Schuurfeest J BMW3-serie Trimmen op 'n Gazelle TH TRIO 1 Leden L.T.C. Zierikzee Autobedrijf Remeeus Fa. Gebr. Verton Behalve Paarsmerk (6 cent in prijs verlaagd) zijn de andere D.E.-soorten (Roodmerk, Zilvermerk, Goudmerk, Mocca, Espresso en Cofféinevrij) 12 cent in prijs verlaagd. Van Dalen Natuursteen B.V. GRAFSTENEN Verkoop bij inschrijving Zonnemaire P.J.Z. P.J.Z. RUSTHUIS „DUINOORD een functionaris in de avonddienst Opgelet! Burgh TWEE COMPLEXEN NOODLOKALEN Renesse, Oosterenbanweg 2 12 Douwe Egberts verlaagt z'n koffieprijzen met 12 cent. Dat is dubbel genieten. Machinale steenhouwerij en -zagerij speciaal adres voor levering van in de door u gewenste natuur steensoorten Bagijnestr. 35 - Zierikzee - Telefoon (01110) 2238 - 5721 Goes - Langemeet 32 - Tel. (01100) 27919 NOTARIS Mr. W. H. KLAASSEN te Zierikzee is voornemens ten verzoeke van de Gereformeerde Kerk te Brouwershaven-Zonnemaire BIJ INSCHRIJVING TE VERKOPEN: Het voormalig kerkgebouw met ondergrond en erf aan de Dijk van Bommenede 26 te Zonnemaire, gemeente Brouwershaven, ka dastraal bekend gemeente Brouwershaven sectie E nummer 17 groot 1.13 are. Direct in eigen gebruik te aanvaarden na betaling der koopsom en kosten (volgens notariëel veiling- brief) uiterlijk op 23 juli 1982. Het pand is eventueel geschikt als bergruimte. Bestemming volgens uitbreidingsplan: bebouwde kom. Bezichtiging in overleg met genoemde notaris. Inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar ten kantore van notaris KLAASSEN, Oude Haven 16, Postbus 187, 4300 AD Zierikzee, telefoon (01110) 6451, alwaar nadere informatie verkrijgbaar is en dienen uiterlijk op 30 juni 1982 ten voormelde notariskantore te wor den ingeleverd in gesloten envelop (onder vermel ding van „Inschrijving Zonnemaire"). voor leden en niet-leden OP ZATERDAG 19 JUNI met de band: Plaats: Lokkersweg 1, Kerkwerve Aanvang: 21.00 uur (Volg de routebordjes vanaf Heuvelsweg en Delingsdijk!) 99 I.v.m. een reorganisatie hebben wij plaats voor een in de verzorgende sector. Werktijden]: 18.30 tot 22.30 uur, deze diensten worden in principe/in een aaneengesloten periode van zeven avonden per vier weken gewerkt. Gedacht wordt aan kandidaten die - 25 jaar of ouder zijn; - ervaring hebben in de verzorging; - gediplomeerd bejaarden- c.q. ziekenverzorgster zijn. Informatie en sollicitateis in te winnen bij en te rich ten aan de direktie van het rusthuis „Duinoord", Kloosterweg 18, 4328 GB Burgh-Haamstede, tele foon: 01115-2120. I.v.m. de vierdaagse zal de bijzondere ledenverga dering, welke wordt gehouden a.s. maandag 14 ju ni in de Zeeuwsche Herberghe, Havenpark 2, begin nen om 20.30 uur. HET BESTUUR Compact en compleet. Uiterst solide motoren, die zelden of nooit maximaal worden belast. Gevolg: minder slijtage en een lang leven. Stuk voor stuk gebouwd met een scherp oog voor kwaliteit. Bij ons bent u aan het juiste adres, ook voor attente service. Kon. Julianastraat 5 4305 AJ Ouwerkerk - Tel. 01114-14 73 Kies de Nieuwsbode voor uw advertentiereklame! Dat is opstappen en wegwezen. Dat is anders fietsen. Voluit bewegen en volop genieten. Geniet mee! Want er is ook voor een ideale trim-Gazelle, met een race- of met een sportstuur. Ideaal van voorvork tot achter spatbord. Wij kunnen heel wat modellen laten zien. En u een folder vól Gazelle nieuws meegeven. Kom eens langs! GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden^ Vereniging tot bevordering van het Chr. Schoolonderwijs te Zierikzee TE KOOP AANGEBODEN: gelegen aan de De Brauwstraat te Zierikzee, bouwjaar 1969-1970. Bij aankoop dient het terrein waarop de noodlokalen staan schoon te worden opgeleverd. Inlichtingen over deze lokalen zijn te verkijgen bij de directeur van de C.S.G. voor MAVO-LHNO, Dè Huy- bertstraat 35 te Zierikzee, telefoon: 01110-2823. Brieven met het inschrijvingsbedrag vóór 19 juni 1982 te richten aan het bestuur van de Chr. Schoolvereni ging, Paternosterstraat 3, 4301 EG Zierikzee. I Prachtige vrij gelegen bungalow. Bouwjaar 1966. Erg mooie tuin, garage en berging.lndellng bene den: woonkamer, grote woonkeuken, 2 slaapka mers extra keukentje I.v.m. zomerverhuurmoge- lijkheden). Boven: 2 slaapkamers en badkamer, c.v. aardgas. Prijs: 1 225.000,— k.k.. J.CA.RIBBENS, MAKELAAR ONR. GOEDEREN EN ASSURANTIËN ELKERZEESEWEG 23, 4322 AH SCHARENOIJKE 4 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12