwen-Duiveland en Goeree- Overflakkee verontreinigde. Het olie- bestrijdingsvaartuig van Rijkswater staat heeft de olie bespoten, waardoor deze naar de zeebodem zakt De vis sers krijgen de olie in hun netten, die daardoor ongeschikt raken voor de vangst De vissers kunnen wel de scha de claimen via het Visserijschap. De handel was toen blijkbaar zeer voorzichtig, want de prijzen waar voor deze mosselen werden verkocht lagen maar weinig boven de mini mumprijs. Dat veranderde woensdag, toen 26 partijen werden geveild. Door de handel die zich de komende veertien dagen moet bevoorraden, werd fors ingeschreven, waardoor prijzen uit de bus kwamen, die men niet had verwacht. Vlotte start Alles werkte dit jaar mee voor een vlotte start van het nieuwe mossel seizoen: het weer is koel en de kwali teit van de mosselen is uitstekend, met een hoog vleesgewicht. Het me rendeel van de mosselkwekers was bereid om van de eerste week af aan de levering deel te nemen. Want na de 26 ladingen, die woensdag werden verhandeld, verwacht men voor don derdag 1 juli nog 35 schepen. Er is slechts één klein euvel, dat overigens niet de kwaliteit beïn vloedt en dat is het feit dat bij veel mosselen de schelp met een aantal zeepokken is bezet, waardoor de mossel wat minder goed oogt. Op maandag 12 juli zal de mossel weer overal verkrijgbaar zijn. In de tijd die ligt tussen de levering aan de handel en de levering van de handel aan de viswinkels of de restaurants moet de mossel nog enke- UTRECHT. De Nederlandse vrijge vestigde fysiotherapeuten zullen massaal protesteren tegen het opzeg gen van de overeenkomsten met de ziekenfondsen. In de afgelopen week kregen alle fysiotherapeuten die een samenwerkingsovereenkomst heb ben met een ziekenfonds een brief in de bus waarin dat kontrakt met in gang van 1 januari 1983 wordt opge zegd. NIJMEGEN. Minister Max Rood van binnenlandse zaken wil de in spraakmogelijkheden van gemeente raden en provinciale staten bij de be noeming van burgemeester en kom- missarissen der koningin verruimen. De bewindsman wil onder meer een indringender adviesrecht voor de vertegenwoordigers van de bevol king, hetgeen volgens hem overigens niet mag leiden tot meebeslissings- recht ZIERIKZEE, 1-7. Eenentwintig kandidaten zijn na het herexamen geslaagd voor het MAVO, HAVO of Atheneum aan de Rijksscholenge meenschap Professor Zeeman. Atheneum Wim Borsje, Scharendijke Havo Jos van Ast, Zonnemaire; Jurgen Ensing, Zierikzee; Karin Peute, Zie rikzee; Astrid Vink, Zierikzee; Ge- trud Vogel, Zierikzee; René Flohil, Scharendijke; Jan van de Velde, Re- nesse; Arie van der Maas, Ooster- land; Jaap de Reus, Nieuwerkerk. Mavo Marco van den Berg, Zierikzee; Liesbeht Kort, Zierikzee; Jos Nijs- sen, Zierikzee; Erik Beije, Ooster land; Jolanda Meerman, Oosterland; Ronald Waasdorp, Oosterland; Wil- fra Bruynzeel, Noordgouwe; Elien Hagesteijn, Noordgouwe; Conny Wit te, Dreischor; Petra van Herpen, Westenschouwen; Saskia Zandijk, Nieuwerkerk. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 6 april 1982 Uien Op auto geleverd, direkt rooien, droog-gesorteerd gewicht 20 tot 22 cent per kg. Droog- en sorteerkosten voor rekening koper. Exklusief b.t.w. Hooi en stro (nieuwe oogst) v Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi, eerste kwaliteit, 275,— - 290,dijkhooi, eerste kwaliteit, 225,270,—; Verregend weide en dijkhooi, vanaf 150,—; Luzeme- hooi 310,— - 330,—. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 30-6. Aanvoer: totaal 7594, runderen 2245, graskalveren 188, vette kalveren 27, nuchtere kal veren 2094, schapen 692, lammeren 1521, geiten 43, slachtvarkens 784, slachtrunderen 1183. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2250 - 3250; guiste koeien 1700 - 2250; kalfvaarzen roodbont 2950 - 3150; zwartbont 2050 - 2700; klamvaarzen 1700 - 2300; guiste vaarzen 1650 - 2250; pinken 700 - 1425; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 280 - 605; zwartbont 250 - 500; weidescha- pen 100-/ 180; weidelammeren 80- 160; vette schapen 140 - 220; vet te lammeren 130 - 220. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,40 - 9,00, 2e 7,75 - 8,40; vaarzen le 8,30 - 9,15, 2e 7,70 - 8,30; koeien le 8,30 - 9,10, 2e 7,55 - 8,30, 3e 7,20 - 7,55; worstkoeien 5,95 - 7,30; dikbillen boven notering 9,00 - 13,50. Prijzen per kilogram levend ge wicht: Vette kalveren le 6,30 - 6,45, 2e 6,15 - 6,30, 3e 5,50 -ƒ 6,15; slachtzeugen le 3,15 - 3,25, 2e 3,05 - 3,15, 3e 2,50 - 3,05. Overzicht: melk- en kalfkoeien: le dagen op de verwaterplaatsen voor de wal van Yerseke doorbren gen, om een zandvrij produkt te ga randeren. aanvoer gelijk, handel rustig, en prij zen lager; guiste koeien: aanvoer kleiner, handel lui, en prijzen lager; graskalveren: aanvoer kleiner, han del rustig, en prijzen gelijk; vette kalveren: aanvoer kleiner, handel vlot, en prijzen hoger; nuchtere kal veren: aanvoer groter, handel vlot, en prijzen hoger; schapen en lamme ren: aanvoer groter, handel traag, en prijzen lager; slachtvee: aanvoer ge lijk, handel stieren vlotter, koeien mindervlot, en prijzen hoger en koei en lager; slachtzeugen: aanvoer ge lijk, handel lui, en prijzen gelijk. SCHEEPVAART Acmaea, 29-6 225 west Antofagasta naar Valparaiso Acteon, 29-6 T.A. Str. Malakka Nedlloyd Dejima, 29-6 van Port Ke- lang naar Singapore Nedlloyd Rockanje, 29-6 te New York Zafra, 30-6 te Teesport KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Schoonrewoerd: D. C. Floor, Wekerom; te Sassenheim (toez.): G. H. N. Germans, Vijfhuizen; te Woerden: P. Nap, Varik en Hees- selt; te Woudrichem: G. K. Korpo raal, Krimpen a.d. Lek; te Vreeland: J. J. van der Wal, Arum en Kimswerd (part-time). Aangenomen naar Woudsend: R. Reitsma, Anjum (part-time); naar Drachten (nieuwe predikantsplaats): D. Penninkhof, Well-Ammerzoden; naar Harderwijk-Ermelo (zieken huispastor Boerhaave-Salem zieken huis): B. M. Meijndert, Voorthuizen. Bedankt voor Kampen: R. Holwer- da, Apeldoorn; voor Bemmel de be noeming tot pastoraal medewerker: W. Th. Hollart, pastoraal medewer ker te Marum, nadere beslissing; voor Baam: R. E. da Costa, Wolp- haartsdijk. Gereformeerde Kerken Beroepen te Rotterdam-Zuidwijk: drs. C. Corporaal, Onstwedde. Aangenomen naar Drachten: J. G. Arensman, Meppel; naar Woubrugge: M. J. Aalders, kand., Amsterdam. Beroepbaarstelling: M. J. Aalders, Deurloostraat 77 1078 HV Amsterdam; M. de Geus, Smidsweg 10a, 3273 LK Westmaas; M. Kroon, Staringlaan 84, 3651 RD Papen- drecht. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Aangenomen naar Vollenhove-Ka- doelen: A. van der Sloot, Pemis. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Nieuwpoort: A. van Heteren, Werkendam. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Krabbendijke en te Oosterland: G. Mouw, kand., Elspeet; te Temeuzen: M. Mondria, Waardenburg. Aangenomen naar Genemuiden: G. Mouw, kand., Elspeet, die bedankte voor: Aalst, Alblasserdam, Bame- veld, Boskoop, Brakel, Gouda, Goudswaard, Hoogeveen, Hoogvliet, Kapelle-Biezelinge, Katwijk aan Zee, Krabbendijke, Leerdam, Melis sant, Nijkerk, Oosterland, Oud- Beijerland, Oudemirdum, Rotter dam-West, Rotterdam-IJsselmonde, Rijssen-Zuid, Scherpenisse, Scher- penzeel, Werkendam en Zwijndrecht. Beroepen te Oosterland Deze week werd kandidaat G. Mouw uit Elspeet beroepen tot predi kant van de Gereformeerde Gemeen te te Oosterland, die inmiddels ook heeft bedankt. De onwillige held De inschrijving voor het toernooi bedraagt vijf gulden per persoon, maar er moet van te voren worden in geschreven. Dit kan gebeuren via voorgedrukte enveloppen, die op de meeste campings op Schouwen-Dui veland en op alle WV-kantoren op het voormalige eiland verkrijgbaar zijn. Liefhebbers voor deze happe ning, die in zijn aard zijns gelijke plet kent op Schouwen-Duiveland dienen in te schrijven voor 26 juli. 3U. Dag na dag slaan Eric en zijn tien krijgers het wassen van het water gade en naarmate het hoger komt, stijgt ook hun stemming. Het gaat welhaast boven verwachting. In de heu vels rond de kleine vallei heeft de Noorman maar twee plaatsen kunnen ontdekken, waar door het water zou kunnen ontsnappen en deze zijn stevig gedicht. Om niet de aandacht te trekken van de be woners van de burcht, heeft de Noorman er vanaf gezien om bomen te kappen voor de dam, zelfs al is het niet waarschijnlijk, dat men op de burcht, van deze grote afstand, iets daarvan zou horen, maar het is beter geen en kel risiko te nemen. Ze hebben zich bediend van omgevallen bomen en takkebossen, waar van deze woeste streek meer dan genoeg heeft en de dammen daarna verzwaard met grote brokken steen en aarde verstevigd. Tot op heden houden de dammen zich goed, maar hoe hoger het water komt, hoe meer het erop aan komt. Met een tevreden knikje staart de Noorman naar de regen, die bijna dagelijks valt. De bewoners van de burcht hebben ken nelijk nog geen argwaan, hoewel de vallei langzamerhand aardig het aanzien van een moeras begint te krijgen. Tristans krijgsbende is er inderdaad in geslaagd, een groot deel van Agars leger over de heuvels te lokken en Eric wordt regelmatig op de hoogte gehouden door boodschappers, die gelukkig gunstige berichten brachten. Er staat nu ongeveer anderhalve voet water in de vallei. Voor alle zekerheid heeft Eric zijn manschappen over de drie dammen verdeeld, om deze te verdedigen, mocht Agars krijgers op onderzoek uitsturen. Hij begint zich te ver bazen, dat de burchtbewoners nog steeds niets ondernomen hebben, als een van zijn metgezel len op een nacht gejaagd van een kleine in- spektietocht terugkeert. „Krijgers verlaten de burcht", fluistert hij, „zie daar ."De Noorman fluit tussen de tan den. Zou Agar in het geheim pogen te vluch ten? „Snel erheen!"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8