VAKANTIEPLEZIER BEGINT HIER. 19,75 -25; 397s "39 75 HEMA 3? 63 DeVarieerboot van LEGO WIE IS ER ZD GEK OM LINOLEUM IN ZN WOONKAMERTE LEGGEN. NÜ SAMEN _NU V.A._ ZATERDAG 26 JUNI 13.30uur GRATIS TOEGANG iedereen is welkom i 'S ochtends KINDERFEEST PUBLIEKE VERKOOP Het huis met schuur, erf en tuin Wij zijn wegens vakantie gesloten van maandag 28 juni t/m woensdag 7 juli Sigarenmagazijn N. van den Bout H.H. ADVERTEERDERS Gemeente Westerschouwen HINDERWET Vraagt onze advertentietarieven! (telef. 6551) KROMMENIE LINOLEUM 13 Autokaart en toeristen- kaarten van Nederland. Voor wandelen, fietsen en toeren per auto. stree SOfiei Rijk geïllustreerde fiets- gids met 50 fietsroute kaartjes. gf H82.O70-i<</6 Fietsbanden van een uitstekende kwaliteit. 2 Binnen- 2 buitenbanden 26x13/8. Prachtige kwaliteit bad lakens van 100% katoen. In allerlei dessins of um double-face. Extra groot. Luxueuze koffers van soepel, sterk kunstleer. Met extra veel ruimte door brede soufflé's. In diverse kleuren, 53,65,70 en 75 cm. Reistas van oersterk kanvas. Met clipsluiting. Verstelbare schouder riem en groot voorvak met rits. Aanbiedingen geldig t/m 26 juni. OP ZATERDAG 26 JUNI WORDT VOOR DE TWEEDE KEER HET ANYWAVE FESTIVAL GEHOUDEN IN EN OM BROGUM DEZE KEER NIET IN DE OPENLUCHT MAAR IN EEN TENT ACHTER DE SOOS HET WAGENHUIS EN IN DE SOOS ZELF OP DIT GRATIS TOEGANKELIJKE FESTIVAL TREDEN ALLE BANDS VAN SCHOUWEN DUIVELAND AAN OM VANAF 13.30 TOT 02.00 UUR VOOR LEVENDE MUZIEK TE ZORGEN OOK INFOMARKT EN VOLOP ETEN TE KOOP julianastraat zierikzee STRAATTEKENEN POPPENKAST COLA DISCO CLOWNS MUZIEK TEKENFILMS GRATIS TOEGANG VOOR IEDEREEN! Dit is een coaster. Met laad ruim, hijsmast, lier, kiel, 2 Minilandertjes en een walkie-talkie. Maar deze boot kan je ook breder, korter, ho ger of lager maken. En met je eigen LEGO® kun je er van alles op, aan of onder maken. Voor in 't water of op de grond. Coaster (Nieuw) Nr. 4015 f 32,50 Vaar ook eens binnen bij: ■EGO is een gcrcgntrccn) handelsmerk NOTARIS Mr W. H. KLAASSEN is voornemens op donderdag 1 juli 1982 des namiddags half drie in café-restaurant „Molen de Lely" te Scharendijke, krachtens artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek, PUBLIEK TE VERKOPEN: te Kerkwerve gelegen aan de Provincialeweg 16, ka dastraal bekend gemeente Middenschouwen sectie E nummer 294 groot 9.70 aren. De koper kan op zijn kosten de ontruiming be werkstelligen aan de hand van de grosse der akte van veiling. Betaling der koopsom uiterlijk 2 augustus 1982. Bezichtiging in overleg met genoemde notaris Klaas- sen, Oude Haven 16 te Zierikzee (tel. 01110-6451) al waar tevens nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. Appelmarkt 3 - Zierikzee Bij plaatsing in de Zierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJESDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke. openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; A. gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken be kend, dat op 17 mei 1982 bij hen een aanvrage voor een vergunning ingevolge de Hinderwet zijn ingekomen van de heer A. D. Priemis te Renesse, voor het oprich ten en in werking hebben van een recreatiebedrijf annex fruitteelt gelegen aan de Hoogezoom 95 te Renesse; De aanvrage en ander ter zaken zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter in zage en wel tot 25 juli 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 28 juni en 5, 12 en 19 juli van 18.00 tot 21.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 25 juli 1982 schriftelijk bij ons worden inge diend. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegeven niet bekend te maken. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01115-1651, tst. 35 of 44) kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben inge bracht op de wijze als bovenomschreven en een ieder die aantoont, dat hij daar toe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen. B. gelet op artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne maken be kend, dat zij voornemens zijn om op de aanvrage voor een vergunning ingevolge de Hinderwet van de Schouwse Boer b.v. te Burgh-Haamstede, voor het oprich ten en in werking hebben van een jeugdhotel en conferentieoord, gelegen aan de Torenweg 10 te Burgh-Haamstede; positief te beschikken onder de ter inzage gelegde voorwaarden om gevaar, scha de of hinder voor de omgeving te ondervangen. De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en ander terzake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 9 juli 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op maandag 28 juni en 5 ju li van 18.00 tot 21.00 uur. De aanvrager alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot 9 juli 1982 schriftelijk bezwaren inbrengen naar aan leiding van het ontwerp van de beschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegeven niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college. C. Gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat door hen, onder de terinzage gelegde voorwaarden, om ge vaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 22 juni 1982 vergun ningen zijn verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvragen van: 1. H. Landegent te Burgh-Haamstede, voor het oprichten en in werking hebben van een landbouwbedrijf, gelegen aan de Dapperweg 20 te Burgh- Haamstede; 2. A. Capelle te Burgh-Haamstede, voor het oprichten en inwerking hebben van een campingbedrijf, gelegen aan de Hogezoom 75 te Burgh-Haamstede; 3. J. Gloude te Renesse, voor het oprichten en inwerking hebben van een hotel restaurant, gelegen aan de Rampweg 1 te Renesse; 4. Vliegclub Haamstede te Burgh-Haamstede, voor bet oprichten en inwerking hebben van een gastank voor L.P.G. gas; 5. C. Veerhoek te Renesse, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattend, vergunning voor de bar Orilla en cafetaria de Zoom gelegen aan de Hoge zoom 169 te Renesse; 6. H. Beije te Renesse, voor het oprichten en inwerking hebben van een land bouwbedrijf met manege, gelegen aan de Stoof weg 10 te Renesse; 7. L. Lemsom te Renesse, voor het oprichten en in werking hebben van 2 win kels met verkoop van bouwmaterialen en textiel, gelegen aan de Hogezoom 171-173 te Renesse; 8. N. J. van den Berg te Renesse, voor het oprichten, en inwerking hebben van een bar gelegen aan de Hogezoom 184 te Renesse; 9. H. P. van Oost te Renesse, voor het oprichten en in werking hebben van een campingbedrijf, gelegen aan de Hogezoom 112 te Renesse; 10. L. J. Blom te Burgh-Haamstede, voor het oprichten en in werking hebben van een werkplaats, kantine, kampwinkel en een pompinstallatie, gelegen aan de Hogeweg 96 te Burgh-Haamstede. De beschikkingen en alle ter zaken zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 25 juli 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op maandag 28 juni en 5, 12 en 19 juli 1982 van 18.00 uur tot 21.00 uur. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door; a. de aanvrager; - b. de betrokken adviseurs; c. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden inge diend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge noemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester, mevr. J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, J. W. DE JONGE Haamstede, 25 juni 1982 Veel mensen hebben plavuizen of parket in hun 'living'. Jammer voor ze. Want linoleum van Krommenie is niet alleen sterk, praktisch, hygiënisch, voordelig en puur natuur (lijnzaadolie, kurk, jute). Maar ook nog 'es heel erg mooi. En 't past perfekt in de nieuwste woontrends. Haal bij ons de kleurige Krommenie folder vol informatie, schitterende voorbeelden en alle kleuren (37, alleen al in Marmoleum!). En bekijk onze uitgebreide Krommenie kollektie. (Waarin u ook uitstekende vloeren vindt voor uw keuken, gang of zolder.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 13