bezorg(st)er Laf Italië toch vrijwel zeker van plaats in tweede ronde Goed Schotland kan goochelaars van Brazilië niet volgen: 4-1 Diego Armando Maradona toont tegen Hongarije ware gezicht Door 1-1 tegen Peru Feestvreugde in Brazilië eist vijf doden RENESSE (gedeeltelijk) Hongaren afgestraft (4-1) ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 21 juni 1982 Nr. 23133 5 V1GO, 18-6. Ondanks het feit, dat Italië tegen Peru slechts een 1-1 gelijkspel weghaalde, is het voor de ploeg van Enzo Bearzot zo goed als zeker, dat men de tweede ronde binnenstapt. Het zou evenwel te ver voeren om de Italianen hiermee te komplimenteren. Wat de Azzuri in hun twee eerste wedstrijden lie ten zien mag zonder overdrijving anti-voetbal worden genoemd. In het begin van de jaren tachtig werd in Italië een vergeefse poging gedaan om van het verderfelijke „Cattanaggio" af te komen, maar nadat tegen Polen al puur ver dedigend werd geakteerd, was de „prestatie" van de Italianen tegen Peru ronduit beschamend te noemen. Dat men er desondanks toch nog een nauwe lijks verdiend gelijkspel uithaalde was meer een resultaat van de Peruviaan se onmacht in aanvallend opzicht dan van eigen inventiviteit. Het hoeft dan ook nauwelijks enige twijfel dat de mannen van de veertigjarige aanvoerder/doelman Dino Zoff zich ook nog door de tweede ronde zullen worstelen. Over de volle negentig minuten ge nomen verdiende Peru met afstand de volle winst, maar het duurde nog tot de 82e minuut voordat aanvoer der Ruben Diaz met enig fortuin een puntendeling uit het vuur kon slepen voor zijn ploeg. Via een door Scirea veroorzaakte vrije trap deponeerde Teofilo Cubillas het leer breed op Di az, die voor een enkele keer tot een schot besloot. Via de kuiten van Sci rea werd het schot van richting ver anderd en was Dino Zoff een gesla gen doelman: 1-1. Al in de 4e minuut was Cubillas oog in oog gekomen met Zoff, maar voordat de Peruviaanse spelmaker tot een schot kon komen rammelde Scirea het leer van zijn voet. In de ne gende minuut was de kansenverhou ding weer gelijk, toen Antognioni een vrije trap op de rand van het strafschopgebied nipt naast het doel van Quiroga prikte. Nadat Marini de Nieuw-Zeeland ook voor Rusland te matig: 0-3 MALAGA, 19-6. Nieuw-Zeeland heeft ook zyn tweede wedstryd in groep 6 met een verschil van drie doelpunten verloren. Was eerst Schotland de Kiwi te machtig, nu vormden de overigens sober en bene den hun kunnen voetballende Rus sen een te groot obstakel voor de Nieuw-Zeelanders. Desondanks mag niet gesteld worden, dat de ploeg echt is afgegaan, want binnen de gelede ren zaten best een paar spelers, die menigeen verbaasd zullen hebben. Opmerkelijk was het spel van de 19 jaar oude Rufer. en ook het optreden van Steve Wooddin, Cresswell en doelman Frank van Hattum was zeer redelijk. Daartegenover staken de prestaties van de Russen, mannen met toch stuk voor stuk een gevestigde reputatie maar povertjes af. Desondanks lijkt het zeer aannemelijk, dat de ploeg zich na dinsdag in de tweede ronde zal weten, omdat het benodigde gelijke spel tegen Schotland zeer zeker tot de mogelijkheden behoort Voorvallen uit het verleden hebben aangetoond, dat de Schotten een fikse tegenslag nau welijks te boven komen. Weliswaar was er een kleine neder laag tegen Brazilië ingekalkuleerd, maar dat de ploeg zo zou worden afge troefd kan toch wel eens te hard zijn aangekomen. Darnaast maakte Rus land in zijn tweede wedstrijd als ploeg toch een hechtere indruk, waardoor vooralsnog de weegschaal naar de kant van de Russen lijkt door te slaan. Te gen Nieuw-Zeeland speelden de Rus sen overigens een berekende partij, waarin niet meer werd nagestreefd, dan met twee hooguit drie doelpunten te winnen. Dan immers hoefde tegen Schotland „slechts" gelijk te worden gespeeld. Degelijk als een computer deden de Sovjets wat er van hen ver langd werd In de 24e minuut opende Gavrilov de score na een puike aktie van ster speler Blochin, maar daarna bleef het allemaal matigjes wat men liet zien. Vlak voor rust werd Blochin nog wel een verdiende strafschop onthou den en miste Sjengelia vanaf vijf me ter voor Frank van Hattum. Duidelijk was in het begin van de tweede helft merkbaar, dat er in de kleedkamer een hartig woordje was gesproken. De Russen gingen fanatiek op zoek naar de verlossende tweede treffer en al in de derde minuut was het beno digde een feit Blochin liet vanaf de rand van het zestien metergebied een venijnige schuiver los, waarvan Van Hattum en kel het neerkomen in de touwen zal hebben gehoord. Na voorbereidend werk van Bessonov zorgde Baltacha enkele minuten later voor het bonus- punt (3-0), naar daarna geloofden de Sovjets het allemaal wel en werden zelfs niet te missen kansen om zeep geholpen. Met name „voetballer van het jaar" Sjengelia manifesteerde zich door het verprutsen van uitgelezen mogelijkheden. De voor Nieuw-Zee land gezien de werklust verdiende te gentreffer bleef evenwel ook uit om dat doelman Dassajev wel deed waar voor hij stond. Peruviaanse doelman nog een keer fiks op de proef had gesteld was het in de 18e minuut Bruno Conti, die het eerste doelpunt van groep 1 produ ceerde. Vanaf 25 meter knalde Conti de bal met zijn rechter hoog in de rechter hoek. De vier ploegen in pou le 1 hadden na totaal 198 minuten voetbal eindelijk gedaan waar ze voor staan: geskoord. Stervende zwaan Kort na de openingstreffer eiste vervolgens scheidsrechter Walter Eschweiler ongewild een hoofdrol op, door frontaal in botsing te komen met Peru-middenvelder Velasquez, waardoor hij als een stervende zwaan over het groene gras rolde. Na door beide verzorgers in de wat ten te zijn gelegd kon de arbiter de wedstrijd weer voortzetten, maar veel sensationele momenten maakte ook Eschweiler niet meer mee, of het zou de knap genomen vrije trap van Conti moeten zijn na 34 minuten, oi mogelijk de pijnlijke botsing van Duarte, waardoor deze de laatste mi nuten buiten de lijnen moesten door brengen. In de slotminuten kwamen er nog redelijke pogingen van Cueto voor Peru en Scirea voor de Italianen, maar met 1-0 werd van zijde gewis seld. In de tweede helft bleek Franco Causio, voor wie twee jaar „stilte" toch te veel vormverlies blijkt te hebben opgeleverd. Ook Duarte keerde weer terug, naar hij kon zich in deze periode toch niet meer zo ma nifesteren as hij in de eerste 45 minu ten had gedaan. Deze rol was nu meer weggelegd voor Oblitas, die in België kompetitie speelt bij het naar de eerste klas gepromoveerd Seraing. Oblitas strooide, volop met ,gave passes, maar tegen het gegroepeerd voetballende Italiaans team was aan vallend weinig te beginnen. Boven dien ontbrak ook in belangrijke ma te het goede overleg, waardoor de aanvalsopzetten veelal, stierven in schoonheid. Engeland door 2-0 overwinning in tweede ronde BILBAO, 20-6. Engeland heeft zich na Brazilië als tweede geplaatst voor de tweede finaleronde van het Wereldkampioenschap. Dat deed de ploeg van Greenwood zondag over de rug van Tsjecho-SIowakye, dat met 2-0 werd verslagen. De doelpunten waren van Trevor Francis en de Tsje chische verdediger Barmos, die een voorzet van Mariner in eigen doel werkte. De Engelsen toonden zich, nota bene nog steeds zonder de sterren Kevin Keegan en Trevor Brooking, energieker, sterker en schotvaardiger dan in de voorronden. Spanje werd slechts met geluk bereikt Nu evenwel lopen de Britten over van zelfvertrou wen en lijkt het haast zeker, dat zij het tijdens deze Mundial weer eens erg verzuilen brengen na er zowel in Duits land en Argentinië niet te zijn bijge- weest, hetgeen lang aan de „ontdek kers" van het voetbal knaagde. Engeland had het moeilik tegen de zich stug verdedigende Tsjechen. De Engelsen bleven in tegenstelling tot in de Europa cups hun eigen spel spelen. Het Tsjecichise doel, waarin Seman Hruska kwam opvolgen werd daarom bestookt met lange voorzet ten en verre inworpen. De Tsjechi sche verdediging met Radimec en Vo- jacek leek vrij gemakkelijk overeind te blijven. De beide doelpunten, na een goed uur spelen, vielen na verde- digingsfouten. Bij het eerste doelpunt liet Seman de bal uit zijn handen vallen en hoefde Francis slechts zijn voet tegen de bal te zetten. Bij het tweede doelpunt was de Tsjechische inbreng nog groter. Ma riner zette diagonaal voor, maar Bar mos trachtte de bal naast te schuiven. Deze poging viet evenwel verkeerd uit. Doelman Seman was inmiddels de verkeerde kant op gegaan en kon ook niets meer doen aan het voor de Venglos-ploeg fatale voorval (2-0). Nadat Tardelli en Duarte op geel getrakteerd waren door scheidsrech ter Eschweiler, kwam in de 37e mi nuut alsnog de voor Peru verdiende beloning in de vorm van een gelijk maker hetgeen tevens een verdiende afstraffing was voor de Italiaanse lafheid en vaak ook hardheid, waar mee zij de ploeg van Elba de Paduali- ma - kortweg Tim - tegemoet waren getreden. Door de gelijkmaker van Ruben Diaz en het gelijke spel van Polen te gen Kameroen is Peru nog lang niet uitgeschakeld. Een gelijkspel tegen de Polen is zelfs al voldoende voor verder voetballen in de Mundiale strijd. Italië zal wel ten koste van Kameroen naar de tweede ronde gaan, maar de Italianen zullen zich evenals Peru en Polen niet mogen verkijken op de Afrikanen. Het is voor de formatie van Enzo Bearzot overigens ook belangrijk, dat een 0-0 voldoende zal zijn. Standen WK De stand in groep 1: Italië 2 0 2 0 1-1 2 Peru 2 0 2 0 1-1 2 Polen 2 0 2 0 0-0 2 Kameroen 2 0 2 0 0-0 2 De stand in groep 3: België 2 2 0 0 2- 0 4 Hongarije 2 1 0 1 11- 5 2 Argentinië 2 1 0 1 4- 2 2 El Salvador 2 0 0 2 1-11 0 De stand in groep 6: Brazilië 2 2 0 0 6-2 4 Sovjet-Unie 2 1 0 1 4-2 2 Schotland 2 1 0 1 6-6 2 Nieuw-Zeeland 2 0 0 2 2-8 0 Hongarije is verslagen door het an dere Argentinië, door de Wereldkam pioen. De mannen van Luis Cesar Menotti lieten in Alicante het ware gezicht zien en speelden zeker twee klassen beter, dan waarmee de Bel gen werden bekampt. Vergeleken met de openingswedstrijd van Barce lona waren er een aantal grote ver schillen. De Argentijnen joegen kei hard op de bal. Verder schoof het tweemans middenveld Ardiles en Gallego, maar ook het flankverdedi- gersduo Tarantini en Olguin gere geld in. Ook werden er in de aanval enorme afstanden afgelegd zonder bal, maar het meest essentiële ver schil was het feit, dat Maradona geen taak op het middenveld had, maar in de punt van de aanval geposteerd stond. LAGOS. De voormalige leider van Biafra, Emeka Ojukwul, is terugge keerd in Nigeria, na ruim twaalf jaar ballingschap na zijn nederlaag in de burgeroorlog van 1967 tot 1970. Ruim vijfduizend mensen, de meesten van Ojukwu's Ibo-stam, hadden stortre gen en half onder water staande we gen getrotseerd om hun leider te ver welkomen. Honderden liepen de drankhekken omver. Tele Santana kon zich de eerste wedstrijden zelfs permiteren enkele falende spelers binnen de ploeg te hebben lopen. Tegen de Sovjets wa ren dat doelman Valdir Perez, Dirceu en Falcao, tegen de Schotten kwa men spits Serginho en middenvelder Socrates uiterst zwak voor de dag. Serginho werd een klein kwartier voor tijd gewisseld voor Paulo Isido- ro on dat betekent nogal iets voor een „topper" als Serginho. Socrates, die de zwakste van de twaalf Brazilianen was, mocht blij ven staan om vlak voor tijd toch nog even te schitteren. Mij zag als enige in het veld Falcao aan komen lopen na een driehoekskombinatie. De middenvelder van AS Roma kogelde van twintig meter afstand 4-1 in de touwen. Kameroen houdt ook Polen op 0-0 resultaat LA CORUNA. 19-6. Na in de eerste wedstrijd Peru op 0-0 te heb ben gehouden, is Kameroen er ook te gen Polen in geslaagd deze eindstand op de borden te krijgen. Het betekent voor de ploeg van trainer Jean Vin cent, die nog ooit furore maakte in de Franse ploeg aan de zij van Just Fon taine, andermaal een uiterst ver diend winstpunt. Na twee volle ron den in groep 1 trekt de Afrikaanse ploeg hierdoor nog steeds gelijk op met ploegen als Italië en Polen, maar gevreesd moet worden dat de ploeg bij het scheiden van de markt toch af zal moeten haken, omdat de wedstrijd tegen Italië nog rest, ter wijl Polen en Peru elkaar nog moe ten bestrijden. Zoals de zaken er na vier gelijke spelen in groep 1 voor staan gaan mo menteel Italië en Peru naar de twee de ronde omdat zij het voor elkaar kregen om tegen elkaar tenminste nog een doelpunt te kreëren. In het gekke geval, dat ook de beide laatste wedstrijden in deze uiterst zwakke poule in ben doelpuntloos gelijkspel eindigen zijn voornoemde formatie's wel erg simpel in de tweede ronde. Vooralsnog lijkt het evenwel voor de hand liggend, dat Italië Kameroen de weg zal versperren, terwijl Peru dan zal afrekenen met Polen. Een ge lijkspel is voor de Peruvianen vol doende. Kameroen was tegen de tijdens dit toernooi bijzonder tegenvallende Poolse ploeg zeker niet de minder, in tegendeel. Regelmatig werd de Pool se defensie door de goed voetballen de voorwaartsen van Kameroen da nig in verlegenheid gebracht en de Oosteuropeanen mochten dan ook ze ker niet mopperen, dat er niet werd gedoelpunt. In de afwerking faalden met name Milla, Abega en Kunda di verse keren jammerlijk, nadat men zich eerder knap in skoringspositie had gemanoeuvreerd. Spelers als Tokoto, Abega, M'bida en last but not least de zeer knappe doelman N'kono zouden in de meeste Nederlandse eredivisieploegen zeker niet uit de toon valllen. Daar kunnen Hierdoor was het aantal tegenstan ders, dat door hem overwonnen moest worden veel geringer. De Hon garen probeerden de vloedgolf van Argentijnse aktiviteit in te dammen door een strikte mandekking met soms het gebruik van de botte bijl. Vooral Sallai, die aan Maradona was gekoppeld, onderzocht met alle middelen hoe groot het weerstands vermogen van de nu als zwevende spits werkende voetbalmiljonair was. De beweeglijkheid van Marado na bleek enorm en zijn simpele, maar konstante aanwezigheid in de buurt van het strafschopgebied veroor zaakte konstante paniek bij de Hon garen. Sallai, die in de kwalifikatie- wedstrijden René Botteron en Kevin Keegan perfekt in bedwang had ge houden, was tegen de Argentijn kansloos. Net als tegen België bleef de eerste kans ongebruikt, maar de Argentij nen knipperden niet met de oogle den. De aanjagers hielden de storm intakt en slechts doelman Ferenc Meszaros droeg Hongarije door de zorgelijke eerste periode. Een doel man kan evenwel niet alles opknap pen en het was dan ook al vlot duide lijk dat ook Meszaros op een bepaald moment zou moeten kapituleren. Schotland was echter op dat mo ment echter al lang murw gespeeld. De ploeg van de Jock Stein, tegen na tuur in met vier middenvelders spe lend, nam net als de Sovjets voor rust de leiding. Openingstreffer Verdediger Narey was de maker van het voortreffelijke Schotse doel punt en dit keer had Valdir Perez geen schijn van kans tegen het af standsschot. Dat doelpunt in het uitverkochte stadion viel tegen de verhouding in. De schok van Narey's treffer duurde evenwel niet lang, want een kwartier later zorgde Brazilië's meest ervaren speler, Zico, via een vrije trap met bijzonder veel effekt langs de muur de Polen na hun ontmoeting met de mannen van Jean Vincent over mee praten. Regelmatig werden zij door de getruckte Afrikanen van het kast je naar de muur gestuurd. Geluk had den de Polen, toen doelman Mlynarc- zyk assistentie nodig had van aan voerder Zmuda bij een inzet van Mil la, maar dezelfde situatie had zich eerder ook aan de andere kant af gespeeld, toen Kaham een keiharde doelpoging van Boniek van de lijn moest ranselen. Al met al was de doelpuntloze uitslag een juiste af spiegeling van de krachtsverhou ding. Ludo Coeck houdt Belgen nog even in de race: 1-0 ELCHE, 19-6. Het zal een kwestie van een dubbeltje op z'n kant worden voor de Belgische formatie van oe- fenmeester Guy Thijs. Ondanks het vele trompetgeschal over de presta- tie's van de zuiderburen, heeft de ploeg ondanks haar tweede 1-0 zege niet kunnen imponeren. Het staat nu nwel vast, dat de ploeg dinsdag avond om 9 uur met een heel andere instelling het veld in zal moeten om de Hongaren partij te geven. Welis waar is een puntendeling genoeg voor Guy Thijs en de zijnen, maar de beide wedstrijden van de twee ploe gen afwegend moet toch het ergste worden gevreesd. Hongarije skoort gemakkelijk en omdat er in de Hon gaarse ploeg een aantal spelers zit, die in de Belgische kompetitie akte- ren kan de rivaliteit wel eens zeer hoog op lopen. El Salvador liet zater dagavond zien, dat de Belgische ploeg zeker niet sterker is dan een dan de middenmoters tijdens deze wereldtitelwedstrijd. De enige treffer van de matige wedstrijd viel in de 18e minuut. De Noord-Ierse arbiter Moffatt kende de Belgen een terechte vrije trap toe, omdat Osorto Erwin Vandenberg had getorpedeerd, nadat de bal la lang wegwas. Vanzelfsprekend kreeg de El Salvadoreaan en passant de ge le kaart voor getoverd, iets wat later ook Fagoago nog overkwam. Jan Ceulemans schoof het leer diagonaal naar voren in de voeten van Ludo Coeck, die zich geen moment bedacht en zich a la Arie Haan vanaf 40 meter Vlak voor het verstrijken van het eerste half uur werd hij twee keer achter elkaar figuurlijk onderuit ge haald en beide keren was Daniel Ber- toni de hopfschuldige. De aanvaller van Fiorentina. stond „goed" toen Passarella dg-baljyan een vrije trap van Mario Kempes doorkopte. De volgende treffer moest Bertoni aan Maradona laten, nadat Meszaros zijn vlijmscherpe inzet had losgelaten (2- 0). Aanvallend In de tweede helft ging Hongarije meer op de aanvallende toer door het inbrengen van Laszlo Fazekas voor Martos en al vrij vlot leek dit sukses te hebben. Laszlo Kiss, met drie treffers nog altijd topschutter, mikte millimeters naast het doel van Fillol na een puike een-twee met Fazekas. Rond het kwartier kwam evenwel toch de ge nadeklap voor de Hongaren, omdat Argentinië opnieuw binnen een paar minuten twee keer doel trof. Eerst was er een beauty van een doelpunt van Maradonna en daarna strafte Ar diles zwak wegwerken van Balint akkuraat af (4-0). Hierna geloofde Argentinië het voor een belangrijk deel wel. Men be perkte zich tot het demonstreren van een grote serie technische hoogstand jes, maar echte doelpogingen kwa men er nauwelijks meer. Aan de an dere kant waren de Hongaren wel fa natiek op weg naar een of meer te gentreffers, omdat anders het effekt van 10-1 tegen El Salvador te veel weg zou zijn. In de 32e minuut besloot de 21- jarige'^Poloskei een knappe solo met een even knap doelpunt, waarop Fil lol het antwoord schuldig moest blij ven (4-1). In de laatste vijf minuten gingen ook Nyilasi en Fazekas nog op jacht, maar sukses zat er niet meer in. voor een onoplosbaar presentje voor doelman Rough: 1-1. Na de rust waren de lange in Britse en Europese kompetities geharde (of afgeleefde) Schotse profs snel uitge put. Ze werden totaal weggespeeld, zonder dat zij zelf echt slecht akteer den, maar de Schotten kwamen te weinig aan de bal om nog een vuist te kunnen maken. Brazilië viel aan en het was slechts de vraag hoe beperkt de Schotten de naderende nederlaag zouden kunnen houden. Faalde Serginho in de spits ander maal als afmaker, zijn taak werd overgenomen door de meest aanval lend ingestelde verdedigers. Kort na rust kopte Oscar fraai een hoekschop van Junior langs de eerste paal in het net. Het mooiste doelpunt viel in de 65e minuut. Eder kreeg op links een fraaie schietkans. Hij prefeleerde evenwel een listig wippertje over de te ver voor zijn doel staand Rough, waarbij het leer exakt in de kruising belandde en drie minuten voor tijd maakte Falcao de 4-1 kompleet met een knal van twintig meter. een knal liet ontvallen, die doelman Mora nauwelijks gezien zal hebben, afgaand op zijn statische houding tussen de palen. Overigens speelde de 17-jarige doelman een voortreffelijke partij. Aan de andere kant stichtte met na me „tovenaar" Gonzalez erg veel ge vaar, maar omdat hij bij zijn akties erg weinig steun had van medebroe ders hoefde Jean-Marie Pfaff nauwe lijks in aktie te komen. Alleen Rivas en Aquino steunden Gonzalez van tijd tot tijd. Aan Belgische zijde was Luco Coeck de grote uitblinker, het geen met zijn doelpunt nog extra werd ondertreept. Jan Ceulemans daarentegen was de werken, zodanig zelfs, dat hij zich tien minuten voor tijd moest laten vervangen door Wil- fried van Moer, die in die periode de nodige rust terugbracht bij de Bel gen, zodat in ieder geval de kleine, maar mogelijk nuttige winst kon worden vastgehouden. RIO DE JANEIRO, 19-6. De feest vreugde na de overwinningen van Brazilië in het toernooi om het we reldkampioenschap heeft in dit Zuid- amerikaanse land vijf mensen het le ven gekost. Ruim duizend personen zijn gewond geraakt. Het televisiestation ,,TV-Glóbo" meldde zaterdag, dat vijf mensen zijn overleden aan de verwondingen, die zij bij festiviteiten hadden opge lopen. De carnavalsstemming, die na de overwinning van vrijdag op Schotland (4-1) in Brazilië ontstond en tot zaterdagmiddag in vele delen van het land voortduurde, heeft tal loze gewonden opgeleverd. Alleen in Rio de Janeiro hebben artsen 439 per sonen behandeld, die voor het meren deel brandwonden hadden opgelo pen, na het afsteken van vuurwerk. Advertentie West-Duitsland richt zich aarzelend op: 4-1 GIJON, 20-6. Het Westduitse elftal heeft zich aarzelend opgericht na de knock-out van vier dagen geleden te gen Algerije. In Gijon hielden de Duitsers weliswaar de weg open naar de tweede ronde door Chili met 4-1 te verslaan maar de ploeg van coach Derwall maakte in de eerste zestig minuten een aangeslagen indruk. Pas nadat Rummenigge, die met drie doelpunten een fors aandeel had in de overwinning van zijn ploeg, „der Mannschaft" op een wat ruimere marge had gebracht ten opzichte van de Chilenen, trad de Europees kam pioen wat zelfverzekerder op de voorgrond. Het elftal van Jupp Derwall trad/ Chili voor een nagenoeg uitverkocht Molinor-stadion van Gijon gemoti veerd tegemoet. Derwall had het ver trouwen in zijn ploeg uitgesproken door in exakt dezelfde opstelling bin nen de lijnen te verschijnen als tegen de Algerijnen, dat in tegenstelling tot zijn Chileense kollega Santiba nez, die de nederlaag tegen Oosten rijk in de schoenen schoof van spits Caszely door hem zelfs geen plaats op de bank te gunnen. West-Duitsland opende agressief, het joeg vanaf de eerste minuut kei hard op de bal. De Chilenen probeer den de vloedgolf aan Duitse aanval len in te dammen door een strikte mandekking. In do negende minuut evewel hadden de oosterburen al een voorsprong, doordat doelman Osben. die in tegenstelling tot de wedstrijd tegen Oostenrijk een uiterst onbe trouwbare indrukc maakte, een on gevaarlijk afstandsschot onder zich door liet gaan. Toch bracht dit vroege openingsdoelpunt niet de broodnodi ge rust binnen de Duitse gelederen. Dit gebeurde pas nadat Rummenig ge achtereenvolgens in de 57e en 67e minuut voor 2-0 en 3-0 had gezorgd. Vanaf dat moment stuurden de Duit sers hun opponenten van het kastje naar de muur en indirekt naar Zuid- Amerika, want de Chilenen konden aanvallend geen enkele vuist maken, ondanks de vaak technische hoogstandjes, die evenwel aan de rand van het zestien metergebied veelal tot staan werden gebracht door de degelijk opererende Duitse verdediging. Voor de statistiek zorg de Uwe Reinders een minuut na hn binnen de lijnen komen voor 4-0, ter wijl Moscose in de allerlaatste mi nuut de Chileense eer redde met een voortreffelijk doelpunt. Toen was het kwaad evenwel al lang geschiedt SEVILLA, 17-6. Het oogstrelende voetbal heeft Brazilië als eerste van de vierentwintig aan het Wereldkampioenschap in Spanje deelnemende ploegen een plaats in de tweede ronde opgeleverd. Na de Sovjet-Unie (2-1) werd Schot land in Sevilla met 4-1 aan het verstand gebracht hoe voetbal gespeeld kan worden. Brazilië is na het vertoonde meer dan ooit favoriet voor de wereld titel. Wij vragen op Korte termijn een voor de bezorging van de „Zierikzeesche Nieuwsbode" te Sollicitaties: schriftelijk, mondeling of telefonisch aan het kantoor van de Zierikzeesche Nieuwsbode, Jannewekken 11, Zierikzee, telefoon (01110) 6551. ALICANTE, 18-6. Diego Armando Maradona heeft wereld voor het eerst la ten zien, waarom Barcelona koste wat köSt 15 miljoen gulden wilde spende ren voor de 21-jarige Braziliaanse superster. In tegenstelling tot in de ontmoe ting tegen België, toen Maradona als middenvelder deskundig door de zuider buren aan banden werd gelegd, manifesteerde de aalvlugge Maradona zich te gen de Hongaren als een klassieke centrumspits vol venijn. Twee keer doel puntte Mardona en hij had ook een belangrijk aandeel in de beide andere tref fers van de titelverdedigers. Hongarije kon in de slotfase nog de eer redden, hetgeen overigens uiterst verdiend was, omdat de Magyaren zeker niet af wensten te gaan en daar ook volledig naar handelen. Bovendien kan deze tref fer bij de eindafrekening van de eerste ronde wel eens uitterst belangrijk wor den als drie ploegen mogelijk met vier punten eindigen en het doelsaldo de beslissing moet gaan brengen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5