ËAStÈÈÈtÊ Renesse door Domburg overspeeld in kwartfinale afdelingsbeker Toon van der Steen pakt zege in hete ronde van Oudenbosch Vasseur en Hart naar Zierikzee Jeugdtoernooien op Schouwen-Duiveland DFS ontving opnieuw de C-jeugdafdeling^ Fortuna VI, Opnieuw verrassingen in zomeravondvoetbal Sukses voor mevr. Smit in hengelwedstrijd 8 RENESSE, 2-6. Ook voor Renesse zit het seizoen er op. Via een 2-5 nederlaag op eigen terrein tegen het eerder dit seizoen uit de eerste klas gede gradeerde Domburg, nam de ploeg van trainer Ko Willemse, die op 1 juni het bewind overnam van Kees van D(jke, afscheid van het bekergebeuren. Toch was dit niet het onderwerp van gesprek langs de ly n van het zonovergoten sportpark De Laone in Renesse. Deze eer was toebedeeld aan het plotselinge vertrek van twee van de betere Renesse-spelers naar zondag derde klasser Zierikzee. Op het allerlaatste moment lieten Sjaak Vasseur en Dick Hart zich alsnog bewegen hun een jaar eerder naar Zierikzee vertrokken voormalige oefen- meester Bas de Zeeuw te volgen. Doordat ook Rick de Haan (naar DS 70) en Jaap van Oeveren (terug naar ZSC) in een eerder stadium al afhaakten bij Renesse, lykt de gedachte zeer gerechtvaardigd, dat de ploeg, die zich het afgelopen seizoen tenauwernood wist te handhaven in de eerste klas zeer zware tyden tegemoet gaat, ondanks het feit dat Ko Willemse deze veronder stelling pertinent naast zich neer wenst te leggen. De overstap van Vasseur en Hart blijkt werkelijk een zeer close-finish te zijn geweest Pas tijdens het mid- dernachtelijkuur van de allerlaatste overschrijvingsdag werd het Renesse- bestuur van de voorgenomen stap van de beide Renesse-toppers telefonisch op de hoogte gesteld. Het lijkt duide lijk, dat de definitieve „kontraktbe- sprekingen" tijdens de Schouwen- Duiveland trofee hun beslag hebben P.V. „de Reisduif" Zonnemaire Uitslag van de wedvlucht St. De- zier op 29 mei. De duiven werden om 8 uur gelost, afstand 351 km. De eerst aankomende duif was 1308 met een snelheid van 1141 m/min., de laatste-» prijsduif was er om 1326 met een snelheid van 1045 m/min. Uitslag: G. Flikweert 1, 3, 7, 8, 11, 14, 15; W. J. Wiltenburg 2, 5,16, 21; J. M. Steketee 4, 6, 12, 18; A. J. Flik weert 10, 23; C. Westdorp 9, 13, 20; L. J. v. d. Wielen 17, 19; P. H. Steketee 22. Uitslag van de wedvlucht Moulins op 29 mei. De duiven werden om 7 uur gelost, afstand 572 km. De eerst aankomende duif was er om 16.20 met een snelheid van 1018 m/min. De laatste om 17.40. Uitslag: P. H. Steketee 1, 18; J. M. Steketee 2, 3, 9, 10, 13, 14, 17, 22, 23, 26; L. J. v. d. Wielen 4. 14; E. Boes man 5, 20, 25; W. J. Wiltenburg 6, 7, 8; A. de Wilde 11, 19, 21; Joh. Flikweert 12, 15; C. Westdorp 16; A. J. Flik weert 24. Vanavond, donderdag 3 juni, in- manden voor Orleans vanaf 18.30 uur. P.V. „Duiveland" Nieuwerkerk Uitslag wedvlucht vanuit St. De- zier d.d. 29 mei. Afstand 343 km. In concours 260 duiven. Gelost om 8.00 uur. Aankomst eerste duive 12.43 uur (1210 m); laatste prijsduif 13.11 uur. Komb. Van Noorden-Dalebout 1, 14, 16, 30, 33, 56, 57; P. Otte 2, 19, 50; komb. Knop-Stouten 3, 23, 24, 38, 39, 55, 58; C. van Dijke 4, 11, 27, 35, 60; komb. Dane-Dooge 5, 12, 41, 65; C. J. Krijger 6, 26, 29, 49, 51; W. M. Luiting 7; A. S. de Koning 8, 15, 17, 37, 59; A. Hagesteijn 9, 18, 20, 63; P. de Bruine 10, 40; komb. IJzelmeeuw 13, 47; M. A. Matthijsse 21, 43, 53; J. A. Ge braad 22, 46, 52; J. Folmer 25, 48; A. de Jonge 28, 44, 61, 64; Joh. Stouten jr. 31, 32, 34, 42, 54, 62; A. J. IJzelen- berg 36; M. de Bruine 45. «v Uitslag wedvlucht vanuit Moulins d.d. 29 mei. Afstand 569 km. In concours 167 duiven. Gelost om 7.00 uur. Aankomst eerste duif 15.50 uur (1072 m); laatste prijsduif 17.28 uur. Komb. Van Noorden-Dalebout 1, 5, 12, 42, 51, 54; komb. IJzelmeeuw 2, 23, 27, 38, 39; J. A. Gebraad 3, 53; C. J. Krijger 4, 14, 19; komb. Knop- Stouten 6, 7, 13, 15, 20, 26, 33, 55; L. Smalheer 8, 46, 47; L. J. de Bruine 9, 31, 34, 52, 56; komb. Dane-Dooge 10, 28; A. S. de Koning 11, 25, 35; M. C. de Koster 16, 22, 24, 32, 40; J. Folmer 17; W. M. Luiting 18; J. v. d. Werf 21; M. A. Matthijsse 29, 49, 50; A. de Jonge 30, 43, 44; P. Otte 36, 41, 45; A. C. de Ronde 437, 48. P.V. „De Reisduif" Uitslag van de gehouden wed vlucht van de P.V. „De Reisduif" te St. Philipsland vanaf St. Dezier op 29 mei 1982. In concours waren 276 dui ven. De snelheid van de eerste duif was 1179.14. Aankomst 12.45.51. De snelheid van de laatste duif was 1085.32. Aankomst 13.10.24. Ze wer den met veranderlijke wind gelost om 8.00 uur. Iz. Vermeij 1, 8, 9, 12, 13, 17, 33, 41. 44; A. Faasse 2, 22, 55, 57; L. Reijn- goudt 3, 15; S. M. Quist 4. 16, 19, 31, 34, 40; J. Walpot 5, 27, 51, 63; M. Mei jer Zn. 6, 52; Joh. Reijngoudt 7; M. Mol 10, 65; Andr. Verwijs 11, 18, 32, 39, 61. 62; F. den Braber 14, 24; Vermaas/Verwijs 20, 47, 48, 64; J. D. Quist 23, 25, 28; M. Laban 26; J. C. Verwijs 29, 36, 43, 53; A. P. v. d. Reest 30; K. de Frel 35, 49, 56; J. v.'Oeveren Zn. 37, 66; J. Verwijs Zn. 38, 59; Jack Reijngoudt 42, 46, 58; W. Neele 45. 69; Sj. Vermeij 50; Th. Bakker 54; K. A. Reijngoudt 60; A. Verhage 67; W. Beurkens 68. Uitslag van de gehouden wed vlucht van de P.V. „De Reisduif" te St. Philipsland op 29 mei 1982 vanaf Moulins. In concours waren 203 dui ven. Ze werden met veranderlijke wind gelost om 8.00 uur. De snelheid van de eerste duif was 1013.05 m/m. Aankomst 16.18.30. De snelheid van de laatste duif was 903.00 m/m. Aan komst 17.26.45. W. Beurkens 1. 12, 37, 46; Jack Reijngoudt 2. 32, 35; Jac. Geense 3, 28, 43; J. v. Oeveren Zn. 4; Iz. Reijn goudt 5, 18, 20, 33, 39; J. C. Verwijs 6. 15. lï. 23, 47; K. de Frel 7. 16. 22. 41. 44; J. Walpot 8, 36; S. M. Quist 9, 11, 13, 19; M. Laban 10; A. Geense 14; J. Zuid weg 21, 25. 38, 48; Joh. Reijn goudt 24; Sj. Vermeij 26; M. Meijer Zn. 27, 29, 50; L. Reijngoudt 30. 49; Iz. Vermeij 31; Vermaas/Verwijs 34. 40; W. Neele 42; A. v. d. Est 45, 51. gekregen, terwijl de afronding op de Pinksterdagen plaats vond. Deson danks zit Renesse nu met de gebakken peren van een handeling, die pertinent tegen de heersende afspraken op Schouwen-Duiveland ingaat, die stelt, dat de ploegen elkaar niet van de bete re spelers zouden ontdoen, althans niet via ronselpraktijken. Twijfelachtig Bovendien komt in deze zaak nog kijken, dat het uiterst twijfelachtig lijkt, dat Vasseur en Hart bij Zierikzee de plaats krijgen, die zij met hun over stap inderdaad beogen. Mogelijk dat ervoor Sjaak Vasseur een kansje in zou zitten om in een basisformatie te belanden, maar voor de kansen van Dick Hart moet toch duidelijk gevreesd worden. Wel iswaar is hy een redelijk betrouw baar laatste man in een eerste klas afdelingsploeg, maar of hij kapabel is om by Zierikzee aan de bak te komen mag toch zeer ernstig worden betwij feld, omdat Bas de Zeeuw daar over diverse rijpere mensen beschikt In dat licht bezien mag een overgang van Renesse naar Zierikzee II of m zeker niet slim worden genoemd, ten minste als de sportieve instelling voor op staat en daar moet toch altijd nog van worden uitgegaan. Het aantrekken van Vasseur en Hart bij Zierikzee kap evenwel nog wel degelijk andere achtergronden hebben. Het afgelopen seizoen ontstonden er bij Zierikzee nogal wat problemen met het noodzakelijke opstellen van A-junio ren in de basisploeg, omdat Bas de Zeeuw geen spelers kreeg aangele verd uit het tweede team. Om dit nu in het komende seizoen te voorkomen lijkt er niets gemakkelijker dan twee bankzitters bij te nemen, waardoor de hoofdmacht van Zierikzee kwantita tief in ieder geval niet meer zo kwets baar is. Of dit evenwel in dank wordt aanvaardt door de diverse talentrijke jeugdspelers valt af te wachten. Seizoenstart In de wedstrijd tussen Domburg en Renesse werd redelijk duidelijk aan getoond, dat de Walcherse ploeg slechts is gedegradeerd, omdat men een zeer povere seizoenstart door maakte die men niet meer te boven is gekomen. Na tien wedstrijden had de ploeg slechts vier punten en dat is wel erg weinig om op door te bouwen. Desondanks eindigde Domburg met 21 punten en werd een beslis singswedstrijd tegen Zeelandia hen fataal. In de stry d om een plaats in de halve finale in het afdelingsbeker toernooi heeft Domburg er geen twij fel over laten bestaan meer interesse te hebben dan Renesse. Met name in de eerste helft maakte de thuisploeg er niets van en konden de bezoekers door doelpunten van Tonny van Ier- sel in de zesde minuut en van de 17- jarige Donald Waasdorp in de 38e minuut met 0-2 komfortabel gaan rusten. Tussendoor hadden de beide doelpalen al reddend opgetreden en kon Renesse slechts een goede moge lijkheid kreëren via Sjaak Vasseur. In de tweede helft leek het er even op alsof Renesse toch nog een serieuze poging wilde ondernemen, toen een weergaloze solo van Sjaak Vasseur in de vierde minuut in 1-2 resulteerde. De stoom was evenwel weer van de ketel toen Domburg direkt vanaf de aftrap weer twee doelpunten verschil aan lieten tekenen. Doelman Dick Fie- rens dook finaal over het leer dat door andermaal Donald Waasdorp uit een scrimmage werd ingeschoten. In de 24e minuut werd het zelfs nog 1-4 en andermaal was Dick Fierens niet ge Leen Rademaker in aktie tijdens de met 2-5 verloren wedstrijd om de afde lingsbeker tegen Domburg. Deze knal zou geen doel treffen, maar later zou de goaltjesdief toch nog zijn doelpuntje meepikken. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) heel onschuldig aan deze treffer, om-; dat Tonny Huibregtse met een lob over de goalie heen simpel kon skoren(l-4). Dit keer had Renesse evenwel nog in dezelfde minuut het antwoord klaar? Opnieuw was het Sjaak Vasseur, die langs de lijn soleerde. Zijn pass in de doelmond hoefde door Leen Radema- ke slechts te worden ingekopt (2-4). Even kwam Renesse wat opzetten, omdat Domburg het initiatief wat prijsgaf, maar verder dan schoten van Dick Hart en Leen Rademaker en een sterke aktie van Wim Veerhoek kwa men de roodwitten toch niet Drie mi nuten voor tijd tenslotte maakte Tonny Maranus aan alle onzekerheid een einde door nummer vijf achter de vei> slagen doelman Fierens te prikken (2- 5). Domburg kreeg hiermee loon naar werken en voor Renesse zit het sei zoen er definitief op. ZIERIKZEE, 3-6. Zaterdagmorgen zal door de sportvereniging DFS op het sportpark Van Zuijen het voet balseizoen 1981-1982 worden afgeslo ten met een toernooi voor E-pupillen en F-pupillen. Bij de E-pupillen zal er in twee afdelingen worden gespeeld n.l. een met E I- en een met E II teams. In beide afdelingen zal hieraan worden deelgenomen door teams van Meeuwen, Dauwendaele, Yerseke, Kloetinge en DFS. Ook aan het toer nooi van de F-pupillen zal door de zelfde verenigingen worden deelge nomen. Er zal op drie velden worden gespeeld. Te 10.00 uur zal met het spelen van de wedstrijden een aanvang worden gemaakt en rond 13.30 uur worden afgesloten met de prijsuitreiking. Door de sportvereniging WIK zal zaterdag a.s. op het sportpark „De Vospit" voetbaltoernooien worden georganiseerd voor B- en C-junioren en D-pupillen. Bij de B-junioren zal hieraan wor den deelgenomen door Bruse Boys BI, Brouwershaven BI, Smerdiek Bil en WIK BI. Bij de C-junioren zijn de deelne mers DFS Cl, Zierikzee CII en Zierik zee CIII en WIK Cl, terwijl bij de D- pupillen zal worden deelgenomen door Renesse Dl, Zierikzee DII, Brouwershaven Dl en WIK Dl. De C-junioren spelen van 9.00 tot 11.35 uur, terwijl het toernooi van de B-junioren zal plaatsvinden van 12.30 tot 16.05 uur. Door de sportvereniging SKNWK zal zaterdag a.s. te Nieuwerkerk weer het jaarlijkse jeugdtoernooi worden georganiseerd waaraan zal worden deelgenomen door Veere (B, C, D, E en F), Dauwendaele (B, C, D, en E), S.N.S.(B en C), Mevo (D, E en F), Flakkee (F) en SKNWK (BM C, Dl en DII, E en F). De toernooien van de F-en E- pupillen zullen plaatsvinden van 9.45 tot 11.40 uur, van de D-pupillen van 9.00 tot 12.15 uur, van de C-junioren van 14.05 tot 16.40 uur en van de B- junioren van 13.30 tot 16.10 uur. Bij de F- en E-pupillen is de duur van de wedstrijden vastgesteld op 2 x 7 min., bij de D-pupillen 2 x 10 min., bij de C-junioren 2 x 12,5 min. en bij de B-junioren 2x15 min. Oude wollen sok YORK, ENGELAND, 2-6. De ge meente York in Engeland wil 700 pond sterling uitgeven aan het schoonmaken en preserveren van een vuile oude wollen sok. Plaatselijke oudheidkundigen die de sok vonden, menen dat zij een dui zendtal jaar geleden door een Viking werd uitgetrokken en weggegooid. OUDENBOSCH, 1-6. Nadat Toon van der Steen een paar weken geleden liet zien, dat hij in een meerdaagse-wedstrijd wel degelijk zijn mannetje kan staan door de Ronde van Niedersachsen op zijn naam te schrijven, de monstreerde hij in de Ronde van Oudenbosch, dat hij ook overweg kan met een wedstrijd om de kerktoren. Vooral taktisch kunnen veel van de jongere kollega's nog heel wat leren van de 27-jarige amateur uit Bruinisse. In Ouden bosch deed hij zijn naam van „Toontje de Regelaar" die hij enige jaren gele den opgespeld kreeg door mikrofonist Chris Delbressine eer aan. Toen het gros van de koereurs zich in de zinderende hitte had leeggefietst, besloot Van der Steen simpeltjes de winst in de zak te steken door in de slotkilometers zijn surplus aan reserves aan te spreken. Èen aantal van de vechtlustigsten in <ïe Ronde Van Oudenbosch. Van links naar rechts Chris Hollemans (het vorig jaar winnaar in Bruinisse), Thijs Fase (dinsdagavond winnaar in Axel), Toon van der Steen uit Bruinisse, die Ou denbosch zou winnen en Nap Hage, die ernstig op jacht is naar een proef kon- trakt om daarmee in de voetsporen te treden van zijn nog steeds beroemde zussen Keetie, Bella en Heieen Hage. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Al na vijf kilometer gingen Ri chard Thijs en Theo Appeldoorn - za terdag nog winnaar in Kloosterzande - er van tussen om geruime tijd met een halve minuut voor een groepje uit te pedaleren. Hierin een aantal bekende figuren, zoals Corné Hee- ren, Kees den Hartogh, Rob Bijvank, ,Ger Sintnicolaas, Johan Lammerts, Chris Hollemans, Nap Hage (die met serieuze profplannen rond loopt) en Jeroen Vermunt. Ook de neven Toon en Rinie van der Steen pikten nog net aan bij dit groepje zonder zich even wel daadwerkelijk met het spel te bemoeien. Onder impuls van Thijs Fase werd de groep halverwege weer teruggepakt en even later waren ook Thijs en Appeldoorn erbij voor hun moeite. Nadat er eerst nog wat scher mutselingen waren geweest kwam er een sterke kopgroep van acht koe reurs met Paul Jaspers, Johan Lam merts, Thijs Fase, Wim Lugtenburg, Nap Hage, Arie Overbeeke, Corrie de Jong en Toon van der Steen. Luttele kilometers voor de meet sprongen Johan Lammerts en Arie Overbeeke, maar Wim Lugtenburg en de beke ken rijdende Toon van der Steen za gen het gevaar en getweeën sprongen zij naar het leidende duo. In het zicht van de finish denderde Toon van der Steen meteen door om niet meer bedreigd te worden. Johan Lammerts werd tweede, Wim Lug tenburg derde, Arie Overbeeke vier de en Nap Hage klaimde de vijfde plaats. In Nicuw-Vossemeer ging de zege naar John de Crom uit Hooger- heide en Wim Lugtenburg uit Goede- rcede werd hier andermaal ver dienstelijk tweede. Toon van der Steen werd hier zevende. TEHERAN/PARIJS. Een Iraaks militair vliegtuig heeft woensdag morgen een vlucht uitgevoerd boven Teheran en de heilige stad Qom. Het C-junioren-elftal van Schouwen-Duiveland, zoals dat aantrad tegen For- tuna Vlaardingen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BURGH-HAAMSTEDE, 1-6. Voor de zevende keer bracht tijdens de pinksterdagen de C-jeugdafdeling van de Vlaardingse voetbalvereniging For- tuna een vakantie weekend door in de Schouwse Westhoek. Dit initiatief werd indertijd genomen door de oud-Burghenaar Bertus Visser, nog altijd de man die met behulp van nog enige leiders van vrijdagavond tot dinsdagmor gen de leiding over de jeugdgroep heeft. Traditiegetrouw werd er zaterdag middag door de C-jeugd weer op het sportpark Van Zuijen een wedstrijd gespeeld tegen een Schouwen-Duivelands selektie team van de C-jeugd. Toon de in de laatste jaren de Schouwen-Duivelandse jeugd zich de sterkste, vorig jaar kreeg het de wisselbeker definitief in haar bezit, deze keer was Fort una duidelijk de betere ploeg. Momenteel ontbreekt het duidelijk bij de Schouwen-Duivelandse C- jeugd aan uitblinkertjes, wat in de wedstrijd dan ook duidelijk tot uit ing kwam. Voor Jaap Geleijnse, de man die in onze regio steeds op zoek is naar jeugdig talent, was het dan ook geen gemakkelijke taak om een representatief team op de been te brengen. Jan van Dijke, de man die over de B-jeugd gaat, stelde vast dat het met de B-jeugd eigenlijk net zo is gesteld als bij de C-junioren. Men heeft de beschikking over een groep van wel 30 spelers welke gelijkwaardig zijn maar zonder wer kelijke spelers welke er met kop en schouders bovenuit steken, wat nu juist in het verleden wel het geval was. Betere ploeg Al in de eerste speelhelft werd het selektie-team regelrecht naar een duidelijke 4-0 achterstand gespeeld door een Fortuna dat in alle opzich ten duidelijk dé betere ploeg was. Opvallend wétë het wel dat de bal techniek bij de Vlaardingse voetbal lertjes aanmerkelijk beter was ver zorgd dan bij de spelers uit onze re gio. Gedurende het afgelopen seizoen hebben wij nogal eens van verschil lende zijde de klacht gehoort, dat bij de verenigingen te weinig aandacht tijdens de trainingen aan de baltech niek wordt besteed. Bij deze trainingen gaat men veelal nog te gemakkelijk over om de jeugd een aantal rondjes rond het veld te laten draven, iets wat zij nu juist niet nodig hebben, en dan maar een par tijtje tegen elkaar te laten spelen waar ze ook al niets wijzer van wor den. Ook in deze wedstrijd bleek het bij bijna alle spelertjes te ontbreken aan baltechniek, o.m. het stoppen van de bal en het geven van een goede pass, en spelinzicht. Hoewel het selektie-team de be schikking had over een ruime keuze brachten de toegepaste wissels hierin geen verandering. Ook na de rust bleef Fortuna het# spel beheersen wat met een uiteinde lijke 6-0 overwinning duidelijk tot uiting werd gebracht. Voor deze wedstrijd speelde Fortu na C H tegen een jeugdkombinatie van DFS welke eveneens in een 6-0 overwinning voor de Vlaardingers eindigde. DFS Cl speelde tegen Mid delburg Cl, dat ook een vakantie weekeinde in de Westhoek door bracht. De hoofdstedelingen trokken in dit treffen aan het langste eind. Maandag, 2e pinksterdag, was er 's morgens op het sportpark Van Zuijen eerst een vaardigheidswedstrijd met een 12-tal onderdelen waarin punten vielen te verdienen. 's Middags was er nog een mini- voetbaltoernooi waaraan werd deel genomen door Fortuna Cl en CII, DFS Cl en CII, Renesse Cl en WIK Cl, welke in twee poules waren inge deeld. In poule A toonde Fortuna Cl zich de sterkste met een 4-0 overwinning op Renesse Cl en een 1-0 overwinning op DFS Cl, een overigens eervol re sultaat van het team uit de West hoek. De tweede prijs kwam bij DFS met een 2-0 overwinning op Renesse. In poule B ging de eerste prijs naar Fortuna CII met 3 punten, DFS CII werd 2e met 2 punten en WIK Cl der de met 1 punt. Aan het slot sprak Bertus Visser woorden van dank tot allen die had den meegwerkt om het verblijf van Fortuna aan de Schouwse Westhoek te doen slagen. In het bijzonder be trok hij hierin de jeugdkommissie van de sportvereniging DFS, de scheidsrechters en het kantine perso neel. Mede gezien de uitstekende weers omstandigheden stelde Visser vast, dat men weer kan terug zien op een aangenaan en geslaagd verblijf op Schouwse bodem waarvan de jeugd met volle teugen heeft kunnen genie ten en zich heeft kunnen uitleven op een sportieve en aangename manier. Fortuna Vlaardingen-leider Bertus Visser (voormalig Burghenaar) overhan digt Gerrit-Jan van der Salm, voorzitter van de jeugdkommissie DFS, een aandenken als dank voor de jaarlijkse uitwisseling. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 3-6. Het blijft verras singen regenen in de zomeravond kompetitie. Dit keer was het de beurt aan Toren Boys om fiks onder uit te gaan. Hernesseroord fungeerde als dader van de 6-1 nederlaag, die de Boys kregen aangemeten. Halverwe ge het duel leidde de ploeg uit Mid- delharnis nog maar met 2-1. PZEM en Zeelandia kwamen een broederlijke 1-1 puntendeling over een en tot dezelfde uitslag besloten, de Zierikzee veteranen en Velocitas.; Stella Boys herstelde zich van de 3-0 nederlaag tegen Toren Boys en klop te nu DSV met dezelfde cijfers. DEN HAAG. De internaionale homobevrijdings- en solidariteits- dag, de laatste zaterdag van juni, wordt in Nederland de slotdag van een roze week. Het wordt een mani festatie in Amersfoort. Mevr. Smit uit Zierficzee, lid van hengelsportvereniging Oosterschel- de is bfi de internationale zeehengel- wedstrijd van de Pieterman als eerste dame geëindigd. In totaal be haalde zij een tiende plaats met 460 p. De wedstrijd werd op tweede Pinksterdag te Tholen gehouden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8