c Uitverkocht optreden van DOE MAAR bij Brogum Demonstratie brandweer hulpverleningsmaterieel BRADERIE Haamstede Jttotnisse Deltaweek '82 vanmiddag om 17.00 uur van start DE ZIERIKZEESCHE COURANT AUTO LOUIS G0EDBL0ED Stern Prestatieloop '82 Een gezellige a.s. donderdag 1 JULI Rumoer over brief Thatcher Meeste bijval voor snelle ska/reggae-nummers Korps in nieuwe bluskleding ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Telefoon (01110) 6551. Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. „Agenda". Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 25 juni 1982 138ste jaargang Nr. 23136 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) ZIERIKZEE, 24-6. Het optreden van de Nederlandse popgroep Doe Maar is donderdagavond op het terrein van jeugdsoos Brogum te Zierikzee een sukses gewor den. Voor een uitverkochte zaal (650 mensen) gaf Doe Maar een ruim anderhalf uur durende show, die door het grootste deel van het jonge publiek goed werd gewaar deerd. Met het openingsnummer ,,Is dit alles?" schoot de groep meteen in de roos. Advertentie Zaterdag 26 juni, 14.30 uur Afst. 1-6 km. Inschr. vanaf 13.30 uur in de Sternkantine, Noordgouwe. Officieel Citroën dealer Inruilauto's: altijd 35 stuks van f 250,- tot f 25.000,- Verhuur van nieuwe en gebruikte wagens Leasing van nieuwe Citroëns v.a. f 413,-/mnd Okkasionleasing alle typen en merken v.a. f 250,-/mnd Financiering - klaar terwijl u wacht Landi den Hartog gasinstallaties Korte Nobelstraat 37-39, Zierikzee, 01110-4951 Een mengeling van Nederlandstalige ska- en reggaemuziek leidde tot een groot enthousiasme bij het publiek voor in de tent. De jeugd, die zich wat meer naar achteren bevond kon toch niet tot aan de pauze toe geboeid blij ven door het optreden van Doe Maar, maar vermaakte zich desondanks prima. Advertentie in De korpsleden van de vrijwillige brandweer Zierikzee in hun nieuwe bluskleding, ondergaan de inspektie van burge meester Th. H. de Meester en kommandant D. Kouwenberg, alsof het een erewacht betrof. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) LONDEN, 27-6. In het Londense Lagerhuis is rumoer ontstaan door de onthulling van een brief waarin premier Margaret Thatcher twee maanden voor de Argentijnse aanval op de Falkland-eilanden de opvat ting verkondigde, dat 75 mariniers voldoende waren voor de verdedi ging van de archipel. Afgevaardigden van de oppositie verweten de regeringsleidster dat zij in haar schrijven aan een aktivist van haar Conservatieve partij destijds de situatie volkomen had on derschat. Zij eisten dat er met spoed een parlementair onderzoek naar de achtergronden van het Brits-Argen tijnse konflikt wordt ingesteld. De Superspreider, een eenvoudig apparaat zo op het eerste gezicht. Maar met dit instrument kan een auto binnen een handomdraaid totaal worden gesloopt met als doel automobilisten na een ongeluk uit hun wagen te bevrij den. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Zo niet de jongste groep, die juist weer het tegendeel beweerde. Voor deze echte Doe Maar-fans was het een waar feest geweest om de idolen van hun grijs gedraaide platen in werke lijkheid te horen spelen, zingen en entertainen. De raad Zierikzee heeft onlangs een krediet van 18.650,- beschik baar gesteld voor de aanschaf van de ze Superspreider met een kracht van 4700 kilo en twee vijzelpompje. De demonstratie van dit materieel oogstte veel bewondeirng bij de ge nodigden, onder wie burgemeester en wethouders en raadsleden. Voordat de demonstratie begon, was er nog een korte samenkomst in de kantine van de brandweerkazer ne. Kommandant D. Kouwenberg heette de aanwezigen een hartelijk welkom, waarna burgemeester Th. H. de Meester een nieuw bluspak overhandigde aan het jongste korpslid D. Quant. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. Advertentie Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten DEN HAAG, 25-6. De kandidaat lijsttrekker van het CDA, Van Agt, heeft besloten zijn reis als minister van buitenlandse zaken naar Egypte enkele dagen uit te stellen. Hij heeft dat donderdag aan CDA-voorzitter Bukman laten weten. Van Agt is door dit uitstel in staat de CDA-partijraad op 3 juli in Rot terdam bij te wonen. De CDA- voorzitter had op de aanwezigheid van Van Agt aangedrongen. Op de CDA-partijraad zal een definitieve beslissing worden genomen over het CDA-lijsttrekkerschap. Leadzanger Henny Vrienten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Snelle nummers Pas na de pauze kon Doe Maar de aandacht van het totale publiek van gen en vasthouden. Via een paar snel le nummers werd de stemming er (op nieuw) goed ingebracht. Tegen het einde van het optreden kreeg het pu bliek eindelijk waar het (te) lang op had gewacht. De hitsingles „Sinds een dag of twee" en Doris Day" werden en thousiast ontvangen en toen Doe Maar als toegift „Nederwiet" speel de hoi, pCuliek tevreden. Henny Vrienten, zanger/basgitarist; René van Collem, drummer; Jan Hendrikse, gitarist en Ernst Janz (op de toetsen en zanger) vertrokken daarna rap van het podium. Toch bleef een deel van de jeugd met een niet helemaal voldaan ge voel achter. Misschien kent Doe Maar te weinig hitsingles of moet er wat meer show in het optreden wor den gebracht, maar op sommige ge zichten stond geschreven: „Is dit al les?". ZIERIKZEE. Doe Maar in Zierikzee. Dat betekende 650 jongeren bijeen in een grote tent, die op het terrein van de organiserende jeugdsoos Brogum stond opgesteld. Grijs gedraaide platen thuis, een waar feest bij het live-optreden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Zaterdag officiële opening ZIERIKZEE, 25-6. Vanmiddag om 17.00 uur valt in Dintelsas het eerste startschot voor de Deltaweek '82, de jaarlijkse serie zeilwedstrijden op de Noordzee en de Oosterschelde. De wedstrijd Dintelsas-Zierikzee, die voor vandaag op het programma staat is als sinds jaren de traditionele start- wedstrijd van de Deltaweek. In Dintelsas zullen om en nabij de 80 schepen aan het vertrek komen. De finish van deze aanbrengrace is, afhankelijk van de medewerking van wind en getij, omstreeks negen uur in Ouwerkerk. Rond tien uur varen de deelnemende boten de haven van Zierikzee binnen. ZIERIKZEE, 24-6. In nog glimmende nieuwe bluskle ding presenteerde de vrijwillige brandweer Zierikzee zich gisteravond tijdens een demonstratie van nieuw aangeschaft hulpverleningsmaterieel, die op het terrein achter de kazerne aan de Regenboogstraat werd gehou den. De firma Holmatro B.V. uit Raamsdonkveer toonde vakkundig hoe een wagen met behulp van een zogenaamde Superspreider in een mum van tijd volledig kan worden gesloopt, waardoor het mogelijk is een bekneld geraakte automobilist snel te bevrijden. Peugeotgarage Nobelpoort uit Zie rikzee stelde als gebruikel de sloopauto ter beschikking. Bewondering De officiële opening van de Delta week '82, die in totaal negen dagen duurt en waarin ruim duizend starts zullen worden gegeven, vindt zater dagmiddag 26 juni (morgen) om 17.00 uur plaats in het Stadhuis van Zie rikzee. Wie de officiële opening zal verrichten is vooralsnog niet bekend, omdat de persoon, die dit op zich had genomen op het laatste moment ver stek zal moeten laten gaan. Naarstig zoekt de organisatie nu naar een re presentatief vervanger.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1