bezorg(st)er Nieuwerkerkse jeugdploegen houden twee eerste prijzen in eigen huis Toreador klopt organisator in spannende finale met 3-2 ERIC DE NOORMAN Jeugdtoernooien SKNWK RENESSE (gedeeltelijk) Zeelandia blijft in eerste klas Zeeuws afdelingsteam opnieuw kampioen van Nederland Zaalvoetbaltoernooi Toren Boys De onwillige held 4 NIEUWERKERK, 5-6. Afgelopen zaterdag organiseerde de Nieuwerkerkse voetbalvereniging al weer voor de zevende keer in suksessie het SKNWK- jeugdtoernooi voor diverse leeftijden. De jeugdkommissie van SKNWK had de zaken weer groots aangepakt door B- en C-junioren en D-, E- en F-pupillen richting sportpark Het Springer te manoeuvreren. Ongetwijfeld kan de orga niserende kommissie terugzien op voortreffelijk geslaagde toernooien, te meer daar twee van de vijf eerste prijzen in eigen huis werden gehouden. Zo wel de C-junioren als de D-pupillen waren voor hun opponenten te sterk, waarbij vooral opviel, dat er in de C-juniorenploeg een aantal zeer talentrijke jeugdige spelertjes rondlopen, zodat SKNWK binnen het verloop van een aan tal jaren kan uitzien naar de nodige aanvulling. Ere-voorzitter J. H. van de Zande overhandigt de aanvoerder van het C- juniorenteam van SKNWK de eerste prijs, nadat de Nieuwerkerkse ploeg zon der puntenverlies door het toernooi was gerold. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Bij de C-junioren won SKNWK al haar wedstrijden, waarbij alleen de allereerste wedstrijd tegen SNS uit Stad aan 't Haringvliet noemens waardige problemen opleverde. Uit eindelijk kwamen de punten toch in Nieuwerkerks bezit door een moeiza me 1-0 overwinning. Later zouden de wedstrijden tegen Dauwendaele uit Middelburg (3-1) en Veere aanmerke lijk gemakkelijker verlopen. SNS zou de tweede plaats opeisen door met 2-1 te winnen van Veere en Dau wendaele in een doelpuntrijk duel met 6-3 te overtroeven. Door 2-1 winst op Veere pakte Dauwendaele de derde plaats. Spelmoment uit een van de wedstrijdjes van het C-juniorenteam van SKNWK. Een van de talentrijke Nieuwerkerkse spelers in aktie. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het toernooi voor de B-junioren le verde een ruime toernooizege op voor Veere, dat met een uitermate knappe B-juniorenploeg naar Nieuwerkerk was gekomen. Veere won allereerst van Dauwendaele met 0-1, maar maakte vervolgens korte metten met SNS (5-1) en SKNWK (5-2). Dauwen daele werd een goede tweede door dat tegenover de 1-0 nederlaag tegen Veere overwinningen op SNS (3-1) en SKNWK (3-0) werden gesteld. De der de positie in het eindklassement was voor de organiserende vereniging, doordat in het duel met SNS met 3-0 niets aan het toeval werd overgela ten. Bij de D-pupillen kwamen vijf ploegen binnen de lijnen om elkaar te bekampen. Oorzaak hiervan was, dat SKNWK zelf met twee ploegen in de slag was. De eerste Nieuwerkerk se ploeg ging hier uiteindelijk met de beker voor de eerste plaats strijken, doordat uit de vier wedstrijd zeven wedstrijdpunten werden behaald. Alleen tegen het op de tweede plaats eindigende Dauwendaele werd met 1-1 gelijkgespeeld. Omdat Dauwen daele evenwel ook een punt moest af staan aan Mevo bleef SKNWK I de Middelburgers precies een punt voor. SKNWK klopte eerder achtereenvol gens Mevo met 3-0, het eigen tweede team met 5-0 en hekkesluiter Veere met 8-0. SKNWK II werd goede vier de door Veere met 2-0 aan de zegekar te binden. Wij vragen op Korte termijn een voor de bezorging van de „Zierikzeesche Nieuwsbode" te Sollicitaties: schriftelijk, mondeling of telefonisch aan het kantoor van de Zierikzeesche Nieuwsbode, Jannewekken 11, Zierikzee, telefoon (01110) 6551. Eindstand: 1. SKNWK 6 punten; 2. SNS 4 punten; 3. Dauwendaele 2 pun ten; 3. Veere 0 punten. D-pupillen: SKNWK I-Mevo 3-0; Dauwendaele-Veere 6-0; SKNWK II- SKNWK I 0-5; Mevo-Veere 5-1; Dau- wendaele-SKNWK II 5-0; SKNWK I- Veere 8-0; Mevo-Dauwendaele 2-2; SKNWK Il-Veere 2-0; Dauwendaele- SKNWK I 1-1; SKNWK II-Mevo 0-4. Eindstand: 1. SKNWK I 7 punren; 2. Dauwendaele 6 punten; 3. Mevo 5 punten; 4. SKNWK II 2 punten; 5. Veere 0 punten. E-pupillen: Flakkee-Veere 2-0 SKNWK-Mevo 0-2; Flakkee-SKNWK 3-0; Mevo-Veere 2-1; Mevo-Flakkee 0- 1; Veere-SKNWK 0-0. Eindstand: 1. Flakkee 6 punten; 2. Mevo 4 punten; 3. Veere 1 punt (1-4); 4. SKNWK 1 punt (0-5). F-pupillen: Flakkee-Veere 0-0; SKNWK-Mevo 0-6; Flakkee-SKNWK 2-0; Mevo-Veere 1-0; Mevo-Flakkee 0- 0; Veere-SKNWK 0-3. Eindstand: 1. Mevo 5 punten; 2. Flakkee 4 punten; 3. SKNWK 2 pun ten; 4. Veere 1 punt. NLJKERK. De Landelijke Korpo raals Vereniging stapt uit het ambte- narencentrum. Daartoe heeft de alge- me ledenvergadering van de Vereni ging besloten, uit onvrede met de vol gens haar geringe slagvaardigheid van de vakorganisatie. De LKV, die 5800 leden telt, gaat voorlopig zelfstandig verder. Er zijn nog geen onderhande lingen gevoerd met andere vakcentra les. VUSSIMGEN, 6-6. Het Middel- burgse Zeelandia is erin geslaagd zich in de le klasse van het zondag voetbal van de afdeling te handha ven. In de laatste en beslissende wedstrijd te Vlissingen tegen de kampioen van de 2e klasse A, Wal cheren, slaagden de Middelburgers er in, na bij de rust reeds een 1-0 voor sprong te hebben gehad, deze in een 3-0 overwinning om te zetten. Voor Walcheren betekende deze ne derlaag, dat zij in het volgende sei zoen hun geluk weer in de 2e klasse zullen moeten gaan beproeven. De eindstand van de nakompetitie: Zeelandia Robur Walcheren 2 110 3-03 2 110 1-03 2 0 0 2 0-4 0 Het toernooi voor E-pupillen werd gewonnen door Flakkee uit Middel- harnis, dat op het laatste moment Dauwendaele verving. Flakkee won alle drie de te spelen wedstrijden zonder een enkel doelpunt te hoeven inkasseren. Mevo werd hier tweede met een nederlaag en twee overwin ningen en SKNWK en Veere behaal den ieder een punt door tegen elkaar 0-0 te spelen. Veere pakte de derde prijs door een iets beter doelsaldo dan de ploeg uit Nieuwerkerk. In de allerjongste kategorie, de F-jes kwam de eerste prijs bij ,Mevo te recht. Flakkee bezette met een punt minder de tweede plaats, maar bleef evenals Mevo zonder tegentreffers, omdat zowel tegen Veere als tegen Mevo met 0-0 werd gelijkgespeeld. SKNWK pakte de derde prijs door een 3-0 overwinning op Veere. Voorzitter J. A. Schiettekatte van SKNWK reikte de prijzen uit aan de vertegenwoordigers van,,de drie pu- pillenklasse, terwijl ere-voorzitter J. H. van der Zande voor het officiële werk zorgde bij de twee junioren klassen. Deze overhandigde de plaat selijke afvaardiging van het Rode Kruis in de persoon van SKNWK- verzorger Han Padmos een gesloten couvert met inhoud voor het altijd vrijblijvende werk van deze zo broodnodige instelling. Bovendien sprak hij een welver diend woord van dank aan het adres van de scheidsrechters, die het zeker niet altijd even gemakkelijk hebben met de jeugd, maar desondanks hun werk altijd met plezier verrichten. Uitslagen SKNWK-toernooien: B-junioren: SKNWK-SNS 3-0; Dau wendaele-Veere 0-1; SNS-Veere 1-5; SKNWK-Dauwendaele 0-3; Dauwen- daele-SNS 3-1; Veere-SKNWK 5-2. Eindstand: 1. Veere 6 punten; 2. Dauwendaele 4 punten; 3. SKNWK 2 punten; 4. SNS 0 punten. C-junioren: SKNWK-SNS 1-0; Dau wendaele-Veere 2-1; SNS-Veere 2-1; SKNWK-Dauwendaele 3-1; Dauwen- daele-SNS 3-6; Veere-SKNWK 0-3. VLISSINGEN, 5-6. Evenals het vo rige jaar is het Zeeuwse afdelingself tal erin geslaagd beslag te leggen op het kampioenschap van Nederland. Aan het toernooi, wat deze keer te Vlissingen plaats vond, werd door twaalf afdelingsploegen deelgeno men. In haar poule won het Zeeuwse elftal van Nijmegen (5-1), Groningen (2-1), Dordrecht (5-0) en speelde het tegen Rotterdam en Drente met 0-0 gelijk. I Door deze resultaten eindigden de Zeeuwsen eerste in haar poule en moesten zij het in de finale opnemen tegen de andere poulewinnaar, Den Haag. In deze finalewedstrijd toonde het Zeeuwse elftal zich met 2-0 de sterkste, waarbij Erik de Keijzer (Kruiningen) en Chris Bal (Heinkens- zand) voor de doelpunten zorgden. ZIERIKZEE, 6-6. Het Goese Toreador is zondagmiddag in de bloedhete sporthal Onderdak in Zierikzee winnaar geworden van het zaalvoetbaltoer nooi van Toren Boys door de organiserende vereniging in de finale met 3-2 aan de negatieve kang van de skore te houden. Eerder hadden de Goesenaren in de poulewedstrijden al overtuigend afgerekend met Sporthuis Zierikzee (0-3) en Brogum (0-2), terwijl tegen de formatie van De Steeg de punten werden ge deeld (2-2). In de tweede poule klopte Toren Boys achtereenvolgens Petit Rab bit uit Bruinisse met 5-0 en Bijmakelaardij uit Zierikzee met 3-0. Trace uit Scharendijke viel de eer te beurt Toren Boys een punt af te snoepen via een 3-3 gelijkspel. Door al deze resultaten werd To reador winnaar in poule A met vijf wedstrijdpunten, op een punt ge volgd door Sporthuis Zz. De Steeg kwam tot twee punten en Brogum to taliseerde slechts een enkel punt, waardoor de ploeg werd verwezen naar de wedstrijd om de zevende en achtste plaats met de nummer vier uit de tweede poule, het geen uitein delijk het Bruinisser Petit Rabbit werd, dat ook tot een punt kwam door een gelijkspel tegen Trace. Winnaar van poule B werd Toren Boys met vijf punten en hier kwam Bij makelaardij een punt te kort om finalist te kunnen worden. Trace kwam tot twee punten door twee ge lijke spelen en een 2-1 nederlaag te gen Bijmakelaardij. In de strijd om de zevende plaats kende Petit Rabbit geen pardon met Brogum en de Brui nisser formatie won dan ook ruim schoots met 6-2. De vijfde plaats was weggelegd voor Trace, dat met 4-2 de meerdere bleef over De Steeg, dat zo doende zesde werd. De kleine finale om de derde en vierde stek eindigde in een 2-2 ge lijkspel tussen Sporthuis Zierikzee en Bijmakelaardij, waarna Spor thuis Zz zich net iets beter toonde in het nemen van de nodig geworden strafschoppen. De finale kende de reeds gememoreerde einduitslag, waardoor de eindzege van het toer nooi terecht kwam bij de enige niet- Schouwen-Duivelandse formatie. To ren Boys eindigde door de 3-2 neder laag tegen Toreador op de tweede plaats. De prijzen werden uitgereikt in het restaurant van de Sporthal. Uitslagen: Poule A: De Steeg- Sporthuis Zz 0-1; Toreador-Brogum 2-0; De Steeg-Toreador 2-2; Sporthuis Zz-Brogum 6-3; Brogum-De Steeg 1-1; Sporthuis Zz-Toreador 0-3. Poule B: Bijmakelaardij-Trace 2-1; Toren Boys-Petit Rabbit 5-0; Bij- makelaardij-Toren Boys 0-3; Trace- Petit Rabbit 2-2; Petit-Rabbit-Bij- makelaardij 2-4; Toren Boys-Trace 3- 3. Eindstand poule A 1. Toreador 2. Sporthuis Zz 3. De Steeg 4. Brogum Eindstand poule B 3 2 1 0 7-2 5 3 2 0 1 7-6 4 3 0 2 1 3-4 2 3 0 1 2 4-9 1 1. Toren Boys 3 2 1 0 11- 3 5 2. Bijmakelaardij 3 2 0 1 6- 6 4 3. Trace 3 0 2 1 6- 7 2 4. Petit Rabbit 3 0 11 0 4-11 1 - - Spelmoment uit een van de wedstrijden tijdens het zaalvoetbaltoernooi van Toren Boys. Jan Bij de Vaate is aan de bal voor Bijmakelaardij. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dankbaar en blij zijn wij met de voorspoedige geboorte van ons dochtertje en zusje JANNIE CATHARINA (Jantine) P. M. PIEPER J. PIEPER-SCHOT IRMA JACQUELINE ARCO MONIQUE TONJA BENNIE 5 juni 1982 Molenweg 19 4307 AG Oosterland Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje JOHANNA ADRIANA (Joan) AAD, JOKE en ARJAN HUNEMAN-DE KUIJPER 6 juni 1982 Kreeftstraat 79 4301 ZG Zierikzee Hierbij bedanken wij ieder een voor de kaarten, bloe-' men, kado's en felicitaties na/ de geboorte en doop van onze dochter ESTHER. PAUL en MARIANNE GLERUM Zierikzee, juni 1982 Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling, die wij na de geboorte van ons dochtertje en zusje FEMKE mochten ontvangen. TONNY, ANNEKE en INGRID SAM AN Haamstede, juni 1982 Burghseweg 58 50 JAAR GETROUWD Op 10 juni 1932, trouwden GERRIT VAN DEN HOEK en SARA RIJNBERG Kinderen en kleinkinderen willen dit heuglijke feit met hen vieren. Er is een receptie in het Verenigings gebouw, Vrije 2, Zierikzee, op vrijdag 11 juni 1982, vanaf 19.30 uur. Het zal ons een groot genoegen zijn, als onze ouders/ grootouders familie, vrienden en belangstellenden op de receptie mogen begroeten. De trotse en dankbare kinderen en kleinkinderen. Heden is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder CORNELIA VAN DER HAVEN-OVERBEEK op de leeftijd van 87 jaar. Uit aller naam, M. K. VAN STRIEN-VAN DER HAVEN Kralingse Kerklaan 6 3065 AB Rotterdam Bruinisse, 5 juni 1982 „In 't Opper" Dr. de Kockstraat 13 De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 9 juni a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Oosterland vanuit de aula van In 't opper te Bruinisse. Vertrek 10.45 uur. Gelegenheid tot condoleren dinsdag 8 juni a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur in bovengenoemde aula. Ingang Dreef. Tot onze diepe droefheid i plotseling van ons heengegaan onze lieve zoon, broer, zwager en oom MARINUS GERARDUS VAN AST op de leeftijd van 61 jaar. Zierikzee: C. F. M. VAN AST-BRAAL L. VAN VALEN L. C. VAN VALEN-VAN AST Kloetinge: J. VAN AST G. VAN AST-GLERUM Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 6 juni 1982 Raveslootstraat 11 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE uw grootouders lazen hem al! 16. „Hier", roept Eric opspringend, kunt gij mij helpen?" De mannen wisselen een lange blik met elkaar en komen dan duidelijk vol achterdocht nader. De Noorman knikt hen vriendelijk toe en grijnst. Fronsend staren de drie mannen - nog steeds zwijgend als het graf - van hem naar de beer aan zijn voeten, tot de voorste eindelijk aarze lend zegt: „Hebt gij deze beer gedood?" „Eh", antwoordt Eric, „tja, dat dat ge loof ik wel, ja dat zal wel En snel laat hij erop volgen, „weet gij wie ik ben?" De mannen staren hem diep en scherp aan en schudden dan het hoofd. „Waarom vraagt ge dat, vreemdeling?" gromt de ene dan. „Ach eh, zo maar, zo maar", grijnst de Noorman, die ineens beseft, dat hij met de wa re reden toch niet voor de dag kan komen. Het is de mannen aan te zien, dat ze omtrent de Noorman vreemde gedachten beginnen te krijgen daarom haast Eric zich te zeggen: „Ik ben eerlijk gezegd een beetje verdwaald hier Misschien kunt ge me de goede weg wijzen De mannen smoezen wat met elkaar en dan zegt de een: „Het feit, dat ge deze beer gedood hebt, bewijst dat gij niet vooreen kleintje ver vaard bent Kom met ons mee naar ons kamp; als ge verbergen wilt, wie ge bent, goed, onze aanvoerders zullen wel uitvinden, wat voor vlees we in de kuip hebben met u En aangezien Eric niets beter weet te beden ken, volgt hij even later de mannen het duiste re bos in.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9