fUl) Ürsf cdgjgo-DBUBLOO VOO iR KAMERBREED! OOR dun EN deurloo GELD VERDIENEN? G. J. WILBRINK SCHARNIEREN Edelsmederij M. Jech Wandelstokken VIERGEVER SUCCESJES salontafel f 198,— caiiTJ.SU Inbraak kan voorkomen worden BAZAR IN DE CORNELIASTICHTING WOENSDAG 23 JUNI A.S. GEMEENTE DUIVELAND BEKENDMAKING ©SïWJjl 8 CM J A m A a A TAPIJTEN V1TB AGE'S Voor de vele belangstelling, kaarten, bloemen en kado's die we na de geboorte van PETER mochten ontvangen willen we iedereen hartelijk bedanken. HANS en TONNY HOGENSTEIN MARCEL Juni 1982 Eendrachtstraat 18 4301 VL Zierikzee Huwelijks afkondiging van: ANDRÉ KIK en PAULIEN SEBEL Huwelijksvoltrekking op vrijdag 25 juni a.s. om 14.00 uur in het stadhuis van Zierikzee. Kerkelijke bevestiging om 15.00 uur in de Chr. Ger. Kerk te Zierikzee. Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 21.00 uur in „Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk. Zierikzee, juni 1982 Mulockstraat 38 Zijpestraat 8 Heden overleed onze lieve tante WILHELMINA VAN DE BERGE D. HAGE P. HAGE-KIK JACOB, WIM en CORNELIS Bruinisse, 17 juni 1982 Heden ging onverwacht van onze zijde weg, onze geliefde vrouw en moeder JOHANNA VERTON Geboren VAN HIEL in de leeftijd van 59 jaar. Haamstede: Huissen: C. VERTON BERT VERTON 4328 BT Haamstede, 18 juni 1982 Irenestraat 29 Zij, die de teraardebestelling willen bijwonen, worden verzocht op dinsdag 22 juni a.s. om 14.15 uur in de aula van de begraafplaats „Vredehof" te Haamstede aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in.genoemde aula na de ter aardebestelling. Op 18 juni overleed geheel onverwachts te Haamstede on ze geliefde schoonzuster en tante JOHANNA VERTON geboren VAN HIEL echtgenote van C. VERTON op de leeftijd van 59 jaar. Namens de familie, L. VERTON Mauritsweg 12 4325 AH Renesse Met droefheid geven wij u kennis dat van ons is heenge gaan onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over grootmoeder ELISABETH MARIA DE LINT weduwe van CORNELIS KOOPMAN in de ouderdom van 84 jaar. Kesteren: H. VAN T LEVEN-KOOPMAN J. A. VAN 'T LEVEN Zierikzee: C. KOOPMAN T. C. M. KOOPMAN-BARENDREGT Hoofddorp: R. T. WINTER M. C. WINTER-HOGERLAND A. VAN DER BIJL-KOOPMAN H. I. J. VAN DER BIJL Klein- en achterkleinkinderen Bennekom, 18 juni 1982 Heelsumseweg 14 Correspondentie-adres: Nedereindsestraat 32, 4041 XG Kesteren Een korte rouwdienst zal gehouden worden dinsdag 22 ju ni a.s. om 11.30 uur in de aula van het streekziekenhuis, ingang Boerhaavelaan, te Bennekom. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren. De crematie zal plaatsvinden om 13.00 uur in het cremato rium „Moscowa", Waterbergseweg 18 te Arnhem. Ver trek van de aula om 12.20 uur. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Geen bezoek aan huis Op 18 juni overleed te Bennekom op de leeftijd van 84 jaar onze geliefde schoonzuster en tante ELISABETH MARIA DE LINT weduwe van ing. C. KOOPMAN Burgh: J. KOOPMAN P. C. KOOPMAN-DALEBOUT Zierikzee: C. P. DELST-KOOPMAN J. DELST Haamstede: J. H. P. v. d. VLIET-KOOPMAN en verdere familie Met droefheid geven wij u kennis dat na een langdurige ziekte te Haarlem van ons is weggenomen onze geliefde broer en zwager PIETER CORNELIS KRIJGER op de leeftijd van 71 jaar. Vlissingen: K Dreischor: P. WEIJERMANS-KRIJGER J. WEIJERMANS P. K. GEELHOED-KRIJGER P. M. GEELHOED 19 juni 1982 Op Zijn tijd en wijze heeft de Heere tot Zich genomen zijn moegestreden kind, onze lieve en zorgzame vrouw, moe der en oma CORNELIA VAN DEN HOEK-VAN LEEUWEN op de leeftijd van 56 jaar. Sterke de Heere ons in dit zware verlies. Psalm 81 12 ber. Kerkwerve: C. VAN DEN HOEK Scharendijke: K. A. VAN DEN HOEK M. D. VAN DEN HOEK-VAN NORDEN LINDA en NIELS Kerkwerve: T. M. DEN BOER-VAN DEN HOEK C. B. DEN BOER LENNERT, CARLIJN en MARIEKE Kerkwerve: M. T. COOMANS-VAN DEN HOEK J. C. COOMANS Kerkwerve: P. A. VAN DEN HOEK J. BOOT 18 juni 1982 Kerkweg 8, 4321 AC Kerkwerve Geen bloemen Liever geen bezoek aan huis De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op dinsdag 22 juni a.s. om 14.30 uur op de begraafplaats te Kerkwerve, voor afgegaan door een rouwdienst in de Chr. Ger. kerk te Kerkwerve. Aanvang 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd gebouw na afloop van de begrafenis. Heden behaagde het de Heere na een langdurig smarte lijk lijden, uit onze familie weg te nemen onze geliefde dochter, zuster, schoonzuster en tante CORNELIA VAN DEN HOEK-VAN LEEUWEN echtgenote van C. VAN DEN HOEK op de leeftijd van 56 jaar. Kerkwerve: Oosterland: Kerkwerve: Velp: Kerkwerve: P. A. VAN LEEUWEN T. VAN LEEUWEN-BIL C. DONSELAAR-VAN LEEUWEN J. DE JONGE-VAN LEEUWEN T. DE JONGE A. VAN LEEUWEN C. M. VAN LEEUWEN-KURVINK JOH. VAN LEEUWEN T. VAN LEEUWEN-BEEKE M. VAN DER VELDE-VAN LEEUWEN J. C. VAN DER VELDE C. VAN LEEUWEN P. C. M. VAN LEEUWEN-DEN BOER Neven en nichten Kerkwerve, 18 juni 1982 Heden heeft de Heere, na een langdurige ziekte, uit onze. familiekring weggenomen, onze geliefde schoonzuster en. tante CORNELIA VAN DEN HOEK-VAN LEEUWEN op de leeftijd van 56 jaar. Diamond City (Canada): Middelburg: Renesse: Zierikzee: Kerkwerve: Zonnemaire: Zierikzee: Woudenberg: Ledbridge: (Canada) Kloetinge: 18 juni 1982 P. C. VAN DEN HOEK-POST A. J. ROSKAM-VAN DEN HOEK ABR. ROSKAM W. J. VAN DEN HOEK-BLOM G. VAN DEN HOEK S. VAN DEN HOEK-RIJNBERG ST. VAN DEN HOEK M. VAN DEN HOEK N. RIJNBERG-VAN DEN HOEK C. C. RIJNBERG J. VAN DEN HOUTEN VAN DEN HOEK S. VAN DEN HOUTEN JOH. VAN DEN HOEK M. VAN DEN HOEK- VAN DE SCHELDE J. VAN DEN H< EK M. VAN DEN H JEK-DOOGE JAC VAN DEN HOEK M. VAN DEN HOEK-VAN DEN DOOL K. C. KLOET-VAN DEN HOEK M. KLOET Neven en nichten Herman Jansen Nieuwerkerk Moderne gouden- en zilveren sieraden, horloges. Reparaties, ontwerpen en maken van sieraden. MEELSTRAAT 18 4301 EC ZIERIKZEE TELEFOON (OHIO) 5S60 en wandelstokplaatjes hoek Kraanplein - Z'zee Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaakwerkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Meisje, 15 jaar vraagt vakan tiewerk, tel.: 01113-2482. Diversen: Cosmetica en bijous haal je op de Balie in „De Palaver- hut". Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te ne men, in de Hope des Eeuwigen Levens, onze geliefde moe der, behuwd-, groot- en overgrootmoeder LENA VAN DER ZANDE-VAN DER REEST weduwe van WILLEM MARINUS VAN DER ZANDE in de ouderdom van 90 jaar. Nieuwerkerk: J. DE REUS-VAN DER ZANDE M. DE REUS Oosterland: J. VAN DER ZANDE J. J. VAN DER ZANDE-BAKKER A. VAN DER MAAS-VAN DER ZANDE A. VAN DER MAAS Fijnaart: M. VAN DER ZANDE M. VAN DER ZANDE-SIJRIER Barneveld: A. M. VAN DER ZANDE M. VAN DER ZANDE-GROOTHEDDE Klein- en achterkleinkinderen Sommelsdijk, 19 juni 1982 Verpleeghuis „De Samaritaan" Condoleantieadres: Torenplein 30, 4307 AB Oosterland De teraardebestelling zal plaatshebben op woensdag 23 juni a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Oosterland, voorafgegaan door een rouwdienst in het dorpshuis „Oosterhof" te Oosterland. Aanvang 13.00 uur. Gelegenheid tot condoleren maandag 21 en dinsdag 22 ju ni a.s. van 19.00-21.00 uur op het condoleantie-adres. Heden overleed onze geliefde schoonzuster en tante LENA VAN DER REEST weduwe van W. M. VAN DER ZANDE in de ouderdom van bijna 91 jaar. Uit aller naam, P. VAN DER ZANDE 19 juni 1982 Hofplein 25 4307 BK Oosterland Dankbetuiging Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan H.H. doktoren, verplegend personeel van de Corneliastichting en fam. Struyk, voor alle hulp aan mijn vrouw, MARINA STOUTJESDIJK bewezen. Tevens dank aan allen die blijk van belangstelling gaven in welke vorm dan ook tijdens haar ziekte en na het overlijden. J. v. d. BIJL Zierikzee, juni 1982 Corneliastichting Havenpark 37 Wegens familie omstandigheden wordt ons huwelijk dat zou plaatsvinden op 25 juni a.s. enige tijd uitgesteld MARCO DE WAAIJ WILMA v. d. WEELE HET BETROUWBARE ADRES VOOR UW MEUBELEN massief eiken met inleg plavuis 100 kwaliteit - knalprijs Meelstraat Zierikzee Meubelstoffeerderij Goud zwaard voor al uw stoffeer- werk. Tapijt - Zonwering. Zierikzee, Meelstraat 24, tel. 01110-2491. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Neem nu Sinapis in tegen hooikoorts. Reform- en dieet- huis Joppe, Zierikzee. Kelders lek of vochtig, wij maken onder garantie kel ders en muren blijvend wa terdicht (referenties beschik^ baar). Leico B.V. 01119-1992, ook 's avonds. Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Geopend di, do, vr. van 13.00 tot 17.00 uur en do-avond. Dat kan: Maak uw kleding zelf! Uw naaimachine defekt? Wij repareren verantwoord, betaalbaar en zeer vakkundig onder garantie in eigen werkplaats Bent u aan vernieuwing toe? Naaimachines te kust en te keur ElnaHusqvarnaLewenstein Kom eens kijken en vraag vrijblijvend prijs Te repareren machines zeil brengen en halen geeft u veel voordeel! Korte Sint Janstraat 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923 KOMKOMMERS 2 stuks0.98 GEKOOKTE BIETJES 500 gram.... 0.98 BOSPEENperbos1.49 PEULEN 100 gr0.79 literfles MAGERE JOGHURT0.99 .DAGVERS: HALFVOLLE MELK... 0.99, betrouwbare, storingsvrije beveiligingssystemen, deskundig aangelegd onder TBBS controle tel.: 01112-1267 's morgens van 10.00 tot 11.30 uur 's middags van 14.00 tot 16.00 uur Burgemeester en wethouders van Duiveland maken be kend, dat, in verband met het plaatsen van kermis attracties, de volgende straten in de genoemde periode - of zoveel eerder resp. langer als noodzakelijk zal blij ken - voor alle verkeer zullen worden gesloten: 1. de Korte Achterweg te Oosterland vanaf de Markt, gedurende de periode van 25 tot en met 30 juni a.s.; in dit verband zal ten behoeve van het bezorgend verkeer, het verbod tot inrijden van de Korte Ach terweg vanaf het Torenplein en de Hofweg, tijdelijk worden opgeheven; 2. het gedeelte Stationsstraat te Nieuwerkerk vanaf/in de richting van de Burg. van Veenstraat (waarbij de bus-route zal worden vrijgehouden), gedurende de periode van 21 tot en met 24 juli a.s.; 3. het gedeelte van de Ring te Ouwerkerk tussen de aansluiting met dc Zuidstraat en de H. Kosterstraat, gedurende de periode van 28 tot en met 31 juli a.s. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 15 juni 1982 SNIJ-ZURE ZULT 100 gram.. 0.69 JONGE KAAS kilo7.98 VAN DE WARME BAKKER: KNIPWIT OF-BRUIN1.79 KRENTENBOLLEN 5 stuks 1.98 k

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8