Flakkeese ploegen aanwinst voor kompetitie in Zuid I deurloo mode Atletiekvereniging Delta Sport organiseert vijfde Singelloop Deltaweek '82 onder wisselende weersomstandigheden van start NTVV en SNS J eugd voetballers voor nationale selektie composés 298,— Cees Stouten met Tornado naar 138 punten in dressuur Op dinsdag 6 juli Schouwse Ruiters op CH Oud-Beijerland ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 1 juli 1982 Nr. 23139 Advertentie ZIERIKZEE, 27-6. De opmerkelijkste verandering in de kompetitie indeling voor het seizoen 1982-1983 in het KNVB-voetbal is de toevoeging van twee verenigingen van Goeree-Overflakkee. NTVV uit Nieuwe Tonge gaat meedraaien in de derde klasse B van het zondagvoetbal en SNS uit Stad aan 't Haringvliet maakt deel uit van de zaterdagse vierde klas, waarin ook Mevo uit Zierikzee en het Nieuwerkerkse SKNWK zitten. Verder is ook opmerke lijk, dat in de tweede klas van het zaterdagvoetbal RVVH uit Ridderkerk is verdwenen, terwijl ASWH uit Hendrik Ido Ambacht de plaats komt innemen. Nieuw in deze klas met onder andere Bruse Boys zijn verder de SC Everstein uit Hagestein Everdingen en Oostkapelle, de ploeg van Jan Meulmeester. Het zal in de tweede klasse B on getwijfeld een bijzonder spannende kompetitie gaan worden met vijf Zuid-Hollandse ploegen (ASWH, Oranje Wit, SC Everstein, SHO en Altena), vijf Zeeuwse formatie's (Bruse Boys, WHS, Oostkapelle, AZVV en Arnemuiden) en drie Bra bantse ploegen (SSC'55, NEO'25 en Good Luck). Extra spannend wordt het natuurlijk door de versterkte promotie, die aan het eind van het seizoen wacht. In plaats van één pro moveren er namelijk drie ploegen naar de eerste klas, omdat de KNVB heeft besloten de huidige twee eersteklassen uit te breiden tot drie. Gegadigden aanwijzen voor deze drie te verdelen promotieplaatsen lijkt ondoenlijk, maar ASWH lijkt toch zeker een van de voornaamste kandidaten. Verder is van het Zeeuwse vijftal Oostkapelle een ern stig kandidaat, maar ook Bruse Boys kan hoge ogen gooien. Met de eer zuchtige nieuwe trainer Jan Engle- bert kunnen de Bruënaren het bijzon der ver brengen. Een voorzichtige blik terug op het voorbije seizoen verstevigt deze konstatering nog aanmerkelijk. Als de kombinatie ploeg/trainer gewoon goed was ge weest had Bruse Boys zelfs het afge lopen seizoen al een serieuze gooi naar de titel kunnen doen. Het ge brek aan wederzijds vertrouwen gooide in dit opzicht roet in het eten, doordat op onbegrijpelijke momen ten punten werden verspeeld. Uitbreiding Vele jaren ijverde Meeuwen- voorzitter Izaak Ovaa voor uitbrei ding van de derde klas B. Lang leek hij zijn zin niet te krijgen. Tot voor een jaar geleden speelden slechts tien ploegen in deze klas. Het vorig jaar werden het er elf en warempel, net nu de Zoutelandse ploeg zelf uit de derde klas is gede gradeerd heeft de KNVB de smeek bede gehonoreerd door het Flakkee se NTTV uit Nieuwe Tonge aan de twee Brabantse ploegen (BWR en Dinteloord) en de negen Zeeuwse ploegen (Hoek, Kapelle, Kloetinge, Krabbendijke, Serooskerke, Terneu- zense Boys, Tholense Boys, Wemel- dinge en Zaamslag) toe te voegen. In de vierde klasse A ook een Flak keese nieuwkomer: SNS uit Stad aan 't Haringvliet. Van de overige elf ploegen komt er een uit Brabant (Klundert), terwijl het overige tien tal uit het Zeeuwse land afkomstig is. De beide Schouwen-Duivelandse ploegen Mevo en SKNWK hebben in dat opzicht gezelschap van de nieuw komers SPS uit Poortvliet en Veere, die beide uit het afdelingsvoetbal ko men en nieuwkomer De Meeuwen, die het voorbije seizoen vanaf de eerste ronde de rode lantaarn torste in de derde klas. Verder maken de zittenblijvers Nieuwdorp, Nieuw- land, Smerdiek, Wolphaartsdijk en Yerseke deel uit van de nieuwe vier de klas. De indeling van SNS in de vierde klasse A van het distrikt Zuid I is bij het bestuur van de Flakkeese ploeg als een donderslag bij heldere hemel gekomen. ,,Wij zijn op zich wel blij met de indeling bij de Zeeuwse ploe gen", vertelt Ko Visser, bestuurslid en elftalleider van SNS, „maar er zit een speciaal verhaal achter deze in deling. Daar zijn wij van overtuigd. De KNVB heeft ons hiermee laten merken, dat wij als kleine vereni ging wel even onze zin kunnen krij gen, maar dat de grote KNVB het als het puntje bij paaltje komt toch voor het zeggen heeft". Problemen Tijdens de enkele weken geleden besloten kompetitie heeft SNS aar dig wat problemen gehad met de KNVB. „De problemen begonnen, toen een kompetitiewedstrijd in Stad aan 't Haringvliet gestaakt moest worden", vertelt Ko Visser. „Alexandria uit Rotterdam mocht 25 minuten voor tijd bij een 0-2 voor sprong voor de Rotterdammers een vrije trap nemen, toen een van de Rotterdammers naar voren stapte en een speler van ons in het gezicht be gon te spugen en te slaan. Onze speler nam met name het spugen niet en haalde zijn gram, waarna de scheids rechter eerst onze speler en daarna de Rotterdammer uit het veld stuurde. Dit viel elders weer niet in goede aar de, waarna het eigenlijk ontaardde in een massale schop- en trekpartij, waarop de wedstrijd werd gestaakt". Tien weken later ontving SNS van de KNVB het bericht, dat de ploeg was beboet met twee wedstrijdpun- ten in mindering en 200,— boete. De wedstrijd zou nog wel moeten wor den uitgespeeld. „In die nog resteren de 25 minuten bouwden wij de 0-2 achterstand alsnog om in een 2-2 ge lijkspel", vervolgt Visser. „Maar wat gebeurt er nu. Er eindigen aan vankelijk vier ploegen op de voor laatste plaats met ieder 19 punten, maar omdat wij alsnog een punt bij halen in dat stukje wedstrijd komt SNS op 20 punten. Toen stond daar echter nog die straf van twee punten in mindering, waardoor wij op 18 zouden uitkomen en dus als tweede ploeg zouden degraderen". Dit nu vond het SNS-bestuur te gek .en men tekende beroep aan, zonder resultaat, maar na in hoger beroep te zijn gegaan werden de punten in min dering kwijt gescholden, zodat de de gradatie niet doorging en drie andere ploegen om de vrijgekomen tweede degradatieplaats zouden moeten strijden. Dit werd uiteindeijk Satel liet uit Rotterdam, maar wat schertst ieders verbazing als de KNVB besluit om het aantal degradanten op dat moment terug te draaien van twee naar een, waardoor de Rotter dammers toch in de vierde klas mochten blijven, maar de klas wel een ploeg te groot werd. „Dit nu is de reden, dat wij naar Zuid I zijn verhuisd", merkt Visser nog op. „Louter en alleen, omdat de KNVB zo nodig nog even na moet trappen naar een kleine vereniging. Dat wij onze reiskosten met grote sprongen vooruit zien gaan doet hen niks. Maar nogmaals: sportief gezien zien we het wel zitten". Zierikzee In de tweede klas van het zondag voetbal, waarin drie Zeeuwse ploe gen mee gaan draaien (Middelburg, Vlissingen en Sluiskil) komen als Brabantse nieuwkomers Haarsteeg en WVO Oosterhout. De klas wordt gekompleteerd door Dosko, Allian ce, Berkdijk, Internos, Madese Boys, NOAD en Virtus. In de derde klasse D, waarin Zie rikzee uitkomt komen het volgend seizoen ook drie nieuwe ploegen in aktie. SC Gastel komt weer terug na een seizoen in de volledige Brabantse derde klas te hebben meegedraaid en Brabants is ook nieuwkomer Roosendaal. Een verre reis komt er voor de formatie van Bas de Zeeuw ook bij in Zeeuws-Vlaanderen. Ria Westdorpe werd kampioen in de vier de klasse H en mag nu Sluiskil gaan vervangen in de derde klas. De klas wordt vol gemaakt door BSC, Divo en Steenbergen (alle Brabant) en de Zeeuwse ploegen Breskens, Goes, Jong Ambon, RCS en Steen. ZIERIKZEE, 28-6. Twee Schouwen- Duivelandse jeugdvoetballers kre gen een dezer dagen een uitnodiging in de bus voor de selektie van 27 B-en C-junioren voor het jeugdplaiï. Bondscoach Bert van Lingen kan in september via selektiewedstrijd de definitieve ploegen vaststellen. In de selektie van 13- en 14-jarig.en (C-junioren) kreeg Peter van Vossen van W Zierikzee een uitnodiging, terwijl Adrie Visser van de VV Brou wershaven (aan het begin van het nieuwe seizoen VV Zierikzee) bij de B-junioren van 15- en 16 jaar werd verkozen. HET VERSCHIL TUSSEN KLEURLOOSHEID OF 'N ZELFBEWUSTE UITSTRALING. de laatste van Gils HET VERSCHIL. Mol 5-7, Zierikzee KLUNDERT, 27-6. Tijdens de hippische week in Klundert heeft Cees Stou ten met zijn paard Tornado een voortreffelijke prestatie geleverd in de dres suur. De Schouwse Ruiter kreeg van de jury maar liefst 138 punten toebe deeld, hetgeen hem tevens de eerste prijs opleverde. Ook in het springen kwam de kombinatie goed uit de verf. Dankzij een enkele springfout behaal de Stouten in zijn eerste optreden in de L-klasse zijn eerste winstpunt, het geen natuurlijk perspektief biedt voor de toekomst. DEN HAAG. De vier grote steden krijgen meer zeggenschap over de hulpverlening aan drugsverslaafden door de consultatiebureau's voor al- kohol en drug's (CAD's). Het doel van dit experimet, dat vier jaar zal duren, is om de gemeenten meer mo gelijkheden te geven een eigen hulp- verleningsbeleid te voeren. Een andere Schouwse Ruiter, Kees Struyck viel in Klundert zelfs twee keer in de prijzen. In de L2-dressuur behaalde hij met 115 punten een der de prijs, terwijl Struyck met zijn paard Jonker bij het springen in de L-klasse met een springfout de ze vende prijs behaalde. Jan van der Bijl van Westelijk Schouwen en In- grid Krabbe van de Schouwse Rui ters leverden eveneens een goede prestatie. Met Osgar kwam Ingrid Krabbe tot 124 punten en een derde prijs, terwijl Jan van der Bijl met Scoobidoo 123 punten totaliseerde, hetgeen hem een vierde prijs oplever de. Beide kombinaties kwamen uit in de M-klasse. Omdat zowel Ingrid Krabbe als Jan van der Bijl een winstpunt in- kasseerde promoveren beiden naar de M2-klasse. Ook Jori Verburg (sinds kort eigenlijk Jori van der Bijl-Verburg) was in Klundert van de partij. Ondanks het feit, dat de ama zone van Westelijk Schouwen met 117 punten niet in de prijzen viel in de klasse Z, betekende de zevende plaats voor haar een uitstekende prestatie in een veld van 25 deelne mers. Jori Verburg vormde natuur lijk weer een ijzersterke kombinatie met Rapid. Dag van het paard Het afgelopen weekeinde werd in Serooskerke ook weer de traditione le Zeeuwse dag van het paard gehou den, waarvan ondanks het slechte weer duizenden getuige waren. Een van de grootste trekpleisters was zonder twijfel een 23-span werk paarden, in de volksmond Belgen ge heten. Tijdens de wedstrijden kwa men de menners van de Schouwse Ruiters in aktie. Vader Anton Hanse ZIERIKZEE, 30-6. Op dinsdag 6 juli organiseert atletiekvereniging Delta Sport uit Zierikzee voor de vyfde keer de Singelloop door de binnenstad en over de singels van Zierikzee. Het is een sportevenement voor zowel rekreatie- lopers (of trimmers) als wedstrijdlopers. De eerste. Singelloop in 1978 trok ongeveer honderd deelnemers, maar het vorig jaar was dit aantal al opgelopen tot ruim boven de twee honderd, hetgeen een vingerwijzing is naar de popularisering van het rekreatieve atletiek bedrijven. Vooral de trimmers nemen een be langrijk deel van het aantal inschrij vingen voor hun rekening. De start van de trimloop is om 19.00 uur bij Hotel- Restaurant Mondragon op de Oude Haven. Men kan op dezelfde dag van 18.00 tot 19.00 uur inschrijven in de Concertzaal aan de Paardenstraat Er bestaat ook een mogelijkheid tot voor inschrijving. Dit kan gebeuren bij het VW-kantoor aan het Havenpark. Hier kunnen ook nadere inlichtingen wor den ingewonnen. Wandelen De inschrijfprijs bedraagt slechts f2,50, waarvoor iedereen een origineel herinneringslint ontvangt De afstan den die afgelegd kunnen worden zijn naar keuze 1, 2,3,4, 5 of 6 ronden van 1750 meter elk De minimale afstand is dus 1750 meter, terwijl maksimaal 10.500 me ter kan worden gelopen. Het par koers loopt door de mooiste gedeel ten van Zierikzee en kan ook wande lend worden afgelegd, hetgeen dus inhoudt dat iedereen mee kan doen. Voor de wedstrijdloop voor heren, dames en veteranen, die om 20.00 urn- van start gaat, moet men lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). Tijdens de laatste Singelloop gingen tachtig atleten en atletes van start en winnaar werd de bekende marathon loper Jack Valentin uit Naaldwijk. Bij de dames- was de zege voor Trijnie Smeenge uit Griftfëkerke. Beide win naars nemen op de nationale mara thonlijs t de derde plaats in. Inschrijven Reeds nu zijn voor de wedstrijdloop op 6 juli diverse grote namen in de lange afstandloperij aangemeld. Va kantievierende wedstrijdlopers kun nen ook op de avond zelf nog inschrij- Dit kan eveneens in de Concertzaal gebeuren. Voor de eersten in de klas sering zijn fraaie ereprijzen beschik baar en de overigen mogen altijd nog een prachtig herinneringslint mee naar huis nemen. Telefonische in lichtingen vooraf over de wedstrijd loop kunnen worden ingewonnen op nummer 01110-3428 of nummer 01110-1780. en zoon Peter Hanse en Johan Rent meester vertegenwoordigden de Schouwse vereniging. Anton Hanse startte voor de eerste keer in de Z- klasse met zijn paard Riesja. Hanse ging meteen maar door met het bin nenhalen van winstpunten. Zijn 96 punten waren goed voor een vierde prijs en een winstpunt. Peter Hanse maakte een dag door met wisselend sukses. In de wedstrijd in de M-klasse behaalde hij met Sunny 98 punten, hetgeen hem een derde prijs en twee winstpunten opleverde. Later op de dag werd ech ter zijn showwagen totaal vernield, toen een geschrokken paard in aktie kwam. De grote winnaar bij de men ners werd Zeeuws kampioen Bram Maljaars met Salerno. Deze kombi natie behaalde het geweldige totaal van 111 punten. OUD-BEIJERLAND, 27-6. Tijdens een nationaal Concours Hippique van de Ponyklub De Hoekse Ruiters hebben kombinaties van de Schouw se Ruiters redelijke prestaties gele verd. Het beste kwam Willem den Boer met zijn pony Indian Springer voor de dag. Den Boer behaalde 124 punten en een derde prijs. De witte rozet en een fraaie beker waren zijn beloning. Een prijs was er ook voor Marry van de Velde met Rocco. Deze kombi natie kwam evenals Willem den Boer met Indian Springer uit in de klasse L2. Met 117 punten eiste zij de vierde prijs op. Alexander Borsboom haal de met Rex 123 punten in de Ll- dressuur, terwijl Monique van de Werve met Natascha 122 punten bij elkaar reed in de L2-klasse. Voor bei den dus een winstpunt. René Rentmeester met Pluto en Ir ma Borsboom met Maico kwamen uit in de L-klasse springen. Twee winst punten behaalde René Rentmeester door een foutloos parkoers en een voldoende voor de manier van .rij den. Slechter verging het Irma Bors boom. Maico weigerde drie keer een hindernis te nemen, waardoor de bel een eind maakte aan haar rit. Deze konstatering leverde haar vier ver- liespunten op, waardoor degradatie dreigt voor deze kombinatie. Op dit konkoers was de grote spor tiviteit opmerkelijk, waardoor er geen wanklank werd gehoord. De Hoekse Ruiters hadden een hoge gaste in hun midden. Mr. Pieter van Vollenhoven inspekteerde de parade en reikte tevens de prijzen uit. COEVORDEN. De gemeente Coe- vorden heeft besloten leden van de stembureaus in de toekomst geen presentiegeld meer uit te betalen. De gemeente bespaart hiermee een be drag van ruim vijfduizend gulden per keer. DEN HAAG. De hoeveelheid jodi um in keukenzout gaat per 1 septem ber flink omhoog. De ministerraad is met een voorstel daartoe van de mi nisters van volksgezondheid, ekono- mische zaken en landbouw akkoord gegaan. Dat heeft het ministerie van volksgezondheid laten weten. ZIERIKZEE, 27-6. De eerste drie wedstrijddagen van de Deltaweek '82 zijn onder zeer wisselende weersomstandigheden verlopen. Tijdens de aanbren- grace van vrijdag van Dintelsas naar Zierikzee hadden de zeilers nog het ge not van een zacht oostenwindje, hetgeen prachtig zeilweer impliceerde. Zater dag stond er een matige bries, die overigens soms te zacht was, zodat diverse zeilers te laat binnen waren in Zierikzee, waardoor de officiële opening in het Zierikzeese stadhuis gedeeltelijk de mist in ging. Toen het benodigde officiële gezelschap arriveerde bleek de belangstelling nog zo gering, dat Deltaweek- voorzitter C. A. de Ruijter het officiële openingsgedeelte in besloten kring verrichtte. Op zondag kregen de zeilers af te rekenen met een fikse wind, windkracht zes tot zeven, die ook nog samen viel met springtij, hetgeen weer vrij hoge golven tot gevolg had. Diverse schepen liepen hierdoor nog al wat schade op, waarbij vooral diverse spinakers het moesten ontgelden. Zondagavond werden in de Foyer van Restaurant Mondragon de ge wonnen bekers en wisselprijzen van- de beide Zeeland-wedstrijden uitge reikt. De officiële bekendmaking en uitreiking van de fraaie bekers ge schiedde door de heer Willems van de KR ZV De Maas, de organiserende vereniging van deze wedstrijden. De Wisselprijs van de stad Zierikzee werd gewonnen door de Controlact van Lensveld/Maronier van de Rot terdamse Zeilvereniging. De Ooster- schelde Beker was voor de heer H. Woudenberg met het jacht Mafalda van de vereniging Bommels Gors. De heer C. A. de Ruijter, voorzitter van de Deltaweek, inkasseerde met zijn jacht Soeticheyt de Atlanta Beker. De heer De Ruijter is lid van Wa tersport Vereniging Zierikzee. Onrustrace J. Hellemans met het jacht Lamstraal veroverde met zijn presta ties de Jubileum Beker. Hellemans is lid van Watersport Vereniging VW. De Mondragon Wisselbeker kwam in het bezit van het jacht met de prach tige Italiaanse naam Nel blu dipinto di blu van N. Romein van WV Helle- voetsluis. De Plcter Paniek van D. van Balie-* gooijen van WV Veere veroverde het Zilveren Bocierjacht en de Maas Wis Uitslagen: Aanbrengrace Dintelsas-Zierikzee: NKK II: 1. Eugenia van P. C. van Delft; NKK IV: 1. Spotvogel van I. de Graaf; 2. Reinaart van W. Vos; 3. Viergo van J. van Vliet; NKK VI: 1. Matjas van P. de Kort; 2. Minemoos van M. Simoons; 3. Ancor van G. van Berkel; NKK VIII: 1. Le Forgeron van A. de Bie; 2. Alerte van H. Ma- hieu; IORII: 1. Black Lion van F. van Leeuwen; IOR III IV: 1. Soeticheyt van C. A. de Ruijter; 2. Bolide van W. Bol; IOR V: 1. Sagitta van P. van de Ven; 2. Aquatié van F. Wordragen; IOR VI: 1. Amare II van K. Scheffer- lie; 2. Cascadeur van W. Frankhui zen; 3. Elan van K. van der Heijden; IOR VII: 1. Mazatlan van R. Hart man; 2. Lady Lion van R. van selbeker kwam bijna vanzelfspre kend bij een lid van de gelijknamige watersport vereniging terecht. De heer A. Taselaar met de Laura was de winnaar. De Windekind Beker mocht in ontvangst worden genomen door de heer P. de Kort van de Matjes van WV De Biesbosch. De Humpty Dumpty Wisselbeker ging naar de Wilde Zwaan van de heer J. de Bou- ter van WV Al blasserwaard en het Zeeland Kristal was voor E. Laane met de Jan Stavast KNZ RV. Donderdag wordt de traditionele Onrustrace van Watersportvereni ging Zierikzee gevaren. Deze was in het verleden steeds op de maandag gepland, maar verhuisde nu dus naar de donderdag. Vanaf half een 's middags gaan de eerste jachten bij Zierikzee van start. Vrijdag wordt de Deltaweek voor het grootste deel van de deelnemers besloten met de lange races. De Vero- nicarace en de Zeelandbrugrace staan op het programma. Ook is er een wedstrijd op de Oosterschelde. De start voor al deze wedstrijden is bij Coiijnsplaat. Tenslotte is er zater dag nog een NKK-wedstrijd, waar van de start om 15.00 uur is bij Co iijnsplaat. Zondagmiddag is de prij suitreiking van de laatste wedstrij- iden en ook worden de overall- winnaars bekend gemaakt. Een blik op de Zierikzeese jachthaven kort voor de start van de eerste Zeeland-wedstrijd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Leeuwen-Gijsberts; IOR VIII: 1. Roxane van mevr. Kesteloo; Platbo dems: TA/VA: 1. Laura van A. Tase laar; 2. De Groote Beer van T. van Rootselaar; VB/ZB: 1. De Luie Man van Th. Danel; 2. Piet Hein II van J. Beers; 3. Vrouwe Antje van F. Beek; VC/ZC: Pieter Paniek van D. van Ballegooijen; 2. Platte Muyl van F. Zeevenhooven; 3. Fidelia van T. van Rijnsoever. Zeeland-wedstrijd 1 zaterdag 26 juni (42 mijl) IOR I: 1. Promotion van J. Dolk;' IOR II: 1. Controlact van Lens veld/Maronier; IOR III: 1. Veronier II van C. Vroege; IOR IV: l.Barcaros- sa van J. en P. Keuning; IOR V: 1. Lamstraal van J. Hellemans; IOR VI: 1. Amare II van K. Schefferlie; NKK II IV: 1. Wilde Zwaan van J. Bou- ter; IOR/loper: 1. Whirlwind van W. Keur; IOR VIII: 1. Roxane van mevr. Kesteloo; NKK VI: 1. Ariba Granda van T. Noordam; NKK VIII X: 1. Bitter Lemon van M. de Jonge; Ronde-platbodemjachten: 1. Pieter Paniek van D. van Ballegooijen; Ca tamarans en trimarans: 1Mallemok van W. Laane. Zeeland-wedstrijd II zondag 27 juni (27 mijl) IOR I: 1. Promotion van J. Dolk; IOR II: 1. Controlact van Lens veld/Maronier; IOR III: 1. Guanaba- ra van J. van de Endt; IOR IV: 1. Soe ticheyt van C. A. de Ruijter; IOR V: 1. Mafalda van H. Woudenberg; IOR VI: 1. Rainbow van C. Jansen; NKK II VI: 1. De Ruimte van J. Mole naar; IOR VlJ/loper; 1. Mazatlan van C. Coello; IOR VIII: 1. Nel blu dipin- to di blu van N. Romein; NKK VI: 1. Matjas van P. de Kort; NKK VIII X: 1. Le Forgeron van A. de Bie; Ronde- en platbodemjachten: 1. Lau ra van A. Taselaar; Catamarans en ri- marans: 1. Jan Stavast van E. Laane.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7