Kommissie financiën vindt half miljoen voor IGSD te veel Zierikzee stemde, pufte en ging naar de Paardenmarkt PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Gemeente Westerschouwen Overstromingen in Indonesië Vanaf 1 juli vermoedelijk geen maximumprijzen benzine £i«tnisM De autonomie voor de Palestijnen Een warme woensdag PAAUWE ZIERI ESCHE NIEUWSBODE REOAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: 2ie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur. M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. Donderdag 3 juni 1982 138ste jaargang Nr. 23123 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. In dit nummer: Raadsverkiezingen op Schouwen-Duiveland BURGH-HAAMSTEDE, 1-6. De kommissie financiën van de gemeente Westerschouwen is dinsdagavond wel akkoord gegaan met de verhoging van de bijdrage voor het algemeen beheer van de Inter Gemeentelijke Sociale Dienst Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, maar plaatste wel enkele aanmerkingen. Voor zover bekend komen alle betrokken gemeenten voor de verhoging in aanmerking en zullen alle raden hierover een beslissing nemen. JAKARTA, 2-6. Bij ernstige over stromingen in het zuiden van het ei land Sumatra in Indonesië zijn 65 mensen om het leven gekomen. Dit is donderdag vernomen in de Indonesi sche hoofdstad Jakarta. Veel dorpen zijn onder water gelopen, huizen, we gen en rijstvelden beschadigd, en honderden stuks vee verdronken, zo zegt de Engelstalige Indonesische krant „Observer". DEN HAAG, 3-6. Vanaf 1 juli wor den er waarschijnlijk geen maxi mumprijzen meer vastgesteld van benzine en andere aardolieproduk- ten. Het ministerie van ekonomische zaken heeft donderdag bevestigd dat de plannen tot afschaffing van het maximumprijssysteem, die minister Terlouw onlangs al heeft aangekon digd, in een vergevorderd stadium verkeren. De overeenstemming tus sen het ministerie, de handel en de oliemaatschappijen is nog niet ge heel rond, zo deelde een woordvoer der van ekonomische zaken donder dag mee, maar volgens hem is het voor 95 procent zeker dat het maxi mumprijssysteem per 1 juli tot het verleden zal behoren. Wel zal de mi nister een vinger in de pap houden als de noteringen op de vrije markt, waarop de prijzen van aardoliepro- dukten mede zijn gebaseerd, een be paald niveau te boven gaan. Hij zal dan echter geen maximumprijzen, maar maximumprijsstijgingen vaststellen, aldus een woordvoerder van ekonomische zaken. DUSSELDORF. Na de D.D.R. en Denemarken heeft nu ook West- Duitsland te maken gekregen met mond- en klauwzeer. De verhoging is noodzakelijk van wege de interne verbouwing van het pand aan de Oude Haven zz, dat maar liefst 500.000,— gaat kosten, zij het dat daarbij alle kosten zijn in begrepen. Alle kommissieleden von den het bedrag aan de (erg) hoge kant en vroegen zich af of dat nu wel nodig was in deze tijd van versobering. De heer P. H. Canters (P.v.d.A.) was van mening dat de gemeente Wester schouwen wel eens een keer voorop mocht lopen met het bezwaar maken tegen de hoge kosten. „Waarschijn lijk heeft de P.v.d.A.-fraktie straks in de raad (14 juni) moeite met dit voorstel". Gordijnen De voorzitter, mevrouw J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer deed het voorstel 2500,— te voteren voor de aanschaf van gordijnen in het gym nastieklokaal aan de Boereweide. Advertentie Restaurant Renesse De mensen, die gebruik maken van de zaal, hebben last van de binnen- schijnende zon. De heer M. J. Krijnse Locker (V.V.D.) had wat bezwaren tegen de aanschaf, omdat gordijnen naar zijn mening binnen een jaar ver kleurd zouden zijn. Hij vroeg of er geen andere oplossing mogelijk was. De voorzitter antwoordde dat an dere oplossingen wel degelijk aanwe zig zijn, maar dat deze wel een stuk duurder uitvallen. Besloten werd het voorstel nog een keer binnen het kol lege van b. en w. te bekijken. Reddingsboot De direkteur gemeentewerken krijgt de opdracht van de kommissie een reddingsboot van de strandpost te vervangen. De huidige boot is niet in de golven te gebruiken, omdat deze zo erg op het water stampt. Ook zou een ander type motor gebruikt moeten worden. De oude boot wordt verkocht aan de gemeente Middenschouwen, maar de motor blijft in Haamstede. De 20 pk motor wordt ingekort en er komt een nieuwe 25 pk motor, een van de twee blijft als reserve-motor op de werk plaats. De heer Canters was voor de aan schaf van de tweede motor, maar te gen de vervanging van de oude boot. Volgens hem voldoet deze prima en stampt de nieuw te kopen boot (tota le kosten 8378) nog meer. Begrotingswijzigingen De kommissie ging akkoord met de aankoop van vijftien stoelen voor de kleuterschool in Renesse en de aan koop van een keukenblok voor de openbare lagere school in Noordwei - le. De begrotingswijzigingen 26, 27, 28 en 29 over het dienstjaar 1981 werden goedgekeurd, net als de begrotings wijziging 7 over het dienstjaar 1982 en de begrotingswijzigingen 14 en 15 over 1982. ZIERIKZEE. Leerlingen van de R.S.G. ,,Prof. Zeeman" gingen deze week op kade, waar - onder toezicht van heel wat publiek - heel wat werd beredderd, zeilkamp, gestart werd aan de Engelse voordat kon worden gevaren. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) JERUZALEM, 2-6. De premier van Israël, Menachem Begin, heeft zich gunstig uitgelaten over het idee van de Amerikaanse president Reagan een topkonferentie te houden van de Verenigde Staten, Israël en Egypte, gewijd aan de onderhandeling over autonomie voor de Palestijnen. Dit is dinsdag in officiële kringen in Jeru zalem vernomen. HOUSTON. De organisatie van olie-exportlanden (OPEC) heeft haar olieproduktie in de eerste twee maanden van dit jaar met 18,3 pro cent verkleind, terwijl niet tot die groep behorende olielanden hun pro- dukt met 2,1 procent vergrootten. CARDIFF. Woensdagmorgen even over tien uur arriveerde paus Johan nes Paulus II in Cardiff, de hoofdstad van Wales, voor zijn laatste dag in Groot-Brittannië NEURENBERG. In mei is het aan tal werklozen in West-Duitsland met 64.250 verminderd tot 1.645.800, over eenkomende met 6,9 procent van de arbeidsbevolking, heeft het bonds- bureau voor arbeid woensdag be kendgemaakt. ZIERIKZEE, 2-6. Mooi weer, verkiezingen en Paar- denmarkt...Zierkzee maakte deze trilogie vaker mee. Was het niet op 31 mei 1978 dat gestemd werd voor de samensteling van de gemeenteraad, dat de winkelpassa ge tussen de Appelmarkt en de Mol officiéél werd geopend en dat de regio-bewoners liepen te puffen op de Paarden markt? Paardenmarkt in Zierikzee, niet spektakulair anders maar wel uitgebreider dan de normale weekmarkt. Het is er al tijd weer druk en het warm-puffig weer schijnt traditie te worden (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Jawel, dat is nu vier jaar gele den ...- woensdag was het weer zo'n dag. Een bezoek aan de traditionele jaarmarkt op de Bali werd gekoppeld aan de gang naar het stemlokaal, waar het aanzienlijk koeler was dan op die Paardenmarkt waar het kwik op sommige plekken flink boven de 30° C steeg. De Paardenmarkt bood vroeg in de ochtend nog een fleurig en fris sfeertje. De bekende plantenwagens hadden nog een breed assortiment, de zomer- koninkjes waren zeer talrijk vertegen woordigd en werden gretig afgenomen door de konsument Standwerkers De standwerkers draaiden nog niet op volle toeren, de stembanden moes ten blijkbaar eerst wat gesmeerd. Toen dat gebeurd was trachtten ze hun publiek dan ook te overtuigen, dat het onmogelijk was verder te leven zonder een substantie, die aanslag op spiegels en brilleglazen voorkomt De Paarden markt-bezoekers luisterden welwil lend, maar weinig overtuigd. De stand werkers waren ten slotté al eerder in Zierikzee en hun verhalen klonken bekend in de oren. Goede zaken deed overigens wel die man in de kraam met stripboe ken. Vijf gulden voor een hele serie Suskes of Wiskes en Asterix en Obe- lixen „Goh, ma.da's goedkoop", „Nou, ja vooruit dan maarvoor deze keer dam". Balonnen waren er ook weer in vele kleuren en afmetingen. Een uitkomst overigens om de kleintjes zoet te hou den tijdens de warme tocht over de markt Snoep, lapjes, en oneindig veel T-shirts vormden de rest van de koop waar op de Paardenmarkt en dan na tuurlijk ook nog tassen, sieraden, sjaal tjes, grammofoonplaten en boekea Al lemaal wat uitgebreider dan de norma- Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij. u aan huis. Zuidweg 20a Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. WA> W* P£ Bitr le weekmarkt maar niet spektakulair anders. Zonnebloemen Ook de U.V.V.-stroopwafels waren natuurlijk aanwezig en verder deed het C.D.A.-Zierikzee verwoede pogin gen zaadjes voor zonnebloemen aan de man te brengen, dit in het kader van de verkiezingsaktie „Groei en bloei", zoals die de afgelopen weken werd gevoerd. Verademend intermezzo bleek een koffiepauze op het terras van de „Witte RaaF': Lekker terzijde men sen kijken, zien hoe moeders zich met wandelwagens vastlopen in de drukte op de Lammermarkt Horen hoe vrijwel iedereen verzifcht dat er „eigenlek weer niets bijzonders te beleven valt op de Paardenmarkt dit jaar". Nou als iedereen dat vindt zal het wel zo zijn, maar toch opmerkelijk dat bijna iedereen zich daar zélf van komt overtuigen. Zien en gezien worden vrolijke muziek van draaiorgel „Alan- ti", overal fleurige zomerkleertjes en veel tevreden snoepende kinderen: best feestelijk zo'n Paardenmarkt in Zierikzee, maar wel een beetje warm en druk. Advertentie DEN HAAG. De milieu-organisatie Greenpeace maakt zich zorgen over het welzijn van de bemanning van haar aktieschip Sirius, dat bij de Russische stad Leningrad voor anker is gegaan om te protesteren tegen kernproeven. Verwachting tot vrijdagavond: Weinig- verandering Zonnig en warm met een middagtem- peratuur van 25 tot 30 graden, maar aan de kust bij wind van zee koeler. Vannacht en morgen tegen de avond kans op onweer. Minimumtempera tuur omstreeks 17 graden. Weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 7 juni: Zaterdag: Zonnig Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 16 gr. Middagtemp.: 28 gr. Windkracht: var. 2 Zondag: Zonnig Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 15 gr. Middagtemp.: 28 gr. Windkracht: z.-oost 3 Maandag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 15 gr. Middagtemp.: 26 gr. Windkracht: z.-oost 3 ZON- EN MAANSTANDEN 4 juni Zon op 5.24, onder 21.53 Maan op 19,31, onder 4.43 Volle Maan: 6 juni (16.59) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 4 juni 2.46 15.14 8.36 21.01 Springtij: 8 juni HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 3-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Het blijft aanhoudend zonnig en warm met middagtemperatuur tussen 25 en 30 graden. Aan zee wordt het in de middag wat minder warm door een oplandige wind. Storingen die boven Noord- Frankrijk en België ontstaan kunnen net tot ons land doordringen en een lokale regen- of onweersbui veroor zaken. In de nacht daalt de tempera tuur tot ongeveer 17 graden waarbij zich enkele mistbanken kunnen vor men. De wind blijft zwak. Het zomerweer wordt veroorzaakt door een omvangrijk hogedrukge- bied waarvan een centrum boven West-Rusland ligt en een ander bo ven Noord-Skandinaviê. Oceaande pressies blijven het weekeinde nog op veilige afstand.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1