n 80,- 85. JOH den BOER DEURLOO VOOR KAMERBREED: co* D1JNEN ROHA Aanbieding inruilauto's Autobedrijf Remeeus Body Building JAN P. BOOGERT B.V. NOTENOTENOTEN CT NOTENOTENOTEN Scharendijke, Dijkstraat 7 Mededeling Gemeente Zierikzee levert geen v half werk RDHH Windsurfcentrum Edelsmederij M. Jech [■IJ I0CCASI0NSJ BEGRAFENIS VERZORGING FLAKKEE r SPORTCENTRUM ATTILA HOME DECOR HEEFT ZOMER VOORDEELPRIJZEN en INTERIEURVERZORGING TAPIJTEN VITRAGES met garantie, inruil mogelijk, financiering direkt te regelen Volkswagen Golf, groen, 30.000 km, 19811 14.250,— Slmca 1308 GLS, groen, 47.000 km, 1979 f 8.950,— Renault R16 TX, grijs, 1976,100.000 kmt 4.900,— Renault R 30 TS, wit, 1978,63.000 kmf 10.000,— Mazda 929,1977, grijs, 100.000 kmf 4.900,— Austin Allegro, grijs, 1978,64.000 kmt 4.900,— Peugeot 104Coupe, 1975,groen, 110.000kmf 2.500,— Saab 99 GLCM 4, wit, 60.000 km, 19801 19.750,— Saab99GLCM2, gas, bruin, 1978,135.000 km1 10.500,— Cltroën 2 CV 6 Special, beige, 1981,8.000 kmf 9.000,— 5 x 2 CV 4/6 v.a. 26.000 km, 1975/80, v.at 2.000,- AK 400, besteleend, geel, 18.000 km, 1977f 3.500,— CitroënGSpecial, rood, 4.000 km, 1980f 9.750,— 6 x GS-Club, X2, Special, ook gas, 1977/80 v.at 6.950,— Cltroën Dyane 6 Comm., oranje, 49.000 km, 1980f 8.000,— CX Break, 1976, rood, 115.000 kmt 8.750,— CX 2400 Super, 1976, grijs, 125.000 kmf 8.750,— CX 2500 Diesel, 2 x 1978/80.100.000 km v.af 14.500,— KOOPJES: 2 x GS Break 1976/77 v.af 1.950,- Dyane 435, oranjeI 950,— Peugeot 104,1974f 950,— Slmca 1100,1976f 350,- Genoemde prijzen zijn inkt. btw en exkl. afleveringskosten. Donderdagavond koopavond, zaterdag 9-12 en 1-4 uur. MUÏÏÏÏ5] rUöTUTI^ fëjfoMöIWUöIMp) KORTE NOBELSTRAAT 39 - STEILTJESSTRAAT 10 TEL. 01110-4951 Auto Louis Goedbloedals 't om auto's gaat! KAMERBREED TAPIJT tegen zeer lage prijzen b.v. nylontapijt van f 39,75, 1 52,75, f 54,75 en f 58,50 en nylon tapijt, anti statisch f 69,75 en tapijt met 80% wol f 125,50 en voor zuiver wol f 167,50 per meter, kamer breed. Dit alles voor meeneemprijzen en toch franco thuis. Kan ook door ons gelegd worden! Kom vrijblijvend een kijkje nemen in onze showroom. BOUWMARKT - KEUKENCENTRUM Wilgenstraat 1, OOSTERLAND, tel. 01114-1641 O T E N O T E N O T E Leuke oudere woning met flinke tuin achter de wo ning. Woonkamer, eetkamer, keuken, bijkeuken, douche/toilet. Boven: 3 slaapkamers en overloop, c.v.-aardgas. Prijs: f 95.000,- k.k. J.C.A.RIBBENS, MAKELAAR ONR. GOEDEREN EN ASSURANTIËN ELKERZEESEWEG 23, 4322 AH SCHARENDIJKE Verkiezingen voor de voorlopige medezeggenschapsraden voor het openbaar onderwijs Op 14 juni 1982 worden er op de openbare kleuter- en la gere scholen in Zierikzee verkiezingen gehouden voor de samenstelling van de voorlopige medezeggenschaps raden. Wat is een voorlopige medezeggenschapsraad en welke takeji heeft deze? Om deze vraag te kunnen beantwoor den moeten we terug gaan naar 1 februari 1982, de da tum waarop de Wet medezeggenschap onderwijs in wer king is getreden. Deze wet heeft tot doel de ouders van kleuters en leer lingen, alsmede het personeel van o.a. kleuter- en lagere scholen meei* inspraak te geven over zaken die de school betreffen. Volgens de Wet medezeggenschap onderwijs kan men dit doel bereiken door aan elke school een medezeggen schapsraad in te stellen. In deze medezeggenschapsraad hebben naast vertegen woordigsters van het personeel ook vertegenwoor digsters van de ouders zitting. Via deze raad kunnen personeel en ouders invloed uitoefenen op de gang van zaken in en om de school. De medezeggenschapsraad bevordert zoveel mogelijk openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De medezeggenschapsraad kan ook alle zaken die de school betreffen met het schoolbestuur bespre ken. Alle bevoegdheden en taken van deze medezeggen schapsraad moeten worden opgenomen in een medezeg- genschapsreglement. Dit reglement moet nog worden samengesteld in overleg met de ouders en het personeel van de scholen. Om te bewerkstelligen dat een dergelijk reglement zo snel mogelijk wordt gemaakt, heeft de Wet medezeggenschap onderwijs bepaald, dat er voor 1 augustus 1982 op elke school een voorlopige medezeg genschapsraad moet worden gekozen. Deze voorlopige medezeggenschapsraad heeft als voor naamste taak met het schoolbestuur overleg te voeren over de totstandkoming van het hierboven genoemde medezeggenschapsreglement, waarin dus de bevoegd heden van de medezeggenschapsraad moeten worden opgenomen. De voorlopige medezeggenschapsraad bestaat ui 4 le den. Twee daarvan worden gekozen door en uit de ou ders. De andere twee worden gekozen door en uit het personeel van de school. De leden van de voorlopige medezeggenschapsraad zul len worden aangewezen door middel van het houden van verkiezingen. In overleg met de hoofdleidsters en hoofden van de openbare kleuter- en lagere scholen is als datum voor het houden van de verkiezingen voor de voorlopige medezeggenschapsraden vastgesteld: Maandag 14 juni 1982 van 8-30 tot 16.00 uur Inmiddels heeft zich een aantal ouders kandidaat gesteld als mogelijk lid van de medezeggenschapsraad. Via de school heeft elk gezien waarvan een kleuter- of leerling gedurende 6 maanden op een openbare kleuter- of lagere school staat ingeschreven, een stembiljet ont vangen, waarop de kandidaten voor de voorlopige me dezeggenschapsraad van die school staan vermeld. Per gezin moeten twee kandidaten worden gekozen waarvan wordt verwacht dat deze het beste de belangen van de school in de voorlopige medezeggenschapsraad kunnen behartigen. Op de dag van de verkiezingen 14 juni 1982 moet dit stembiljet op school worden ingeleverd. De stemming is geheim. De 2 kandidaten waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht zijn gekozen. Deze twee leden vormen samen met de 2 door het personeel gekozen leden de voorlopige medezeggenschapsraad. Tot zover deze korte weergave van de Wet medezeggen schap onderwijs, waarin beknopt de bedoeling van de binnenkort te kiezen voorlopige medezeggenschaps raad uiteen is gezet. Tot slot willen wij de ouders van de kleuters en leerlin gen van de openbare kleuter- en lagere scholen in Zie rikzee oproepen om op 14 juni 1982 gebruik te maken van hun recht om vertegenwoordig(st)ers te kiezen voor de voorlopige medezeggenschapsraden. Immers de school neemt een belangrijke plaats in bij de vorming en ontwikkeling van uw kind, zodat het een goede zaak is, indien u uw betrokkenheid bij het school gebeuren laat blijken door o.a. op 14 juni 1982 uw stem uit te brengen op twee van de kandidaten voor de voor lopige medezeggenschapsraad van de school waarop uw kind is geplaatst. De uitslag van de verkiezingen zal op school bekend worden gemaakt. Parfumerie-Schoonheidssalon zue )OJ'ne Dam 20 - Zierikzee Wegens verbouwing is onze zaak gesloten van 15 t/m 19 juni. Tijdens deze periode blijft de schoonheidssalon geopend. Vanaf dinsdag 22 juni zullen wij u graag van dienst zijn. De eerste honderd bezoekers ontvangen van ons een leuke attentie. Voor Vaderdag kunnen wij u deze week nog helpen aan een leuk geschenkje. Mocht U toch eens problemen met een surfplank van ROHA ondervinden, dan staan wij met ons vakkundig advies en service steeds voor U klaar. Havenweg 2 (Jachthaven Schotsman) Kamperland. Tel 01107-1540 fU\J Moderne gouden- en zilveren sieraden, horloges. Reparaties, ontwerpen en maken van sieraden. MEELSTRAAT 18 4301 EC ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 5560 vandeBMW-dealer Kon. Julianastraat 5 4305 AJ Ouwerkerk Telefoon 01114-14 73 Voor het verzorgen van uw overlede nen, naar uw eigen wil en wensen staan wij dag en nacht tot uw beschik king ook op Schouwen C. J. G0EDEGEBUURE Emmalaan 4 - Dirksland - 01877-2383 MAKELAAR P. KORSTENBROEK Bemiddeling bij: Aan- en verkoop - Taxaties - Beheer Bouwkundige adviezen - Hypotheken Poststraat 53 Zierikzee Telefoon (01110) 2286 Buiten kantooruren: Tel. (01112) 472 - Tel. (01115) 2258 Geopend: maandag t/m vrijdagvan 18.00 tot 22.30 uur zaterdagsvan 09.00 tot 17.00 uur zondagsvan 10.00 tot 14.00 uur HEM 26 - ZIERIKZEE - TELEFOON: 01110-6067 ioooooooooooooooooooooooooooooeooooooot Home Decor heeft de zomer in 't hoofd. Kom kijken en haal uw voordeel. Dit synthetische dekbed verzekert u van een komfbrtabele nachtrust het is licht in gewicht non-allergisch en wasbaar. 1 persoons 135 x 200 cm. NwjnaaHWÖ- Kom zomer voordeel halen bij: Slapen: St Domusstraat 25 Textiel: St Domusstraat 58 Meubelen en tepiften. St Domusstraat 76 Telefoon 01110 2345 BGG 2714-3345-5297

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10