Wielerronde van Zierikzee wordt weer voorzichtig in ere hersteld Burgemeester Hekman opende „De Pul" Bernard Hinault wint Ronde van Italië voor tweede keer C. Seijbel werd hengelkampioen Op zaterdag 26 juni Hennie Kuiper wint overdekte ronde van Aalsmeer Nederlanders vernederd in Dauphiné Libéré STREEKNIEUWS Toon van der Steen pakt derde plaats in Ronde van Limburg 'IER.IK7EESCHE NIEUWSBODE Maandag 7 juni 1982 Nr. 23125 5 Bromfietswedstrijden afgelast Schipper een achterstand van 32 min. telde op de winaar René Bittinger. Alleen Gerard Veldschoten, bezig aan zijn eerste jaar bij de profs wist zich met een 17e plaats zaterdag en een 11e plaats zondag nog behoorlijk goed te klasseren. In het algemeen klassement heeft de Fransman Michel Laurent mo menteel de leiding in handen met een voorsprong van 28 sekonden op zijn land- en ploeggenoot Jean René Ber- naudeau. Gerard Veldschoten is de best ge plaatste Nederlander op de 11e plaats met een achterstand van 14.16 min. Met een tijdrit wordt vandaag (maandag) de Dauphiné Libéré af gesloten. TURIJN, 6-6. Voor de tweede keer is de Fransman Bernara Hinault erin geslaagd de Ronde van Italië op zijn naam te brengen. Hinault zal nu gaan proberen om naast de Giro ook de Tour de France winnend af te sluiten een prestatie welke reeds eerder werd geleverd door de Fransman Jacques Anquetil, de Italiaan Fausto Coppi en de Belg Eddy Merckx die deze stunt zelfs drie keer herhaalde. In 1980, toen Hinault ook de Ronde van Italië wist te winnen, liep zijn poging om ook de Tour te winnen schipbreuk toen hij met een knie blessure moest opgeven en de over winning naar Joop Zoetemelk ging. De laatste etappe, een tijdrit over 42 km werd door Hinault gewonnen in een tijd van 51.14 min., wat neer komt op een uurgemiddelde van 49.772 km. Hij bleef hiermee de Italiaan Fran cesco Moser precies 10 sec. voor, ter wijl de Zwitser Urs Freuler verras send derde werd met een achterstand van 14 sec. De ronde werd door Hinault ge wonnen met een voorsprong van 2.35 min. op de Zweed Tommy Prim; 3. de Italiaan Silvano Contini op 2.47 min. en 4e de Belg Luciën van Impe op 4.31 min. ZIERIKZEE, 5-6. De laatste kom petitiewedstrijd om het klubkampi- oenschap zeehengelen bracht 45 hen gelaars aan de waterkant. Er werd gevist tussen Viane en Ouwerkerk en de vangst was redelijk. De laatste wedstrijd bracht tevens nog een om wenteling in de stand om het kampi oenschap teweeg. Leek het er op dat E. Smit kampioen klubkampioen '81- '82 zou worden, de laatste wedstrijd werd hij gepasseerd door C. Seybel welke tevens winnaar werd van deze wedstrijd. De uitslag van deze wedstrijd luidt als volgt: 1, C. Seijbel 1131 punten; 2. R. Ravia 726 punten; 3. R. van Gene- deren 590 punten; 4. L. v. d. Berge 545 punten; 5. J. v. d. Werve 508 punten; 6. J. C. Berrevoets jr. 486 punten; 7. C. P. v. d. Werve 453 punten; 8. T. de Vlieger 430 punten; 9. J. Vijf vinkei 365 punten; 10. C. Bolier 435 punten; 11. A. Verloo jr. 302 punten; 12. M. P. Ravia 295 punten; 13. J. W. Dekker 291 punten; 14. J. M. Dekker 291 pun ten en 15. W. Meerdink 251 punten. De eindstand van de kompetitie luidt nu als volgt: 1. C. Seijbel 36 punten; 2. E. W. Smit 37 punten; 3. R. van Genderen 43 punten; 4. C.' J. Schot 52 punten; 5. R. Ravia 53 pun ten; 6. W. Dekker 66 punten; 7./8. C. Bolle en W. Meerdink 69 punten; 9. S. d. Boer 73 punten; 10. J. W. Dekker 79 punten; il. C. Rossen 82 punten; 12. t/m 14. J. Bolle, C. P. v. d. Werve en J. C. Berrevoets jr. 84 punten; en 15. J. Bolier 85 punten. Voor aanstaande zaterdag staat de volgende wedstrijd van het binnen water op het programma. Het ver trek is 8.00 uur vanaf de Balie. ZIERIKZEE. Vlagaetjes in deze buurt bijna van huis-tot-huis. Allemaal geslaagden. Feestelijke aanblik op een warme zomerse dag. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De behendigheidswedstrijden voor bromfietsen die zaterdag 5 juni zou den worden gehouden zijn wegens ge brek aan inschrijvingen (5) niet door gegaan. De Stichting Festiviteiten Bruinisse die dit gratis evenement op het parkeerterrein tegenover hotel Storm had gepland, heeft dit vrijdag avond, bij de sluiting van de inschrij ving, besloten. De stichting heeft hiermee de nieuwe regeling in laten gaan die voor in de evenementenlijst staat. Deze regeling houdt in dat bij een sluitingstijd voor inschrijving van een evenement een minimum aantal deelnemers bereikt moet zijn wil het evenement doorgang vinden, spijtig genoeg voor de enkeling die wel én mee wou doen én zich op tijd hiervoor opgaf. De Stichting Festiviteiten wil met deze regeling in ieder geval de te leurstelling (en het werk) van enkele missers van vorig jaar voorkomen. Toen was alles gereed voor leuke en sportieve wedstrijden: mooie prij zen, veel publiek, prachtig weer, maar.... geen deelnemers. Vooral de wastobberace en de Jikkeminemarkt vielen door dit onbegrijpelijke ge brek aan belangstelling letterlijk en figuurlijk in het water. Vooral de Bruse jeugd zelf zou zich stukken ak- tiever kunnen tonen, ook omdat de prijzen er vaak niet om liegen. Bru's silhouet Met de komst van de Ierse purse seiner „Atlantean" eind vorige week heeft de Bruse haven haar silhouet voor de eerste zes weken vastgelegd. Naast de contouren van de Bruse mosselkotters en de bedrijvigheid van de machinefabrieken altijd een imposant gezicht, zo'n zeevisser in de haven. De „Atlantean" is gebouwd in april 1981 voor rekening van Maas kants machinefabrieken die ook de totale inbouw verzorgde. Het vis sersschip ondergaat bij Maaskant di verse reparatiewerkzaamheden. Ook worden de ballasttanks vergroot. Enige tijd geleden heeft een brand aan boord een gedeelte van de mess- room en de kombuis verwoest. Deze ZIERIKZEE, 6-6. Het is al weer enige jaren geleden, dat er een wielerronden van Zierikzee werd verreden. In die tijd was he toverigens een jaarlijks terug kerend gebeuren, dat helaas verloren is gegaan. Dit jaar wordt er evenwel een voorzichtige stap in de richting van een tergkeer van de wielerronde van Zie rikzee gedaan. Omda teen ronde voor amateurs en andere bij de KNWU aan gesloten kategorieën financieel nog niet haalbaar was, wordt het dit jaar nog een wielerronde louter voor trimmers, maar wel in eveneens diverse katego rieën. Echter ook een trimronde kost geld, zodat financiële stuen van plaatse lijke en regionale bedrijven, instellingen en middenstanders onontbeerlijk is, evenals trouwens de aanwezigheid van een fikse schare publiek. Waarom is er juist gekozen voor een ronde voor trimmers? Hiervoor zijn een aantal redenen aan te voe ren, maar met name het feit, dat de doorsnee Nederlander meer en meer vrije tijd krijgt speelt een grote rol. Hierdoor is hij in de gelegenheid om frekwenter dan voorheen de trim- wielrennerij als rekreatie te beoefe nen. Ook het simpele gegeven, dat de televisie wordt overspoeld met re- klame voor rekreatief fietsen speelt een flinke rol. De afgelopen jaren is de wie lersport hand over hand toegenomen en niet in het minst hebben daar de prestaties van de nationale beroeps- wielrenners invloed op gehad. Voor al het Zeeuwse fenomeen Jan Raas wordt meer dan wie ook als voor beeld gezien en wie kijkt naar trim- wedstrijden komt tot de konstate- ring, dat er heel wat „Jan Raasen" in de notedop mee in het fanatieke trimmerswereldjes rondtoeren. Niet alleen Nederland echter werd door deze fietszotheid aangegrepen. Ook in andere landen nam het trimmen per fiets hand over hand toe. Op 4 juli organiseert Toerklub Frits de Langh uit Hoogerheide al weer voor de derde keer in suksessie de Europese kampioenschappen voor trimmers op een zeer selektief par koers in Woensdrecht, een parkoers, dat ooit nog eens gold als een van de mooist^ parkoersen voor de nationa le titelstrijden bij amateurs en broodrijders. Oostenrijk fungeert al jaren als organiserend land voor de wereldkampioenschappen en in Zuid-Limburg worden in navolging van de KNWU-groeperingen de Ne derlandse kampioenschappen verre den. Op zaterdag 26 juni dus weer een in ere herstelde ronde van Zierikzee op een parkoers vlak bij sporthal On derdak, de zogenaamde Zuidhoek. Om 14.00 uur gaat de eerste kategorie van start. Het betreft de B-kategorie voor trimmers van 35 jaar en ouder, die 40 kilometer moeten afleggen vooraleer bekend is wie zich hier winnaar mag noemen. In deze kate gorie zijn vaak verschillende oud amateurs vertegenwoordigd, die het niet meer op kunnen brengen om in het harde metier van amateur mee te gaan. De C-kategorie start om 15.00 uur. In deze kategorie kan vrijwel iede reen meedoen. Het zijn voornamelijk beginners of renners, die het tempo of de routine missen om in de A- of B- kategorie aan te treden. De enige norm die gesteld is is een minimum leeftijd van 16 jaar. De af te leggen afstand bedraagt hier 35 kilomter en voor de deelnemers van Schouwen- Duiveland staat een speciale „Ei- landprijs" te verdienen. In de D-kategorie, die om 16.00 uur van start gaat komen speciaal dames aan bod, die vaker wedstrijden heb ben gereden. Voor hen liggen 30 kilo meters te wachten, vooraleer bekend is, wie de eer bij de vrouwelijke trim mers voor zich opeist. De topper van de dag, de wedstrij in de A-kategoric over S0 kilometer staat op het pro gramma om 17.00 uur. In deze kate gorie komen veel koereurs uit, die echt weten wat koersen is. Vaak ko men hieruit nieuwe amateurs voort. In de amateurploeg van Theo Middel kamp zitten diverse renners, die eer der in deze groepering hun sporen verdienden. Algemeen geldt voor alle trim mers, dat zij niet in het bezit mogen zijn van een licentie van de KNWU. Deze moet twee jaar of langer verval- Jen zijn. Via een puntenstelstel over een seizoen, dwingen de koereurs „promotie" af naar een hogere kate gorie. De trimmersronde van Zierik zee telt ook dit jaar al mee voor het Trimklassement Midden-Zeeland. Per kategorie wordt het publiek tij dens de wedstrijden op de hoogte gesteld van de stand van zaken in dit klassement tot aan de ronde van de Zierikzee. schade wordt ook hersteld, en betim merd. Ook een opgelopen steven- schade wordt hersteld. Het schip wordt daarna geheel gezandstraald en geschilderd. De Ierse bemanning van de uit Dublin afkomstige purse seiner gaat de reparatietijd gebrui ken om vakantie op te nemen. Vergadering NCVB De Ned. Christen-Vrouwenbond, afdeling Bruinisse houdt op donder dag 10 juni a.s. een vergadering in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Als gastspreker is uitgenodigd de heer W. Lokker uit Noordwelle. Deze heeft als onderwerp haarverzorging- en demonstratie. Als modellen zullen leden van de eigen NCVB-afdeling fungeren. Gasten zijn hartelijk wel kom op deze vergadering. Voor tijd: zie agenda. LOTTO ving van Geulle, sloeg lammerts zijn slag toen hij met een krachtige de marrage zijn metgezellen in de vluchtgroep in de steek liet. Daar er even werd getwijfeld wie de achtervolging in zou gaan zetten slaagde Lammerts erin een gat te slaagn, waarna hij na een fraaie solo als eerste door de finish ging in Stein. Teun van Vliet wond de sprint van de acht achtervolgers voor Toon van der Steen. De uitslag: 1. Johan Lammerts de 190 km in 4.24.10; 2. op 28 sec. Teun van Vliet; 3. Toon van der Steen z.t.; 4. Peter Hofland z.t.; 5. Henk van Weers z.t.; 6. Hein Senders z.t.; 7. Marcel Ducrot z.t.; 8. Ben Tholen z.t.; 9. Gerrie Takens z.t.; 10. op 1.20 min. Peter Harings. De winnende getallen zijn: 5-20-21 28 - 30 - 33, het reservegetal: 6. Winnend in het cijferspel is: 297762. AALSMEER, 6-6. De prof ronde van Aalsmeer heeft een overwinning opgeleverd voor Hennie Kuiper. In deze wedstrijd over 100 km vormde zich halverwege een kopgroep van drie renners, Bert Oosterbosch, Ad Tak en Theo Smit waarbij zich ook nog Hennie Kuiper en René Martens wisten te voegen. Dit vijftal slaagde erin één ronde op de rest uit te lopen. Kort voor de finish liet Kuiper zijn metgezellen in de steek om met 10 sec. voorsprong op Theo Smit, welke hij zeker in de sprint vreesde, als eerste door de fi nish te gaan. De uitslag: 1. Hennie Kuiper de 100 km in 2.10.53; 3. op 10 sek. TTieo Smit; 3. op 20 sec. René Martens (Bel); 4. Bert Oosterbosch, z.t.; 5. Ad Tak, z.t.; 6. op 1.02 min. Rudy Pevenage (bel.); 7. Frits Pirard; 8. Sylvester Aerts; 9. Aad van den Hoek; 10. Gerrie van Gerwen. VOIRON, 6-6. Als de Daupiné Libé ré, een aehttttagse Franse etappe wedstrijd, mag worden gezien als een richtlijn voor de komende Tour de France dan kunnen de verwachtin gen voor de Nederlandse renners beslist niet hoog gespannen zijn. De eerste kennismaking dit seizoen met het hooggebergte is voor de Neder landers uitgelopen op een ware ver nedering. In de Dauphiné Libéré is nu wel duidelijk aan het licht getreden dat Peter Post dit jaar niet de beschik king over een renner heeft, of er zou een wonder moeten gebeuren, die zich kan mengen in de strijd om de zege. Johan van de Velde, de man op wie na het vertrek van Joop Zoetemelk alle hoop was gevestigd viel reeds op eerste dag in de Alpen door de mand. Zaterdag moest hij zeseneenhalve minuut prijs geven aan winnaar Ro bert Alban en zondag was het nog rampzaliger toen hij in gezelschap van o.m. Henk Lubberdink, Joop Zoetemelk, Ad Wijnands en Jos P.V. „Zierick" Zierikzee BRUINISSE. Burgemeester T. C. Hekman bij de opening van „De Pul" BRUINISSE, 7-6. „Lang gewacht en toch geko men", waren de gevleugel de worden die burge meester T. C. Hekman za terdagmiddag sprak bij de openingsceremonie van het nieuwe onderkomen van jeugdsociëteit „De Pul". De burgervader had de sleutel „uit handen" ge kregen van het jongste sooslid, de 2V2 jarige Arie Roon. In het eigen home, maar nipt op tijd klaar, waren naast het voltallige gemeentebestuur, ook vele vertegen woordigingen van de Bruse sportve renigingen en het bedrijfsleven om het trotse bestuur te feliciteren. Burgemeester Hekman: „Het is vandaag een grote dag voor de Bruse jeugd in al zijn geledingen. We hopen dat ze in dit mooie onderkomen op gepaste en verantwoordelijke wijze vele genoeglijke uurtjes hier kunnen rekreëren. Mini Maagdenhuis De burgemeester ging ver terug in de tijd met het spreken over ruimte problemen van de Bruse jeugd. Al in '60 ontstond er, naar Amsterdams model, een soort mini Maagdenhuis. Na eindeloos gepraat, een bezetting van een school en veel vergaderen werd de kelder onder het Dorpshuis als (nood)oplossing gevonden. Het gemeentebestuur was altijd weer blij als er een disco-avond vei lig was verlopen. De heer Hekman sprak ook over de inhoudelijke taak van de jeugdsoos, die nu een totaal andere aanpak vereist. Soos-voorztter Frans Houkamp dankte het gemeentebestuur en de andere aanwezigen voor de vele bloemstukken, gelukwensen en en veloppen met inhoud die het soos- bestuur overstroomden. Gespetterd Ook betrok hij hierin Jannie Roon die het Dorpshuis beheert, waaron der de sooskelder zat: „Al heeft het wel eens gespetterd tussen ons, de soos en het Dorpshuis kwamen altijd weer bij elkaar om te praten". Met geschenken werd deze relatie nog eens bezegeld. Houkamp be dankte de soosleden voor hun inzet tijdens de bouw. Het gemeente bestuur en de technische dienst roem de hij om hun medewerking in de bouwperiode. Omdat „De Pul" op een toch wel wat gevoelige plaats staat zei de bur gemeester: „Als er wederzijds respekt en begrip van omwonenden en jeugd is voor eikaars gevoelen zal het best goed gaan met jeugdsociëteit „De Pul". KERKWERVE Inbraak Zondagmiddag werd ingebroken in de woning van fam. V. te Moriaans- hoofd. Tijdens afwezigheid van de bewoners werd een ruit vernield, waardoor toegang tot de woning werd verkregen. Vermist wordt een geldbedrag. Ledenvergadering NCVB Op woensdag 9 juni houdt de NCVB afdeling Kerkwerve haar laatste ledenvergadering van dit sei zoen. aan het Stenenpad. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Na het huishoudelijke gedeelte door mevrouw Viergever-Legemaate zal de avond verzorgd worden door kapper Lokker uit Noordwelle, die zal vertellen en demonstreren over haar en huidverzorging. De dames die model willen zijn kunnen zich opgeven tot 8 juni bij mevrouw Huigens-Stoel, tel. 01110- 3514. Uit de opgave zal geloot worden wie er voor in aanmerking komen. Gasten zijn ook deze avond weer van harte welkom. Wedvlucht vanuit Orleans op 5 juni 1982. Afstand 239 km; in konkours 226 duiven; gelost 6.20 uur; aankomst le duif 12.42 uur; 1148,23 m/min.; laatste prijsduif 1434 uur; 871,76 m/min. G. J. Bakker 1, 24, 25, 40; B. P. Wes- dopr 2, 29, 30, 37, 51, 57; M. K. Krijger 3, 27, 41; J. Verwijs 4, 19, 33; C. v. 't Veer 5, 52, 54; J. v. d. Sande 6, 10, 13, 14, 15, 26, 50; M. M. v. d. Wielen 7, 36, 43, 44, 55; F. Maijs 8, 12, 17, 33, 32, 34, 42; B. A. de Bruijn 9, 20, 31, 46, 49; J. den Hengst 11, 45, 56; J. Snijders 16, 18, 23; A. Flikweert 21, 39; J. J. Ver- meule 28; W. Roggeband 35; L. Berre voets 38, 48; E. Kloet 47; W. Heijboer 53. P.V. „Gevleugelde Vrienden" Uitslage van de wedvlucht vanuit Dourdan op 30 mei. De 321 duiven werden gelsot om 6.20 uur, afstand 373 km; eerste duif te 12.32 uur bij A. Romijn die dit seizoen al voor de 4e maal een eerste pakt. Laatste prijs te 13.08 uur. A. Romijn: 1, 2, 3, 7,10, 25, 51, 70; L. v. d. Hoek en Zn. 4, 5, 12, 14, 66; W. Blom en Zn. 6, 9, 11, 21, 24, 38, 39, 40, 46, 54, 56, 73, 75, 76, 80; Kaaisteker- den Boer 8, 15, 23, 30, 42, 77, 78; Feleus-Westenbrugge 13, 45, 53, 58, 59, 63; L. J. Noordijk 16, 28, 44, 64, 65; J. v. IJsseldijk 17, 20; A. Bakker 18, 61; H. v. d. Linde en Zn. 19, 35, 57, 71; J. M. Jumelet 22, 62, 69; Comb. Mu- lock 26, 68, 72, 74; C. M. Groenleer 27, 33, 34, 43, 50, 79, 81; Berrevoets- Wesdorp 29, 31, 32, 36, 49, 60; L. J. Fonteine 37, 67; Gebr. De Jonge 41; K. Bouwman 47; Marco Saman 48; C. Gieskes 52, 55, Inmanden voor Argenton op don derdag 10 juni, prov. en bondskon- kours van 17.45 tot 19.00 uur. T >»- T5 rtrtV«T-^. Inmanden voor Beaumets oud en ken. Ook hier'werd met een schroe- -0'°nS °P ^aterdaS 12 van 7.00 tot, vendraaier een deur geopend. Siera- den en spaargeld; hoeveel is nog niet bekend, vormden de buit. SCHUDDEBEURS Huishoudelijke apparatuur gestolen Bij mevrouw D. L.-B. die uit Aken en aan de Donkereweg een vakantie woning heeft is ingebroken. Hier was het voornamelijk om elektrische apparaten te doen en bovendien ver dween een fiets. BRUINISSE Geslaagd Havo 5 Aan de Christelijke Prins Maurits- scho'ol in Middelharnis zijn Liesbeth Verton en Jan v. d. Bos uit Bru geslaagd voor het examen Havo 5. ZONNEMAIRE Inbraak Tussen 16.30 en 22.30 uur is vrijdag in de woning van mevrouw V. M. K. aan de Zuidweg ingebroken. Met een schroevendraaier werd de deur ge forceerd. Er wordt 1000,kontant vermist plus cheques en gouden sie raden. DREISCHOR Ingebroken Op de Stoof weg werd vrijdag de STEIN, 6-6. Toon van der Steen uit Bruinisse is zondag in de Ronde van Limburg, een A-klassieker voor ama teurs op de derde plaats geëindigd. Deze wedstrijd door de Limburgse heuvels, welke door de hoge tempe ratuur bijzonder zwaar was, werd ge wonnen door Johan Lammerts uit Bergen op Zoom. In de omgeving van Mechelen, na 110 km wedstrijd, slaagden er een ne gental renners in uit het peloton te ontsnappen. Goed samenwerkend slaagde het negental erin een voor sprong op te bouwen van anderhalve minuut. Met nog 5 km te gaan, in de omge-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5