Bruse Boys neemt revanche op zwak spelend Arnemuiden: 3-2 Brouwershaven schenkt zijn vertrekkende oefenmeester Schouwen-Duiveland trofee Hoofdrol arbiter Schouwen-Duiveland Trofee Weinig vis Damsimultaanséance Zeeuws kampioen in Zierikzee Slotavond seizoen bridgeclub Zierikzee V v ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 1 juni 1982 Nr. 23122 TT 7 BRUINISSE, 29-5. Als er één trainer in de tweede klas van het zaterdag voetbal blij zal zijn geweest met het allerlaatste fluitsignaal van de voetbal kompetitie 1981-1982 dan is dat ongetwijfeld Arnemuiden-trainer Jaap van Maris geweest. Weliswaar overkwam zijn ploeg niks ergs in de vorm van een degradatie, maar dat kan waarschijnlijk ook slechts gesteld worden, omdat de kompetitie zaterdagmiddag om kwart over vier ten einde was. Wanneer er immers nog een paar ronden meer verspeeld zouden moeten worden, dan was deze konstatering zeker nog niet koste wat kost waar geweest. Arnemuiden, voor de kompetitie door velen betiteld als een van de grootste kandidaten voor promotie naar de eerste klas, maakte een allerbelabberdst seizoen door, waarbij slechts zeer incidentele suksesjes er voor zorgden, dat het vege lijf uiteindelijk gered kon worden. Van de vier Zeeuwse ploegen eindigde de Van Maris-elf uiteindelijk als laatste en dat is iets wat beslist pijn zal doen in het Walcherse vissersdorp. In de onderlinge duels kon Arnemuiden ook nauwe lijks enige winst halen. Alleen Bruse Boys werd een keer uitermate foruinlijk aan de zegekar gebonden en waarschijnlijk was dit gegeven het enige wat de slotwedstrijd van de kompetitie afgelopen zaterdag in Bruinisse nog interes sant maakte: Bruse Boys moest en zou deze misstap in Arnemuiden rechtzet ten en uiteindelijk lukte dit uiterst simpel al zou de uitslag anders doen ver moeden. Met 3-2 bleef de zege tenslotte daar waar hij hoorde. Meest opvallend figuur op de groene mat in Bruinisse was evenwel arbiter Verstaten uit Wou- drichem. Als een echte Sinterklaas deelde de man strafschoppen uit en tussen door stapelde hij beoordelingsfout op beoordelingsfout, maar waarschijnlijk was ook hij aan een verdiende vakantie toe. De neven Van de Berge in aktie. Vooraan Jakob van de Berge, die dit seizoen negentien keer tot scoren kwam en daarachter Tonny van de Berge, die vrij wel konstant als aangever fungeerde. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In de eerste helft gingen de partijen schijnbaar goed tegen elkaar op, maar dit was voor een groot deel op tisch bedrog, omdat Arnemuiden wel hard werkte, maar aanvallend geen enkele vuist kon maken. Ontegen zeggelijk kreëerde de 'Walcherse ploeg zich aanmerkelijk meer sco ringskansen, maar als het op afwer ken aankwam was het huilen-met- de-pet-op. Bruse Boys met een aantal verrassend goed akterende spelers, dit ondanks het feit dat verschillen de mannen zich min of* meer ver dienstelijk hadden gemaakt tijdens de openingswedstrijden van het Schouwen-Duivelands kampioen schap in Oosterland, pakte de zaken aanmerkelijk resoluter aan. Al in de vijfde minuut resulteerde dit in een schoonheid van een doelpunt van de voet van Jacob van de Berge, maar zoals zo vaak kwam het voorberei dende werk weer van een gemakke lijk spelende Tonny van de Berge. Wim Geelhoed werd in deze fase van tijd tot tijd helemaal zoek gespeeld door Van de Berge, terwijl Jacob van de Berge ieder duel won van Klaas van Belzen. scorer bedacht zich geen moment en even later was zijn negentiende sei zoentreffer een feit (2-0). Een tiental minuten voor het rust- signaal van arbiter Verstraten, die ook al in de beginfase een aantal on begrijpelijke vergissingen maakte, leek Bruse Boys de zaak al vroegtij dig te gaan beslissen, toen Rinus La beur goed doorzette en zich voorbij linkervleugelverdediger Wim David- se wurmde, waarna hij Jacob van de Berge bereikte, die op zijn beurt kor te metten maakte met doelman Jaap Meerman. Van de Berge's pass (of in zet) was evenwel niet zuiver, waar door de bal voorlangs zeilde en er een open doelmond ontstond, waar het leer zomaar ingeblazen kon worden. Voor een keer was Tonny van de Ber ge evenwel naar het midden getrok ken, waardoor deze uitgelezen moge lijkheid aan zijn neus voorbijging en Arnemuiden vooralsnog een hopelo ze achterstand bespaard bleef. Vier minuten voor het rustsignaal mocht Arnemuiden plotseling toch nog een suksesje noteren toen Jan Meerman oog in oog kon komen met Steef van de Velde. Lieven van Bel zen legde het leer breed tot bij Huib Meerman, die op zijn beurt goed in het centrum van de verdediging plaatste, waar Jaap van de Berge nog niet goed stond opgesteld ha een mis sie naar een van de flanken en Jan Meerman zo maar op het randje van buitenspel mocht draaien en uitha len: 2-1. Ongetwijfeld betekende dit een alleszins onverwachte opsteker voor de bezoekers, vanwaaruit de tweede helft in ieder geval nog met enig perspektief kon worden aange vangen, een tweede helft, die erg weinig goed voetbal te zien zou ge- ven, omdat Bruse Boys zich voorna melijk bepaalde tot het vasthouden van de minimale voorsprong en Ar nemuiden systeemloos trachtte als nog een beter uitslag te bewerkstelli gen. Gelijkmaker Toch zou de tweede 45 minutenpe- riode nog twee hoogtepunten tellen, twee hoogtepunten, die zondermeer niet los van elkaar te zien zijn. Het tweede hoogtepunt zou er zeker niet gekomen zijn als arbiter Verstraten niet in de 29e minuut het eerste hoog tepunt geschapen had. Ronald van Belzen liep met de bal aan de voet het strafschopgebied van Bruse Boys is, waarna Leen van de Bijl'hem met een forse sliding het leer van de voet gleed, waarna Van Belzen luidschreeuwend ter aarde stortte, terwijl Van de Bijl niet het minste lichaamskontakt met de Arnemuide -speler had gehad. Scheidsrechter Van Straten reageer de evenwel onmiddellijk op de schreeuw en deponeerde tot ieders verbazing de bal op de elfmeterstip, waarna Huib Meerman na het begrij pelijke Bruse Boys-protest het von nis voltrok en Arnemuiden uiterma te geflatteerd naastzij was gekomen: 2-2. Klaarblijkelijk werkten de pro testen van spelers en supporters van de thuisploeg toch nog door op de ar biter uit Woudrichem, want juist toen iedereen vrede leek te hebben met een puntendeling bezorgde de man in het zwart Bruse Boys de ver diende schuldbekentenis. Jacob van de Berge stevende het strafschopgebied voor de veste van Jaap Meerman binnen, waar hij de bal verspeelde aan Wim Davidse, maar waarbij hij zich ook professio neel gestrekt ter aarde- stortte. Na zich ervan overtuigd te hebben dat de „overtreding" wel binnen de kritie ke zone was gepleegd, belandde de bal ook nu op de witte stip op elf me ter van het doel van Arnemuiden. Dit keer was het Eddy Schild, die als vonnisser fungeerde, waardoor Bru se Boys alsnog de winst kreeg, die het gezien de volledige 90 minuten dik verdiende. Dat deze nederlaag zwaarder werd aangemerkt dan zo maar een nederlaag „van niets" werd door de Arnemuidenleiding het beste gedemonstreerd via het wel zeer venijnig dichtknallen van de kleedkamerdeur. Verliezen blijft voor sommige ploegen blijkbaar een pijnlijke affaire, ook al zijn de belan gen gereduceerd tot nul. Advertentie Nummer negentien In de negende minuut kwam er het eerste gevaar voor de veste van Steef van de Velde, maar de lange goalie stopte een venijnige schuiver van Huib Meerman knap. Het voorberei dende werk was hier van Lieven van Belzen, de enige man die aanvallend voor enig gevaar kon zorgen tot hij na een half uur weer last kreeg van een oude blessure. Arnemuidens gevaar kwam er na een kwartier andermaal toen achter eenvolgens Jaap van de Berge en Wim Geluk het leer moesten keren op inzetten van Lieven van Belzen en Wim Geelhoed. Uit een aansluitende hoekschop was het Klaas van Belzen, die voor gevaar zorgde, maar zijn kopbal vloog rakelings over. In de 23e minuut was het evenwel in plaats van 1-1 waarnaar Arnemuiden moe deloos op zoek leek 2-0, toen Tonny van de Berge een foutieve pass van Jan Meerman onderschepte, drie ver dedigers truckte en vervolgens Jacob van de Berge een nauwelijks te mis sen kans bood. De Bruse Boys' top (Vervolg van pagina 6) Brouwershaven-Renesse 1-1 Het treffen tussen Brouwershaven en Renesse gaf een spannende strijd te zien waarbij beide verdedigingen domineerden. De strijd werd dan ook voor het grootste gedeelte op het middenveld afgespeeld. Flip Bokelaar wist Brouwershaven en 1-0 voorsprong te geven waarna Ad Wandel uit een be nutte strafschop voor de gelijkmaker zorgde (1-1). WIK-Renesse 0-0 De zaterdag- en de zondag le klas- sers hielden elkaar volkomen in evenwicht. Weinig uitgespeelde kansen mede door ingrijpende verdedigingen. Bij de kansjes welke de aanvallers zich nog wisten te scheppen toonden zij zich niet van hun produktiefste kant. Een juiste uitslag. Brouwershaven- Zonnemaire 4-0 Met nog eens een 4-0 overwinning op Zonnemaire werd Brouwershaven de produktiefste ploeg van het toer- De Brouwenaren toonden zich in deze wedstrijd duidelijk de betere ploeg en wisten zich dan ook de beste doelrijpe kansen te scheppen. Joop Krips opende de score (1-0) waarna René Roon voor 2-0 zorgde. Sjaak van der Weele wist hierna de doelman van Zonnemaire voor de derde keer het nakijken te geven (3-0) waarna Flip Bokelaar de eindstand op 4-0 bepaalde. Brouwershaven Renesse WIK Zonnemaire 3 2 1 0 8-1 5 3 1 2 0 2-1 4 3 1114-33 3 0 0 3 0-9 0 ZENTRASPORT jj ZIERIKZEE Uw sporthuis op de Schuithaven ZSC-Brouwershaven 0-1 De finale tussen de winnaars van poule A en B, ZSC en Brouwershaven gaf een spannende strijd te zien waarin beide teams elkaar bijzonder weinig toegaven. ZSC had wel een licht veldoverwicht maar Brouwers haven was zeker net zo gevaarlijk met de counter. Lang heeft het er naar uit gezien, dat de wedstrijd in een doelpuntloos gelijkspel zou gaan eindigen tot dat 7 minuten voor het einde Joop Krips door de ZSC verdediging wist te bre ken om vervolgens de uitlopende doelman Maarten van der Weele met een boogballetje kansloos te laten (1- 0). Twee minuten later was ZSC bij zonder dicht bij de gelijkmaker met een kopbal van Dick Versendaal die zelfs volgens velen de doellijn gepas seerd zou zijn. Daar de scheidsrech ter dit echter niet had gekonstateerd bleef de stand, ondanks de pogingen welke ZSC nog ondernam, onveran derd en kon Brouwershaven de wis selbeker van DFS voor een jaar over nemen. Renesse-Dreischor 1-0 De wedstrijd voor de 3e en 4e prijs tussen Renesse en Dreischor eindigde in een nipte 1-0 zege voor het team uit de Westhoek. De rood-witte verdediging wist de zaak achter goed gesloten te houden, terwijl Leen Rademaker voorde eni ge en beslissende treffer zorgde (1-0). dfs-wïk o-o De ontmoeting voor de 5e en 6e plaats tussen de twee zaterdag le klassers WIK en DFS eindigde zoals hij was begonnen. Zoals bij vele wedstrijden op deze dag gaven de ook nu weer de verdedi gingen' de toon aan en toonden de aanvallers zich niet van hun produk tiefste kant. Strafschoppen moesten uiteindelijk de beslissing brengen waarbij DFS ze alle vijf wist te be nutten en WIK er één onbenut liet. Ouwerkerk-Zonnemaire 3-2 De wedstrijd voor de 7e en 8e plaats tussen Ouwerkerk en Zonne maire leverde een nipte 3-2 overwin ning op voor het team van Ouwer kerk. Lang heeft het er naar uitge zien dat Zonnemaire met de winst zou gaan strijken. Door Marco Duinhouwer en Jan van Almkerk wist Zonnemaire een 2- 0 voorsprong te nemen en deze tot 6 minuten voor tijd te behouden. Eugene Totté wist toen de achter stand tot 1-2 te reduceren. Deze tref fer gaf Ouwerkerk moed en Zonne maire werd in de verdediging ge drukt. William Remeeus zorgde voor de gelijkmaker (2-2) waarna hij kort voor tijd uit een strafschop ook de winnende treffer scoorde (3-2). P.V. „Zierick" Zierikzee Wedvlucht vanuit St. Dezier op 29 mei 1982; afstand 344 km; in kon- kours 183 duiven; gelost 8.00 uur; aankomst le duif 12.46 uur; 1199,76 m/min; laatste prijsduif 13.06 uur; 1120,53 m/min. B. P. Wesdorp 1, 2, 18, 29, 39; L. L. de Hooge 3; J. Verwijs 4, 5, 20, 30, 37; F. Maijs 6, 12, 13, 46; B. A. de Bruijn 7, 21; J. den Hengst 8, 9, 10, 15, 25, 40, 43; W. Roggeband 11, 31; J. C. Berre- voets 14; J. v. d. Sande 16,22, 27; G. J. Bakker 17, 19, 26, 32, 33, 41; J. J. Ver- meule 23; M. K. Krijger 24, 34, 35; J. Snijders 28, 38, 44; C. v. 't Veer 36; M. C. Bolle 42; J. Krijger 45. P.V. „Zierick" Zierikzee Wedvlucht vanuit Moulins op 29 mei 1982; afstand 568 km; in kon- kours 170 duiven; gelost 7.00 uur; aankomst le duif 16.18 uur, 1016,91 m/min; laatste prijsduif 17.56 uur, 865,81 m/min. M. K. Krijger 1, 4, 24, 29, 31, 34, 36; B; P. Wesdorp 2, 9, 14, 16; J. den Hengst 3, 5,8, 39; W. Heijboer 6,42; L. L. de Hooge 7, 12, 37; F. Maijs 10, 41; G. J. Bakker 11,19, 40; J. J. Vermeule 13, 33; J. Verwijs 15, 26, 38; J. Krijger 17; W. K. Schot 18, 25, 30; J. Snijders 20, 21, 27; Mevr. Schot 22; B. A. de Bruijn 23; J. J. H. M. Vaes 28; A. Flik- weert 32; C. v. 't Veer 35, 43. P.V. „Gevleugelde Vrienden" Zierikzee Uitslag van de wedvlucht vanuit Compiegne 260 km op 23 mei. Hier voor werden 411 duiven gemand, die te 8.00 uur gelost werden. De eerste melde zich te 10.49 uur bij zijn baas, en de laatste prijs te 11.04 uur. (1569 en 1440 m.p.m.). A. Romijn 1, 48, 59, 72, 78, 93, 103; H. v. d. Linde en Zn. 2,33,70, 73; L. v. d. Hoek en Zn. 3, 37, 39, 51, 58, 80; Berrevoets-Wesdorp 4, 17, 26, 57, 63; K. Bouman 5, 25, 29, 30, 49, 98; L. J. Noordijk 6, 11, 19, 52, 76, 97; W. Blom en Zn. 7. 9, 54, 84, 89, 91, 94; C. M. Groenleer 8, 31, 38, 43, 60, 61, 71, 102; Feleus-Westenbrugge 10, 20, 22, 44, 55; Gebr. Berrevoets 12, 24, 32, 74, 81; Comb. Mulock 13, 14, 27, 40, 64, 67, 90, 96; J. v. Popering 15, 79, 101; A. Sehults 16; C. Gieskes 18, 65; L. J. Fonteine 21, 50; Jac Dekker en Zn. 23; Marco Saman 28, 34, 45, 47, 75, 77, 82, 95; Kaaisteker-Den Boer 35, 41, 42, 46, 66, 86, 92; A. Bakker 36, 56; W. N. Pankow 53, 87, 88; J. A. v. d. Linde 62; Koster-Winkels 68, 69; J. v. IJssel- dijk 83; J. H. C. Berrevoets 85,100; D. J. Hartman 99. Inmanden voor Beaumetz 179 km op zaterdag 5 juni van 7.30 tot 10.00 uur. Klok afslaan te 11.00 uur. Zaterdagmorgen waren 46 henge laars aanwezig voor de eerste kompe titiewedstrijd van het binnenwater. Er werd gevist in het Kaaskenswa- ter waar de vis ditmaal bijzonder weinig bijtlust toonde. Slechts 12 hengelaars slaagden er in om vis op het droge te brengen. De weging was dan ook snel achter de rug en de uit slag van deze wedstrijd luidt als volgt: 1. L. v. d. Berge 175 pnt.; 3. W. Meerdink 125 pnt.; 3. J. Weytack 110 pnt.; 4. C. H. v. Schelven 50 pnt.; 5. W. Dekker 46 pnt.; 6-7. J. Bolle en P. Lobbezo 45 pnt.; 8. J. Dekker 35 pnt.; 9 t/m 12 J. W. Dekker, mevr. Smit, A. Bouman en M. P. J. Ravia 1 pnt. Voor aanstaande zaterdag staat de laatste wedstrijd van de zeehengelkompeti- tie op het programma. Het vertrek naar de stek is 12.15 uur vanaf de Ba lie. ZIERIKZEE, 1-6. Damklub Zierik- zee sluit het damseizoen op vrijdag 4 juni af met een simultaanséance. De ze zal worden gegeven door de kers verse Zeeuwse kampioen Johny de Leeuw uit Goes, die met zijn zestien jaar al landelijke bekendheid heeft gekregen. Er zal worden gespeeld in het klub- huis van damklub Zierikzee het Her vormd Verenigingsgebouw en er wordt begonnen om 19.30 uur. Behal ve de klubleden kan ook een beperkt aantal huisdammers meespelen. Deelnemers kunnen zich opgeven bij wedstrijdleider Cor Boot in Noord - welle, telefoon 01116-1374. De Bridgeclub Zierikzee heeft zo als gebruikelijk het seizoen 1981-1982 in mei afgesloten met een gezellige avond, tijdens welke ook gebridged werd met willekeurige partners in een onderlinge wedstrijd. Er werd een rangorde bepaald, waarbij voor elke speler voor een gelijkwaardige prijs was gezorgd, hetgeen de avond een feestelijk tintje gaf. Aan het ein de van de avond werden bovendien de kampioenen van Zierikzee, het echtpaar Van den Berg, nogmaals door allen gefeliciteerd en in de bloe men gezet. OOSTERLAND, 29-5. Het toernooi om de Schouwen-Duivelandtrofee in groep II is op een persoonlijk suksesje voor de vertrekkende Brouwershaven trainer Kees Berrevoets uitgedraaid. Brouwershaven klopte in de finale ZSZ met 1-0 door een voortreffelijk doelpunt van Joop Krips. Deze wipte de bal over de te ver voor het doel staande ZSC-goalie Maarten van der Weele, nadat Eddy Kiezenberg daarvoor hetzelfde had gedaan met de ZSC-verdediging, waardoor Krips vrije doorgang kreeg naar de veste van de ZSC-sluitpost. „Het is wel leuk om zo afscheid te mogen nemen", stelde Kees Berrevoets, die het roer bij Brouwershaven overgeeft aan Kees van Dijke, die dit seizoen Re nesse trainde en begeleidde en daar wordt opgevolgd door Ko Willemse. „Na drie jaar vond ik het welletjes bij Brouwershaven en bovendien speelde het feit, dat zoveel spelers er na dit seizoen de brui aangeven een rol. Derde en waarschijnlijk belangrijkste argument zijn privé-beslommeringen, die mij uiteindelijk de beslissing om te stoppen vergemakkelijkten. Voorlopig gaan we het maar eens een poosje zonder voetbal stellen en dan zien we later maar weer". Achter Brouwershaven en ZSC pakte Renesse de derde plaats door een 1-0 zege op Dreischor. De acht deelnemende ploegen in het groep Il-toernooi speelden in twee poules naar finalewedstrijden toe. In poule A traden ZSC, DFS, Dreischor en Ouwerkerk tegen el kaar in het strijdperk, waarbij het opvallen was, dat ZSC uiteindelijk poulewinnaar werd voor DFS, on danks het feit, dat de beide ploegen in de kompetitie stuivertje wisselden van de eerste naar de tweede klas en omgekeerd. DFS moest evenwel het meest gehandikapt in Oosterland aantreden. Trainer Kees Rijnberg miste maar liefst zeven van de vaste eerste elftalspelers, maar hoefde des ondanks niet een nederlaag te slik ken. Drie keer werd gelijkgespeeld, waarbij het gelijke spel tegen Ou werkerk hen uiteindelijk nog de fi naleplaats kostte. Ook ZSC kwam te gen Ouwerkerk niet verder dan 1-1, maar greep de finaleplaats door een 1-0 zege op Dreischor. Dreischor op haar beurt versloeg Ouwerkerk weer met 3-0. Alle andere wedstrijden in deze poule resulteerden in puntende- lingen. Ongekompliceerd In poule B kwamen er wat minder gelijke spelen, maar daarvoor was in grote mate het zwakke Zonnemaire debet, al verdienen de Zonnemairse spelers een pluim op de sportieve hoed voor hun ongekompliceerde op treden. Twee keer werd met 4-0 verloren, terwijl Renesse slechts met 1-0 de winst binnenhaalde tegen de Schou- wen-Duivelandse voetbaldwerg. De poulezege ging hier naar Brouwers haven, dat tegen Renesse 1-1 speelde, maar zowel WIK als Zonnemaire flink aftroefde met respcktievelijke 3-0 en 4-0. Renesse eindigde als twee de door de 1-0 winst op Zonnemaire en gelijke spelen tegen Brouwersha ven en WIK (0-0). Met drie punten werd WIK derde en Zonnemaire pak te de vierde en laatste plaats. In de strijd om de zeven plaats kwam Zonnemaire tot haar eerste treffers, maar Ouwerkerk zou toch als winnaar uit de bus komen. Door doelpunten van Marco Duinhouwer en Jan van Almkerk leidde Zonne maire tot zes minuten voor tijd met 2- 0, maar door doelpunten van Eugene Totté en William Remeeus kwamen de partijen op gelijke hoogte. Luttele sekonden voor tijd kon Remeeus als nog de volle winst en de zeven plaats naar Ouwerkerk halen door het be nutten van een strafschop. In de strijd om de vijfde plaats had DFS de strafschoppen nodig om zich WIK van het lijf te houden. In de nor male speeltijd had Joost Rotte WIK aan de leiding geholpen, maar John ny van Wijk tekende voor de gelijk maker. Vervolgens werden negen van de tien strafschoppen benut. De derde Kerkwerfse penalty werd door de DFS-goalie gekeerd, waardoor de Haamsteedse neo-eerste klasser de vijfde positie opeiste. In de strijd om de derde plaats was een treffer van goaltjesdief Leen Ra demaker voldoende om Renesse voorbij Dreischor te helpen en de eindstrijd tussen Brouwershaven en ZSC kende eveneens een 1-0 eindstand door de reeds gemelde treffen van Joop Krips. Na afloop van het over het algemeen zonder wanklanken verlopen toernooi reik te Duiveland-voorzitter Henk van der Werf de prijzen uit. De wisselbe ker voor de winnaar in de groep I Zie rikzee kreeg uit handen van wethou der Van der Maas zijn bestemming. Zoals de zaken er nu bijstaan wordt het Haamsteedse DFS de organisator van de volgende editie om de Schou- wen-Duiveland-trofee. Het team van Brouwershaven, dat de Schouwen-Duiveland trof fee in groep II voor zich opeiste. Het werd hiermee op volger van DFS. Dit sukses betekende een waardig afscheidskado voor trainer Kees Berrevoets. die Brouwershaven drie jaar diende en nu wordt opgevolgd door Kees van Dijke. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7