Zierikzee pakt titel door dubieuze hoofdrol gehandikapt Bruse Boys Schouwen-Duiveland Trofee in het kort Eerste Schouwen-Duivelandse titel Mevo-doelman Jan van de Linde in hele toernooi niet geklopt 6 OOSTERLAND, 29-5. Zonder enige twijfel is een toernooi om de Schouwen-Duive- land trofee, zoals dat zaterdag op het Oosterlandpark werd afgewerkt een toonbeeld van verbroedering van alle Schouwen-Duivelandse voetbalverenigingen. Zeker als de weergoden dit toernooi zo gunstig gezind zijn, alsdat dit keer het geval was. Sportief gezien lijkt de waarde uiterst minimaal, omdat de mini-wedstrijdjes van een half uur, plus het gegeven, dat het gros van de verenigingen met tal van vervangende spelers moet aantreden, wat daarvan ook de reden mag zijn. Duidelijk mag daarom zijn, dat de portie geluk een niet geringe invloed heeft op het uiteindelijke resultaat. Het mag door deze beweegredenen dan ook allerminst betoog, dat diverse verenigingen al weer snakken naar de opzet van een aantal jaren geleden met een volwassen toernooi met volledige wedstrijden op diverse avonden. Vooral in sportief oogpunt verhoogt deze opzet de waarde van het veroveren van de Schouwen-Duiveland trofee in zeer hoge mate. Dit wil evenwel allerminst enige afbreuk doen aan de uiterst fijne dag, die de Schouwen-Duivelandse voetballiefhebbers elkaar zaterdag serveerden. Ook wil het geen afbreuk doen aan de winst van Zierikzee en Brouwershaven in de respektievelij- ke toernooien. Beide formaties speelden zich uiterst verdiend naar de eindzege al speelde in het geval van Zierikzee Bruse Boys een niet zo plezierige hoofdrol. Ook hiervoor zijn evenwel enige verzachtende omstandigheden aan te voeren, maar vooral bij Mevo's trainer Toon van Tiggelhoven kwam het optreden van de zaterdag tweede klasser niet helemaal vlekkeloos over en daar viel ongetwijfeld wat voor te zeggen. slechts twee doelpunten tegenover stelden, ontglipte Mevo uiteindelijk nog de toernooizege. Zierikzee, dat hen tenslotte deze zege ontnam, be gon door in de eerste wedstrijd met 1- 1 gelijk te spelen tegen een geladen Duiveland, dat op het eigen sport park best iets wilde laten zien. Door René Lecompte kwam de for matie van trainer Piet Roks zelfs op voorsprong, maar de geelzwarte bri gade kon de vloedgolf aan Zierikzee aanvallen toch niet van een gelijk maker afhouden. Jan-Leen Boot vol trok het vonnis (1-1). Verder liet men het evenwel niet komen. Vervolgens kwam de ontmoeting met Mevo en daarna werden de degens gekruist met SKNWK, dat Zierikzee in de slotfase nog bijna verraste. Zierikzee kwam door treffers van Kees Verkaart, Rini Stoutjesdijk en Wim Overweel wel met 0-3 aan de lei ding, maar daarna was het al SKNWK wat de klok sloeg. Jan Tie- rie tekende voor 1-3 en nadat Kees Dalebout voor de aansluitingstreffer had gezorgd kwamen de Nieuwerker- kers nog zeer dicht bij de gelijkma ker. In de race tegen de klok moesten de mannen van de nieuwe trainer Hans de Jong het evenwel afleggen. Door al deze resultaten was het dui delijk, dat Zierikzee al bij een 1-0 ze ge (of iedere andere winst met een doelpunt verschil) naast Mevo aan de leiding zou komen en strafschoppen het waarschijnlijk zinderende slot van het toernooi hadden kunnen be- Spelmoment uit de wedstrijd tussen Zierikzee en Bruse Boys, die vrij gemak kelijk-werd gewonnen door Zierikzee. Door de forse 3-0 zege behaalde de for- jnatiauan Bas de Zeeuw uiteindelijk de eerste plaats. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) tekenen. Toen Bruse Boys het in de slotwedstrijd evenwel geloofde kon den de roodzwarten simpel naar 3-0 en de toernooizege. Voorafgaand aan de slotwedstrijd zorgde enig gemek ker van Zierikzee-zijde over het al dan niet gerechtigd meespelen van een aantal Bruse Boys-spelers voor de enige negatieve noot in een vlek keloos georganiseerd Schouwen-Dui- velands kampioenschap. Een knap toernooi speelde ook het op eigen bodem spelende Duiveland. Niet een keer hoefde de formatie van trainer Piet Roks aan het kortste eind te trekken, maar men miste toch ook de kracht om Zierikzee, Bruse Boys en Mevo plat te krijgen. In alle gevallen werd een puntendeling het resultaat. Toch werd de dag nog goed, omdat in de afsluitende wedstrijd met 1-0 werd gewonnen van „aardsrivaal" SKNWK. Een kopbal van Hans van der Werf op aangeven van Jan-Kees de Jonge was SKNWK-doelman Toon Wandel te machtig. In een spannend en soms hartverscheurend duel werd daarna niet meer geskoord. Alles bij elkaar kwam Duiveland tot vijf wedstrijd- punten en een derde prijs. Zierikzee en Mevo gingen hen met zes punten vooraf, maar Bruse Boys met twee en SKNWK met een punt werden ruim schoots op afstand gehouden. Het team van Zierikzee, dat winnaar werd van het groep I-toernooi om de Schouwen-Duiveland trofee. Een beter doel saldo bracht de zondag derde klasser net voorbij zustervereniging Mevo, dat evenveel punten totaliseerde. Geheel links Bas de Zeeuw, die ook het volgend jaar als oefenmeester aan Zierikzee verbonden blijft. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In de laatste wedstrijd van het toernooi met Zierikzee, Mevo, Duive land, SKNWK en Bruse Boys moesten de twee hoogstspelende Schouwen-Duivelandse ploegen Zie rikzee en Bruse Boys tegen elkaar in het strijdperk, waarbij het uit gangspunt voor het uitgespeelde Me vo zeker niet slecht was. Na vier wedstrijden had Mevo via winst op Bruse Boys en SKNWK en gelijke spelen tegen Zierikzee en Duiveland zes toernooipunten, terwijl Zierikzee door winst op SKNWK en gelijke spelen tegen Duiveland en Mevo twee punten achterstand had op de Zierikzeese zaterdagformatie. Uit het verleden stond verder als een vaststaand gegeven in de herinnerin- ge gegrifd, dat Bruse Boys zich ten allen tijde wenst leeg te knokken te gen Zierikzee en dat leek ook nu het geval te gaan worden. Halsoverkop Niets was evenwel minder waar. Wel werden halsoverkop nog een aantal spelers overgeheveld van het Bruse strijdtoneel waar Bruse Boys Arnemuiden had bekampt, naar het Oostersportpark, maar deze moeite had men zich ook kunnen besparen als achteraf de neergezette prestatie wordt bekeken. De mengeling van eerste, tweede en derde-efltal spelers rommelde te gen Zierikzee maar wat aan en omdat de beide gevaarlijke Bruse Boys- spitsen Tonny en Jacob van den Ber ge als pure verdedigers stonden te spelen hoefde Zierikzee-doelman Eric Schot nauwelijks in aktie te ko men. Aan de andere kant evenwel was Zierikzee attent genoeg om in ie der geval de op strafschoppen - met - Mevo - uitdraaiende -1-0 - skore te be werkstelligen. Hier bleef het evenwel niet bij. Na een korte gewenningsperiode werd het de formatie van Bas de Zeeuw overduidelijk, dat een half uur voet ballen ruimschoots voldoende zou zijn om Bruse Boys een fikse afstraf fing te geven, want daartoe was de desinteresse van de Boys ruim schoots toereikend. In de zevende mi nuut opende Rini Verwest uit een door Kees Verkaart genomen vrije trap de skore en amper vijf minuten later was de marge al verdriedub beld door treffers van Wim Overweel en Rob Wijnstekers. Goede akties van Rini Stoutjesdijk en Jan-Leen Boot gingen hieraan vooraf. Toen reeds dropen Mevo-spelers verslagen af. Het was voor hen niet langer no dig het farce-duel aan te zien, want de mogelijkheid op eventuele straf schoppen was reeds halverwege ruimschoots in rook opgegaan. ,,Ik vind het helemaal niet erg, dat we hier tweede worden", stelde Toon van Tiggelhoven na afloop van de wedstrijd tussen Zierikzee en Bruse Boys, die overigens bij 3-0 bleef, „maar ik heb er een beetje moeite mee, dat het het zo gebeurd. Ik heb alle begrip voor de problemen, waar mee Bruse Boys vandaag zat, maar ik vind wel, dat je als ploeg moet kie zen voor het een of het ander. Je moet niet proberen van twee walletjes te eten en als blijkt dat dat niet lukt een negatieve invloed op het toernooi uitoefenen. Bruse Boys moest kom petitie spelen tegen Arnemuiden en iedereen weet, dat dat gevoelig ligt in Bruinisse, maar ik vind, dat dat dan wel tot gevolg moet hebben, dat men een tweede of in ieder geval een ander team naar Oosterland stuurt, een team, dat in alle wedstrijden het zelfde is, waardoor alle tegenstan ders met dezelfde oppositie te maken krijgt. Het is nu zo geweest, dat toen men zag dat men geen kans meer had om zelf het toernooi te winnen, er maar met de pet naar gegooid heeft. Leuk voor Zierikzee, maar wel dege lijk in het nadeel van de ploegen die eerder op de dag tegen Bruse Boys moesten spelen, toen men nog wel ge motiveerd was". Mogelijkheden Toch had Mevo haar niet slagen niet zozeer aan Bruse Boys te dan ken, want ook de formatie van Toon van Tiggelhoven klopte de zaterdag tweede klasser, al bleef de marge tot een treffer beperkt. Door een doel punt van Mart Koopman werd het uiteindelijk 1-0. Ook tegen SKNWK werd het 1-0 en dit keer was het Peter van de Linde die voor de winstgeven de treffer tekende. Dit gebeurde pas in de voorlaatste minuut. Tegen Zierikzee werd helemaal niet geskoord, waarbij Mevo zeker niet ontevreden mocht zijn, omdat Zierikzee diverse uitgelezen moei lijkheden onbenut liet. Ook de vier de wedstrijd tegen Duiveland werd 0-0 en dit keer was het gegeven juist omgekeerd evenredig van de wedstrijd tegen Zierikzee. Dit keer waren het de Mevo-spelers, die er nonchalant met de mogelijkheden omsprongen, maar geen kans zagen om de 7,10 meter brede roos te tref fen. De nauwkeurige teller heeft in middels wel kunnen vaststellen, dat Mevo-doelman Jan van de Linde niet een keer de voor een doelman meest vervelende handeling hoefde te ver richten. Niet één keer hoefde Van de Linde te vissen, maar voornamelijk omdat de Mevo-voorwaartsen daar ook Een elftalfoto van Mevo, dat zich nipt gewonnen moest geven tegen Zierikzee. Gehurkt geheel rechts doelman Jan van de Linde, die niet een keer werd ge passeerd tijdens het toernooi in Oosterland. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Duiveland-Zierikzee 1-1 De afdelings le klassers van het za terdagvoetbal kwamen in hun eerste wedstrijd, tegen KNVB zondag 3e klasser Zierikzee, uitstekend voor de dag em een 1-1 puntenverdeling. Door Zierikzee weinig speelruimte te geven slaagde Duiveland erin het spel in evenwicht te houden en Zie rikzee weinig gelegenheid te geven om veel gevaar voor de Duiveland veste te scheppen. Door een treffer van René Leconte wist Duiveland zelfs voorsprong te nemen (1-1). Nadat er van doel was gewisseld wist Jan-Leen Boot uit een voorzet, van Kees Verkaart de stand in evenwicht te brengen (1-1). Mevo-Bruse Boys 1-0 Het zwaar gehavende team van Bruse Boys gaf Mevo voortreffelijk partij. Hoewel Mevo wel een technisch overwicht had moest het toch nog een zware krachtsinpanning leveren om de winst binnen te halen. Mart Koop man zorgde voor de enige en beslis sende treffer. Mevo-SKNWK 1-0 Beide ploegen waren volkomen aan elkaar gewaagd en van enig krachtsverschil was er dan ook geen sprake. De Nieuwerkerkers waren iets meer in de aanval maar de uitvallen van Mevo waren gevaarlijker. Pas een minuut voor tijd viel de enige en beslissende treffer van de voet van Peter van der Lind die na een solo door de SKNWK-verdediging doel man Toen Wandel kansloos liet (1-0). Bruse Boys-Duiveland Het treffen tussen deze twee naaste buren leverde na een spannende strijd een doelpuntloos gelijkspel op. Het reserve team van Bruse Boys, versterkt met twee spelers van het le elftal die 's middags ook nog in de kompetitie wedstrijd tegen Arne muiden moesten aantreden, slaagden er voortreffelijk in om de aanvallers van Duiveland in bedwang te hou den. Daar ook de verdediging van Dui veland de Bruse aanvallers weinig gelegenheid bood om de veste van Wim Matthijsse in gevaar te brengen eindigde de ontmoeting zoals hij was begonnen. Zierikzee-Mevo 0-0 Ook de Zierikzeese derby tussen de zondag 3e klassers en de zaterdag 4e klassers eindigde in een doelpunt loos gelijkspel. Ondanks de hoge temperatuur wer den door beide teams met volle inzet voor de winst gestreden. TYechnisch had Zierikzee wel een licht overwicht wat Mevo met een grote portie inzet volledig ongedaan wist te maken. Beide ploegen wisten zich wel enige scoringskansjes te scheppen die echter alle onbenut ble ven. SKNWK-Bruse Boys 1-1 Over het geheel genomen hadden de Nieuwerkerkers wel een veldo- verwicht wat zij echter niet in doel punten tot uitdrukking wisten te brengen. Met een uitstekend schot wist Cha- rel Slootmaker doelman Han Giljam te verschalken en SKNWK voor sprong te geven (1-0). Met een fraaie kopbal zorgde Theun de Ronde hier na voor de gelijkmaker (1-1). De Nieuwerkerkers behielden hier na wel het beste van het spel maar slaagden er niet in de wedstrijd in hun voordeel te beslissen. SKNWK-Zierikzee 2-3 Aanvankelijk zag et er naar uit dat Zierikzee de zaterdag 4e klassers met ruim verschil zouden gaan kloppen. De verdediging van SKNWK kon maar moeilijk vat krijgen op het aan- valsspel van Zierikzee dat hierdoor een ruime voorsprong kon nemen. Kees Verkaart zorgde voor de ope ningstreffer (0-1) waarna Rini Stout jesdijk de stand op 0-2 bracht. Voor de Nieuwerkerkers begon het er zelfs donker uit te zien toen Wim Overweel de Zierikzeese voorsprong tot 0-3 wist op te voeren. Het pleit voor de goede instelling van de SKNWK-spelers dat zij zich hierna nog niet gewonnen wilden geven en er zelfs nog in slaagden uitstekend terug te komen. De blauwzwarten kregen weer moed toen Jan Tierie doelman Erik Schot wist te verschalken (1-3). Kees Dalebout zorgde zelfs nog even voor spanning door de achterstand tot 2-3 te reduceren maar de gelijkmaker zat er hierna niet meer voor Nieuwerker kers in. Duiveland-Mevo 0-0 Mevo had zich zeker kunnen stellen van de toernooi zege als het erin was geslaagd de ontmoeting tegen Duive land in winst om te zetten. De Oosterlanders, die zich in het gezelschap van de KNVB-klubs uit stekend weerde, stond na een span nende strijd het Zierikzeese team echter niet meer toe dan een punten verdeling. i De oranjehemden deden er alles aan om de wedstrijd in hun voordeel te beslissen waarbij het echter niet in haat opzet, tegen het zich fel maar sportief verwerende Duiveland, slaagde. DFS-Dreischor 0-0 DFS, dat haar volledige voorheode (Johnny Quaak, Rinus Roon en Wim Boogerd) miste moest zich in poule A van de Groep 2 in de openings wedstrijd tegen Dreischor tevreden stellen met een doelpuntloze punten verdeling. Dreischor bood de naar de le klasse van het afdelings-zaterdagvoetbal gepromoveerde ploeg uitstekend te genstand. De strijd speelde zich voor het be langrijkste deel af op het midden veld en veel doelrijpe kansen wisten de aanvallers zich dan ook niet te scheppen. ZSC-Ouwerkerk 1-1 In het treffen tegen ZSC zorgde Ou- werkerk min of meer voor een ver rassing door het team uit Scharendij- ke de helft van de inzet af te snoepen. Dank zij veel inzet slaagden de Ou- werkerkers erin de wedstrijd in evenwicht te houden. Door een doel punt van Chris van den Bos slaagde Ouwerkerk er zelfs in voorsprong te nemen (0-1). Een met veel inzet strijdend ZSC kwam door Olivier Verwest nog wel op gelijke voet (1-1) maar winst zat er voor de ploeg uit Scharendijke toch niet meer in. DSF-ZSC 1-1 DFS mocht nog het meest kontent zijn met de 1-1 eindstand. ZSC had overwegend een vcldoverwicht maar kon moeilijk tot scoren komen, mede overigens door het goed ingrijpen van de verdediging van DFS. Bij DFS moest het meeste gevaar nog komen uit de counters. Nadat ZSC door Olivier Verwest de score had weten te openen (0-1) zag het er lange tijd naar uit dat dit ook de beslissende treffer zou wezen. Kort voor tijd slaagde Peter Fooy er voor DFS toch nog in een puntenverdeling uit het vuur te slepen. Dreischor-ZSC 0-1 Ook de ontmoeting tussen Drei schor en ZSC gaf een spannende strijd te zien waarin beide elftallen elkaar bijzonder weinig toegaven. Zoals de uitslag al doet vermoeden domineeden beiden defensies en kre gen de aanvallers niet veel kans om gevaarlijk te worden. Drieschor had in deze wedstrijd zelfs de kans om zich voor de finale te plaatsen als het er in slaagde winst te boeken. Zover kwam het echter niet daar Gerard Boogerd de ontmoeting in het voordeel van ZSC wist te beslissen. DFS-Ouwerkerk 1-1 DFS, vorig jaar bekerwinnaar van groep 2, heeft in het treffen met Ou werkerk de kans laten liggen om zich voor de finale te plaatsen. Aanvallend kon het team uit de Westhoek met haar 2e keuze weinig potten breken en daar Ouwerkerk met veel enthousiasme zich inzette voor een zo goed mogelijk resultaat eindigde het treffen in een punten verdeling. DFS slaagde er wel in door Simon Hart voorsprong te ne men, maar 2 minuten voor tijd wist William Remeeus voor Ouwerkerk de stand weer in evenwicht te bren gen (1-1). ZSC Dreischor DFS Ouwerkerk 3 1 2 0 3-2 4 3 1113-13 3 0 3 0 2-2 3 3 0 2 1 2-5 2 Renesse-Zonnemaire 1-0 In poule B van groep 2 zorgden Re- nesse en Zonnemaire voor de ope ningswedstrijd. Zonnemaire bood de afdelings le klasser, die met een kombinatie waarin zelfs spelers uit het 3e- en 4e elftal waren opgesteld binnen de lij nen verschenen, goed partij dank zij een grote inzet waardoor de Renessa- naren weinig gelegenheid kregen hun spel te ontplooien. Pas in de 2e helft gelukte het Ad Wandel met een schuiver van onge veer 30 meter het enige en beslissen de doelpunt te scoren (1-0). WIK-Brouwershaven 0-3 Brouwershaven zorgde in haar eerste wedstrijd meteen voor een verrassing door le klasser WIK afge tekend met 3-0 te kloppen. In het veld ontliepen beide ploegen niet eens zoveel maar de Brouwse aanvallers toonden zich aanmerke lijk produktiever dan hun kollega's uit Kerkwerve. Flip Bokelaar opende voor Brou wershaven de score (1-0). Joop Krips bracht de 2e klassers op rozen (2-0) waarna ten slotte Sjaak van der Wee- Ie voor de 3-0 eindstand zorgde. WIK-Zonnemaire 4-0 In de ontmoeting tegen Zonnemai re kon WIK zich herstellen van de ne derlaag tegen Brouwershaven door deze wedstrijd om te zetten in een 4-0 overwinning. WIK toonde zich duidelijk de bete re ploeg, wist zich de beste scorings kansen te scheppen, waarvan er vier werden benut. Joost Rotte gaf het team uit Kerk werve een 1-0 voorsprong waarna Leen Post voor 2-0 zorgde. Leen Post bracht vervolgens ook nummer drie op zijn naam (3-0) waarna Joost Rotte de eindstand op 4-0 bepaalde. (Vervolg pag. 7)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6