JAN BOUWMAN ERIC DE NOORMAN Het vissen op mosselzaad SUCCESJES DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN H.H. ADVERTEERDERS GEEF UW ADVERTENTIE TIJDIG OP „Hertag" Massief beuken. Een aanwinst in uw tuin! Weekendreklame SUCCESJES 9 VISSERIJBERICHTEN In de week van 24 tot 28 mei mocht voor het eerst op mosselen en mossel* zaad in de aan de gang zijnde mossel* visserij campagne, worden gevist op het Groninger Wad. Dit wad is zoals bekend, veel hoger en droger dan het Friese Wad, de mosselzaadvoorraden vallen voor een groot deel bij eb droog. Na de zeer overvloedige en grote zaadbanken, die op het Friese Wad werden gevonden, viel de oogst op het Groninger Wad wat tegen. Het mosselzaad, of eigenlijk de halfwas mosselen zijn groot van stuk, maar dat komt voor velen goed uit. Deze mosselen laten zich wat moeilijk vangen, maar er is toch wel reden tot tevredenheid. Er werd ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid zaad en halfwas mosselen naar de perce len in Zeeland over te brengen. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 1 juni 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, 51,50 52,50; tarwe, basis 16 uit eigen opslag, 54,00; zomer- gerst,. basis 16%, 54,00 - 55,00; voergerst, basis 16 49,00 - 49,50; haver, basis 16 48,50; erwten (kleine groene) 77,00 - 80,00; karwij (boerenschoon) 240,00 - 255,00; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 277,50. Exklu- sief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, 36,00 - 39,00 per 100 kg. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen, 37,00 - 40,00 per 100 kg. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 1 juni 1982: Bintje 35-50 mm 40,00 - 41,00 per 100 kg; Bintje 50 mm-op- waarts 48,50 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 245,— - 270,—; dijkhooi 180,— - 190,—; Roodzwenk 130,—; Veldbeemd 160,—; Riet- zwenk/ 100,120,—Raaigrassen 135,—; gerstestro 135,—; tar- westro 115,— - 120,—; schok kerstro 100,125,—; erwtenstro 110,130,—; bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklu sief b.t.w. N.B. 8 juni 1982 geen notering. Vol gende beursbericht waarschijnlijk op 15 juni 1982, afhankelijk van aan bod produkten nieuwe oogst. Veemarkt Leiden LEIDEN, 1-6. Aanvoer totaal: 5253, slachtrunderen 550, gebruiksvee 258, graskalveren 24, nuchtere kalveren 2857, varkens 776, biggen 21, schapen en lammeren 703, geiten 64. Prijzen per kg: Stieren le 8,50 - 9,00, 2e 7,85 - 8,40; vaarzen le 8,25 - 9,20, 2e 7,65 - 8,15; koeien le 8,25 - 9,20, 2e 7,85 - 8,15, 3e 7,30 - 7,80; worstkoeien 6,25 - 7,60; extra kwaliteit dikbillen 9,50 - 13,00; nuchtere slachtkalve- ren 1,25 - 2,00 en slachtzeugen 3,25 - 3,30. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2325 - 3125; vare koeien 1900 - 2600; pinken 1200 - 1700; graskalveren 800 - 1300; nuchtere kalveren voor fok en mesterij rood bont 275 - 550; zwartbont 175 - 425; biggen 130 - 135; schapen 200 - 240; weidelammeren 160 - 190; geiten 20 - 110; Texelaars 175 - 225; zuiglammeren 175 - 230. Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 2-6. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 40,00 - 41,00; Bintje 50 mm opw. 48,00 - 50,00; Bintje 35-55 mm opw. 42,00 -ƒ 43,00. Export: Bintje 45 mm opw. in zak ken 52,00. Stemming: kalm. De Eierveilingen BARNEVELD, 2-6. Coöp. Veluwse Eierveiling. Aanvoer 2.623.320 stuks. Stemming: flauw. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 6,50; 55-56 gram 7,20 - 7,50; 60-61 gram 7,60 - 7,70; 65-66 gram 8,60 - 9,60. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 2-6. Aanvoer: totaal 7286, runderen 2253, graskalveren 191, vette kalveren 49, nuchtere kal veren 2457, schapen 682, lammeren 946, geiten 35, slachtvarkens 673, slachtrunderen 1078. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2400 - 3350; guiste koeien 1750 - 2450; kalfvaarzen roodbont 2450 - 3250; zwartbont 2150 - 2800; klamvaarzen 1800 - 2400; guiste vaarzen 1750 - 2350; pinken 1050 - 1775; graskalveren 725 - 1475; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 280 - 600; zwartbont 220 - 440; weidescha- pen 100 -ƒ 190; lammeren 80 - 170; vette schapen 150 240; vet te lammeren 130 - 210. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,45 - 9,00, 2e 7,50 - 8,45; vaarzen Ie 8,30 - 9,15, 2e 7,70 - 8,30; koeien le 8,30 - 9,10, 2e 7,60 - 8,30, 3e 7,20 - 7,60; worstkoeien 5,90 - 7,25 en dikbillen extra kwal. 9,40 - 13,80. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 6,10 - 6.25, 2e 5,95 - 6,10, 3e 5,50 -f 5,95; slachtzeugen le 3,20 - 3,30, 2e 3,10 - 3.20, 3e 2,60 - 3,10. Voor de vele gelukwensen, bloemen en geschenken, die we bij ons huwelijk mochten ontvangen, hartelijk dank. LEO en INA VAN GASTEL-DE VRIEZE Schuddebeurs, mei 1982 Donkereweg 67 Hartelijk dank aan H.H. doktoren en verplegend personeel van het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis voor de goede ver zorging die ik van hen mocht ontvangen. Ook hartelijk dank aan allen, die mij op welke wijze dan ook hebben bedacht tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, ook bij mijn thuiskomst. J. JUMELET Bruinisse, juni 1982 Oudestraat 10 Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en cadeau's tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuis komst. N. VAN NIEUWENHUYZEN -KIK Nieuwerkerk, juni 1982 Hartelijk dank, ook mede namens mijn vrouw, voor de zeer vele felicitaties in de vorm van bloemen, brieven en kaarten, die.ik ontving van vrienden, kennissen en oud-leerlingen op mijn 90e verjaardag. J. VAN HIELE Nieuwerkerk, juni 1982 Heden overleed na een smartelijk geduldig gedragen lij den in de Daniël den Hoed Kliniek te Rotterdam, onze broer, zwager en oom WILLEM BOLIJN oud 84 jaar en 6 maanden. Rotterdam: D. C. OTTE-BOLIJN Bruinisse: C. SCHRAVER-BOLIJN P. SCHRAVER Bruinisse: Fam. P. J. WILLEMSE Neven en nichten Bruinisse, 2 juni 1982 Condoleantie-adres P. J. Willemse, Molenweg 12, Bruinisse De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 5 juni a.s. ,om 11.00 uur te Bruinisse, voorafgegaan door een rouwdienst in het Ned. Herv. Ver.gebouw, Deestraat 5, welke aan vangt om 10.30 uur. Degenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen wor den beleefd verzocht om voornoemd tijdstip aanwezig te zijn. Na een langdurig verblijf in het ziekenhuis is rustig in geslapen mijn lieve man, mijn fijne vader, mijn schoon vader, onze broer, zwager, oom en huisgenoot ADRIANÜS JOHANNES HILLEBRAND geboren 23 februari 1916. Uit aller naam: B. J. HILLEBRAND-VAN LEEUWEN H. J. BORSJE-HILLEBRAND J. BORSJE Zierikzee, 1 juni 1982 Caustraat 31 Liever geen bezoek aan huis. De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 5 juni a.s. 's morgens om 09.30 uur in het crematorium te Rotterdam (Z), Maeterlinckweg 101. Degenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen wor den beleefd verzocht om 09.15 uur aanwezig te zijn. Woensdag 2 juni 1982 werden wij diep en zwaar getroffen door het zo plotseling overlijden van onze lieve onverge telijke zoon, broeder en oom DINGENUS ADRIAAN LINDHOUT op de leeftijd van bijna 59 jaar. L. LINDHOUT M. LINDHOUT-VANE en kinderen Renkumstraat 22 4315 AX Dreischor Correspondentie-adres Berkelstraat 37, Driebergen Dankbetuiging Het is ons onmogelijk, u allen persoonlijk te bedanken, voor. uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve zorgzame man en papa JOHANNIS DIRK MARINUS SMITS Uw deelneming heeft ons diep getroffen en was ons tot grote steun. Wij betuigen u langs deze weg onze oprechte dank. A. C. SMITS-v. d. WERF RIANNE MARTIN PETER Den Bommel, juni 1982 Voor de betoonde belangstelling en medeleven, welke wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man en onze onvergetelijke vader GERRIT HENDERIK BREETVELT zeggen wij allen hartelijk dank. Zeer erkentelijk zijn wij voor de vele bezoeken en vriend schap tijdens zijn leven, vooral in zijn laatste levensjaar. Uit aller naam, D. J. W. BREETVELT-DE HAAS Zierikzee, juni 1982 Door de inzet van velen kon de aktie van 29 mei 1982 te Kerk- werve een groot sukses worden. Het is een goede en gezellige tijd geweest en het resultaat mag nu gezien worden! Omdat het niet mogelijk is om iedereen persoonlijk te be danken doen we het op deze manier. Veel dank aan allen die, op welke manier dan ook, aan het sukses van deze aktie heb ben bijgedragen!!! De restauratiekommissie van de Ned. Hervormde Kerk te Kerkwerve Te koop: Jonge konijnen. Tel. 01117- 1334. 2 Kinderzwemvesten 20 kg en 30 kg. Tel. 01112-1636. Yamaha XS 1100, b.j. '79, km-st. 14.000, event, met helm, handschoenen, laarzen en regenoverall. P.n.o.t.k. Te bevr. 01117-2003, na 18.00 uur. Komkommer- en tomaten planten, geraniums en hang- geraniums en perkplanten. H. J. A. ten Haaf,.Kadeweg 8, Zierikzee, tel. 01110-3238. T.L. verlichting 12 volt f 29,75. Ideaal voortent, boot of caravan. Radio v. d. Berge, Zierikzee. Ook in gedeelten: 50 stuks grenen balken van 5 tot 6V2 m., dik 19 cm., br. 14 cm, vloer- en dakplanken. Saman Zierikzee, St. Domusstraat 88, Telefoon: 01110-2004. Te koop gevraagd: Houten sloopwoningen. Sa- man, St. Domusstraat 8, Zie rikzee, telefoon: 01110-2004. 1 pers. bed 80 bij 190, zonder matras en 2 of 4 pits gasstel. Tel. 01114-2849. 2e hands stripboeken. Tel. 01110-5607. Babydraagzak met hoofd steun. Tel. 01110-4324. Catamaran type Dart en een kindersurfplank 3 mT/2 zeil. Tel. 01112-1636. Te huur: Binnen en buiten stalling in Zierikzee voor caravans, bootjes en surfplanken, rede lijke prijs. Ma t/m vrijdag 18.00-19.00 uur tel. 01110- 6303. Personeel gevraagd: Vakantiehulp (vr) vanaf 16 jaar. De Wig, tel. 01116-1473. Wij zijn 2 dames met kleine kinderen, waardoor buitens huis werken niet mogelijk. Wie heeft voor ons wat thuis werk. Brieven onder nr.: 4676. Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" BBOOBBCeeBW aneaooeoeea Jannewekken 11 - 4301HH Zierikzee - Tel. 01110-6551 drukt de Zierikzeesche Nieuwsbode maar óók uw privé of zakelijk drukwerk CeoOOOOOQOOOOO<»OOQOQOOO« Bij plaatsing in de Zierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJESDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke. oosQosQoocogoooocees! ONZE SLUITINGSTIJDEN ZIJN: voor MAANDAGCOURANT —VRIJDAG 13.00 uur I voor DINSDAGCOURANT —MAANDAG 11.30uur voor DONDERDAGCOURANT - WOENSDAG 11.30uur i voor VRIJDAGCOURANT DONDERDAG 11.30uur De originele Heriag tuinmeubelen, klassiek r ""-ti en met een gehee/ eigen charme. j/P De nieuwe uitgebreide kollektie staat voor u klaar. Wip eens binnen, zullen u graag informeren. Tuinfauteuils al v a Uw Herlag-specialist: n watersport-en caravanbedrijf Hogeweg 26 - 4328 P.D. Burgh-Haam stede - Telefoon 01115-2020" joocosoocososcooeoaooooooooco APPEL CARREE'S 3 voor2,69 ZAK GROTE SPRITS voor 1,79 (Ook weer gebak met verse aardbeien) Warme bakker OOSTERLAND Te koop: Alpenkreuzer. A. Knuist, Hoofdpoortstraat 29, Zierik zee, tel.: 01110-2318. Hubo-Karweishop Renesse voor hang- en legkasten. Ook eventueel op maat verkrijg baar. Honda crosser 125 cc, z.g.a.n. met toebehoren. Kram merstraat 17 Zierikzee. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Doe-kado-doos van Bison. Een praktisch geschenk met als inhoud vele soorten lij men. Hubo-Karweishop Re- nesse. Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. 11, Nieuwerkerk, Itel. 01114-3032. De onwillige held \i\f' 14. Knipperend tegen de zon opent Eric de ogen en staart verbaasd naar de dode beer, wiens linkerpoot over zijn been heen ligt. Voorzichtig trekt de Noorman rijn been terug en denkt inmiddels diep na. Een beer? Waar komt dat beest vandaan? Wat is dit voor een woud, waar hij is? Zijn oog valt op het bebloede hertengewei, vlak naast hem. Hij pakt het op. Het ligt goed in zijn hand - zou hij. Heeft hij de beer gedood? Met dit primitieve wapen? Het heeft er alle schijn van, maar, herinneren kan hij het zich niet. Hij kan zich eigenlijk niets herinneren, hoe hij zich ook inspant, hij heeft alleen een vreselijke hoofdpijn en dorst. Een onlesbare florst. Gulzig drinkt hij aan de beek vlakbij en staart weer niet begrijpend om zich heen. Woont hij hier? Dat kan zijn, maar waar dan? Waar? ,,Gek is dat", mompelt hij voor zich heen. Ik woon natuurlijk ergens, maar hoe heet het daar waar ik woon, en hoe kom ik er terug en wie ben ik? Wie ben ik???? I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9