bezorg(st)er Chili verzuimt de winst te pakken tegen Oostenrijk: 0-1 RENESSE (gedeeltelijk) Groot aantal deelnemers op derde Bridge-instuifavond Avondvierdaagse Haamstede maandagavond^van start Panorama wint kort geding Vissen naar buit ONZE PUZZELRUBRIEK t Advertentie OV1EDO, 17-6. Veel ploegen hebben er veelal moeite mee, wanneer er hoe dan ook verloren wordt. Erger wordt het evenwel als je verliest als je als ploeg een verrukkelijk spelletje op de grasmat deponeert en je tegenstander het grootste deel van de wedstrijd overklast. Chili weet sinds de ontmoeting met Oostenrijk hoe dit werkt. De Oostenrijkers moesten zich veelal de supre matie van de Chilenen laten welgevallen, maar staken na 90 minuten toch de volle winst in de zak, oindat een doelpunt van Walter Schachner in de 21e mi nuut voldoende bleek. Ruim tien minuten hierna kreeg Chili de meest uitgele zen mogelijkheid onx alsnog minstens de halve buit binnen te halen, maar vanaf de elf meterstip faalde Caszely door naast te schieten. Verder stond doelman Koncilia positieve wapenfeiten van de Chilenen deskundig in de weg en bleef het 1-0 voor de Oostenrijkers. Al in de vijfde minuut waren de Chilenen erg dicht bij een treffer, toen de aalvlugge Caszely alleen op doelman Koncilia af mocht stevenen, maar deze nipt naast de roos mikte. Doordat beide ploegen vanuit een behoudend 4-4-2 systeem opereerden ontwikkelde zich een voornamelijk alleszins bezienswaardig midden veldduel met over en weer knappe counters. Aan Chileense zijde blon ken voornamelijk Moscoso en Neira uit, terwijl Oostenrijk met de supers nelle Walter Schachner regelmatig tot skoringskansen kon komen. De Chileense doelman Mario Osben wenste overigens weinig onder te Joego-Slavië en N oor d-Ierland nul nul een ZARAGOZA, 17-6. Joego-Slavië en Noord-lerland hebben het toch al niet in zo'n groten getale opgekomen publiek donderdagavond geen al te beste dienst bewezen door een uiter mate behoudende en saaie wedstrijd op de glibberige grasmat van het veld van Real Zaragoza te depone ren. Slechts gedurende een klein half uurtje trachtten de Joegoslaven nog iets te laten zien, maar daarna ont wikkelde zich een louter berekenend spelletje, dat geen andere uitslag dan 0-0 kon hebben, maar dat beide ploe gen wel aan een wedstrijdpunt hielp. Zodoende hebben zij ervoor ge zorgd, dat met name gastland Spanje geen al te fijne avond beleefde. In fei te kreeg de ploeg van coach Santama- ria nu pas het volledige negatieve respijt van het uitermate teleurstel lende 1-1 gelijkspel van een dag eer der tegen dreumes Honduras. Omdat zowel Joego-Slavië als Noord-Ier- land er duidelijk van uit gingen, dat zij wel van Honduras zullen winnen, beloven de onderlinge duels tegen Spanje thrillerachtige gebeurtenis sen gaan worden, waarvan de uitslag wel eens zeer negatief voor de thuis ploeg" zou kunnen uitpakken. Koeweit dolt met miskleunende Tsjechen: 1-1 VALLADOLJD, 17-6. Het wordt bijna eentonig, maar zeker niet ver velend: opnieuw is een voetbal grootmacht op een kolossale manier afgetroefd door een „dwerg" op het gebied van voetballen. Tjsecho- Slowakije mocht uiteindelijk de han den nog uiterst tevreden dichtknij pen, dat er alsnog een 1-1 gelijkspel werd gehaald uit de ontmoeting met Koeweit, een tegenstander die voor af als een lachertje was bekeken, maar die in Valladolid liet zien wel degelijk iets meer van voetballen af te weten, dan zomaar een aantal bij elkaar geschraapte jongens, die van tijd tot tijd tegen een bal trappen. Tsjecho-Slowakije kwam in de 20e minuut tegen de verhouding in op voorsprong, toen Panenka van de uiterst zwakke arbiter Dromo een kadootje kreeg in de vorm van een strafschop na een ongelukkige „aan varing" met Jumaa. Panenka zelf be nutte de strafschop (1-0). Daarvoor had Assis Beloushi uit een onover zichtelijke situatie tegen de paal ge schoten en zag Jasem Jacoub een in zet net naast gaan. Opvallend was bij de Tsjechen de zeer zwakke prestatie van doelman Hruska, die uiteinder lijk ook aan de basis zou staan van de gelijkmaker, omdat hij volkomen verkeerd reageerde op een harde, maar zeker niet gevaarlijke knal van Faisal Al Dakheel. Na de gelijkmaker in het eerste deel van de tweede helft bakte Tsjecho-Slowakije er helemaal niets meer van en golfde de ene na de ande re Koeweitiaanse aanval richting veste van doelman Hruska. Al Anba- ni en Fahti Kamil kwamen enkele keren oog in oog met de Tsjechische sluitpost, maar het was gelukkig voor de mannen van coach Jozef Venglos, dat de „oliesjeiks" niet he lemaal weten hoe een bal te raken om suksesvol te zijn. Desondanks is de 1-1 al sensatio neel genoeg en zal zeker Frankrijk, dat met 3-1 van Engeland verloor uit erst tevreden zijn met de „wanpres tatie" van de Oosteuropeanen. Voor de mannen van trainer Hidalgo is de kans op klassering voor de tweede ronde nu fiks toegenomen. doen voor de Oostenrijkse goalie en redde doorlopend knap. Gegroepeerd Toch moest hij in de 21 minuut ver rassend kapituleren toen de 36-jarige laatste man Figueroa (hij debuteerde al in 1966 tijdens de wereldkampi oenschappen voor Chili) niet tijdig terug was bij een snelle uitval van de Oostenrijkers. Bruno Pezzey bracht de bal via de zijlijn op tot bij Prohaska, die het leer in de doelmond prikte, waar Walter Schachner zo vrij als een vo geltje kon inkoppen. Nog meer dan voordien trok Chili hierna gegroe peerd in de aanval en het leek slechts een kwestie van tijd vooraleer de ge lijkmaker er zou zijn. Janez en Casze ly dolden voortdurend met hun te genstanders en slechts dank zij het fameuze keeperswerk van Koncillia bleven de Oostenrijkers staande. In de 33e minuut leek de gelijkma ker daar, toen Caszely andermaal door de verdediging sprintte en Bert Kraus niet anders kon dan de Chi leen van achter het schieten te belet ten, ten koste van een strafschop overigens. Caszely ging zelf achter de bal en schoof het leer naast de ver keerde kant van de paal. Amper vier minuten later had de goed leidende Uruguayaanse arbiter andermaal de bal op de stip kunnen leggen toen Pezzey Janez vlak voor de achterlijn onderuit kegelde. Blijkbaar vond de spelleider dit evenwel iets te veel van het goede en hij liet gewoon door spelen. Het grote keerpunt kwam in de tweede helft, toen de Chileense coach kort achter elkaar de beide spelma kers Neira en Moscoso wisselde voor verse krachten. Hiermee verdween de overtuiging uit de ploeg. Wel hiel den de Chilenen het betere van het spel, maar de echte kansen bleven nu toch uit. Aan de andere kant mocht Obsen niet mopperen, toen een inzet van Schachner via zijn armen tegen de paal belandde en een schot van Hans Krankl, die overigens een zwakke wedstrijd speelde, millime ters naast vloog. AMSTERDAM. In de jacht op be drijven die zwendelen op de goederentermijnmarkt heeft de afde ling fraude van de Amsterdamse re cherche deze week nog een sukses ge boekt. In hun kantoor op de Amstel- dijk in de hoofdstad werden de 29- jarige R. O. en de 20-jarige H. de B. aangehouden, beiden direkteuren van de firma Comtra BV, op verden king van oplichting en verduistering. Hernesseroord naar kop van zomeravondvoetbal ZIERIKZEE, 17-6. Stapje voor stap je heeft Hernesseroord zich naar de kop van de ranglijst in het zomer avondvoetbal gespeeld. In Seroosker- ke klopte de ploeg uit Middelharnis de formatie van Dosbouw met 0-2, waar- door men nu naast Toren Boys op de eerste plaats is aangeland. Normaal gesproken mag niet wor den aangenomen, dat Hernesseroord in haar drie laatste wedstrijden nog op noemenswaardige tegenstand zal stui ten voor de laatste ontmoeting, wan neer Zierikzee veteranen naar Middel harnis gaat Daarvoor fungeren Zee- landia en Velocitas nog als tegenstan der. Velocitas blijft doorgaan met het binnenhalen van gelijke spelen. De af gelopen dagen bleven zowel DSV als de PZEM op 1-1 steken. Uit elf duels haalde Velocitas nu zeven gelijke spe len. Vanavond wordt in Serooskerke nog de wedstrijd tussen Stella Boys en Zeelandia gespeeld Aanvang 19.30 uur. Voor Stella Boys is het noodzaak om tot winst te komen, omdat anders het kontakt met de toppers wordt ver speeld De stand tot en met 17 juni: Toren Boys 11 6 3 2 28-12 15 Hernesseroord 11 6 3 2 26-16 15 Zierikzee vet 11 6 2 3 17- 9 14 Stella Boys 10 5 3 2 21- 9 13 DSV 11 1 6 4 11-21 8 Zeelandia 9 1 5 3 5- 8 7 Velocitas 11 0 7 4 8-20 7 PZEM 12 2 3 7 10-31 7 Wij vragen op Korte termijn een voor de bezorging van de „Zierikzeesche Nieuwsbode" te Sollicitaties: schriftelijk, mondeling of telefonisch aan het kantoor van de Zierikzeesche Nieuwsbode, Jannewekken 11, Zierikzee, telefoon (01110) 6551. Chili kreeg nog kansjes op de ver diende gelijkmaker via invaller Gamboa en verdediger Dubo, maar geskoord werd er niet. Oostenrijk heeft zich door deze zege in een ideale uitgangspositie gemanoevreerd voor de tweede ronde, mede door het sen sationele verlies van West-Duitsland tegen Algerije. Johan van de Velde toont vormwinst in Zwitserland EMMEN, 17-6. Naar gelang de Ronde van Frankrijk dichter en dich ter komt heeft het er toch de scfrijn van dat de vorm van de „papieren" kopman van ploegleider Peter Post, Rijsbergenaar Johan van de Velde, stijgende is. In de eerste echte etappe van de Ronde van Zwitserland ein digde Van de Velde op een zeer ver dienstelijke vierde plaats in dezelfde tijd als winnaar Giuseppe Saronni. Er ontstond in de eerste etappe al een fiks tijdsverschil tussen de betere en de mindere koereurs. Zes Neder landers wisten zich in de eerste waaier van 33 te handhaven en daardoor dui delijk in de picture te blijven voor een toppositie. Behalve Johan van de Vel de eindigde ook Hennie Kuiper (14e), Bert Pronk (15e), Theo de Rooy (21e), Peter Winnen (27e) en het jeugdige talent Stephen Rooks (29e) in de hoofd macht De winnaar van de proloog Bert Oosterbosch verspeelde evenals Henk Lubberding en Peter Zijerveldt bijna zeven minuten, terwijl de overige Ne derlanders met onder andere Gerrie Knetemann en Jan Raas ruim veertien minuten moesten prijsgeven. In het algemeen klassement werd de eerste plaats overgenomen door de Zwitser Grezet, met zijn landgenoot Thalmann op 2 sekonden op de tweede plaats. Op 5 sekonden is Theo de Rooy op de zesde plaats de beste Neder lander. Stephen Rooks is zevende op zes sekonden en Hennie Kuiper en Jo han van de Velde zijn respektievelijk veertiende en twintigste op twaalf en zestien sekonden. Midi Libre Fransesco Moser heeft de eerste etappe v?in de Midi Libre gewonnen. In Carcassone won de Italiaan de eindsprint van een kopgroep van ze ventien renners, waaronder ook Joop Zoetemelk, wiens vorm naar de Ron de van Frankrijk toe ook een posi tieve kurve lijkt te hebben ondergaan. Zoetemelk klasseerde zich op de dertiende plaats. In het algemeen klas sement bezet de ex-Tourwinnaar de twaalfde positie op zes sekonden van leider Jean-René Bernaudeau en vijf sekonden op de nummer twee Moser. ZIERIKZEE, 15-6. De derde instui- favond van Bridgeklub Zierikzee werd bezocht door een rekord aantal deelnemers. Van de negentien paren, kwamen er zes van Bridgekring Westerschouwen, terwijl drie paren waren gevormd door spelers van de laatste bridgekursus in Zierikzee. Opvallend blijft dat op de instuifa- vonden de dames verre in de meer derheid zijn. Er werd in twee groe pen gespeeld met de volgende uitsla- ten: Groep I: 1. Dames Kos-Tuinman 135; 2. Da mes v. d. Valk-v. d. Zande 129; 3. Da mes Kloet-Heegers 120; 4. Dames Goedbloed-Kort 111; 5. Echtpaar v. d. Berg 108; 6. Dames Does-Hendriksen 107; 7. Mevr. Den Hamer-dhr. Gil- jamse 101; 8. Mevr. Van Oeveren- Dhr. Boot 97; 9. Heren Post-Van Wa- veren 88; 10. Dames De Bruine-Gros 84. Groep II: Heren Nolet-Teerlinck 106; 2. Da mes Roskott-Laarman 89; 3. Heren Beyer-Kloet 78; 4. Mevr. v. d. Berg- dhr. Viergever 73 3; 5. Dames Henderson-Koole 71; 6. Echpaar Eek man 64; 7. Mevr. v. d. Ouden-dhr. Nieuwenhuyzen 61; 8. Dames Schaal- je-De Vos 60; 9. Dames Lievense-Be- samusca 43; Gemiddelde was 72. BURGH-HAAMSTEDE, 16-6. In samenwerking met de V.V.V. Burgh- Haamstede gaat volgende week maandag, dinsdag, woensdag en donderdag de sportvereniging DFS haar jaarlijkse avondwandel vierdaagse organise ren. Door het fraaie natuurgebied van de Schouwse Westhoek zullen de wan delsportliefhebbers iedere avond een afstand van 15 of 8 km kunnen afleggen. Attraktief programma tijdens hippische week KLUNDERT, 16-6. Van 19 tot en met 26 juni wordt op de Klundertse Groenstrook weer de jaarlijkse hip pische week gehouden. Op zaterdag 19 juni wordt het spits afgebeten door de pony's, waardoor een groot na tionaal konkours wordt verreden. Op donderdag 24 juni is de traditionele WPN-keuring en de week wordt be sloten met een konkoers voor paar- den op zaterdag 26 juni. Het geheel wordt omlijst door talrijke feestelijke randgebeurtenissen. Het nationaal KNF-ponykonkoers van zaterdag 19 juni bestaat uit acht en viertallendressuur, individuele dressuur, springen, parade, bestgaan- de pony, klavertje drie en groepssprin- gen. De premiekeuringen op donder dag 24 juni beginnen om 10.00 uur. De beste paarden zullen worden aangewezen voor de centrale Brabant se keuring in VegheL Er zijn extra prijzen voor de eigenaar van het best- getoiletteerde paard en voor de beste monsterknecht Het grote hippische treffen op zatei> dag 26 juni wordt opnieuw een duel tussen leden van het KNF en de NKB. Tijdens dit konkoers zijn er diverse andere aktiviteiten. Toppers op het konkoers-terrein zijn het optreden van de allerbeste Nederlandse tuigpaar- den, de strijd om de West-Brabant- troffee voor springruiters klasse Z en voor dressuurkombinaties klasse Z en het optreden van de Beatrix-band uit De Bilt die onlangs wereldkampioen werd op het Wereldmuziekkonkoers in Kerkrade. AMSTERDAM, 18-6. De 11-juni- exemplaren van het weekblad Pano rama hoeven niet uit de handel te worden genomen. Panorama heeft wel inbreuk gemaakt op het auteurs recht, maar de eisen die de uitgeverij Weekbladpers B.V. daarvoor aan Pa norama stelt zijn geen passende mid delen om de geleden schade weg te nemen. Dit heeft de vice-president van de rechtbank in Amsterdam, mr. E. W. de Kruijff, donderdag besloten in het kort geding dat door Week bladpers tegen Spaarnestad B.V., de uitgeverij van Panorama, was aan gespannen. Panorama heeft toegegeven „per ongeluk" een overzicht van loopba nen van W.K.-voetbalscheidsrechters te hebben afgedrukt, die in Voetbal International en Internationaal Voetbal nieuws stonden vermeld. Iedere avond zal te 19.00 uur op het sportpark Van Zuijen aan de Leliën- daleweg te Burgh de start plaats vin den, Voorinschrijvingen kunnen worden gedaan bij het V.V.V.- kantoor Burgh-Haamstede. De af te leggen parcoursen zien er als volgt uit: Maandag 21 juni 8 km: Sportpark van Zuyen, Le- liëndaleweg, Weeldeweg, Meeldijk, Groenlandseweg, Westboutweg, Cau- ersweg, Lageweg, Haaimansweg, Hogeweg, Adriaan v. d. Weijdeweg, schelpenpad richting Burgh, Duin wegje, Kerkstraat oversteken, voet pad, Leliëndaleweg, Sportpark. 15 km: Sportpark van Zuyen, Le liëndaleweg, Weeldeweg, Kraaijen steinweg, Steursweg, Nieuwe Ha venweg, Burghsluis, Westboutweg, Cauersweg, Lageweg, Wissenwek- ken, Kraaijensteinweg, Hoofdingang Boswachterij Westerschouwen, te gelpad richting Burgh, tegelpad rich ting Uitzichttoren, zandpad, Adriaan v. d. Weijdeweg, Schelpepad richting Burgh, Duin wegje, Kerkstraat over steken, Leliëndaleweg, Sportpark. Dinsdag 22 juni 8 km: Sportpark van Zuyen, Le liëndaleweg, Kerkstraat, Burghse Ring, Boeijesbos, Zandstraat, Zeepe duinen, Moolweg, Nieuwe Weg, Kloosterweg, Geref. Kerk, Hooge- zoom, Omloopsweg, Armhoeksweg, Bouwmansweg, Kraaijensteinweg, Dapperweg, Ooststraat, Zandweg, Bernhardstraat, Irenestraat, voet pad, richting Burgh, Sportpark. 15 km: Sportpark van Zuyen, Le liëndaleweg, Kerkstraat, Burghse Ring, Boeijesbos, Zandstraat, Zeepe duinen, Moolweg, Vertonsweg, Kloosterweg, Westerenbanweg, J. J. Boei j es weg, Vroon weg richting Re- nesse, Kabbelaarsweg, Hoogezoom, Pauwlyntjesweg, Lagezoom, Arm hoeksweg, Bouwmansweg, Kraai jensteinweg, Dapperweg, Oosterstraat, Zandweg, Bern hardstraat, Irenestraat, voetpad, richting Burgh, sportpark. Woensdag 23 juni 8 km: Sportpark van Zuyen, Le liëndaleweg, Weeldeweg, Achter weg, Hogeweg, W. G. Bootlaan, schelpenpad richting Westenschou- wen, Adriaan v. d. Weijde weg, Fietspad Boswachterij, Zandpad, te gelpad richting Burgh, Hoge Hille- weg, Rooiedal, Kraaijesteinweg, Weeldeweg, Leliëndaleweg, Sport park. 15 km: Sportpark van Zuyen, Le liëndaleweg, Weelde Weg, Achter weg, Hogeweg, W. G. Bootlaan, schelpenpad richting Westenschou- wen, Adriaan v. d. Weijdeweg, Fietspad Boswachterij, Zandpad, te gelpad richting Westenschouwen, Duinovergang, strand, de Punt, Kampweg, Steenweg, Westerseweg, Westboutweg, Groenlansweg, Dale- boutsweg, Kraaijensteinweg, Weel deweg, Sportpark. Donderdag 24 juni 8 km: Sportpark van Zuyen, Le liëndaleweg, Kerkstraat, Duinweg je, schelpenpad richting Haamstede, Moolweg, Slotlaan, Noordstraat, Kloosterweg, Deltaweeg, Ooster- scheldelaan, Voetpad natuurgebied, Biesterveldwegje, Breedsteweg, Hoogezoom, Geref. Kerk. 15 km: Sportpark van Zuyen, Le liëndaleweg, Kerkstraat, Duinweg je, schelpenpad richting Haamstede, Moolweg, Slotlaan, Noordstraat, Kloosterweg, Nieuweweg, Vertons weg, Kloosterweg, Maireweg, J. J. Boeijesweg, Deltaweg, Oosterschel- ■deweg, Voetpad natuurgebied, Biesterveldwegje, Breedsteweg, Ho- gezoom, Geref. Kerk. Vanaf de Geref. Kerk voorafge gaan door een muziekkorps via de kernen Haamstede en Burgh naar het sportpark. GRONINGEN, 17-6. De Gro- ninger politie heeft vier inbre kers gearresteerd, die in de af gelopen twee jaar zestig inbra ken hebben gepleegd, waarbij zij goederen ter waarde van anderhalf miljoen gulden buit maakten. Een belangrijk deel van de buit wisten zij met be hulp van kleine hengels uit etalages te vissen. Zij boorden gaten in de aluminium of hou ten raamkozijnen en sloegen zo hun buit - vooral sieraden - aan de haak, aldus heeft de politie meegedeeld. Ook deze keer kwamen heel wat korrekte puzzeloplossingen bij de re- daktie binnen. Zoals gebruikelijk werden weer twee winnaars uit de stapel geloot, die hieronder staan vermeld. Eerste prijs: M. J. de Looze Van Hertsbekestraat 30 4311 GT Bruinisse Tweede prijs: Elise Bouwens Wielingenstraat 65 4301 XM Zierikzee De oplossing van de vorige puzzel luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. moorkop; 6. matroos; 12. loot; 14. prijs; 15. s.s.; 17. keteltrom; 20. PH; 21. sop; 23. nede rig; 24. wie; 25. Amor; 27. regel; 28. wind; 29. garen; 31. les; 32. tante; 33. slab; 35. mirt; 36. gemaal; 37. marter; 39. lust; 41. paar; 43. pleit; 45. vol; 47. sajet; 49. mais; 50. koran; 52. lama; 53. aan; 54. voldaan; 56. sol; 57. kt.; 58. hartenaas; 60. el; 61. mare; 62. kalk; 64. Rusland; 65. stratus. VERTIKAAL: 1. massage; 2. O.L.; 3. rok; 4. koen; 5. otter; 7. april; 8. trog; 9. rijm; 10. os; 11. schedel; 13. vlegel; 16. soma; 18. edel; 19. tres; 20. pint; 22. porselein; 24. winterjas; 26. relmuis; 28. wartaal; 30. naast; 32, ti- ra; 34. bat; 35. map; 38. opmakr; 40. bordes; 42. stalles; 44. laat; 45. volt; 46. laan; 48. emoe50. koren; 51. naakt; 54. V.A.R.A.; 55. naar; 58. hal; 59. sla; 61. ms.; 63. kt. DE NIEUWE PUZZEL De volgende bridge-instuifavond wordt dinsdag 22 juni gehouden, we derom in het Huis van Nassau, aan vang half acht. Cora den Boer over 1.60 meter VELDHOVEN, 13-6. Een aantal Delta Sport-atleten en atletes maak te het afgelopen weekeinde deel uit van een Zeeuwse ploeg, die in het Brabantse Veldhoven aantrad tegen een Rotterdamse en een Kempische ploeg. De Zeeuwse formatie bleef beide opponenten voor. In de individuele uitslagenlijst springt vooral de zege van Cora den Boer op het hoogspringen er in posi tieve zin uit. De Delta Sport-atlete overbrugde een hoogte van 1.60 me ter. Michelle Jongschaap ging over 1.45 meter en werd daarmee vierde. Een derde plaats was er voor Jan- nie Verkaart op het onderdeel ko gelstoten met een verste poging van 10.75 meter. Anita Kouijzer werd met 10.17 meter vijfde. Op het dis- kuswerpen werd Esther Goedhart tweede met een worp over 36.26 me ter. Bij het verspringen overburgde Mi chelle Jongschaap 4.85 meter. De 4 x 100 meter damesploeg kwam tot een tijd van 50.63 sek. Cora den Boer maakte deel uit van deze ploeg. Bij de heren werd Simon Blom vierde op de 1500 meter in 4.07,9. HORIZONTAAL: 1. vuurspuwen de berg; 6. rubber waarmee potlood- schrift kan worden verwijderd; 11. lage, ronde leunstoel; 12. file; 13. schrede, pas; 14. vreemde munt; 15. voorzetsel (afk.); 17. persoonlijk voornaamwoord; 19. voorzetsel; 21. rode schmink; 24. jong van zeker dier; 26. trosachtige bloeiwijze; 29. vierhandig dier; 30. gezelschapsspel; 32. uitschot van fruit; 33. opening; 34. volksnaam van de kauw; 35. ter her innering (afk. Latijn); 37. bontge kleurde papegaai; 38. omslagdoek; 39. garenspil; 40. danspartij; 42. stoomschip (afk.); 44. boom; 45. on derricht; 48. adviescollege; 50. op schrift van een boek; 53. oude vocht maat; 54. vast in iemands binnenste gevestigd; 56. Nederlandse rivier; 57. dans; 58. Amsterdams peil (afk.); 60. muzieknoot; 61. uitroep van pijn; 62. konijnenjager; 64. fijn weefsel; 65. voorzitsel; 67. mannelijk beroep 69. mannelijk beroep; 70. roofvis. VERTIKAAL: 1. overeenkomst; 2. kant van het schip die van de wind is afgekeerd; 3. gezamenlijk opgezet en tot uiting gebracht streven; 4. rijst brandewijn; 5. houten drinkkom; 6. tuimeling; 7. muziekinstrument; 8. verzoekschrift; 9. persoonlijk voor naamwoord; 10. dans; 16. deel van Europa; 18. binnenvlakte van de hand; 20. pakkingsstof; 22. grootva der (kindertaal); 23. gelukkig nieuw jaar (afk.); 24. schuifbak; 25. 0,001 meter (afk.); 27. naschrift (afk. La tijn); 28. alvorens; 30. grote snelheid; 31. vrucht; 34. oogholte; 36. bosge- was; 40. legeronderdeel; 41. voorzet sel; 43 schrijfwijze; 46. griezelig; 47. overblijvend deel van een halm na het maaien; 49. dat is (afk.); 51. titel (afk.); 52. voegwoord; 53. per adres (afk.); 55. lijfwacht; 57. familielid; 59. deel van Zuid-Amerika; 60. tijdelijke toestand in de ontwikkeling van iets; 63. insekt; 64. gezichtseinder; 66. uit roep van blijdschap; 68. eerstvolgen de (afk.).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5