SOSCH fy* Supnvinty tijdelijk met een voordelig luxe Autobedrijf Braai Hanse Klopboormachine De Renault 5 TL TANKSLAG FA. STAL J. KNÜPS - ROCKANJ TANKSLAG ABONNEERT U OP DIT STREEKBLAD Voor het leegzuigen van uw tank, WUBBEN B.V. PUBLIEKE VERKOOP DOE HET ZELF VAN ZOEST i Bloemenboetiek Verkoop bij inschrijving Zonnemaire Zierikzeesche Nieuwsbode DE LAATSTE DRUPPEL BAZAR-ROMMELMARKT Te koop in Zierikzee GEMEENTE BRUINISSE 10 NOTARIS Mr W. H. KLAASSEN is voornemens op vrijdag 2 juli 1982 des namiddags half drie in café ,,Bru" aan de Noorddijk 32 te Bruinisse, krachtens artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek, PUBLIEK TE VERKOPEN: Het huis met erf, tuin en garage aan de Grevelingenstraat 12 te Bruinisse, kadastraal bekend gemeente Bruinisse sectie G nummer 925 groot 2.40 aren. De koper kan op zijn kosten de ontruiming be werkstelligen aan de hand van de grosse der akte van veiling. Betaling der koopsom uiterlijk 2 augustus 1982. Bezichtiging in overleg met genoemde notaris Klaas- sen, Oude Haven 16 te Zierikzee (tel. 01110-6451) al waar tevens nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. CSB500-2E De krachtige klopboormachine voor al uw klussen en karweien. Speciaal voor mensen die hoge eisen stellen! Uitgekiende vormgeving en traploos regelbaar toerental. U koopt 'min een praktische kunststof koffer. Normaal f390, -. Nu tijdelijk in /y /y onze 5 Sterren Voordeel f Jg J Aktie slechts J Vraag er naar bij uw vakman: Sint Domusstraat 43 Zierikzee Telefoon 01110-3395 >&sgQ®oooooooooooc50oooooooooooi I l Wegens vakantie gesloten 25 juni t/m 19 juli (B. G. Wichgers) Havenpark 12 te Zierikzee. Tel 01110-2834 NOTARIS Mr. W. H. KLAASSEN te Zierikzee is voornemens ten verzoeke van de Gereformeerde Kerk te Brouwershaven-Zonnemaire BIJ INSCHRIJVING TE VERKOPEN: Het voormalig kerkgebouw met ondergrond en erf aan de Dijk van Bommenede 26 te Zonnemaire, gemeente Brouwershaven, ka dastraal bekend gemeente Brouwershaven sectie E timmer 17 groot 1.13 are. Direct in eigen gebruik te aanvaarden na betaling der koopsom en kosten (volgens notariëel veiling- brief) uiterlijk op 23 juli 1982. Het pand is eventueel geschikt als bergruimte. Bestemming volgens uitbreidingsplan: bebouwde kom. Bezichtiging in overleg met genoemde notaris. Inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar ten kantore van notaris KLAASSEN, Oude Haven 16, Postbus 187, 4300 AD Zierikzee, telefoon (01110) 6451, alwaar nadere informatie verkrijgbaar is en dienen uiterlijk op 30 juni 1982 ten voormelde notariskantore te wor den ingeleverd in gesloten envelop (onder vermel ding van „Inschrijving Zonnemaire"). ^oooeoooooooewoooooeoomti i Neem eens een PROEFABONNEMENT i op de I I Naam: Adres: Plaats: Ik wil een vrijblijvend proefabonnement van vier weken voor f 5,36 in plaats van f 10,72 Gaarne met blokletters invullen, uitknippen en in open enveloppe (drukwerk) zenden aan: Administratie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee (U behoeft geen postzegel te plakken) ^soooooooooooooooooooeoot De Renault 5 TL. U kent 'm al vele jaren. Weet dat hij lekker praktisch en bij-I zonder ruim is. En met z'n kompakte buitenafmetingen bijna overal te parkeren. Maar bovenal kent u 'm natuurlijk omdat hij bij al z'n felheid zo super zuinig is (bij 90 km/h gebruikt hij maar 1:20,4). En nu is het kopen van die pittige kilometervreter nóg aantrekkelijker ge worden omdat we hem, tijdelijk, voor een lage prijs voorzien van een aantal kostelijke luxe accessoires, waarmee uw Renault nóg fraaier wordt dan hij van huis uit al is. Op dus naar de Renault dealer om hem te bekijken. Natuurlijk kunt u ook déze super-de-luxe Renault 5 TL kopen via het Betaai-minder- per-maand financieringsplan van Renault. Grevelingenstraat 1-3 - 4301 XZ Zierikzee Telefoon 01110-2529 z'n laatste druppel, dat jammer. moeten we oppassen. Elke vloeistof kent Soms vinden wij Maar in andere gevallen Met olie, bijvoorbeeld. 1 Na de overgang op aardgasgestookte CV zijn nogal wat olietanks ongebruikt in de grond gebleven. Begrijpelijk, want verwijdering ervan geeft vaak ongemakken. Bovendien vinden sommige mensen het een 'veilig' idee om een voorraadje olie achter de hand te hebben. Ondergrondse tanks met restanten olie (sludge) bedreigen echter binnen korte tijd bodem en grondwater. Uit doorgeroeste tanks en leidingen zal deze agressieve stof in de bodem lekken en het grondwater vergiftigen. Niet alleen daalt daardoor de waarde van uw woning (en afstervende tuin) doch forse schadeclaims zijn eveneens te verwachten. De verplichte verwijdering van alle besmette grond (ook bij buren), vervanging ervan, inclusief beplanting e.d., kan immers een schadepost van tienduizenden guldens opleveren. Waarbij geen enkele verzekering de schade dekt; deze is immers voor 100% voorspelbaar vanwege verwaarlozing. Onder dit motto voeren de gezamenlijke gemeenten op Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland actie om ondergrondse olietanks onschadelijk te maken voor bodem en grondwater. Hoe gaat het en wat kost het? De voordeligste methode om een olietank onschadelijk te maken bestaat uit het leegzuigen van de tank. Tot de laatste druppel I Daarna moet de tank worden volgespoten met zand of (nog beter) een olie-afbrekende stof. De kosten van een dergelijke behandeling zijn o.a. afhankelijk van de tankinhoud, de hoeveelheid nog voorradige olie en de bereikbaarheid van de tank. Bij gebruik van zand moet men rekenen met ca. 125,— per 1000 liter tankinhoud. Voor de nog voorradige olie wordt in de regel een vergoeding betaald aan de tankeigenaar, variërend van 10 tot 25 cent per liter, afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid (minstens 500 liter). Op deze wijze behoeft niemand zich om financiële redenen aan zijn of haar verantwoordelijkheid te onttrekken. De generaties na ons hebben recht op een zuiver beheer van bodem en water. Laat ons hen tenminste daarin niet teleurstellen. Uitvoerige informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis. De gezamenlijke gemeentebesturen van Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland.^ CHR. GEREF. KERK HAAMSTEDE t.b.v. nieuwbouw kerk Op zaterdag 26 juni a.s. Aanvang 9.00 uur Bemiddelings- en Administratiekantoor J. C. Hanse bv Brouwershaven 01119-1314 Haven Noordzijde 1 St. Domusstraat 37. Halfvrijstaande woning op 133 m! eigen grond. Dit pand is geheel in oude stijl gerenoveerd. Indeling: Hal, grote kamer met eethoek en open haard, keuken, badkamer, grote bijkeuken c.q. hob byruimte. Op de verdieping bevinden zich 3 sl.k., een 2e toilet en grote overloop. Vraagprijs f 97.500,— k.k. staoooq* UIT PAPENDRECHT haalt uw tank leeg tegen de hoogste prijs. Telefoon: 078-156317 Handel in afval, olie en restanten, werkt mee aan aktie Wij halen de restanten olie uit uw tank. Bel voor informatie: Tel. 01814-1970 b.g.g. 01883-10749 Iboooeooecoseoeweooeososed schoonmaken en afvullen met zand. Delft, Qasselte (Dr.), Eist (Gld.) en Roosendaal TELEFOON 010-703363 Burgemeester en wethouders van Bruinisse maken be kend dat op 28 juni 1982 te 20.00 uur in het Ned. Her vormd Verenigingsgebouw, Deestraat 5 te Bruinisse een bijeenkomst zal worden belegd voor het bewoners overleg over de plannen voor de invulling van het ge bied Bergstraat/Beursstraat/Kerkstraat. Eventuele belangstellenden voor deze bijeenkomst wor den hierbij uitgenodigd. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, wnd. M. J. VAN DE VELDE De secretaris, B. DE GROOT Bruinisse, 25 juni 1982 9

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10