Marjolein Geelhoed en Alarda blinken uit in L2-dressuur Jan den Hengst winnaar fietsvlucht p.v. Zierick ONZE PUZZELRUBRIEK Herenteam Bru-Tèn mist Zeeuwse titel op 'n haar 7 Intern, konkoers Axel Eerste Bridge Instuifavond Sportdag WIK Rayonwedstrijd Paarden- en Ponyklub Schouwen-Duiveland „Flitsen uit het buitenland De sport beoefening Veel zon en zweet tijdens tweede avondfietsdriedaagse Afscheid van Henk Sprong bij WIK Kerkwerve Herstel voor Toren Boys (2-0) Zaalvoetbaltoernooi van Toren Boys Tennis ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 4 juni 1982 Nr. 23124 AXEL, 1-6. Tijdens het internationaal konkoers van de Rijvereniging Axel, waarbij de jubilea van de Landelijke Ruitervereniging De Oranjeruiters en van Ponyklub De Kleppertjes feestelijk werden herdacht, heeft Marjolein Geelhoed met haar pony Alarda een tweetal voortreffelijke prestaties gele verd in de dressuur en bij het springen. Bij de dressuur kaapte zij met 130 pun ten de eerste prijs weg, terwijl zij bij het springen naar de tweede positie werd verwezen, omdat Alarda een keer pertinent weigerde een hindernis te overbruggen. Tweede prijzen waren er ook voor het pony-viertal van Weste lijk Schouwen en het paarden-viertal van de Schouwse Ruiters, terwijl het achttal van deze vereniging met een derde prijs naar huis kwam in een bijzon der sterk bezet toernooi. De eerste bridge-instuif-avond van de Bridgeclub Zierikzee trok minder bridge-enthousiasten dan werd ver wacht. Het mooie weer en wat wei nig ruchtbaarheid zijn daar volgens de organisatoren waarschijnlijk de bet aan. Slechts één gastpaar kon worden verwelkomd. Desalniettemin kon onderling een wedstrijdje worden gespeeld met de volgende uitslag: 1. Heren Nolet-Teerlinck 116; 2. da mes V. d. Valk-v. d. Zande 98; 3. da mes Kloet-Heegers 87; 4. mevr. V. d. Berg-heer Boot 82; 5. dames Goedhart-Kort 76; 6. dames Heuser- van Oeveren 72; 7. heren Van der Mark-De Wit 71; 8. echtpaar Eekman 70. Gemiddelde: 84. Ook de volgende vier dinsdagen in juni zijn alle bridgers welkom, ook niet-klub- of bondsleden. Indien men zonder bridgepartner komt, wordt daar door de leiding voor gezorgd. Aanvang: half acht in het Huis van Nassau. Tweede Pinksterdag hield de sportvereniging W.I.K. te Kerkwer- ve een sportdag, waaraan alle inwo ners van Kerkwerve en omstreken, dus ook niet-leden aan konden deel nemen. Het werd een zeer gezellige en sportieve dag, waaraan ieder spontaan meedeed. Ook het mooie weer speelde hierbij een rol. 's Morgens om 9 uur was het voor de jeugd van Kerkwerve t/m 15 jaar. 's Middags om 13.30 uur konden de dames en heren vanaf 16 jaar hun spieren losgooien. De prijswinnaars waren: Bij de jeugd 6-7 jaar: le Wilco Kooman; 2e Eelco Berrevoets. Leeftijd 8-9 jaar: le Ciska Berre voets; 2e Edwin Berrevoets; 3e Mirel- la Stouten. Leeftijd 10-11 jaar: leElmar Verha- ge; 2e Tahlita Hendrikse; 3e Evelien Stouten. Leeftijd 12-13 jaar: le Jan-Kees Noordijke; 2e Pieter Francke; 3e Marco Hart. Leeftijd 14-15 jaar: le Wim v. d. Velde; 2e Petra Noordijke; 3e Wilma den Boer. Bij de dames vanaf 16 jaar gingen de prijzen naar: le Diana de Bil; 2e Martha Feytel; 3e Joke Hanse. De prijswinnaars bij de heren van af 16 jaar waren: le Adrie Noordijke; 2e Peter Noordijke; 3e Joost Rotte. Het was een zeer geslaagde dag, ge organiseerd door de evenementen kommissie van de s.v. W.I.K.en ze ker voor herhaling vatbaar. Ondanks het feit, dat haar pony Alarda voorafgaand aan zijn dres- suuroefening wonderbaarlijke frat sen uithaalde wist Marjolein Geel- hoef van Ponyklub Bru een uitzon derlijke prestatie neer te zetten, die haar niet alleen de eerste prijs, maar ook 130 punten opleverden in klasse L2. Met 122 punten werd Frans de Vrieze met Jeroen van Westelijk Schouwen verdienstelijk vijfde. In de Ll-dressur kwam de beste prestatie ook al op naam van een lid van Bru. Simone Stahlie reed met Di amond 125 punten bij elkaar, maar zij trof het niet al te best, dat zij in een buitengewoon zware ring was in gedeeld, zodat deze puike prestatie haar slechts een vijfde plaats ople verde. Een vierde prijs was er in de Li- klasse voor Willem den Boer met In dian S van de Schouwse Ruiters. Hij had hiervoor slechts 120 nodig, het geen evenwel altijd nog een zeer respektabel puntenaantal te noemen Met 118 punten pakte Marjan Ju- melet met Romeo van Bru een zeven de prijs mee naar huis. Bij het sprin gen van de pony's kompleteerde Mar jolein Geelhoed haar dagsukses door een tweede prijs binnen te slepen, met daarbij de vermelding dat zij in deze M-klasse twee winstpunten ver overde door slechts een enkele weige ring toe te staan. Afdelingsdressuur In de L-klasse noteerde Simone Stahlie met Gadeste van Bru even eens twee winstpunten doordat zou foutloos rondkwam. Een winstpunt en een weigering waren het resultaat voor René Rentmeester met Pluto van de Schouwse Ruiters. In de afdelingsdressuur voor vier tallen behaalde het viertal van Pony klub Westelijk Schouwen onder lei ding van Jan de Wilde een voortreffe lijke tweede prijs, ondanks het feit, dat de waardering met 106 punten wat aan (de lage kant lijkt. Bij de achttallen was het team van de Schouwse Ruiters onder leiding van Jan Bevelander weer groots op dreef, hetgeen resulteerde in 119 punten. Bij de individuele dressuur voor de paarden revancheerde Jori 'Verburg zich met Rapid voortreffelijk in de Z- klasse van het wat matige optreden van een week eerder. De amazone van Westelijk Schouwen kwam in de zwaarste klasse tot een voortreffelij ke derde plaats met 121 punten, het geen haar derde winstpunt beteken de in deze zware klasse. In de M- klasse kwam Laurice Boonman tot de hoogste waardering met zijn paard Vident. Ondanks de 123 pun ten kwam hij evenwel slechts aan een zevende plaats. ZIERIKZEE, 1-6. Zaterdagmorgen was de laastste van de drie fietsvluchten van de P.V. Zierick. Op het programma stond Moulins, een afstand van 570 km. De vraag was of Leen de Hooge zijn kleine voorsprong van 2 punten op Jan den Hengst kon vasthouden en of soms Rinus Krijger toch nog zou toe slaan. 's Morgens werd er gevlogen van St. Dezier, 350 km, waarop B. P. Wes- dorp voor de tweede keer achter el kaar de eerste en tweede prijs won. De duiven van deze vlucht haalde een snelheid van 70 km per uur, zodat de duiven van Moulins omstreeks drie uur werden verwacht. Maar de wind speelde de duiven niet in de kaart. Eindelijk kwam toch de eerste duif, 16.18 uur. Rinus Krijger; 16.22 uur, B. P. Wesdorp; 16.26 uur J. den Hengst; 16.28 uur weer Rinus Krijger op 16.29 uur ge volgd door de uiteindelijke winnaar. Definitief stond vast dat J. den Hengst de fiets had gewonnen, want het duurde tot 16.40 uur, voordat Leen de Hooge zijn eerste duif bin nen kreeg. Met J. den Hengst als meest konstante deelnemer werd hij een sterke winnaar met de prijzen 7-9-4- 10-3-5. Dinsdagavond mocht de winnaar zijn gewonnen fiets in ontvangst ne men en kon de P.V. Zierick terugzien op een drietal spannende,fietsvluch- ten. De einduitslag 1. J. den Hengst 668 pnt.; 2. M. K. Krijger 657 pnt.; 3. L. L. de Hooge 637 pnt.; 4. B. P. Wesdorp 570 pnt.; 5. G. J. Bakker 559 pnt. Vierde prijzen waren er voor Mar- go Verveer met Rasputin van Weste lijk Schouwen met 117 punten en Jan van de Bijl met Scoobidoo van de zelfde vereniging en hij totaliseerde 118 punten. Ingrid Krabbe met Osgar van de Schouwse Ruiters pakte een vijfde prijs met 117 punten. In de L2-klasse was er eveneens een vijfde prijs voor Dieneke Klompe met Riletta van Westelijk Schouwen met 120 punten en in de Ll-klasse pakte Ingrid Jonker met Othello van Westelijk Schouwen een zevende prijs met 118 punten. In de afdelingsdressuur voor paardenviertallen behaalden Sari Hanse met Riesja, Ingrid Krabbe met Osgar, Anita Timmerman met West minster en Cees Struyk met Jonker 114 punten, maar wel een knappe tweede prijs, hetgeen na de eerste prijs in Zaamslag andermaal een be loftevolle prestatie is voor het Schouwse Ruiters-kwartet, dat on der leiding staat van Jan Bevelan der. Bij het springen waren de resulta ten wat aande magere kant. Opmer kelijk is alleen nog het feit, dat Bart Goudzwaard na een tuimeling voor onderzoek naar een plaatselijk zie kenhuis moest, maar met „slechts" een gekneusde arm mocht Goud zwaard alsnog huiswaarts. BRUINISSE, 4-6. Zondag 6 juni or- ganiseert de Paarden- en Ponyklub Schouwen-Duiveland op de terreinen van manege De Korenzolder in Brui- nisse een groots rayon selektie- konkoers, waaraan niet minder dan 330 kombinaties deelnemen. Het gebeuren begint 's morgens om 9.00 uur met dressuurwedstrijden in zes verschillende ringen. Ook 's mor gens worden de rubrieken bestgaan- de pony en een klassiek springkon- koers in de klasse B afgewerkt. Om 12.30 uur staat de parade op het pro gramma. 's Middags worden eveneens nog een aantal dressuurwedstrijden ver werkt met name in de lichtste klas sen. Tevens staan de klassieke handi- kap springkonkoersen in de klassen L, M. en Z op het programma. Om streeks 17.15 uur zullen de laatste prijzen van hand tot hand gaan. PARIJS. Het voor seizoensinvloe den gekorrigeerde aantal werklozen in Frankrijk is in mei met 0,9 procent gestegen tot ruim twee miljoen, zo blijkt uit voorlopige cijfers die het Franse Arbeidsbureau heeft bekend gemaakt. SAN SALVADOR. Salvadoriaanse guerrillastrijders hebben een aanval uitgevoerd op de provinciehoofdstad San Vicente, elf elektriciteitsmasten opgeblazen en elf soldaten gedood van het 3.000 man sterke regeringsle ger dat vorige week een offensief te gen de rebellen was begonnen, GUATEMALA. Guerrilleros in Gu atemala hebben een brug opgeblazen in het distrikt Huehuetenango in het noordwesten van het land. Daardoor is het onmogelijk, geworden de grenspost Mesilla naar Mexico te pas seren, zo is donderdag in Guatemala vernomen. MOSKOU. Greenpeace heeft woensdag in Leningrad met Sowjet- funktionarissen gesproken en erop aangedrongen, dat de Sowjet-Unie besluit tot direkte stopzetting van haar kernproevenprogramma om een konkreet initiatief te nemen als sig naal. ROME/WEST-BERLIJN. Bij bom aanslagen tegen drie instanties die Amerikaanse belangen vertegen woordigen in Rome en een brandstichting bij de Amerikaanse Kamer van Koophandel in West- Berlijn is in de nacht van woensdag op donderdag alleen materiële scha de aangericht. DEN HAAG, 3-6. Naar ver- wachting zal de sportbeoefe ning zich de komende jaren in Nederland nog flink uitbrei den. Naast de zes miljoen men sen, die momenteel geregeld op de één of andere manier aan sport doen, is er een kategorie van bijna twee miljoen men sen, die sportief niet aktief is, maar dat wel graag zou willen zijn. Dat staat te lezen in Sportbeoefening drempels en stimulansen", een studie van Th. Manders en J. Kropman van het Instituut voor Toege paste Sociologie te Nijmegen, dat in opdracht van c.r.m. is uitgevoerd. Jan den Hengst (tussen ztjn trotse dochters) bij zijn gewonnen fiets. Rechts Faas de Bruin, schenker van de fiets. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Mous klopte K. Rietdijk in drie sets (7-5, 3-6, 3-6) en met Van Gelder bleef hij het duo Kok/Riedijk in twee sets de baas (6-7, 1-6). T. van Gelder verloor in drie sets van D. van Beek en W. Vonk moest zijn meerde re erkennen in C. Hoekman. M. Geen- se was geen partij voor P. Kok. Ook het dubbel Vonk/Geense kon het niet redden, ondanks een 0-6 winst in de tweede set. Het eerste miïxedteam van Bru*Tèn ging bij 't Halve Maantje in Goes kansloos met 5-1 ten onder, voorna melijk omdat door het gelijktijdig spelen met het herenteam van een ZIERIKZEE, 4-6. Begunstigd door fraai zomerweer hebben rond de 150 fietsers deelgenomen aan de dinsdag-woensdag en donderdagavond door de rijwiel toer club Schouwen-Duiveland georganiseerde avondfietsdaagse. Met als vertrekpunten Zierikzee, Dreischor en Haamstede waren er door de organisatoren een aantal fraaie routes uitgezet over de Schouwen- Duivelandse dreven waarbij door de deelnemers een keuze kon worden gemaakt uit een route over 25-of 50 km. Door de toerrijders en trimmers werd in de meeste gevallen een keuze gemaakt voor de 50 km.,terwijl de meer toeristische fietsers voorkeur gaven aan de afstand van 25 km na het voltooien van de tochten kre gen donderdagavond de deelnemers een herinnering aangeboden. KERKWERVE, 4-6. Op zaterdag 5 juni (morgen) om 19.30 uur zal de se niorentrainer van sportvereniging WIK in Kerkwerve na een periode van twee jaar afscheid nemén. Henk Sprong uit Goes slaagde er beide ja ren in om het team met sukses in de eerste klas van het afdelingsvoetbal te houden en wordt het komend sei zoen trainer van Wemeldinge, dat het afgelopen seizoen naar de derde klas van de KNVB promoveerde. Tevens wordt er tijdens deze feestelijke avond aandacht besteed aan het kampioenschap dat het derde team van WIK behaalde, waardoor men het volgend seizoen in de tweede reserveklas gaat spelen. Een en an der wordt ter opluistering opgesierd met een aantal rondjes bingo in de kantine van sportpark De Vospit. ZIERIKZEE, 4-6. Gisteravond werden twee wedstrijden afgewerkt in de zomeravondvoetbalkompetitie, die inmiddels al over de helft is ge gaan. In Serooskerke herstelde Toren Boys zich van de' forse dreun van eer der in de week, toen Hernesseroord de Boys in de tweede helft totaal over speelden. Nu klopte Toren Boys DSV met 2-0, waardoor de Dosbouw Sport vereniging na een sterk begin lelijk wegzakt op de ranglijst Hernesseroord lijkt weer wat op het goede spoor. Na de 6-1 tegen Toren Boys, werd het nu 4-1 tegen de PZEM. Vanavond wordt de dertigste wed strijd uit de kompetitie gespeeld. In Serooskerke. ontmoeten; Stella.Boys en Zierikzee veteranan. elkaar om 19.30 uur. ZIERIKZEE, 3-6. Zondagmiddag 6 juni organiseert Toren Boys een zaalvoetbaltoernooi in sporthal On derdak in Zierikzee. Hieraan nemen in totaal acht ploegen deel, die uit komen in twee poules. In poule A spelen De Steeg, Sport- huis Zierikzee en Brogum (alle uit Zie rikzee) en het Goese Toraedor. In pou le B komen Bijmakelaardij en Toren Boys (beide uit Zierikzee), Petit Rabbit uit Bruinisse en Trace uit Scharendij- ke in aktie. Na de poulewedstrijden spelen de nummers vier om de zeven de plaats, de nummers drie om de vijfde positie, de nummers twee om de derde plaats en de beide poulewin naars treden om 17.00 uur aan in de finale. Om 12.00 uur wordt het aller eerste fluitsignaal gegeven door de scheidsrechters Gieskens en Ooster- boer. NEW DELHI. India gaat in juli naar de stembus om een opvolger te keizen voor president Sandjiva Red- dy, wiens ambtstermijn op 24 juli ten einde loopt. Dit is woensdag in New Delhi meegedeeld door regerings woordvoerder S. L. Sjakdher. PEKING. De Amerikaanse studen te die zes dagen in China heeft vast gezeten omdat zij staatsgeheimen zou hebben gestolen, wordt volgens Amerikaanse ambassadekringen in Peking donderdag vrijgelaten en bin nen 48 uur het land uitgezet. LeenDeij, de nestor van de toerrijders, (4e van linksomgeven dooreen aantal jeugdige fiets enthousiasten op hetparkeerterrein van desporthal Onderdak, het vertrekpunt te Zierikzee. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) OSLO. Drie leden van het Symfonie-orkest van Krakau hebben in de Noorse plaats Bergen politiek asiel gevraagd. Dit hebben justutiële funktionarissen bekendgemaakt. CAIRO. Frankrijk en Groot- Brittannië hebben voorgesteld deel te nemen aan gezamenlijke militaire oefeningen met het Egyptische leger. ANKARA. De Turkse sociaal democratische oud-premier Bulent Ecevit 'is donderdagmiddag bij besluit van het militaire hof van An kara vrijgelaten. Hij was beschul digd van „verspreiding van valse be richtgeving". HELSINKI/LENINGRAD. Russi sche funktionarissen in Leningrad hebben tegengesproken dat de be manning van de Sirius, een aktie- schip van de milieuorganisatie Greenpeace, is gedeporteerd. Zij ga ven te kennen dat de opvarenden wellicht hadden besloten de haven van Leningrad te verlaten, omdat zij het havengeld niet konden betalen. PEKING. Chin heeft, ruim 30 jaar na hu arrestatie als spionnen en ver raders aan nog 290 gevangen zittende funktionairssen van de Kuomintang (Nationalistische Partij) gratie ver leend. Van hen zijn 130 al om medi sche redenen in vrijheid gesteld. Het fraaie zomerweer heeft de lief hebbers niet weerhouden de puzzel ter hand te nemen, want het aantal "inzèridin^ep Vajs ook deze wéék weer bijzonder grooï.TÜè winnaars van de ze week zijn: Eerste prijs: H. N. Bakker-v. d. Linde Elkerzeeseweg 29 4322 NA Scharendijke Tweede prijs: Bert Scheele Zijpestraat 3 Zierikzee De oplossing van de puzzel is de volgende: HORIZONTAAL: 1. bigamie; 6. verraad; 12. taak; 14. daas; 15. uk; 17. nr.; 18. ben; 20. A.P.; 21. Dr.; 22. set; 24. eerbied; 27. duw; 28. Suez; 30. me rel; 31. klei; 32. er; 33. eb; 35. dat; 36. da; 37. L.S.; 38. terra; 40. spang; 43. malie; 44. adder; 46. kater; 48. Sneek; 50. eg; 52. N.S.; 53. alt; 55. re; 56. do; 57. lood; 59. snaak; 61. lier; 63. oom; 64. brokaat; 66. ren; 67. T.T.; 68. pij; 69. keg; 70. Ra; 72. nu; 73. ring; 75. Maas; 77. nijptang; 78. commies. VERTIKAAL: 1. Brussel; 2. GT; 3. aan; 4. mare; 5. ik; 7. e.d.; 8. raad; 9. rap; 10. as;. 11. derwisj; 13. zebra; 16. keur; 18. Breda; 19. niets; 21. duel; 23. te; 25. Em,; 26. el; 27. dl; 29. Zeeland; 31. kandeel; 34. brits; 36. dader; 38. tak; 39. ree; 41. pan; 42. gek; 45. pelo ton; 47. ranok; 48. staag; 49. fornuis; 51. goot; 54. lakei; 56. Deen; 58. om; 59. Sr.; 60. ka; 62. ir.; 64. bijna; 65. tram; 68. pit; 71. aam; 73 RP; 74. G.N.; 75. M.O.; 76. si. DE NIEUWE PUZZEL KRABBENDIJKE, 3-6. Het eerste herenteam van tennisvereniging Bru- Tèn uit Bruinisse is er niet in geslaagd om de Zeeuwse titel binnen te halen. Tegen titelverdediger De Klappers uit Krabbendijke werd met 2-4 verloren. Alleen F. Mous was voor de Bruënaren tegen de druk van de finale opgewas sen. Hij won zowel zijn enkelspel als het dubbelspel met T. van Gelder. De overige partijen leverden winst op voor de ploeg uit Krabbendijke, zodat zij hun titel prolongeren. HORIZONTAAL: 1. hemellichaam; 4. niet fraai; 8. boom; 11. lang en slank; 13. stof met hoge glans; 15. klaar, gereed; 17. dwaas; 18. kloosterzuster; 19. file; 20. kleverige lijmstof; 22. zonder moed; 24. land maat; 25. zangstem; 26. deel van een schuit dat als woning dienst doet; 28. plaats op de Veluwe; 30. vogel; 32. tot fijn poeder gemalen graan; 33. he melsblauwe kleuf; 35. witte plek op het voorhoofd van donkerharige paarden; 37. van geringe dichtheid (b.v. van lucht); 38. vocht dat zich in vrucht bevindt; 40. zangstem; 42. mi litaire rang (afk.); 43. lichaams deel; 44. rivier in Rusland; 45. eerst komende (afk.); 47. lange, smalle, platte sneeuwschaats; 49. wandver siering; 51. per adres (afk.); 52. stad in Italië; 54. vorm waarover de schoe nen worden gevormd; 57. god der liefde (mythologie); 59. tegenslag; 61. bladplant; 62. stoel zonder leuning; 63. metaal; 64. zoogdier; 66. muziek noot; 68. scheepsvloer; 70. muziek noot; 71. straftoestel in vroegere ja ren; 72. lidwoord; 74. chemisch sym- bool; 75. gegoten loden korrels waar mee wordt geschoten; 77. spuitwater- fles; 79. deel van een boom; 80. gezel schapsspel; 81. voortreffelijk. VERTIKAAL: 1. fijngekorven ta bak voor sigaretten; 2. bijwoord; 3. bevroren dauw; 4. kleur; 5. land bouwwerktuig; 6. verfrissende lek kernij; 7. rank vaartuigje; 8. drank; 9. voorzetsel; 10. kleur; 12. uitwendig geneesmiddel; 14. omwenteling; 16. vis; 19. losgeraakte draad van een weefsel; 21. afgemat; 23. hoofddek sel; 24. mannelijk dier; 25. danspar tij; 27. schoenmakerspriem; 29. ge graven diepte; 31. kloosteroverste; 32. hoofddeksel; 33. maand van het jaar; 34. zichzelf voortstuwend pro- jektiel; 36. oogziekte; 39. vaartuig; 41. lang, dun en smal stuk hout; 46. afschrift; 47. wijnsoort; 48. blad pa pier; 50. plaaggeest; 51. kaartspel; 53. onbepaald voornaamwoord; 55. ra- telpopulier; 56. schutsluis; 58. in houdsmaat; 60. heining van struikge wassen; 62. kleverig, plakkend (b.v. van brood); 63. bloeiwijze; 65. de ge zamenlijke edelen; 67. staat in de V.S.; 69. hoofdbestanddeel der met selspecie; 71. mannelijk schaap; 73. hoogste punt; 75. uitroep; 76. soort onderwijs (afk.); 77. sint (afk.); 78. op het ogenblik. tweetal invallers gebruik gemaakt moest worden. Het tweede mixed team bestaande uit Loes Vleugel, JO- ke Groeneveld, Erik Korstanje en Gert Hengel speelde een puike partij tegen De Schenge uit Arnemuiden en het viertal won dan ook met 6-0. In de onderlinge jeugdkompetitie voor de jeugd tot en met 13 jaar klop te Kerkwerve Bruinisse met 4-1 en won Renesse met 3-2 van Brouwers haven. In het toernooi voor jeugdspe lers van 13 tot en met 17 jaar klopte Bruinisse Brouwershaven met 3-2 en bleef Renesse Nieuwerkerk met de zelfde cijfers de baas.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7