bezorg(st)er Wil de echte Wereldkampioen zich maar even bewijzen Delta Sport organiseert de open Zeeuwse Meerkampioenschappen ONZE PUZZELRUBRIEK 5 Zondag start Mundial '82 Velocitas ontneemt Toren Boys punt Jeugdtennis Veel Delta Sport- atleten in de Zeeuwse ploeg Zeeuws rekord voor Cora den Boer op 400 meter horden Goede belangstelling voor tweede bridge-instuifavond RENESSE (gedeeltelijk) Jacob van den Berge debuteert in Zeeuws elftal ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE vrijdag 11 juni 1982 Nr. 23128 ZIERIKZEE, 11-6. Er is de afgelopen maanden al heel wat gespekuleerd over wie de Wereldkampioen Voetbal 1982 zal gaan worden. Een paar namen komen in nage noeg iedere voorspelling konsekwent terug: Brazilië, West-Duitsland, gastland Spanje en natuurlijk titelver dediger Argentinië. Er zijn desondanks nog wel degelijk twintig deelnemende ploegen meer in Spanje. Onder die twintig zijn er onmiskenbaar een aantal, die louter mee doen ter opvulling, omdat er nu eenmaal uit bepaalde werelddelen ook ploegen moesten komen. Aan de andere kant evenwel komen in het land van Sinterklaas beslist nog een ploegen binnen de lijnen die tot zeer serieuze kandidaten kunnen worden bestempeld. Je aan voor spellingen wagen is levensgevaarlijk, maar er staat ze ker geen doodstraf op, wanneer het uiteindelijk een an der land zal blijken te zijn, die met de titel gaat strijken. Daarom waagt ook de Zierikzeesche Nieuwsbode zich aan een kleine prognose. Over ruim vier weken kan iedereen dan precies bekijken hoe gelijk of ongelijk wij hadden. In groep 1 komen Italië, Polen, Pe ru en Kameroen binnen de lijnen. Het lijkt voor de hand liggend, dat Italië in ieder geval de eerste ronde overleeft, waarbij het verder een strijd zal worden tussen Polen en Pe ru, wie met Paolo Rossi en de zijnen mee gaat naar de laatste twaalf. Peru heeft onder de 22 een man als Teofilo Cubillas, ondanks zijn 33 jar een voetballer, die Johan Cruyff in tech nisch en taktisch oogpunt meer dan wie ook benadert. Al veertien jaar speelt de inmiddels in de Amreikaan- se kompetitie uitkomende Peruaan in „zijn" nationaal elftal. Na de WK wil hij stoppen en hij zal dat bestlist willen doen met een opmerkelijke prestatie, maar of hij daarvoor bin nen zijn ploeg genoeg steun heeft valt te betwijfelen. In het Pools elftal zitten ook een paar oudgedienden, die drommels goed weten wat voetballen is. Lato, Boniek, Szarmach en Szymanowski zijn spelers, die gezamenlijk de Pool se formatie kunnen dragen en door hun aantal erwaarschijnlijk voor zul len zorgen, dat Polen bij de laatste twaalf komt, ondanks de goede be doelingen van Cubillas aan Peruaan se zijde. Bij Italië lijkt de terugkomt van paolo Rossi na het omkoopschan daal een zegen uit de hemel, zodanig zelfs, dat de Italianen, optimistisch en chauvistisch als ze zijn, zich zelfs bij de kanshebbers voor de titel zijn gaa rekenen. Rossi zal het evenwel niet alleen kunnen; maar met Dino zoff tussen de palen en spelers als Scirea, Gentile, Antognioni en Grazi- ani in het veld lijkt de wensdroom van de Azzurri wel eens op werke lijkheid te kunnen uitdraaien. Poulewinnaar In groep 2 gaat het tussen West- Duitsland, Chili, Algerije en Oosten rijk, waarbij het buiten kijf staat, dat West-Duitsland hoe dan ook naar de laatste twaalf gaat, zelf vrijwel zeker als poulewinnaar en dat moet ook wel, omdat ze anders in de twee de ronde op Spanje stuiten en dat zul len de West-Duitsers zeker willen vermijden. Het voert te ver om de „sterren" van Jupp Derwal op te sommen, maar zeer belangrijk is het verschij nen van Paul Breitner, de architekt op het middenveld. Het skorende werk moet vanzelfsprekend weer ko men van Fischer, Hrubesch, Rumme- nigge en vanuit de tweede lijn van Hansi Müller, mits hersteld van de blessure, warmee hij richting Spanje is vertrokken. Van de drie resterende ploegen lijkt Chili in de breedte het kom- pieetst, ondanks de inbreng van Hans Krankl, Kurt Welzl, en doel man Koncilia voor de Oostenrijker. Chili beschikt over een aantal bal- goochelaars, die zich redelijk kunnen meten met de Brazilianen en de Ar gentijnen en bovendien is ook de fy sieke kracht niet te onderschatten. Is in groep 1 Kameroen de zekere uitvaller na de eerste ronde in groep 2 kan Algerije zich duidelijk figurant noemen. In groep 3 is dit predikaat zonder enige twijfel weggelegd voor El Salvador, een land dat toevalli gerwijs is ingedeeld met België. In het verleden was dit ook al een keer het geval en de Belgen hebben hier aan nog steeds aangename herinne ringen. Tot nu toe is El Salvador nog steeds de enige tegenstander, die door de zuiderburen op een eindtoer- nooi werd verslagen. Dat zal waarschijnlijk ook nu wel weer gebeuren, maar even waar schijnlijk wordt dit het enige sportie ve wapenfeit voor de mannen van Guys Thijs, omdat Argentinië en Hongarije vrijwel zeker te sterk zul len zijn voor de Rode Duivels, die slechts naar Spanje konden door het gruwelijke falen van onze nationale formatie. België en Argentinië spe len zondagavondde openings wedstrijd van de wereldtitelstrijd en het lijkt toch uitgesloten, dat er meer dan hooguit een handvol Belgen ge looft, dat hun landgenoten hieruit winst zullen halen. De formatie van Thijs zal zich beslist vast moeten klampen aan Hongarije om een se rieuze gooi naar de tweede ronde te doen, maar ook dat lijkt dubieus. Hongarije heeft in Fazekas, Kiss, Tö- röcsik, Sallai, Balint, Varga en Mar- tos een hele rits ervaren spelers, waartegenover de Belgen slechts Van der Eist, Vandenbergh en mogelijk Ceulemans als gelijkwaardige oppo nenten kan stellen. Wonderkind De opsomming van kapabele Ar gentijnen kan eigenlijk wel worden vergeten, want wie kent niet doel man Fillol, Tarantini, Passarella, Ol- guin, Ardiles, bertoni, Kempes, Cal- deron, Santamaria en last but not least het 21-jarige wonderking Diego Maradona. Ook oefenmeester Cesar Luis Me- notti hoeft verder geen betoog en h'et lijkt voor de hand liggend, dat de Ar gentijnen zich met evenveel overga ve in de strijd zullen storten, alsdat de Argentijnse militairen dat op en rond Falklands doen. Ook in groep 4 is er een duidelijke afvaller. Koeweit zal Spanje waarschijnlijk alleen maar hoeven te trachten niet met al te grote cijfers weggespeeld te wor den door Engeland, Frankrijk en Tsjechoslowakije. Welk land evenwei samen met Koe weit naar huis kan na de eerste drie westrijden is uitermate dubieus. De drie resterende landen ontlopen el kaar niet veel, maar gezien het fana tisme en de spelvreugde lijkt Enge land toch de aangewzen ploeg om als poule-winnaar uit de bus te komen. Natuurlijk hebben ook de eilandbe woners hun spelbepalers, maar meer dan wie ook springt de naam van Ke vin Keegan er toch wel uit. Verder zijn ook Glenn Hoddle, To ny Woodcock, Trevor Brooking, Ter ry Butcher en Trevor Francis namen om te onthouden. Bij Frankrijk - en wij Nederlanders kunnen dat sinds de voorronden heel goed weten - zijn Tresor, Janvion, Larios, Rocheteau, Six, maar vooral Platini de spelers van allure. Bij de Tsjechen moet het gevaar komen van Stambachr, Mas- ny, Panenka en Nehoda. In de strijd om de tweede plaats in de tweede ronde lijkt Frankrijk iets kansrij ker. In poule 5 liggen de promovendi het meeste voor de hand van de zes groepen. Noord-Ierland en Honduras zijn hier vrijwel zeker de „kleintjes", terwijl Joegoslavië met pantelic, Surjak, Susic en Vujovic en gastland Spanje met Camacho, Sau- ra, Satrustegui, Santillana, Juanito en Quini de vrijwel zekere twee ron deklanten zijn. Spanje wordt hier groepswinnaar. Groep 6 tenslotte is de groep van Brazilië, het land, dat alom veruit als favoriet wordt ge noemd. In de oefenperiode hebben de valkunstenaars aangetoond, dat ze drommels goed weten hoe een doel punt moet worden geskoord. Bij her haling skoorde de ploeg tien of meer doelpunten in een oefenduel en het betrof dan toch zeker niet altijd kin derachtige tegenstanders. Publiciteit Erg veel bekende namen verschij nen bij de Brazilianen niet op het ap pel. Alleen Zico, Dirceu en Edevaldo spreken enigszins aan, maar daar staat tegenover, dat de klasse van de ploeg hen al geruime tijd is vooruit gesneld. Met Brazilië mee gaat nagenoeg ze ker Schotland naar de tweede ronde, omdat rusland als ploeg nog niet rijp lijkt om internationaal een rol van betekenis te spelen en dat geldt voor Nieuw-Zeeland natuurlijk nog in veel ruimere mate. Bij de Schotten zullen Archibald, Brazil, Jordan, Dalglish, Souness, Wark, Gray en Hansen zeker wat willen rechtzetten van de negatieve publiciciteit, die de Schotten vier jaar geleden over zich heen moesten laten gaan. Als alle voorgaande prognoses uit komen dan komen in de tweede ron de Italië, Argentinië en schotland in de eerste groep, West-Duitsland, En geland en Joegoslavië in de tweede groep, Brazilië, Peru en Hongarije in groep 3 in Spanje, Chili en Frankrijk in de vierde en laatste groep. Deze drietallen spelen dan opnieuw een volle ronde tegen elkaar, waarna de poulewinnaars zich voor de halve fi nales plaatsen. In poule A lijkt Italië licht favoriet boven Argentinië, in groep B zorgt engeland vervolgens voor een verrassing door West-Duits land de doorgang te versperren en in groep C is er waarschijnlijk geen. vuiltje aan de lucht voor Brazilië- GroepD tenslotte zal er voor zor-' genmm dat ook dit keer het gastland erg ver komt. Spanje blijft Frankrijk waarschijnlijk nipt voor. In de halve finales ontmoet Italië vervolgens Brazilië en Engeland stuit op Spanje. Deze paringen leiden dan naar een finale Engeland- Brazilië, en dat is een finale, waaraan alleen al gedachten de ver rukkelijkste spelpatronen en wedstrijdontwikkelingen doen op doemen. Vooralsnog is het evenwel nog lang niet zover. Eerst moet er nog drie en een halve week lang kei hard gewerkt worden door de diver se ploegen. Pas dan zullen we weten hoever de koffiedikkijkerij bewaar heid is geworden. Maar hoe het ook zij: alleen al de gedachte aan de ge memoreerde finale zal de voetballief hebber doen watertanden en ook dat mag. ZIERIKZEE, 11-6. Hekkesluiter Velocitas heeft voor een aardige sur prise gezorgd door koploper Toren Boys op 0-0 te houden, een uitslag, die zeker bij de naaste konkurrenten van Toren Boys met enige vreugde begroet zal zijn. Hernesseroord had in Middelharnis weinig moeite met DSV, dat het na een sterke seizoenstart nu toch meer en meer laat afweten. Hernesseroord won met 5-1. Hernesseroord en Stella Boys hebben Toren Boys nu in ver- liespunten weer achterhaald. HILVERSUM. De Tros wil dat mi nister De Boer van CRM het NOS- besluit om vanaf 1 oktober op de za terdagavond zendtijd te reserveren voor een vaste televisierubriek voor de verslaggeving van het betaalde voetbal, waaraan de NOS via „Stu dio Sport" een bijdrage van ongeveer een half uur gaat leveren, vernietigt, dan wel schorst. BRUINISSE, 11-6. Woensdag 9 juni werd weer een ronde gespeeld in de onderlinge jeugdkompetitie Schou- wen-Duiveland op de tennisbanen van „De Bru-Tèn". Uitslag wedstrij den t/m 13 jaar: Nieuwerkerk-Brui- nisse 1-4; Kerkwerve-Renesse 3-2. Wedstrijden t/m 17 jaar: Brouwers- ha ven-Nieuwerkerk 0-5 Renesse- Bruinisse 3-2. ZIERIKZEE, 11-6. Een zeeuwse at- letiekploeg, bestaande uit senioren heren en dames en A-meisjes en A- jongens komt zaterdag 12 juni (mor gen) op de kunststofbaan van Veld hoven bij Eindhoven in een dualmeet in aktie tegen ploegen van Eindho ven en Rotterdam. Voor deze ploeg werden een groot aantal Delta Sport- atleten en atletes geselekteerd. Voor al in het vrouwelijk gedeelte is de Zierikzeese vereniging zeer sterk van de partij. Bij de heren en jongens-A komt voor Delta Sport alleen nog Simon Blom aan het verttrek van de 1500 me ter. Ook Chris Hoek was geselek teerd, maar hij moest afzeggen. Bij de dames en meisjes-A zijn Michaela Jongschaap. Cora den Boer, Jannie Verkaart, Anita Kouijzer en Esther Goedhart van de partij. Zij hebben met name een grote inbreng op de technische nummers. ZIERIKZEE, 10-6. Vrijdag 11 juni (vandaag) en zaterdag 12 juni organiseert de Zierikzeese atletiekvereniging Delta Sport op het plaatselijke sportpark Bannink de Open Zeeuwse Meerkampkampioenschappen voor C- en D- junioren. Hierbij wordt door de jongens-C een achtkamp en door de jongens-D een zeskamp afgewerkt. De meisjes werken zowel bij de C- als de D-kategorie een vierkamp af. Wij vragen op korte termijn een voor de bezorging van de „Zierikzeesche Nieuwsbode" te Sollicitaties: schriftelijk, mondeling of telefonisch aan het kantoor van de Zierikzeesche Nieuwsbode, Jannewekken 11, Zlerikzee, telefoon (01110) 6551. Doordat de jongens veel onderde len moeten afwerken komen zij vrij dagavond reeds in aktie. Dit gebeurt van 19.00 uur. Op zaterdag gaan zijn om 13.00 uur met hun wedstrijden verder, samen met de .meisjes. Voor Delta Sport komen bij de D-jongens Mark van de Riet en Simon Goedhart in aktie, terwijl dat bij de meisjes in dezelfde kategorie Alexander Lode- wijk is. Bij de C-meisjes treden Jeska Doeswijk en Nini Schot aan. terwijl de Delta Sport-kleuren bij de C- jongens worden verdedigd door Paul de Bruyn en Etiënne van Oeveren. Uit Zeeland komen verder ploegen van Marathon Vlissingen. Dynamo'70 uit Middelburg, AV'56 uit Goes, Schelde Sport uit Terneu- zeu en RKHAV uit Hulst. Van buiten de provincie 2ijn er ploegen uit de De tweede bridge-instuifavond van Bridgeklub Zierikzee werd, ondanks het mooie weer, goed bezocht. Er wa ren vier gastparen en drie deelne mers van de bridgekursus 81/82 vormden twee juniorparen, die het in het begin niet zo gemakkelijk heb ben. Het enthousiasme vergoedt dan echter veel. De uitslag van deze tweede bridge- instuifavond was als volgt: 1. heren Nolet-Teerlink 179; 2. dames Laarman-Roskott 175; 3. mevrouw Heuser-hr. Boot 170; 4. heren Eekman-Kloet 159; 5. dames Van der Valk-v. d. Zande 158; 6. dames Eekman-Kloet 157; 7. dames Klein- Kort 152; 8. dames Van Oeveren- #Pomper 146; 9. mevrouw Schaalje-hr. Viergever 145; 10. dames Kops- Tuinman 134; 11. dames Mes- Zeylmans 131; 12. echtpaar Dekker 126; 13. dames Does-Hendriksen 114; 14. dames Van 't Leven-Vos 70. Het gemiddelde was 144. MIDDELBURG, 11-6. Zaterdag 12 juni speelt het Zeeuws voetbalelftal in Sint Annaland tegen tweede klas- ser WHS, de ploeg van de aanstaande Bruse Boys-oefenmeester Jan Engel- bert. In deze wedstrijd zal Jacob van den Berge van de Bruinisser vereni ging zijn „Zeeuws" debuut maken. Dit gebeurt weliswaar dank zij het afwezig zijn van een aantal originele selektiespelers, maar desondanks is het een waardering voor zijn bijzon der knappe seizoen. Van den Berge werd in de tweede klasser achter Jan Visser van kampi oen Heerjansdam topskorer met 19 doelpunten. Hij dwong tevens veler waardering af met zijn geweldige neus voor het maken van doelpun ten. Samen met neef Tonny van den Berge bezorgde hij veel verdedigin gen lastige momenten. Overigens werd ook Tonny van den Berge aan vankelijk uitgenodigd voor de wedstrijd tegen WHS, maar de in mi litaire dienst zijnde speler verblijft tijdens het weekeinde in het buiten land. DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft een wat onwillige minister Ny- pels van volkshuisvesting en ruimte lijke ordening woensdag gedwongen de Kamer via een brief inzicht te ver schaffen over zijn plannen met het woningbeleid. De derde instuif wordt dinsdag avond 15 juni gehouden, wederom in het „Huis van Nassau", aanvang 19.30 uur. Ook bridgers zonder part ner kunnen zich aanmelden, er wordt voor een partner gezorgd. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND APELDOORN. Industrie voor bou welementen „Apeldoorn" BV (Iba bouwelementen) gaat, ede in ver band met de kontinuïteit, de kapaci- teit verkleinen als gevolg van de aan houdende slechte ontwikkelingen in de nieuwbouw en de op korte termijn weinig te verwachten verbeterig in de bouw. DEN HAAG. Vanaf 1 juli krijgen kopers van bestaande premie-A- woningen de resterende rijkspremie die de eerste eigenaar anders nog te goed zou hebben. NIJMEGEN. De strategie in een door Hoogovens opgesteld struk- tuurplan om zonder de Duitse Hoesch verder te kunnen gaan zal naar het bedrijf verwacht leiden van een klein verlies in 1982 tot een resul taat voor de belastingen van onge veer 200 min. in 1984-1985. DEN HAAG. Ongeveer 30 Palestij - nen hebben donderdagmiddag het ge bouw van de Arabische Liga aan het Lange Voorhout in Den Haag bezet. De direkteur van de Liga, S. Barazi, heeft laten weten geen bezwaar tegen de bezetting te hebben. Het is nog niet bekend hoe lang de aktie zal du ren. DEN HAAG. Voor de Argentijnse ambassade in Den Haag hebben zich donderdagmiddag enkele de monstranten geposteerd om te de monstreren tegen het bloedvergieten om de Falkland-eilanden. ASSEN. De 28-jarige Molukker Ru ben Hatumena heeft een kort geding aangespannen tegen de staat der Ne derlanden om te voorkomen, dat hij wordtd teruggestuurd naar zijn va derland. Hij lijdt aan lepra en vreest dat hij ten dode is opgeschreven als hij terug moet naar Indonesië, waar niemand hem zou kunnen of willen helpen. AMSTERDAM. Het partijbestuur en de fraktie van de PvdA in de Tweede Kamer veroordelen de groot scheepse aanval van Israël op Liba non en stellen dat Israël zich onmid dellijk uit dat land dient terug te trekken en de vijandelijkheden moet staken. Cora den Boer (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ROOSENDAAL, 10-6. Tijdens avondwedstrijden op het Red Band sportkomplex in Roosendaal heeft Cora den Boer van atletiekvereni ging een nieuw Zeeuws rekord ge vestigd op de 400 meter horden. Het A-meisje realiseerde een tijd van 69,6 sekonden, waarmee zij het oude re kord van zus Inge den Boer overnam. Dit dateerde van 10 juli 1980. Inge den Boer kwam in Roosendaal ook in aktie op dit nummer, maar dan in de kategorie dames. Vóórhaar bleven de klokken stilstaan op 68,7 sekonden, hetgeen een nieuw per soonlijk rekord betekende. Bij de B- meisjes kwam Jacolies van Gastel op de 300 meter horden in aktie. Zij haalde een eerste plaats binnen in 46,6 sekonden. Ook Margreet den Boer startte op dit onderdeel en zij liet 52,0 sekonden afdrukken, even eens een persoonlijke besttijd. Ook op de 300 meter horden, maar dan bij de jongens-B, kwam Chris Hoek in de baan. Hij liet een bijzon der scherpe tijd afdrukken van 42,8 sekonden, hetgeen een nieuw klubre- kord en persoonlijk rekord beteken de. Hoek kwam ook in aktie bij het diskus werpen. Hij realiseerde een verste worp van 32,90 meter. Jacolies van Gastel pakte later nog een tweede zege mee door het ver springen te winnen. Zij reikte naar 5,19 meter, een nieuw persoonlijk re kord. Margreet den Boer kwam tot 4,42 meter. Ook deze keer kwamen heel wat in zendingen binnen. Uit de stapel met korrekte oplossingen werden weer zoals gewoonlijk twee winnaars ge loot, die hieronder staan vermeld. Eerste prijs: Mevr. L. Klink-Folmer d'Aillystraat 34 4301 GG Zierikzee Tweede prijs: Mevr. H. Kemper-Top Beldert 11 3415 DB Dreischor De oplossing van de puzzel is de volgende: HORIZONTAAL: 1. ster; 4. lelijk; 8. wilg; 11. rijzig; 13. satijn; 15. af; 17. mal; 18. non; 19. rij; 20. gom; 22. laf; 24. roe; 25. bas; 26. roef; 28. Epe; 30. raaf; 32. meel; 33. azuur; 35. bles; 37. ijl; 38. sap; 40. alt; 42. Lt.; 43. arm; 44. Oka; 45. e.k.; 47. ski; 49. ets; 51. p.a.; 52. Rome; 54. leest; 57. Amor; 59. pech; 61. sla; 62. kruk; 63. tin; 64. aap; 66. sol; 68. dek; 70. re; 71. rad; 72. het; 74. Ra; 75. hagel; 77. sifon; 79. stam; 80. lotto; 81. puik. VERTIKAAL: 1. shag; 2. er; 3. rijm; 4. lila; 5. eg; 6. ijs; 7. kano; 8. wijn; 9. in; 10. grijs; 12. zalf; 14. toer; 16. forel; 19. rafel; 21. moe; 23. fez; 24. reu; 25. bal; 27. els; 29. put; 31. abt; 32. mijter; 33. april; 34. raket; 36. staar; 39. aak; 41. lat; 46. kopie; 47. sec.; 48. vel; 50. sar; 51. poker; 53. men; 55. esp; 56. sas; 58. mud; 60. haag; 61. klef; 63. tros; 65. adel; 67. Ohio; 69. kalk; 71. ram; 73. top; 75. ha; 76. L.O.; 77. St.; 78. nu. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. soort gebakje; 6. schepeling; 12. jonge tak; 14. be drag dat voor iets betaald wordt; 15. stoomschip (afk.); 17. slaginstru ment; 20. nationaliteitsletters van vliegtuigen afkomstig uit Neder land; 21. warm zeepwater; 23. oot moedig; 24. vragend voornaam woord; 25. god der liefde (mytholo gie); 27. lijn waarop geschreven wordt; 28. voelbare stroming in de dampkringslucht; 29. gesponnen draad; 31. onderricht; 32. familielid; 33. morsdoekje; 35. altijd groene heester; 36. inrichting voor het bema len van een polder; 37. zoogdier; 39. trek, begeerte; 41. tweetal; 43. rechts geding; 45. geheel gevuld; 47. stopga ren; 49. graansoort; 50. heilig boek; 52. lastdier; 53. voorzetsel; 54. tevre den; 56. muzieknoot; 57. gehalte-een heid van goud (afk.); .58. kaart van het kaartspel; 60. oude lengte-een heid; 61. tijding; 62. metselspecie; 64. Europees gedeelte van de U.S.S.R.; 65. laagvormige grijze wolkenmassa. VERTIKAAL: 1. middel om b.v. vermoeidheid te verdrijven; 2. aard rijkskundige aanduiding (afk.); 3. kledingstuk; 4. dapper, onverschrok ken; 5. marterachtig roofdier; 7. maand van het jaar; 8. etensbak voor varkens; 9. bevroren dauw; 10. trek dier; 11. bovendeel van het hoofd; 13. kwajongen; 16. bedwelmende drank; 18. wars van laagheid; 19. boordsel van gevlochten goud- of zilverdraad; 20. oude vochtmaat; 22. fijn aarde werk; 24. kledingstuk; 26. knaagdier; 28. nonsens; 30. voorzetsel; 32. sleep net; 34. slaghout bij het cricketspel; 35. omslag voor papieren; 38. persoon die het zetsel in pagina's afdeelt; 40. verhoogde stoep met treden; 42. bio scooprang; 44. vergevorderd in tijd; 45. eenheid van elektrische spanning; 46. weg met bomen; 48. drietenige struisvogel; 50. veldgewas; 51. zon der plantengroei (b.v. van rotsen); 54. Nederlandse omroepvereniging (afk.); 55. vervelend; 58. hoge en rui me vestibule; 59. bladplant; 61. mo torschip (afk.); 64. gehalte-eenheid van goud (afk.). omringende provincies Noord- Brabant en Zuid-Holland. Uit Brabant zijn het de atleten van Thor uit Roosendaal die de eer hoog moeten houden, terwijl Zuid- Holiand diverse ploegen in de strijd heeft. Spirit uit Oud-Bei jerland, Spark uit Spijkenisse, Avantri uit Schoonhoven, Olympus '70 uit Naaldwijk, AVR uit Rotterdam, Sportklub Reeuwijk uit de gelijk- namge gemeente en AV'40 uit Delft. Het programma is als volgt: Jongens-C: vrijdagavond 100 meter, hoogspringen, verspringen en ko gelstoten; zaterdagmiddag 100 meter horden, discuswerpen, speerwerpen, 1000 meter. Jongens-D: vrijdagavond 80 meter hoogspringen, kogelstotenzaterdag middag 80 meter horden verspringen 1000 meter. Meisjes-C: zaterdagmiddag 80 me ter horden, hoogspringen, kogelsto ten 600 meter. Meisjes-D: zaterdagmiddag 60 me ter hoogspringen, kogelstoten 600 meter.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5