Amro Bank, want banken verschillen. METEEN NIEUWE FIAT OP VAKANTIE. U BE1AAU1M PAS ALS STRANDBALLEN PLAATS MAKEN VOOR KERSTBALLEN. FIAT BIEDT U NOG TWEE WEKEN: NU RIJDEN, VOLGEND JAAR BETALEN. AUTOBEDRIJF VAN DER WEKKEN B.V. een bril doet veel... Bij Amro heeft de ondernemer een vaste gesprekspartner Laat u bewijzen dat u bij Amro beter af bent. P. BOER 't Is alweer een paar jaar geleden dat hun omzet zó steeg dat Brouwer en Hiemstra besloten hun machinepark fors uit te breiden. Nu echter stagneert de afzet en blijkt de capaciteit te ruim bemeten. Maatregelen zijn geboden. Want 't is duidelijk dat de huidige situatie op langere termijn de continuïteit van het bedrijf bedreigt. Brouwer en Hiemstra gaan niet bij de pakken neerzitten. Ze maken plannen om met export hun potentieel weer ten volle te kunnen benutten. Maar, ze missen ervaring op buitenlandse markten. Hoe kom je in contact met een actieve, betrouwbare agent-importeur? Hoe gaat 't met trans acties in vreemde valuta? Vragen te over. Brouwer en Hiemstra besluiten hun licht 'ns op te steken bij 'hun man' van de Amro Bank De contacten tussen bank en ondernemer lopen bij de Amro Bank steeds via één persoon. Zo groeit vaak een vertrouwensrelatie. En die vormt de basis voor een langdurige samenwerking waar beide partijen voordeel van hebben. De vaste Amro gesprekspartner krijgt steeds meer inzicht in de specifieke bedrijfssituatie. Hij kan dus het aanbod van de bank haarfijn op die situatie afstemmen. Ook Brouwer en Hiemstra horen dus van 'hun man bij Amro' geen algemeen verhaal over de voor-en nadelen van export. Nee, ze krijgen steun die wordt afgestemd op hun situatie. Met hulp van gerichte informatie via een Amro buitenlandspecialist wordt een deugdelijk plan voor de export opgesteld, een plan dat rekening houdt met de sterke en zwakke punten van het bedrijf Amro bemiddelt vervolgens bij het contact met een buitenlandse importeur en maakt Brouwer en Hiemstra wegwijs o.a. op het gebied van het inter nationale betalingsverkeer en doet daarbij suggesties om valutarisico's te vermijden. De Amro Bank wil zich positief onderschei den van andere banken. Door de kwaliteit en de om vang van haar diensten. En door de mentaliteit waarmee die diensten worden verleend. Een en ander doet Amro u graag uit de doeken. Bij voorkeur in een persoonlijk I gesprek Dan is ook'hard te maken'dat u als ondernemer juist bij de Amro Bank aan het goede adres bent. Want 't is waar dat banken verschillen. Maar ook dat uw bedrijf het andere niet is. Verkoop bij inschrijving Zonnemaire ZIERIKZEE - DRIEKONINGENLAAN 1 - TELEFOON 01110-2212 Wat dacht u ervan om deze zomer met een spik splinternieuwe auto op vakantie te gaan? Zonder bang te zijn onderweg in Nergenshuizen te stranden, zonder er nu ook maar één vakantiegulden voor neer te tellen. Want u betaalt 'm pas tegen de tijd dat de vrolijke strandballen van deze zomer al lang weer plaats gemaakt hebben voor stemmige kerstballen. Fiat maakt't mogelijk Dankzij een unieke regeling: wie tussen io juni en 6 juli een Fiat Panda, een Fiat Ritmo of een Fiat Argenta koopt, betaalt 'm pas op i januari 1983 Tot die tijd krijgt u van Fiat, in samenwerking met Alcredis*een renteloos krediet tot 60% van de aanschaf prijs. Met een maximum van 10.000 gulden. Dat zal er in veel gevallen op neerkomen dat u nu echt geen cent hoeft te betalen, want waarschijnlijk kompenseert de auto die u nu heeft bij inruil het restbedrag. Natuurlijk kan de Fiat die u nu koopt na 1 januari 1983 - zij het dan op normale kondities - gewoon worden doorgefmancierd. Wie nu beslist kan al overeen paar dagen afreizen naar z'n vakantiebestemming. In een nieuwe Fiat Panda met z'n verrassend grote interieur en z'n vele lollige extra's. Of in zo'n nieuwe mime familiebolide, de Fiat Ritmo. Of in een nieuwe Fiat Atgenta, die zó kompleet en komfortabel is dat je 'm moet beleven om 't te geloven. Bezorg uzelf een ombekommerde vakantie. Kom gauw eens langs. Imwrml Fiat. Uniek in priis en prestatie. IBULjOI 14 Brouwer Hiemstra zitten met overcapaciteit en denken aan export DE RUIMSTE FAMILIE-BOLIDE IN Z'N PRIJSKLASSE: DE FIAT RITMO. PRIJS V.A. F 14.450,-. DIESEL V.A. F 19.340,-. JE MOET 'M BELEVEN OM 'T TE GELOVEN: DE FIAT ARGENTA. PRIJS V.A. F 26.370,-. DIESEL V.A. F 31.420,-. NOTARIS Mr. W. H. KLAASSEN te Zierikzee is voornemens ten verzoeke van de Gereformeerde Kerk te Brouwershaven-Zonnemaire BIJ INSCHRIJVING TE VERKOPEN: Het voormalig kerkgebouw met ondergrond en erf aan de Dijk van Bommenede 26 te Zonnemaire, gemeente Brouwershaven, ka dastraal bekend gemeente Brouwershaven sectie E nummer 17 groot 1.13 are. Direct in eigen gebruik te aanvaarden na betaling der koopsom en kosten (volgens notarieel veiling- brief) uiterlijk op 23 juli 1982. Het pand is eventueel geschikt als bergruimte. Bestemming volgens uitbreidingsplan: bebouwde kom. Bezichtiging in overleg met genoemde notaris. Inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar ten kantore van notaris KLAASSEN, Oude Haven 16, Postbus 187, 4300 AD Zierikzee, telefoon (01110) 6451, alwaar nadere informatie verkrijgbaar is en dienen uiterlijk op 30 juni 1982 ten voormelde notariskantore te wor den ingeleverd in gesloten envelop (onder vermel ding van „Inschrijving Zonnemaire"). KREDIETVERLENING GESCHIEDT ONDER DE GEBRUIKELIJKE VOORWAARDEN PRIJZEN INCL BTW. EXCL AFIEVERINGSKOSTEN PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN JE LACHT ER IEDEREEN MEE UIT: DE FIAT PANDA. PRIJS V.A. F 11.900,-. JANUARI 1983 M 0 W D V Z Z M D W D V Z 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 OPTIEK Burghsering 27 Burgh-Haamstede Tel. 01115-2440 OPTOMETRIST o.v. CONTACTLENSENSPECIALIST ANVC LERAAR MTO-OPTIEK ZIEKENFONDSLEVERANCIER 's maandags gesloten

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 14