DE TALBOT DEALER VERRAST U BIJ M PROEFRIT VERGEET U NIET OOK UW HYPOTHEEK TE VERGELIJKEN? |te koop ROMBOUTS -«SS?* I Eet nu vis op uw dis! TEXTIELHUIS „RIANNE" NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE TALBOT SAMBA^ W. K. SCHOT Jr KINDER- KORTE BROEKEN NETTE JONGEN of MEISJE Reparaties M. de Looze tss&ss. TONG SLIPSf 9,-per kg VERSE STOOFPALING GEROOKTE PALING FIJNE MAATJESHARING GEBAKKEN SCHOL LEKKERBEKJES warm of koud Gemeente Westerschouwen Adverteren doet verkopen! Weekendreklame Piet Pieper - Oosterland Gemeente Westerschouwen GOEIE BANK DE GELUKKIGEN Z.O.C.- MEI-AKTI GEVRAAGD voor de bediening voor het a.s. seizoen Leeftijd 17 jaar Bellen na 20.00 uur Tel. 01115-1221 Juwelier Briljant v/h Jac Mourer Westdijk 13-19, Middel- i harnis, tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- i voetsluis, tel. 01883- 1 18566. Havenplein 1, Zie- rikzee, tel. 01110-5900. i Verzorgt alle soorten re- paraties aan horloges, 5 sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet i bij ons gekocht. Grote sortering Perkplanten Geraniumplanten Fuchsia Salvia Afrikanen Aster Vlijtigliesje Ijsbloem enz. enz. enz. Verrenieuwstraat 48 Zierikzee Ook in de meeste idepóts verkrijgbaar Autorijschool VAMOR - M.I. Lesgeld f 35,per uur kan weer dag en avondleerlingen plaatsen TELEFOON 01110-2235 tt1snu het moment* 1 OM DE TALBOT SAMBA TE TESTEN: f Samba GLi pp toerenteUet. ^DBl?^ovoorts. Tl\deli)kbiedn eu ^^^niikscijrers In liters per too km (ECE-norm): 4,6 liter (121,7) (621.7) bij 90 kin/u constant 6,3 liter (145,9) bi| 120 km/u constant 5,8 Utcr (1,17.2) in het stadsverkeer Automobielbedrijf "De Nobelpoort" B.V., Zierikzee Oudeweg 2-6, tel. 01110-4453 leder dag vers vanaff 10,— perkg IEDERE DAG VERS; EN DE PRIJS? KLEIN f 12,50 per pond MIDDELf 15,00 per pond DIKf 17,50 per pond f5,- 3 stuks voor mals als boter Kom en koop bij Pand 6, Engelse Kade, Telefoon: 01110-2374 (■<05B00900BOoeooeooooeoooaoooeeoooaoooo De burgemeester van Westerschouwen brengt ter open bare kennis, dat met ingang van 4 juni 1982 gedurende een maand ter gemeentesecretarie te Haamstede voor een ieder ter inzage ligt de bij besluit van 17 mei 1982 vastgestelde 5e planverandering van het bestem mingsplan Hogeweg. Gedurende de genoemde termijn kunnen zij, die zich tij dig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bij Gedeputeerde Staten van Zeeland te Middelburg be zwaren tegen deze bestemmingsplanverandering indie- De burgemeester voornoemd, J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER Haamstede, 3 juni 1982 Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! V2 kg zoete kersen7f 2,95 Wegens groot succes nog één keer een bos chrysanten en een bosje fresia's voorf 5,95 Geraniumsf 1,95 5 voorf 7,50 Grote opruiming tuinplantjes Alle kleuren alle soorten 10 voorf 3,95 Koopt u boven een tientje tuinplantjes dan één geranium gratis TELEFOON (01114) 2028 i oooooooocoooooooooooooood DENIM 19,50 KATOEN 22,50 Vrijdag koopavond van 7 tot 9 uur Kerkring 31, Nieuwerkerk, Telefoon: 01114-1955 OOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOCOOCOOOOOOOCOOOOOOOC De voorzitter van de commissie voor Grond- en Pachtza ken van de gemeente Westerschouwen maakt bekend, dat op maandag 7 juni a.s. om 19.30 uur in het gemeente huis te Haamstede een openbare vergadering van de eerdergenoemde commissie zal worden gehouden. Voor belangstellerfden liggen de stukken, betrekking hebbende op deze vergadering, ter inzage en wel gedu rende een half uur vóór de vergadering. De voorzitter, J. C. DE FEITER WKEUAROU O.G. 't Is net als met huizen: die t beste bij u past. We noemen deene hypotheek is de andere niet. dat dan ook hypotheek-opmaat. Kom maar eens praten Een hvpotheek die vaak met de Bondsspaarbank. Dan zult gunstiger is dan aanbiedingen u merken dat de Bondsspaarbank van anderen. Het loont dus de waarschijnlijk die hypotheek vindt moeite om in elk geval even vrij Havenpark 16. Telefoon (01110) 4051 blijvend te komen vergelijken. We staan graag voor u klaar, ook voor uw andere geld en bankzaken. VAN DE N. W. DE JONGÉ Weststraat 26, Zierikzee P. V. AST Korte Poststraat 1, Sirjansland J. FLIKWEERT Zuidweg 32, Zonnemaire W. J. KRAMER Krabstraat 15, Zierikzee J. V. DUKE Nieuwe Boogerdstraat 35, Zierikzee A. v. d. SLUIS Boereweg 14, Zierikzee J. DE BRUINE Torenplein 16, Oosterland L. LINTHOUT Moggestraat 20, Zierikzee K. GAST-GAANDERSE Vrieseweg 2, Bruinisse V. DONGEN Zuidstraat 5, Ouwerkerk J. GELDERBLOM Julianastraat 28, Zierikzee C. J. KLEEMANS Mulockstraat 66, Zierikzee O. STRIKWERDA Stormvogelstraat 8, Zierikzee FRANK KOUIJZER Krepelstraat 10, Zierikzee L. DEN BOER Magnoliastraat 4, Nieuwerkerk F. A. DE JAGER Grachtweg 12, Zierikzee J. M. v. d. KLOOSTER Meekrapstraat 15, Bruinisse W. DE DOOD-QUIST Kerklaan 3, Sirjansland H. P. M. DER WEDUWEN-GOEMANS Welleweg 10, Dreischor W. v. DIJKE Schuurbeque Boeyestraat 40, Zierikzee ZijkunneneenZ.O.C.-kadobont.w.v.f 50,-afhalenblj: JOH. DE VRIES Havenplein 8, Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12