Subaru. Wanneer u uitgekeken bent op gewone auto's. SAMAN SAMAN Hogerheide Hollandse Nieuwe Staatsloterij lste trekking JAN BOUWMAN M DE FIJNSTE DOREEN IS ER NU OOK MET KATOEN* REFORMATORISCH VORMINGSINSTITUUT f f Autobedrijf ISTA Rabobank G3 AANMELDING VAN CURSISTEN SUCCESJES Groenteen Fruitmarkt Let op onze weekendreklame Groente- en Fruitmarkt MOE DERS, DOCH TERS, ZO NEN!! VERTON'S SCHOENEN voor de fijnste Hogerheide's Vishandel W eekendreklame SUCCESJES Honda motorrijwiel eenvoudig uniek Automobielbedrijf W. C. Ista zoon WILT VOLGENDE WEEK RONDSTAPPEN IN EEN BUITENLANDSE, HISTORISCHE STAD? C. W. Bom - schoenhersteller 'f' Naast algemeen vormende programma's worden de volgende opleidingen verzorgd: 8 tCi-xjuata Op 16 juni 1982 werden wij verblijd met de geboorte van een dochter en zusje WILLEM1JN HENRIANNE We noemen haar Willemijn JOHAN KRABBE ANKE KRABBE-BOSMA SOPHIE 4317 NE Noordgouwe Kloosterweg 7 Tijdelijk: Zw. Rode Kruis Ziekenhuis, Zierikzee. Te koop: Witte box met toebehoren, lichtblauw afgezet. Tel. 01110-4409. 2 CV 6 Charleston, bouwjaar febr. 1981, km-stand 21.000. Prijs: 7.500,-. Tel.: 01110- 3219. Tafel (wenge) 4 arm- leunstoelen met rieten zit ting. Tel. 01117-1883. In vol vertrouwen op zijn Heer, in Christus ontslapen, mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader, schoon vader en grootvader FRANCISCUS WALTER VERSPEEK Echtgenoot van MIA BALIS Eerder weduwnaar van ELISABETH CATHARINA PHILIPPA 30 april 1909 15 juni 1982 Hij heeft ons gevraagd allen die van hem hielden te groe ten en hartelijk te danken. Zierikzee: Dorst: Zwijndrecht: Zierikzee: Vianen: Oud-Beijerland: M. F. O. C. VERSPEEK-BALIS TINY en KEES LENY en BEN PAUL en MARGA ANNELIES en CAREL LENA en ANTON en kleinkinderen 4301 AS Zierikzee, Hoofdpoortstraat 45 Gelegenheid tot condoleren vrijdag 18 juni a.s. van 20.00 uur tot 21.00 uur in het Hervormd Verenigingsgebouw, 't Vrije 2 te Zierikzee. Hieraan voorafgaand wordt een Eucharistieviering ge houden in de R.K.Kerk om 19.00 uur. De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op za terdag 19 juni a.s. in bovengenoemde kerk. Aanvang 10.30 uur. Zijn laatste rustplaats zal hij vinden op de St. Barbara begraafplaats. Wij ontvangen liever geen bezoek aan huis. Heden overleed de heer F. W. VERSPEEK Hij was de schoonvader van twee mijner kinderen en ook voor hen een vader. In dankbaar gedenken. Mevr. A. J. ODIJK-DONDERS Zierikzee, 15 juni 1982 Heden overleed plotseling onze geliefde vader, groot- en overgrootvader ADRIAAN JOHANNIS FLOHIL op de leeftijd van 88 jaar. Zierikzee: W. H. FLOHIL J. E. v. d. EST-KLINK S. W. PAIROUX-FLOHIL H. PAIROUX DANIËL NICOLE Middelburg: J. A. FLOHIL W. CORNELISSEN 16 juni 1982 d'Aillystraat 6 4301 GE Zierikzee De crematie zal plaatsvinden op maandag 21 juni a.s. in het crematorium te Rotterdam (Z), Maeterlinckweg 101 om 14.00 uur. Diegenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen wor den beleefd verzocht om 13.45 uur aanwezig te zijn. Heden overleed nog vrij onverwachts onze beste zwager en oom ADRIANUS JOHANNIS FLOHIL weduwnaar van SAARTJE CORNELIA AKKERDAAS op de leeftijd van 88 jaar. Rotterdam: Nijmegen: Wageningen: Dordrecht: IJmuiden: Noordgouwe: J. DE VRIES-AKKERDAA& Z. H. DE VRIES P. J. VAN GRIETHUYSEN- AKKERDAAS S. VAN GRIETHUYSEN P. J. JACOBI-AKKERDAAS M. JACOBI P. M. WATERLAND-KLOET J. VAN SLOOTEN M. H. C. AKKERDAAS H. L. AKKERDAAS-TONEMAN H. P. KLOET N. W. KLOET-VAN DIJK 16 juni 1982 Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te ne men, na een kortstondige ziekte onze geliefde zuster, schoonzuster en tante WILHELMINA VAN DEN BERGE op de leeftijd van 76 jaar. Bruinisse: J. VAN DEN BERGE-HOORGERHEIDE K. VAN DEN BERGE A. VAN DEN BERGE K. VAN DEN BERGE-VAN DER VELDE J. VAN DEN BERGE G. H. VAN DEN BERGE Neven en nichten 4311 AM Bruinisse, 17 juni 1982 Nieuwstraat 29 De teraardebestelling zal plaatshebben D.V. 21 juni a.s. om 14.00 uur te Bruinisse voorafgegaan door een rouw dienst in de zaal van de kerk der Geref. Gem. in Neder land aan de Schoolstraat, welke aanvangt om 13.15 uur. Degenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen wor den beleefd verzocht om op voornoemd tijdstip aanwezig te zijn. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE uw grootouders lazen hem al! ZIERIKZEE 1 bak aardbeien van V2 kgvoor 2,00 1 grote komkommervoor 0,85 V2 kg zoete kersenvoor 2,75 V2 kg gesneden snijboontjesvoor 2,45 1 kg Hollandse tomatenvoor 2,00 6 zoete sappige perzikenvoor 2,95 1 tas Franse Golden Delicious van 2 kgvoor 4,75 12 Nieuwe oogst Outspan sinaasappels voor 2,95 Verder hebben wij voor u: sla, andij vie, sperzieboontjes, bloemkool, Granny's, aalbessen, kiwi's en alle andere soorten verse groenten en fruit en dit alles is eerste klas kwali teit en wordt verkocht tegen de laagste prijzen. Natuurlijk bij: ZIERIKZEE Hoek Nieuwe Bogerdstraat-St. Do- musstraat - Telefoon 01110-3296 Adviseer vader (eventueel met wat financiële hulp) eens een paar „Greve" schoenen, dan hoeft U zeker de eerste twee komende vader dagen niets te verzinnen! Duur, dat wel, maar vooral nuttig, gezond, duurzaam en erg goed! Havenplein 13 Zierikzee Tel. 01110-2488 wordt vervolgd! P.S. wat goed is wordt nage maakt, let daarom altijd goed op onze merken en op ons metalen Mol 13 - Zierikzee - Tel. 01110-?831 714e Staatsloten), lste trekking 16 juni 1982. Prijzen van: f 25.000 zijn gevallen op alle nummers 097390 f 5.000 zijn gevallen op alle nummers 071246 f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers 073418 f 2.000 zijn gevallen op alle nummers 073315 f 1.000 op alle nummers eindigende op 400 op alle nummers eindigende op 200 op alle nummers eindigende op 100 op alle nummers eindigende op 100 op alle nummers eindigende op 75 op alle nummers eindigende op 50 op alle nummers eindigende op 50 op alle nummers eindigende op 10 op alle nummers eindigende op Gewonnen prijzen kunnen na de derde trekking worden geïnd. v 027903 024605 037278 7578 597 034 276 932 479 24 28 0 Zetfouten voorbehouden. SUIKERBROOD voor1,98 ABRIKOZEN SLOOFJES 3 voor2,59 Verder aardbeiengebakjes, kwarktaart jes, enz. enz. Warme bakker OOSTERLAND Te koop: Philips radio/pick-up 2 boxen; cassettedeck-metal Technics M5; bandrecorder Schaub-Lorenz. Tel. 01117- 1883. Opnieuw verschenen: De Vlaamse Passementwever, deel I. Prijs 18,90. De Zeeuwsche Boekhandel - Zie rikzee. Tel. (01110) 2754. Canon AEI Body en Macro lens Canon, 50 mm. Lange Nobelstr. 22, Zierikzee. Triumph Spitfire 1500, nov. 1978, donkerrood, goede staat, ma. t/m vrijdag. 13-19 uur 01110-6303. 3 lichtmasten met lampen, t.e.a.b. Tel. 01113-1318. Toyota Carolla sportwagen 1600, bouwjaar 13-7-1978, km- stand 55.000. Stereo installa tie; nieuwe banden; nieuwe uitlaat. Tel. 01119-1635, na 18.00 uur. Te koop gevraagd: 2e hands stripboeken. Tel. 01110-5607. Te huur: Stalling in Zierikzee, cara vans, bootjes en surfplanken. Binnen en buiten. Ma t/m vrijdag 18-19 uur 01110-6303. Personeel gevraagd: Uniek vakantiewerk op het strand, voor hen die aanleg hebben voor fotografie, vlot en plezierig met mensen kun nen omgaan. Leeftijd vanaf 17 jaar. Tel. 04402-1946. Personeel aangeboden: Jongen, 17 jaar, zoekt vakan tiewerk. Tel. 01110-4418. Kennismaking: Dame zoekt lieve eerlijke man. Brieven en foto o.e.r. onder nr. 4682 aan buro van dit blad. Diversen: Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. TE KOOP: Bouwjaar 1981 type CM 400 TA (Shopper) 5800 km Prijs f 2.750,- Oosterland - 01114-1495 Sttov Sedin. Komfoitabefe «odeurs gemauto mei mm (laats va» wft plus bagage In ve ulvoenngen 1300 0L1600 DL 1600 Gif en de 1800 GIF, al ol net mei «erwöMfrfr^ing (de eerste Ier wotfcf). tók met wioraai Pnp vara! 116999,-md BIW St. Joostdijk 41 4307 AR Oosterland Telefoon (01114) 1495 Misschien kunt u volgende week al vertrekken! Vraag bij de Rabobank naar de zogenaamde last-minute-aanbiedingen: voor een spotprijsje razendsnel op reis. Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" A.s. zaterdag 19 juni zijn wij gesloten St. Domusstraat 1-3 - 4301 CM Zierikzee 40 Miljoen vrouwen over de hele wereld kennen en kopen Doreen. Goed nieuws voor hen dus: de nieuwe Doreen. Met zacht en ademend katoen aan de binnenkant en vormgevend lycra* aan de buiten kant. Doreen Cotton is een korte functionele beha met geborduurde rand in de j maten B en C 70-100, D 75- IQ 71X11 IN *COïTON 105. Prijs f 45,-. Tot 30 juni 1982 f 40,-. Triumph 'Ged. handelsmerk van Du Pont. I Het domein voor de vrouw SMllI.LG.VNGE o** z« - Lijnbaan 44, 4461 HK Goes, telefoon 01100-14278 Dependance Langeweg 7, „Ons Dorpshuis" 4675 RJ Anna Jacobapolder voor het cursusjaar 1982/1983 kan schriftelijk en telefonisch geschieden. Inschrijving voor partieel leerplichtigen gedurende 1 jaar 2 dagen per week. 17- en 18-jarigen, b.v. als je werkloos bent, kunnen als vrijwillige deelnemer ingeschreven worden. Ook bestaat de mogelijkheid 1 dag vormingsinstituut en 1 dag beroepsbegelei dende opleiding. E.H.B.O., typpen, stenografie, verkooppraktijk, kantoorpraktijk, eenvoudige han delscorrespondentie, middenstand, bloemschikken, naaldvakken enz. Veel van deze opleidingen kunnen worden afgesloten met een examen. Opgave als deelnemer of verzoek om informatie kan geschieden bij het instituut te Goes (tel.nK 01100-14278) of schriftelijk: antwoordnummer 45, 4460 WB Goes. Een postzegel is niet nodig. -./«tr.-jfe-- - 4 rmin,nwnr»i[r>r>i Tumnimm f r-^ynf- --

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8