GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2 JUNI 1982 Brouwers Zierikzee haven Wester schouwen Midden- schouwen Bruinisse Dit zijn de raadsleden op Schouwen-Duiveland CD#z,ER,K2EE 3 Overigen O Q R.U O 1- ci O Zetels 1982 Zetels 1982 Percentage 1982.. Percentage 1982. Stemmen 1982 Stemmen 1982 Perc. Staten 1982 Perc. Staten 1982 Zetels 1978 Zetels 1978 Percentage 1978.. Percentage 1978.. Stemmen 1978 Stemmen 1978 V.V.D. C.D.A. R.U. Totalen CD. D3 C.D.A. P.v.d.A. S.G.P. V.V.D. R.P.F. Totalen Zetels 1982 11 Zetels 1982 Percentage 1982. Stemmen 1982 Perc. Staten 1982 Zetels 1978 Percentage 1978. Stemmen 1978 ui ol cc dl d Alg. Belang C.D.A. P.v.d.A. V.V.D. Totalen V. d. Velde (P.v.d.A.) o! d </i C.D.A. „Vrij-Bru" Totalen Zetels 1982 Zetels 1982 Percentage 1982.. Percentage 1982.. Stemmen 1982 Stemmen 1982 Perc. Staten 1982 Perc. Staten 1982 Zetels 1978 Zetels 1978 Percentage 1978.. Percentage 1978.. Stemmen 1978 Stemmen 1978 REGIO-OVERZICHT GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN C.D.A 4911 4111 P.v.d.A 5635 4678 V.V.D 3493 4307 S.G.P./G.P.V./ R.P.F./R.U 1995 2492 D'66 362 Progressieven (P.S.P./P.P.R./C.P.N.). 262 HARTELIJK DANK.... STREEKNIEUWS ZIEKIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 3 juni 1982 Nr. 2312.) ■o d cd al gj Z CL O CO co co ■d ui CL cd S Q c ai 2 C 0) CO CL ai al CO h •L- CL 1 °i O *4 O 1- 4 4 3 2 13 4 2 4 1 11 31,1 30,7 20,8 8,2 5,1 4,1 74,3 39,5 18,2 33,6 8,6 75,5 1597 1577 1070 421 262 208 5135 784 362 667 171 1984 28,6 26,9 21,2 SGP/RPF/GPV 9,8 5,1 8,4 74,3 31,8 17,2 29,2 9,3 73,1 5 5 2 1 13 5 CDAJPCG 3 3 11 39,7 37,7 16,6 RU/SGP/RPF 6,0 - - 79,6 45,7 28,2 26,1 - 81,1 2028 1922 848 307 - - 5105 930 574 530 - 2034 ■o CL CO co b 4 3 3 1 3 3 3 2 11 38,3 21,9 25,3 9,4 78,8 Percentage 1982 20,4 26,7 28,5 19,6 4,9 78,5 1159 662 766 283 154 3024 Stemmen 1982 577 755 867 555 139 2833 36,9 24,0 20,9 SGPIHPF/GPV 8,1 7,6 79,0 Perc. Staten 1982 18,3 19,9 29,7 18,8 RPF/GPV 4,9 77,8 4 3 3 1 - 11 Zetels 1978 CDA (CDU) 3 3 3 2 - 11 32,1 25,3 31,7 10,9 - 80,4 Percentage 1978 22,8 29,6 30,0 17,6 - 82,4 942 740 930 320 - 2932 Stemmen 1978 619 802 814 476 - 2711 IJ, - sik iBIW t,. '-LEK -Vfov: J. sia - 2 2 2 1 7 2 3 3 3 11 31,6 21,9 30,4 16,1 80,5 23,0 25,2 23,9 26,2 1,7 80,71 447 309 429 228 1413 427 467 443 486 32 1855 30,1 17,5 25,0 SGPJRPF/GPV 18,8 77,5 WD 20,4 21,3 SGP/RPF/GPV 24,7 27,1 - 75,8 3 2 1 1 7 2 2 1 2 7 39,0 28,3 20,2 12,5 82,3 22,3 29,6 20,3 27,8 - 87,6 530 384 275 170 1359 422 561 384 526 - 1893 N.B. Bij de vergelijkingscijters Statenverkiezingen 1982 zijn alleen de partijen vermeld, die ook nu aan de gemeenteraadsverkiezingen 1982 hebben deelgenomen. De zes gemeenteraden op Schou wen-Duiveland zullen in de nieuwe raadsperiode als volgt zijn samen gesteld: Zierikzee P.v.d.A.: J. Groen, D. v. d. Wek ken, drs. R. Sayers, H. Asma. C.D.A.: C. Bij de Vaate, P. de Rij ke, L. S. P. van Velthoven, C. Lege- maate. V.V.D.: L. J. van Gastel, J. J. Ge- leijnse, L. Becu*. R.U.: W. F. Sprengelmeijer, K. T. de Jonge*. In deze nieuwe samenstelling ke ren niet meer terug: L. Jonker (P.v.d.A.), L. v. d. Ouden (C.D.A.). Westerschouwen V.V.D.: J. C. de Feiter, dr. H. J. van Zuijlen, J. Janse, C. v. d. Haven- Eikelenboom*. C.D.A.: L. Tieleman, P. M. v. d. Aarsen, A. J. Padmos*. P.v.d.A.. S. Roos, A. J. W. v. d. Salm*, P. H. Canters. R.U.: J. v. d. Berge. In deze nieuwe samenstelling ke ren niet meer terug: M. J. Krijnse- Locker (V.V.D.), A. C. v. d. Klooster- Sonsbeek (P.v.d.A.), L. C. Hooger- huis (C.D.A.). iMiddenschouwen C.D.A.: I. C. Padmos, A. B. Koster. P.v.d.A.: J. Kloet-Schellingerhout, W. G. Renden. V.V.D.: L. C. Hart, J. M. van Langeraad*. S.G.P./R.P.F.; W. C. v. d. Bosse. In deze samenstelling keert niet meer terug: L. den Boer (C.D.A.). Brouwershaven P.v.d.A.: C. J. de Munnik, S. C. J. B. Loschacoff-de Kanter, M. E. Hel- lendoorn, A. de Vlieger*. C.D.A.: R. J. v. d. Wekken*, M. C. Ganzeman*. V.V.D.: Ph. J. van Ast, J. K. Goe- mans, M. C. J. Mol*, P. C. S. van Hat- tem. G.P.V./S.G.P./R.P.F.: P. v. d. Meide*. In deze nieuwe samenstelling ke ren niet meer terug: H. J. Kommer (P.v.d.A.), C. van Sluis (C.D.A.), J. J. Klaasse (C.D.A.), C. L. Soeters (C.D.A.). Duiveland C.D.A.: J. op 't Hof, J. v. d. Maas, J. A. Schiettekatte. P.v.d.A.: A. C. Hoogendoorn-Herf- kens, C. J. Hillebrand, A. L. Bakker. S.G.P.A. van Klinken, L. Meer man, K. Hendrikse*. V.V.D.: E. P. Kuin, W. P. Stouten*. In deze nieuwe samenstelling ke ren niet meer terug: M. Stouten (S.G.P.), A. F. v. d. Zande-Vleugel Schutter (V.V.D.). Bruinisse Alg. Belang: M. Verspoor, dr. W. F. M. Vonk. Lijst v. d. Velde: M. J. v. d. Velde, A. J. Bal, M. Houkamp*. S.G.P.: L. J. van den Bos, G. E. Houtekamer*, A. Slingerland*. C.D.A.: H. Schot, M. Meeuwsen, J. S. Wiebrens*. De namen van de gekozenen, die voor het eerst een raadszetel bezet ten, staan met een aangeduid. DEN HAAG. In de tweede helft van de afgelopen maand, zo is woens dag bekend geworden, hebben zich in ons land vier gevallen van var kenspest voorgedaan. Op een bedrijf in Best (N.B.) moesten op 18 mei vier beren, 139 zeugen en 545 biggen wor den afgemaakt, op een bedrijf in Zij- taart, gemeente Veghel (N.B.) op 20 mei 788 mestvarkens. Advertentie Partijen Stemmen 1978 Stemmen 1982 (S.G.P. R.P.F.) aan allen die bij de gemeenteraads verkiezingen hun stem hebben gegeven aan het ZIERIKZEE Volksdansshow Woensdagavond zorgden de platte landsvrouwen uit Noordgouwe en omstreken onder leiding van de heer A. van Oosterom, voor een fijne volksdansshow voor de bewoners van „Ons Huis" en „Irene". Wegens het mooie weer konden de dames on der grote belangstelling in de tuin optreden. Het werd een geslaagde avond. Overzichtstentoonstelling werk echtpaar Braat Twintig jaar is het echtpaar Ad en Tessa Braat kunstzinnig bezig ge weest in het Burgerweeshuis en in verband met dit feit, wordt een grote overzichtstentoonstelling gehouden van het werk der echtelieden. De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 4 juni a s. door burge meester Th. H. de Meester. De ten toonstelling „loopt" van 4-14 juni. De data 5 en 6 juni zijn „open dagen" voor Zierikzee en regio; 12 en 13 juni voor Zeeland en familie; de overige dagen worden kennissen en relaties ontvangen in de namiddag. Anderen kunnen terecht tussen 7-11 juni, na telefonische afspraak tussen 10.00 - 15.00 uur. Balletuitvoering De balletschool van mevrouw Kramer-de Groot uit Scharendijke geeft zaterdag 5 juni in de Concert zaal te Zierikzee een uitvoering. Aan deze vierde uitvoering nemen kinde ren van acht tot achttien jaar deel. Het publiek wordt voornamelijk klassiek en in mindere mate disco ge toond.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3