Henk Sprong neemt afscheid met fikse 7-3 overwinning van WIK Smerdiek B-junioren hebben aan doelpunten genoeg voor zege Stella Boys komt niet tot skoren tegen Zierikzee vet. Pupillen Kloetinge het sterkst in Haamstede Zomeravondvoetbal Op bloedhete Vospit WIK-toernooien DFS-jeugdtoernooi i ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 7 juni 1982 Nr. 23125 7 Joost Rotte, de super gevaarlijke spits van WIK in aktie tijdens het duel van de Kerkwerfse ploeg tegen VKV uit Vlaardingen. Rotte skoorde drie keer vooraleer hij zich geblesseerd moest laten vervangen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) SEROOSKERKE, 4-6. Stella Boys heeft in de zomeravondvoetbalkompeti- tie een unieke gelegenheid onbenut gelaten om zich naast Toren Boys aan de leiding te scharen. Tegen een slechts met negen spelers aantredend Zierikzee Veteranen konden de roodwitten niet tot skoren komen, iets wat de titelver dediger overigens ook niet lukte, waardoor de matige partij eindigde zoals hij begon (0-0). Hierdoor leidt Toren Boys voorals nog de dans met 11 punten uit acht duels, terwijl Stella Boys uit eenzelf de aantal ontmoetingen tot 10 winst punten kon komen. Hernesseroord staat op de derde plaats met 9 punten uit zeven ontmoetingen, zodat de ploeg uit Middelharnis naast Toren Boys kan komen als de achterstallige wedstrijd tenminste wordt gewon nen. Vanavond (maandag) krijgt Her nesseroord daartoe de gelegenheid door op eigen terrein te winnen van Stella Boys. De eerste plaats staat hierbij in het geding, omdat ook Stel la Boys zich geen nederlaag kan per mitteren. De eerste wedstrijd tussen beide ploegen eindige overigens in een 5-0 zege voor Stella Boys, omdat Hernesseroord toen niet in Zierikzee kwam opdagen, hetgeen reglemen tair verlies opleverde. Er staan maandagavond overigens nog twee wedstrijden op het pro gramma. Jn Noordgouwe komt kop loper Toren Boys in aktie tegen de PZEM en in Serooskerke spelen Ve- locitas en Zeelandia tegen elkaar. Ve- locitas wacht nog steeds op de eerste zege in deze kompetitie. Dinsdaga vond speelt DSV in Serooskerke te gen de Zierikzee Veteranen en woensdagavond 9 juni bekampen Stella Boys en de PZEM elkaar in Noordgouwe. De stand per 5 juni is als volgt: Toren Boys 8 5 1 2 22-10 11 Stella Boys 8 4 2 2 15- 6 10 Hernesseroord 7 4 1 2 16-12 9 Zierikzee Vet. 8 3 2 3 8- 8 8 DSV 7 3 1 3 8-10 7 Kon. Zeelandia 7 1 4 2 4- 6 6 PZEM 8 2 2 4 7-16 6 Velocitas 7 0 3 4 5-17 3 Rillandia werd eerst ruimschoots op afstand gezet en toen was het slechts een kwestie van nog een ploeg voorbij te streven. Na een paar keer stuivertje wisselen met ZSC beteken de de uitwedstrijd tussen beide ploe gen in Scharendijke de ommekeer. WIK won redelijk fortuinlijk met 0- 1. Inmiddels was ook 's-Heer Arends- kerke onde WIK afgegleden en twee wedstrijden voor het einde van de kompetitie was het definitief zeker, dat de Kerkwerfse formatie er ander maal in geslaagd was om eerste klas- ser te blijven, maar de invloed hierop van de fanatieke oefenmeester was zeker niet gering. Vooral door zijn voortdurende ge hamer dat WIK niet hoefde te degra deren als er maar eens in geloofd werd en men de koppen bij elkaar zou steken, is bepalend geweest voor het uiteindelijke behoud en juist daardoor was het volledig terecht, dat Henk Sprong zaterdagavond als afscheid nog eens in de bloemetjes werd gezet door de vereniging, waar mee hij twee jaar lief en vooral leed heeft gedeeld, maar waarbij hij onge twijfeld ook heeft geleerd om te in- kasseren. Ook echter heeft hij leren knokken tegen dreigende degradatie en vooral dit is belangrijk op zijn verdere loopbaan als oefenmeester. Ook bij andere verenigingen zal hij het zeker niet gemakkelijk krijgen en dat lijkt al te gaan beginnen bij Wemeldinge het volgend seizoen. De Bevelandse ploeg promoveerde als extra toefit naar de derde klas door in een beslissingsduel met 1-0 van Tricht te winnen. Sprong zal het bij deze ploeg bijzonder zwaar krijgen, omdat de Wemeldingers weliswaar een aantal ijzersterke individua listen in de ploeg heeft, maar als ploeg zeker niet sterk genoemd kan worden. WIK speelde zaterdagmiddag een officiële afscheids wedstrijd voor henk Sprong tegen VKV uit Vlaar dingen, een formatie bijna in z'n ge heel bestaande uit Turkse gastarbei ders, die al meerdere jaren in Neder land verblijven. Het volgend jaar gat de ploeg officieel meedraaien in het afdelingsvoetbal in de afdeling Rot terdam en de afgelopen twee jaar speelde men in een onderlinge kom petitie van enkel Turkse teams. Zon- Henk Sprong kwam tijdens het afge lopen seizoen ook incidenteel zelf binnen de lijnen en ook dat ging hem zeker niet slecht af. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) der twijfel heeft VKV een paar talen trijke spelers in de ploeg, maar kon- ditioneel schort er nog wel het een en ander aan en juist daardoor kon WIK na een overweldigend begin van de kant van de bezoekers, dat overigens doelpunten opleverde van Sallatim en Irfan de wedstrijd meer en meer naar zijn hand zetten. Mogelijkheid Van de vele kansen die met name in' de tweede periode van de eerste De ploeg van WIK, zoals die afgelopen zaterdag aanvankelijk aantrad in de afscheidswedstrijd van trainer Henk Sprong, die voor deze gelegenheid speciaal tussen „zijn" mannen in is gaan zitten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Fanatiek „Nu zijn we een heel eind uit de brand", stelde Sprong, „want nu heb ik iemand, die skoort". En warem pel, de Goesenaar kreeg het gelijk aan zijn zij. Rotte skoorde wedstrijd na wedstrijd een of meer doelpunten en de kompetitiepunten rolden na de winterstop gestaag binnen. KERKWERVE, 5-6. Slechts twee doelpunten hebben de Smerdiek B- juniorenploeg zaterdagmiddag aan de toernooizege geholpen tijdens het door WIK georganiseerde gebeuren. Zowel tegen WIK als tegen Bruse Boys werd door de Thoolse ploeg met 1-0 gewonnen, terwijl Brouwershaven de skore op 0-0 kon houden tegen de latere toernooiwinnaar. De Brouwenaren, die als fa voriet konden worden aangemerkt, maar die een zestal basisspelers moesten missen werden uiteindelijk tweede met drie punten, terwijl Bruse Boys en WIK met beide tweede punten op de derde en vierde plaats beslag legden. Toen de laatste wedstrijd van start ging tussen Bruse Boys en Smerdiek konden beide ploegen nog tot de toer nooiwinst komen, maar de uit gangspositie van de Tholenaren was aanmerkelijk beter, omdat voor hen een gelijkspel toereikend was. Bruse Boys had evenwel via een zege win naar kunnen worden. Een uiteinde lijk fortuinlijke treffer bracht de ze ge bij Smerdiek terecht, waardoor de ploeg, die het regelmatigst presteer de toch verdiend met de toernooizege ging strijken. Brouwershaven was met een 0-0 ge lijkspel tegen Smerdiek begonnen, waardoor er nog niets leek fout te gaan, maar toen even later met 0-1 werd verloren van Bruse Boys kon den de mannen van de coah Leen Bodbijl het verder wel vergeten. Zelfs de 4-0 zege tegen WIK kon daar niets meer aan veranderen. In de ope ningswedstrijd had Bruse Boys het op zijn beurt lelijk laten liggen tegen organiserende ploeg (1-2). Het toernooi voor de C-junioren le verde een zege op voor DFS uit Burgh-Haamstede. Ook de Burghse ploeg won steeds met minimale ver schillen, maar uiteindelijk bleef de ploeg uit de Westhoek haar drie op ponenten toch gedecideerd voor. In de openingswedstrijd speelde DFS met 0-0 gelijk tegen WIK, maar daarna werden achtereenvolgens Zierikzee II als Zierikzee III er onder gehouden met respektievelijk 1-2 en 0-1. Met vijf punten bleef de ploeg on bereikbaar voor Zierikzee II, dat vier punten totaliseerde door overwin ningen op WIK door gelijke spelen te gen DFS en Zierikzee III en deze laatste ploeg haalde uit de ontmoe ting met WIK haar enige winstpunt. Renesse werd winnaar bij de D- pupillen door drie overwinningen. Twee keer werd met 5-0 gewonnen. Achtereenvolgens kregen WIK en Zierikzee geen schijn van kans. Brou wershaven kon de schade beperkt houden tot een 1-0 nederlaag. Op de tweede plaats werd beslag gelegd door Zierikzee, dat tegenover de 5-0 nederlaag tegen Renesse over winningen stelde tegen WIK (3-0) en Brouwershaven (4-1). De ontmoeting tussen WIK en Brouwershaven ein digde in 2-2 en dat was voor beide ploegen het enige winstpunt. De uitslagen: B-junioren: Bruse Boys-WIK 1-2; Brouwershaven- Smerdiek 0-0; Brouwershaven-Bruse Henk Sprong begon twee jaar gele den bij WIK als opvolger van Kees Rijnberg, die weer terugkeerde naar DFS. De Kerkwerfse formatie werd toen min of meer geflatteerd als kanshebber voor de titel in de eerste klas van de afdeling Zeeland aange merkt, een bestempeling, die de Goe- se oefenmeester het hele seizoen als een soort last mee moest torsen. Meer en meer gleed de ploeg af op de rang lijst en aan het eind van het seizoen kon het vege lijf slechts met kunst en vliegwerk worden gered. Slechts het feit, dat ter elfder ure slechts een in plaats van twee ploegen degradeer den, doordat Sluis overstapte naar het zondagvoetbal, bleef WIK behou den voor de eerste klas en meer dan wie ook was Henk Sprong zich ervan bewust, dat het in het seizoen 1981- 1982 allemaal heel anders moest. Daarvoor is echter de assistentie van alle elf spelers nodig en voorals nog wilde het op dat gebied allemaal niet zo best lukken. Aanvankelijk werd het tweede seizoen een simpel verlengstuk van het eerste en na twaalf kompetitiewedsrijden telde WIK zeggen en. schrijven vier wedstrijdpunten en reeds toen was de formatie van de vertwijfeld naar een juiste formule zoekende Henk Sprong een regelrechte degradatie kandidaat. Als er evenwel een per soon is geweest, die onafgebroken heeft geloofd in een goede afloop, dan is het Henk Sprong geweest. Het grote euvel zat hem bij WIK voorna melijk in het feit, dat er geen doel punten werden geskoord. Kansen werden er wedstrijd over wedstrijd voldoende gekreëerd, maar de koele af werker ontbrak volledig, tot het moment, dat Joost Rotte zijn eerste doelpunt je meepikte. HAAMSTEDE, 5-6. De DFS-jeugdkommissie organiseerde zaterdag op het plaatselijk sportpark Van Zuijen een drievoudig toernooi voor de twee jongste leeftijdsgroepen, die de KNVB kent. Vijf verenigingen vaardigden zo wel een El-, een E2- en een F-pupillenteam af om elkaar in de halve kompeti tie te bekampen. Na veel strijd ging Kloetinge uiteindelijk met de eerste prijs over de drie toernooien gezamenlijk strijken. Dauwendaele en Yerseke volg den op redelijke afstand, terwijl DFS en Meeuwen elkaar voornamelijk be- kampten met de laatste plaats als inzet. De ploeg uit Haamstede bleek uitein delijk net iets suksesvoller als de pupillen van de Zoutelandse vereniging. DFS werd zodoende vierde en Meeuwen vijfde. Spelmoment uit een wedstrijd tussen DFS en Dauwendaele tijdens hetjeugd- toernooi voor E- en F-pupülen op sportpark Van Zuijen in Haamstede. Bij de El-pupillen was Kloetinge het suksesvolst door drie overwin ningen en een puntendeling tegen Meeuwen. DFS kreeg er met 1-3 van langs. De Haamsteedse ploeg klopte wel Meeuwen met 2-0, terwijl tegen Dauwendaele doelpuntloos gelijk werd gespeeld. Tegen Yerseke werd met 1-0 verloren. Dauwendaele pakte in deze kategorie vijf punten en Yer seke vier, DFS kwam aan drie pun ten en Meeuwen moest het met een enkel puntje stellen. In de Ë2-kon- frontatie was er voor DFS en Meeu wen elk een punt doordat tegen el kaar met 1-1 werd gelijkgespeeld. helft ontstonden benutte Joost Rotte er uiteindelijk twee, de eerste op aangeven van Kees den Boer en de tweede na voorbereidend werk van Jaap Matthijsse. In de voorlaatste minuut miste Rotte van vijf meter voor het doel nog een uitgelezen mogelijkheid om al met voorsprong richtïrig thee fe 1 gaan, maar iriftl^ïfe, minuut van de tweede helft was zijn derde doelpunt alsnog een feit (3-2). Rotte moest zich daarna geblesseerd laten vervangen, maar zijn vervanger Hans Kesteloo zette het skorende werk goed door. Eerst zorgde hij met een solo voor 4-2 en nadat Bram Bevelander koppend voor 5-2 en Ahmet met het mooiste doelpunt van de wedstrijd voor 5-3 hadden gezorgd, wipte Kesteloo het leer over de te ver voor zijn doel staande VKV-doelman: 6-3. Ook stond Kesteloo nog aan de ba sis van de zevende treffer, maar juist toen hij wilde uithalen werd hij neer gelegd, waarna doelman Peter Noor- dijke het leer achter zijn Turkse kol- lega mocht deponeren vanaf de elf meterstip. Het enige wapenfeit wat zich hierna nog afspeelde was het van de doellijn halen van een inzet van Ahmet door Bram Bevelander, maar toen was alles ook gezegd en ge daan en was de officiële WIK-taak van Henk Sprong ten einde. DFS verloor zowel tegen Kloetinge als Dauwendaele met 1-0 en moest te gen Yerseke een 4-0 nederlaag slik ken. Winnaar in deze kategorie werd eveneens de ploeg van Kloetinge met 7 punten, voor Yerseke met 6 en Dau wendaele met 5 punten. Bij de F-pupillen ging de zege naar DAuwendaele, met 7 punten, maar men haalde slechts een punt van de achterstand op Kloetinge af, zodat er nog steeds een positieve marge voor de Bevelandse formatie bleef van drie punten. Yerseke kreeg hier vijf punten en DFS en Meeuwen moesten het andermaal met ieder één puntje stellen, doordat opnieuw 1-1 tegen el kaar werd gespeeld. DFS verloor verder van Dauwendaele en Kloetin ge telkens met 3-0, terwijl Yerseke zelfs vier doelpunten wist te stellen tegenover de nul van DFS. Na afloop werden de prijzen uitgereikt door jeugdkommissie-voorzitter Gert-J an van der Salm. ,-JDe yit§iagen, van het DFS-jeugdr toernooi op een rijtje: El-pupillen: DFS-Meeuwen 2-0; Dauwendaele- Yerseke 3-0; DFS-Kloetinge 1-3; Meeuwen-Yerseke 0-1; Dauwendaele- Kloetinge 0-1; Yerseke-DFS 1-0; Meeuwen-Dauwendaele 0-1; Yerseke- Kloetinge 0-3; Dauwendaele-DFS 0-0; Kloetinge-Meeuwen 0-0. E2-pupillen: Yerseke-Dauwendae- le 0-0; DFS-Kloetinge 0-1; Yerseke- Meeuwen 3-1; Dauwendaele-Kloetin- ge 0-1; DFS-Meeuwen 1-1; Kloetinge- Yerseke 0-0; Dauwendaele-DFS 1-0; Kloetinge-Meeuwen 3-0; DFS-Yerse- ke 0-4; Meeuwen-Dauwendaele 0-3. F-pupillen: DFS-Meeuwen 1-1; Kloetinge-Yerseke 2-1; DFS-Dau- wendaele 0-3; Meeuwen-Yerseke 1-4; Kloetinge-Dauwendaele 1-2; Yerse ke-DFS 4-0; Meeuwen-Kloetinge 0-2; Yerseke-Dauwendaele 0-0; Kloetin- ge-DFS 3-0; Dauwendaele-Meeuwen 3-0. Eindstand over de drie toernooien: 1. Kloetinge, 20 pnt.; 2. Dauwendae le, 17 pnt.; 3. Yerseke, 15 pnt.; 4. DFS, 5 pnt.; 5. Meeuwen, 3 pnt. Boys 01-; WIK-Smerdiek 0-1; WIK- Brouwershaven 0-4; Smerdiek-Bruse Boys 1-0. Eindstand: 1. Smerdiek 5 pnt.; 2. Brouwershaven 3 pnt.; 3. Bruse Boys 2 pnt. (-1); 4. WIK 2 pnt. (-4). C-junioren: DFS-WIK 0-0; Zierik zee II-Zierikzee III 3-0; Zierikzee II- DFS 1-2; WIK-Zierikzee III 1-1; WIK- Zierikzee II 0-1; Zierikzee III-DFS 0- 1. Eindstand: 1. DFS 5 pnt.; 2. Zierik zee II 4 pnt.; 3. WIK 2 pnt.; 4. Zierik zee III 1 pnt. D-pupillen: Renesse-WIK 5-0; Zierikzee-Brouwershaven 4-1; Zie- rikzee-Renesse 0-5; WIK-Brouwers- haven 2-2; WIK-Zierikzee 0-3; Brouwershaven-Renesse 0-1. Eindstand: 1. Renesse 6 pnt.; 2. Zie rikzee 4 pnt.; 3. Brouwershaven 1 pnt. (-4); 4. WIK 1 pnt. (-8). KERKWERVE, 5-6. Ongeveer twintig minuten heeft het er zaterdag op gele ken, alsof WIK-trainer Henk Spronk de Kerkwerfse ploeg na twee jaar trou we dienst met een nederlaag zou moeten gaan verlaten. Toen immers leidden de Vlaardingse bezoekers van VKV met 0-2 door twee goed afgestrafte verdedigings-oneffenheden. Halverwege echter had spits Joost Rotte via twee doelpunten de partijen weer op gelijke hoogte gebracht, waarna WIK in de tweede 45 minuten het werkelijke verschil tussen de beide ploegen tot uit drukking bracht door eenvoudig van de Vlaardingse gastarbeiders weg te lo pen. Bij 7-3 bleef de skore uiteindelijk steken, maar zonder problemen hadden de goedwillende bezoekers naar de dubbele cijfers gespeeld kunnen worden. „Het was een aardige wedstrijd om bezig te zijn", meende de scheidende Goe- se oefenmeester, „maar een echte voetbalwedstrijd was het nauwelijks. Daar voor was de temperatuur te hoog, de tegenstander te weinig inspirerend en het belang te klein." Dit fragment uit de wedstrijd tussen Brouwershaven en Bruse Boys toont dui delijk aan, dat er op allerhande manieren wegen gevonden werden om enig soelaas te bieden nati de zinderende hitte tijdens het toernooi op De Vospit. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7