BOSCH BEKENDMAKING HINDERWET f229.- FA. J. WILLEMSE TANKSLAG J. KNÖPS - ROCKANJE TANKSLAG Voor het leegzuigen van uw tank, WUBBEN B.V. FA. STAL ft GEMEENTE MIDDENSCHOUWEN Vakantie hulp tussenwoning met grote tuin en garage Decoupeerzmg DOE HET ZELF VAN Z0EST ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 18 juni 1982 Nr. 23132 Burgemeester en wethouders van Middenschouwen maken bekend, dat door hen op 17 mei 1982 onder het stellen van voorschriften in het belang van het voor komen of beperken van gevaar, schade of hinder bui ten de inrichting vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan: de heer C. W. Bos, Kapelleweg 17 te Scharendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een inrichting tot het opslaan en bewaren van landbouwprodukten aan het adres Nieuwe Kerkweg 2 te Scharendijke kadastraal bekend gemeente Midden- schouwen, sectie G nummer 389; de heer L. J. Capelle, Ravensweg 1 te Scharendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het opslaan en bewaren van landbouwprodukten aan het adres Ravensweg 1 te Scharendijke kadastraal bekend gemeente Midden- schouwen, sectie G nummer 118; de heer J. v. d. Linde, Nieuwe Kerkweg 4 te Scharen dijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het opslaan en bewaren van landbouwprodukten annex veehouderij aan het adres Nieuwe Kerkweg 4 te Scharendijke ka dastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie G nummer 323; de heer M. A. Brouwer, Florisweg 4 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een melkveehouderij aan het adres Floris weg 4 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Mid denschouwen, sectie E nummer 75; de heer J. Goudzwaard, Verseputseweg 24 te Kerkwer ve voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een timmerbedrijf aan het adres Ver seputseweg 24 te Kerkwerve kadastrsal bekend ge meente Middenschouwen, sectie D nummer 65; Maatschap Ph. J. A. J. Hanse, Lokkersweg 4 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het opslaan en bewaren van landbouwprodukten aan het adres Duivendijkseweg 4 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie E nummer 421; Maatschap Ph. J. A. J. Hanse, Lokkersweg 4 te Kerk werve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het opslaan en bewaren van landbouwprodukten aan het adres Lok kersweg 1 en 4 te Kerkwerve kadastraal bekend ge meente Middenschouwen, sectie E nummer 217 en 276; de heer H. Hanson, Elkerzeeseweg 34 te Scharendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het opslaan en bewaren van landbouwprodukten met toevoeging van opslag plaats van boten en caravans en een mini-camping aan het adres Elkerzeeseweg 34 te Scharendijke ka dastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie F nummer 501 en 502; de heer J. A. Kloet, Kapelleweg 36 te Scharendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting tot het opslaan en bewaren van landbouwprodukten met daaraan toegevoegd een mini-camping aan het adres Kapelleweg 26 te Scharen dijke kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie G nummer 300; de heer A. B. Koster, Florisweg 3 te. Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een agrarisch bedrijf aan het adres Florisweg 3 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Midden schouwen, sectie E nummer 62; de heer J. M. van Langeraad, Weelweg 3 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf aan het adres Weel- weg 3 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Mid denschouwen, sectie D nummer 313; de heer A. v. d. Weijde, Krijn Karelsweg 2 te Ellemeet voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf aan het adres Krijn Karelsweg 2 te Ellemeet kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie F nummer 276; Gebr. Bevelander, Florisweg 6 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting ten behoeve van een agrarisch loon- en sproeibedrijf aan het adres Florisweg 6 te Kerk werve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie E nummers 461, 462 en <63; Gebr. S. en J. Boot, Kievitsweg 3 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Kievitsweg 3 te Kerkw rve kadastraal bekend ge meente Middenschouwen, sectie E nummer 429; de heer I. C. Padmos, Hoogenboomsweg 3 te Scharen dijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf annex repa ratiewerkplaats voor landbouwwerktuigen aan het adres Hoogenboomsweg 3 te Scharendijke kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie G nummer 165; de heer H. M. Dominicus, Arkelweg 1 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Arkelweg 1 te Kerkwerve kadastraal bekend ge meente Middenschouwen, sectie E nummer 429; de heer A. M. v. d. Panne, Kuijerdamseweg 64 te Scha rendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf met een opslagplaats voor gasflessen en een camping aan het adres Kuijerdamseweg 64 te Scharendijke kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie F nummer 409; de heer R. S. Bienefelt, Heuvelsweg 7 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een fokvee- en mestbedrijf annex opslag van landbouwprodukten aan het adres Heuvelsweg 7 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Midden schouwen, sectie D nummer 149; de heer A. C. Bil, Turelureweg 1 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Turelureweg 1 te Kerkwerve kadastraal bekend ge meente Middenschouwen, sectie E nummer 194, 195 en 196; de heer J. W. Bolkenbaas, Heuvelsweg 17 te Kerkwer ve voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Heuvelsweg 17 te Kerkwerve kadastraal be kend gemeente Middenschouwen, sectie E nummer 120; de heer M. Boot, Prunjeweg 5 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf met een knalapparaat aan het adres Prunjeweg 5 te Kerkwerve kadastraal be kend gemeente Middenschouwen, sectie E nummer 13; de heer J. A. Gaanderse, Weelweg 3 te Scharendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan het adres Weel weg 3 te Scharendijke kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie F nummer 68; de heer L. Hart, Ridderweg 1 te Ellemeet voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Rid derweg 1 te Ellemeet kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie F nummer 257; de heer J. van den Hoek, Heuvelsweg 3 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Heuvelsweg 3 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 182; dc heer J. de Ruijter, Bartelsweg 2 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Bartelsweg 2 te Kerkwerve kadastraal bekend ge meente Middenschouwen, sectie D nummer 134; de heer L. Smalheer, Florisweg 7 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Florisweg 7 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeen te Middenschouwen, sectie E nummer 104; de heer J. Stouten, Heuvelsweg 6 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Heuvelsweg 6 te Kerkwerve kadastraal bekend ge meente Middenschouwen, sectie D nummer 127; de heer J. C. Bij de Vaate, Verseputseweg 34 te Ker kwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Verseputseweg 34 te Kerkwerve ka dastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 279; de heer H. Viergever, Bras weg 5 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Brasweg 5 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 240; de heer A. Verhage, Oude Hoofdweg 7 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf met een maalderij aan het adres Oude Hoofdweg 7 te Kerkwer ve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sec tie E nummer 430; de heer C. B. den Boer, Zandweg 8 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een agrarisch bedrijf aan het adres Zandweg 8 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Midden schouwen, sectie D nummer 208; de heer C. van Leeuwen, Verseputseweg 5 te Kerkwer ve voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van éen gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Verseputseweg 5 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 302; de heer J. Rentmeester, Duivendijkseweg 1 te Kerk werve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een witloftrekkerij aan het adres Kerkweg 28 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeen te Middenschouwen, sectie C nummer 310; de heer C, v. d. Hoek, Brasweg 2 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Brasweg 2 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 211 de heer J. S. M. Hanse, Taaijersweg 1 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan het adres Taai jersweg 1 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie E nummer 233; Maatschap O. en D. J. Viergever, Tellersweg 5 te Kerk werve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Tellersweg 5 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 18; de heer J. L. F, Bolleman, Heuvelsweg 15 te Kerkwer ve voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een agrarisch bedrijf aan het adres Heuvelsweg 15 te Kerkwerve kadastraal bekend ge meente Middenschouwen, sectie D nummer 45; de heer J. F. v. d. Velde, Lokkersweg 2 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan het adres Lok kersweg 2 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 109; de heer J. Huigens, Verseputseweg 3 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Verseputseweg 3 te Kerkwerve kadastraal be kend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 189; de heer J. Rentmeester, Duivendijkseweg 1 te Kerk werve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan het adres Duivendijkseweg 1 te Kerkwerve kadastraal be kend gemeente Middenschouwen, sectie E nummer 148 - en 149; het dagelijks bestuur van het waterschap Schouwen- Duiveland, Havenpark 40 te Zierikzee voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een propaangasinstallatie voor huishoudelijke doeleinden aan het adres Provincialeweg 5 te Kerkwerve ka dastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 250; de heer J. W. v. d. Velde, Prunjeweg 3a te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan het adres Prun jeweg 3a te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie E nummer 382; Gebr. A. en G. v. d. Weele, Hogeweg 8 te Scharendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan het adres Hoge weg 8 te Scharendijke kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie G nummer 359; de heer M. v. d. Wekken, Kievitsweg 2 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf met toevoeging van schapen en paarden aan het adres Kievitsweg 2 te Ker kwerve kadastraal bekend gemeente Middenschou wen, sectie E nummer 115; de heer G. Kleijwegt, Ringdijk 6 te Scharendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een agrarisch bedrijf aan het adres Ringdijk 6 te Scharendijke kadastraal bekend gemeente Midden schouwen, sectie G nummer 230; de heer L. M. v. d. Wekken, Taaijerweg 8 te Kerkwer ve voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Taaijersweg 8 te Kerkwerve kadastraal be kend gemeente Middenschouwen, sectie E nummer 405; de heer W. A. de Wilde, Hoogenboomsweg 4 te Scha rendijke voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan het adres Hoogenboomsweg 4 te Scharendijke kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie G nummer 174; de heer J. H. van de Panne, Tellersweg 7 te Kerkwerve voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gemengd agrarisch bedrijf aan het adres Tellersweg 7 te Kerkwerve kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie D nummer 259. De beschikking met alle daarbijbehorende stukken ligt met ingang van 21 juni 1982 tot en met 20 juli 1982 ter gemeentesecretarie te Scharendijke op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur alsmede gedurende genoemde periode op maan dagavond van 18.30 uur tot 21.30 uur (na telefonische afspraak) ter inzage. Tegen de beschikking kan tot en met 20 juli 1982 be roep bij de Kroon worden ingesteld door; 1. de aanvrager; 2. de inspecteur voor de milieuhygiëne; 3. degenen die ten aanzien van de aangevraagde ver gunning of ten aanzien van de ontwerpvergunning bezwaren hebben ingebracht; 4. iedere belanghebbende, die aantoont, dat hij rede lijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te dienen. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Ma jesteit de Koningin en dient te worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage. De beschikking wordt na afloop van de beroepster mijn van kracht tenzij voor die datum beroep bij de Kroon is ingesteld en aan de Voorzitter van de afde ling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State een verzoek tot schorsing van de vergunning dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Burgemeester en wethouders van Middenschouwen, W. DEN BOER, burgemeester VAN WIJCK, secretaris Scharendijke, 8 juni 1982 Elke vloeistof kent z'n laatste druppel. Soms vinden wij dat jammer... Maar in andere gevallen moeten we oppassen. Met olie, bijvoorbeeld. Na de overgang op aardgasgestookte CV zijn nogal wat olietanks ongebruikt in de grond gebleven. Begrijpelijk, want verwijdering ervan geeft vaak ongemakken. Bovendien vinden sommige mensen het een 'veilig' idee om een voorraadje olie achter de hand te hebben. Ondergrondse tanks met restanten olie (sludge) bedreigen echter binnen korte tijd bodem en grondwater. Uit doorgeroeste tanks en leidingen zal deze agressieve stof in de bodem lekken en het grondwater vergiftigen. Niet alleen daalt daardoor de waarde van uw woning (en afstervende tuin) doch forse schadeclaims zijn eveneens te verwachten. De verplichte verwijdering van alle besmette grond (ook bij buren), vervanging ervan, inclusief beplanting e.d., kan immers een schadepost van tienduizenden guldens opleveren. Waarbij geen enkele verzekering de schade dekt; deze is immers voor 100% voorspelbaar vanwege verwaarlozing. Onder dit motto voeren de gezamenlijke gemeenten op Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland actie om ondergrondse olietanks onschadelijk te maken voor bodem en grondwater. Hoe gaat het en wat kost het? De voordeligste methode om een olietank onschadelijk te maken bestaat uit het leegzuigen van de tank. Tot de laatste druppel Daarna moet de tank worden volgespoten met zand of (nog beter) een olie-afbrekende stof. De kosten van een dergelijke behandeling zijn o.a. afhankelijk van de tankinhoud, de hoeveelheid nog voorradige olie en de bereikbaarheid van de tank. Bij gebruik van zand moet men rekenen met ca. f 125,— per 1000 liter tankinhoud. Voor de nog voorradige olie wordt in de regel een vergoeding betaald aan de tankeigenaar, variërend van 10 tot 25 cent per liter, afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid (minstens 500 liter). Op deze wijze behoeft niemand zich om financiële redenen aan zijn of haar verantwoordelijkheid te onttrekken. De generaties na ons hebben recht op een zuiver beheer van bodem en water. Laat ons hen tenminste daarin niet teleurstellen. Uitvoerige informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis. De gezamenlijke gemeentebesturen van Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland;. Vooronze slijterij in Nieuwerkerk zoeken wij een (met kassa-ervaring) IC! Heeft u belangstelling of wilt u er I JCL J.meer van weten, neem dan I 02155-10216 kontakt op met het hoofdkantoor,! toestel 10 |p°stbus173'3760 AD Soest. DEN BOMMEL, Molendijk 27. Op 261 m2 eigen grond zeer landelijk gelegen L-vrm.woonk. met uitzicht over polder. 2 slaapk. badk/ligb. en 2e toilet. Vraagprijs f 99.500,- k.k. ONROEREND GOED POSTBUS 128 - 3240 AC MIDDELHARNIS 01870-4844 PST50-E Hel paradepaardje onder de Bosch deeoupeer- zagen! Grote precisie gekoppeld aan een mak kelijke bediening. Hel aantal slagen is trap loos regelbaar. Werkt zich dan ook moeiteloos door alle boch ten en materialen. Normaal273,-.Nu tijdelijk in onze 5 Sterren Voordeel Aktie slechts Vraag er naar bij uw vakman: Sint Domusstraat 43 - Zierikzee Telefoon 01110-3395 pegaaaaaQaQoaBeeaaQa eaca e sa o Handel in afval, olie en restanten, werkt mee aan aktie Wij halen de restanten olie^uit uw tank. Bel voor informatie: Tel. 01814-1970 b.g.g. 01883-10749 schoonmaken en afvullen met zand. Delft, Gasselte (Dr.), Eist (Gld.) en Roosendaal TELEFOON 010-703363 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ» UIT PAPENDRECHT haalt uw tank leeg tegen de hoogste prijs. Telefoon: 078-156317 booooooooooooooooeoooooooooeooooooooo& pOOOOÖOOOOOOOOOOOOOO Weekend-reklame Vt kg geschrapte jonge worteltjes1,50 Vt kg Hollandse gesneden snijbonen3,25 1 mandje zoete kersen3,50 Vt kg verse aardbeien 1,95 1 fijne meloen3,95 Verder: bloemkool, spercicbonen, champignons, kiwi's, tomaten enz., Groente Fruithandel St. Domusstraat 2 - Zierikzee - Telefoon (01110) 4377 eeeaBBBBBBaooceooaBooeaeer

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11