fS§SS voordeel voor onze abonnee's JOPPE ERIC DE NOORMAN STREEKNIEUWS SUCCESJES Drukkerij L 0 Vingerhoeden VIERGEVER ROMBOUTS -Donderdag a.s. is onze diëtiste- weer aanwezig REFORM- EN DIEETHUIS -is Adverteren doet verkopen! Schouweri-Duiveland Voot**0501/*' I I I I I I ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE I I I l l 8 het reformhuis biedt meer P.V. „Zierick", Zierikzee Wedvlucht vanuit Rouen op 19 juni 1982; afstand 318 km; in konkours 167 duiven; gelost 7.50 uur; aankomst le duif 11.14 uur; 1554,63 m/min.; laatste prijsduif 11.32 uur; 1429,82 m/min. C. v. 't Veer 1, 13, 19, 21; B. A. de Bruijn 2, 24, 39, 42; J. v. d. Sande 3, 5, 10. 11, 14; J. Verwijs 4, 27, 30; G. J. Bakker 6, 7, 17, 32, 34; F. Maijs 8, 9. 26, 29; M. K. Krijger 12, 20, 40; L. L. de Hooge 15, 16, 23; W. Heijboer 18, 38; B. P. Wesdorp 22; J. den Hengst 25, 37; M. M. v. d. Wielen 28, 31, 41 HP; M. C. Bolle 33, 36; J. Snijders 35. Flitsen uit het buitenland L1VERMORE (CALIFORNIË). Maandagochtend zijn driehonderd personen gearresteerd bij een ge weldloze protestaktie die sluiting van een groot laboratorium voor kernwapenonderzoek in Livermore in Californië tot doel had. LONDEN. Door de staking die de bestuurders van de treinen van de Londense ondergrondse houden, zijn maandag honderdduizenden foren zen te laat of helemaal niet op hun werk verschenen. In de ochtenduren reed maar 20 procent van het aantal treinen. Forenzen die in geen geval wilden verzuimen, moesten een plaatsje zien te vinden op overvolle bussen of moesten een ,,lift" van au tomobilisten zien te krijgen - om ver volgens in files te geraken. JOHANNESBURG. Zuid-Afrika beweert een van de christelijkste lan den ter wereld te zijn, maar je vindt er enkele van de onchristelijkste ver schijnselen van onze tijd. Dat heeft de Nederduits-Gereformeerde domi nee Nico Smith gezegd ten overstaan de de konferentie van de Zuidafri- kaanse Raad van Kerken. Verloting voor Dorpshuis Deze week start de Stichting Inte rieur Dorpshuis Renesse met een gro te verloting met bijzonder fraaie prijzen. De komité-leden zullen huis- aan-huis de loten pogen te verkopen, maar daarnaast zal met medewer king van de verschillende Renesser verenigingen getracht worden ook op de vele campings te Renesse flink wat loten te slijten. Daarnaast zullen gedurende de ge hele zomer bij alle evenementen die worden georganiseerd loten te koop worden aangeboden. In totaal hoopt men 50.000 loten aan de man te bren gen. De trekking van de verloting zal plaastsvinden tijdens een dansavond in het dorpshuis op zaterdagavond 18 september en zal worden verricht on der toezicht van notaris Klaassen uit Zierikzee. Bij de prachtige prijzen is als hoofdprijs maar liefst drie maal een week in een Kavero-bungalow op een plaats naar keuze. Verder een draagbare kleuren televisie en geld prijzen van f 1000,-, f 750,- en f 500,- en verschillende kleine geldprijzen. Alle prijswinnaars krijgen thuis be richt. SEROOSKERKE Frontale botsing met veel schade Op de Provincialeweg bij Seroos- kerke, ter hoogte van de vuilnisstort plaats, gebeurde maandag een bot sing, waarbij drie auto's werden be schadigd. De chauffeurs kwamen er zonder letsel af. Het ongeluk gebeurde doordat J. L. M. uit Haamstede door onbekende oorzaak op de linkerweghelft terecht kwam en frontaal in botsing kwam met de Duitser J. W. uit Blaubüren. Beide auto's werden zwaar bescha digd weggesleept door takelbedrijf J. de Jonge. Achter de Duitser reed automobi list C. P. uit Zierikzee, die tegen haar voorganger botste. Haar auto was, hoewel beschadigd, nog berijdbaar. OUWERKERK Optreden „Nieuw-Leven" Muziekvereniging .Nieuw-Leven" verzorgt zaterdagavond 26 juni een concert op de tent in de Ring. Vooraf gaand aan dit concert zal de muziek vereniging de deelnemers aan de wandeltocht van S.V. „Ouwerkerk", uitgeleide doen. MARKTBERICHTEN Aardappel beurs Rotterdam ROTTERDAM, 21-6. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen: Bintje 35-50 mm 25,00 - 28,00; Bintje 50 mm opw. 54,00 - 58,00. Exportaardappelen: Bintje 45 mm opw. in zakken voor Italië 54,00 - 55,00. Stemming was prijshoudend. Veemarkt Leiden LEIDEN, 21-6. Aanvoer totaal 1167, waarvan: slachtrunderen 873, schapen en lammeren 294. Prijzen per kg: Stieren le 8,40 - 9,00, 2e 7,75 - 8,30; vaarzen le 8,15 - 9,15, 2e 7.50 - 8.05; koeien le 8,10 - 9,15. 2e 7,70 - 8,00, 3e 7,15 - 7,65; worstkoeien 6,25 -ƒ 7,60; dikbillen extra kwaliteit 9,50 - 13,60. Prijzen per stuk: Schapen 190 - 225; lammeren 200 - 225. Overzicht: slachtrunderen: handel redelijk, en prijzen iets lager; scha pen en lammeren: handel vlot; en prijzen stabiel. Na negen maanden Wat een tijd Al die maanden was mijn wiegje gespreid Het is voor ons een zegen Ze heeft de naam BIANCA gekregen. AD, JANNY en REBECCA VERWEST 17 juni 1982 Adelaarweg 47 7701 KL Dedemsvaart Voor de felicitaties, bloemen, cadeaus en fruit na de ge boorte van ons zoontje en broertje MARNIX zeggen wij u hartelijk dank. A. v. d. HULLE W. B. v. d. HULLE- DE GLOPPER en kinderen Oosterland, juni 1982 Sint Joostdijk 22 CHRIS BAL ANJA VAN DUKE gaan trouwen op 2 juli 1982 om 14.00 uur in het gemeentehuis te Nieuwerkerk. Kerkelijke bevestiging om 15.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Oosterland door ds. J. Plante. Wij geven receptie van 19.30 tot 21.00 uur in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw in de Deestraat te Bruinisse, waar u van harte welkom bent. Pr. Margrietstraat 18, Bruinisse M. H. Jobsweg 3, Oosterland Wij gaan wonen: St. Joostdijk 39, 4307 AR Oosterland. Onze huwelijksdag werd mede door uw belangstelling, bloe men en kado's voor ons onvergetelijk AREN en LIA ADMIRAAL Zierikzee, juni 1982 Eendrachtstraat 41 Voor de felicitaties, cadeaus, giften en bloemen die wij heb ben ontvangen bij ons 30-jarig huwelijk, zeggen wij mede na mens onze kinderen allen hartelijk dank. J. L. v. 't HOF G. J. v. 't HOF-EERLAND Nieuwerkerk, juni 1982 Meidoornstraat 21 Op zaterdag 19 juni overleed onze lieve tante LENA VAN DER ZANDE-VAN DER REEST op de leeftijd van 90 jaar. Dankbaarheid voor het vele goede zal onze herinnering aan haar zijn. A. L. BOUWMAN-VAN DER REEST J. C. BOUWMAN Oosterland (Zeeland) Voor de vele bewijzen van meeleven, ontvangen na het over lijden van onze geliefde man, vader en grootvader LEENDERT HANSE betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: P. M. J. HANSE-PRIEMES Haamstede, juni 1982 Diep getroffen door de vele blijken van medeleven, ons be toond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader en opa JACOB QUIST betuigen wij onze oprechte dank. W. C. QUIST-DORST Kinderen en kleinkinderen Juni 1982 Oude Zandweg 7 4327 SH Serooskerke (Sch.) WOELWATERS THEO THIJSSENSCHOOL bedanken gemeente, mid denstand, bezoekers e.a. voor het slagen van het buurt feest. Te koop: Bandrecorder Schaub-Lorenz Mono (48 watt), 4 sporen. Tel. 01117-1883. Horren en hordeuren van alu minium maakt u zelf. Bouw markt Zierikzee, tel. 01110- 2033. Viking tuinfrees, met vele aanbouwmogelijkheden. Vanaf 1075,-. Fa. de Bie, Oostweg 21, Zonnemaire, tel. 01112-1248. Graszoden sterk speelgazon voor woensdag bestellen. Tuincentrum Renesse, Laöne 20, Renesse, tel. 01116-1820. Bruidsjaponnen, nieuw en niet gedragen. Showmodel len 50% van de nieuwprijs. Ook alle accessoires. Prijzen vanaf 100,-. Bel voor een af spraak. Tel. 01874-1552, Bea- trixstraat 16, Oude Tonge, b.g.g. 010-381718. Huwelijks- kaarten Geboorte- kaarten Komt u onze uitgebreide sortering eens inzien! Wij drukken ze graag voor u! 'Janne wekken 11 4301 HH Zierikzee Tel. (OHIO) 6551 Hubo-Karweishop Renesse voor hang- en legkasten. Ook eventueel op maat verkrijg baar. Etna 4-pits aardgasstel met slang 100,-; klarinet lh jaar oud 200,-. Tel. 01112-1832, na 18.00 uur. Gazonmest met onkruidver delger van Wolf 250 m2 van 72,50 voor 67,50. Tuincen trum Renesse, Laöne 20, Re nesse, tel. 01116-1820. Zand, cement, grind, stuc- mortel, gips, zilverzand, te- gellijm enz., alles in zakken verkrijgbaar bij Bouwmarkt Zierikzee, tel. 01110-2033. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" en andere miniatures hoek Kraanplein - Z'zee Zonnewijzers, vele modellen vanaf 149,00. Tuincentrum Renesse, Laöne 20, Renesse, tel. 01116-1820. Schoolboeken voor alle schooltypen worden graag en direkt door ons geleverd. Boekhandel Herman de Vries, Melkmarkt 11, Zierik zee. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg magere speklappen 7,98; 500 gram braadworst of saucijsjes 4,78; woensdag 1 kg gehakt 8,80. Nieuwe aardappelen Doré's en diverse groenten en fruit. Tel.: 01112-1292. 1000 dakpannen, donker bruin 0,25. Tel. 01112- 1832, na 18.00 uur. Gebruikte elektrische appa raten i.z.g.st.; Skil cirkelzaag 100,-; Bosch cirkelzaag, 1500 watt 200,-; schuurma- chine 150,-; Kango elektr. 150,-; slijpmachine 150,-; waterpomp (klok) 100,-; be tonmolen z.g.a.n. 225,-; Bosch boormachine 75,-. Tel. 01112-1832, na 18.00 uur. 1500 kg eet-aardappelen, Bin tjes, ook in gedeelten. Tel. 01119-1395 of 1427. Preiplanten. C. M. v. d. Vel de. Tel. 0119-1287. Te koop gevraagd: Dames en herenfiets of her enracefiets. Tel. 01115-2556. Te huur: Videofilms voor alle syste men huurt u het beste bij Vi deokring „De Eilanden", met de grootste sortering. Gratis bezorgd in de gehele regio 15,— per film per week. Huurt u veel films, vraag dan naar onze voordelige weeka bonnement. Voor verdere in formatie en een eventuele ti tellijst kunt u ons bellen op tel. 01873-2425 van maandag t/m vrijdag. Te huur gevraagd: Peugeot racefietsen v.a. 479,- (in doos, dus zelf klaarmaken) 35,- korting. Wielersport Han Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. Woonruimte in Zierikzee öf omgeving. Brieven onder nr. 4684 aan buro van dit blad. Personeel gevraagd: Kontrakttelers voor kroten, zaaitijd tot eind juni. M. P. v, 't Hoff, Oosterland, tel. 01114-1962. Auteur zoekt typiste met taalgevoel. Inl. tel. 01115- 2163. Vermist: Te Renesse, omg. Scholder- laan: een zwart-grijs gecyper- de, gecastreerde kater. Inl. 01110-6129. Huisdieren: Wie wil klein zwart poesje een goed tehuis geven? Tel. 01112-1575. ZANDZAKKEN VOOR DE DEUR Woensdag 23 juni, kwart voor tien moet WAMMES afrijden Veel succes toegewenst door: KARIN, PETER, RENE JOS, KEES, ROXANE, GERRIT en NELLIE Opgevangen Bruinisse: lap jespoes. Sophia-Dierenbe- scherming, Esdoornstraat 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Geraniumplanten Tomatenplanten Preiplanten Slaplanten Div. koolplanten Enz. Enz. Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee Ook in de meeste depóts verkrijgbaar om u vrijblijvend, gratis advies te geven over uw voeding en dieet. Poststraat 31 - Zierikzee Telefoon (01110) 2067 aarom naar het reformhuis Zojuist verschenen beeldverslag van een jaar 1981 De belangrijkste gebeurtenissen op Schouwen-Duiveland in het jaar 1981 in beeld gebracht. Een uitgave van drukkerij Lakenman Ochtman. Aantal pagina's 72. Uniek voor later! De eerste uitgave van een in de toekomst terugkerende reeks. Voordeelprijs voor abonnees op de Zierikzeesche Nieuwsbode f 7,50* Voor niet-abonnees bedraagt de prijsM 2,50* (afgehaald aan ons kantoor Jannewekken 11) Indien u dit unieke fotoboek per post wenst thuis te laten bezorgen, kan dit door overschrijving van 11,75 voor abonnees// 16,75 voor niet-abonnees (incl. 4,25 verzendkosten). a. op postrekening 85052 t.n.v, drukkerij Lakenman Ochtman bv, Zierikzee b. op bankrekening 66.64.10.518 met vermelding „Schouwen-Duiveland 1981". Indien u nu abonnee wordt op de Zierikzeesche Nieuws bode kunt u ook profiteren van de voordeelprijs voor abonnees door het invullen van onderstaande bon. Deze bon inleveren aan ons kantoor Jannewekken 11 of opsturen per post in ongefrankeerde en velop aan de abonnementen administratie Zierikzeesche Nieuwsbode Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee Naam Adres Postcodewoonplaats geeft zich op als abonnee van de Zierikzeesche Nieuwsbode. Het abonnementsgeld zal per kwartaal/per jaar* worden betaald. (doorhalen waf niet van toepassing is) Hij/zij komt tevens in aanmerking voor de voordeelprijs voor het Schouwen-Duiveland-boek. De onwillige held 25. „Natuurlijk wist ge, dat aan de overzijde van de vallei een rivier loopt", zegt Tristan kortaf. Eric haalt de schouders op. „Laat ons er heen gaan", antwoordt hij, „dan kunnen we de toestand beter bekijken". Zwijgend trekken zij zich weer terug in het bos en met een grote omweg bereiken ze de rivier, een bruisende bergstroom. „We bevinden ons wel op levensgevaarlijk gebied", fluistert Tristan, „dus hoe eerder we de zaak bekeken hebben, hoe liever het mij is." „Tja, maar aan kijken alleen hebben we niets", antwoordt Eric nuchter. „We zullen de rivier ergens moeten afdammen en „Hier, onder het oog van Agar en zijn krijgs volk?" stoot Tristan met een ongelovig gezicht uit en ook de anderen kijken bedenkelijk. Zonder te antwoorden neemt de Noorman de omgeving in zich op. „Als we de rivier een an dere baan kunnen geven, zodat het water in de vallei loopt, vormt zich daar een soort meer", mompelt hij met een kwajongens achtige grijns. „We moeten natuurlijk zorgen, dat het water nergens ontwijken kan zodat het hoog genoeg komt om de burcht flink onder te laten lopen dan komt vriend Agar op zijn troon naar buiten dobberen De mannen grinniken zachtjes bij het vooruitzicht, maar Tristan schudt het hoofd. „Onmogelijk uitvoerbaar", gromt hij, „la ten we een beter plan bedenken, als er met alle geweld een plan bedacht moet worden „Dit plan is het, en geen ander", is Eric's we derwoord, terwijl hij Tristan recht aankijkt. „Als gij het aandurft de aandacht van Agars krijgsmacht af te leiden en hen uit deze vallei weg te lokken, speel ik het met tien man klaar, of mijn naam is geen is geen eh „Artor meer", vallen Tristans mannen vro lijk in.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8